Raport o skutkach ubocznych po szczepieniach na COVID-19

Opublikowano: 12.06.2021 | Kategorie: Wiadomości ze świata, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 4192

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował swój dziewiętnasty raport, w którym zwrócił uwagę na niepożądane reakcje zarówno na szczepionki Pfizer/BioNTech, jak i Oxford/AstraZeneca, które miały miejsce od momentu rozpoczęcia wprowadzania na rynek 8 grudnia 2020 r., a szokujący wzrost liczby zaburzeń układu nerwowego jest przerażający.

Raport rządu Wielkiej Brytanii (który można znaleźć tutaj) zestawił dane wprowadzone do 2 czerwca za pośrednictwem programu MHRA Yellow Card Scheme. W tym momencie podano szacunkowo 14 milionów pierwszych dawek szczepionki Pfizer/BioNTech i 24,3 miliona pierwszych dawek szczepionki Oxford University/AstraZeneca. Do tego czasu podano również około 10,6 miliona drugich dawek szczepionki Pfizer i 13,4 miliona drugich dawek szczepionki AstraZeneca. Do tego dnia podano również około 0,4 miliona pierwszych dawek szczepionki Moderna mRNA.

Nasza najstarsza analiza danych, które przywieźliśmy na początku lutego, wykazała, że ​​do 24 stycznia 2021 r. wystąpiły 49 472 niepożądane reakcje na szczepionkę Pfizer i 21 032 niepożądane reakcje na szczepionkę Oxford, ze wskaźnikiem 1 na 1 co 333 osób otrzymujących szczepionkę cierpi na poważną reakcję niepożądaną.

Cóż, możemy potwierdzić, że w ciągu osiemnastu tygodni liczba zgłoszonych niepożądanych reakcji na szczepionkę Pfizer wzrosła do 193 768 na dzień 2 czerwca. Szczepienie Oxfordu wypadło jednak znacznie gorzej, ze zdumiewającym wzrostem o 3310% liczby zgłoszonych działań niepożądanych między 24 stycznia a 2 czerwca, obecnie wynoszącą łącznie 717 250. Oznacza to teraz, że obecny wskaźnik osób cierpiących na poważną reakcję niepożądaną po otrzymaniu jednej z eksperymentalnych szczepionek przeciw Covid wynosi 1 na 142 osoby.

Należy jednak pamiętać, że ten wskaźnik dotyczy tylko faktycznie zgłaszanych działań niepożądanych, które szacuje się na zaledwie od 1% do 10%, co oznacza, że ​​rzeczywisty wskaźnik występowania działań niepożądanych jest przerażająco wyższy.

Przyjrzeliśmy się zgłoszonym reakcjom niepożądanym i oto, co znaleźliśmy… Wykorzystaliśmy dane przedstawione w brytyjskim druku analitycznym szczepionki Pfizer (który można znaleźć tutaj) i wydruk analityczny Oxford Vaccine (który można znaleźć tutaj).

Całkowita liczba zaburzeń krwi zgłoszonych jako niepożądane reakcje zarówno na szczepionkę Pfizer, jak i AstraZeneca wynosi obecnie 13 026 na dzień 2 czerwca 2021 r. Obejmuje to dolegliwości, takie jak małopłytkowość, w której organizm ma niski poziom płytek krwi. Ciężkie postacie tej dolegliwości mogą prowadzić do samoistnego krwawienia z oczu, dziąseł lub pęcherza i mogą prowadzić do śmierci. Dokładnie to samo wydarzyło się w przypadku szczepionki Pfizer, gdzie zgłoszono 118 przypadków małopłytkowości, które jak dotąd doprowadziły do ​​1 śmierci.

Szczepionka AstraZeneca spowodowała jednak 6 zgonów z powodu małopłytkowości, a 731 przypadków zostało zgłoszonych do Programu Żółtej Karty MHRA od 2 czerwca 2021 r.

Całkowita liczba zaburzeń serca zgłoszonych jako niepożądane reakcje zarówno na szczepionkę Pfizer, jak i AstraZeneca wynosi obecnie 9973, a łącznie 181 osób niestety zmarło po wystąpieniu niepożądanej reakcji zaburzeń serca na jedno z dwóch szczepień. Obejmuje to poważne zdarzenia, takie jak zatrzymanie akcji serca, których szczepienie firmy Pfizer spowodowało dotychczas 66 razy, a 26 z nich zakończyło się śmiercią.

