Opryski typu chemtrail

Opublikowano: 26.03.2010 | Kategorie: Nauka i technika

Liczba wyświetleń wpisu: 67

1. CO TO TAKIEGO?

Mianem oprysków typu ‘chemtrail’ określamy oprysk, dokonywany przez samoloty, przelatujące najczęściej na pośrednim pułapie (5 000 – 10 000 m), bardzo charakterystyczny i dobrze widoczny z ziemi. Coś, co początkowo wygląda jak nienaturalnie duża i gęsta smuga kondensacyjna, nie rozwiewa się jednak, w przeciwieństwie do tej ostatniej (trwałość smug kondensacyjnych, o ile w ogóle się pojawiają, do czego to niezbędna jest dostatecznie niska temperatura oraz odpowiednia wilgotność, nie przekracza, w ekstremalnych przypadkach, 2 minut). W przeciwieństwie do chmur wiatr jej niemal nie przemieszcza (przemieszcza bardzo wolno), a jedynie ‘rozciąga’, co można przyrównać do zjawiska rozciągania waty szklanej: oprysk, zupełnie inaczej, niż wszystkie znane ludzkości typy chmur, ma strukturę włóknistą, którą zachowuje nawet pomimo intensywnego rozrzedzenia. Również samoloty, dokonujące owych oprysków, latają zupełnie inaczej, niż maszyny pasażerskie: przeloty dokonywane są najczęściej nad obszarami gęsto zamieszkałymi, wielokrotnie powtarzane przez te same maszyny, które po dokonaniu przelotu zawracają i kontynuują. Samoloty stawiają swego rodzaju zaporę z oprysków w formie kratek, krzyży, siatek, czy rzadziej – półkoli. W ten sposób błękitne niebo nabiera mglistego, mleczno-szarego odcienia [1,2].

Co ciekawe, można łatwo to zaobserwować, używając bardzo silnie przyciemniających okularów (poziom IV w IV-stopniowej skali) w słoneczny dzień. Oczom naszym ukaże się wówczas w miejscu, gdzie niebo wydaje się ‘w sumie całkiem normalne’ wzór bladych, przypominających rozciągniętą watę szklaną chmuro-podobnych włókien, rozciągających się w równoległych liniach na obszarze wielu kilometrów kwadratowych nieba. Słońce, świecące przez taką ‘polimerową mgłę’ tworzy charakterystyczny efekt ‘halo’, niespotykany na czystym niebie, a także inne zjawiska [11].

2. HISTORIA.

2.1. WCZESNE EKSPERYMENTY

Zakładające m.in. użycie samolotów (i innych urządzeń, rozstawionych na ziemi/morzu – okrętów, rozpylaczy etc., w celu dokonywania oprysków niczego nie spodziewającej się ludności, które (przynajmniej częściowo) wyszły na światło dzienne, to te, dokonywane w Wielkiej Brytanii w latach 1940 – 1979. Brytyjskie Ministerstwo Obrony przyznało, co następuje:

Pod przykrywką oceny zagrożenia sowiecką bronią biologiczną, używając jako obligatoryjnego wyjaśnienia przed opinią publiczną badań nad pogodą i klimatem, rozpylano między innymi następujące czynniki:

a) związki kadmu w latach 1955 – 1963, na obszarze większej części Anglii (pomimo ówczesnych oficjalnych twierdzeń o jego nieszkodliwości, już w czasie II WŚ uznawany był za broń chemiczną; jest jednym z czynników, wywołujących raka płuc);

b) E. coli i B. globigii, w celu symulowania B. antracis (wąglika) w latach 1961 – 1968, na obszarze południowego wybrzeża, zamieszkanym przez ponad milion ludzi;

c) S. marcescens, fenol i symulant wąglika w latach 1971 – 1975, w południowym hrabstwie Dorset;

d) przyczepianie patogenów do sieci pajęczej i badanie ich rozprzestrzeniania się na terenach zamieszkanych w latach 1964 – 1973;

e) B. antracis (wąglika!) w latach 40. i 50. XX w., na Szkockim i Karaibskim wybrzeżu (wyspa Gruinard u wybrzeża Szkocji została tak poważnie skażona, że nie mogła być zamieszkana aż do lat 80.!);

W efekcie doszło do milionów przypadków problemów zdrowotnych, defektów genetycznych, chorób płuc i układu nerwowego o skali epidemii na przestrzeni lat. Pomimo to, ustami rzecznika prasowego, Ministerstwo Obrony stwierdza kategorycznie: „Niezależne raporty poważanych naukowców pokazują wyraźnie, że nie było żadnego zagrożenia zdrowia publicznego w wyniku owych testów, które przeprowadzano, by chronić społeczeństwo. (…)” W odpowiedzi na pytanie, czy obecnie podobne testy są przeprowadzane, Pani rzecznik stwierdza, co następuje: „(…) Nie należy do naszej polityki dyskutowanie aktualnie przeprowadzanych badań” [3].

2.2. TRAKTAT ENMOD

Powstawał w latach 1976–1978. Z założenia miał powstrzymać rozwój broni konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Był odpowiedzią na takie projekty, jak, zakończone pełnym sukcesem, sianie chmur w Wielkiej Brytanii czy Wietnamie (do dziś używa się np. jodku srebra w celu oczyszczania nieba z chmur – vide: Igrzyska Olimpijskie w Pekinie), masowe użycie śmiertelnie toksycznych defoliantów (vide: Agent Orange korporacji Monsanto) i in. Choć nie wymieniono w nim żadnego konkretnego systemu czy technologii, zobowiązywać miał on do nie używania “(…) technologii czy broni, które mogą mieć poważny i długotrwały wpływ na środowisko (…)”. Celem głównym traktatu było, jak je określono, zakazanie broni pogodowych. W związku z owym traktatem pojawiły się poważne wątpliwości: nade wszystko brak sprecyzowanych technologii stwarzał furtkę ku ich wykorzystaniu [4].

