Regulamin

SKRÓCONE ZASADY

1. Pisz kulturalnie bez wulgarności, chamstwa i na temat, szanuj innych, nikogo nie obrażaj i nie pomawiaj, nie nawołuj do popełniania przestępstw (np. samosądów) – stosuj netykietę i przestrzegaj prawa. Na portalu obowiązuje wolność słowa w zakresie rozpowszechniania myśli, idei i poglądów (nawet gdy administrator się z nimi nie zgadza), ale nie ma zgody na szerzenie wulgarności i plucie jadem nienawiści (nawet w słusznej sprawie). Nie omijaj umyślnie filtra wulgaryzmów, obelg i spamu – grozi za to kara zbanowania. Zamiast kląć, użyj rozsądnej ilości „krzaczków”, np. %^*%$(). Wulgaryzmy mogą być dopuszczalne w artykułach ukazujących się po akceptacji.

2. Nie podszywaj się pod innych i nie dyskutuj sam ze sobą.

3. Pisz samodzielnie – nie publikuj cudzych treści, do których nie masz praw autorskich, za wyjątkiem dopuszczalnych prawem cytatów. Zamiast wklejek – stosuj linki.

4. Pisz w języku polskim – cytaty obcojęzyczne tłumacz na język polski.

5. Dbaj o czytelność i estetykę – nie formatuj tekstu, nie przesadzaj z WIELKIMI literami, pisz czytelnie i nie zaśmiecaj strony dziwnymi ozdobnikami.

6. Nie szantażuj, nie atakuj, nie pomawiaj i nie rozkazuj Administracji portalu – grozi za to kara zbanowania. Pomysły i sugestie przedstawiaj życzliwie. Stosuj się do pouczeń i nie awanturuj.

7. Chcesz Administratora o coś zapytać, poprosić lub zwrócić uwagę? Napisz e-mail a nie komentarz (Administrator nie czyta wszystkich komentarzy).

8. Administrator ma prawo kontaktować się drogą e-mailową i wysyłać wiadomości związane z działalnością portalu WolneMedia.net. Wysyłane są rzadko, kilka razy w roku i dotyczą np. spraw technicznych, zmian w regulaminie, upomnień regulaminowych, zbiórek na działalność portalu (gdy są problemy) lub mają charakter okolicznościowy. Administrator nie wysyła reklam.

9. Konta bez komentarzy po 30 dniach od rejestracji mogą być automatycznie usuwane. Napisanie choćby jednego komentarza gwarantuje, że tak się nie stanie.

10. Możesz posiadać tylko jedno konto użytkownika, które możesz samodzielnie usunąć. Nie wolno ci założyć nowego, gdy dostaniesz bana. Wszystkie publikacje i komentarze użytkowników samodzielnie likwidujących konta oraz użytkowników trwale zbanowanych są automatycznie usuwane. Komentarze innych użytkowników będące na nie odpowiedziami są usuwane lub edytowane przez Moderatorów ręcznie w celach porządkowych (w miarę ich możliwości).

11. Publikując treść wyrażasz zgodę na jej dalsze rozpowszechnianie bez pytania Cię o zgodę. Możesz rozpowszechniać opublikowane na portalu treści w celach niekomercyjnych pod warunkiem podania linka do źródła (Źródło: WolneMedia.net), a w celach komercyjnych tylko za zgodą Administracji portalu. Zgoda nie dotyczy treści skopiowanych ze stron zewnętrznych, które udzieliły “Wolnym Mediom” indywidualnej zgody.

12. Wszystkie szczegóły i zasady dotyczące funkcjonowania portalu „Wolne Media” oraz prawa i obowiązki Administratora, Korektorów, Moderatorów oraz Użytkowników znajdują się w pełnym, obowiązującym Regulaminie, do którego link znajdziesz poniżej.

REGULAMIN

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają odpowiednio:

Administrator – właściciel portalu Wolne Media, osoba w pełni zarządzająca jego funkcjonowaniem. Posiada wszelkie uprawnienia umożliwiające dbanie o prawidłowe, zgodne z obowiązującym prawem oraz wewnętrznym regulaminem funkcjonowanie portalu.

Moderator – osoba, której w porozumieniu z Administratorem powierzono ochronę ustalonego porządku na portalu. W określonych przypadkach ma prawo zmieniać lub trwale usuwać komentarze użytkowników.

Korektor – osoba, której w porozumieniu z Administratorem powierzono korektę językową opublikowanych treści. Ma prawo zmieniać opublikowane materiały. Robi to wyłącznie w zakresie korekty językowej, nie ingerując w zawartość merytoryczną. Pod nieobecność Moderatora, przejmuje jego obowiązki.

