Agenda 21

Opublikowano: 13.12.2017 | Kategorie: Polityka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 4385

Dziś bardzo ważny felieton, który będzie w bezpośredni sposób dotyczył depopulacji współczesnej cywilizacji ukrytej pod kryptonimem Agenda 21. Drodzy Czytelnicy nie jest rzeczą przypadkową to, że już od paru lat możemy zaobserwować wzrost liczby informacji mówiących po pierwsze o tym, że to sam człowiek stanowi największe zagrożenie dla planety a konkretnie jego liczebność i po drugie, że trzeba coś z tym zrobić, albo nasza planeta obumrze a my wraz z nią.

NA GRUZACH OBECNEGO ŁADU POWSTANIE NWO

Słowo depopulacja dla większości współczesnej cywilizacji stanowi abstrakcję od słowa eksterminacja, jednak występująca jedynie w filmach. Ważną rzeczą jest to, aby zauważyć, że żadna organizacja z dnia na dzień nie ogłosi informacji mówiącej o ograniczeniu populacji, ponieważ w takim przypadku została by wyśmiana a twórcy takiego założenia prawdopodobnie zdyskredytowani i usunięci w cień. To też stosuje się taktykę przesuwanej szafy. Na czym ona polega?

Otóż mamy szafę, która stoi w rogu naszego pokoju, a chcielibyśmy, aby stała obok okna, które znajduje się po przeciwległej stronie pomieszczenia. Niestety żona, mąż, czy ktokolwiek inny nie zgadza się na taką zmianę. Co więc robimy? Przesuwamy naszą szafę, co kilka dni, tygodni czy też miesięcy o kilkanaście centymetrów. Po jakimś czasie okaże się, że szafa stoi obok okna, nasz cel został w pełni zrealizowany a osoba przeciwna tego typu działaniu w większości przypadków nawet nie zauważyła owej zmiany, gdyż na bieżąco się do niej przyzwyczajała. Podobnie jest z depopulacją, która serwowana jest ludzkości systematycznie i stopniowo.

Teraz w skrócie napiszemy, czego będzie dotyczył felieton poświęcony Agendzie 21. Otóż ONZ powołało do istnienia ową Agendę 21 zakładającą wyludnienie naszej planety o 95% populacji do roku 2030-2040. Plan ten jest obecnie skrupulatnie realizowany, o czym będziemy pisać, plan ten jest także zatwierdzony i podpisany przez ponad dwustu światowych przywódców. Co to dla nas oznacza? Z pewnością potencjalne zagrożenie na przyszłość.

Agenda 21 jest w ścisły sposób powiązana z NWO, czyli Nowym Porządkiem Świata. Otóż wielu badaczy oraz specjalistów interesujących się tą tematyką mówi wprost. Powstanie jeden rząd światowy, a populacja na świecie zmniejszy się z 7 miliardów do 500 milionów ludzi, aby zniszczyć porządek Starego Świata, ponieważ tylko na gruzach poprzedniego ładu można budować nowy. Do osiągnięcia wyznaczonego celu używa się wszelkich dostępnych środków, aby umożliwić wdrożenie New World Order.

Czym będzie ów Nowy Porządek Świata? NWO będzie nowym, utopijnym i wysoce zaawansowanym technologicznie światem z urządzeniami darmowej energii, anty-grawitacją, teleportacją. Normalne małżeństwa nie będą dozwolone a przynajmniej zostaną w skrajny sposób ograniczone, ponieważ naukowcy i lekarze będą udzielać ludziom pozwolenia na rozmnażanie się, będzie to wysoce kontrolowany świat, w którym wszystkie istniejące problemy społeczne, moralne, ekonomiczne nie będą już istnieć, takie przynajmniej są założenia.

Rzeczą istotną w kontekście Agendy 21 jest także postawa współczesnego Papieża, a zatem przywódcy największej religii świata a przynajmniej jednej z największych. Otóż w roku 2015 na zjeździe ONZ w Nowym Jorku Papież Wygłosił przemówienie, które wydaje się być słuszne, ponieważ podnosi kwestie ubóstwa, głosu, jednak za lekarstwo na te bolączki zostały podane działania o nazwie jeden rząd światowy, jedna religia świata i powołanie do istnienia jednego globalnego banku. Są to szokujące propozycje Franciszka, jednak czy pochodzą one od Niego samego czy może od ludzi stojących za obecnym Papieżem?

“Pełny tekst Agendy 21 został upubliczniony na Konferencji ONZ w sprawie Środowiska i Rozwoju (tak zwany Szczyt Ziemi), która odbyła się w Rio de Janeiro w dniu 13 czerwca 1992 r., Gdzie 178 rządów głosowało za przyjęciem programu. Ostateczny tekst powstał w wyniku prac przygotowawczych, konsultacji i negocjacji, które rozpoczęły się w 1989 r. I zakończyły się dwutygodniową konferencją” – oficjalna nota ONZ z roku 1992.

