Falun Gong i korzyści zdrowotne

Opublikowano: 01.10.2014 | Kategorie: Publicystyka, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 1553

Falun Gong, zwany także Falun Dafa, jest praktyką kultywacyjną na wysokim poziomie, prowadzoną według właściwości wszechświata: Prawdomówności – Współczucia – Wyrozumiałości. Praktyka obejmuje doskonalenie umysłu i ciała. Kultywowanie umysłu dotyczy polepszenia swojego charakteru i moralności w życiu codziennym, w oparciu o zasady właściwe dla Prawdy-Współczucia-Cierpliwości, zaś kultywowanie ciała wiąże się z wykonywaniem pięciu zestawów spokojnych ćwiczeń poprawiających kondycję praktykującego.

Po tym, jak w 1992 r. Mistrz Li Hongdży wygłosił publicznie pierwsze nauki Falun Gong, liczba praktykujących wzrosła radykalnie. Według początkowych, chińskich raportów rządowych z 1999 roku, w owym czasie Falun Gong praktykowało około 70-100 milionów ludzi. Od tamtej pory, Falun Gong rozprzestrzeniał się szybko, a obecnie jest praktykowany w ponad 90 krajach, łącznie z Hong Kongiem, Tajwanem, innymi krajami Azji, Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Australii.

W krajach zachodnich alternatywne metody prowadzenia zdrowego trybu życia, rozwijają się bardzo szybko. Według sondażu z 1998 przeprowadzonego przez Davida Eisenberga i jego współpracowników z Harvard Medical School i innych instytucji medycznych, prawie 630 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych stosowało metody medycyny alternatywnej, przekraczając tym samym liczbę pacjentów, którzy odwiedzili lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wydatki na terapie medycyny alternatywnej oszacowano na ponad 20 miliardów USD, z czego co najmniej 12 mld zostało wypłacone przez samych chorych.

Według sondażu z 2002 w Europie, aż do 60% pacjentów z rakiem wybrało alternatywne metody lecznicze, takie jak specjalne diety, suplementy witaminowe, preparaty ziołowe, lub akupunkturę. W Stanach Zjednoczonych, więcej niż 80% pacjentów z rakiem zastosowało środki alternatywne. Szacuje się, że w skali globalnej nakłady na terapię alternatywną i leki dla chorych na raka wyniosły aż 18 miliardów USD rocznie.

Za wyjątkiem nowoczesnej medycyny zachodniej, pośród wszystkich form medycyny alternatywnej, najwybitniejszą jest tradycyjna medycyna chińska. Akupunktura jest już powszechnie uznana na świecie. Wielu zachodnich badaczy medycznych wykazują duże zainteresowanie systemami “samoleczenia umysłu i ciała” wywodzącymi się z tradycyjnej kultury chińskiej, w szczególności praktykami Qigong. Wielu badaczy podróżowało do Chin, by tam studiować ów temat. Wielu z nich badało rzeczywiste skutki lecznicze Qigong i szukało przekonujących dowodów w tym zakresie. Chcieli oni dowiedzieć się tego, czy praktyka Qigong jest skuteczna w zakresie samoleczenia na dużą skalę –a nie tylko na nielicznych, indywidualnych przypadkach. Wyniki z kolejnych badań przeprowadzonych w Chinach, Ameryce Północnej i na Tajwanie dostarczyły cennych informacji na temat efektów leczenia praktyki Falun Gong.

ROK 1998 – BADANIA STANU ZDROWIA ĆWICZĄCYCH FALUN GONG W CHINACH

Falun Gong rozprzestrzeniał się najszybciej w Chinach kontynentalnych i stał się najbardziej popularny pośród wszystkich praktyk Qigong w zakresie leczenia i poprawy kondycji fizycznej. Fakt ten przyciągnął bardzo uwagę społeczności medycznej i rządu chińskiego. W 1998 roku w odpowiedzi na żądanie Narodowej Komisji Sportowej odnośnie wykonania badania wszystkich popularnych praktyk Qigong w Chinach (w owym czasie), badacze medyczni przeprowadzili ankietę. Wyniki badań pochodzą z Pekinu, miasta Wuhan, Dalian w prowincji Guangdong, oraz z innych obszarów, w tym miasta Nanchang w prowincji Guangxi i z prowincji Anhui.

Badaniem objęto podstawowy przegląd stanu zdrowia praktykujących Falun Gong w lokalnych miejscach ćwiczeń. Naukowcy rozesłali formularze ankiet do ponad 10 000 praktykujących Falun Gong z pięciu dzielnic w Pekinie; 12 500 praktykujących z dziesięciu miast w prowincji Guangdong, 2005 praktykujących z ponad 50 punktów praktyk w Wuhan, oraz do ponad 6000 praktykujących w Dalian. Obszary te miały największą gęstość zaludnienia i największą ilość praktykujący Falun Gong, więc było ono stosunkowo wszechstronne i wyczerpujące pod kątem odzwierciedlenia ogólnej sytuacji praktykujących Falun Gong w Chinach. Prawie 35 000 praktykujących wypełniło ankietę, w wyniku czego powstał najbardziej systematyczny i dający pełne spektrum obraz wyników badania nad efektami leczniczych praktyk Qigong.

Ankieta zawierała ogólne informacje o praktykujących, takie jak płeć, wiek i długością czasu praktyki Falun Gong. Ankiety z Wuhan i z miejsca praktyki w Parku Zizhuyuan w Pekinie zawierały również pytanie dotyczące poziomu edukacji praktykującego. Badania te zostały uznane za swoistego rodzaju spis ludności przeprowadzony wśród praktykujących.

Wyniki ankiety wykazały, że Falun Gong praktykują ludzie z przeróżnych klas ekonomiczno-społecznych, posiadający różny stopień wykształcenia. 72,9% badanych stanowiły kobiety; 62,1% miało ponad 50 lat, zaś ponad 90% zanim rozpoczęło praktykowanie Falun Gong cierpiało na wiele problemów zdrowotnych. Powyższe dane mogą dowodzić tego, że większość praktykujących rozpoczęła praktykowanie Falun Gong w celu wyleczenia chorób i poprawy kondycji fizycznej.