2.3. TRAKTAT TREATY ON OPEN SKIES

Powstał we wczesnych latach 90. XX w., ostatecznie wszedł jednak w życie dopiero 01.01.2002 r. Został ratyfikowany przez 34 państwa; obszarem zasięgu obejmuje niemal całą północną półkulę – Amerykę Północną, oraz północną część kontynentu Euroazjatyckiego. Jego celem było umożliwienie maszynom państw, które ratyfikowały traktat, na nieograniczone, nielimitowane korzystanie z przestrzeni powietrznej pozostałych krajów ratyfikujących. W praktyce oznacza to, iż samoloty USAF mogą, bez żadnej kontroli i nadzoru, wkraczać w polską przestrzeń powietrzną. Lot taki nie musi być kontrolowany, monitorowany, zaś jego cel – weryfikowany. Oficjalnym jego celem jest umożliwienie wzajemnej kontroli przestrzeni powietrznych oraz działań naziemnych [5].

W związku z dokonywaniem oprysków chemicznych, pojawia się podejrzenie, iż traktat ów był czynnikiem, który umożliwił ich skuteczne wykonywanie (pojawienie się samego zjawiska i jego eskalacja pokrywają się jednoznacznie z wejściem w życie rzeczonego traktatu). Jako porównania można tutaj użyć polityki, stosowanej przez oddziały prewencyjne i ochrony w warunkach sytuacji ryzykownych – by zminimalizować czynnik psychologiczny relacji międzyludzkich, wynikający ze znajomości ludzi, z którymi ma się styczność, posyła się oddziały, by nawzajem pacyfikowały swoje regiony. Kolejnym ważnym argumentem, przemawiającym za taką rolą traktatu jest fakt, iż w dobie superprecyzyjnej obserwacji i komunikacji satelitarnej, dalece wykraczającej poza możliwości jakiegokolwiek systemu konwencjonalnego, zlokalizowanego w atmosferze (samoloty) tego typu porozumienie jest, z technicznego punktu widzenia, pozbawione sensu.

2.4. PROJEKT USTAWY HR 2977 IR

Zaproponowany przez Sen. Kucinicha Izbie Reprezentantów Kongresu USA w październiku 2001 roku. W wyniku ataków z 11 września, jak i zapowiadanej Wojny z Terroryzmem, a także szeregu odtajnionych jawnych pogwałceń prawa międzynarodowego, w tym ENMOD, w latach poprzednich jak i bieżących, pojawiła się konieczność precyzyjnego zakazania wykorzystania poszczególnych technologii. Projekt ustawy zobowiązuje instytucję Prezydenta USA do podjęcia radykalnych kroków w celu powstrzymania i anulowania bieżących programów, tak w USA jak i poza jego granicami, a także zapobieżenia ponownemu ich wykorzystaniu w przyszłości. Wśród postulowanych do zakazania technologii (których istnienie oficjalnie potwierdził Kongres USA (!!!), zaś nieoficjalnie – wielu senatorów), są:

a) “(…) Urządzenia, zdolne niszczyć obiekty w przestrzeni kosmicznej, nad ziemią i na Ziemi przy pomocy: wystrzeliwania w cel pocisków, detonacji w pobliżu owych obiektów ładunków wybuchowych, kierowania weń wiązek energii: molekularnej, atomowej, subatomowej, promieniowania elektromagnetycznego, plazmy, promieniowania ELF i ULF oraz innego nie wymienionego lub jeszcze nie rozwiniętego systemu (!!!);

b) (…) Bronie, mające na celu niszczenie, zabijanie, okaleczanie osób, życia biologicznego, zdrowia psychicznego i fizycznego, psychicznego i ekonomicznego dobrobytu osoby poprzez: ulokowane na ziemi, morzu lub w przestrzeni kosmicznej systemy, wykorzystujące szeroko pojęte promieniowanie (w tym elektromagnetyczne), psychotroniczne, dźwiękowe, laserowe lub inne energie, skierowane przeciwko osobom bądź populacjom w celach wojny informacyjnej, kontroli nastroju/samopoczucia, kontroli umysłów rzeczonych osób i populacji (!); systemy rozpylania czynników biologicznych i chemicznych w pobliżu osób – rzeczone terminy odnoszą się do takich egzotycznych systemów broni, jak: bronie psychotroniczne, elektroniczne i informacyjne, opryski typu ‘chemtrail’ (!!!), umieszczane na dużych wysokościach technologie ELF i ULF, plazmatyczne, dźwiękowe, ultradźwiękowe i elektroniczne systemy uzbrojenia, systemy broni laserowej, strategiczne, wizualne, taktyczne i pozaziemskie (!!!) oraz  chemiczne, biologiczne, środowiskowe, klimatyczne i tektoniczne bronie (…)” [6].

Projekt ów cudownym zbiegiem okoliczności, po przerwie halloweenowo– świąteczno-noworocznej, w styczniu 2002 roku, przeobraził się w Projekt Ustawy HR 3616 IR, który w zasadzie różni się od poprzednika tylko tym, że nie ma w nim ani śladu po liście technologii, które mają być wycofane z użytku i zakazane… innymi słowy, podobnie jak ENMOD, zakazuje… tylko, że zasadniczo nie wiadomo, czego. Dzięki zachowaniu zaś klauzuli, że “(…) nie można uznać za zakazane tym traktatem przeznaczanie funduszy na : (1) eksplorację kosmosu (2) badania kosmosu i rozwój (…)” (rozwój czego?) “(…) (3) testowanie, wytwarzanie I produkcja, nie związana ze zlokalizowanymi w kosmosie systemami i broniami (…)” (czyli jeżeli bronie są zlokalizowane na Ziemi…? Swoją zaś drogą, o jakie bronie właściwie chodzi? “(…) (4) cywilną, komercyjną, obronną działalnością” (no cóż, obecnie też ‘bronimy się przed terroryzmem’, III Rzesza broniła się przed ‘polską agresją’, zaś powstanie Monsanto technologii kosmicznych to żaden problem…). Sam senator nabrał wody w usta, o niczym nie pamięta – ani o wersji oryginalnej, ani o nowej, która nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności od 8 lat krąży w mrocznych zakamarkach procesu legislacyjnego – ponadto także wszystkie pytania obywateli, zainteresowanych losem ustaw odsyła do… asystenta, który zaniósł wydruk dokumentu do urzędu i automatycznej sekretarki [7].

Warto pamiętać, iż nadmienione cztery punkty stanowią jedynie kilka spośród wielu wydarzeń, które wpisują się w historię, kryjącą się za pokrytym dziwną, szarą mgiełką oraz złowróżbnymi liniami niebie, które obserwujemy od kilku już lat nad naszymi głowami. Ciekawym polecam znacznie obszerniejsze kalendaria i kompendia, zawarte w przypisach [9,10,13].

