Publikuj!

ZASADY OGÓLNE

1. Każdy, kto osobiście publikuje materiały w “Wolnych Mediach” wyraża zgodę na dalsze ich rozpowszechnianie bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody.

2. Użytkownicy publikujący osobiście materiały w “Wolnych Mediach” muszą być ich autorami lub posiadać zgodę właściciela praw autorskich na ich rozpowszechnianie w postaci zgody bezpośredniej lub stosownej licencji. Materiały kopiowane z innych źródeł publikowane są za zgodą autorów, wydawców lub redakcji źródłowych. Gdy jej nie ma, dokonywane są własne opracowania informacji z wykorzystaniem cytatów. Materiały filmowe publikowane są na zasadzie linkowania lub wykorzystania skryptów udostępnionych przez zewnętrzne strony źródłowe.

3. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.

4. Portal nie może być wykorzystywany do działalności politycznej, marketingowej, promocyjno-reklamowej (za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 6), agitacji religijnej, szerzenia nienawiści, histerii, niewolnictwa i ograniczania praw człowieka.

5. Administracja portalu dopuszcza do publikacji materiały, z których treścią nie zgadza się i dlatego poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, których Administracja portalu nie musi podzielać.

6. “Wolne Media” nie publikują komercyjnych zaproszeń. Zaproszenia na imprezy niekomercyjne można publikować w formie linku w kategorii “Linki zewnętrzne” pod warunkiem uzyskania akceptacji administracji.

7. Artykuły w językach obcych (napisane w całości w języku obcym lub częściowo) są odrzucane. Artykuły nie nadające się do publikacji z powodu niechlujstwa lub niskiego poziomu merytorycznego mogą zostać odrzucone lub zwrócone do autora w celu przeredagowania lub naniesienia poprawek. O sytuacji autor powiadamiany jest pocztą elektroniczną z uzasadnieniem.

8. Redakcja zastrzega prawo do dokonywania korekty, standaryzowania estetyczno-wizualnego i usuwania opublikowanych materiałów (treści usuwa się z powodu naruszenia praw autorskich, dezaktualizacji, odkrycia w nich jawnych manipulacji i dezinformacji, stwierdzenia niskiego poziomu merytorycznego, dokonania istotnej zmiany treści bez wiedzy administracji, przywrócenia treści usuniętej przez administrację, z przyczyn technicznych lub w celu odciążania bazy danych portalu i zwolnienia powierzchni na serwerze na nowe treści).

9. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność opublikowanych informacji.

10. Odpowiedzialność prawna za opublikowane materiały spada na ich autorów (gdy naruszyli w nich prawo) lub użytkowników (jeśli publikując materiał złamali prawo autorskie). Administracja portalu zakłada w dobrej wierze, że użytkownicy portalu i autorzy opublikowanych materiałów przestrzegają prawa.

11. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za materiały opublikowane na linkowanych w Wolnych Mediach stronach umieszczonych poza serwerem Wolnych Mediów i importowane z zewnętrznych serwerów za pomocą skryptów. Odpowiedzialność prawna spada na serwery źródłowe. Administracja portalu zakłada w dobrej wierze, że użytkownicy i autorzy innych stron przestrzegają prawa.

JAK PISAĆ I JAK NIE PISAĆ?

Na naszym portalu obowiązuje wysoki poziom jakościowy i aby zostać opublikowanym, należy poprzeczkę jakościową przeskoczyć. Dlatego zanim napiszesz artykuł, zapoznaj się z radami, jak należy pisać artykuły, aby zostały opublikowane, oraz z przykładami tekstów odrzuconych z powodów jakościowych.

Rady, jak należy pisać, aby tekst został zaakceptowany i szybko trafił do publikacji, znajdziesz TUTAJ.

JAK PUBLIKOWAĆ?

Zarejestruj się TUTAJ, przeczytaj uważnie co jest napisane w formularzu rejestracyjnym, zaakceptuj warunki i pisz! Twój tekst trafi do poczekalni i będzie czekać na decyzję Redakcji.

Jeżeli na Twoje konto nie dotarł list rejestracyjny, powiadom nas o tym korzystając z formularza pocztowego dostępnego TUTAJ.

Jeśli posiadasz już konto i chcesz dodać artykuł, kliknij TUTAJ, przejdź do zakładki “Dodaj wpis”, utwórz artykuł i czekaj na akceptację.