Dzieje Słowian i świata na tle religii – 51

Opublikowano: 21.09.2022 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 1799

Gadzi bogowie z kosmosu

Wśród istniejących cywilizacji, na zachodzie i południu naszej planety, główne przywództwo i dominację objęli Anunnaki z planety Nibiru, i tak to trwa do dziś. Bogowie Anunnaki na początku swojego pobytu na Ziemi główną bazę mieli w Sumerze. Następnie powstała kolonia zajmowała południowy obszar Mezopotamii oraz tereny południowej Afryki. Wcześniej i równolegle z nimi i po nich, cywilizacje kosmiczne, a później ziemskie, zakładali także przybysze z innych miejsc we wszechświecie.

Znacznie później, bo około 50 tys. lat temu przejęli władzę na Atlantydzie i jej koloniach, a następnie po zatopieniu kontynentu Mu 25 tys. lat temu przejęli władzę w Ameryce. Anunnaki przejmowali jak okupanci istniejące, wcześniej stworzone przez ludzi cywilizacje i kultury na Ziemi. Ale zdarzali się też wśród nich pozytywni władcy i nauczyciele, którzy wnosili pozytywne elementy w rozwój tych cywilizacji.

Anunnaki była to zbiorowość różnych ras kosmicznych w skład których wchodziły następujące główne linie rodowe: plejadańska, centuriańska, reptiliańska-gadzia. Byli to w większym lub mniejszym stopniu mieszańcy genów ras ludzkich i gadzich, czyli humanoidalne hybrydy. W większości wyglądali jak ludzie z przeważającymi cechami rasy białej. Cechował ich wysoki wzrost, przeciętnie od 3 do 3,5 m, niekiedy – długie i cienkie palce u rąk oraz wydłużone czaszki. Ale wśród nich byli też humanoidalni reptilianie o gadzim wyglądzie, z pazurami, niekiedy z ogonem, a także ze skrzydłami. Ale tak wśród jednych i drugich, gadzi charakter i gadzie pochodzenie w większym lub mniejszym stopniu dominowało. Bogowie Anunnaki przedstawiani byli niekiedy przez ludzi w rzeźbach i na rysunkach jako humanoidalne gadzio-wężowe istoty.

Oprócz humanoidalnych, półgadzich i gadzich istot wchodzących w skład Anunnaków wymieniane są inne linie rodowe przybyszów z kosmosu, takich jak: Syrianie, Orionici, Lirianie, oraz reptilianie (gdy lub smoki – Draco i ich mieszańcy). Do omówionych humanoidalnych gadzich istot obecnych na Ziemi należy dodać rasę szaraków, są to bioroboty służące rasie półgadzie i gadziej. Drugą grupę stanowi rasa nadrzędna nad rasą gadzią, jest to tak zwana rasa „panów”, która uaktywniła się w okresie hitlerowskich Niemiec a obecnie ponownie budzi się do działania. Wszystkie wymienione istoty żyją na różnych planetach we wszechświecie. Wszystkie te istoty przebywały i żyły na Ziemi, a obecnie żyją pod ziemią lub w wyższych wymiarach energetycznych. Istnieją również we wszechświecie humanoidalne istoty ptasie i owadzie, które też były obecne na Ziemi.

Istota humanoidalna jest matrycą wszystkich istot rozumnych we wszechświecie, ponieważ istota humanoidalna jest istotą twórczą. Ewolucja ssaków doprowadziła do stworzenia człowieka. Ewolucja każdego innego gatunku, czy to gadziego, ptasiego, owadziego, czy innych prowadziła także do istoty humanoidalnej. Te powstałe istoty różnią się między sobą, bo pochodzą z różnych gatunków, ale wszystkie są humanoidalne – przypominające człowieka.

