Krótka historia przyszłości

Opublikowano: 27.02.2022 | Kategorie: Nauka i technika, Paranauka, Publicystyka, Społeczeństwo

Liczba wyświetleń: 10940

„Krótka historia przyszłości” Jacques Attali – książka futurystyczna, czy spełniany plan dla ludzkości?

W swojej futurystycznej książce „Krótka historia przyszłości” (2006) iluminat (z pochodzenia żydowski badacz) Jacques Attali, opowiada o hordach z trzeciego świata, pochłaniających Zachód. “Coraz więcej mas rzuci się na bramy Zachodu. Liczą już setki tysięcy każdego miesiąca; liczba ta wzrośnie do milionów, a następnie dziesiątek milionów.”

Stany Zjednoczone będą najbardziej popularnym celem podróży i “za dwadzieścia lat populacja Ameryki Łacińskiej i Afroamerykanów będą stanowić niemal większość w Stanach Zjednoczonych”. Attali przewidział także stan inwigilacji, w którym „nasze telefony wysyłają dane do NSA”, a chrześcijaństwo przeciwstawia się islamowi. Najwyraźniej Attali nie był jasnowidzem, on miał dostęp do planu. „W przyszłości społeczeństwo” posunie się nawet do dysocjacji reprodukcji i seksualności, seksualność będzie królestwem przyjemności, rozmnażaniem maszyn.” Przyszłe pokolenia „wytworzą człowieka jako sztuczny artefakt, w sztucznej macicy, co pozwoli mózgowi dalej rozwijać się z wybranymi wcześniej cechami. Człowiek stanie się zatem przedmiotem komercyjnym.”

“Krótka historia przyszłości” Jacquesa Attali (2006) nakreśla program elit w XXI wieku. Francuski Żyd (ostatnio powiedział na Kongresie żydów Europejskich, że żydowska populacja świata musi wzrosnąć do 200 milionów), Attali jest wysokiej rangi technokratą pracującym nad wypełnieniem Nowego Porządku Świata. Jacques Attali, ma 75 lat, ma zróżnicowane CV. Przez dziesięć lat pracował jako doradca byłego prezydenta Francji Francois Mitterranda. W 1980 roku rozpoczął duży europejski program Eurêka, poświęcony nowym technologiom, który wymyślił m.in. MP3. W 1991 r. był współzałożycielem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jest także inicjatorem reformy szkolnictwa wyższego, znanej jako LMD, mającej na celu dostosowanie wszystkich europejskich stopni naukowych. Opublikował ponad 50 książek, sprzedających się w ponad 6 milionach egzemplarzy na całym świecie. Obejmują one biografię bankiera Siegmunda Warburga. Napisał także świetną relację o Karolu Marksie, argumentując, że Marks był wolnym rynkiem, który faworyzował kapitalizm jako odskocznię od ideału komunistycznego i przewidywanej globalizacji, jaką znamy dzisiaj (tj. Nowego Porządku Światowego).

Wybrałem kilka motywów, aby pokazać Ci „smak” książki.

Imigracja

Przepływy imigracyjne będą się rozszerzać i zalewać państwa narodowe. “Wielka Brytania stanie się ważnym krajem przyjmującym, zwłaszcza dla obywateli krajów Europy Środkowej. Ci drudzy z kolei przyjmą na siebie pracowników ukraińskich, zastąpionych przez Rosjan, a oni zastąpieni przez rozległe populacje chińskie”.

Odporne kraje dowiedzą się, że napływ ludności “jest warunkiem ich przetrwania”. W złowieszczym fragmencie książki Attali mówi on o hordach z trzeciego świata, pochłaniających Zachód. “Coraz więcej mas rzuci się na bramy Zachodu. Liczą już setki tysięcy każdego miesiąca; liczba ta wzrośnie do milionów, a następnie dziesiątek milionów.” Stany Zjednoczone będą najbardziej popularnym celem podróży i „za dwadzieścia lat populacja Ameryki Łacińskiej i Afroamerykanów będą stanowić niemal większość w Stanach Zjednoczonych”.

