Gdy rząd mataczy, śledczym staje się obywatel

Opublikowano: 28.04.2024 | Kategorie: Polityka, Publicystyka, Publikacje WM

Liczba wyświetleń: 1729

Larry C. Johnson – były pracownik amerykańskiego wywiadu wojskowego obnaża na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ mechanizmy i cel sabotażu Nord Stream, nadając mu zasadniczy powód zaognienia aktualnej sytuacji międzynarodowej, które grozi potężną eskalacją wojenną. Wystąpienie L. Johnsona miało miejsce 26 kwietnia 2024 r. Przytaczamy je poniżej w całości.

Dziękuję panu przewodniczącemu. Gratuluję szanownym uczestnikom – członkom Rady Bezpieczeństwa. Nazywam się Larry Johnson, a pojawiam się dzisiaj tutaj, by poprzeć oczekiwanie Rosji wobec Rady Bezpieczeństwa, by wszczęła otwarte i szerokie śledztwo dotyczące operacji sabotażowej dokonanej na gazociągu Nord Stream we wrześniu 2022 roku.

Przybyłem do państwa na własny koszt, nie oczekując rekompensaty za poświęcony czas. Wszelkie materiały oraz komentarze są moimi własnymi.

Moim celem jest dzisiaj zaproponowanie pewnych prostych kroków dla rozwikłania tajemnicy źródła ataku na gazociąg Nord Stream, by w ten sposób doprowadzić do zmniejszenia napięć wynikających z tak bezprecedensowego ataku. Być może przedstawię wyjątkowe spojrzenie na cały problem z uwagi na moje dawne zajęcie jako analityka operacji wywiadowczych podczas służby w Centralnej Agencji Wywiadu, działalności kontrwywiadowczej śledzenia wydarzeń z pozycji doświadczenia pracownika Departamentu Stanu opracowującego i realizującego ponad 200 operacji kontrwywiadowczych, prowadzącego szkolenia dla jednostek wojskowych misji specjalnych Stanów Zjednoczonych, zatrudnionego jako pracownik kontraktowy. Mam również na swoim koncie skuteczne śledztwa w przeciwdziałaniu procederowi prania brudnych pieniędzy w BERG & Associates (business exposure reduction groups) gdzie pełniłem stanowisko doradcy szefa.

Przykładem skuteczności było ujawnienie takiej działalności prowadzone z powództwa Unii Europejskiej i rządu Kolumbii.

Proszę mi jednak pozwolić, że zacznę od prezydenta Harry’ego S. Trumana. Odnoszę wrażenie, że jestem jedynym wspomnieniem pozostałym po czasach wolności. Szkoła średnia, do jakiej chodziłem w stanie Missouri, znajdowała się po drugiej stronie ulicy, naprzeciw domu pana Trumana. Pewnego dnia, we wrześniu 1970 roku, miałem przyjemność spotkać pana Trumana, jak wędrował ulicą Delaware do biblioteki prezydenckiej. Asystował mu tylko jeden człowiek ochrony osobistej. Jakaż to różnica, porównując po 54 latach.

Prawdą jest, że pan Truman rozpoczął kadencję na początku zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim.To niefortunna spuścizna. Chcę przypomnieć słowa pana Trumana z okresu raczkowania organizacji ONZ w październiku 1950 r. Przesłanie sprzed 74 lat jest w dalszym ciągu aktualne i warte przypomnienia. Cytuję: „Dziś strach przed kolejną międzynarodową wojną przesłania wszystkie ludzkie nadzieje. Strach wynika z napięć między narodami i otwartej agresji ze strony Korei. My – w Stanach Zjednoczonych przekonani jesteśmy, że takiej wojnie można zapobiec. Nie wierzymy, że wojny są nieuchronne. Jednym z najważniejszych powodów tego przeświadczenia jest wiara, jaką pokładamy w ONZ. Organizacja ma trzy istotne zadania do spełnienia w kwestii zapobiegania wojnie”.

Przede wszystkim, dysponuje możliwościami prowadzenia negocjacji prowadzących do porozumienia między zwaśnionymi narodami, angażując środki pokojowe. Po drugie, zapewnia zastosowanie zbiorowej władzy państw członkowskich na podstawie Karty, by zapobiec agresji. Wreszcie, zapewnia sposób, dzięki któremu niebezpieczeństwo wybuchu zostaje zredukowane, a narody mogą uniknąć ciężaru zbrojenia się.

