Demokracja, najbardziej niebezpieczna religia – 14

Opublikowano: 05.08.2023 | Kategorie: Polityka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 1206

Nieimperialne imperium

Potężny, skryty rozwój faszyzmu w USA, jak opisano wcześniej, jest tylko jednym z ogniw długiego łańcucha, którego ostatecznym celem jest najpierw odebranie wszelkiej władzy ludziom, a następnie odebranie większości władzy rządom krajowym i innym organom zarządzającym. Widzieliśmy już, że większość z tego została już osiągnięta w Ameryce, ale zostało to również osiągnięte w prawie takim samym stopniu w Europie. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że Unia Europejska była gwałtownie dyskredytowana nie tylko jako niedemokratyczna, ale jako fundamentalnie antydemokratyczna, innymi słowy, zmierzająca w kierunku tego samego autorytarnego faszyzmu, co Stany Zjednoczone.

Jedną z oznak jest brak przejrzystości. Niewielu zdaje sobie sprawę, że w ciągu ostatnich 20 lat UE nie zdołała przejść ani jednego audytu i jest tak nieprzejrzysta, tak kontrolowana przez kilka osób oddalonych o dwa poziomy od europejskich rządów krajowych, że żaden wybrany organ nie ma dostępu do informacji. Główna księgowa Komisji Europejskiej, Marta Andreasen, odmówiła zatwierdzenia rachunków, twierdząc, że cały system księgowy UE jest podatny na oszustwa. Została zawieszona, a następnie zwolniona, a sprawozdania finansowe UE nigdy nie zostały zatwierdzone. Instytucje UE praktycznie prowadziły wojnę klasową nie tylko ze swoimi członkami, ale także z ich gospodarkami i populacjami, wojnę gospodarczą zaprojektowaną od samego początku w celu osłabienia państw narodowych do punktu całkowitej zależności od Brukseli, umacniając neoliberalizm w rękach niewybieralnej elity, która obecnie posiada całą władzę i nie podlega nikomu. Cała suwerenność poszczególnych narodów europejskich została zastąpiona przez kabałę syjonistycznych Żydów działających z londyńskiego City.

Prywatyzacja aktywów państwowych odegrała kluczową rolę w tym procesie, a wszystkie państwa są powoli zmuszane do pozbywania się całej swojej krajowej infrastruktury, w tym zakładów gazowniczych, usług transportowych i pocztowych, wytwarzania energii elektrycznej, autostrad, lotnisk, portów regionalnych, a nawet dostaw wody. Narody są wydrążane w ramach przygotowań do zrzeczenia się suwerenności. Znaki są wyraźne i są wszędzie. Budżety państw członkowskich w coraz większym stopniu podlegają kontroli i zatwierdzeniu przez tę samą kabałę, a nowe ustawodawstwo i polityka w coraz większym stopniu przenoszą władzę z państw narodowych na niewybieralną i nieodpowiedzialną administrację centralną. Decyzje, które teraz mają żywotny wpływ na każdego obywatela Europy, są podejmowane przez anonimowych biurokratów, którzy nie mają żadnego interesu w swoich krajach.

Nic z tego nie było przypadkiem. Imperialne ambicje tej tajnej eurokratycznej elity ukrywały się na widoku przez wiele lat. W rzeczywistości, jeden z wysokich rangą urzędników UE, Manuel Durão Barroso, arogancko chwalił się, że jest to pierwsze w historii „nieimperialne imperium”. Według jego słów, 27 narodów zdecydowało się współpracować, aby „połączyć swoją suwerenność”, problem polega oczywiście na tym, że nie zrobiły tego z własnego wyboru, a w rzeczywistości wiele z nich stanowczo odrzuciło tę sugestię, ale mimo to ich narody zostały zepchnięte do tego stanu. Jedną z oznak arogancji i kontroli tej żydowskiej kabały jest to, że w 2011 roku po prostu zastąpiła ona wybrane rządy Grecji i Włoch technokratami podlegającymi ich centralnemu tajnemu rządowi – temu samemu, który kontroluje USA. Jeden z brytyjskich posłów do parlamentu stwierdził wówczas, że ludzie i ich rządy zostali całkowicie odcięci, a „lampy gasną w całej Europie”. I miał rację.