“Organizacja Narodów Zjednoczonych jest obecnie w trakcie określania celów zrównoważonego rozwoju jako część nowego programu zrównoważonego rozwoju, który musi zakończyć pracę i nie pozostawić nikogo w tyle. Ten program, który zostanie zainaugurowany podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju we wrześniu 2015 r., Jest obecnie omawiany na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, w którym państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie wnoszą swój wkład w porządek obrad” – oficjalna nota ONZ z roku 2015 świadcząca o tym, że Agenda 21 zostaje przekształcona w tak zwany zrównoważony rozwój.

Poniżej zamieszczamy tekst zawierający podsumowanie szczytu ONZ z roku 2015, oraz wybrane punkty, które zostały powołane do istnienia w wyniku wdrażania Agendy 21 vel Agendy Zrównoważonego Rozwoju po to, aby po przez ich realizację zwrócić stabilność cywilizacji i naszej planecie.

“Program ten jest planem działania dla ludzi, planety i dobrobytu. Dąży również do umocnienia powszechnego pokoju i większej wolności. Uznajemy, że eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, jest największym globalnym wyzwaniem i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju. Wszystkie kraje i wszystkie zainteresowane strony, działając we współpracy partnerskiej, zrealizują ten plan. Jesteśmy zdecydowani uwolnić ludzką rasę od tyranii ubóstwa i pragnienia, aby uzdrowić i zabezpieczyć naszą planetę. Jesteśmy zdeterminowani, aby podjąć śmiałe i transformujące działania, które są pilnie potrzebne, aby przenieść świat na zrównoważoną i prężną ścieżkę. 17 punktów zrównoważonego rozwoju i 169 celów, które dziś ogłaszamy, pokazują skalę i ambicje tej nowej uniwersalnej agendy. Działania te starają się wykorzystać Milenijne Cele Rozwoju i osiągnąć to, czego nie osiągnęły. Starają się realizować prawa wszystkich ludzi i osiągnąć równość płci oraz wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. Są zintegrowane i niepodzielne oraz zrównoważą trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy.”

Punkt 1. Przy użyciu wszelkich dostępnych metod zakończyć wszędzie ubóstwo we wszystkich jego formach.

Punkt 2. Koniec głodu, osiągnąć po przez bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo w tym produkty GMO.

Punkt 3. Wspieranie zrównoważonego oraz zintegrowanego rozwoju gospodarczego.

Punkt 4. Podjęcie pilnych działań w celu zwalczania zmiany klimatu i jego skutków.

Punkt 5. Ochrona i zrównoważone korzystanie z oceanów, mórz i zasobów morskich dla zrównoważonego rozwoju.

Punkt 6. Promowanie pokojowego i integracyjnego społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju.

Wiele z wyżej przytoczonych punktów brzmi bardzo dobrze, są one chwytliwe. W końcu, kto nie chciałby skończyć z ubóstwem? Ale kiedy przeczytasz tę listę, zadaj sobie pytanie, jakie formy ludzkiej działalności zostaną z niej wykluczone, co będzie Ci wolno robić w sposób wolny a nie z góry kontrolowany? Globaliści chcą używać zrównoważonego rozwoju jako pretekstu do maksymalnego zminimalizowania wolności w życiu każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na całym świecie.

CHCĄ UŻYĆ WIRUSA EBOLA DO DEPOPULACJI ŚWIATA

“Jeśli populacja nie jest kontrolowana dobrowolnie, będzie ona kontrolowana mimowolnie przez wzrost chorób, głodu i wojen” – książę Filip, książę Edynburga, męża brytyjskiej królowej Elżbiety, powiedział w 1981 takie o to znamienite słowa.

Od przemówienia Filipa mija już ponad trzydzieści lat i nikt specjalnie nie miał zamiaru edukować współczesnej cywilizacji o problemie nadmiernej populacji, czy to nam nie pokazuje, że rządzące elity nie są w pełni zdolne do podejmowania decyzji w imieniu ludzkości, a z całą pewnością jest przestępstwem przeciwko ludzkość ograniczanie populacji po przez wzrost chorób, głodu i wojen. Mało tego, czy aby na pewno istnieje w ogóle problem nadmiernego rozrostu populacji, jeżeli na naszej planecie jest więcej miejsc niezamieszkanych aniżeli zamieszkanych?

“Istnieje potrzeba stworzenia Nowego Porządku Światowego, nowego ładu globalnego. Pamiętajmy, przy tym, że depopulacja powinna być najwyższym priorytetem trzeciego świata” – Henry Kissinger, wypowiedź z roku 1974.

Poniżej zamieszczamy dwa filmy zawierające przemówienie byłego Brytyjskiego Premiera Gordon’a Brown’a w czasie tak zwanej mowy noworocznej oraz przemówienie Georg’a H. W. Bush’a byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, który w sposób jasny i klarowny wypowiedział się, co do projektu New World Order, a zatem Nowego Porządku Świata.

