Wpływ imigracji mężczyzn na rynek matrymonialny

Opublikowano: 10.12.2018 | Kategorie: Publicystyka, Publikacje WM, Społeczeństwo

Liczba wyświetleń: 3811

Ostatnie lata w Europie, ale także w naszym kraju to przystosowywanie się do zmian kulturowych, które podyktowane są między innymi masową imigracją. Pytanie jak to wpływa na nas, Polaków, a szczególnie tych, którzy pragną znaleźć bliższą relacje z płcią przeciwną? Jak może wyglądać rynek matrymonialny uwzględniając imigrantów, czyli zaludniając państwa w zdecydowanej większości mężczyznami? Jak niedostatki kobiecego zainteresowania wpływają na mężczyzn? I dlaczego wszyscy, którzy są za równością nie uznają, by do kraju także sprowadzać kobiety? Tych braków liczbowych nie da się niczym pokonać, niż tylko próbą zachowania równowagi płciowej.

Artykuł jest przepełniony źródłami, zatem można sobie podzielić czytanie na kilka razy – sporo zawarliśmy ciekawostek, ale i poruszamy jednak bardzo ważny temat nie tylko dla ludzi mieszkających w Polsce, ale tak naprawdę dla obu płci. Trzeba znać konsekwencje tego co się dzieje.

Wpływ imigracji obcokrajowców na rynek matrymonialny w Polsce

Według danych dostępnych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Polski imigruje znacznie więcej mężczyzn niż kobiet. Może to negatywnie wpłynąć na rynek matrymonialny w Polsce i utrudnić polskim mężczyznom znalezienie partnerki. W pierwszym półroczu 2018 roku, powiatowe urzędy pracy wpisały do ewidencji 756 812 wniosków pracodawców o zatrudnienie cudzoziemców. Zaledwie 31 procent oświadczeń dotyczyło sprowadzenia i zatrudnienia w Polsce kobiet z zagranicy.[1]

Podane dane dotyczą imigrantów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii i Gruzji. Liczba wniosków o zatrudnienie cudzoziemców nie jest tożsama z liczbą obcokrajowców zatrudnionych w Polsce jednak jest dobrym źródłem na temat proporcji płci imigrantów przyjeżdżających do Polski. Proporcje płci dotyczące imigracji z krajów egzotycznych są jeszcze bardziej niekorzystne dla polskich mężczyzn. Na 2928 wniosków o pracę w Polsce dla obywateli Bangladeszu tylko 58 wniosków stanowiły wnioski o pracę dla kobiet. Dla obywateli Nepalu na 9234 zezwolenia tylko 959 dotyczyło kobiet, wśród Pakistańczyków na 420 zezwoleń tylko 14 wydano kobietom. Na 570 obywateli Turcji zezwolenia dostało tylko 50 Turczynek.

Polki lubią wychodzić za egzotycznych mężczyzn

Małżeństwa Polek z cudzoziemcami stanowią aż 74 proc. ogółu małżeństw mieszanych – wynika z danych podanych przez GUS za lata 2006-2012. Obecnie sytuacja może się pogarszać ze względu na większą imigrację mężczyzn do Polski. Niewielka liczba kobiet przyjeżdżających do Polski z egzotycznych krajów jak Pakistan może nie przynieść polskim mężczyznom żadnych korzyści, ponieważ islam wyznawany przez imigrantki z krajów muzułmańskich zakazuje związku muzułmanki z niemuzułmaninem.[2]

Negatywne skutki społeczne i gospodarcze imigracji zdominowanej przez mężczyzn

1. Nadwyżka mężczyzn to wzrost przestępczości.

Portal “Politico” przestrzega przed nadmierną imigracją mężczyzn i zaleca uwzględnienie płci imigrantów w polityce imigracyjnej. “Politico” przytacza badania z których wynika, że znaczna nadwyżka mężczyzn przyczynia się do wzrostu przestępczości i destabilizacji społeczeństwa. Z powodu błędnej polityki imigracyjnej w Szwecji przypada według szacunków 123 mężczyzn na 100 kobiet w wieku 16-17 lat. Wielu ekspertów wiąże wzrost liczby przestępstw w tym kraju z nadwyżką mężczyzn w społeczeństwie. Antropolog Barbara Miller przekonuje w rozmowie z “Politico”, że właściwe proporcje płci są dobrem publicznym które należy chronić. Zaburzona równowaga płci jest złą wiadomością dla europejskich mężczyzn którzy będą mieli trudności ze znalezieniem partnerki, ale jest też złą wiadomością dla europejskich kobiet które cierpią z powodu wzrostu przestępczości na tle seksualnym.[3]