Użytkownik – osoba, która zarejestrowała konto po procesie akceptacji Regulaminu. Ma prawo komentować opublikowane treści, zamieszczać opowiadania, artykuły i informacje w zgodzie z zasadami określonymi w Regulaminie.

WM – portal internetowy „Wolne Media”.

I. UŻYTKOWNICY

1. Każdy użytkownik, który nie został wcześniej na portalu WM zbanowany, ma prawo założyć jedno konto użytkownika. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta (nie dotyczy Administratora). Konta użytkowników mogą być rejestrowane tylko na prawdziwe i trwałe adresy e-mailowe. Zabronione jest tworzenie kont na adresy tymczasowe, np. istniejące 10 minut. Pod groźbą natychmiastowego zbanowania zakazuje się zakładania kont oraz tworzenia komentarzy podpisywanych imionami i nazwiskami innych osób, które mogą wprowadzać czytelników w błąd, albo naruszać dobre imię rzeczywistych osób. Jeśli nie zakładasz konta na swoje imię i nazwisko, sugerujemy stosowanie pseudonimów nie brzmiących, jak imię i nazwisko. Osoby zakładające konto na portalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym z prowadzaniem konta i administrowaniem portalem (zakres przetwarzania danych osobowych RODO opisano TUTAJ).

2. Zarejestrowany użytkownik ma prawo usunąć konto wraz ze swoimi publikacjami i komentarzami. W tym celu musi kliknąć w link “Usuń konto – wraz z Twoimi wpisami i komentarzami” widoczny w zakładce “Profil” po zalogowaniu do panelu użytkownika. Jeśli będzie to niemożliwe, należy za pomocą formularza kontaktowego wysłać prośbę o usunięcie konta do Administratora podając swój login i adres e-mailowy przypisany do konta. Podobna procedura dotyczy usuwania wpisów i komentarzy bez usuwania konta. W przypadku podejrzenia, że usunięcia chce dokonać osoba, do której nie należy konto właściwego użytkownika, administrator nawiązuje z użytkownikiem kontakt pocztą elektroniczną w celu rozwiania wątpliwości.

3. Zarejestrowany Użytkownik WM przed każdym ponownym logowaniem powinien sprawdzić, czy Regulamin WM nie uległ zmianie. W przypadku braku akceptacji dla naniesionych zmian i aktualnego Regulaminu WM, należy zaprzestać komentowania i usunąć swoje konto (patrz punkt 2). Regulamin dostępny jest na stronie http://wolnemedia.net/regulamin/.

4. Wszelkie skargi, prośby i zapytania związane z WM użytkownik powinien wysyłać Administratorowi pocztą e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego. Administrator WM nie ma obowiązku odpowiadać na pytania skierowane w komentarzach.