Badanie to zgromadziło również informacje dotyczące zmian stanu zdrowia – porównując warunki zdrowia przed i po praktykowaniu Falun Gong. Grupę 90,3% badanych – czyli 31.030 osób, którzy przed rozpoczęciem praktyki cierpieli na różne choroby, począwszy od problemów z trawieniem, kośćmi i stawami czy układem krążenia – naukowcy podzielili według wyników na trzy kategorie: pełne odzyskanie zdrowia, złagodzenie objawów choroby, bez zmian. W prowincji Guangdong, Pekin, i Dalian, 23 619 praktykujących spośród 28 517 (czyli 82,7%), wyzdrowiało zupełnie ze wszystkich chorób, 4616 (16,2%) zanotowało pewną poprawę, a 336 (1,2%) praktykujących, nie zaobserwowało u siebie zmian. Ogólna skuteczność praktyki Falun Gong w leczeniu chorób na badanych obszarach wyniosła 98,8%.

Dla miasta Wuhan i dla miejsca praktyki w Parku Zizhuyuan w Pekinie, badacze sklasyfikowali wyniki w oparciu o kategorie chorób. I tak, wśród 2483 praktykujących, którzy mieli więcej niż jedną chorobę przed praktykowaniem zebrano łącznie 6772 objawów, 4926 (72,7%) z nich całkowicie zniknęło po praktyce, 1712 (25,3%) zostały złagodzone, a 133 (1,96%) pozostały bez zmian, a tylko 1 (0,04%) przypadek pogorszył się. Ogólna efektywność zarejestrowanych pozytywnych skutków ćwiczeń w Wuhan i w Pekińskim parku Zizhuyuan wyniosła 98,0%.

Po podsumowaniu wyników ankiety, obliczono iż całkowita skuteczność Falun Gong w leczeniu chorób, w całych Chinach przekroczyła 98%.

Badanie to wykazało ponadto, że poprawiło się również zdrowie psychiczne uczestników ankiety, tzn. w wyniku praktykowania Falun Gong znacznej poprawie uległ stan psychiczny ćwiczących. 86,5% praktykujących w Pekinie i prowincji Guangdong zanotowało niezwykłą poprawę ich charakteru i poziomu moralności.

W specjalnej ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 10 000 praktykujących w Pekinie, badacze skoncentrowali się na praktykujących, którzy byli w dobrym stanie zdrowia jeszcze przed praktyką. Wyniki wykazały, że 57,9% praktykujących odnotowało dalszą poprawę zdrowia, a u 88,4% stan zdrowia psychicznego stał się bardziej pozytywny.

Kolejnym ważnym odkryciem było to, że po praktykowaniu Falun Gong, większość osób rzuciła złe nawyki. Na przykład 99,5% praktykujących w Wuhan rzuciło palenie, picie alkoholu i hazard. Współczesnej medycynie wciąż brakuje skutecznych metod leczenia uzależnień, co dodatkowo podkreśla fakt, że te wyniki są dość niezwykłe. Badanie wskazało również, że średnio każdy praktykujący zaoszczędził więcej niż 2.600 juanów rocznie na kosztach leczenia – sugeruje to oczywiste korzyści finansowe dla społeczeństwa.

ROK 1999 – PRZEGLĄD ZDROWIA ĆWICZĄCYCH FALUN GONG W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

W 1999 roku kilku badaczy naukowych, zainspirowanych wynikami badań stanu zdrowia praktykujących Falun Gong  w Chinach, przeprowadziło podobne badania, tym razem na małą skalę, wśród praktykujących Falun Gong w Ameryce Północnej. Ze względu na bardziej złożony charakter ludności w Ameryce Północnej oraz na to, że większość praktykujących w Ameryce Północnej posiada wyższe wykształcenie, do kwestionariusza ankietowego dodana została pozycja: poziom edukacji. Dodano także „historię palenia”, aby oszacować procent osób, które rzuciły palenie dzięki praktykowaniu Falun Gong. Co do pytań dotyczących ogólnej poprawy stanu zdrowia wykorzystane zostały niektóre z pytań zadawanych ludziom w średnim wieku w narodowym badaniu stanu zdrowia prowadzonym przez US National Health Bureau.

Kwestionariusze wysłane zostały do grupy praktykujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, którzy byli gotowi wziąć w udział w badaniu. Zebrane zostały 235 odpowiedzi, z czego 202 pochodziło z USA, 32 były z Kanady i jedna z innego kraju. Grupę stanowiło 137 kobiet (58,3%) i 98 mężczyzn (41%). Analiza wykazała, że praktykującymi w Ameryce Północnej są stosunkowo młode osoby z  bardzo dobrym wykształceniem. Średni wiek ankietowanych wyniósł 38,9 lat (odchylenie standardowe wyniosło 13,6, a zakresy wieku był od 4 do 78).

Wśród 229 odpowiedzi, średnia długość praktyki wynosiła 26,4 miesięcy (odchylenie standardowe było 14,2, a zakres długości okresu od 1 do 64 miesięcy).

Osiemnastu ankietowanych miało zwyczaj palenia przed ćwiczeniami i wszyscy oni rzucić palenie po ćwiczeniach. Wystarczyło im średnio 4,58 dni by rzucić palenie. 103 przypadków miało zwyczaj picia alkoholu zanim rozpoczęli praktykowanie Falun Dafa, 100 z nich przestało pić po ćwiczeniach, 2 osoby ograniczyły spożycie do mniej niż 3 filiżanek tygodniowo, a 1 osoba nie wypełniła odpowiedzi.

Tabela 1 przedstawia zmiany w stanie zdrowia przed i po praktykowania Falun Gong – w sumie 224 praktykujących zgłosiło poprawę. W kwestionariuszu poproszono praktykujących, aby wpisali swoje zdiagnozowane problemy zdrowotne przed praktyką i poprawę po praktyce (tab. 2). Wyniki statystyczne były zgodne z wynikami z Pekinu z 1998 roku. Po praktykowania Falun Gong, wiele poważnych chorób, takich jak nowotwory czy choroby serca zostały wyleczone lub wykazały wielką poprawę. Niektóre przewlekłe choroby, takie jak cukrzyca, zapalenia wątroby, lub choroby alergiczne zostały wyleczone lub uległy poprawie. Jak wskazano w tabeli 3, nawet objawy bólowe i uczucia dyskomfortu znacznie się zmniejszyły.

Porównanie warunków zdrowotnych przed i po praktykowaniu.

Statystyki dotyczące powrotu do zdrowia po praktykowaniu.

Statystyki dotyczące zmniejszenia dyskomfort i bólu.