Nomadyzm stanie się również normą na Zachodzie, coraz więcej ludzi będzie opuszczać jeden kraj, a później kolejny: wkrótce będzie ich ponad dziesięć milionów, którzy będą co roku zmieniać kraj. Głównym bodźcem będą pieniądze, ale wielu wyjedzie, ponieważ będą zdegustowani ojczyzną. “Nie będą już chcieli być zależni od kraju, którego system podatkowy, ustawodawstwo, a nawet kultura jest przez nich odrzucona. A także znikną całkowicie, aby żyć innym życiem. Świat będzie więc coraz bardziej wypełniony ludźmi, którzy stali się anonimowi dzięki wolnej woli; to będzie jak karnawał, w którym wszyscy w imię najwyższej wolności! – wybrali dla siebie nową tożsamość”.

Seksualność

W przyszłości ludzie nie będą tworzyć więzi rodzinnych. “Pary nie będą już główną bazą życia i seksualności. Ludzie będą wybierać, z pełną przejrzystością, poligamiczne lub poliandryczne miłości”.

Siłą napędową tego trendu jest technologia, która uwalnia młodość od kontroli rodzicielskiej. Pierwszym było radio, które pozwoliło młodym: “Tańczyć poza salami balowymi, a zatem być wolnym od nadzoru rodzicielskiego – wyzwalać seksualność, otwiera ją na wszystkie rodzaje muzyki, od jazzu po rock, a tym samym ogłasza wejście młodzieży w świat konsumpcji, pożądania i buntu”.

Kultura zdominowana przez media stworzy egocentryczną ludność, która “będzie lojalna tylko dla siebie”.

Z kochankami, którzy nie potrafią wiązać się na całe życie, “świat będzie niczym innym jak zestawieniem samotności i uwielbieniem masturbacji”. Celem elity jest usunięcie miłości z seksu, tak aby kontrolować reprodukcję. Attali pisze, że w XX wieku społeczeństwo „starało się ewakuować reprodukcyjną rolę seksualności, czyniąc macierzyństwo sztucznym, używając coraz bardziej wyrafinowanych metod – pigułek, zapłodnienia in vitro, matek zastępczych”.

W przyszłości społeczeństwo “posunie się nawet do dysocjacji reprodukcji i seksualności. Seksualność będzie królestwem przyjemności, reprodukcją maszyn”. Przyszłe pokolenia “wytworzą człowieka jako sztuczny artefakt, w sztucznej macicy, co pozwoli mózgowi dalej rozwijać się z wybranymi wcześniej cechami. Człowiek stanie się zatem przedmiotem komercyjnym”.

Inwigilacja

Attali maluje obraz społeczeństwa nadzorującego, kontrola i inwigilacja będzie na każdym kroku. Nawet nasze pralki będą sprzysięgać się przeciwko nam, będziemy żyć z niegodnymi zaufania robotami. “Roboty domowe staną się powszechne w codziennym życiu, one również będą stale podłączone do sieci o wysokiej wydajności w wszechobecności. Będą działać jako pomoc domowa, jako pomoc dla osób niepełnosprawnych lub starszych, jako pracownicy i członkowie sił bezpieczeństwa. W szczególności staną się obserwatorami”.

Wszystkie nasze dane będą gromadzone przez publiczne i prywatne firmy ochroniarskie. Główną formą nadzoru będą przenośne urządzenia rozrywkowe. Zarodkiem tego jest dziś iPhone, który wysyła dane do NSA. “Unikatowy obiekt koczowniczy będzie stale identyfikowalny. Wszystkie zawarte w nim dane, w tym zdjęcia codziennego życia wszystkich osób będą przechowywane i sprzedawane specjalistycznym firmom oraz policji publicznej i prywatnej”.

Do 2050 roku maszyny te rozwiną się w to, co Attali nazywa “urządzeniami do samokontroli”, które pozwolą każdemu monitorować własną zgodność z normami. Będziemy monitorować zużycie wody, energii i surowców. Będziemy mieli nawet “możliwość zmierzenia, na stałe lub okresowo, parametrów [naszego] własnego ciała”. “Elektroniczne chipy, umieszczane pod skórą, będą nieustannie rejestrować bicie serca, ciśnienia krwi i cholesterol. Mikroprocesory podłączone do różnych narządów będą obserwować ich działanie i porównywać względem norm”.

