Dzieje Słowian i świata na tle religii – 38

Opublikowano: 02.08.2022 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka, Publikacje WM, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 1390

Huna w proroctwach Izajasza

Izajasz urodzony około 736 r. p.n.e., miał swoje wizje, a jego proroctwa zostały zapisane pismem paleohebrajskim. Wybrane słowa z proroctw Izajasza, po przetłumaczeniu na język kodu niosą informację dotyczącą huny, które nawiązują do późniejszych relacji zapisanych greką w „Ewangeliach”.

Od III w. p.n.e. Aleksandria w Egipcie, w której się osiedliło wielu Judejczyków i Żydów stała się światowym ośrodkiem nauki i to właśnie tam powstała większa część literatury gnostyckiej, często zawierającą zakodowaną hunę. Tam też znajdował się zapisany po grecku zbiór mów Jezusa. Tam też dokonano tłumaczenia literatury gnostyckiej z greki na język koptyjski.

Z analizy materiału zawartego w „Księdze Izajasza” wynika, że nawet w czasie głoszenia proroctw mogło istnieć misterium oparte na hunie. Użyte słowa kodowe wyraźnie wskazują, że znajomość podstawowych zasad huny wtedy istniała, dlatego o wiele łatwiej jest uporządkować materiał zawarty w „Biblii” jako część misterium, niż łączyć go jednoznacznie z życiem Jezusa, który urodził się zgodnie z proroctwami, został ukrzyżowany a potem przemieniony i wniebowzięty.

Można by się zastanawiać, czy historia życia Jezusa nie powstała już w czasach Izajasza, chodź nie została w pełni rozwinięta i zapisana. Gdyby nie podkreślanie przez autorów Ewangelii faktu, że Jezus żył i umarł, by dokładnie spełnić proroctwa, i gdyby nie to, że także Paweł poszedł tą samą drogą, być może nigdy nie powstałoby przekonanie o związku pomiędzy Mesjaszem, którego nadejście mgliście przepowiadał Izajasz, i człowiekiem o imieniu Jezus. Najpierw odgrywającym rolę Mesjasza, a później duchowego przywódcy, który odrzucił wszelkie ziemskie dobra i pokusy.

Opierając się na tym co mówi kod należy podzielić proroctwa Izajasza na dwie części. Część pierwsza pasuje do pierwszej części misterium, odpowiadającej opisowi zwiastowania w Ewangelii. Część druga odpowiada drugiej części misterium, w którym Jezus cierpi i umiera na krzyżu. Są to proroctwa dotyczące cierpień i wywyższenia Sługi Pańskiego zawarte w rozdziałach 52 i 53 „Księgi Izajasza”. Prorocze słowa z tych dwóch rozdziałów pasują do misterium wtajemniczenia huny. Taki podział proroctw jest pewnym uproszczeniem przyjętym dla analizy materiału, gdyż w Ewangeliach znajdują się cytaty z czterdziestu siedmiu rozdziałów Księgi Izajasza, oraz są okazjonalne nawiązania do innych ksiąg Starego Testamentu.

Prologiem jest 6 rozdział „Księgi Izajasza”, w którym użyte słowa kodowe służą do tego, by kandydaci do wtajemniczenia dowiedzieli się o istnieniu wyższego Ja, a nie służą jako przepowiednia narodzin, posłannictwa i śmierci Jezusa.

Izajasz przedstawiał znaczenie wewnętrzne i zewnętrzne swoich proroctw. W znaczeniu zewnętrznym wskazuje że Pan nie chce, by ludzie zrozumieli jego słowa. Oznacza to, co dla wtajemniczonych w hunę jest jednoznacznym stwierdzeniem fakt, iż istnieją nauki wewnętrzne ukryte za zewnętrznymi i należy przedstawiać je tak, by tylko wtajemniczeni mogli je zrozumieć. „Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania. Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony” (Iz 6:9-10).

Kluczem do kodu jest tutaj słowo nawrócić, które znaczy także zawrócić, zmienić i szukać. Możemy z tego wnioskować, że według huny, dopóki ktoś nie ma za sobą wielu inkarnacji i nie rozwinął się wystarczająco, by przyjąć nauki wewnętrzne, lepiej będzie, jeżeli pozna proste prawdy o miłości bliźniego i życzliwości, które stanowią ideał łatwo zrozumiały dla każdego. Sens tego fragmentu polega na tym, że tajemną wiedzę huny powinno się troskliwie przechowywać, by osoba, która nie jest jeszcze gotowa na przyjęcie ukrytych znaczeń, nie podejrzewała ich istnienia i nie traciła czasu na ich rozszyfrowanie.