ROK 2002 – BADANIA ĆWICZĄCYCH FALUN GONG NA TAJWANIE POD KĄTEM EFEKTÓW LECZNICZYCH

Wyniki ankiety potwierdzają wcześniejsze założenia dotyczące pozytywnego wpływu praktykowania Falun Dafa na stan zdrowia – kondycję zdrowotną praktykujących. W następstwie praktykowania chroniczne choroby, na które cierpieli niektórzy ankietowani przed rozpoczęciem praktyki całkowicie zniknęły, lub ich objawy zmniejszyły się, a większość uzależnionych skończyła z nałogami. Analizując te dane za pomocą modelu statystycznego można wywnioskować, że im dłużej osoba ćwiczyła Falun Gong tym większą poprawę stanu zdrowia wykazywała.

W obliczu wzrostu krajowych wydatków na ochronę zdrowia i rządu zaciągającego dodatkowe długi, poprawa zdrowia społeczeństwa skutkująca zmniejszeniem wydatków publicznych stała się istotnym zagadnieniem.

W ciągu ostatnich kilku dekad, Qigong jako część tradycyjnej kultury chińskiej wykazał w w/w zakresie istotny, pozytywny wpływ – jako rzeczywiście niedrogi sposób, na poprawienie stan zdrowia społeczeństwa. Falun Gong stał się coraz bardziej popularny.

Jak skuteczna jest Falun Gong?

Dr Hu Yuhui z Wydziału Ekonomii Narodowej Uniwersytetu w Tajwanie, badała ekonomię medyczną przez wiele lat. Jest ona również praktykującą Falun Gong. Opierając się na swoich osobistych doświadczeniach i prestiżu zawodowym, korzystając z pomocy Tajwańskiego Stowarzyszenia Falun Dafa, dr Hu wraz z dodatkowym personelem medycznym przeprowadziła badania na temat tego, w jaki sposób praktyki Qigong poprawiają jakość zdrowia praktykujących je osób. Badanie to ukierunkowane było na przypadki praktykujących Falun Gong.

W drodze selekcji dr Hu wybrała do swojego badania tajwańskich 20% miast. Spośród wszystkich rozdanych kwestionariuszy wypełnionych wróciło 1210 sztuk (75%). Wnioski oparto na analizie statystycznej.

Raport podkreśla, że po rozpoczęciu praktykowania Falun Gong, 72% osób korzystało z usług służby zdrowia tylko raz w roku – czyli o połowę mniej niż w przeszłości. Badanie wykazało również, że Falun Gong miał znaczący (wspomagający) wpływ na rzucenie złych nawyków przez ankietowanych. 81% respondentów rzuciło palenie, 77% rzuciło picie alkoholu, 85% rzuciło hazard, a 85% całkowicie zaprzestało żucia betelu [używka służąca do żucia]. Te dane potwierdzają pozytywną i znaczącą rolę Falun Gong  w zwykłym społeczeństwie.

Dr Hu podkreśliła ponadto, że badania wykazały również, iż Falun Gong oferuje wspaniałe psychologiczne i psychiczne korzyści. Wskaźnik zadowolenia dotyczących osobistego zdrowia wzrósł z 24% w przeszłości do 78%, a stopa satysfakcji dotycząca wykonywania codziennych czynności wzrosła z 36% do 81%. Ponadto, 33% respondentów miało tendencję do nerwic i depresji przed praktykowaniem Falun Gong, co po rozpoczęciu ćwiczeń spadła do 3%.

Badania w Tajwanie, po raz pierwszy, informowały o pozytywnych efektach praktyki Falun Gong na kobiety, które przechodziły menopauzę. W USA w 2002 r. długoterminowe obserwacje wykazały, że hormonalna terapia zastępcza (HTZ), która była szeroko stosowany w ciągu ostatnich kilku dekad spowodowało więcej działań niepożądanych niż korzyści. Obserwacje te wykazały, że w samych Stanach Zjednoczonych, z około 20 milionów kobiet w okresie menopauzy, 6 mln stosowało HTZ, który został później wycofany! Pomoc kobietom będącym w okresie menopauzy pozostaje nadal istotnym problemem. Powszechny fenomen praktyki Falun Gong polega tutaj na tym, że wiele starszych kobiet zaczyna na nowo miesiączkować (nieznacznie), dodatkowo stają się one młodsze z wyglądu. Badanie wykazało, że wśród 723 kobiet, które w nim uczestniczyły, 345 (czyli 47,72%) było po menopauzie. Wśród kobiet w okresie menopauzy, u 68 potwierdzono wznowienie ich cyklu miesiączkowego, a ich odczuwane i widoczne symptomy wskazały na oczywistą poprawę.

Dr Hu uważa, że w gospodarce, w której fundusze opieki zdrowotnej są ograniczone, praktyka Falun Gong nie tylko skutecznie redukuje koszty owej opieki zdrowotnej, ale również przynoszą niewymierne korzyści dla zdrowia ludzi w ogóle. Uważa ona również, że rząd i sektor akademicki powinni pracować razem, aby lepiej zrozumieć korzyści zdrowotne wynikające z Falun Gong. Ma nadzieję, że uzyska wsparcie z Ministerstwa Zdrowia, tak by mogła wykonać dodatkowe, szczegółowe badania na temat zdrowia praktykujących Falun Gong.

CHARAKTERYSTYKA UZDROWIEŃ W PRAKTYCE FALUN GONG

Podsumowanie właściwości uzdrawiających praktyki Falun Gong na podstawie wyżej przytoczonych statystyk.

Po pierwsze, o skuteczności praktyki Falun Gong świadczy 70% pełnej i częściowej wyleczalności chorób wśród praktykujących Falun Gong. Przy czym ogólna stopa efektywności sięgnęła ponad 98,0%.

