Zagadkowe mobilizacje w całej Europie

Opublikowano: 23.06.2020 | Kategorie: Polityka, Publicystyka, Społeczeństwo

Liczba wyświetleń: 1001

Mobilizacje wojskowe stały się częstym elementem wielu państw Europy Środkowej i Południowej. Dotyczą dokładnie państw, które znajdują się w planie budowy projektu tzw. Trójmorza. Mobilizacje rezerwistów są częste i obejmują duży przedział wiekowy mobilizowanych.

Mobilizacje są uciążliwe, ponieważ odbywają się w trybie natychmiastowości, czyli osobistym przybyciem do jednostek w ciągu krótkim czasie. Powoływani do wojska obywatele – z tego powodu – skarżą się na kłopoty w pracy, lub kłopoty w prowadzeniu biznesów.

Dokładna analiza oficjalnych dokumentów pokazuje jednak, że mobilizacje wojskowe nie są żadną akcją NATO. To inicjatywa lokalna kilku państw z regionu tzw. ”Trój-morza” i nie jest wpisana w plany NATO.

Dlaczego kilka europejskich państw, które są przecież luźno powiązane poprzez UE, nie będących w specjalnie przyjaznych stosunkach i różniących się od siebie światopoglądowo – tak ochoczo zjednoczyły się potajemnie przed własnymi obywatelami i w wielkim sekrecie przed nimi dokładnie zaplanowały i skoordynowały identyczne działania wojskowe?
Warto wspomnieć, że te wszystkie państwa nie wydały żadnych oficjalnych oświadczeń w związku z tymi akcjami wojskowymi. Obywatele do tej pory nie uzyskali odpowiedzi, dlaczego są gwałtownie wyrywani z własnych domostw.

Ośrodki monitoringu bezpieczeństwa europejskiego (te państwowe, jak i te pozarządowe) – nie komentują zaistniałych mobilizacji; a często wyrażają zdumienie z tego faktu. Otóż obecnie nic nie wskazuje, aby poziom bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej uległ zmianie; wręcz przeciwnie: jest stabilny! Agendy monitoringu wojskowego nie alarmują o żadnych znaczących ruchach wojsk Rosji wzdłuż flanki wschodniej. Nic też „ciekawego” nie wydarzyło się na Ukrainie. Nawet jeśli jest łatwiej zrozumieć ćwiczebne mobilizacje w Polsce (z uwagi na bliskość sąsiadującej Rosji) – to w ogóle ciężko zrozumieć takie ostre mobilizacje w Rumunii, Chorwacji, Czechach…

Eksperci dali jasno sygnał, „że coś nie gra”! Znamienne jest, że biuro prasowe wojsk Stanów Zjednoczonych, stacjonujących w Polsce w ogóle nie odniosło się to opisanych faktów. Sztab Główny NATO również milczy.

To co się dzieje?

Otóż wydarzyła się w prasie pewna „omyłkowa”(?) wypowiedź jednego z generałów wojsk lądowych Chorwacji. W tym czasie ukazały się w portalu „WikiLeaks” nowe dokumenty, które wyciekły z obrad Klubu Bilderberg oraz kilku masońskich lóż. Opublikowano też treści prywatnej korespondencji i stenogramy rozmów telefonicznych odkodowanych z komunikatorów Internetowych prowadzonych przez środowiska żydowskie, pomiędzy sobą oraz z politykami z Europy Środkowej. Są też niezbite dowody, że w europejskie mobilizacje wojskowe jest zaangażowany Mossad, a sztaby wojskowe kilku europejskich państw współpracują potajemnie z agendą Izraela

Wszystko to jest dziwną mieszanką, ale po analizie ujawnionych faktów przez byłych specjalistów wojskowych, wychodzi całkowicie klarowny i przejrzysty obraz… Obraz, który tłumaczy liczne i tajemnicze mobilizacje wojskowe w Europie Środkowej!

W Internecie krąży pewien raport autorstwa eksperckiego think-tanku z Kanady, który dodatkowo łączy wspomniane fakty z inną aktywnością w Europie Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Otóż widoczny jest wzrost nakładów finansowych w remont europejskich autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz mostów. Chodzi głównie o zwiększenie przepustowości. Rozbudowują się także stacje kolejowe i cywilne porty lotnicze.