Bardzo ważną informacją, jaka ostatnio została nagłośniona w internecie oraz mediach jest fakt, że za pomocą wirusa Ebola ma zostać dokonana eksterminacja ponad 5 miliardów ludzi na świecie. Tak, brzmi to niewiarygodnie jednak CDC, NIH oraz znany miliarder Bill Gates posiadają patenty dotyczące właśnie wirusa Ebola oraz pokrewnych zmutowanych szczepów, które w łatwy sposób przenoszą się drogą powietrzną i są wysoce śmiertelne. A sam program WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) prowadzony w Afryce był przykrywką i w gruncie rzeczy miał przetestować możliwości wirusa Ebola oraz doprowadzić do eksterminacji ponad 150 milionów Afrykanów.

Ostatecznym testem dla Wirusa Ebola była epidemia z roku 2014 w Afryce, zmarło wówczas ponad 450 tysięcy ludzi w Gwinei, Sierra Leone oraz w Liberii. Są to dane oficjalne, jednak te nieoficjalne, poszerzone o inne sąsiadujące kraje mówią o liczbach sięgających blisko miliona ofiar. To, co wydarzyło się w roku 2014 w Afryce potwierdza od dawna znaną diagnozę, że Ebola to najbardziej śmiercionośny wirus na naszym globie.

Ebola jest po za kontrolą, ponieważ po dziś dzień nie wynaleziono na niego żadnego lekarstwa czy szczepionki. Dlatego właśnie nadaje się idealnie jako narzędzie w rękach ludzi dążących do depopulacji obecnej cywilizacji. Pierre Formenty ekspert WHO przyznaje, że wybuch epidemii wirusa Ebola w Afryce był czymś zaskakującym, a jego skala może budzić wysokie zaniepokojenie na przyszłość. Formenty podkreślał także, że do tej pory głównym ogniskiem choroby była jedynie Afryka Środkowa. Dlatego epidemia z roku 2014, która nawiedziła Afrykę Zachodnią pokazuje, że wirus się przemieszcza i staje coraz bardziej nieprzewidywalny.

Profesor Francis Boyle, były członek Rządowego Komitetu Wojskowego Wykorzystania Biotechnologii, człowiek, który był głównym autorem ustawy zwalczającej terroryzm z 1989 roku, notabene podpisanej przez Georga Busha Seniora uważa, że współczesna wersja Wirusa Ebola to nowoczesna wojskowa broń biologiczna. W takich słowach opisuje ów wirus.

“To w ogóle nie jest normalna Ebola, z jaką mogliśmy zetknąć się jeszcze kilkanaście lat temu. Uważam, że wirus ten został zmodyfikowany genetycznie, tak by mógł posłużyć jako broń do walki na polu bitwy. Tyle mam do powiedzenia w tej kwestii, dalej wolę zamilknąć gdyż, gdy o tym więcej myślę, wówczas nie mogę odepchnąć od siebie myśli z pogranicza tematyki apokaliptycznej”.

Francis Boyle zauważa także, że jedno z najbardziej nowoczesnych laboratoriów pracujących nad wirusem Ebola znajduje się w Kenema w Sierra Leone.

“Kenema jest absolutnym epicentrum wybuchu. Coś tam się stało. To mógł być wypadek w laboratorium lub mogli przetestować eksperymentalną szczepionkę na populacji, używając żywych genetycznie zmodyfikowanych wirusów Ebola i nazywając to czymś innym.”

Wydarzenia z Afryki z roku 2014 stanowią dla profesora ostateczny i niepodważalny dowód na to, że wówczas rozprzestrzeniony patogen stanowił zmodyfikowaną formę wirusa Ebola zarówno pod względem szybkości rozprzestrzeniania się, jak i liczby zgonów.

“W innych epidemiach spowodowanych wirusem Ebola, wskaźnik śmiertelności wynosił około 50 procent. Tutaj mamy do czynienia z 70 procentami. Wszystkie dowody, które udało mi się zlokalizować, prowadzą mnie do przekonania, że wirus został uwolniony w sposób celowy z laboratorium Kenema. Jak wysoko sięga prawda lub ów spisek? Sądzę, że ludzie na samej górze wiedzą o tym i o planach, do których realizacji w przyszłości posłuży Ebola.”

Na koniec chcemy przypomnieć serial z lat 1997-1999 o nazwie “Millennium”, który został stworzony przez twórcę znanego “Z Archiwum X” To właśnie w serialu “Millennium” dokonała się światowa depopulacja przy użyciu zmodyfikowanej wersji wirusa Ebola, uwolnionego przez tajną organizację. Film ten tak wysoce zszokował Amerykanów, że zdecydowano się nakręcić trzeci sezon serialu, w którym wszystko powróciło do normy, a serca widzów ogarnął spokój. Co jednak, jeżeli po przez produkcje filmowe tego typu przygotowuje się społeczeństwo na możliwość wybuchu epidemii o zasięgu globalnym, która zmiecie z powierzchni ziemi praktycznie całą cywilizację?