Nieśmiertelność przedstawicieli cywilizacji kosmicznych przebywających na Ziemi w naszej gęstości materii trójwymiarowej 3D (3G) była pozorna. Chociaż mogli żyć tutaj nawet kilkaset tysięcy lat, jednak w końcu umierali. Ich długowieczność, jak też pokaźny wzrost były rezultatem między innymi mniejszej gęstości materii w 5D (5G), wyższej wibracji i innej grawitacji, oraz atmosfery panującej na ich rodzimych planetach. Jako istoty pięciowymiarowe 5D (5G) posiadali zdolność dostosowania się do naszego świata trójwymiarowego 3D (3G), przybierając mniej lub bardziej ludzką postać, czasami nawet hybrydową.

Bogowie dla podkreślenia gatunku humanoidalnych istot z których się wywodzili i swojej boskości, przybierali niekiedy hybrydalny wygląd, np: Thot – z głową ibisa, Horus – z głową sokoła, Chnum – z głową barana. Takie i inne wizerunki odnotowano w panteonie bogów egipskich i sumeryjskich, a także mezoamerykańskich. Thot jako bóg Quetzalcoatl w Meksyku i Kukulkan na Jukatanie – nazwany Pierzastym Wężem, był przedstawiany jako reptilianin – wąż o piórach ptaka.

Do głównych bogów Anunnaków, którzy rządzili na Ziemi należeli Enlil i Enki. Byli to przyrodni bracia, przywódcy dwóch klanów Anunnaków; Enlilitów i Enkitów. Drugą parę bogów, którzy odbili swoje negatywne piętno na Ziemi byli Marduk i Jahwe. Enlil, Enki i jego pierworodny syn Marduk byli to hybrydy stanowiące połączenie rasy humanoidalnej z wężową. Ich symbolem był wąż lub smok-wąż. Stronnik Enkiego Jahwe był humanoidalną hybrydą stanowiącą połączenie rasy humanoidalnej z krokodylą, był to humanoidalny jaszczur ze skrzydłami i ogonem, jego symbolem był jaszczur lub smok-jaszczur.

Istoty gadzie podczas swoich podróży po wszechświecie miały to do siebie, że umiały łączyć swoje DNA z rozumnymi gadzimi istotami które podbijali, albo z którymi wchodzili w różne układy i kontakty. My widzimy różne gady i płazy jako zwierzęta, ale to są tylko pamiątki po wielu cywilizacjach które żyły i żyją we wszechświecie, a także na Ziemi i miały taką właśnie formę gadzich istot.

Istoty gadzie ewoluowały w swoim rozwoju i łączyły w sobie cechy różnych istot ze swojego gatunku, dodawały sobie cechy istot które podbijały. Na przykład kobry to jedne z istot bardzo inteligentnych, które też walczyły w kosmosie, potem przeszły na współistnienie pokojowe.

Jahwe i Marduk były to dwie różne istoty które walczyły ze sobą. Forma Jahwe różniła się od formy Enlila, Enkiego, Marduka oraz Ela i Baala. Jahwe wygrał a pozostali przegrali, przynajmniej w przekazie biblijnym.

Główny biblijny bóg nazwany Jahwe jest to humanoidalny jaszczur ze skrzydłami i ogonem. On połączył w sobie cechy krokodyla-aligatora aby pokonać inne istoty posiadające gadzio-smoczo-wężowe cechy. Aligatory mają szybkość, zdolność regeneracji i cierpliwość, a także pancerze na skórze, mają bardzo mocną skórę, mocniejszą niż węże.

Jahwe zobaczył że istoty rozumne mające powierzchowność aligatora-krokodyla mają cechy, które pozwolą mu wygrać z pozostałymi gadzimi bogami. Wziął na siebie część DNA od istot zwanych aligatorami-krokodylami, stąd połączenie gada-smoka i krokodyla. Natomiast Enlil, Enki i Marduk wzięli część DNA od istot wężowych, stąd połączenie gada-smoka i węża. W przypadku Enlila, Enkiego i Marduka mamy spryt, umiejętność poruszania się, umiejętność manipulacji. U Jahwe mamy siłę, odwagę, dostosowanie się i odporność na różne bronie i wibracje. Oni ubrali się w różne ciała, połączyli swoje DNA z ciałami istot, które znali, które podbijali. Doszło później do konfrontacji. Nie zmienili jednego, nie zmienili chęci walki.

