O nas

NASZE ADRESY

Nasz oficjalny adres to wolnemedia.net. Adres pomocniczy to wolnemedia.pl (przekierowanie).

NASZ SERWER

Serwer „Wolnych Mediów” znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Administracja przykłada dużą wagę do przestrzegania polskiego prawa.

WŁAŚCICIEL PORTALU

Właścicielem i administratorem portalu jest Polak z dziada pradziada, który używa pseudonimu Maurycy Hawranek. Danych osobowych i wizerunku nie ujawnia z powodu pogróżek pobicia go lub zamordowania ze strony byłych użytkowników, którzy zostali zbanowani za publikowanie pogróżek pobicia lub zamordowania różnych osób. Większość z nich to „odważni w internecie” hejterzy wierzący w swoją anonimowość, ale nigdy nie wiadomo, czy wśród nich nie znajdzie się jakiś psychopata albo „seryjny samobójca” ze służb specjalnych, który będzie chciał go fizycznie wyeliminować ze społeczeństwa, więc lepiej dmuchać na zimne.

Administrator ma dwa konta – prywatne (Maurycy Hawranek), które używa do publikacji swoich artykułów i tłumaczeń, oraz administracyjne (Admin WM), które jest wykorzystywane do prac administracyjno-techniczno-moderacyjnych i publikacji cudzych artykułów. Artykuły przypisane do konta Admin WM nie są jego autorstwa i nie należy utożsamiać ich z jego poglądami. Administrator szanuje i toleruje na portalu wszelkie poglądy, o ile nie naruszają prawa i są wyrażane kulturalnie – bez zniesławiania, nienawiści, etc.

Administrator (i tym samym portal) nie jest powiązany z żadną firmą, partią, organizacją społeczną, wyznaniową itp. Jest to oddolna inicjatywa pojedynczego obywatela.

Kontakt z administratorem TUTAJ. Można nawiązać z nim kontakt również na „Lurkerze” i „Telegramie”.

NARODOWOŚĆ I FINANSOWANIE PORTALU

„Wolne Media” nie publikują płatnych reklam, płatnych linków, artykułów sponsorowanych, marketingowych i promocyjnych.

Strona utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych darowizn czytelników – nie stoi za nią żaden międzynarodowy kapitał ani bogaty sponsor. Portal będzie działać tak długo, jak długo czytelnicy będą go finansować.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

„Wolne Media” powstały 1 kwietnia 2007 r. i są niekomercyjną alternatywą dla mediów masowej manipulacji i dezinformacji.

„Wolne Media” starają się prezentować różne poglądy, idee i punkty widzenia, nawet gdy Administracja ich nie podziela. Na portalu obowiązuje wolność słowa w zakresie kulturalnego rozpowszechniania myśli i poglądów na każdy temat (nawet gdy są kontrowersyjne i niepoprawne politycznie), ale nie ma zgody na szerzenie chamskiej wulgarności i plucie jadem nienawiści (nawet w słusznej sprawie, ponieważ szkodzi jej to wizerunkowo), ani na próby niszczenia go od środka.

„Wolne Media” sprzeciwiają się cenzurze, tendencyjnym komentarzom dziennikarskim towarzyszącym newsom, tematom tabu, propagandzie i dezinformacji.

„Wolne Media” nie podlizują się politykom, władzy, kościołom, koncernom, wszelkim organizacjom i innym źródłom nacisku. Uważamy, że społeczeństwo ma prawo znać prawdę o świecie i nie powinno być “chronione” przed niewygodnymi, niepoprawnymi politycznie, obyczajowo lub społecznie informacjami.

„Wolne Media” nie stoją na straży patriotyzmu, moralności, uczuć religijnych, itp. rzeczy utrudniających krytykę świata i wymianę poglądów. Stoją na straży praw człowieka, zdrowego rozsądku i wolności słowa.

„Wolne Media” umożliwiają użytkownikom publikowanie własnych materiałów oraz publikują materiały ze stron, które wyraziły na to zgodę.

„Wolne Media” nie mają redakcji i redaktorów i z zasady nie tworzą newsów (Administracja może publikować, ale nie jest to jej rola).

IDEOLOGIA

Celem „Wolnych Mediów” jest pokazywanie różnych poglądów, idei i opinii. Pełnej prawdy o świecie nie zna nikt, ale znając wszystkie poglądy różnych środowisk można tę prawdę odkrywać analizując je i porównując. Wymagany jest jednak do tego otwarty umysł.

„Wolne Media” z założenia są miejscem, w którym różne grupy społeczne mogą poznawać się i kulturalnie dyskutować w celu wyrobienia nawyku tolerancji dla odmiennych poglądów i wypracowywania nowych społecznych kompromisów. Nie chcemy antagonizować społeczeństwa lecz je jednoczyć w walce o wspólne cele, które są identyczne dla osób o poglądach lewicowych, prawicowych czy centrowych. Jak np. sprzeciw wobec GMO, Codex Alimentarius, NWO, inwigilacji, cenzurze itp.

Chcemy jednoczyć społeczeństwo a nie je dzielić. Chcemy by osoby o poglądach lewicowych tolerowały osoby o poglądach prawicowych, a prawicowe o lewicowych. Nie promujemy ani konserwatyzmu (np. tradycjonalizmu) ani postępowości (np. poprawności politycznej), lecz zwykłą, ludzką życzliwość, która jest potrzebna wszystkim. Chcemy by każdy dobrze się tu czuł i nauczył szanować poglądy oraz uczucia innych, a równocześnie chcemy przekazywać tyle prawdy o świecie ile można, by każdy zmęczony propagandą i dezinformacją z mediów masowej manipulacji mógł odkryć inne, prawdziwsze oblicze świata. Nawet gdy prawda ta jest bolesna, wywołuje szok, zniesmaczenie lub inne odczucia.

Czego potrzeba ludzkości? Życzliwości!

KTO MOŻE PUBLIKOWAĆ?

„Wolne Media” może współtworzyć każdy, kto respektuje powyższą politykę redakcyjną i regulamin, który można znaleźć TUTAJ.