Profesor Hu Mingqin, z wydziału patologii naukowej na Uniwersytecie Medycyny Wojskowej, który brał udział w badaniu, w prowincji Guangdong, w Chinach, powiedział: “Niektórzy praktykujący Falun Gong cierpieli wcześniej na choroby uważane za trudne i/lub śmiertelne, niektórym z ankietowanych wydano już “wyrok śmierci”, w szpitalach, lekarze uznali ich przypadki za “nieuleczalne”, a oni wbrew wszystkiemu cudownie odzyskali zdrowie poprzez praktykowanie Falun Gong. Medyczne badania lekarskie wykazały, że ich komórki rakowe zniknęły, a objawy chorób śmiertelnych i tych skomplikowanych, ustąpiły. Odzyskali oni zdrowie. ”

O uzdrawiającej mocy Falun Gong świadczy również fakt, że wyzdrowienie nastąpiło bez pomocy innych metod leczenia. Profesor Hu Mingqin kontynuował: “Wielu praktykujących Falun Gong było dobrze znanymi “inwalidami” lub “regularnymi klientami szpitali” ale wraz z praktykowaniem przez nich Falun Gong, zaprzestali przyjmowania leków i zastrzyków. Ich warunki zdrowotne nie pogorszyły się, wręcz przeciwnie, było z nimi coraz lepiej i lepiej. Niektórzy z nich, chorzy na raka byli w trakcie chemioterapii, jeszcze inni byli chorzy na cukrzycę i zostali ostrzeżeni przez lekarzy, że “nie należy przerywać leczenia”. Ich wyzdrowienie było niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia.” Stwierdził on ponadto, że: “Wśród praktykujących Falun Gong, nie tylko znikają choroby, pacjenci również często stają się fizycznie odmłodzeni – do stanu z ich lat młodości. Starsi praktykujący mają mniej zmarszczek, ich włosy robi się czarny, a cera jest różowa, gładka, wykazująca oznaki odmłodzenia. Jest szczególnie trudnym do wyjaśnienia, to co już wspomniałem wcześniej – że starszym kobietom wznawia się ich cyklu menstruacyjny i ogólnie odmładzają się”.

Uzdrawiająca moc Falun Gong jest także pokazana w “efekcie anty-placebo”. Zostanie to omówione w innej części.

Po drugie, moc kompleksowego uzdrawiania Falun Gong jest pokazana z kilku aspektów. Wyniki badania podkreślają, że kompletny i częściowy powrót do zdrowia z różnych rodzajów chorób przekracza 70%, a stopień wyzdrowienia z “chorób nieuleczalnych”, takich jak rak, toczeń, choroby Parkinsona, wyniósł 66%. Dla innych trudnych i złożonych spraw, takich jak skrajnie uogólnione obrzęki, kompletne i częściowe wyzdrowienie wynosi 58%.

Badanie pokazało, że w Dalian uzdrowienie wśród praktykujących Falun Gong, którzy wcześniej cierpieli na jedną chorobę, lub wiele chorób wyniosło odpowiednio 89,72% i 88,83%. Ze statystycznego punktu widzenia, prawie że nie ma między nimi żadnych rozbieżności.

Całkowicie uzdrawiająca moc Falun Gong znajduje również odzwierciedlenie w ogromnej poprawie psychicznego i umysłowego samopoczucia u praktykujących. Badania w Pekinie wykazały istnienie połączenia między zmianami psychologicznymi, a zmianami fizycznymi i zmianami chorobowymi (patrz rys. 1). Wskazało to na wyraźnie kompleksowe działanie lecznicze Falun Gong na ciało i umysł. Ponadto wykazało, iż skuteczność praktykowania zależy od każdego praktykującego z osobna, a nie od typu choroby, czy ilości chorób, na które dana osoba cierpi.

Badanie przeprowadzone w Pekinie na grupie ponad 10 000 osób, obrazuje związek i wzajemne relacje zachodzące pomiędzy powrotem do zdrowia psychicznego, fizycznego i stanem zdrowia. Oś pionowa: procent osób badanych. Oś pozioma: grupa. Grupa 1: szczęśliwi i optymistyczni, fizycznie energiczni, całkowite wyleczenie. Grupa 2: znacząca poprawa, może funkcjonować normalnie, podstawowy powrót do zdrowia. Grupa 3: pewna poprawa, może angażować się w średnio fizyczne prace. Grupa 4: bez zmian, niezdolnych do pracy. Słupki przedstawiają odpowiednio: stan psychiczny, stan fizyczna, stan zdrowotny.

Po trzecie, praktyka Falun Gong okazała się wywierać pozytywny wpływ na zachowanie i styl życia ankietowanych. W Chinach, większość praktykujących uczestniczyła w codziennych ćwiczeniach grupowych trwających pół godziny lub dłużej. Na co dzień wiodą oni normalne życie i większość z nich z czasem porzuciła niezdrowe nawyki, takie jak picie, palenie, i hazard. Większość praktykujących Falun Gong jest przekonana o tym, że poprawił się ich charakter i obyczajność; ponadto ich zdrowie psychiczne doświadczyło kompletnej samoregulacja i doskonalenia; są cierpliwsi, a ich nastroje są ustabilizowanie. Polepszyli swój stan zdrowia i poprawili charakter, co wywarło ogólnie pozytywny wpływ na ich rodziny, jak również na ich życie społeczne i pracę.

Po czwarte, większość praktykujących Falun Gong doświadczyła szybkiej poprawy zdrowia zaraz po tym, jak tylko zaczęli kultywację. Szybkość i skuteczność są tu powszechnie określane jako “niesamowite”. Objawy niektórych ludzi zniknęły w ciągu trzech do pięciu dni po wysłuchaniu wykładów Mistrza Li lub czytaniu książki “Dżuan Falun”, a ich ciała (w odczuciu) stały się lekkie. Większość ludzi doświadczyła procesu zupełnego ozdrowienia lub oczywistej poprawy – w ciągu kilku miesięcy, roku lub dwóch.

Badania z obszaru Dalian zanotowały stopień wyleczalności na poziomie 99% wśród osób praktykujących Falun Gong od roku; zaś raport z Guangdong informuje o tym, że pośród 72% praktykujących Falun Gong przez okres krótszy niż dwa lata, zaś 98% z nich w tym czasie (1-2 lat) zdążyło wyzdrowieć. Badania z Dalian dodatkowo wskazują na to, że im dłużej praktykuje się Falun Gong, tym większy jest stopień powrotu do zdrowia. Podobnie z resztą kształtowały się wyniki badań przeprowadzonych w Ameryce Północnej i na Tajwanie.

Na koniec należy podkreślić fakt, że praktyka Falun Gong jest wysoce ekonomiczną praktyką. Jej promowanie odbywa się na zasadzie poleceń, wolontariatu i bez dodatkowych opłat. Książkę Falun Gong można pobrać bezpłatnie z Internetu. Nauka Falun Gong nic nie kosztuje. Co więcej, uzdrawiająca moc Falun Gong ocaliła praktykujących, ich pracodawców, a nawet rząd – zmniejszając wydatki państwa na w koszty leczenia. Jak przyznali badani w ankietach w Guangdong, w Pekinie, i Dalian, każdy praktykujący Falun Gong zaoszczędził średnio ponad 2600 juanów rocznie na kosztach leczenia. Korzyści ekonomiczne są więc znaczące. Badanie z Tajwanu również wykazało, że ludzie ograniczyli wydatki medyczne o połowę po rozpoczęciu praktykowania Falun Gong – jednocześnie zmniejszyli ilość zwolnień lekarskich a także odciążyli rodziny pod kątem czasu i energii wkładanej w opiekę nad chorymi w domach.