3. BADANIA WSPÓŁCZESNE

Dokonano współcześnie niewielu badań i pomiarów, ale istnieje dostateczna ich ilość, by można było dokonać analizy składu oprysków oraz postawić tyle wstępną, co jednoznaczną diagnozę nt. ich faktycznego składu chemicznego oraz, rzecz jasna: celu owych oprysków.

Doniesienia: Według doniesień z całego świata, zaobserwowano we wszystkich opryskach istnienie tajemniczych włókien (oraz zdającej się mieć z nimi powiązania tzw. chorobie morgellonów [12]). Po odesłaniu zebranych w USA próbek do agencji rządowej (odpowiednik polskiej Agencji Ochrony Środowiska i Sanepidu), próbki owe… zaginęły, zaś w odpowiedzi na ponaglenia, instytucja… odmówiła badania, jak również zwrotu próbek [13].

Pośród niezależnej obserwacji samych włókien oraz zawartości opadów po opryskach znalazły się między innymi następujące: 1) olbrzymie ilości obumarłych czerwonych krwinek; 2) wielkie stężenia nietypowych metali, w tym aluminium, baru, żelaza i in.; 3) gwałtowny wzrost pleśni i mikroorganizmów, nawet na śniegu. Pośród efektów stale wymienia się: 1) powikłania i gigantyczny wzrost ilości zachorowań na przypadłości układu oddechowego, 2) ogólny spadek odporności połączony z bardzo złym samopoczuciem – dominuje ciągłe znużenie, bóle głowy, nudności, senność, zaniki pamięci [2-6].

Jednym z najważniejszych, współcześnie dokonanych pomiarów jest publicznie udostępniony pomiar stężeń poszczególnych jonów metali w zawartości filtra HEPA, dokonany w USA na prywatne zlecenie z próbek, zebranych w maju 2008 roku. Na jej podstawie możemy pokusić się o analizę składu takich oprysków (a przynajmniej tego, którego zawartość poddano analizie) [8].

4. ANALIZA SKŁADU OPRYSKÓW

Jeżeli weźmiemy pod uwagę powyższe wyniki [8] jako uśrednioną analizę składu oprysków (ponieważ niestety innych aktualnie nie posiadamy), a także doniesienia i dane, pochodzące z szeregu różnych badań, wykonanych na pozostałościach oprysków (m.in. olbrzymie ilości zaobserwowanych posklejanych, martwych czerwonych krwinek pomiędzy włóknami typu ‘morgellon’, wykorzystywanych p.podobnie jako czynnik do transportowania patogenów), to wówczas możemy pokusić się o prostą analizę ich składu.

4.1. ETAP 1

Spójrzmy, co można jednoznacznie wyciągnąć z powyższego wykresu: (pierwiastki, których stężenie jest wyraźnie podwyższone i wykraczające poza normę):

– Glin (Al), 5120% normy (!!); Ch

– Bar (Ba), 44 480% normy (!!!); Ch

– Bor (B), 1310% normy (!!); Ch

– Wapń (Ca), 16 600% normy (!!!); CK, Ch

– Chrom (Cr), trudne do ustalenia procentowo – 28.2 mg/kg wobec ilości śladowych w próbie kontrolnej (!!!); Ch

– Miedź (Cu), 7880% normy (!!); CK

– Żelazo (Fe), 33 600% normy (!!!); CK

– Potas (K), 3172% normy (!!); CK

– Magnez (Mg), 4320% normy (!!); CK

– Mangan (Mn), 11 240% normy (!!!); CK

– Sód (Na), 2548% normy (!!); CK

– Nikiel (Ni), 672% normy (!); Ch

– Ołów (Pb), 202% normy (!); Ch

– Krzem (Si), 408% normy (!); WM?

– Stront (Sr), 4900% normy (!!); Ch

– Wanad (V), 1248% normy (!!); Ch

– Cynk (Zn), 1186% normy (!!); CK

4.2. ETAP 2

Możemy teraz, mając dostępne dane liczbowe, skonfrontować je z istniejącymi doniesieniami. Możemy wysunąć na ich podstawie następujące podejrzenia:

1. Czerwone krwinki. Czynniki, oznaczone w powyższej kolumnie jako CK wskazują jednoznacznie na obecność pozostałości rozkładu czerwonych komórek i, prawdopodobnie innych komórek/organizmów jednokomórkowych (doniesienia o obserwowaniu m.in. w Polsce pleśni na śniegu i pomiędzy włóknami, a także badań oprysków z USA, które również sugerowały wysoką zawartość zarodników pleśni). Czerwone komórki stanowiłyby dla patogenów idealną pożywkę, tj zawierającą źródło cukrów i azotu (białka i cukry, zawarte w c.k., których jednak istnienia to badanie nie może potwierdzić – niezbadane stężenia węgla i azotu), a także, co równie ważne – kationów metali. I tak dowodami koronnymi są: a) stosunek stężenia potasu i sodu (1.24:1) – podstawowym elektrolitem wewnątrzkomórkowym jest potas, sód zaś – zewnątrzkomórkowym, co sugeruje, że możemy tu mieć do czynienia TYLKO z wylaną zawartością WNĘTRZA komórek; b) stężenie żelaza (z rozpadu hemoglobiny); c) stosunek stężenia żelaza i miedzi – białka szlaku przepływu elektronów oraz układów rozkładu wolnych rodników, niezwykle istotne dla działania c.k., zawierają kationy miedzi, obok kationów żelaza (stężeniowo jednak znacznie ustępując ilościom żelaza, zawartym w hemoglobinie, wypełniającej całą niemal c.k.); d) stężenia magnezu, manganu, cynku, a także część zaobserwowanej ilości wapnia – podstawowych kationów metali, obecnych w centrach aktywnych większości enzymów, jak i w cytoplazmie, niezbędnych dla funkcjonowania każdej żywej komórki.