Można zauważyć, że tajemniczy autorzy rozmaitych relacji, od czasów Izajasza do czasów Jezusa, prawie tysiąc lat później, zgodnie podtrzymują ten sam zakodowany schemat nauczania i czynów, którego używał Jezus.

W „Ewangelii Mateusza” (13:10-15) czytamy: „Przystąpili do niego uczniowie i zapytali. Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich. On im odpowiedział. Wam dano poznać tajemnicę królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma (klucz do kodu huny), temu będzie dane, i nadmiar mieć będzie, kto zaś nie ma temu zabiorą również to co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza”.

Nie wiemy, czy wizja Izajasza dotycząca przyjścia Jezusa była prawdziwym proroctwem, czy też na podstawie słów Izajasza określono ogólny zarys takiego życia. Widzimy jednak, że prosta i podstawowa huna Izajasza w zastosowaniu do życia Jezusa została znacznie poszerzona.

Rozdział 9 „Księgi Izajasza” jest ogólnie przyjmowany jako zapowiadający przyjście Jezusa: Zakodowane fragmenty znajdują się w wersetach 1 i 5. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9:1). Jest to huna, ponieważ ciemność symbolizuje wczesne stadia rozwoju w kolejnych inkarnacjach, przez które ludzie muszą przejść, zanim staną się gotowi na poznanie światła, czyli wyższego Ja.

„Albowiem dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9:5). Nie wiemy czy chodziło o czasy obecne Izajaszowi czy czasy za kilka stuleci. Został on dany teraz i teraz jest Księciem Pokoju. Jego naturę określają jego wymienione imiona. Wynika z nich, że chodzi o wyższe Ja, Jest ono przez cały czas obecne i jest częścią człowieka składającego się z trzech Ja. Czyli z pary boskich rodziców oraz z niższego i średniego Ja, które symbolizuje syn (a w domyśle też córka). Wyższe Ja ma dane w darze syna i córkę którymi się opiekuje. Syn i Córka przechodzą do poziomu wyższego Ja na koniec całego cyklu reinkarnacji. Władza to królestwo niebieskie z nauk Jezusa, słowo to symbolizuje wyższe Ja. Pokój w kodzie znaczy rzucać cień lub chronić. Książę Pokoju, czyli wyższe Ja żyje w ciele widmowym (energetycznym), rzuca cień na parę niższych Ja czyli syna i córkę i ich chroni. Przedziwny oznacza w kodzie odesłać wodę i odbijać światło. Oznacza przesłanie kształtów myślowych w strumieniu many (energii), którą symbolizuje woda, do wyższego Ja podczas modlitwy huny Ha. A wyższe Ja zwraca, czyli odbija energię podnosząc ją do wyższego poziomu energetycznego w celu pobłogosławienia zespołowi niższego i średniego Ja. Słowo doradca ma podobne znaczenie jak słowo przedziwny.

Dzięki analizie kodu można się przekonać że Izajasz w swoich proroctwach przedstawionych w rozdziale 6 nie miał na myśli ani Jezusa ani Mesjasza. Twierdzenie Kościoła, że przyjście Jezusa jako Mesjasza zostało dokładnie przepowiedziane, nie jest adekwatne do proroctw.

Tak Książę Pokoju z proroctw Izajasza, jak i Jezus, odgrywali misterium związane z procesem reinkarnacji oraz z nawiązaniem kontaktu człowieka z jego wyższym Ja, czyli przedstawiali misterium i tajemnicę huny.

Królestwem niebieskim lub królestwem bożym Jezusa był poziom wyższego Ja, jaki człowiek osiąga po przejściu cyklu reinkarnacji na Ziemi. I to jest ostateczne zbawienie każdego człowieka. Nie chodziło mu ani o budowanie materialnego królestwa mesjańskiego na Ziemi ani o zmartwychwstanie ciała, ale o zmartwychwstanie duchowe na nowym poziomie życia duchowego, czyli na poziomie wyższego Ja.

Ciąg dalszy nastąpi

Autorstwo: Stan Rzeczy
Zdjęcie: Fotografie Link (CC0)
Źródło: WolneMedia.net


TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.