Uderzenie w Oksfordzie spowodowało jak dotąd zatrzymanie akcji serca u 137 osób, z czego 31 zakończyło się śmiercią. Na uwagę zasługuje również różnica w liczbie zaburzeń kardiologicznych występujących pomiędzy tymi dwiema szczepionkami. MHRA nieustannie mówi nam, że nie ma powodów do obaw, ponieważ występujące reakcje niepożądane są zgodne z tym, czego oczekiwalibyśmy w populacji ogólnej. Jednak gdyby tak było, czy nie powinniśmy widzieć podobnej częstości występowania jak liczba szczepionek podawanych w przypadku obu szczepień?

Podano około 24,6 miliona dawek szczepionki Pfizer i około 37,7 miliona dawek szczepionki AstraZeneca. Jest to więc o 53% więcej szczepionek AstraZeneca podanych niż szczepionka Pfizer na dzień 2 czerwca 2021 r. Jednak wystąpiły 2479 zaburzeń serca w wyniku wstrzyknięcia Pfizera i 7494 zaburzenia serca w wyniku szczepienia AstraZeneca. Stanowi to o 202% więcej zaburzeń serca występujących z powodu szczepionki AstraZeneca w porównaniu ze szczepionką Pfizer. Czy nie powinno być o około 53% więcej, jeśli mamy wierzyć MHRA, że nie ma powodów do obaw?

Następnie dochodzimy do zaburzeń oczu, ze względu na oba rodzaje szczepionki Covid, zgłoszono do MHRA 14 724 choroby oczu jako działania niepożądane od 2 czerwca 2021 r. Obejmuje to osoby tracące zdolność widzenia wszystkich razem, wraz z liczbą osób teraz ślepy w wyniku szczepionki mRNA firmy Pfizer, obecnie w wieku 41 lat.

Ale dźgnięcie AstraZeneca wypada znacznie gorzej, ponieważ 221 osób jest teraz niewidomych. Jest to wzrost o 439% w porównaniu do wstrzyknięcia firmy Pfizer, nie brzmi to dla nas jak norma statystyczna. To samo można powiedzieć porównując całkowitą liczbę schorzeń oczu. Zgłoszono 3244 choroby oczu jako niepożądane reakcje po szczepieniu firmy Pfizer, ale aż 11480 zgłoszono jako niepożądane reakcje po szczepieniu AstraZeneca. To różnica 254%, a nie 53%, co na pewno powinno być, jeśli jest zgodne z normą?

Następnie mamy reakcje anafilaktyczne. Reakcja anafilaktyczna to ciężka i potencjalnie zagrażająca życiu reakcja na wyzwalacz. Spustem jest tutaj dźgnięcie Pfizera lub szczepienie Oxford. Objawy anafilaksji obejmują uczucie omdlenia, trudności w oddychaniu, szybkie bicie serca i uczucie niepokoju, a stan musi być jak najszybciej leczony w szpitalu. Szczepionka Pfizer spowodowała jak dotąd 2309 reakcji anafilaktycznych, co spowodowało 2 niepotrzebne zgony.

Ale szczepienie Oxfordu odpowiada za 595 przypadków reakcji anafilaktycznej, co spowodowało 2 zgony od 2 czerwca 2021 r., zgodnie z raportem MHRA Yellow Card Scheme.

Cofnijmy się do ósmego raportu opublikowanego przez rząd Wielkiej Brytanii, który obejmował niepożądane reakcje na szczepionki przeciw Covid zgłoszone do Programu Żółtej Karty MHRA do 14 marca 2021 r. W tym raporcie stwierdziliśmy, że nastąpił wzrost liczby centralnych krwotoki układu nerwowego i incydenty naczyniowo-mózgowe. Wszelkiego rodzaju udary – które zdarzają się na skutek pęknięcia tętnicy lub… zakrzepów krwi.

Do dnia 14 marca odkryliśmy, że było 10 przypadków krwotoku mózgowego, które spowodowały 3 zgony, 4 przypadki zawału mózgu, które spowodowały 1 zgon, 4 przypadki udaru krwotocznego powodującego 1 zgon i 12 przypadków udaru niedokrwiennego, wśród wielu innych. Jak również 85 wypadków mózgowo-naczyniowych skutkujących 7 zgonami. Wszystkie zgłoszone jako niepożądane reakcje na szczepionkę Oxford/AstraZeneca.