2. Dodatkowe czynniki chemiczne (Ch), istniejące w określonych celach w owym chemicznym koktajlu. Wg kolejności:

a) glin – niezwykle toksyczny, przy trwałej ekspozycji powoduje zaburzenia pamięci oraz procesów myślowych, wynikiem długotrwałej akumulacji jest choroba Alzheimera (podstawa działania: symetryczne molekuły zdeprotonowanego pseudokwasu glinowego jako symetryczne, będą dążyć do substancji niepolarnych, jak środowisko osłonek neuronów, gdzie ich ładunek ujemny będzie hamował przepływ kationów (K+, Na+) i tym samym zaburzał przewodnictwo nerwowe);

b) bar – silnie reaguje z wodą; powoduje zaburzenia równowagi wapniowej, wypierając wapń z jego związków i wiążąc się trwalej od niego – prowadzi to do ogólnego osłabienia organizmu, szczególnie układu odpornościowego i układu ruchu – mięśni i kości (mechanizm działania: różnica elektroujemności); podobną rolę, lecz dużo mniej efektywnie, może pełnić stront, który jednak z kolei ma wyższy udział izotopu promieniotwórczego;

c) nikiel – silny alergen, podrażnia układ odpornościowy do gwałtownej reakcji – ostatecznie prowadzi to do jego osłabienia i ciągłych stanów nadaktywności (mechanizm działania: różnica elektroujemności i podobieństwo/jego brak do innych kationów metali);

d) ołów – powoduje ołowicę – szczególny przypadek zatrucia metalami ciężkimi; odkłada się głównie w kościach, m.in. wypierając wapń; podobnie, jak rtęć, wykazuje tendencję do tworzenia wysoce toksycznych związków, jego akumulacja prowadzi do wzrostu ilości poronień, urodzeń z ciężkimi efektami genetycznymi i obniżonym ilorazem inteligencji (vide: Huta Ołowiu w Miasteczku Śląskim); może pochodzić z już obecnych w atmosferze zanieczyszczeń, pociąganych za sobą przez opad ‘chemtraili’, co sugeruje jego stosunkowo niskie, względem pozostałych metali, stężenie; (mechanizm działania: różnica elektroujemności, tworzenie symetrycznych/niesymetrycznych molekuł, podobieństwo do innych kationów metali/jego brak);

e) wanad – ciekawy przypadek: w formie tlenków (głównie tlenku (V) wanadu) jest katalizatorem, utleniającym tlenki siarki, przede wszystkim (IV) -> (VI); może to prowadzić to jeszcze silniejszego zakwaszenia obecnego nad miastami smogu oraz tworzenia się większych ilości toksycznego i żrącego m.in. śluzówki i nabłonki, głównie płuc, kwasu siarkowego (VI);

f) wapń – olbrzymie stężenia sugerują, że jest także składnikiem (jednym z podstawowych) owego toksycznego koktajlu – w postaci nieorganicznej jest zasadniczo nieprzyswajalny dla organizmu, w środowisku i organizmach żywych będzie jednak odkładał się w olbrzymich ilościach, prowadząc do m.in.: przejściowego lub trwałego wyjaławiania gleb, zwapniania tętnic,  mózgu i serca (miażdżyca, objawy toksoplazmozy i in.), a także, wraz z m.in. obecnym w nadmiernych ilościach w środowisku fluorem (teflon, pokrywający garnki i patelnie, zeskrobywany regularnie do pożywienia, fluorowana woda, pasty do zębów etc.), przyczyniał się do przetrwałego i nieodwracalnego otępienia jednostek i populacji oraz obniżenia ich inteligencji i świadomości poprzez udział w procesie zwapnienia szyszynki;

g) chrom – potencjalnie może chelatować składniki odżywcze (tj. wiązać je tak, by były nieprzyswajalne dla organizmu i przechodziły niewchłonięte przez jelita – dlatego m.in. jest jednym z podstawowych składników leków odchudzających);

3. Włókna typu ‘morgellon’ (WM) – jednym z ich składników może być krzem. Historia naszej współczesnej nauki sugeruje, że same włókna najprawdopodobniej posiadają szkielet oparty na węglu lub krzemie (lub obydwu), podstawionych różnymi, p.podobnie tlenowymi/azotowymi grupami funkcyjnymi; podobne rozwiązania wskazuje szereg prostych eksperymentów, wykonanych na włóknach i dla porównania [12].

Autor: Prometeusz
Materiał nadesłano do “Wolnych Mediów”

PRZYPISY

1. Za: newworldorder.com.pl. Krótki zbiór analiz poszczególnych zdjęć i urywków filmów; szczególnie polecam przyjrzeć się, moim zdaniem najlepszemu, nagraniu od ok. 7:25, które pokazuje nie tylko, jak rzekome smugi kondensacyjne nagle pojawiają się i znikają, ale co ważniejsze, ukazuje formację typowo wojskową – trzech maszyn, lecących w kluczu, bardzo blisko siebie, przy czym maszyna prowadząca w ogóle nie pozostawia żadnej ‘smugi kondensacyjnej’, zaś pozostałe dwie – pozostawiają ją tylko na pewnych odcinkach.
http://www.newworldorder.com.pl/film.php?id=484

2. Za: newworldorder.com.pl. Klasyczny już pośród zainteresowanych tematem  film „Nie rozmawiaj o pogodzie”. Amatorska dokumentacja prywatnego śledztwa w sprawie dziwnych chmur, które pewnego dnia autor zaobserwował na niebie nad swoim domem i okolicą.
http://www.newworldorder.com.pl/film.php?id=50

3. Za: The Guardian, 21.04.2002.
http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience

4. http://www.worldinbalance.net/intagreements/1976-envmodification.php

5. http://www.dod.gov/acq/acic/treaties/os/index.htm

6. Treść ustawy w oryginalnym brzmieniu. Treść ustawy zastępczej można odnaleźć, wpisując w hasłach wyszukiwania HR 3616 IR.
http://www.fas.org/sgp/congress/2001/hr2977.html

7. Opis efektów prób dociekań obywateli w sprawie losu oryginalnej ustawy, jak i jej ‘następczyni’.
http://www.nwbotanicals.org/mediawatch/kucinich.htm

8. Skan oryginalnego wydruku wyników analizy zawartości metali w powietrzu po opryskach, zawartych w filtrze HEPA, z próbek zebranych w maju 2008 roku.
http://www.nogw.com/images/052008_chemtrail_lab_result_lg.jpg

9. Bardzo szczegółowe kalendarium oficjalnych wydarzeń, mających bezpośredni związek z opryskami – cz. I.
http://willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Timeline_1.html

10. Bardzo szczegółowe kalendarium oficjalnych wydarzeń, mających bezpośredni związek z opryskami – cz. II.
http://willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Timeline_2.html