Zaburzona równowaga płci i nadwyżka mężczyzn, którzy nie mają szans na znalezienie partnerki jest przyczyną wzrostu przestępczości w Indiach i Chinach. Z powodu selektywnej aborcji w Indiach jest 37 mln więcej mężczyzn niż kobiet, a w grupie wiekowej która popełnia najwięcej przestępstw jest 17 mln więcej mężczyzn, niż kobiet. Liczba brutalnych przestępstw w Indiach wzrosła w latach 2007-2011 o 19 proc. a liczba porwań kobiet wzrosła w tym okresie aż o 74 proc.[4]

“The Washington Post” zauważa że w Indiach i Chinach może brakować łącznie nawet 70 mln kobiet a sprowadzanie kobiet z innych krajów może zaburzyć równowagę płci w krajach sąsiednich. W związku z szerszym otwarciem polskich granic na imigrację należy się zastanowić czy Polska nadal powinna pozwalać krajom takim jak Indie na eksportowanie swojej nierównowagi płci do naszego kraju.[5]

Kanada zauważyła problem związany z nadwyżka mężczyzn imigrujących do krajów zachodnich. W 2015 roku Kanada ogłosiła, że przyjmie 25 tys. azylantów z Syrii, ale wykluczyła możliwość przyznania azylu dla samotnych mężczyzn. Azyl był przyznany tylko samotnym kobietom, dzieciom, lub rodzinom.[6]

2. Mężczyźni zadłużają się (i wyrywają sobie flaki), by zaimponować kobietom (w tym finansowo). Rywalizacja jest okrutna.

Kolejnym mało znanym skutkiem zaburzenia równowagi płci jest wzrost zadłużenia mężczyzn i ryzyko kryzysu gospodarczego. Z badań przeprowadzonych w USA jasno wynika, że im więcej mężczyzn musi konkurować o kobiety na rynku matrymonialnym, tym bardziej mężczyźni zadłużają się aby zaimponować kobietom. Naukowcy udowodnili, że wzrost wydatków i ostentacyjne bogactwo pomaga mężczyznom w znalezieniu partnerki. We Francji zatrudniono sześciu atrakcyjnych 20-latków, którzy próbowali uzyskać numer telefonu od przypadkowo spotkanych młodych kobiet. Mężczyźni podjeżdżali trzema różnymi modelami samochodów które sugerowały ich stan majątkowy. Aktor w najdroższym aucie uzyskał numer telefonu od 23,3 proc. podrywanych kobiet a w najtańszym w 7,8 proc. przypadków.

Sugerowanie zamożności prawie trzykrotnie zwiększyło szansę na uzyskanie numeru telefonu i randkę.[7]

Reszta mężczyzn zaczyna odpuszczać – stają się bierni, ponieważ nie mają żadnej gwarancji wygrania rywalizacji (przypomnijmy, że zarobki są dzielone na obie płcie, wspomaga się jedynie kobiety, które pragną wyższego statusu mężczyzny dzięki hipergamii). Mężczyźni nie mają gwarancji wychowywania swojego potomstwa, a nawet nie mają gwarancji wierności partnerki (brak seksualnej wyłączności). Małżeństwo dla mężczyzny staje się powoli karą (tak samo jak konsekwencje po rozwodzie, nawet gdy to kobieta niszczy związek i zdradza), a nagrodą jedynie dla kobiety.[8]

Kobiety rozwodzą się bardzo chętnie w szczególności w latach życia kiedy są najbardziej płodne i atrakcyjne, czyli w momencie gdy jest zdecydowana nadwyżka mężczyzn. Także same kobiety wikłają się w tym czasie w luźne relacje seksualne z wybraną grupą mężczyzn, która najczęściej jest dla nich podniecająca seksualnie, ale nie nadaje się na partnera, ani na rodzica (zostają samotnymi matkami na coraz większą skalę – i kto za to płaci? cała reszta mężczyzn – cała reszta mężczyzn jest też zrównywana w mediach z patologicznymi mężczyznami, których kobiety wybierają jako najbardziej atrakcyjnych seksualnie).