Żyjąc niepewnie i chaotycznie, będziemy uzależnieni od ubezpieczeń od bezpieczeństwa, firmy tym zajmujące zadbają o to, aby ich klienci byli zgodni z normami minimalizującymi ryzyko… Będą stopniowo dyktować normy planetarne (co ludzie mają jeść, co mają wiedzieć, jak konsumować, produkować, pracować, ogólnie żyć). Te firmy będą bezwzględne. “Będą karać palaczy, pijących, otyłych, bezrobotnych, nieodpowiednio chronionych, agresywnych, niedbałych, niezdarnych, roztargnionych, rozrzutnych, narażającycn się na ryzyko, marnotrawstwo – wszystko to będzie uważane za choroby”.

Więzienia “będą stopniowo zastępowane przez długoterminową inwigilację osoby przebywającej w areszcie domowym”.

Nasza przyszłość

Dolar pozostanie dominujący do co najmniej 2025 r., Kiedy zagraniczni zwolennicy zaczną go porzucać, a “piramida kredytowa, oparta na wartości amerykańskiego budownictwa mieszkaniowego, załamie się”.

Stany Zjednoczone zaczną się rozpadać, co doprowadzi do przemocy i chaosu. USA będą musiały przeprojektować swój rząd, aby odzyskać kontrolę. “Stany Zjednoczone mogłyby wówczas stać się socjaldemokracją w stylu skandynawskim lub dyktaturą. Nie byłby to pierwszy taki przypadek zaskoczenia: pierwszym przywódcą, który zastosował zasady wymagane do wyjścia z kryzysu [ostatniej depresji] był Mussolini; drugi był Hitler. Roosevelt był dopiero trzeci. Gdy chaos i przemoc ogarną świat, chrześcijaństwo i islam wzmocnią się. Region pasów biblijnych w południowych Stanach Zjednoczonych zmobilizuje się i zdominuje amerykańską politykę. Stany Zjednoczone mogłyby wówczas około 2040 r. paść ofiarą teokratycznej pokusy, wyraźnej lub ukrytej, w formie teokratycznego izolacjonizmu, w którym demokracja byłaby niczym więcej niż mroczną obecnością”.

Ten ruch chrześcijański mógłby zostać użyty w wojnie przeciwko zmobilizowanemu islamowi, który prawdopodobnie osłabiłby i zdyskredytował obie religie. Międzynarodowy sojusz chrześcijański “mógłby dobrze tworzyć sojusze tu i tam ze świeckimi piratami. Będą bronić chrześcijan w krajach, w których są mniejszością, jak w Libanie, Syrii, Iraku i Syrii”.

Przed końcem tego stulecia Stany Zjednoczone ulegną rozpadowi, pod władzą kolektywistycznego rządu światowego.

Wojny w przyszłości

Około 2030 r. Attali w swej książce rozpoczyna “hiperkonflikt”, okres ogromnej przemocy i wstrząsów, z których “hiperdemokracja”; jeden światowy rząd komunalny powstanie około 2060 r. Hiperkonflikt będzie składał się z „niszczących wojen, napuszczania narodów, grup religijnych, podmiotów terrorystycznych i wolnorynkowych piratów przeciwko sobie”.

Przyszłe wojny będą toczone za pomocą broni “chemicznej, biologicznej, bakteriologicznej, elektronicznej i nanotechnologicznej”. “Broń chemiczna będzie w stanie wyszukiwać i zabijać przywódców bez ich wykrycia; złożone bronie genetyczne mogą pewnego dnia być skierowane specjalnie przeciwko określonym grupom etnicznym. Nanoroboty, tak małe jak pyłek, znany jako szara galareta, mogą wykonywać tajne misje inwigilacyjne i atakować komórki wrogich ciał”. Nawet krowy będą wykorzystywane przez pionierów wojskowych, “sklonowane zwierzęta mogą wykonywać misje – żywe bomby zwierzęce, potwory z koszmaru”.

