Dzieje Słowian i świata na tle religii – 33

Opublikowano: 28.06.2022 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka, Publikacje WM, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 1520

Ekspansja babilońsko-rzymskiego chrześcijaństwa na Słowian

Około 2000 lat p.n.e. bóg Marduk przejął władzę na Ziemią i ogłosił się najwyższym i jedynym bogiem wśród innych bogów. Urzędował w świętym okręgu w Babilonie w świątyni Esagila. Stworzył w Babilonie religię gwiazdy którą była planeta Nibiru, oznaczona w postaci świetlistego krzyża. Najdalsza planeta Układu Słonecznego na swej eliptycznej orbicie, co około 3600 lat przecina swym torem ekliptykę, krzyżując się z nią. Wtedy następują czasy mesjańskie powrotu boga z chmur. Burzenie starego porządku świata i tworzenie się nowego. Znak krzyża oznaczał skrzyżowanie się orbity Nibiru z ekliptyką Ziemi, jako dwóch przecinających się linii. Oczekiwano przybycia nie tylko planety ale jej mieszkańców, pod przewodem samego Anu, boga nieba. Planeta Nibiru nazywana była planetą niebiańskiego tronu. Przygotowywano się do obchodów, kiedy znowu powrócą, takich jakie miały miejsce w czasie poprzedniego ich przybycia.

Marduk w stworzonej religii gwiazdy Nibiru ustawił siebie jako zbawiciela świata i ludzkości. Przedstawiano Marduka ludowi jako boga cierpiącego. Cierpiącego na ziemi lecz ostatecznie zwycięskiego. Nowotestamentowa historia Jezusa była tak podobna, że uczeni i teolodzy w Europie debatowali nad tym, czy Marduk był prototypem Jezusa. Najważniejsze święto Nowego Roku przypadającego w okresie wiosennej równonocy, obchodzone było z udziałem króla oraz elit dworskich i kapłańskich. Uroczystości odbywały się według drobiazgowo wyznaczonych obrzędów w trakcie których odprawiano odpowiednie rytuały, odmawiano modlitwy, składano ofiary w tym także krwawe, urządzano procesje z udziałem króla i posągów bóstw, recytowano Epos Marduka o stworzeniu świata. W inne święta odprawiano podobne, lecz o mniejszym zakresie uroczystości.

Religia gwiazdy Marduka oraz babilońskie ceremonie i obrzędy religijne została przeniesiona do chrześcijaństwa. Marduka zastąpił Jahwe, a syna Marduka Nabu zastąpił Jezus. W pewnej części też boga nieba Anu zastąpił Jahwe, a Marduka zastąpił Jezus. Marduk czerpał swe wzorce z religii sumeryjskiej, ale także z religii i ceremonii religijnych z Atlantydy. Krzyż gwiazdy Nibiru został przejęty przez Rzymian jako narzędzie kary, tortur i śmierci skazańców na ofiarę dla gadzich bogów, nazwany został krzyżem łacińskim. Chrześcijański kapłański strój liturgiczny jest zaadoptowanym strojem kapłanów babilońskich, jak również codzienny ubiór kapłański czerpie swe wzorce z tradycji babilońskiej a później rzymskiej.

Atlanci w celu zniszczenia Ariów-Słowian zaczęli przeciągać narody, żyjące na obrzeżach ich terytoriów na swoją stronę, wykorzystując do tego stare sprawdzone sposoby; jak przekupstwo, odejście od tradycji, wprowadzenie nowych wierzeń. Żeby umocnić swój wpływ w środowisku różnych narodów zaczęli uczyć te narody budować majestatyczne świątynie i miasta. W każdej takiej „świątyni” ustawili świecące kryształy z Piekła, żeby za pomocą ich promieniowania mentalnie podporządkować sobie miejscową ludność. Ceremoniom religijnym w tych świątyniach towarzyszyły niezwykle barwne rytuały z licznymi, także krwawymi ofiarami.