11. Zdjęcia, ukazujące szereg niezwykłych fenomenów, obserwowanych w związku z opryskami, uwiecznionych na zdjęciach i porównanych z naturalnie występującymi w skutek atypowych warunków atmosferycznych zjawiskami.
http://www.chemtrailcentral.com/phenom.shtml

12. Źródło dokumentacji fotograficznej zjawisk, związanych z chorobą morgellonów – szereg prywatnych kolekcji fotografii makroskopowych i mikroskopowych ran i zmian skórnych, a także prostych testów i badań porównawczych włókien, m.in. w zestawieniu z watą szklaną.
http://www.rense.com/Datapages/morgphotos.htm

13. Strona-kompendium, zawierająca liczne kopie dokumentów, zdjęć i wypowiedzi, związanych pośrednio i bezpośrednio z dyskutowanym fenomenem oprysków chemicznych.
http://www.carnicom.com/

14. Dodatkowe klucze wyszukiwania: HAARP, udoskonalone technologie Tesli, zjawisko rezonansu, Wilhelm Reich, MKUltra, Monarch, redukcja populacji (odradzam źródła równie ‘wiarygodne’, co Wikipedia).

Print Friendly, PDF & Email

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Zostań pierwszą osobą, która oceni ten wpis!
Loading...

TAGI:

OD ADMINISTRATORA PORTALU: Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Zobacz również

Przesłuchanie ws. smug chemicznych

Ksiądz chce egzorcyzmować miasto świętymi opryskami

NASA prowadzi eksperymenty geoinżynieryjne32
Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Mak Sym

Tutaj jest chyba najbardziej lakoniczny i przekonujący filmik dotyczący samego faktu oprysków http://www.youtube.com/watch?v=qSDkdOpjiSc “if you still don’t believe chemtrails after this video you’re idiot” a tutaj można sobie popatrzeć na samolot do oprysków http://www.youtube.com/watch?v=EOJ4z8yqa54 “Chemtrail Plane Up Close and Personal”

Andy

Zastanówmy się, rozprzestrzeniając w powietrzu takie śmiertelne substancje, ci ludzie za tym stojący, truli by samych siebie. Dlatego moim zdaniem nawet jeżeli są efekty uboczne dla zdrowia tych oprysków, to nie jest główny cel. Według mnie, cała ta globalna akcja ma na celu obniżanie temperatury, a przynajmniej w znacznym stopniu spowolnienie jej podnoszenia się. Z tego co czytałem, to rozpoczynający się cykl słoneczny 2010-2012 ma być o 50% mocniejszy od pozostałych, o czym doskonale wiedziano już od dawna. Mówi się o związku aktywności słońca ze zmianą biegunów. Jest też inna teoria, widzieliście film “Zapowiedź” z Nicolasem Cage? Obejrzyjcie!

soco

Andy Czekaj jak pokorny baranek na śmierć a oni Cię zagazują w imię swoich zysków. Chemtrails ma zmniejszyć populację o 90 %

edek

Te chemistrale
to ściema i generalnie ośmieszanie NWO. Smugi kondensacyjne były zawsze. Tylko zależnie od wilgotności, ciśnienia, temperatury i wiatru mają różną trwałóść. Jak się trochę pogogluje to można znależć zdjęcia pięknie “pooranego” nieba podczas bitew powietrznych IIwojny światowej…

Artur

Andy “Dlatego moim zdaniem nawet jeżeli są efekty uboczne dla zdrowia tych oprysków, to nie jest główny cel.” Też tak myśle, ale wg mnie prawdziwym celem jest przystosowanie atmosfery, aby mogły działać takie zabawki jak h.a.a.r.p., manipulacja pogodą, trzęsienia ziemi, powodzie, to główny cel tego – Broń przeciwko człowiekowi na miarę XXI wieku

W.

@ edek

Przyjrzyj się zdjęciu i odpowiedz na pytania:
– czy tak wyglądają smugi kondensacyjne?
– dlaczego takich smug nie było w Polsce w 1990 r. i wcześniej? Czy to nie podejrzane, że te dziwne smugi zaczęły się pojawiać na polskim niebie dopiero po wejściu Polski do NATO. Wcześniej ich nie było – żyję już sporo czasu i wiem co mówię. Przez całe moje dzieciństwo w dobie PRLu nigdy, ale to nigdy czegoś takiego nie było. A mieszkałem w okolicy lotniska wojskowego. Bywały smugi na niebie, ale były normalne, pojedyncze, wąskie paski, które zanikały a nie rosły przekształcając się w chmury.

W.

Wg mnie ta akcja nie ma na celu obniżenia temperatury, ale zabawę w emitowanie sygnału telewizyjnego, czy holograficznego. Np. zobaczycie na całym świecie inwazję UFO, w celu stworzenia jednego światowego rządu walczącego z tym wyimaginowanym wrogiem, albo Jezusa Chrystusa nakłaniającego do stworzenia jednej, światowej religii, by jeden z celów NWO mógł zostac łatwo i szybko zreazliowany. Albo do jednego i drugiego.

edek

Jasne :) Przed 90 rokiem nie było smug kondensacyjnych :D Żyję trochę dłużej i pamiętam z dzieciństwa niebo poprzecinane smugami kondensacyjnymi w pogodne letnie wieczory…
A druga rzecz. Tego po prostu nie dało by się ukryć. Są dużo bardziej realne zagrożenia a tu ludzie podniecają się pierdołami. Powtórzę jeszcze raz. To może być celowa dezinformacja by ośmieszyć zwolenników “teorii spiskowych”.

edek

Jeszcze jedno. Poczytajcie sobie na czym polega kondensacja pary wodnej w atmosferze. I jak powstają chmury. Pamiętajcie też że często ta para wodna to kryształki lodu, które wolno się rozpraszają. Do zwiększenia kondensacji mogą też się przyczyniać zanieczyszczenia.