Ta broń będzie szeroko dostępna. “Większość z tych broni będzie dostępne dla małych narodów, do nie-członkowskich korsarzy i piratów, najemników, mafii, terrorystów i wszelkiego rodzaju handlarzy (…). W nie tak odległej przyszłości, wojny wybuchną na całym świecie, niektóre będą o zasoby, takie jak wojny wodne, inne wojny o wpływy lub między grupami etnicznymi walczącymi o autonomię. Doprowadzi to do rozłamu w krajach i pojawienia się nowych narodów na całym świecie. Nawet miasta będą głosić secesję; mniejszości etniczne lub językowe będą żądały niezależności”.

Attali uważa, że ​​wiele konfliktów będzie dzikich i bardzo brutalnych. “Ludobójstwo zostanie wtedy popełnione przy użyciu najbardziej prymitywnej broni. Przynajmniej trzy z tych masakr – przeciwko Ormianom, Żydom i Tutsi (jedna z trzech grup ludności zamieszkujących Rwandę i Burundi) – zostały popełnione w XX wieku, a ci, którzy nie wierzą, że to się wydarzy – muszą tylko pamiętać, że w 1938 roku także nikt nie sądził, że zagłada będzie możliwa, że ona się wydarzy już niedługo.

Zachodnie narody mogą zostać sprowokowane do wielkich wojen, a Korea Północna jest prawdopodobnie katalizatorem. “Teraz skierowane na Japonię, rakiety Korei Północnej pewnego dnia będą atakować Stany Zjednoczone i Chiny. Pociski z Pakistanu wpadną w ręce fundamentalistów zagrażając najpierw Indiom, a następnie Europie”.

Legalizacja narkotyków

Attali przepowiada przyszłość świata, w którym masy będą topić swe żale w narkotykach, aby uciec od niebezpiecznego i pozbawionego znaczenia życia. “Będą tęsknić za dniami, w których granice były zamknięte, przedmioty były trwałe, małżeństwa były zapieczętowane i pozostawały zamknięte, prawa były nie do złamania”.

Rozrywka będzie naszą główną ucieczką. “Niektórzy utożsamią się z autyzmem wytrwałego używania koczowniczych przedmiotów. Będą narcystycznie mieć obsesję na punkcie samokontroli, jak japoński otaku – fanatycy wirtualnego nomadyzmu, autystycznego słuchania muzyki i samokontroli ciała”.

W zmowie z rozrywką narkotyki zostaną zalegalizowane: “Alkohol, marihuana, opium, morfina, heroina, kokaina, produkty syntetyczne (amfetaminy, metamfetaminy, ecstasy), staną się produktami konsumpcyjnymi w świecie bez prawa policyjnego, którego głównymi ofiarami będą ubodzy świata”.

Feminizm potrzebny dla socjalizmu

Jacques Attali jest pionierem mikrofinansowania, założycielem PlaNet Finance, trzeciej co do wielkości organizacji w swoim rodzaju. Mikrofinansowanie polega na udzielaniu pożyczek biednym ludziom i grupom społecznym na całym świecie w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zapytany w wywiadzie udzielonym Charliem Rose, dlaczego 80% mikrokredytów otrzymują kobiety, Attali opisuje to zjawisko jako „dziwną rzecz”, ale w książce podaje prawdziwy powód. Kobiety odradzają państwowy kolektywizm.

Do 2060 roku Attali widzi, że hiperdemokracja (NWO) staje się rzeczywistością, a pionierzy tego systemu nazywają go “transludzkim”. Transhumaniści znajdą przyjemność w służeniu innym w swoich społecznościach. Będą “wprowadzać gospodarkę altruizmu, darmowej dostępności, wzajemnego dawania, służby publicznej, ogólnego interesu”. “Kobiety staną się transhumanistami łatwiej niż mężczyźni: znajdowanie spełnienia w podnoszeniu przyjemności jest charakterystyczne dla macierzyństwa”.

“Stopniowy wzrost liczby kobiet w każdym wymiarze gospodarczym i społecznym – szczególnie poprzez mikrofinansowanie – znacznie zwiększy liczbę transhumanistów”.