WSTĘPNE STUDIUM MOŻLIWYCH MECHANIZMÓW UZDROWIEŃ I POPRAWY KONDYCJI W WYNIKU STOSOWANIA ĆWICZEŃ FALUN GONG

Poprawa fizycznego stanu zdrowia praktykujących Falun Gong, jest jedną z wielu zalet praktykowania Falun Gong. W rzeczywistości, ludzie mogą tu zyskać również w innych aspektach. Oto kilka przykładów…

Praktykowanie Falun Gong sprawia, że jest się bardziej zrelaksowanym, umysł jest jasny  i ogólnie czujemy się mniej zestresowani. Praktycy są pełni energii i są w stanie porzucić niekorzystne nawyki tj. palenie tytoniu. Po zmianie podejścia do konfliktów i sposobu radzenia sobie z nimi poprzez wyrozumiałość, życzliwość i współczucie, praktykujący poprawiają swoje relacje z otoczeniem. Mają również większe zrozumienie na temat tego, co oznacza “prawdziwe ja”. Zyskują również zrozumienie na temat wielu podstawowych zasad. Jasne stają się dla nich na przykład przyczyny przeróżnych życiowych cierpień – uczą się z nich korzystać, by kultywować (ulepszać) siebie samych. Dzięki lepszemu zrozumieniu duchowo-materialnych relacji w świecie, praktykujący bardziej skupiają się na samodoskonaleniu i spędzają więcej czasu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Najwyraźniej praktykujących Falun Gong usuwają wiele złych nawyków, które dotąd negatywnie wpływały na ich zdrowie. Przez kultywację, stopniowo zmniejszają stres w swoim życiu codziennym. Dlatego stają się zdrowsi zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Jednakże, jeśli zapytać praktykujących czy wyzdrowienie jest ich motywacją do kultywacji, to odpowiedź będzie zapewne zaskakująca: “Nie, stawanie się coraz zdrowszym jest tylko dodatkiem do naszej praktyki.”

W jaki sposób praktykujący zaznają korzyści zdrowotnych (będących tu produktem ubocznym)? Przecież, nawet z najlepszymi metodami leczenia według nowoczesnych technologii, uzyskanie takiego rezultatu zajęłoby całe życie, przy znacznym obciążeniu finansowym i przy ogromnej ilość wysiłku. Czy będziemy w stanie to wyjaśnić z punktu widzenia medycyny zachodniej, a nawet tradycyjnej medycyny chińskiej?

Chociaż Qigong, podobnie jak akupunktura, jest skuteczny w leczeniu i poprawie kondycji, to wciąż nie jest on w pełni zrozumiany i akceptowany przez współczesną medycynę zachodnią.

Podstawą akupunktury jest systemu meridian, które nie zostały jeszcze w pełni zbadane przez medycynę zachodnią. Dodatkowo, pojęcia “Qi” i “Gong” nie są zrozumiane przez współczesną medycynę, która bazuje na morfologii. Praktyka Qigong podkreśla zjednoczenie ducha i materii, umysłu i ciała, jak również człowieka i otaczającego go świata. Są to obszary, które nie zostały dobrze poznane przez współczesną naukę, gdyż ta skupia się głównie na badaniu materialnej egzystencji. Choć jej postęp jest bardzo powolny, to udało się jej zgromadzić pewne zrozumienie relacji pomiędzy materią i duchem – umysłem i ciałem. Dodatkowo efekt zdrowotny Qigong wśród praktykujących odzwierciedla się na różnych poziomach – rozpoznawanych przez współczesną naukę medyczną jako geny, następnie komórki i tak aż po narządy. Przyjrzyjmy się temu, jak kultywacja wpływa na poprawę zdrowia i samopoczucia, z punktu widzenia zarówno współczesnej medycyny zachodniej i jak i tradycyjnej medycyny chińskiej.

MEDYCYNA PSYCHOSOMATYCZNA – WIEDZA WSPOŁCZESNEJ MEDYCYNY NT. RELACJI MIĘDZY CIAŁEM I DUCHEM

Nowoczesna nauka medyczna wierzy w modelu fizjologii, psychologii i socjologii. Po sześciu latach studiowania 170 nagłych przypadków śmierci, w 1971 roku, George Engel stwierdził, że poważne choroby lub śmierć mogą być związane z napięciem psychicznym lub urazem. Stres może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, astma, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, reumatoidalne zapalenie stawów i ostre infekcje wirusowe. Zmartwienia psychiczne mogą być również przyczyną mononukleozy, nowotworów, AIDS, a nawet choroby Alzheimera. 70-80% wszystkich chorób wywołanych jest niewłaściwym stylem życia. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych, około 10% kobiet i 20% mężczyzn wymaga leczenia z alkoholizmu. Każdego roku, notowanych jest około 200 000 zgonów związanych bezpośrednio z alkoholem i będącymi jego bezpośrednim następstwem zaburzeniami fizycznymi i psychicznymi tj. samobójstwa, nowotwory, choroby serca i wątroby. Alkoholizm zmniejsza długość życia osoby o około dziesięć lat. Bezpośrednie lub pośrednie straty finansowe społeczeństwa, powstałe z tych powodów szacowane są na ponad 150 miliardów USD, czyli około 600 USD na osobę. W Stanach Zjednoczonych w 1995 roku było około 61 000 000 palaczy, w tym 4 500 000 młodych ludzi. Każdego roku, odnotowywany jest wzrost o 170 000 nowych pacjentów z rakiem płuc, i 150 000 zgonów z powodu raka płuc. Około 80-90% pacjentów z rakiem płuc stanowią palacze. Obecnie jest około 300 milionów palaczy w Chinach. Zła dieta, brak ruchu i depresja również prowadzą do zwiększenia ryzyka chorób serca. Pomimo nowoczesnych technologii i edukacji zdrowotnej, każdego roku 400 000 do 500.000 ludzi umiera z powodu choroby wieńcowej.