TERRORYZM, SZCZEPIENIA I PAŃSTWO IZRAEL W TLE

Program współczesnej globalizacji niszczy narodowość, pojęcie patriotyzmu oraz kulturę społeczną rozwiniętych krajów uprzemysłowionych takich jak chociażby Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia czy Hiszpania. W całej UE a przynajmniej w krajach starej Wspólnoty miejsca pracy są celowo przydzielane muzułmanom i szeroko pojętej fali imigrantów z Afryki czy Azji, za pośrednictwem agencji utworzonych w danych krajach, w celu rozmycia jedności narodu i świadomości społecznej na Starym Kontynencie.

Małe brytyjskie sklepy, przedsiębiorstwa a także korporacje taksówkowe są wykupywane przez rząd, a następnie w owych przedsiębiorstwach lokowani są imigranci o całkowicie innej kulturze, przybysze często odrzucający asymilację. Wszystko to dzieje się kosztem rodowitych obywateli danego państwa. Taki proceder obowiązuje nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także innych krajach zachodniej Europy. Konsekwencją takiego działania może być i w zasadzie z pewnością będzie degradacja i upadek brytyjskiego społeczeństwa, zatarcie pojęcia narodu. Kultura zostanie zniszczona.

Istnieje także program wojskowy o nazwie PAWNS, którego celem jest sprowokowanie zamieszek na masową skalę o podłożu rasowym. Tak, aby w dalszej kolejności ulice mogły zostać zmilitaryzowane przez silnie uzbrojoną policję lub wojsko (To obecnie dzieje się we Francji). Wówczas wszystkie nasze wolności zostaną znacznie ograniczone, tak jak w radzieckim ZSRR czy w Niemczech za czasów II wojny światowej. Następnie wszyscy obywatele danego kraju będą musieli żyć w brutalnej dyktaturze policyjnego państwa. Ostatnim elementem układanki ma być depopulacja, której czas określa się na lata 2030-2040.

Rządzące elity, wojskowy kompleks przemysłowy, izraelski MOSSAD, brytyjski wywiad, CIA, NSA oraz ONZ zamierzają doprowadzić do eskalacji ataków terrorystycznych o charakterze biologicznym i chemicznym, które zostaną skierowane przeciwko dużym miastom. Większość owych ataków terrorystycznych będzie atakami tak zwanej fałszywej flagi jak w przypadku ataków z 11 września na WTC. Winą za owe ataki zostaną obarczeni imigranci, co jeszcze mocniej podsyci niepokoje społeczne i podział w Europejskiej Cywilizacji.

Kolejnym krokiem będą szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia WHO rozpocznie działania mające na celu promowanie oraz nakłonienie jak największej liczby ludzi do otrzymywania szczepień w celu powstrzymania wybuchu skażenia zainicjowanego licznymi atakami terrorystycznymi z użyciem wirusów i chemii. Niestety szczepionki spowodują różnego rodzaju szkodliwe działania w organizmie w tym neurologiczne uszkodzenie mózgu, które w wielu przypadkach spowoduje paraliż i śmierć.

Agenda 21 zakłada również rozbicie rodzin a także kontrolowanie wszystkich dzieci przez państwo, podobnie jak to miało miejsce w ZSRR. Program ten jest obecnie realizowany w USA oraz Unii Europejskiej gdzie pojęcie rodziny zaczyna być jedynie sloganem. Agenda 21 to także niespotykany wzrost pornografii w Internecie i sklepach na całym świecie. Takie działanie jest promowane przez rządzące elity, aby zniszczyć rodzinę. Do tego należy także dodać monetarną i seksualną korupcję, która będzie wykorzystywana do uzyskania władzy nad mężczyznami zajmującymi wysokie stanowiska. Na koniec chcemy zamieścić wizję Georga Green’a, który w ten oto sposób omawia temat Agendy 21.

“Zapisy z Redcoss pokazują, że w całej Europie nie było 6 milionów Żydów, a większość z 6 milionów ludzi, którzy rzekomo zginęli w niemieckich obozach śmierci w czasie II wojny światowej, to żołnierze niemieccy umieszczani w obozach przez Eisenhowera, by tam głodowali wraz z niektórymi Żydami. Natomiast pojęcie prześladowania Żydów na taką skalę jak to przyjęto jest po prostu oszustwem stworzonym przez Brytyjską Federację Syjonistyczną. Te kłamstwa posłużyły jako pretekst do stworzenia państwa Izrael. (…) Po zakończeniu II wojny światowej i okresu zimnej wojny znaleziono nowego wroga, czyli muzułmańskich terrorystów, których zadaniem było zastąpienie komunistycznego zagrożenia. Następnym krokiem jest rozszerzenie państwa Izrael na tak zwany Wielki Izrael i zbudowanie NWO, czyli Nowego Światowego Porządku, który został zaplanowany już w 1871 roku przez Alberta Pike’a, wielkiego mistrza Wolnych Masonów, którzy otrzymali swoją wiedzę od Lucyfera. (…) Nie możemy także zapominać o obozach FEMA DEATH budowanych w całych Stanach Zjednoczonych. Są one przygotowywane do zabicia 300 milionów Amerykanów. Globalne elity po przez Agendę 21 planują zabicie ponad 6 miliardów ludzi do roku 2040 roku.”