szydlar

Andy. o czym ty mówisz,to nie jest nasze słodkie konspiracyjne pierdzenie tylko oni oficjalnie się przyznali że od lat 90 tych prowadzą akcję „Deep Shield” czyli globalne odzyskiwanie ozonu i odbijanie cząstek promieniowania kosmicznego .
Poszperaj to znajdziesz wypowiedz ministra środowiska USA mówiącego o takiej akcji . Czy naprawdę nie dziwi cię fakt że kiedyś tak głośna sprawa ozonu dziś jest już zapomniana . Jest wyciszona bo ozonu prawie nie ma w naszej atmosferze,akcja odzyskiwania ma trwać do 2040 i według nich ratują planetę przed zagładą bowiem promieniowanie kosm powoduje nieznośne mutacje czyli raka i inne choroby cywilizacyjne i im chodzi o ludzi w następnych pokoleniach ( tak mówia :) jasne ) bo my już jesteśmy skazani na ten syfek .
A inną sprawą jest to że taka technologia okazała się doskonałym nośnikiem innych projektów niby badawczych . Tak wielka ilość metali ciężkich w atmo spowodowała etekt anteny radiowej ( w uproszczeniu ) czynnik dostrajania się ludzkiegi mózgu do otaczających go częstotliwości jest wszystkim znany . HARP i tyle .
Chcesz śnic….prosze bardzo nikt nie będzie cię budził, wiele pieniędzy wydano byś miał myśleć w taki właśnie sposób .

W.

@edek

Nie pisałem o tym, że smug nie było, ale że przed 1990 rokiem smugi wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Jako dziecko bywałem często na dworze, mieszkałem w okolicy lotniska i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Inna sprawa, że nie rozumiem, dlaczego samoloty szatkują niebo z taką intensywnością. Kiedyś, jak samolot miał gdzieś lecieć, to leciał jeden i tyle. Jak były ćwiczenia, to więcej. Ale to co się teraz dzieje to podejrzanie wygląda. W dzieciństwie nigdy nie widziałem na niebie kratek.

Tymczasowy

Witam,

Jesteśmy w trakcie budowy serwisu o tej tematyce: http://www.chemitrails.com

Szukamy osób chętnych do podjęcia współpracy. Wprowadziliśmy dane o lotniskach i drogach powietrznych nad Polską. Wszystkie dane prezentowane są na mapie, którą można również pobrać w formacie KML i oglądać w Google Earth. Chcemy przede wszystkim zbierać raporty, dokumentować wydarzenia, a potem zebrane dane analizować.

Zainteresowanych proszę o wysyłanie maili na adres registration@chemitrails.com (klucz PGP: 06D8292B)

Pozdrawiam

ja

Co do “pleśni” na śniegu, to po ostatnich roztopach w okolicach Brodnicy (kujawsko-pomorskie) było tego pełno. Zapach był jak jesienią podczas grzybobrania. Takie coś na wiosnę widziałem pierwszy raz. A pleśń był biała, jak wata, dość gęsta i dosłownie wszędzie. Teraz nic z tego nie pozostało, no poza kratką na niebie…..

Tutaj seria artykułów, które można sobie skonfrontować dla równowagi z domniemaniami na temat chemtrails:
cz.1
http://www.gfspl.rootnode.net/BLOG/?p=130

cz.2, cz.3, cz.4 w kolejnych odnośnikach podczas czytania.

Pozdro.

pyrek

@ ja
Na Śląsku w mojej okolicy tej “pleśni” nie było ale za to w np. w Poznaniu bardzo dużo.

A opryski u mnie są prawie co dzień intensywne, rzadko kiedy zdarzy się tydzień przerwy. Sam wiem o smugach chemicznych blisko rok. Ale od osoby która zna temat znacznie dłużej (dowiedział się w USA) wiem że właśnie zeszły rok był jak do tej pory rekordowy pod względem intensywności oprysków.

edek

Słuchajcie, przecież to jest stosunkowo łatwo sprawdzić. Przecież samoloty musiały by mieć dodatkowe zbiorniki z opryskiem. Piloci oczywiście musieliby wiedzieć o tym. I obsługa naziemna. Nie licząc dostawców. W skali świata są to dziesiątki tysięcy ludzi. A nie spotkałem się z wypowiedziami ludzi bezpośrednio związanych z lotnictwem. Możecie to wyjaśnić?

pyrek

@edek
Rozmawiałem z jednym wojskowym powiedział “nigdy nie wiesz czym opryskujesz”.
Rozkaz to rozkaz, oficjalne dla nich to pewnie dla dobra ludzi w jakimś tam celu. A gdybyś chciał coś ujawnić to raz że masz małą siłę przebicia, dwa załatwią cię szybciej niż zdążysz się gdzieś wypowiedzieć.
Piloci specjalnie wykonują różne znaki z oprysków jak np. ten napis IS NOT http://www.youtube.com/watch?v=fEOod0LFDtI

spwdż

Ach te chemtrails. Co o tym sądzić?
Jeśli naprawdę nas opylają to po pierwsze samoloty muszą mieć bazy wypadowe. Stanowimy dość sporą społeczność tzn. mieszkamy w okolicach większości lotnisk. Proponuję badania i sprawdzenie czy jakieś podejrzane maszyny nie startują.

Istnieje jeszcze jedna możliwość. Mieszanki paliw lotniczych zawierają dużo różnych dodatków. Nie chce mi się w to wgłębiać, ale w spalinach chyba mogą znajdować się spore ilości metali ciężkich? Bo napewno nic innego po spaleniu by nie przetrwało.

Prometeusz

Czasami mam wrażenie, że niektórzy mają gotową odpowiedź jeszcze zanim usłyszą pytanie… ba – nawet niezależeni od treści pytania mają gotową zawszę te samą odpowiedź ;)

Pozdrowienia,
Prometeusz

Prometeuszu, naprawdę znakomity tekst, pełen konkretów i linków – ci, którzy mają wątpliwości muszą być chyba agentami do siania dezinformacji. Nad nami (granica między Warszawą i Józefowem) latają jak wściekli, robię zdjęcia i nawet założyłam specjalny blog, gdzie będę je publikować.

soco

Chemtrails to syf i Ci którzy to negują starają się dezinformować tych którzy jeszcze śpią.Przebudzenie pewnie nastąpi ale będzie już za późno

edek

na wszystko trzeba mieć jakieś dowody.
Jest tyle spraw naprawdę niepokojących, i udokumentowanych, a wy się podniecacie bzdurą wymyśloną dla jaj lub przez przewrażliwionych nawiedzonych. Delikatnie ujmując. Albo właśnie dla dezinformacji.
Może wyliczyć zagrożenia realniejsze od chemistrali?
Starczy tego by popaść w głęboką depresję, albo zacząć szukać radykalnych rozwiązań. Oczywiście jeśli jest się nadwrażliwcem. Ja już się trochę uodporniłem :(
Bez dowodów, a nie interpretacji nie uwierzę.