W 2002 roku tematem kwietniowego wydania magazynu Science była “Zagadkowa złożoność chorób – Geny to nie wszystko”. Główny artykuł stwierdzał: “Najczęstsze choroby są najtrudniejsze do rozgryzienia. Choroby serca, nowotwory, cukrzyce, choroby psychiczne: Wszystkie one są chorobami “kompleksowymi” lub “wieloczynnikowymi”, co oznacza, że nie mogą być przypisane mutacji pojedynczego genu lub pojedynczemu czynnikowi środowiskowemu. Wręcz przeciwnie, wynikają one z połączonego działania wielu genów, czynników środowiskowych i ryzyko-twórczych zachowań”. W artykule zatytułowanym “Równoważenie stylu życia a badania gnomiczne w zakresie zapobieganiu chorobom”, Walter C. Willett z Harvard School of Public Health napisał: “Udało nam się zidentyfikować modyfikowalne czynniki behawioralne, w tym szczegółowe aspekty diety, masową, nadmierną nieaktywności, palenie; które odpowiadają za ponad 70% udarów i raków jelita grubego, ponad 80% chorób wieńcowych serca i ponad 90% cukrzyc u dorosłych”. „Odkrycia dokonane dzięki nowoczesnym badaniom molekularnym, pozwoliły wyjaśnić genetyczne przyczyny wielu chorób. Bardzo głębokie mutacje, które skutkują widocznym grupowaniem się chorób w rodzinach, są rzadkie. Wydają się one stanowić mniej niż 5% głównych przyczyn raka i chorób wieńcowych serca”. „Większość – prawdopodobna większość – ważniejszych nowotworów w populacjach zachodnich wynika ze względów środowiskowych, a nie czynników genetycznych”.

Naukowcy odkryli, że w porównaniu do 20 lat wstecz, większa liczba pacjentów skorzystała na zażywaniu placebo. Oznacza to, że stres w nowoczesnym życiu i środowisku może przyczynić się do powstania kolejnych chorób psychicznych. W swojej książce “Niewidoczna Plaga: Wzrost Chorób Umysłowych od 1750 do chwili obecnej”, dr Torrey i dr Miller stwierdzili, na podstawie wielu dowodów, że w ostatnich dziesięcioleciach, przynajmniej w niektórych krajach uprzemysłowionych, choroby wywołane depresjami są chorobami epidemicznymi, w tym nawet najbardziej poważne zaburzenia psychiczne i schizofrenia. Dzięki badaniom psychologicznych reakcji stresowych, po 11 września 2001 r., (atak terrorystyczny) zwanych “The Post Effect 9.11”, taki trend stresowy został dodatkowo potwierdzony: ludzie będący nawet z dala od miejsca zdarzenia wykazywali znaczne objawy stresu. Spośród respondentów mieszkających w sąsiedztwie “Bliźniaczych Wież” 20% z nich wykazało “znaczny stresu pourazowy” (dysfunkcję pourazową, PTSD). W innym badaniu z udziałem 988 mieszkańców Manhattanu wykazano, że znacząco wzrosło palenie papierosów i marihuany, picie alkoholu – co może być związane z różnymi psychologicznymi uwarunkowaniami. Według badań przeprowadzonych prze Ministerstwo Edukacji na 1 100 000 uczniów szkół publicznych, około 75 000 dzieci wykazało ponad sześć objawów PTSD, które są wystarczające do z rozpoznania zaburzeń psychicznych.

Powyższe badania wykazały wyraźnie, że czynniki psychologiczne, styl życia, czynniki środowiskowe, i warunki socjalne mają znaczący wpływ na warunki fizjologiczne. Nowoczesne leczenie w tych obszarach jest stosunkowo nieskuteczne.

Spośród korzystnych rezultatów uprawy Falun Gong jakie doświadczają praktykujący oczywistymi są te które prowadzą do pozytywnych wyników we wszystkich obszarach omawianych powyżej.

OD TRADYCYJNEJ CHIŃSKIEJ NAUKI MEDYCZNEJ DO WSPÓŁCZESNEJ KULTYWACJI

Łatwiej jest zrozumieć rolę praktyki Qigong w zakresie długowieczności i zdrowia z punktu widzenia tradycyjnej chińskiej nauki medycznej, ponieważ są to przemyślenia jednego systemu na różnych poziomach.

W przeciwieństwie do zachodniej medycyny, która skupia się na medycynie fizykalnej, tradycyjna chińska medycyna skupia się na poziomach energii. System meridian w medycynie chińskiej jest kanałem do przepływu energii. W chińskiej medycynie wszystkie rodzaje materii mają pojęcie energii lub “Qi”, tj. Qi Wei, Qi krwi, Qi Ying, Qi Jing, Qi w narządach wewnętrznych, Qi meridiany, Qi wody i żywności, itp. Zgodnie do medycyną chińską, organy nie są jedynie częściami anatomicznymi, ale są różnymi węzłami energetycznymi. Poprzez system meridian, narządy te łączą ciało od wewnątrz na zewnątrz, od góry do dołu. Łączą również narządy w ramach jednego układu jak i z innymi układami [np. trawienny z krwionośnym..] Stanowi to podstawę kompleksowości rozumienia chińskiej medycyny. Akupunktura, chiropraktyka i techniki oddechowe są zabiegami, które regulują bilans energetyczny człowieka. W rzeczywistości istotną różnicą między tradycyjną chińską a zachodnią medycyną jest nie tylko naturalność i kompleksowość, ale także podejście do bilansu energetycznego organizmu. Chińska medycyna bada cztery właściwości i pięć smaków ziół, które są następnie stosowane do różnych systemów meridian. W chińskiej medycynie taki punkt widzenia używany jest również w diagnostyce – czyli bada przepływ materiału i energii pomiędzy różnymi narządami. Niektóre przykładowe diagnozy to: syndrom przemieszanej flegmy i qi, stagnacja qi przekształconego w ciepło, zatapianie qi środkowego-Jiao i nadpobudliwość z wątroby-yang. Medycyna chińska jest kompletnym system medycznym bazującym na poziomie energii, a nie na medycynie alternatywnej, czy komplementarnej, jak to postrzegają niektórzy zachodni specjaliści medyczni.