Kananejscy bogowie El i Baal należeli do dalszych kręgów Anunnaków. Były to istoty pozaziemskie z innych gadzich rodów. Ich symbolem był wąż – kobra lub żmija, od których pochodzili. Baal widząc ich możliwości połączył w sobie cechy swoje z ich cechami, robiąc modyfikacje genetyczne i tworząc nowe ciało do którego przesłał świadomość, wtedy stał się mocny.

Fenicki i kartagiński bóg Moloch zwany także Kronosem, czczony również w Kanaanie, była to gadzia hybryda-bestia, która żyjąc w materii żywiła się krwią. Po przejściu do świata duchowego mroku i ciemności stał się demonem żywiącym się negatywną energią tworzoną przez mordowanych ludzi a zwłaszcza dzieci. Częścią energii mordu karmił siebie a resztę przesyłał swoim panom, którym służył.

Egipski bóg Amon-Amen znaczy niewidoczny lub ukryty. Marduk opuszczając Egipt wybrał Babilon na swe wieczne miasto. Wyjście Marduka z Egiptu do Babilon poskutkowało tym, że zaczął się kult Amona/Amena. Od tego czasu Marduk był czczony jako niewidoczny bóg Amon/Amen.

Za Amonem stoi Marduk, który zrzucił z tronu swojego ojca Enkiego (Ptaha) i przejął władze w Egipcie i został dyktatorem. Wtedy ogłosił się podstępnie bogiem Słońca Ra/Re. Później Marduk został odsunięty od władzy w Egipcie przez Radę bogów, ale powrócił podczepiony do innych bogów egipskich dodając każdemu nazwę Ra. Amon/Amen raz występuje jako pozytywny bóg stwórca podobnie jak El w Kanaanie, następnie łączy się z Ra-Mardukiem i staje się uzurpatorem, ciemiężycielem i demonem ciemności. Marduk podczepił się również pod bogów bliskowschodnich i hinduskich, wszędzie tam gdzie atrybutem boga był wąż lub smok-wąż.

Marduk/Ra/Amon/Amen – gadzia hybryda, będąc jako bóg w materii wraz ze swoimi poddanymi mu ludźmi podbijał narody, wprowadzał niewolnictwo, poddaństwo i feudalizm. Gdy znalazł się w świecie duchowym mroku i ciemności jako bóg-demon wdarł się do religii wielu cywilizacji. Karmi się energią żalu, złości i nienawiści niewolonych ludzi i narodów. Zaśmiecił modlitwy swoim imieniem. Rzymskie niewolnicze i feudalne chrześcijaństwo oddaje mu szczególny kult, bo po każdej modlitwie jest odwołanie do niego, Amen i Amen.

Allah jest to sumeryjski bóg Księżyca Nannar/Nanna, który był pierworodnym synem Enlila z Ninlil. Jest bezpośrednio powiązany z Enlilem i z Anunnakami. Obecnie określany jest, jako istota pozaziemska związana z bazą obcych na Księżycu. Uczestniczy w przekazywaniu energii płynącej do niego od jego islamskich wyznawców do Anunnaków. Wiadomo również, że w Babilonie głównym bogiem był Marduk, czyli część energii płynącej do Allaha przekazywana jest również Mardukowi i jego poplecznikom.

Jahwe z rodu krokodyli (jaszczurów) jest zwycięskim bogiem w „Biblii”, który powierzchownie przejawiał czasami pozytywne cechy, a w rzeczywistości była to gadzia hybryda, demon mroku i ciemności. Protoplastami Żydów są Kenici-Edomici oraz niektóre ludy Mongolsko -Tureckie, wywodzący się od Kaina, pokrewni Amorytom. Jahwe jest bogiem Żydów, oni są jego narodem wybranym. Oni mu się sprzedali, stali się jego sługami za pieniądze, bogactwa i władzę. Dlatego w żydowskiej „Biblii”, Jahwe nazwany jest stwórcą, ale nie wszystkich ludzi, lecz tylko narodu żydowskiego. „Biblia” zajmuje się tylko bogiem Jahwe, jego Izraelitami i Żydami, natomiast innymi narodami interesuje się tylko wtedy, gdy Jahwe nakazuje ich podbijać, grabić, niewolić i wyniszczać.