Czip w mózgu

Przyszły człowiek będzie chodził po ulicach przerażony własnymi myślami, gdyż zostanie mu wszczepiony czip w mózg. “Protezy bioniczne bezpośrednio połączone z mózgiem pomogą nam budować mosty między sferami wiedzy, wytwarzać obrazy mentalne, podróżować, uczyć się, fantazjować i komunikować się z innymi umysłami”. Ta technologia “już pozwala na czterostronne pisanie piętnastu słów na minutę dzięki prostej transmisji myśli i wysyłanie ich pocztą elektroniczną. Telepatia jest zatem (już) rzeczywistością”.

Wszyscy będziemy czerpać “korzyści” z tej technologii. “Procesy te umożliwią stworzenie nowych form bezpośredniej komunikacji za pośrednictwem umysłu i usprawnią proces nauki zawodu oraz tworzenie sieci na ekranie”.

Konsekwencją tego rozwoju będzie duszący nadzór. Dziś państwo ma dostęp do naszego profilu na “Facebooku”; jutro będzie to nasza każda myśl. Pewnego dnia świadomość będzie przechowywana cyfrowo i będzie można żyć w wielu hostach. “Dzięki zdumiewającym postępom, jakich możemy się spodziewać po nanonaukach, każdy ma nadzieję, że przeniesie swoją świadomość, siebie na inne ciało, zdobędzie własne podwójne kopie ukochanych ludzi, wymarzonych mężczyzn i kobiet, hybrydy zbudowane z osobliwych cech, wstępnie wybranych, które mają osiągnąć precyzyjne cele. Niektórzy będą nawet próbować wyprzedzić ludzki gatunek o formę życia obdarzoną inną i wyższą inteligencją”.

Niektórzy będą żyć przez tysiące lat i wejdą w strefę zmierzchu między życiem, a śmiercią. “Wtedy człowiek, w końcu wytworzony jak artefakt, nie będzie już znał śmierci. Podobnie jak wszystkie obiekty przemysłowe, nie będzie już mógł umrzeć, ponieważ nigdy się nie urodzi”.

Książka jest zaśmiecona innymi podobnymi opisami przyszłego człowieka będącego obiektem przemysłowym, nawiązującym do komunistycznego snu o “sowieckim człowieku”. W pewnym momencie książka Attali mówi, że dzieci będą uprawiane w laboratoriach takich jak “obiekt komercyjny”. Przewiduje on, że przed końcem stulecia księżyc zostanie skolonizowany.

Koniec celu NWO

Pod koniec książki Attali mówi nam o ostatecznym celu NWO: zniszczyć ludzkość.

Attali twierdzi, że superdemokracja będzie rządem jednego świata prowadzonym przez ONZ, który wymusi na każdym obywatelu obowiązki wobec środowiska i innych ludzi.

Hiperdemokracja rozwinie wspólne dobro zdefiniowane przez zbiorową inteligencję, która “jest swoistą inteligencją samą w sobie, która myśli inaczej niż każdy członek grupy” w ten sam sposób, “komputer myśli inaczej niż każdy procesor”.

Następnie stopniowo usuwamy się z postępu technologicznego. “W końcu, na najwyższym etapie ewolucji, możemy być świadkami hiperinteligencji żyjącej, w których ludzkość będzie jedynie nieskończenie małym komponentem”. Ludzkość umrze wtedy. “Niezwykła historia Homo sapiens osiągnie doskonałość”.

Attali uważa, że ​​wszelka opozycja wobec przyszłego porządku światowego będzie daremna, ponieważ nikt nie zaproponuje innego systemu. “Większość z tych nowych zawodników nie zaproponuje żadnego systemu substytucji (…). Spodziewaj się garstki, która zaproponuje powrót do teokracji”.

Nie wystarczy, że będziemy krytykować i demaskować, musimy dążyć do stworzenia własnego świata, zanim szalony kult zniszczy nas na zawsze.

Autorstwo: Henry Makow
Tłumaczenie: _Sobrius_
Ilustracja: kellepics (CC0)
Źródło oryginalne: HenryMakow.com
Źródło polskie: Chomikuj.pl


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

4 komentarze

 1. kuralol 22.01.2019 11:39

  Kilka ”nowości” jednak jest.