Po drugie, medycyna chińska bada ludzki system na poziomie mikroskopijnym. Wiele osób w nowoczesnym społeczeństwie jest zaskoczonych abstrakcyjnością pojęć w medycynie chińskiej. Chociaż współcześni naukowcy medyczni uznają efektywność kliniczną tradycyjnej medycyny chińskiej, to i tak nie bardzo rozumieją jej niematerialny, niewidzialny, teoretyczny system i jego podstawowe pojęcia.

W rzeczywistości, wielu badaczy zdaje sobie sprawę, z tego że medycyna chińska jest systematycznym i kompletnym systemem energetycznym, który jest również skomplikowany i precyzyjny. System ten funkcjonuje w bardzo mikroskopijnym wymiarze, który choć służy jako rozszerzenie ludzkich zmysłów, to jest rzeczywiście poza granicami wglądu nowoczesnych, specjalistycznych instrumentów. Informacja, którą tradycyjna chińska medycyna uzyskuje poprzez “patrzenie”, “słuchanie”, “pytanie” i “czucie”, jest najbardziej powierzchownym odzwierciedleniem tego mikro-wymiaru. W czasach starożytnych, poprzez kultywacje, ludzie mogli rozwijać zdolności widzenia przez ludzkie ciało i mikro-wymiary. W Dżuan Falun zostało powiedziane: “W starożytnych Chinach, nadprzyrodzone zdolności były wspólne dla niemal wszystkich chińskich lekarzy, wielkich naukowców medycznych, takich jak: Dun Simiao, Huatuo, Li Shizhen i Bian Que. Wszyscy oni mieli nadprzyrodzone zdolności, które zostały opisane w dokumentach medycznych. Jednakże obecnie te wspaniałe postacie są często krytykowane. Tym, co medycyna chińska odziedziczył, są tylko recepty lub zapisy doświadczeń z ówczesnych badań. Starożytna chińska medycyna była bardzo zaawansowana, a stopień jej rozwoju wykraczał poza poziom obecnej wiedzy medycznej.”

Po trzecie, chińska nauka medycznych jednoczy umysł i ciało. Podkreśla, że “serce pełni funkcję monarchy.” Według studiów chińskiej tradycji zdrowotnej bycie ascetą jest wielką tajemnicą długowieczności. Nowoczesna medycyna chińska ma bardzo ograniczoną wiedzę i rozpoznanie z zakresu duchowych aspektów. Dlatego najbardziej istotne elementy tradycyjnej chińskiej nauki medycznej nie zostały w pełni odziedziczone i wniesione do obecnej medycyny chińskiej. Stąd też, w nowoczesnym chińskim leczeniu medycznym, te najbardziej istotne części również są zagubione. Przyczyny tego są złożone. Jednym z ważnych powodów jest nacisk polityczny i ideologiczny. Badacze boją się mieć do czynienia z “tajemniczymi” częściami tradycyjnej chińskiej nauki medycznej, które teraz są często uważane za “przesądy”. W ten sposób traci się możliwość poznania i studiowania ich – detal po detalu.

Wreszcie, co najważniejsze, tradycyjna chińska medycyna jest nauką o unifikacji ludzkości i natury. Myśl o zjednoczeniu ludzkości i natury jest jedną z podstawowych platform tradycyjnej chińskiej nauki medycznej. Ciało ludzkie jest małym wszechświatem. Niebo ma pięć Qi, a ziemia ma pięć elementów. Podobnie, ludzkie ciało składa się z pięciu emocji i narządów wewnętrznych. Wszystko to koreluje ze sobą. Nazewnictwo punktów akupunktury i opis różnych zmian energii w organizmie człowieka odzwierciedlają właśnie tę cechę. To dlatego niektórzy z Zachodu mówią, że diagnoza tradycyjnych chińskich lekarzy brzmi jak prognozy pogody.

Jednak organizm ludzki istnieje nie tylko materialnie, ale również duchowo, co przejawia się jako ludzkie usposobienie, temperament i pomysły. Z punktu widzenia ludzkiego zdrowia, gdy ludzki duch jest spokojny i łagodny, to organy działają prawidłowo. Z drugiej strony, ponieważ istota energii Qi w organizmie jest ograniczona i wrażliwa, to szereg czynników może prowadzić do zablokowania Qi.

Dlatego wszystkie teorie lecznicze i zdrowotne obejmują uzupełnienie Qi, wchłanianie Qi i dostosowywanie Qi. Jednak Qi jest w sumie tylko energią Qi. Kiedyś w końcu i tak się wyczerpie i zaniknie. Jednak energia wszechświata jest wieczna. Zatem, ponieważ ciało ludzkie jest małym wszechświatem, to dlaczego energia ludzka nie może być wieczna? Ciało ludzkie jest małym wszechświatem, dodatkowo ciało to posiada ducha, skoro więc wszechświat wokół nas ma pięć elementów i pięć Qi, to czy duch również nie powinien ich mieć? Odpowiedź powinna być twierdząca. Jeśli mały wszechświat zasymilowany jest z duchem wielkiego wszechświata, to czy nie powinien on również uzyskać energii z wielkiego wszechświata? Odpowiedź powinna być twierdząca. Dlatego też, gdy tradycyjna medycyna chińska osiąga swój najwyższy poziom, staje się ona “kultywowaniem umysłu i ciała, powstrzymywaniem chęci sławy i fortuny, byciem ascetą i osiągnięciem ostatecznego królestwa Prawdy-Współczucia-Cierpliwości”. To, w istocie, wykracza poza granice medyczne i osiąga nowy obszar, którym jest kultywacja. Kultywacja, która prawdziwie pielęgnuje ciało i umysł może pomóc osiągnąć praktykującemu ów poziom królestwa. W tym momencie, energia w małym wszechświecie ludzkiego ciała – Qi – zostaje oczyszczona według asymilacji z duchowymi właściwościami cech wielkiego wszechświata. Zostaje ona przekształcona w wieczną energię – Gong, która odpowiada za prawdziwe zdrowie i osiągnięcie długowieczności. Falun Gong jest właśnie taką metodą kultywacji praktyki.

Współczesna medycyna zachodnia uznała, że istnieje wiele warstw i różnych postaci zdrowia. To zaś jasno determinuje do rozwoju nowy model współczesnej opieki zdrowotnej: “fizjologia-psychologia-społeczeństwo-dusza”. Kiedy dusza człowieka jest zdrowa, jego zdrowie psychiczne i zachowania społeczne, muszą też być zdrowe. Zdrowie fizyczne jest tego nieuniknionym rezultatem. W rzeczywistości, tradycyjna chińska medycyna i prawdziwa kultywacja nie tylko realizują ten model, ale również dostarczają pełny zestaw możliwych metod, które powinny być pielęgnowane, dziedziczone i przekazywane innym.

