Jahwe – kapłański bicz

Opublikowano: 09.08.2016 | Kategorie: Publicystyka, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 2169

Groźny bóg Jahwe pozwalał kapłanom trzymać w szachu lud. Jego imieniem usprawiedliwiano niegodziwości popełniane dla zdobycia i utrzymania władzy, był duchowymi kajdanami.

Nigdy nie lekceważyłem spraw ducha. Był czas, kiedy gorliwie modliłem się przed katolickim ołtarzem, a także gdy doznawałem charyzmatycznych uniesień wśród protestantów. Człowiek, który wierzy, człowiek, który kocha, zawsze znajdzie wymówkę dla swojego Boga. Jeśli jednak wśród uczuć zawieruszy się pierwiastek rozumu, racjonalnego krytycyzmu, lub – jak wolą wierni wyznawcy – zwątpienia, Bóg jest zgubiony.

„Jeśli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mojego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną” – przyrzekł swemu bogu Jefte, wybawca Izraela (Sdz. 11,30-31). Jahwe pobłogosławił mu w walce i wojska Ammonitów zostały pobite. Pierwszą osobą, która wybiegła na powitanie zwycięskiego wodza, była jego własna córka. Bogobojny Jefte rozpaczając, wypełnił obietnicę (Sdz. 11,34-40). Trzeba się intelektualnie nagimnastykować, żeby ujrzeć pełnię miłości w Jahwe, który pobłogosławił jednemu plemieniu w zabijaniu drugiego, a potem w darze za przelaną krew przyjął od ojca ofiarę z córki.

To nie pierwszy raz, gdy Jahwe oczekuje od wyznawców łamania własnych przykazań. Stary Testament ocieka krwią. Zabijane są dzieci, wrogowie Izraela, bałwochwalcy. Księgi Starego Testamentu są lekcją potęgi Jahwe i przestrogą przed zaniedbaniem jego kultu. Kto łamie prawo Jahwe, kto oddaje cześć innym bogom, ten przestaje być człowiekiem i może być zabity jak zwierzę. Jak to mawia pewien politolog: „jeśli nie wiadomo, kto za tym stoi, trzeba sprawdzić komu to służy”. Komu przynosiło korzyść bóstwo porywcze, skore do gniewu i każące śmiercią za przestąpienie litery prawa? Przede wszystkim tym, którzy głosili, że potrafią tego boga przebłagać.

Kapłani Jahwe na ogół kryli się w cieniu wodzów, jednak ich rola – jeśli już pojawiali się na scenie dziejów – była znacząca. Kapłan uczestniczył w podziale ziemi Kanaanu pomiędzy pokolenia Izraela (Joz. 20,9), wodzowie zasięgali rady kapłanów przed walką (Sdz. 20,18-28), kapłani byli wymieniani jako pierwsi spośród królewskich urzędników (1Krl 4,1-2).

Kapłani przypisywali sobie zdolności magiczne, z których najważniejszą było nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z bogiem poprzez widzenia (1 Sm 3,1-14). Te zdolności przybierały także bardziej namacalny charakter. Na przykład podczas wejścia Izraela do Kanaanu, Jahwe na znak pomyślności zapowiedział wstrzymanie nurtu Jordanu. Ten magiczny zabieg odbył się z udziałem kapłanów. „Kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan” (Joz. 3,17). Inny, bardziej znany przypadek, to zburzenie murów Jerycha. To właśnie kapłani dęli w trąby, których dźwięk skruszył fortyfikacje Jerycha (Joz. 6,1-27). Za sprawą kapłana Heliego niepłodna kobieta zaszła w ciążę (1Sm 1,12-19 oraz 2,18-21).

W biblijnej historii Izraela powtarzają się okresy bałwochwalstwa i „upadku” karane cierpieniem całego narodu oraz chwalebne powroty do kultu Jahwe. Głównym grzechem Izraela nie są występki przeciwko moralności lecz kult obcych bogów (Sdz. 2,11-15, Sdz. 10,11-16). Bałwochwalstwo jest karane przez Jahwe najsurowiej. Łatwo wyobrazić sobie boga, dla którego ofiary i cześć są mniej ważne, niż ludzkie szczęście i pokój na Ziemi. Jahwe takim bogiem nie jest. Woli zabić, niż stracić wyznawcę na rzecz innego bóstwa. Czy dlatego, że jest bogiem zazdrosnym? Raczej dlatego, że został wymyślony przez kapłanów, dla którzy każdego jednego wyznawcę mogli przeliczyć na konkretne ilości złota i jadła znoszonych do świątyni.