Chrześcijaństwo wzorując się na wierzeniach z czasów upadku moralnego Atlantydy i religii gwiazdy Marduka, przejęło negatywne wierzenia i ceremonie religijne, którym towarzyszą niezwykle barwne rytuały z licznymi ofiarami, także z krwawą ofiarą Jezusa. Nowa religia i nowe rytuały, wyparły stare rodowe tradycyjne i wierzenia podbitych i opanowanych narodów. Kraje zachodnie na czele z Watykanem, będące pod wpływem gadzich bogów, wykorzystywały ideologię religijną, następnie ideologię komunizmu i faszyzmu, a obecnie ideologię neoliberalizmu, do manipulowania narodami i wszczynania wojen między nimi. Wieczne lampki umieszczane w kościołach przed tabernakulum imitują piekielne kryształy umieszczone w świątyniach przez Atlantów, które używali do manipulacji ludźmi.

Kościół chrześcijański ponownie ukrzyżował Jezusa, pomimo że został zdjęty z krzyża i zmartwychwstał. Mówią o powtórnym przyjściu Jezusa na Ziemię, ale jak może powtórnie przyjść skoro wisi na krzyżu powtórnie ukrzyżowany przez satanistyczny Kościół. Kościół celebrując mękę Jezusa szerzy wśród milionów wiernych kult śmierci i obraz martyrologii. Miliony wiernych wizualizując mękę, martyrologię i śmierć, taki świat tworzy w rzeczywistości na Ziemi. Miliony wiernych cierpiąc wraz z Jezusem i umartwiając się produkują strumienie negatywnej energii, którą karmią się wężowo-smoczo-gadzie istoty, czyli reptilianie i ich przywódcy – rasa panów, czyli ogólnie Szatan. To wszystko odbywa się w imię satanistycznego boga Jahwe-Marduka-Lucypera, a nie Jezusa. Wizja zbawienia przez śmierć i cierpienie jest wizją szatańską.

Przedstawione w „Nowym testamencie” słowa Jezusa mówiącego o ciele i krwi wskazują, że zwracał się on do ludów praktykujących ofiary z ludzi i zwierząt, lub wprost uprawiających kanibalizm, aby zaprzestali tych praktyk. Nie chodziło o dosłowne spożywanie Jego ciała i picia jego krwi, nawet przemienione w chleb i wino. W starożytnych satanistycznych kultach gdzie praktykowano krwawe ofiary z ludzi i zwierząt, energię życiową człowieka utożsamiano z palonym ciałem i dymem płynącym do boga, a krew utożsamiano z energią bogów.

W czasie odprawiania czarnych mszy kościelnych mowa jest, że następuje przemienienie lub przeistoczenie ciała i krwi Jezusa w chleb i wino. Wtedy na planie fizycznym nic się pozornie nie dzieje, ale w świecie energetycznym, to się dzieje naprawdę. W czasie takiego rytuału, Jezus na planie energetycznym jest mordowany, sączona jest z niego krew i przemieniana w wino, a ciało jest przemieniane w chleb, po czym następuje spożywanie ciała i picie krwi Jezusa. Ten rytualny mord i kanibalizm na Jezusie dzieje się codziennie w stekach tysięcy kościołów na całym świecie.

Symbolikę ciała i krwi jako energii w dzisiejszej dobie należy odrzucić, bo to było zrozumiałe dwa tysiące lat temu, w dobie krwawych kultów satanistycznych. Chodź należy zauważyć, że kanibalizm i picie ludzkiej, w tym dziecięcej krwi, wśród gadzich istot żyjących na Ziemi i ludzi im służących oraz w różnych satanistycznych sektach nadal istnieje.

Już jest najwyższa pora aby ściągnąć Jezusa z krzyża i zdjąć mu z głowy cierniową koronę, już nadszedł najwyższy czas, aby nastąpił koniec męki pańskiej i martyrologii narodów.