Drodzy Czytelnicy, informacje powyższe informacje zawierają ładunek wiadomości, które wiele osób nie będzie w stanie sobie przyswoić. To jednak nie jest już tak istotne jak to, aby zdać sobie sprawę z tego, że współczesny świat nie jest taki jak nam mówią, że jest a organizacje mające stać na straży ładu i porządku działają w przeciwnym kierunku.

Autorstwo: Zespół “Globalnego Archiwum”
Źródło: Globalne-Archiwum.pl [1] [2] [3]


TAGI: , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

14 komentarzy

 1. robi1906 14.12.2017 18:51

  To że żydowskich Merkav nie widać na naszych ulicach, to znaczy że nie ma okupacji i zniewolenia?.
  To, że wszędzie widzimy na towarach symbole “eko”, i mamy polityków tak dbających o “ekologię”, czy to znaczy,
  że żyjemy w czystym i naturalnym środowisku?.

  O agendzie 21(i nie tylko)
  https://www.youtube.com/watch?v=yYVP7xZCAUI

  a, o Eboli,
  przypomnę to co nam mówili w telewizji 20 lat, temu, choroba pochodzi z Afryki!.
  ale to nieprawda,
  murzyni w ogóle nie znali tej choroby!, każdy zarażony umierał w sposób straszliwy, ludzie pamiętają takie choroby, po za tym kwestia niemiecka,
  Niemcy zaciekawili się pojawiem się tej nowej choroby, ale,
  ale
  od ujawnienia pierwszego przypadku zachorowania i śmierci,
  a do chwili pojawienia się tej informacji w Niemczech musiało minąć ileś czasu, ile?,
  i to jest pytanie i zagadka,
  wyjaśniło by się, czy Niemcy czekali z efektem, czy tylko faktycznie są tak ciekawi wieści o tej nowej chorobie, (o tych faktach, ale niestety bez tej daty niemieckiej ciekawości), dowiecie się z książki Williama T. Close (ojca Glenn Close) pt, “Ebola”, ówczesnego lekarza w Afryce i świadka tego dramatu.

 2. maciek 15.12.2017 17:44

  Proces jest taki że SI zastąpi masę szarych ludzi. Każdy kto to widzi tworzy historie o depopulacji. Jak się to dokona to już szczegół. Najprawdopodobniej w szybki naturalny sposób. A jeżeli nie depopulacja to ylobalne getto.

 3. maciek 15.12.2017 20:52

  Z biegiem dziejów niewolnik stawał się coraz mniej potrzebny.

 4. realista 16.12.2017 10:36

  cyt.:”Każdy gatunek jest połączony w sposób niewidzialny, pojedyncze osobniki to tylko pewne wrażenie, w rzeczywistości wszystkie gatunki są jak ławica, jak rój, jak stado, mają jeden wspólny umysł”

  cyt.:”nami kieruje Matka Ziemia plus kontra z kosmosu czyli Zodiak.”

  cyt.:”anty-natura, anty-inteligencja to matematyka, to policzalność i wszystko co się z niej wyłania, choć dziś człowiek myśli że matematyka jest częścią inteligencji, tymczasem jest jej przeciwieństwem, pochodzi z Zodiaku a nie z Ziemi ale to inny bardzo głęboki temat”

  cyt.:”Natura więc wybija część zarażonej populacji epidemią aby ten materiał genetyczny nie stał się normą.”

  cyt.:”kiedyś powszechny spis ludności wywoływał epidemie, rewolucje w Kościele wywoływały epidemie, zmiany w świadomości, bo ludzie na takie zmiany reagowali masowym szaleństwem, zbiorowym obłędem i musieli być unicestwieni przez samą naturę aby to się nie stało normą. Tak to działa”

  cyt.:”natura ma więc na to inną odpowiedź a są nią katastrofy klimatyczne.”

  ŻAL KOMENTOWAĆ TE WSZYSTKIE BZDURY, ALE JEŚLI NAPRAWDĘ W TO WIERZYSZ, TO NIE DZIWI MNIE JUŻ, ŻE NIE ROZUMIESZ NAWET CZYM JEST KĄT PADANIA ŚWIATŁA NA PŁASZCZYZNĘ. JESTEŚ PO PROSTU NAUKOWYM IGNORANTEM ŻYJĄCYM ABSURDALNYMI UROJENIAMI. I TO WSZYSTKO TŁUMACZY… .. .