Z dokumentów, które ujawnia wywiad kanadyjski wynika, że jest to częścią dużego planu szybkiej relokacji (czytaj: wywózki z miejsca zamieszkania do innych miejsc) rdzennej europejskiej ludności cywilnej wraz uchodźcami przybyłymi do Europy z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Najistotniejszy jednak jest fakt, iż przepustowość drogowa powiększa się w oba kierunki Wschód – Zachód. Któż ucieka przed rosyjskim frontem w kierunku wschodnim? I wcale nie chodzi tu o zwiększenie możliwości dla wojsk sojuszniczych, realizujących swoje zobowiązania art. 5 NATO względem Polski.

Ogólny plan relokacji i wymieszania ludności europejskiej z uchodźcami pochodzenia nie-europejskiego jest znany również agendom akredytowanym przy ONZ. Protokoły instruktażowe „wielkiej relokacji” czy ”Agendy 2030” nie noszą wcale klauzul tajności i są dostępne w oficjalnym obiegu. Każdy ma do nich dostęp, jeśli tylko poszuka (w jęz. angielskim).

Znany też powszechnie jest fakt, że usilnie o realizację tego planu „wielkiej relokacji” zabiegają środowiska żydowskie, chociażby w osobach znanych złoczyńców: Georga Sorosa, Rockefeller’ów, korporacji bankowych J.P. Morgan, Golden Sachs, etc. Swoją cegiełkę dorzuca też w oficjalnych wypowiedziach państwo Izrael.

Cóż takiego zdradził chorwacki generał?

Zanegował – w piśmie do Sztabu Generalnego – możliwość użycia wojska chorwackiego do pacyfikacji własnej ludności. Wyraził ostry sprzeciw działaniom wojska przeciwko ludności cywilnej, zwłaszcza w obliczu niedawnych wojen niepodległościowych w regionie. Chorwacki MON odpowiedział zdecydowanie: generał został zawieszony w czynnościach. Ale właśnie wtedy dziennikarze przejęli inicjatywę i opublikowali teksty, z których jasno wynika, że mobilizacje rezerwistów mają na celu zwabienie mężczyzn w wieku poborowym do koszar, aby zneutralizować ich potencjalny opór i bunt przeciw relokacjom etnicznym i pacyfikacjom ludności cywilnej!

W sieci pojawiły się natychmiast tajne dokumenty, które potwierdzały te szokujące hipotezy! Dodatkowo portal „WikiLeaks” opublikował stenogramy z rozmów izraelskich agentów wywiadu z politykami państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Treści tych rozmów świadczyły, iż głównym powodem gwałtownych mobilizacji mężczyzn w wieku poborowym jest: skoszarowanie, oszukanie i pozbawienie ich możliwości ochrony swoich bliskich oraz pozbawienia ochrony ludności lokalnej.

Obraz rysuje się następująco:

1. ONZ lub inne (bliżej nieokreślone czynniki) zadecydują o ustanowieniu nowego ładu w Europie.

2. Zostanie natychmiast wdrożony plan „wielkiej relokacji”, polegający na błyskawicznej wywózce rdzennych ludności oraz zastąpieniem jej ludnością napływową (obcą).

3. Aby zniwelować groźby buntów rdzennej ludności: należy zneutralizować jej zdolności sprzeciwu. W tym celu plany przewidują powszechną mobilizację osób zdolnych do wojny (mężczyzn w wieku poborowym).

4. Wszyscy zdolni do walki zostaną odizolowani od swoich bliskich, aby nie przeszkadzali w relokacji ludności cywilnej. Kobiety i nieletni oraz starcy mieliby zostać przewiezieni w nowe, odległe miejsca pobytowe.

5. Skoszarowani mężczyźni zostaliby pozbawieni kontaktu z bliskimi i nie mogliby im fizycznie pomóc czy ratować swoich dobytków. Ich domostwa miałaby zająć ludność napływowa (z innych regionów Europy lub uchodźcy z Afryki i Bliskiego Wschodu).

6. Zmobilizowanym mężczyznom wydane zostaną tylko mundury. Broń nie zostanie im wydana! Jako wojskowi będą objęci zaostrzonym prawem wojennym. (Identyczna sytuacja była w stanie wojennym w Polsce w roku 1982; część opozycjonistów z NSZZ Solidarność została internowana, ale część opozycjonistów zmobilizowano jako rezerwistów; wydano im mundury, ale nie wydano im broni. W identyczny sposób zostali zneutralizowani i pozbawieni kontaktu ze swoimi bliskimi).

7. W taki sposób czynniki kierujące tą operacją „wielkiej relokacji” chcą wyeliminować przewidywany ostry opór społeczny i krwawe bunty ludności lokalnych. Chcą wyeliminować groźbę powstania Ruchu Oporu, zanim jeszcze narody zrozumieją i dojrzą zastawiane na nie pułapki.