edek

Przeczytajcie co to jest: http://pl.wikipedia.org/wiki/Brzytwa_Ockhama
Inaczej popada się w manię prześladowczą i staje się śmiesznym…
Co nie zaprzecza temu, że trzeba mieć otwarty umysł.
Ale jest taka cienka czerwona linia…

LeefFu

Da sie ukryc wszystko jesli istnieja idioci wierzacy ze to sa smugi kondensacyjne ! K@&^@ obserwuje to od sporego czasu a na dowod moge przedstawic jedna sytuacje bardzo wymowna raczej ! * (Jesli ktos ma jeszcze mozg)
SMugi kondensacyjne po pierwsze powstaja w powiazaniu z para wodna w powietrzu wiec zima takowe zostaja dluzej ale nie z 20 sekund czy minuty do 5- 10 h…. Obserwowalem pewnego razu niebo i widzialem samoloty latajace na podobnych wysokosciach w tych samych warunkach bo tym samym miejscu i niektore zostawialy korciotkie slady ale wiele (i tu wlasnie sa te dziwnie latajace- bo na inne lotniska niz te cywilne) zostawiaja takie kilkupasmowe na pare , paredziesiat kilometrow. Nastepnie obserwacje latem mnie zdruzgotaly gdyz pojawialy sie takie same praktycznie a biorac pod uwage pogode powinny pojawiac sie rzadziej , o wiele krocej oraz krotsze. Kolejna obserwacja jest to ze obserwujac ciagle ( a mieszkam kolo lotniska) moge poswiadczyc ze widywalem moment wlaczania opryskow i ich wylaczania…Bo jak wytlumaczyc taki motyw ze leci sobie samolot na tej samej wysokosci i predkosci …Poczatkowo nie majac smugi dluuugiej i nagle … Zaczyna pyrpkac malutkimi chmureczkami , by po chwili zaczac naaaapie@*(*@ smugami wielkimi i dlugimi by po paru godzinach zobaczyc sytuacje odwrotna ze znow pyrpka i leci sobie bez smugi..
Moze mi jakis poje&@&@& przeczacy ze ten fakt jest dziwny wytlumaczyc jak to mozliwe. Odrazu rzekne ze nie jest to mozliwe jesli nie jest to oprysk ! Bo przeciez nie skonczylo mu sie paliwo>!? NIe nasrali do silnika czy nie ma co drugi samolot ciaglych awarii silnikow , albo nie leja mu ropy lanej do czolgow itp >! WIec prosze o rozwage. Pozdrawiam

marylka_666

Kolega Tomy M. udał się, jak rzadko. Na stronie http://www.flightradar24.com/ wyraźnie piszą, że pewnych typów samolotu nie pokazują.

p

Generalnie widzę wśród zwolenników tej jednej z – nie ukrywajmy tego – najbardziej idiotycznych teorii spiskowych dużą tendencję do wyzywania od poje&@&@& tych, którzy w to nie wierzą. Rzecz jasna każdy ma prawo wierzyć w co mu się podoba, jednak ilość przekłamań w temacie jest szokująca.

http://www.gfspl.rootnode.net/BLOG/?p=931

Pozdrawiam

szydlar

Do tych wszystkich negujących tak zaciekle kwestie oprysków – Po co wy to czytacie ? Dajcie sobie spokój,przecież doskonale wiecie że nie jesteście w tanie przyjąć niczego co nie zostało powiedziane w TVN .
Więc w czasie lotów idźcie na świeże powietrze poćwiczyć potem napijcie się wody z kranu a na końcu zjedzcie kanapeczkę z Mc Donalda . Armia mówi niemożliwe .Pani z sanepidu mówi czysta jak górska a Mc Syf jest od polskich farmerów . Wszystko jest takie proste ,po co burzyć ten piękny porządek . Zostawcie mnie i mój telewizor w spokoju, zostawcie moje 45m w wielkim mieście gdzie nawet nie znam ani jednego sąsiada w swym bloku . Mam pracę i kilka groszy,w piątki się napiję z kolegami ….o co wam chodzi . Nikt…rozumiecie nikt nie będzie was ciągnął na siłę do świata który się zmienia i za 20 lat takim jak wy po prostu eksplodują czaszki . Bo nie tylko nie potraficie wyobrazić sobie innego życia ale też nie rozumiecie tego ,które teraz tak mocno odczuwacie . Prawda krzyczy do ciebie wszędzie,a to że ty masz tak świetnie dostrojony odbiornik to tylko znaczy że nie pora jeszcze na ciebie synku . Potrzebujesz FAKTÓW ?
Nikt ci ich nie da bo na każdy fakt wystarczy wielka głowa w telewizji mówiąca :NIE TO ŚMIESZNE ! i co……no i wtedy siadasz do komputera i piszesz : Jest tyle trucizn co wy za bzdurę sobie wymyślacie .
Gwarantuję ci ,że ludzie którzy to dostrzegają już dawno jedzą zdrowe jedzenie ( często wegetariańskie ) dbają o ciało i ducha już pewnie od lat . I co ….ty im mówisz że to bzdura . Nam nie potrzebne FAKTY bo przy takim oczyszczeniu ciała i ducha to wszystko co tobie przychodzi z tak wielkim trudem my po prostu czujemy : jedząc,oddychając,widząc .
Ilu z was zaczęło wiązać zwykłe bóle głowy z tymi sprawami na niebie, bóle i wysychanie gardła , zmiany nastrojów ( depresyjne ) wrażliwi wręcz mówią o tym że powietrze staje się jak kabel elektryczny .
No ale jak to poczuć paląc papierochy i robiąc te wszystkie normalne sprawy 20 wieku .
FAKTY,FAKTY…..GDZIE FAKTY.
żałosne
Rewolucję trzeba zacząć w głowie,albo ustawić się z uśmiechem w kolejce po biochipa .

p

“Rewolucję trzeba zacząć w głowie,albo ustawić się z uśmiechem w kolejce po biochipa .”

Rewolucja ma to do siebie, że zwykle pożera własne dzieci.

“Po co wy to czytacie ? Dajcie sobie spokój,przecież doskonale wiecie że nie jesteście w tanie przyjąć niczego co nie zostało powiedziane w TVN .”