Czego to jest dowód? Oczywiście tylko tego, że te kobiety nie potrafią wybierać i decydować, ale nadal próbują stanowić wzór.

3. Lokalni mężczyźni skazani na brak potomstwa.

Badania DNA pokazują, że masowa imigracja mężczyzn lub inwazja powoduje, że lokalni mężczyźni mają trudności ze znalezieniem partnerki i nie mają potomstwa. Naukowcy udowodnili, że podczas kolonizacji Ameryki Południowej mężczyźni z Europy mieli dzieci z lokalnymi kobietami, a lokalni mężczyźni zginęli lub nie mieli dzieci.[9]

Podobna sytuacja wystąpiła u Maorysów. Z badań DNA wynika, że 96 proc. maoryskich kobiet pochodzi z regionu Tajwanu ale 2/3 mężczyzn pochodzi z Nowej Gwinei. Jedynie jedna trzecia maoryskich mężczyzn ma rdzenne pochodzenie z Tajwanu.[10]

Hiszpania nie jest zamieszkana przez rdzennych mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego. Dowodzą temu najnowsze badania DNA. Około 4500 lat temu Hiszpania została zajęta przez lud z Azji, a lokalni mężczyźni nie mogli mieć dzieci lub zostali wymordowani.[11]

Konkurencja na rynku matrymonialnym ze strony imigrantów z krajów muzułmańskich

Większość imigrantów z krajów muzułmańskich w Europie to mężczyźni. Według danych zamieszczonych na rządowej stronie migracje.gov.pl jedynie 10 proc. obywateli Egiptu przebywających na terytorium Polski to kobiety. Podobnie proporcje wyglądają dla imigrantów z pozostałych krajów Afryki Północnej. Nawet niewielka liczba kobiet z muzułmańskich krajów nie przyniesie korzyści samotnym polskim mężczyznom ponieważ islam zakazuje małżeństw pomiędzy muzułmanką i niemuzułmaninem, ale zezwala na związki muzułmanina z chrześcijanką, lub żydówką. Większość krajów muzułmańskich wpisało do swoich systemów prawnych zakaz małżeństw muzułmanek z niemuzułmaninem. Oznacza to, że polski mężczyzna nie może ożenić się w Maroku z muzułmanką, nawet jeżeli złamie ona zasady islamu i wyrazi zgodę na małżeństwo z polskim niemuzułmaninem.[12]

W związkach muzułmańskich zwykle dominują mężczyźni, a dzieci będą się identyfikowały z kulturą i religią ojca, a nie matki dlatego niektóre kultury i religie pozwalają na małżeństwa mieszane swoich mężczyzn, ale nie pozwalają na małżeństwa mieszane swoich kobiet. Takie zasady skutecznie pozwalają islamowi na zwiększenie liczby wyznawców.

Raport na temat życia egipskich Koptów ujawnia, że 80 proc. Chrześcijan którzy przeszli w Egipcie na islam to młode kobiety. Przyczyną większości konwersji na islam jest małżeństwo koptyjskiej chrześcijanki z muzułmaninem. Konwersja religijna młodych koptyjskich kobiet zakłóca równowagę płci w społeczności Koptów i powoduje, że część koptyjskich mężczyzn nigdy nie znajdzie partnerki.[13]

Podobnie sytuacja wygląda w Europie. 100 tys. ludzi w Wielkiej Brytanii przeszło na islam, większość z tych osób to młode, białe kobiety a to oznacza, że kilkadziesiąt tysięcy młodych Brytyjczyków straciło potencjalne partnerki ponieważ kobiety które przeszły na islam nie będą mogły wchodzić w związek małżeński z niemuzułmaninem.