Cóż, zaledwie jedenaście tygodni później, od 2 czerwca, 10 przypadków krwotoku mózgowego skutkującego 3 zgonami zwiększyło się do 135 przypadków krwotoku mózgowego skutkującego 35 zgonami. To wzrost liczby przypadków o 1250% w ciągu zaledwie siedmiu tygodni i wzrost liczby zgonów o 1 066,67%.

Liczba 4 przypadków zawału mózgu skutkującego 1 zgonem wzrosła do 68 przypadków zawału mózgu skutkującego 3 zgonami. To 1600% wzrost przypadków w ciągu zaledwie jedenastu tygodni.

Liczba 4 przypadków udaru krwotocznego skutkującego 1 zgonem wzrosła do 31 przypadków udaru krwotocznego skutkującego 4 zgonami. To 675% wzrost liczby przypadków i 300% wzrost liczby zgonów.

Liczba 12 przypadków udaru niedokrwiennego z 0 zgonów wzrosła do 103 przypadków udaru niedokrwiennego, w wyniku czego doszło do 3 zgonów. To 758,33% wzrost liczby spraw.

Powodem, dla którego jest to tak szokujące, jest to, że poprzednie liczby do 14 marca były rozliczane przez okres 10 tygodni.

Ale najbardziej szokującym wzrostem jest liczba wypadków mózgowo-naczyniowych. 85 zgłoszonych wypadków mózgowo-naczyniowych, które doprowadziły do ​​7 zgonów na dzień 14 marca 2021 r., wzrosła do 868 przypadków w ciągu zaledwie jedenastu tygodni, a liczba zgonów wzrosła ponad 5-krotnie do łącznie 36. To zdumiewający wzrost.

Tym bardziej szokujące, że liczby uzyskane dzięki szczepionce Pfizera nie są bliskie, a podano tylko 53% więcej szczepionek AstraZeneca. Liczba wypadków mózgowo-naczyniowych na dzień 14 marca 2021 r. z powodu szczepionki Pfizer wyniosła 71, z czego 3 zakończyły się śmiercią.

Jedenaście tygodni do przodu do 2 czerwca i liczba ta wzrosła do 236, o kolejne 165 za dużo, a liczba zgonów wzrosła do 12. Jednak liczba, która miała miejsce z powodu wstrzyknięcia w Oksfordzie, jest nadal o 267,797% większa niż w wyniku Pfizera. Jeśli to było zgodne z normą. powinno to być tylko 53%.

Ten sam wzór można również zaobserwować w liczbie przypadków porażenia zgłoszonych jako niepożądane reakcje na szczepionki Covid. Z 62 zgłoszonymi przypadkami spowodowanymi szczepionką Pfizer, ale aż 251 zgłoszonych przypadków jest spowodowanych szczepionką AstraZeneca. To różnica 304,8%, a nie 53%, które powinniśmy widzieć.

Do 2 czerwca 2021 r. zgłoszono 193 678 niepożądanych reakcji na szczepionkę firmy Pfizer, z których 406 zakończyło się śmiercią.

Całkowita liczba zgonów z powodu szczepionki AstraZeneca wynosi obecnie 863 na dzień 2 czerwca 2021 r., a liczba działań niepożądanych wynosi obecnie łącznie 717 250. To o 270,159% więcej niepożądanych reakcji spowodowanych szczepieniem Oxford w porównaniu z szczepieniem firmy Pfizer, kiedy powinno to być tylko 53%, jeśli było zgodne z normą statystyczną.

Ogólna liczba zgonów z powodu obu ciosów wynosi obecnie 1269. Ale były również 4 zgony z powodu niedawno zatwierdzonego szczepienia Moderna i 22 zgony, w których marka szczepionki nie została określona w MHRA. Oznacza to, że całkowita liczba zgonów z powodu szczepionek przeciw Covid na dzień 2 czerwca 2021 r. wynosi 1295. Żadna z tych szczepionek nie okazała się bezpieczna i należy natychmiast zaprzestać ich wprowadzania.

Źródło oryginalne: DailyExpose.co.uk
Źródło polskie: KochaneZdrowie.blogspot.com


TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.