 5. realista 16.12.2017 12:42

  pisząc takie rzeczy jak wyżej sam określasz się jako ignoranta, bo choćby nie rozumiesz istoty tego, czym jest prawdopodobieństwo (choć tłumaczyłem ci to wielokrotnie na przykładach).
  to, co mówiły nawet światłe umysły kiedyś tam ma dla mnie drugorzędne znaczenie, bo w przeciwieństwie do ciebie nie skupiam się na tym co ktoś myśli, tylko właśnie jakie są fakty.
  nauka nie jest teologią, tylko ty nie pojmujesz dlaczego, jak na naukowego ignoranta przystało. i wiem, że nie rozumiesz jakie bzdury wygadujesz, bo nie umiesz ich w oparciu o naukę, której nie znasz, zweryfikować.
  stworzyłeś sobie własną religię, i dla własnego, dobrego samopoczucia coś, czego w ogóle nie ogarniasz, również sprowadzasz do religii. to jest, kolego, IDIOTYCZNE… .. .

 6. realista 16.12.2017 13:35

  cyt.:”A ja myślę, że to Ty nie wiesz do końca co właściwie wiesz i co z tym począć.”

  nie dziwi mnie, że nie ogarniasz mojej wiedzy. udowodniłeś to niezliczoną ilość razy, np. teraz pisząc: “są jedynie wrażeniem, do tego źle opisanym bo światło jest niewidoczne dla oka i się nie porusza”.
  z każdym zdaniem w sprawach naukowych tylko się ośmieszasz, a twoje tłumaczenie ich wzbudza tylko zażenowanie. nawet nie rozumiesz o czym mowa w tych wykładach, na które się powołujesz. żałosne… .. .

 7. realista 16.12.2017 14:03

  tak ty twierdzisz, bo nie rozumiesz co ci tłumaczę, co jest jak najbardziej zrozumiałe. na dodatek tłumaczy, dlaczego się do ciebie mówi jak do ściany.
  nic nie dociera, taka już natura ignorantów… .. .

 8. realista 16.12.2017 16:36

  cyt.:”@realista nic nie tłumaczysz, powtarzasz to co sobie można wszędzie wyczytać, samemu tego do końca nie rozumiejąc”

  powtarzam – tak to sobie tłumaczysz, bo nie pojmujesz o czym mówię, skąd to wiadomo, skąd ja to wiem i dlaczego uznaję to za prawdę (choć podawałem proste przykłady). nie potrafisz tego zweryfikować, dlatego tępo negujesz i zastępujesz wiedzę bajkami. ty stale używasz pojęć niezgodnie z ich ustalonym znaczeniem, i tyle razy to już udowodniłeś, że zliczyć się nie da.

  skoro można to wszędzie wyczytać, to dlaczego tego nie umiesz ogarnąć? no dlaczego?
  ty jedyne co potrafisz to żonglować słowami, co czynisz choćby w powyższym poście, de facto pustym. jednocześnie nie rozumiesz co się do ciebie mówi, bo nie rozumiesz podstawowych zależności, pojęć ani badań naukowych. zajmujesz swoją głowę iluzoryczną lub wręcz urojoną wiedzą, z której nic nie wynika.

  oczywiście, że nic ci nie wytłumaczę, bo zwyczajnie nie jesteś partnerem do rozmowy. masz zbyt nikłe rozumienie nauk ścisłych – fizyki, chemii czy matematyki, ani nie ogarniasz biologii – nie znasz najprostszych mechanizmów, a co najważniejsze NIE CHCESZ ICH POZNAĆ, bo z góry zakładasz, że to powtarzane bzdury. masz swoje urojenia i tyle. nic ci do rozumu nie przemówi, bo go NIE POSIADASZ.

  ty się zajmuj dalej religiami, a ja sobie dalej będę rozumiał czym jest kąt padania światła na powierzchnię kuli, i co najważniejsze sam to ujmę matematycznie i przełożę prawdopodobieństwo padania fotonu na powierzchnię, na kolor i jasność, pisząc raytracera… .. .

 9. realista 16.12.2017 19:36

  cyt.:”ale skąd przekonanie że ja czegoś nie mogę ogarnąć?”

  stąd, że piszesz na przykład kompletne bzdury na temat prawdopodobieństwa, co zdradza, że nie rozumiesz o co w nim chodzi. gdybyś rozumiał, a ktoś inny by ci takie głupoty mówił, to też byś widział, że nie ogarnia. logiczne.

  cyt.:”co nie oznacza że opis jest poprawny, co nie oznacza że światło rzeczywiście pada i się odbija.”

  otóż właśnie to oznacza. tyle, że np. nie masz pojęcia na czym polega odbicie światła. no powiedz sam, wiesz na czym?

  cyt.:”Opis zdarzenia to nie to samo co zdarzenie i ja ci tłumaczę, opis sprawdza się na tyle na ile się sprawdza, korzysta się z niego, co nie dowodzi jego prawdziwości.”

  opis to opis. co niby tłumaczysz? skoro się sprawdza w każdym aspekcie, to na jakiej podstawie podważać jego prawdziwość, i w zasadzie prawdziwość CZEGO? jakie masz przesłanki by sądzić, że światło się nie odbija ani nie porusza?