II. KOMENTARZE

5. Podczas komentowania zabronione jest:
a) publikowanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, nawoływanie do ograniczania wolności słowa, praw człowieka, publikowanie gróźb karalnych, nawoływanie do popełnienia przestępstwa, organizowania samosądów, represjonowania osób, które nie popełniły przestępstwa i pochwalanie łamania prawa;
b) publikowanie treści mających na celu szerzenie nienawiści wobec osoby lub grupy osób, ze względu na jej/ich przynależność lub poglądy, treści uznawanych za obraźliwe, wulgarne, pomawiające, mściwe, nienawistne lub naruszające dobre obyczaje dyskusyjne;
c) umyślne omijanie filtra cenzurującego wulgaryzmy, inwektywy i spam;
d) publikowanie ogłoszeń, kryptoreklam, reklam, spamów, treści marketingowych, agitacji politycznej, wyznaniowej (np. werbowanie do sekty, nawoływanie do nawrócenia), publikowanie z premedytacją fałszywych informacji, publikowanie linków do stron pornograficznych, reklamowych, marketingowych, handlowych, usługowych i wszelkich ofert biznesowych, i każda inna uciążliwa działalność (trollowanie, pisanie w sposób znacznie utrudniający moderację, itp.);
e) umieszczanie obszernych fragmentów książek, opracowań, artykułów, wierszy lub innych komentarzy własnych (w tym wielokrotne klonowanie) lub cudzych (zakaz nie dotyczy krótkich, uzasadnionych dyskusją), oraz komentarzy z samymi cytatami lub w których cytat wyraźnie dominuje nad treścią użytkownika, zalecany sposób to umieszczenie odpowiedniego linku;
f) pisanie komentarzy w większości lub wyłącznie wielkimi literami alfabetu, albo znakami nie będącymi literami, burzenie ładu estetycznego formatowaniem tekstu za pomocą znaczników html (przywilej używania znaczników do formatowania treści komentarzy przysługuje wyłącznie Administratorowi, Korektorom i Moderatorom w zakresie związanym z moderacją komentarzy);
g) tworzenie komentarzy w całości lub częściowo w języku obcym (zarejestrowany użytkownik ma obowiązek pisania komentarzy wyłącznie w języku polskim, a fragmenty cytowanego oryginału napisanego w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski);
h) pozorowanie dyskusji poprzez pisanie komentarzy przez tego samego użytkownika z różnymi podpisami oraz podszywanie się pod innych użytkowników portalu.
i) publikowanie korespondencji e-mailowej z administracją WM, roszczeń, rozkazów lub pretensji skierowanych do Administratora, Korektorów lub Moderatorów (wyjątek stanowią przekazane w dobrej wierze pomysły, rady oraz sugestie dotyczące lepszego funkcjonowania WM), okazywanie im wrogości oraz prowadzenie działalności szkodzącej lub zagrażającej bytowi WM (np. publikowanie kłamstw i zniesławień w celu narażenia portalu na pozwy sądowe, podważanie zaufania użytkowników do portalu, rozpowszechnianie złośliwych plotek i spekulacji nt. portalu lub jego właściciela, sugerowanie że automatyczna blokada wulgaryzmów i zwrotów obelżywych oraz korekta językowa to cenzura światopoglądowa, naruszanie dobrego imienia WM lub administracji WM, sabotowanie pracy moderacyjnej w komentarzach (przywracanie lub ponawianie usuniętych komentarzy, usuwanie komunikatów moderacyjnych o złamaniu regulaminu WM, etc.), zniechęcanie do wspierania finansowego WM, zniechęcanie do odwiedzania WM, podważanie decyzji Administratora WM w stosowaniu regulaminu WM, prowadzenie akcji protestacyjnych przeciwko decyzjom Administratora WM, etc.), nawoływanie do łamania niniejszego regulaminu (karę za złamanie punktu 5i opisano w punkcie 23);

6. W celu odciążenia bazy danych serwera Administrator ma prawo usuwać komentarze stare, zdezaktualizowane, bezwartościowe, nieczytelne estetycznie, nie zawierające merytorycznej treści, zbanowanych użytkowników i będące odpowiedzią na usunięte komentarze.

7. Użytkownik ma obowiązek stosować się do pouczeń, nakazów i decyzji Administratora WM. Jeśli ich nie akceptuje – powinien zamknąć konto.

III. PUBLIKACJE

8. Każdy, kto publikuje treści w portalu WM, dobrowolnie i nieodpłatnie zrzeka się na rzecz Administratora autorskich praw majątkowych do przesyłanego utworu. Użytkownik ma prawo zrzekać się autorskich praw majątkowych również na rzecz innych podmiotów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Administratora i dalszych podmiotów, którym Administrator je przekaże udzielając odpowiedniej licencji. Użytkownik publikujący treści w portalu WM oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim, lub posiada stosowną licencję na rozpowszechnianie, która nie wymaga z tytułu publikacji jakiegokolwiek wynagrodzenia.

9. Za materiały nadesłane do portalu WM uznaje się materiały dodane za pośrednictwem mechanizmów portalu WM (treści zapisane w szkicach lub oczekujące na akceptację) oraz treści nadsyłane pocztą elektroniczną na adres administratora portalu WM.

10. Materiały kopiowane na portalu WM z innych źródeł, można publikować za zgodą autorów, wydawców, redakcji źródłowych lub na wolnej licencji. Odpowiedzialność za łamanie praw autorskich przez użytkowników ponoszą użytkownicy a nie portal WM.

11. Materiały filmowe publikowane są na zasadzie linkowania lub wykorzystania skryptów udostępnionych przez zewnętrzne strony źródłowe.

12. Możliwość umieszczania artykułów nie może być wykorzystywana do zachowań opisanych w punkcie 5 (za wyjątkiem uzasadnionej ekspresji artystycznej, celu merytorycznym lub publicystycznej rzetelności, oraz sytuacji i możliwości rozwiązania zaistniałych problemów opisanych w punktach 13-17).

13. Administrator dopuszcza do publikacji materiały, z których treścią nie zgadza się. Dlatego poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, których Administrator nie musi podzielać.

14. „Wolne Media” nie publikują komercyjnych zaproszeń i ogłoszeń. Zaproszenia na imprezy niekomercyjne można publikować w formie linku w kategorii „Linki zewnętrzne” pod warunkiem akceptacji administratora.