Przekonany jestem, że nie tylko odpowiedzialność, ale obowiązek gwarancji bezpieczeństwa przez Radę Bezpieczeństwa, powinien z racji jej funkcji, środkami pokojowymi upoważnić do podjęcia wyjaśnień w kwestii związanej z gazociągiem Nord Stream. Pominę w tej chwili masę materiału dowodowego, który zoatał zebrany, a który dowodzi, że mój kraj – Stany Zjednoczone dokonując aktu prowokacji wobec Federacji Rosyjskiej, jak również Republiki Federalnej Niemiec, bez jakiegokowiek uzasadnienia interesu narodowego, dokonały zniszczenia gazociągu Nord Stream. Stało się to niezwykle bolesnym ciosem dla społeczeństwa i gospodarki niemieckiej. Ten atak nie zażegnał w najmniejszym stopniu konfliktu między Rosją a Ukrainą jak też natowskimi promotorami Ukrainy. Przeciwnie, zaostrzył konflikt.

W mojej karierze, jako pracownik Agencji Wywiadu, nabyłem wiedzę z zakresu planowania i przeprowadzania tajnych operacji w rozmaitych miejscach jak Afganistan, Ameryka Środkowa. Takich operacji nie dokonuje się doraźnie. Mają podstawy finansowe, są zaplanowane, przećwiczone, zanim zostaną zrealizowane. Relacja Seymoura Hersh’a z tej operacji potwierdza udział Stanów Zjednoczonych w tajnej operacji Nord Stream. W pełni zgadza się z wiedzą, jaką sam uzyskałem będąc w agencji w latach 1980. Kiedy zaczynałem pracę jako koordynator działalności antyterrorystycznej jesienią 1999 r., jedną z pierwszych formalności było uzyskanie dostępu do danych FBI dotyczących śledztwa w sprawie ataku bombowego na samolot linii PanAm 103, który rozbił się w okolicy szkockiej miejscowości Lockerby w grudniu 1988 r. Jedną z najważniejszych lekcji, jakie wyciągnąłem z tego doświadczenia, która jest istotna dla Nord Stream to różnica między działaniem przestępczym a wywiadowczym.

Wykazano się wielką starannością, żeby zgromadzona przez FBI wiedza nie była przekłamana, lub zafałszowana przez działania wywiadowcze. Istniała cienka linia odgraniczająca te sfery działania. Ambasador Busby musiał upewnić się, że FBI i CIA trzymają się swoich odrębnych wytycznych. To właśnie jest najważniejsza nauka – profesjonalne i dojrzałe kierowanie, jakie przyjął ambasador Busby, co jest podstawą powodzenia śledztwa w tak złożonych sprawach międzynarodowych, w których dochodzi do ataku terrorystycznego, jakim był przypadek PanAm 103 i gazociąg Nord Stream.

Wprawdzie oskarżenie o działalność przestępczą przeciw dwóm mężczyznom przenoszącym bomby zostało ujawnione dopiero w listopadzie 1990, dowody przesądzające sprawę ukazały się w marcu 1990 roku – 15 miesięcy po tym jak samolot spadł z nieba. Oskarżenia sformułowano 20 miesięcy po zdarzeniu.

Porównując tamto wydarzenie z obojętnością i brakiem zainteresowania wyjaśnieniem Nord Stream przez państwa NATO przez 19 miesięcy od zniszczenia gazociągu, państwa NATO przyjęły zachowanie trzech mądrych małp: nie widzieć żadnego zła, nie słyszeć go i nie mówić o nim.

Dysponuję pewnymi przesłankami dotyczącymi sposobu przygotowania operacji z gazociągiem. Było to możliwe dzięki mojej pracy w wojskowych służbach specjalnych armii USA, co przypadło na lata 1994 r., a zakończyło się w 2016 r. Przez 22 lata byłem członkiem zespołu powołanego do prowadzenia szeregu ćwiczeń operacji antyterrorystycznych. Naszym zadaniem było tworzenie scenariuszy takich jak zagrożenia grupowe o wykorzystania broni biologicznej w państwach Afryki Północnej, by następnie powtórzyć ten scenariusz w kręgach wywiadowczych i dyplomatycznych. Chodziło o wywołanie strachu, by zbadać reakcje zwłaszcza w grupach specjalnie zadaniowanych dyplomacji wojskowej, by móc analizować, opanowywać i pokonywać zagrożenie. W toku tych ćwiczeń trzeba było przyjąć schemat myślenia sabotażystów, czy terrorystów, rozumieć ich motywy i zdolność do przeprowadzenia takich ataków. Wreszcie – rozpoznawać źródła i ośrodki szkolenia takich operacji.

Cztery lata od rozpoczęcia mojej funkcji jako konsultant wojskowy sił zbrojnych USA, rozpoczęliśmy działalność jako BERG & Assosiates, która wcześniej pracowała dla administracji w ramach walki ze światem narkotykowym, następnie, tu w Nowym Jorku – tematyką prania brudnych pieniędzy. Pierwsze śledztwo, jakie prowadziliśmy, dotyczyło sprawy prania rosyjskich pieniędzy w Banku New York. Organizowaliśmy też przebieg śledztwa i zbieranie dowodów przeciwko organizacjom trudniącym się wymuszaniem, wpływami i korupcją, które pracowały dla karteli narkotykowych. Dwie niezależne sprawy prowadzone były z powództwa Unii Europejskiej i Kolumbii.