  cyt.:” Ktoś może deszcz uznać za łzy aniołów, tak to opisze i zawsze mu się sprawdzi, bo zawsze kiedy anioły są smutne to jest szaro i pada”

  no i właśnie pisząc takie rzeczy zdradzasz, że nie masz pojęcia skąd to wszystko wiadomo, jakie są metody naukowe i konsekwencje wiedzy, jaką posiadamy dzięki tysiącom tysięcy naukowców w historii świata. nie masz pojęcia jak działa nauka… zamiast tego wymyślasz idiotyczne przykłady, które świadczą o twoim poziomie. ten twój “opis” deszczu nie ma żadnej wartości naukowej, to właśnie opis religijny (ale ty nie dostrzegasz różnicy). nigdy nie stałby się obowiązującą teorią. czysty nonsens.

  cyt.:”potrafią zbudować komputery ale nie wiedzą co zbudowali, czym jest komputer i jakie są pełne konsekwencje stworzenia takiego dzieła.”

  oczywiście, że wiedzą doskonale co zbudowali. i gdybyś miał pojęcie o technice cyfrowej czy elektronice, bramkach logicznych czy instrukcjach procesora, to byś takich bredni nie wypisywał. wszystkich konsekwencji nikt nie przewidzi, więc to żaden argument.

  nie wiem po co się stale pogrążasz pisząc takie dyrdymały, serio… .. .

 10. realista 16.12.2017 22:41

  cyt.:”ale ani jednego słowa, dlaczego ten ktoś nie rozumie”

  no dlaczego? to chyba ty sam powinieneś wiedzieć najlepiej. ja będę tak miły, że ci wprost nie napiszę co uważam, bo będzie, że obrażam.

  cyt.:”ani jednego kontrargumentu, po prostu zaprzeczanie dla zaprzeczania.”

  żeby były kontrargumenty, to muszą najpierw być argumenty. były gdzieś takie? bo chyba przeoczyłem…

  cyt.:”Napisałem wiele razy już dlaczego światło się nie porusza, dlaczego to tylko takie wrażenie odbierane przez wzrok”

  to nie ważne ile razy te bzdury, które ci się uroiły, powtórzysz. i tak pozostaną bzdurami. oczywiście, że wiem czym jest światło, przynajmniej w aspekcie “padania na kulę” i oczywiście wiem, czym są zmysły, których mamy więcej niż 5.

  cyt.:”zmysły są już w fizyce niepotrzebne i Keplera oraz Newtona można odrzucić?”

  i znowu powtarzasz głupoty, bo nie zrozumiałeś o czym mowa. mechanika Newtonowska nigdy nie zostanie odrzucona, bo jest wystarczającym przybliżeniem zjawisk, jakie tu zachodzą. przybliżeniem to nie znaczy nieprawdą, czego też nie rozumiesz. a zmysły nie są potrzebne, bo badamy już rzeczy, których nie da się zobaczyć, a można jedynie wywnioskować matematycznie (sic!) z pomiarów megaczułych aparatów.

  cyt.:”Wyklepałeś tylko to i na tym etapie stoisz.”

  nie jesteś w stanie pojąć, że nauki ścisłe można ROZUMIEĆ, a nie wyklepać? nie, nie jesteś. bo ty jedyne co potrafisz to właśnie wyklepać. wyklepać to se możesz co jeden Platon z drugim se tam pieprzyli. w nauce to tak nie działa, no ale skąd miałbyś wiedzieć…

  cyt.:”za pomocą kątów i fizyki klasycznej ani natury światła nie pojmiesz, ani nie zrozumiesz czym jest kosmos.”

  coś ty się do fizyki klasycznej przyssał? ty na głowę, gościu, upadłeś? tobie się wydaje, że mechanika kwantowa, której absolutnie, ale to już absolutnie pojąć nie zdołasz, bo to są już takie matematyczne (sic!) wygibasy, że trzeba naprawdę konkret ogarniać, zastąpi nagle mechanikę newtonowską? i inżynierowie będą teraz obliczać kratownice na podstawie mechaniki kwantowej?

  i co ty teraz wyskakujesz z naturą światła? co natura światła ma do tego, że nie ogarniasz kąta padania światła na kulę? nawet jeśli natura światła nie jest do końca taka, jak uważamy, to światło i tak pozostanie fotonami, które się poruszają, a twoje dzikie hipotezy pozostaną dzikimi hipotezami.

  a jeszcze ze zrozumieniem “czym jest kosmos” wyskakujesz? gdyby nie nauka, aparatura, loty w kosmos itp. nie miałbyś pojęcia czym jest kosmos. z resztą idę o zakład, że nie masz, i jak zwykle zastąpiłeś sobie wiedzę jakimiś bajdami. pewnie kosmos to wielka, myśląca ameba. zgadłem?

  ty się przestań błaźnić, bo to żałośnie się czyta… .. .