Koszary to pułapki zastawione na mężczyzn zdolnych do walki i buntów zbrojnych.

Mobilizacje rezerwistów są ćwiczone, aby przyzwyczaić zmęczoną ludność do takich akcji. Niestety, ale każda następna mobilizacja może okazać się tą ”prawdziwą”, z której mężczyźni nie zostaną wypuszczeni z koszar. Nie będą mogli wtedy bronić swoich bliskich i swojego dobytku. Obcy zajmą ich domostwa. Skoszarowani mężczyźni nie zostaną powiadomieni o nowych miejscach pobytu ich bliskich; zostaną pozbawieni kontaktu z nimi. Część z nich zostanie przewieziona do obozów koncentracyjnych oraz do obozów pracy. Koszary wojskowe zostaną zamienione w więzienia – a pozostali poborowi i rezerwiści będą wykonywać pracę za głodowe stawki.

Mobilizacje rezerwistów same sprowadzą mężczyzn w pułapkę (czyli do koszar)… bez konieczności ich ścigania i wyłapywania.

Co za genialna idea! Widać tu wyraźnie „żydowską szkołę myślenia”.

A teraz o szczepionkach…

Wszyscy zdolni do obrony polskich granic, w czasie mobilizacji zostaną na pewno zaszczepieni… Pretekst dla przymusowych szczepień zawsze się znajdzie! Chociażby na groźbę epidemią groźnego wirusa. Po kilku miesiącach (może po roku) od zaszczepienia trucizną – kilka milionów zdolnych do walki mężczyzn i kobiet – otruci, będą tylko wrakiem człowieka… bez zdolności bojowych! Metale ciężkie i wirusy zaordynowane w szczepionkach skutecznie spustoszą ciała oraz zniszczą układy odpornościowe.

To najłatwiejszy sposób pozbycia się potencjalnych sił oraz buntów ludności etnicznej, zamieszkującej dane terytorium – celem jej pacyfikacji, czyniąc przestrzeń dla wroga.

Komu zależy?

Międzymorze to tradycyjnie łakomy kąsek dla syjonistów, a nawet dla większości żydostwa. Państwa znajdujące się w projekcie Międzymorza są zasobne i obfite; ogromne złoża naturalne, gęsto zalesione, żyzne… są w stanie wyżywić duże populacje. Żydzi już od 150 lat łakomie spoglądają w region Europy Środkowej i Wschodniej… i wiele robią, aby przejąć tę część kontynentu dla siebie.

Widać to już dobitnie na Ukrainie! Żydzi wdarli się w politykę państw regionu i nie myślą oddać zajętych już pozycji. Media syjonistyczne sprawnie odwracają uwagę od istoty spraw, ogłupiając – nic nie domyślającą się – gawiedź!

Przykład Polski jest potwierdzeniem tej tezy. Po polskich salonach politycznych szwenda się jakiś przybłęda żydowski, izraelski sierżant o nazwisku Daniels! Środowiska i gminy żydowskie biorą z polskiego budżetu państwa tyle – ile im się podoba; chociaż bieda Polaków oraz zadłużenie Polski rośnie błyskawicznie! Polskie lotniska cywilne są przejmowane przez izraelskie wojska! Punkty ujęć wody dla dużych miast w Polsce są sprywatyzowane i kupione przez izraelskie biznesy! Główne sieci energetyczne są ”ochraniane” przez izraelskie agencje ochroniarskie! A polskie koszary wojskowe i magazyny amunicji są ochraniane i zarządzane przez agencje ochrony z siedzibą w Tel Awiwie.

Kilka lat wstecz Sejm RP uchwalił ustawę o możliwości oddania sprzętu wojskowego Wojska Polskiego w ręce wojsk obcych oraz możliwości używania mundurów polskich przez obce wojska. To ogólnie znane fakty! W takiej oto Polsce żyjesz Polaku – ignorancie! Czy coś robisz, aby się temu sprzeciwić?

Oglądasz tylko głupie „telewizje śniadaniowe” i wątpliwej jakości rozrywkę! Wtedy… kiedy Żydzi szykują się do wyrzucenia ciebie z twojego miejsca! Wojskowe Komisje Uzupełnień (WKU) oprócz częstych mobilizacji prowadzą też spis samochodów; zwłaszcza tych terenowych i SUV-ów.

Dlaczego?