Celem opisania mojej ścieżki zawodowej jest podkreślenie, że nawet w skomplikowanych śledztwach międzynarodowych, śledztwio bez dostępu do informacji zastrzeżonych dawało nam możność uzyskania masy dowodów przedstawionych następnie w amerykańskim sądzie karnym. Ten rozdział mojej pracy pokazał, że choć Disnayland ma swoje prawa, to świat jest mały. Ogniwem łączącym korporacje międzynarodowe i organizacje przestępcze, instytucje finansowe i organizacje wywiadowcze nie leżą w świecie fantazji, a stanowią rzeczywistość, a ich działalność to miliardy dolarów. Moje doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu, że należycie finansowane śledztwo przez profesjonalistów jest w stanie ujawnić dokumenty, dotrzeć do informatorów, świadków, dzięki którym ponad wszelką wątpliwość można ujawnić, kto zlecił i wykonał zniszczenie gazociągu.

Przedstawiciele państw zgromadzeni tutaj mają jedną zasadniczą przewagę. O ile jako prywatni śledczy nie dysponowaliśmy tym, czym dysponują tu obecni – sygnalistami, wywiadem, satelitami, wszelkie dane wywiadowcze są w stanie ukazać wszystko – od kierunku przemieszczania się statków po przepływy finansowe. Łącząc te atuty z konwencjonalnymi materiałami dowodowymi, dysponujecie potężnymi środkami do zidentyfikowania tych, którzy dali rozkaz i zbombardowali gazociąg Nord Stream. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że przygotowanie i przeprowadzenie tej operacji wymagało jej finansowania i wsparcia materialnego przynajmniej jednego państwa. Istnieją dokumenty zastrzeżone, do których jest ograniczony dostęp. Jest jednakże gama dowodów istniejąca poza zastrzeżonymi i te mogą pomóc rzucić światło i rozwikłać tajemnicę.

Dzisiejszy mój przekaz do państwa jest prosty: prześledzić transakcje finansowe. Ponadto zadać trzeba pytanie – kto na tym skorzystał. Jestem pewien, że dogłębne śledztwo rozproszy chmury, jakie pojawiły się wokół Rady Bezpieczeństwa, a kończąc przypomnę jeszcze wizję państwa według prezydenta Trumana sprzed ponad 70 lat: „Dysponujecie władzą dającą możliwość negocjowania i rozstrzygania sporów między państwami metodami pokojowymi. Takie negocjacje jednak powinny opierać się na solidnych dowodach kto doprowadził do stanu zapalnego”. Przekonany jestem, że możliwe jest dojście do właściwych wniosków poparte gruntownym śledztwem, co jako członkowie tego zgromadzenia jesteście władni zrealizować.

Dziękuję, panie przewodniczący.

Autorstwo: Larry C. Johnson
Tłumaczenie: Jola
Źródło zagraniczne: YouTube.com
Źródło polskie: WolneMedia.net


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

3 komentarze

 1. pikpok 28.04.2024 14:27

  Zorganizowane przez państwo, rękami najemników? Niech uważa, bo u nas trzech ludzi związanych wcześniej z morską jednostką specjalną FORMOZA zginęło wraz z rodzinami w ciągu kilku miesięcy.
  Niejaki Sikorski vel Applebaum zaproponował ostatnio by stworzyć w Europie odziały najemników.
  https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9497426,najemnicy-na-strazy-europy-wojskowi-oceniaja-zaskakujacy-plan-ministr.html

 2. pikpok 29.04.2024 20:31
 3. pikpok 29.04.2024 22:46

  Ktoś zaplanował i zrealizował plan pogrążenia europejczyków? ,,Takich operacji nie dokonuje się doraźnie. Mają podstawy finansowe, są zaplanowane, przećwiczone, zanim zostaną zrealizowane.” A władze europejskie działały zgodnie z zasadą: ,,nie widzieć żadnego zła, nie słyszeć go i nie mówić o nim.”
  ,,Według wicepremiera Rosji Aleksandra Nowaka na Chiny przypada 50% rosyjskiego eksportu energii, a udział Indii zbliża się do 40%.”
  ,,Oczekuje się, że eksport rosyjskiego gazu ziemnego do Chin w 2023 roku wzrośnie aż o 50% rok do roku”
  https://www.rt.com/business/589744-russia-china-gas-supply/

  Koszty obsługi długu urosły o 87,5 proc. r/r i były o 21 mld zł wyższe niż przed rokiem, sięgając w październiku kwoty 45,1 mld zł. ,,W całym 2023 r. Polska odda wierzycielom nawet więcej niż przewidywane w znowelizowanym budżecie 62 mld zł.” https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/9392016,ta-radosc-byla-na-wyrost-koszty-obslugi-dlugu-skarbu-panstwa-rosna.html

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.