INSPIRACJA DO NAUKOWO-MEDYCZNYCH ZMIAN W OPIECE ZDROWOTNEJ

Dzisiejsza opieka zdrowotna może być rozważana przede wszystkim jako system usług świadczonych przez pracowników służby zdrowia z użyciem nowoczesnych technologii medycznych (głównie leków, promieniowania, chirurgii, etc). Publiczna opieka zdrowotna staje się dla każdego rządu nieustannie narastającym ciężarem. Wraz z pojawieniem się kosztownych technologii medycznych, leczenie chorób zasadniczo nie uległo polepszeniu, za to koszty opieki zdrowotnej znacznie wzrosły. Dlatego obniżenie kosztów opieki zdrowotnej i poprawa skuteczności leczenia stały się ważnym celem. Tymczasem, obecny, wysoki koszt opieki zdrowotnej w nieunikniony sposób wyklucza ludzi o niskich dochodach, poza systemem opieki zdrowotnej. Tak więc, odpowiedź na pytania: jak poprawić opłacalność opieki medycznej i jak zapewnić dostateczną i skuteczną opiekę zdrowotną dla wszystkich obywateli (nie zależnie od poziomu zamożności), stała się bardzo ważną kwestią dla każdego rządu. Ponadto nowoczesna medycyna zmieniła wiedzę ludzi na temat chorób i zdrowia. Jako że technologia medyczna jest coraz bardziej zaawansowana, to ludzie stają się coraz bardziej uzależnieni od owej technologii, od pracowników służby zdrowia i innych czynników zewnętrznych, w nadziei, że rozwój nauki i medycyny pomoże im uniknąć cierpienia z powodu chorób. To skutkuje również tym, że tylko nieliczni ludzie rozważają doskonalenie siebie i bycie naprawdę odpowiedzialnym za własne zdrowie. Innymi słowy, w większości, ludzie stają się coraz bardziej pobłażliwi wobec samych siebie.

Z punktu widzenia leczniczych i zdrowotnych skutków Falun Gong, jasnym jest, że praktyka dostarcza ludziom system samoopieki, który będąc tanim jest jednocześnie bardzo skutecznym sposobem na osiągnięcie dobrego zdrowia i stabilności psychicznej. Poprzez ćwiczenia, ludzie zyskują punkt widzenia inny od tego, który mają zwykli ludzie odnośnie życia i zdrowia. Są oni odpowiedzialni za własne zdrowie i życie, co więcej naprawdę zmieniają swoje zachowanie.

To jest bardzo proste – Falun Gong kultywuje zarówno umysł jak i ciało. Składa się on z dwóch części: najważniejszą jest kultywowanie umysłu (sinsing). Prawdomówność-Współczucie-Wyrozumiałość są naczelnymi zasadami w codziennym życiu praktykujących. Kultywowanie sinsing jest kluczem do osiągnięcia wzrostu Gong, a tym samym do uzdrawiania i utrzymywania sprawności fizycznej.

Falun Gong pielęgnuje również ciało – uprawianie ćwiczeń usprawnia ciało fizyczne. Pięć zestawów ćwiczeń obejmuje ćwiczenia stojące i medytację w pozycji siedzącej.

Falun Gong jest system kultywacji z celem wykraczającym poza uzdrawianie i poprawę kondycji. Ale, jak pokazują ankiety, na poziomie uzdrawiania i poprawy sprawności fizycznej, rezultaty Falun Gong są cudowne. Na tym poziomie, praktyka Falun Gong może być postrzegane jako system samo-opieki lub samodoskonalenia się.

Dokładniej mówiąc, praktyka Falun Gong może być postrzegana jako wielopoziomowy system samoleczenia się, który łączy systemy duchowe i materialne, mając tym samym wielki wpływ na leczenie chorób. Wielopoziomowy – oznacza tu również to, że dotyczy on pojedynczych osób, rodzin i wspólnot. Z indywidualnego punktu widzenia, Falun Gong jest skuteczne na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym. Praktykujący są odpowiedzialni za własne zdrowie i życie; korzystają z zasad Prawdy-Współczucia-Cierpliwości do kierowania się w życiu codziennym oraz do poprawnego spojrzenia na życiowe zyski i straty, w celu zmniejszenia lęków. Są oni również w stanie skutecznie rzucić złe nawyki.

Lęk i złe nawyki są uznawane za czynniki wysokiego ryzyka wielu poważnych chorób współczesnych. To czego nowoczesna medycyna jeszcze nie rozpoznała, to bezpośredni wpływ czynników psychicznych i duchowych na indywidualny stan zdrowia człowieka. Praktykujący Falun Gong, są w stanie osiągnąć dobry stan psychologiczny i mentalny przez kultywowanie sinsing. W tym samym czasie, ćwiczenia mogą również poprawić kondycję ciała oraz przekształcić ciało.

Kiedy ktoś jest chory, praktykowanie ćwiczeń może całkowicie wyeliminować chorobę. Kiedy ktoś nie jest chory, praktykowanie ćwiczeń może znacznie poprawić odporność organizmu na choroby.

Z punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej, ćwiczenia nie tylko otwierają i poszerzają meridiany, lecz także przekształcają niskopoziomową energię “Qi” w energię z wysokiego poziomu – “Gong”, to zaś nie może być osiągnięte za pomocą tradycyjnej medycyny chińskiej.

Rozważając kwestię własnych ograniczeń, współczesna nauka medyczna zaproponowała nowy model opieki zdrowotnej: “fizjologia-psychologia-społeczeństwo-dusza”. Jak wspomniano powyżej, współczesnej medycynie nie tylko brakuje skutecznych, niedrogich środki do leczenia chorób fizjologicznych, ale także brakuje jej dobrych metod w innych obszarach. Informacje zebrane z badań w zakresie wpływu praktyki Falun Gong w zakresie uzdrawiania i jej przydatności w Chinach, Ameryce Północnej i na Tajwanie od 1998 r. do 2002 r. warte są przeanalizowania, prześledzenia i przemyślenia. Dziedzina ta powinna być poddana dalszym, szerszym badaniom.

Źródła oryginalne: en.minghui.orgen.minghui.orgen.minghui.org
Źródło polskie: tlumaczeniafd.blogspot.com
Nadesłano do „Wolnych Mediów”


TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.