15. Artykuły muszą być pisane wyłącznie w języku polskim lub wyłącznie w języku obcym. Obcojęzyczne cytaty należy tłumaczyć na język polski, a wpisy w językach obcych są publikowane wyłącznie w kategorii „International”.

16. Administrator zastrzega prawo do odrzucenia artykułów, których nie napisali ludzie (np. rozmów na czacie z botem sztucznej inteligencji), lub które w jego ocenie nie nadają się do publikacji z powodu niskiej jakości treści (np. z powodu braków warsztatowych i merytorycznych).

17. Administrator ma prawo usuwać opublikowane publikacje (z powodu prac porządkowych, odchudzania bazy danych, usuwania zdezaktualizowanych treści, przez pomyłkę itp.). Portal nie gwarantuje trwałości opublikowanych treści i nie przywraca ich na żądanie autora lub użytkownika, który je opublikował.

18. Administrator w reakcji na ewentualność opisaną w punkcie 15 i 16 może zwrócić materiał w celu przetłumaczenia, przeredagowania lub naniesienia poprawek (o sytuacji osoba nadsyłająca powiadamiana jest pocztą elektroniczną wraz z uzasadnieniem). Administrator może również samodzielnie poprawić lub zmienić treść, aby nadawała się do publikacji.

19. Administrator zastrzega prawo do edycji, moderacji i korekty treści oraz usuwania opublikowanych treści przy zajściu okoliczności z punktu 5. oraz z przyczyn technicznych (np. w celu odciążenia bazy danych portalu i zwolnienia powierzchni na serwerze). Zadanie korekty może powierzyć Korektorowi.

20. W przypadku sporu z autorem publikacji lub właścicielem praw autorskich do publikacji, publikacja jest może zostać zablokowana do chwili rozwiązania sporu lub bezpowrotnie usunięta.

21. Administrator nie weryfikuje prawdziwości opublikowanych treści i nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność. Odpowiedzialność ponoszą autorzy treści.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22. Administrator ma prawo rozsyłać pocztą elektroniczną do zarejestrowanych użytkowników WM zbiorcze komunikaty dotyczące funkcjonowania WM (np. o zmianie regulaminu WM, kłopotach technicznych, etc.). Administrator nie rozsyła spamu, reklam i wiadomości o charakterze promocyjnym, marketingowym i reklamowym.

23. Administrator ma prawo obniżać i podwyższać rangi użytkowników, usuwać lub blokować konta użytkowników świadomie łamiących regulamin (uznaje się to za wypowiedzenie regulaminu i konta użytkownika); konta nieaktywnych użytkowników; konta użytkowników, którzy mają przypisany do konta nieistniejący adres e-mail (np. założyli konto na 10-minutowe konto e-mailowe). Konta niepotwierdzone e-mailem oraz z zerową ilością komentarzy lub artykułów są usuwane automatycznie po 3 dniach od rejestracji.

24. W przypadku użytkowników nagminnie łamiących regulamin, Administrator ma prawo ograniczać ich uprawnienia, blokować lub usuwać powiązane z nimi konta, blokować im dostęp do WM oraz usuwać trwale ich komentarze i publikacje. Za złamanie punktu 5c, 5i lub 7 regulaminu grozi czasowa blokada konta lub trwałe usunięcie konta wraz z komentarzami i publikacjami.

25. Administrator, Korektorzy i Moderatorzy dokonują oceny czy użytkownik naruszył niniejszy regulamin oraz reagują w sposób, jaki uważają za adekwatny do sytuacji.

26. Administrator informuje, iż w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa i/lub na żądanie organów ścigania ciąży na nim obowiązek udostępnienia wszelkich wymaganych danych użytkownika, mogących pomóc w wyjaśnieniu zaistniałego przypadku. Administrator wydaje dane użytkowników na wniosek organów prawnie upoważnionych do ich otrzymania.

27. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za materiały opublikowane na linkowanych stronach umieszczonych poza serwerem “Wolnych Mediów” i importowane z zewnętrznych serwerów za pomocą skryptów. Odpowiedzialność prawna spada na serwery źródłowe. Administracja portalu zakłada w dobrej wierze, że użytkownicy i autorzy innych stron przestrzegają prawa.

28. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez użytkowników i wyłącza swoją odpowiedzialność za działania osób trzecich zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

29. We wszystkich sprawach dotyczących WM nieuregulowanych Regulaminem i w kwestiach prawidłowej interpretacji punktów Regulaminu WM ostateczne zdanie ma Administrator.