Liczne konwersje młodych brytyjskich kobiet na islam zwiększają przyrost naturalny brytyjskich muzułmanów i zmniejszają przyrost naturalny ludności niewyznającej islam.[14]

Konwersje religijne młodych kobiet zdarzają się również w Polsce. Znany jest przypadek młodej Ukrainki która w wieku 14 lat została przekonwertowana w Warszawie na islam wbrew woli rodziców, dziewczyna zerwała kontakt z rodzicami i została umieszczona w pogotowiu opiekuńczym. Młoda dziewczyna obecnie ma 16 lat. Ogłosiła, że chce wyjść za 20-letniego muzułmanina i urodzić mu dzieci. Rodzice twierdzą, że konwersja została dokonana w Warszawskiej szkole w której było wielu muzułmańskich uczniów i jeden nauczyciel muzułmanin.[15]

Zaburzenie równowagi płci utrudnia znalezienie partnerki

Imigracja mężczyzn do krajów zachodnich zwiększa wymagania kobiet i pogarsza sytuacje lokalnych mężczyzn na stronach i aplikacjach randkowych. Badanie aktywności użytkowników popularnej aplikacji Tinder przeprowadzone przez Garetha Tysona i opisane w artykule „A First Look at User Activity on Tinder” pokazuje, że 35 proc. mężczyzn lubi prawie wszystkie profile kobiet na Tinderze. Badania ujawniły, że nie było żadnych kobiet które zaznaczałyby wszystkie męskie profile w aplikacji Tinder.[16]

Wysokie wymagania kobiet widać w badaniach na temat związków małżeńskich. W USA zapytano mężczyzn w wieku 25-35 lat czy lepiej byłoby im w związku małżeńskim – aż 65 proc. samotnych mężczyzn odpowiedziało że chcieliby mieć żonę. Podobne pytanie zadano młodym kobietom w tej samej grupie wiekowej. Jedynie 49 proc. ankietowanych kobiet chciałaby wyjść za mąż.[17]

Struktura demograficzna Polski

Młodzi mężczyźni w Polsce nie mają łatwej sytuacji na rynku matrymonialnym. W Polsce rodzi się więcej mężczyzn niż kobiet. Wśród osób w wieku 20-29 lat mamy nadwyżkę mężczyzn licząca 94 tys. osób. Jest to naturalna różnica wynikająca z większej liczby narodzin chłopców, niż dziewczynek. Podane dane nie obejmują setek tysięcy imigrantów którzy przyjechali do Polski w ostatnich latach.

Sytuację pogarsza emigracja ponieważ Polki emigrują za granicę nieznacznie częściej niż mężczyźni. W 2013 roku, kobiety stanowiły 52 proc. osób które wyemigrowały za granicę. Polki częściej niż Polacy wchodzą w związki z obywatelami krajów zachodnich. Masowa imigracja afrykańskich i azjatyckich mężczyzn do Niemiec sprawiła, że Niemcy szukają partnerek w Europie Wschodniej, ale pomaga im w tym dobra sytuacja materialna. W 2013 roku mężczyźni z Turcji wzięli za żony 4325 kobiet z Niemiec. Niemieccy mężczyźni wyrównali zaburzoną równowagę płci w Niemczech małżeństwami z kobietami z biedniejszych krajów Europy Wschodniej. Niemcy poślubili 2533 Polki, a Polacy ożenili się z jedynie z 393 Niemkami.[18][19]

Trudna sytuacja Polaków na rynku matrymonialnym jest wynikiem sumy kilku negatywnych czynników do których zaliczamy: małżeństwa Polek z mężczyznami z bogatych krajów zachodnich, a obecnie najważniejszym negatywnym czynnikiem jest imigracja setek tysięcy mężczyzn do Polski którzy zaburzają równowagę płci w Polsce. Polacy nie są tak zamożni jak Niemcy dlatego trudniej im będzie wyrównać zaburzoną równowagę płci przez małżeństwa z kobietami z biedniejszych krajów.

Samotność, samobójstwa, brak wsparcia aparatu państwowego i trudna sytuacja polskich mężczyzn

Dyskryminacja mężczyzn w Polsce przyjęła charakter systemowy. Mężczyźni mają wyższy wiek emerytalny pomimo, że żyją krócej niż kobiety. Kolejnym przejawem dyskryminacji polskich mężczyzn jest sprowadzanie do Polski setek tysięcy mężczyzn którzy utrudniają Polakom znalezienie partnerki i założenie rodziny. Imigranci nie tylko będą konkurują z Polakami na rynku matrymonialnym ale, zyskali możliwość otrzymywania polskich świadczeń socjalnych finansowanych przez polskich mężczyzn.