Jeśli wrócimy do artykułu o Bernaysie i marketingu wojennym, do intensywnego i nieustępliwego programu propagandy i dezinformacji, ten wątek faszyzmu był dokładnie strategią, którą ci ludzie stworzyli i stosowali, aby wyeliminować opór wobec przystąpienia USA do pierwszej wojny światowej, a w rzeczywistości przekształcić opór w zapał. Co więcej, jeśli prześledzimy dzisiejsze zachodnie media należące do Żydów, znajdziemy ciągłe ataki na socjalizm, ale ani słowa o faszyzmie. Co więcej, znajdujemy ostre ataki personalne na każdego, kto ośmieli się poruszyć temat faszyzmu w kontekście amerykańskim lub nawet europejskim, a nigdzie nie możemy znaleźć dyskusji na temat faszyzmu w zachodnich mediach. Jak się później przekonamy, świat powoli zmierza w kierunku realizacji wielkiego planu tego, co wielu określa mianem „globalnej tyranii”, czyli zasadniczo ogólnoświatowej dyktatury faszystowskiej. Czytałeś o grupie żydowskich bankierów, którzy próbowali obalić rząd USA i zainstalować faszystowską dyktaturę, wykorzystując generała Smedleya Butlera jako frontmana. Plan ten został jedynie opóźniony, a nie zapomniany, a dzisiejsze oznaki są bardziej niż oczywiste zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej. Cały temat faszyzmu został zamknięty w szafie, całkowicie usunięty z listy publikacji, aby nie wywoływać przedwczesnego alarmu wśród inteligentnej populacji.

Jeden z autorów napisał, że nic z tego nie byłoby możliwe, gdyby nie skrajna porażka współczesnej demokracji i że chociaż partie polityczne nadal istnieją, nie są już w stanie utrzymać żadnego rodzaju demokracji. Zauważył również, że ci europejscy żydowscy bankierzy i syjoniści oraz ich elitarni porucznicy „po mistrzowsku wykorzystali ten kryzys demokracji i wynikające z niego niezadowolenie i apatię wyborców, aby wprowadzić nowy system rządów biurokratów, bankierów, technokratów i lobbystów”. I jeśli pamiętasz, to jest dokładnie to, co Lippman i Bernays głosili 100 lat temu.

Jest to również główne założenie tak zwanego „Partnerstwa Transpacyficznego”, którym Stany Zjednoczone i ich przewodnicy próbowali zmusić kraje Pacyfiku do zaakceptowania. W TPP nie chodziło ani o partnerstwo, ani o handel, ale o zrzeczenie się suwerenności narodowej na zdumiewająco szeroką skalę, władzę, która ma być utrzymywana i sprawowana przez ten sam tajny rząd, który obecnie kontroluje USA i Europę Zachodnią. NATO jest również fundamentalnym ogniwem w tym łańcuchu. Jest to już ponadnarodowa armia, która ostatecznie podlega żydowskim bankierom z londyńskiego City i jest kontrolowana przez tę samą grupę europejskich elit, ten sam tajny rząd, który poznaliśmy w każdym zachodnim kraju. Narody pragnące członkostwa w UE muszą najpierw wstąpić do NATO i zgodzić się na podporządkowanie swoich krajowych sił zbrojnych dowództwu NATO. Jest tego znacznie więcej i nic z tego nie jest pocieszające. Jedynym możliwym sposobem na wykolejenie tego ogromnego planu jest powszechny bunt publiczny w całej Europie i Ameryce Północnej. Europa może nadal mieć taką możliwość, ale Stany Zjednoczone, ze swoimi 800 obozami internowania i DHS (Homeland Security) z ogromną potęgą militarną i trzema miliardami pocisków, są prawdopodobnie nie do uratowania. Oczywiście najważniejsze jest, aby Azja nie została uwięziona w tej sieci.

Pędząc w ciemność

Na początku 2014 roku John Chuckman napisał wyjątkowo jasny artykuł zatytułowany „Hurtling Into Darkness: America’s Great Leap Towards Global Tyranny”, w którym przedstawił pięknie napisane podsumowanie punktów, które starałem się przedstawić na tych stronach. Szczegółowo opisał w nim uwięzienie amerykańskiej wykształconej klasy średniej, tych, których nazwałem Kompradorami, którzy są pomocnikami i porucznikami neokońskich Żydów kontrolujących rząd USA. Zauważył, że „są oni niezbędni dla sukcesu establishmentu i są odpowiednio wynagradzani w sposób, który wiąże ich interesy…” oraz że „ten mariaż interesów między elitami a utalentowaną klasą średnią skutecznie eliminuje wielu najlepiej wykształconych i najbardziej wykwalifikowanych ludzi z bycia przeciwnikami politycznymi lub krytykami instytucji, dla których pracują”.