Rzymski Smok-Szatan, pod przewodnictwem cesarza Konstantyna w 325 roku, ustanowił religię chrześcijańską jako religię państwową, aby uczynić ją dominującą ideologią do podboju świata. Chrześcijaństwo oparte na zakłamanej hebrajskiej „Biblii”, księdze zbrodni i zła, jest kontynuacją tworzenia nowego porządku na świecie pod egidą Szatana. Kościół chrześcijański wykorzystał Jezusa i przekręcił jego nauki do swojej szatańskiej ideologii. I tak zaczęła się długa historia chrześcijaństwa, przesiąknięta krwią i duchowymi kłamstwami. A przez następne ponad 1600 lat Watykan wraz z Frankami, Niemcami, Austriakami i Anglosasami, czyli Teutonami – Neogermanami, trzymał i trzyma polityczną władzę nad całą Europą i znaczną częścią świata. Chrześcijaństwo w większości było wprowadzane oraz utrzymywane siłą i przymusem przez kapłanów chrześcijańskiej ideologii, która niosła ze sobą feudalizm i niewolnictwo.

W imieniu Jezusa, ale bez jego woli, pod znakiem krzyża łacińskiego z Jezusem na nim, chrześcijaństwo zniszczyło wiele starożytnych cywilizacji i kultur na świecie. Chrześcijanie spalili żywcem w potwornych męczarniach setki tysięcy ludzi. Wprowadzili na masową skalę kolonializm i wymordowali w Ameryce, Afryce, Indiach i innych regionach dziesiątki milionów ludzi, a z reszty uczynili niewolników. A w imieniu Mahometa i islamu zabijano i zabija się tysiące „niewiernych” oraz współwyznawców. Islam zniszczył starożytne cywilizacje i kultury na okupowanych terenach od Indii po Atlantyk.

Chrześcijaństwo, gdy stało się rzymską religią państwową, przestało być religią Jezusa, a stało się religią okupanta i najeźdźcy oraz jego ideologii politycznej, która z naukami Jezusa nie miała wiele wspólnego. Chrześcijaństwo oparte na hebrajskiej „Biblii”, razem ze wszystkimi podobnymi systemami, jest oszustwem tysiącleci. Służyło i służy oderwaniu gatunków od naturalnego świata, i od siebie samych. Polega ono głównie na ślepym słuchaniu autorytetów.

Rzymski Smok-Szatan przekazał władzę kościelnej Bestii z morza pod przewodnictwem dyktatora cesarza Justyniana, a później Bestii z ziemi i szkarłatnej. Wiedzę i naukę wypaczona i zafałszowano, a wiedzą ezoteryczną uznano za wyklętą i szatańską. Natomiast wyznawcy Szatana mogli z tej wiedzy korzystać do woli i wykorzystywać ją przeciwko ludziom, i tak to trwa do tej pory. Chrześcijaństwo wprowadziło zacofanie w ogólnodostępnej wiedzy i nauce na wiele set lat. Wtedy też nastąpiły krucjaty, chrzest narodów ogniem, mieczem i toporem oraz krwawa inkwizycja religijna. Papieże oraz hierarchowie Kościoła, za którymi stało Cesarstwo Zachodniorzymskie Franko-Niemieckie, rzucili wiele klątw i interdyktów na władców i narody.

Chrześcijaństwo, pod płaszczem chrystianizacji rozpoczęło ekspansję na Słowian, począwszy od słowiańskiej Lechii. Głównym ukrytym celem rzymskiego Smoka była okupacja i wyniszczenie Słowian w całej Eurazji od Renu po Pacyfik. Do tego miała posłużyć „chrześcijańska” ideologia religijna. Najpierw czynił to Smok a później przekazał władzę Bestii.

Watykan i biskupi chrześcijańscy mieli potężną broń rzucania klątw, które dawały prawo, a wręcz nakaz zniszczenia władcy lub narodu objętego klątwą, oraz zagarnięcia jego dóbr i kraju. Na władców Lechii-Polonii rzucono 22 klątwy. Ponadto wieloma klątwami obłożono pomniejszych książąt. Klątwy te nigdy nie zostały odwołane przez papiestwo. Klątwy te wywoływały destrukcie dla całego kraju oraz pozwalały na interwencję zbrojną dla przejęcia kraju i przywrócenia szatańskiego ładu.