 11. realista 17.12.2017 11:16

  cyt.:”No cudownie, wiesz że piszę bzdury ale jakoś nie wiesz gdzie te bzdury napisałem, klasyka tylko w twoim wydaniu.”

  już ci napisałem – żeby był kontrargument, muszą być argumenty. ty żadnych argumentów nie podajesz, tylko coś stwierdzasz, a to co stwierdzasz to są bzdury. co tu komentować? bzdury to bzdury. wielokrotnie ci tłumaczyłem różne rzeczy, ale ty to zawsze ignorowałeś, więc nie widzę powodu, aby za każdym razem ci tłumaczyć coś, co sam piszesz, że “można wszędzie przeczytać”.

  cyt.:”To tylko wrażenie, z pozoru tak wygląda, takie samo wrażenie jak wtedy kiedy samolot wyłania się z nad horyzontu i robi wrażenie jakby dopiero startował, choć nie startuje.”

  nie. to nie ma nic wspólnego. kąt padania światła jest kątem, pod jakim światło pada na powierzchnię. dosłownie. leci sobie foton jakimś torem, pada na powierzchnię, odbija się albo jest absorbowany. kąt podaje się do normalnej, więc nie ma to nic wspólnego z obserwatorem. mam ci na to kontrargument dać? a gdzie argument? ale proszę – cień, okulary, lornetka, zaćmienie Księżyca, lustro. poznaj zasadę ich działania, a zrozumiesz co za bzdury wygadujesz.

  cyt.:”Ty widzisz tą kulę dzięki temu że jest oświetlona światłem, a potem do tego jeszcze chcesz sobie dopisać jakieś kąty padania i odbijania się, to jest nonsens, światło najpierw oświetla a potem odbija się pod kątem?”

  właśnie o tym mówię – o takich tekstach, którymi zdradzasz, że nie rozumiesz nawet na czym polega to zjawisko. i to nazywam bzdurami. dlaczego? bo właśnie pokazałeś, że nie rozumiesz, że to, co widzisz, to właśnie odbite od powierzchni promienie, które trafiają do obserwatora. więc kąty padania i odbijania się są tutaj zwyczajnie KLUCZOWE.

  cyt.:”Nie możesz mówić o kształcie rzeczy, o kuli bez jej oświetlenia, bo ten kształt jest wynikiem oświetlenia,”

  nie. kształt to kształt. fizyczna właściwość. topologiczna w sumie, czy tam geometryczna. mylisz kształt z obrazem. to obraz jest wynikiem zarejestrowania światła czyli fotonów, które dotarły do rejestratora (oko, aparat, teleskop) odbite od obiektu.

  cyt.:”Nie znajdziesz więc powierzchni w stanie czystym, którą możesz sobie użyć jako podstawę dla kąta, bo ona skoro jest to musi być wcześniej oświetlona bezpośrednio, bez żadnych kątów, światło ją tworzy, nie jest gotowa i dana.”

  tu natomiast znowu odpływasz. światło nie tworzy powierzchni. powierzchnię tworzą cząsteczki ciała, dla których istnienie światła jest nieistotne. w ciemności nic nie znika. chcesz na to kontrargument? to podaj jakiś argument najpierw. tylko najpierw zamknij się w ciemnym pokoju i sprawdź, czy powierzchnie aby na pewno bez światła znikają…
  i co to znaczy bezpośrednio, bez kątów? kąt jest ZAWSZE. to jest, chłopie, geometria, która jest ci jak widać kompletnie obca…

  cyt.:”Nie ma żadnych kątów padania, nie ma nawet ruchu po linii prostej, to są uogólnienia”

  poproszę o argument.

  cyt.:”tłumaczył to Arystoteles, Giordano Bruno, David Hume i wielu wielu innych.”

  jak mówiłem – ty wyklepujesz co kto mówił, a ja rozumiem zjawiska fizyczne, chemiczne czy matematykę. właśnie dlatego możemy tak do usranej śmierci gadać, a ty dalej swoje…

  cyt.:”ty z rzeczywistością nie masz kontaktu, żyjesz w abstrakcjach, śnisz i złościsz się na każdego kto ci ten sen przerywa.”

  ty dla równowagi wymyślasz przeciwnoskrętne wiry, nieporuszające się światło i nieistniejące bez światła powierzchnie… jedyny obudzony… dobrze się czujesz?… .. .

 12. realista 17.12.2017 12:37

  Atos, pamiętasz jak pisałem w wątku o przepowiedniach: “nie chwaląc ja też potrafię „dostawać info z góry”, tyle że uważam, że to właściwość mózgu”?
  no, to to właśnie… .. .

 13. realista 17.12.2017 13:26

  moim zdaniem “pole informacyjne”* jest pasywne acz modulowane i modulujące, analogicznie jak pole EM i cewka… .. .

  *o ile istnieje

 14. realista 17.12.2017 23:34

  dasz argumenty – będą kontrargumenty.
  na razie nie mam z czym walczyć, prócz twoich urojeń… .. .

  PS. jak tam powierzchnie w ciemności?

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.