  ”Pod koniec książki Attali mówi nam o ostatecznym celu NWO: zniszczyć ludzkość.”

  Przecież dokładnie ten sam ”cel” pochodzi z wcześniejszego źródła, znanego od setek lat… (kto ma rozum ten rozumie)

  Tak samo bezczelnym kłamstwem jest że nie ma ”innego systemu” mogę zaproponować choćby dziś oparty na wiecowaniu model społeczności plemiennych rodzinnych, taki podobny do tych jakie już istnieją w Rosji inspirowane książkami z Anastazją. (To dlatego NWO teraz rozpoczęło zgniatanie Rosji – ponieważ mogła by coś nowego zaproponować światu = Technologia i Świadomość.) Oparte nie na pieniądzu tylko na samowyrzeczeniu i świadomości wspólnotowej.
  Moim zdaniem jednak nie może to być typowy Aryjski matriarchat bo chyba każdemu wiadomo jak strasznie bezwzględnie zabójcze były królowe Ariów. To co Polskę dziś niszczy jest złą karmą jaką wytworzyły nasze ”polskie” królowe Aryjskie swego czasu władające chyba połową świata. Miały moc ooo to prawda, rzucały wojownikami o glebę samym spojrzeniem, ale brakowało im rozumu, dlatego nowa cywilizacja powinna powstać z przemyślanej syntezy oczyszczonego patriarchatu i matriarchatu. (Miały moce i do dziś dnia NWO szuka czysto rasowych księżniczek tylko dla siebie. Kto ma rozum ten rozumie.) Na dzień dzisiejszy z patriarchatu wyrzucił bym w kosmos zbrodniczego parcha, a z matriarchatu ukrócił bym babskie nadal nie opanowane żądze. Np żądza posiadania. (Przemoc rodzi się w myślach. Realizacja to już tylko wtórny efekt.) 5000 tyś przeleciało intensywnej nauki, a one nic się nie nauczyły nadal są bezwzględne jak były, a jak im dać władzę to ****** każdego tylko dlatego że ”wygląda brzydko.”

 2. Tallis Keeton 23.01.2019 03:05

  to mi coś nie styka 🙂 niektóre przewidywania wydają się no, usprawnieniami. A po co mieliby inwestować w usprawnienia, gdyby chcieli wytłuc połowę ludzi? Nie inwestuje się w kurę, która ma być zarżnięta 🙂 Oczywiście wiele z tych spraw o których on pisał widać już gołym okiem, jako zrealizowanych albo na ukończeniu.
  poz 🙂
  tal

 3. Aida 23.01.2019 07:29

  (To dlatego NWO teraz rozpoczęło zgniatanie Rosji – ponieważ mogła by coś nowego zaproponować światu = Technologia i Świadomość.) Oparte nie na pieniądzu tylko na samowyrzeczeniu i świadomości wspólnotowej.

  Serio wierzysz, że mogłaby to być realna alternatywa, no nie sądzę…
  Niektórzy to chyba żyją na jakiejś innej planecie 😉

 4. kuralol 23.01.2019 11:39

  To nie żadna wiara. Zaczątki takich społeczności już są w Portugalii Hiszpanii Białorusi i w Rosji. Wielu ludzi ma już dość tego co jest, dlatego szukają alternatywy już teraz. Co ciekawe te społeczności nie są teokratyczne, ksiądz wcale nie ma tam decydującego głosu. Bóg jako Stwórca jest ważny jako nierozerwalna cześć środowiska, a nie jako nienawistny figurant ze skarbonką na datki dla pasożyta. A gdyby zostały uwolnione technologie pozyskiwania taniej i czystej energii to nawet w obecnych czasach blokady na świadomości, to wielu by z dnia na dzień opuściło miasta obozy koncentracyjne dla niewolników. Co do technologi to wszyscy mają takie technologie, to nie tylko USA bo w Rosji też mają różne cudeńka, których nie wolno tykać no bo są patenty itepe ważne biznesowe powody.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.