Ustawa „Mieszkanie na Start” umożliwia cudzoziemcom ubieganie się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat.[20]

Korzyści odnoszą również zagraniczni studenci którym Polska dopłaca do studiów 13 tys. zł dzięki czemu mają więcej pieniędzy na imprezowanie z polskimi studentkami.[21]

Dyskryminacja i samotność sprawiła, że wskaźnik samobójstw wśród polskich mężczyzn należy do najwyższych na świecie. Rocznie samobójstwa popełnia 32.7 na 100 tys. żyjących w Polsce mężczyzn. W znanej z dużej skali samobójstw Japonii ten wskaźnik wynosi 21,7  na 100 tys. żyjących w Japonii mężczyzn.[22][23]

A co ty możesz zrobić dla poprawy sytuacji?

Większość problemów opisanych w artykule wynika z braku świadomości naszego społeczeństwa. Najlepszą metodą na zmianę tej sytuacji jest edukowanie go. Wystarczy zrozumieć jak ważnym aspektem dla obu płci jest znalezienie miłości, w czym pomaga przytaczana przez nas wielokrotnie – optymalna dla społeczeństw monogamia, a nie poligamia, a tym bardziej nie kobieca hipergamia. Mężczyźni kochani, a także pożądani – są produktywniejsi, łagodnieją, zmniejsza się poziom agresji, uzależnień i przestępstw. Z ciekawostek: nadwyżka mężczyzn, a więc niespełnienie w sferze relacji zawsze powodowała wojny (a więc rósł poziom agresji). Mężczyźni, którzy mają pewność wychowania swoich dzieci, są szanowani, a także mają pewność, że niewierność jest karana – utożsamiają się z danym państwem i chcą zakładać rodziny. Z kolei kobiety są szczęśliwsze, pewniejsze siebie i zabezpieczone. Oczywiście odbywa się to kosztem ograniczania swobód: nierzadko rozwiązłości i hulaszczego, egoistycznego trybu życia, na który pozwala hedonistyczna kultura. Wystarczy, że pokażecie artykuł znajomym albo napiszecie kilka komentarzy z wykorzystaniem informacji i statystyk podanych w tym artykule.

Polscy mężczyźni nie są świadomi jak wielki wpływ na rynek matrymonialny ma imigracja do Polski setek tysięcy mężczyzn z zagranicy. Musimy nagłośnić temat aby zmusić władze do zmiany polityki imigracyjnej i wprowadzenia parytetów płci dla imigrantów.

Autorstwo: Swiadomosc-Zwiazkow.pl
Źródło: WolneMedia.net

Przypisy

[1] https://archiwum.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/

[2] https://forsal.pl/galerie/771006,duze-zdjecie,1,malzenstwa-polek-z-cudzoziemcami-stanowia-az-74-proc-ogolu-malzenstw-mieszanych.html

[3] https://www.politico.eu/article/europes-man-problem/

[4] https://india.blogs.nytimes.com/2013/01/16/indias-man-problem/

[5] https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/too-many-men/

[6] https://www.cbc.ca/news/politics/canada-refugee-plan-women-children-families-1.3330185

[7] https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/ekonomia-randek/

[8] http://www.plotek.pl/plotek/7,154063,23944595,joanna-schmidt-domaga-sie-od-bylego-meza-splaty-zaleglych-alimentow.html

[9] https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-541298/Conquistadors-slaughtered-South-Americas-men-took-women-DNA-study-shows.html

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ori_people#Origins

[11] https://wiadomosci.wp.pl/hiszpania-rdzenni-hiszpanie-wygineli-4500-lat-temu-6301628235449985a

[12] http://www.loc.gov/law/help/marriage/interfaith-prohibition.php

[13] http://www.arabwestreport.info/sites/default/files/pdfs/AWRpapers/paper52.pdf

[14] https://www.dailymail.co.uk/news/article-1343954/100-000-Islam-converts-living-UK-White-women-keen-embrace-Muslim-faith.html

[15] https://www.se.pl/wiadomosci/polska/przez-szkole-nasza-corka-zostala-islamistka-material-programu-alarm-aa-rk2a-KxjP-E1aN.html

[16] https://www.researchgate.net/publication/305007166_A_First_Look_at_User_Activity_on_Tinder

[17] https://forsal.pl/artykuly/1192975,malzenstwa-stana-sie-niedlugo-tymczasowym-kontraktem-wywiad-z-ekonomistka-seksu-i-milosci.html