Zwrócił uwagę na coraz większe ilościowe i jakościowe różnice w tajemnicy i kłamstwach przekazywanych obecnie ludziom, stwierdzając tak doskonale, że obecnie w amerykańskim zestawie dziennikarskim jest „tylko jedna soczewka, która filtruje wszystko przez korporacyjne amerykańskie poglądy, z automatyczną i niezmienną stronniczością … absolutnie bez wyjątku, ich ścisłe poparcie dla każdej brudnej wojny i interwencji, tak jak znajdziesz ich ścisłe poparcie dla brutalnych, przestępczych zachowań uprzywilejowanych amerykańskich satrapów, takich jak Izrael”. Stwierdził, że „nikt nie jest naprawdę odpowiedzialny za cokolwiek w sposób otwarty i bezpośredni, tajemnica jest normą w Ameryce, tak jak w każdym autorytarnym rządzie”. Zauważył, że „technologia naprawdę rewolucjonizuje naturę wojny, oddając ogromną nową władzę w ręce elit – władzę, która, w przeciwieństwie do bomby wodorowej, może być faktycznie łatwo wykorzystana, Ameryka jest w stanie zabijać, bardzo precyzyjnie, na dużą skalę bez użycia broni termojądrowej i prawie bez użycia armii”.

Następnie stwierdził, że „za mniej niż dwadzieścia lat Stany Zjednoczone będą działać w ramach systemu wojskowego podobnego do zautomatyzowanych, obsługiwanych radarowo wież karabinów maszynowych, których Izrael używa do zabijania ludzi w Strefie Gazy, tyle że będzie to robić na skalę planetarną. Tak ogromna władza w rękach stosunkowo niewielu ludzi gdziekolwiek i zawsze byłaby zagrożeniem, ale w rękach amerykańskich elit korporacyjno-wojskowo-wywiadowczych, ludzi, którzy już nie są pociągani do odpowiedzialności za to, co robią i praktycznie nie czują potrzeby wyjaśniania, jest to zbliżające się zagrożenie dla pokoju, przyzwoitości i integralności politycznej całego świata”. Zakończył tymi dwoma akapitami, które powinny skłonić nas wszystkich do rozważenia naszego stanowiska:

„Nie mam pojęcia, w jaki sposób można zatrzymać nieubłagany marsz ku temu nowemu wspaniałemu światu. Rzeczywiście, jestem prawie pewien, że nie można. Amerykanie generalnie nie mają już niczego, co można by nazwać kontrolą nad działaniami ich rządu, a ich rola w wyborach jest niczym więcej niż formalnym wyborem między dwoma lojalnymi wobec establishmentu kandydatami kierującymi dwiema partiami, które nie różnią się praktycznie w żadnej istotnej kwestii. Okres urzędowania George’a Busha dowiódł czegoś głębokiego, czego prasa zazwyczaj nie dostrzega: Ameryka nie potrzebuje teraz prezydenta wykraczającego poza konstytucyjne formalności podpisywania dokumentów i wygłaszania przemówień. Bush był całkowicie niekompetentnym głupcem, ale amerykański rząd narodowy nigdy nie pominął żadnego rytmu podczas jego ośmiu lat w sprawach ważnych dla establishmentu, a troska o dobro narodu amerykańskiego już dawno zaniknęła”.

„Nie wierzę, by obywatele Stanów Zjednoczonych byli w stanie uniknąć tych mrocznych perspektyw. Są oni porywani przez siły, których w większości nie rozumieją, a większość z nich nie chce porzucić wygodnych, niemal religijnych mitów o egzekwowalnych prawach konstytucyjnych i życzliwym rządzie krajowym. Nadzieja świata na uniknięcie globalnej tyranii leży teraz w szybkim rozwoju narodów takich jak Chiny, Rosja, Indie i Brazylia, które stanowią przeciwwagę dla Ameryki. Europa, oczywisty potencjalny kandydat do przeciwstawienia się bardziej niebezpiecznym i tępym wysiłkom Ameryki, wydaje się w ostatnich dziesięcioleciach całkowicie podlegać kierownictwu Ameryki w tak wielu obszarach, w których kiedyś wykazywała niezależność, a coraz więcej osób było przekupywanych, uwiedzionych lub zagrożonych wstąpieniem do NATO i niechętnych do korzystania z ograniczonych agencji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, aby przeciwstawić się niepokojącym tendencjom Ameryki”.

Ciąg dalszy nastąpi

Autorstwo: Larry Romanoff
Tłumaczenie: FmforLXM (Bitomat)
Źródło zagraniczne: BlueMoonOfShanghai.com
Źródło polskie: Bitomat.wordpress.com
Licencja: Opublikowano za zgodą autora z prawem do przedruku przez Wolnemedia.net. Komercyjne wykorzystanie ww. materiału jest zabronione.


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.