„Biblia” sztucznie przyłączona do chrześcijaństwa ciągnie za sobą wszystkich bliskowschodnich gadzich bogów-demonów na czele z Jahwe. W chrześcijaństwie Jahwe podszywa się pod Boga Ojca i Jezusa. Chrześcijanie wysławiają go, śpiewając Allelu-Jah.

Najpierw bogowie-władcy w Sumerze, Kanaanie, Egipcie, czy na Atlantydzie i w Ameryce, byli fizycznymi, materialnymi humanoidalnymi istotami z rodziny Anunnaków z Nibiru lub innych miejsc we wszechświecie. Później gdy w Egipcie, Sumerze, Kanaanie i innych miejscach władzę objęła linia ludzka, czyli Ziemianie, dotychczasowi bogowie-władcy przyjęli rolę tylko bogów, najpierw widzialnych, materialnych, a później duchowych. Używali dla siebie różnych imion, ponieważ ci sami bogowie rządzili w różnych rejonach Ziemi, w różnych okresach i pod innymi lokalnymi nazwami, dlatego w różnych kulturach nazywani są inaczej.

Wśród Anunnaków były różne istoty, pozytywne i negatywne. Na planecie Nibiru byli przedstawiciele ludzkiej rasy Plejadian w czystej formie lub wymieszani z rasą gadzią, spośród których nie wszyscy byli negatywni. Enlil i Enki może nie byli negatywni, ale ich rody cały czas prowadziły ze sobą wojny do których używali ludzi. Do pozytywnych najbardziej znanych należeli między innymi: Enki (Ptah, Atlas) i Ozyrys w Egipcie i na Atlantydzie; Ningiszzida (Thot) w Egipcie i Ameryce; Horus w Egipcie; Adapa w Mezopotamii i Ameryce; Ninhursag (Nintu) w Sumerze i Egipcie. W różnych kulturach i wśród różnych ludów pojawiali się bogowie i nauczyciel przylatujący z nieba, a wywodzący z różnych kosmicznych cywilizacji.

Przeciwieństwem do negatywnych gadzich i półgadzich ras była aryjsko-słowiańska rasa biała, która walczyła z kościejami, rasą gadzią i ich przywódcami rasą panów, najpierw w kosmosie w czasie wojen w niebie, czyli gwiezdnych wojnach, a później jako Ariowie-Słowianie na Ziemi.

W przypadku zmiennokształtnych gadzich przybyszy, którzy mogli przybierać postać ludzką, ważnym działaniem było wywołanie psychologicznego efektu w przypadku pojawiania się znikąd i przybieraniu różnych form. W połączeniu z faktycznie przekazywaną wiedzą, efekt ten działał przekonująco na zdobycie zaufania u żyjących ówcześnie ludów.

Gadzi bogowie dysponują bardzo wysoko rozwiniętą technologią i zdolnościami paranormalnymi. Panowanie tak zwanych bogów, czyli rasy gadziej i ich przywódców z rasy panów na Ziemi ma jeden cel, jest to totalne zniewolenie ludzkości. Okradają ludzi nie tylko ekonomicznie z ich pracy, ale okradają ludzi także z ich duszy, energii i sił witalnych. Sprawiają że ludzie nie mają mocy aby się bronić i iść w kierunku świata.

Robią to między innymi poprzez religie, przez każdą religię, nie ma dobrych religii, wszystkie są pod kontrolą gadów. Wszystkie zewnętrzne świątynie nigdy nie służyły ludziom, zawsze służyły gadzim bogom. Każda forma kultu religijnego zawiera ukrytą formę kradzieży energii. We wszystkich religiach zawarty jest kult ofiarny. Jego celem jest to, żeby ludzie składali ofiarę z siebie, ofiarę ze swojej energii i ofiarę ze zwierząt.