[18] http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15168567,Wielka_emigracja_Polakow__Wyjezdza_coraz_wiecej_kobiet.html

[19] https://wiadomosci.wp.pl/niemcy-preferuja-polki-jako-zony-polacy-rzadko-zenia-sie-z-niemkami-6025260316968065a

[20] https://nowakonfederacja.pl/mieszkanie-na-start-ale-dla-kogo/

[21] https://www.rp.pl/Cudzoziemcy/311299968-Uczelnie-walcza-o-zagranicznych-studentow.html

[22] https://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka_samob%C3%B3jstw_wed%C5%82ug_pa%C5%84stw

[23] http://swiadomosc-zwiazkow.pl/samobojstwa-mezczyzn-rosnie-zainteresowanie-meskimi-problemami/


TAGI: , , , , , , , , , , , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

2 komentarze

  1. Dorian Gray 10.12.2018 22:59

    Rasizm jest istotnym elementem różnorodności życia na tej planecie , gdyby drzewa krzyżowały się z sobą nie było by buków ,dębów, sosen, świerków były by tylko miłorzęby, mieszańce , przodek drzew liściastych.

  2. Świadomość Związków 11.12.2018 11:05

    Ależ mały, lewacki móżdżku przejdź na islam, tylko nie zachęcaj do tego innych. Bądź antypolskim baranem. I realizuj lewacką głupotę i utopię, która jest winna wszystkiemu temu co dzisiaj widzimy, gdzie rozwodów jest masa, zdrad coraz więcej, odpowiedzialności mniej, szkalowanie mężczyzn i poluzowanie obyczajów. Szwecja przykładem jak tam jest miło, a przemoc też rośnie wobec mężczyzn, plus przemoc imigrantów wobec kobiet. Statystyki gwałtów są oszałamiające. Jesteś głupio-zabawny jak sądzisz, że ja doprowadzam do kompleksow, a nie feministki, które wmawiają różne niszczące hasła i wywyższające kobiety, lub nakazujące być delikatnymi dla kobiet, pozwalać na wszystko, nawet na największą degeneracje. I gdy ja to prostuję, pokazując, że wszelkie męskie wady i niedostatki to nie do końca prawda i nie zawsze ma przyczynę w tych wszystkich złych, europejskich i polskich mężczyznach, że to się potrafi rozkładać po połowie. Ja bym “skłócał” dla dobra wartości wyższych, tylko gdyby był z tego pożytek, a ty byś chciał jak to lewak by każdy się kochał, jak naiwne dziecko, mimo że każda kultura ma swoją odrębność i odrębne zasady. I nie każda się szanuje, nie każda daje profit. Realizujesz NWO, jedna rasa, jedne poglądy, łatwo sobie takich podporządkować. A jak kobiety przechodzą na islam bo je kręci patriarchat, zróżnicowanie genetyczne i męskość islamistów, to twoja sprawa, że będziesz zachęcał je jak osioł doprowadzając dalej do zaniku krajów i tradycji. A potem jak będą płakać to nikt ich nie uratuje. Bo na pewno nie ty, bo sam będziesz ich zwolennikiem. Z bogiem móżdżku. No i kultury więcej, zachęcam.

    Bo biedne kobiety potem nagłaśniają jak są traktowane przez panów ze wschodu, ale kto im będzie współczuł jak same sobie ten los wybrały, na pewno nie mężczyźni, którzy w ogóle nie są cenieni w swoich krajach, gdy państwa o nich nie dbają, ale za to dbają jedynie o interesy kobiet, kobiet, które też nie są zbyt zadowolone, bo cały czas za mało, bo mężczyźni nie chcą szkolić kobiet, niektórzy już nawet nie ratują z wypadków z obaw przed molestowaniem. To jest lewactwo i idiotyzm. Ale jak tego nie widzisz, to co ja ci poradzę. Nie ja jestem prowodyrem tego, ja opisuję fakty i zależności. Trzeba mieć tupet, by mówić, że jestem jako jednostka z zasięgiem może kilkunastu tysięcy osób zmienić wszystko.

    http://swiadomosc-zwiazkow.pl/kobieta-w-islamie-apel-o-pomoc-ofierze-przemocy-domowej/

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.