Ponieważ Żydzi ewakuujący się z Izraela (przed atakiem rakietowym z Iranu) do Polski nie będą mieli czasu ściągnąć swoich samochodów. Żydzi wezmą sobie auta terenowe i SUV-y za darmo… od Polaków – przecież Żydzi są przyzwyczajeni do luksusów. A ty Polaku jesteś przyzwyczajony aby zapier…alać ciężko za granicą na nowy samochód… który oddasz za darmo Żydowi! Żydzi ukradną budynki mieszkalne od Polaków… a ty Polaku będziesz mieszkał w lesie, albo w pokoju wieloosobowym z obcymi ludźmi.

Tylko dlatego, że Polaku jesteś niemy i głuchy… Nie dostrzegasz znaków! Ale możesz to jeszcze zmienić! Obudź się i zacznij przyszykowywać się do walki. Wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej, ucz się walki, ucz się zasad dominacji internetu, ucz się zarządzać siecią internetu. Ucz się wszystkiego, co przyda ci się, aby przeżyć, przetrwać! Zniszczyć wroga-złodzieja, który chce cię okraść z twojego państwa… z twojej tradycji… twojej historii… twojej tożsamości… twoich praw! Pokaż, że wolność dla ciebie jest wartością NADRZĘDNĄ!

Źródło: Globalna.info


TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

6 komentarzy

 1. rici 23.06.2020 13:39

  Super artykol, czegos podobnego domyslalem sie od dawna, od kiedy przeczytalem tajna czesc wywiadu Wl. Geremka ktory ukazal sie w “polityce” w 1981 roku.

 2. rici 23.06.2020 20:09

  Jakies 2, 3 lata temu czytalem artykol napisany przez jedna niemiecka inzynier udownictwa podziemnego o specjalizacji budowa tuneli. Artykol napisala miesiac przed smiercia, gdy lekarze stwierdzili ze ma zlosliwego glejaka w mozgu i wiecej jak miesiac nie pozyje. Opisala swoja kariere zawodowa jako specjalistka budowy tuneli /jedna z najlepszych w Europie/ Opisywala jak budowala tunele w Niemczech, Angli, we Francji, w Hiszpani. Wszedzie tam gdzie powstaja duze budowy, np lotnisko w Berlinie, Opera w Hamburgu, dworzec w Stuttgadcie, i wiele innych, pod tymi budowami buduje sie podziemmne miasta mogace pomiescic po kilkaset tys. ludzi przez dluzszy czas. Do miast tych prowadza tunele dla pociagow wychodzace okolo 30-40 km dalej z reguly w lesie. To sa budowy ktorych koszty budowy przekraczane sa kilkakrotnie. Wyposazeniami tych podziemnych miast czesto na glebokosci kilkuset metrow zajmowaly sie firmy izraelskie. Opisy w tych miastach byly w jezyku arabskim, lub hebrajskim.

 3. ARTUR 23.06.2020 23:15

  Oni chyba żle przetłumaczyli tekst od swojego boga w którym napisali że są narodem wybranym ,a tam było napisane ,że jak się nie zmienią to mają przerąbane . Cieszę się że zejdą pod ziemię gdyż tam znajdą swój koniec jak to jest przepowiedziane .

 4. Cosmo 24.06.2020 07:57

  Jeszcze brakuje nadajników 5G przy każdej jednostce wojskowej i teoria lepsza niż atak kosmitów. Naprawdę kogoś poniosła fantazja. Jeśli ktoś uważa, że po skoszarowaniu mężczyzn będzie można wywieźć ich rodziny w siną dal (do Afryki? Na Madagaskar?…) a uzbrojony ojciec/mąż będzie biernie się przyglądał i jeszcze przyglądał/pomagał, to chyba autor wyszedł po raz pierwszy z pomieszczenia bez klamek. Ileż ta armia musiała by liczyć, żeby wcielić większość mężczyzn? I po co ja to w ogóle komentuję. Ja pier….

 5. robi1906 24.06.2020 15:06

  Cosmo, a mówi ci coś pierwsza wojna światowa?. Opisz jakąś historię z tamtego okresu, zobaczymy czy twoje ego, tak teraz zbuntowane wytrzyma z prozą życia, bo wtedy tam też ludzie wiedzieli, że sa tylko “mielonką” i coś tam “próbowali”.
  Z tego co ja wiem nic z tego nie wyszło, po za tem 1 wojna jest tylko epizodem, bo świat widział już wielu buntowników, w każdej epoce, i wszystkich załatwiono (jakbyś nie wiedział).

 6. Aksamitny 25.06.2020 13:09

  @rici
  Masz jakieś źródło?

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.