Gadzi bogowie swoim wyznawcom każą budować swoje świątynie, ołtarze, miejsca ofiarne i każą tam składać krwawe ofiary, żywe lub rytualne. Judaizm i islam wywodzą się wprost z kultów bliskowschodnich, gdzie składane były ofiary ze zwierząt oraz z ludzi, a przede wszystkim z dzieci. Krew zwierząt i ludzi na ołtarzach i miejscach ofiarnych lała się przez tysiące lat, a obecnie praktykowane są uboje rytualne. W obrządku chrześcijańskim odbywa się przez wieki ciągle powtarzany rytuał krwawej ofiarny Jezusa. Jest to ciągła pamiątka ofiary, męki, cierpienia, ukrzyżowania i śmierci Jezusa, który umarł za jakieś ludzkie grzechy, za które ludzie mają się bić w piersi i powtarzać, moja wina, oraz sypać głowę popiołem. A wszystko po to, aby całe społeczeństwa utrzymywać na kolanach w zniewoleniu i poczuciu winy.

Jezus nie wymagał od ludzi aby cierpieli, przeżywali jego misję, a na dodatek spożywali jego ciało i pili jego krew. Takie rytuały było zrozumiałe dla ludzi którzy praktykowali krwawe kulty ofiarne oraz kanibalizm. Te obrządki powodują produkowanie przez miliony wiernych negatywnych emocji i ogromniej negatywnej energii. Ponadto w całym naturalnym środowisku, naturalnej świątyni Matki Ziemi nadal leje się krew. Ludzie nieustannie w różnych miejscach na świecie prowadzą wojny. Zwierzęta zabijane są w ubojniach i na polowaniach.

Szatan, czyli gadzi bogowie i ich panowie ustawili tak wszystkie religie, aby nieustannie była produkowana negatywna energia, bo to jest ich pokarm energetyczny dzięki któremu egzystują. Negatywna energia produkowana jest; czy to w trakcie wojen, okupacji, dyskryminacji i eksterminacji narodów; czy to w trakcie umartwień, cierpień, niewolnictwa, kolonializmu, feudalizmu i wiernopoddaństwa; czy to w czasie modłów w świątyniach w których odprawiane są różne kulty i ceremonie ofiarne, także nieustająca ofiara Jezusa. Inną formą zniewolenia przez Szatana są tajemne rytuały – magiczne czynności niewolące ludzi, w tym także sakramenty kościelne, które odcinają człowieka od jego Wyższej Jaźni, Wyższej Świadomości i wyższych wymiarów.

Gadzi bogowie wpływali i nadal wpływają na tworzące się cywilizacje i religie, począwszy do czasów Atlantydy i Sumeru, aż po istniejące obecnie. Przeniesiona została także z dawnych wieków walka „czarnych” z „białymi”, która trwa do tej pory. Czarni do tej pory wygrywali, ponieważ są oni pozbawieni jakichkolwiek skrupułów i zasad moralnych, są to istoty na niskim szczeblu w drabinie ewolucji. To dla nich, dla tych istot wiedza była zakazana przez Boga, a nie dla ludzi. Oni muszą najpierw nauczyć się rozróżniać dobro od zła, a później wiedza stopniowo może być im udzielana.

Oni tą wiedzę uzyskali nieprawnie, a w swojej spreparowanej „Biblii” odwrócili znaczenie przykazania. Napisali, że to dla ludzi wiedza jest zakazana, a naprawdę to dla nich. Stworzone przez nich religie biblijne zakazały poznania prawdziwej wiedzy przez ludzi, aby oni mogli bezkarnie z niej korzystać i wykorzystywać ją przeciwko ludziom. Czarni, są to kontrolerzy ludzkości, oni tylko wyglądają jak ludzie, dlatego jest to mylące dla człowieka. Ale świadomość ludzkości budzi się i podnosi. Kończy się stara Era Ryb i nadchodzi nowa Era Wodnika – era wiedzy, prawdy i prawdziwej nauki.

Ciąg dalszy nastąpi

Autorstwo: Stan Rzeczy
Źródło: WolneMedia.net


TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.