U Słowian zachodnich opresja „świętego” watykańsko-teutońskiego Cesarstwa Zachodniorzymskiego była jeszcze większa niż wschodniego Cesarstwa Bizantyjskiego. Bestia kościelna parła na Słowian dzieląc ich pod drodze i napuszczając na siebie. Kapłani chrześcijańscy wykonujący wolę Watykanu występowali jako piąta kolumna, działając na szkodę narodów i państw, które opanowali.

Papiestwo razem z teutońskim Cesarstwem Franko-Niemieckim zorganizowało wiele zbrodniczych najazdów, wypraw i krucjat krzyżowych na Słowian zachodnich aby narzucić Słowianom swoją religię i pod płaszczem chrystianizacji wynarodowić ich i wytępić. Marsz Cesarstwa rzymskiego a później „świętego” Cesarstwa Rzymsko-Chrześcijańskiego – teutońskiego-neogermańskiego (franko-niemiecko-austriacko-anglosaskiego), trwał dwa tysiąclecia lat. Zaczął się o zagrabieniem przez nich słowiańskiej Germanii a później Połabia i dalej na wschód. Po drodze były zwycięskie bitwy Słowian; jak bitwa pod Cedynią, bitwa pod Przecławą – wielecki Grunwald, bitwa na Psim Polu, bitwa pod Grunwaldem i inne.

Oficjalną ostatnią krucjatą krzyżową na Polskę była bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku. A naprawdę ostatnią krucjatą krzyżową na Polskę i Słowian był najazd i okupacja Polski przez niemiecko-austriacką III Rzeszę w 1939 roku. Niemcy na czele z Hitlerem wprost odwoływali się do Imperium Rzymskiego i na jego wzór budowali 1000-letnią Rzeszę, a ich godłem był skradziony i przez nich sprofanowany święty symbol słowiano-aryjskiej swastyki.

Dopiero połączone siły wszystkich Słowian wschodnich i zachodnich w zwycięskiej II wojnie światowej odrzuciły Bestię zachodniochrześcijańską na Zachód. Z południa i ze wschodu Ariowie-Słowianie atakowani byli i wyniszczani przez nasłanych przez ciemne siły – Arabów, Turków i Mongołów. Obecnie chrześcijańska Bestia teutońska zmienia swoją ideologię na tak zwaną neoliberalną i od nowa podnosi łeb i prosi się o powtórkę. Poprzez lokowanie swoich baz i systemów rakietowych w różnych krajach, w tym także słowiańskich i na ich obrzeżu, oraz prowadzoną na dużą skalę manipulację, wszczyna konflikty między narodami. Zamiast jawnej ekspansji zbrojnej, kieruje ekspansję polityczno-ekonomiczną na słowiański wschód i inne narody świata.

Obecnie najazdy i krucjaty odbywają się z jednej strony pod hasłem obrony „powszechnej demokracji”, a z drugiej strony, jak w średniowieczu w imieniu Boga i Proroka. Obecne czasy są obrazem tamtych czasów, z poprzednich tysiącleci. Nieprawdy, półprawdy i zakłamanie w historii i archeologii, oraz naginanie całej wiedzy do nieścisłości, półprawd i zakłamań podanych w żydowskiej „Biblii” trwają do tej pory. Wiedza ezoteryczna nadal jest spychana na margines i z trudem się przebija. Nadal ukryta inkwizycja Kościoła i chrześcijaństwa istnieje. Nadal jest ukrywana i zakłamana historia słowiańskiej Lechii – związku narodów słowiański w środkowej, południowej i wschodniej Europie istniejącego od 2 tysięcy lat p.n.e. Poprawność zakłamania tak religijnego, jak i historycznego w całym chrześcijańskim świecie jest nadal narzucana. Stworzona została iluzja wiedzy, religii i rzeczywistości, ludzkość żyje w kokonie matriksa.

Ciąg dalszy nastąpi

Autorstwo: Stan Rzeczy
Źródło: WolneMedia.net


TAGI: , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.