Rozczaruję Cię. Nie oglądam TVN. W zasadzie od 3 miesięcy nie oglądam TV w ogóle.

“Więc w czasie lotów idźcie na świeże powietrze poćwiczyć potem napijcie się wody z kranu a na końcu zjedzcie kanapeczkę z Mc Donalda .”

Na świeże powietrze jak najbardziej. Co do reszty dziękuję, bo to średnio zdrowe. Ale czy ktoś twierdzi, że woda z kranu jest cacy, a kanapki z McDonalda to wzór zdrowego jedzenia?

“Wszystko jest takie proste ,po co burzyć ten piękny porządek . Zostawcie mnie i mój telewizor w spokoju, zostawcie moje 45m w wielkim mieście gdzie nawet nie znam ani jednego sąsiada w swym bloku . ”

No i proszę – Twoje wyobrażenie o tym, co robi taki zwykły człowiek nie pędzący za skretyniałą masą łykającą wszystko jak leci z YouTube, czy co inny Bein powie, jest zupełnie mylne.

“i za 20 lat takim jak wy po prostu eksplodują czaszki ”

A co na to Jaszczury?

“Nikt ci ich nie da bo na każdy fakt wystarczy wielka głowa w telewizji mówiąca :NIE TO ŚMIESZNE !”

Jakaś mądra głowa wypowiadała się w temacie chemtraili w TV? Wybacz, nie wiem, bo nie oglądam. Za to doskonale wiem, że to co Ty i inni próbujecie wbić mi do głowy to bzdura. Bo to co sugerujecie, że występuje od nie dawna, znam od lat. Co więcej występowało od momentu, gdy człowiek wzbił się na znaczną wysokość. Jeżeli wam nie przeszkadza totalny brak logiki w teorii, oraz to, że wszystkie tak zwane “fakty” są naciągane, to wasza sprawa – ja, w przeciwieństwie do was, biorę każdego filmiku na słowo. Wolę policzyć to co jeden z drugim kretynem z YT próbuje mi wmówić i niestety – proste działania arytmetyczne obalają tezy jednego z drugim.

Ale nie – dyskusji przecież być nie może, przecież to wy – specjaliści od teorii spiskowych macie rację, a reszta, to albo agenci, albo tajniacy, albo współpracują z rządu, albo siedzą i z klapkami na oczach oglądają TVN. Żaden z nas się nie zna, a monopol na wiedzę macie wy. To jednak strasznie głupio z waszej strony, że negujecie istnienie np. chmur cirrus, które sklasyfikowane zostały po raz pierwszy na początku XIX wieku, a od końca XIX wieku mówi o nich każdy podręcznik meteorologii. To strasznie głupio z waszej strony, że nie potraficie zrozumieć na czym polega problem z badaniami prowadzonymi za pomocą filtrów HEPA.

“Nam nie potrzebne FAKTY bo przy takim oczyszczeniu ciała i ducha to wszystko co tobie przychodzi z tak wielkim trudem my po prostu czujemy : jedząc,oddychając,widząc .”

I to jest clue Twojej wypowiedzi. Fakty Cię nie interesują, liczy się to co czujesz. Krótko mówiąc, jeśli czujesz, że 2+2 = 5, to tak musi być. Jeśli czujesz, że coś Cię truje, to tak musi być. Co będzie kolejne? Jeśli poczujesz, że Pan Waldek z czwartego piętra to Jaszczur i że trzeba go wyeliminować? Po co Ci Fakty? To co piszesz jest straszne, bo sugeruje, że podążasz ślepym torem, w którym za grosz rozumu nie ma. Po co natura wyposażyła Cię w ogóle w mózg, skoro FAKTY cię nie interesują? Należysz do jakieś sekty i ktoś mysli za Ciebie?

Podziękuję już zarówno Tobie, jak i wszystkim Tobie podobnym absolwentom Uniwersytetu YouTuba.

soco

Szydlar masz 100% racji Ci co negują prawdę pewnie mają płacone od minuty dezinformujących tekstów.
Pozdrawia..

Paradoksalnie, czytając niektóre komentarze, mam coraz większe wątpliwości co do realności poruszanego zjawiska… może o to chodzi.

zbyszek

Gdyby chodziło o rozsiewanie czegoś szkodliwego- czy pryskali by nad polską gdzie zostało ledwie 30 plus mały ogonek mln obywateli?
gdzie indziej próby depopulizacji zrozumiał bym ale tu? W kraju samo wystarczalnym który produkuje nadwyżki żywności i ma dużo większe możliwości produkcyjne? Gdzie siła robocza jest tania?
A może po to by nas potem leczyć choć jak na mój gust nfz jest nie wydolny i przy tym co się dzieje.
Więc spytam do jasnej ch…. Po co mieli by to robić.
Mimo tego iż naście lat temu zmieniono paliwo lotnicze to i tak uważam że to prowokacja i jakiś chory wymysł. Mógłbym jeszcze zrozumieć próbę podniesienia libido planety, reszta wyssana jest z palca- gdzie ludzie popadają w manie prześladowczą i się nakręcają a my często z braku punktów odniesień czy problemu z weryfikacją zjawiska po prostu gapimy się jak cielęta na Mojżeszy XXI wieku.

zbyszek

ooo właśnie :-) czasem cos palne w pośpiechu- demencja :-)

Potrzebujemy Twojej pomocy!

 
Wyczerpują się środki na działalność Naszego Portalu. W tym miesiącu liczba wspierających jest znacznie mniejsza niż zwykle, a pomoc finansowa jakby stanęła w miejscu. Istnieje poważne zagrożenie zbiórki na działalność w październiku. Dlatego prosimy wszystkich dobrych i szczodrych ludzi, dla których los Naszego Portalu nie jest obojętny, ponieważ go cenią za kulturę słowa oraz wzbogacenie ich wiedzy i życia, o pomoc w szczęśliwym ukończeniu zbiórki na działalność w październiku 2019 r. Aby zapewnić Naszemu Portalowi stabilność w przyszłości, zachęcamy również do dołączania do elitarnej, stałej grupy wspierających. Zostań naszym sponsorem! Nie pozwól aby portal „Wolne Media” zawiesił działalność! Ważny jest każdy grosik! Czy nam pomożesz?

Nasze konto bankowe TUTAJ – Konto PayPala TUTAJ

pl Polski
X