Kiedy Jozue po raz ostatni przed śmiercią przemawiał do Izraela, rzekł między innymi: „On [jest] Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć bogom obcym, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę” (Joz. 24,20). Litościwy i wszechmocny bóg znalazłby sposób na pozytywne motywowanie swoich wyznawców, kapłani potrafili tylko grozić i straszyć. Co więcej, aby chronić swój monopol religijny, ograniczali kontakty Izraela z innymi ludami, między innymi nie zezwalając na mieszane małżeństwa (Joz. 23,6-13), a także usprawiedliwiali akty przemocy, jeśli dotyczyły one obrony czystości kultu. Przykładów na bestialstwo wobec czcicieli innych kultów jest w Biblii sporo. „[mąż Boży] z nakazu Pańskiego tak zawołał do ołtarza: ‘Ołtarzu, ołtarzu! Tak mówi Pan: Oto rodowi Dawida narodzi się syn, imieniem Jozjasz, który na tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalających na tobie ofiary kadzielne. Będą palić na tobie kości ludzkie’” (1Krl 13,1-2), proroctwo to ziściło się niebawem (2Krl 23,19-20). Bohaterem podobnej historii jest Jehu, który zostawszy królem Judy, ogłosił: „Achab za mało czcił Baala, Jehu będzie czcił go bardziej” (2Krl 10,18). Jehu nakazał urządzić wielkie święto dla Baala, na którym zgromadził wszystkich proroków i kapłanów tego boga. Kiedy przybyli oni do świątyni Baala, podstępny Jehu rozkazał swojej straży: „Idźcie, uderzcie na nich! Niech nikt nie ujdzie!” (2Krl 10,25). Kapłani Baala zostali wymordowani, a świątynia bóstwa zamieniona „w kloaki”.

Religia miesza się z polityką. Jedenasty rozdział Drugiej Księgi Królewskiej opisuje spisek kapłana Jojady. Kapłan sprowadza pogańskich najemników i ich mieczami rozprawia się z panującą królową Atalią. Przy okazji „Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami” (2Krl 11,18). Podobną intrygę przeprowadzają kapłan Sadok i prorok Natan, którzy nie dopuszczają do koronacji Adoniasza, jednego z synów Dawida, a na króla namaszczają Salomona (1Krl 1,5-53). Z przywołanych fragmentów widać, że kapłani Jahwe mieli znaczący wpływ na władzę państwową i nie stronili od „świeckich” spraw. Zwycięska frakcja tłumaczy swój tryumf wsparciem Jahwe, a kapłani uwiarygodniają ziemską władzę religijnymi obrzędami.

Inna ciekawa historia wiąże się ze zdobyciem Jerycha. Całe miasto zostało obłożone klątwą (poza rodziną Rachab, nierządnicy, która wcześniej skryła izraelskich zwiadowców). W związku z tym wojownicy nie mogli wziąć dla siebie żadnego łupu. Całe zrabowane bogactwa przypadły Jahwe: „Ale wy strzeżcie się rzeczy obłożonych klątwą, aby was chęć nie ogarnęła wziąć coś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz izraelski i sprowadzilibyście na niego nieszczęście. Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca Pańskiego.” (Joz. 6,18-19)

Pomimo tego nakazu, jeden z Izraelitów przywłaszczył sobie trochę „bożego” skarbu. Niedługo potem Izraelici ponieśli klęskę w bitwie o zdobycie miasta Aj. Jozue lamentował przed Jahwe, pytając go o przyczynę niepowodzenia, zaś Jahwe wyjaśnił, że spowodowało je nieposłuszeństwo jednego z ludu: „(…) Izrael zgrzeszył: złamali przymierze, jakie z nimi zawarłem, wzięli sobie z tego, co było obłożone klątwą – ukradli to, zataili i schowali między swoje rzeczy. Dlatego Izraelici nie będą mogli ostać się wobec wrogów swoich i podarzą tył swoim wrogom, gdyż ściągnęli na siebie klątwę. Nie będę nadal z wami, jeśli nie wytępicie wśród siebie dotkniętych klątwą.” (Joz. 7,10-12) Jahwe nakazał przeszukanie niektórych Izraelitów i obwieścił: „U kogo zaś znajdą rzeczy obłożone klątwą, będzie spalony wraz ze wszystkim, co do niego należy, bo złamał przymierze Pana i popełnił zbrodnię w Izraelu.” (Joz. 7,15). Występny Izraelita został z całą rodziną uśmiercony.

Pomijając pytanie na co bogu skarby, warto zwrócić uwagę na schemat objawiający się w tej opowieści: zupełnie przyziemne życzenie kapłanów (zagarnięcie skarbów) obwarowane jest bożą mocą. „Nie waż się sięgać po złoto Jahwe” – zdaje się mówić ta historia – „bo spotka cię kara”. Przed czytelnikiem Biblii stoi wybór, czy potraktować tę opowieść dosłownie, czy raczej jako przypowiastkę dla zabobonnego plemienia, której celem jest zabezpieczenie dóbr należących do kapłańskiej kasty. A – jak pokazuje Biblia – im więcej było wojen, tym więcej dóbr spływało do kapłanów: „Gdy usłyszał Tou, król Chamat, że Dawid rozbił całe wojsko Hadadezera, posłał syna swego Hadorama do króla Dawida, aby go pozdrowić i powinszować mu, że walcząc z Hadadazerem, pokonał go, bo Hadadezer był w wojnie z Tou. Hadoram przywiózł też przedmioty ze srebra, ze złota i brązu. Król Dawid poświęcił je również Panu wraz ze srebrem i złotem, które pobrał ze wszystkich podbitych narodów: z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów, Amalekitów, wraz z łupami pochodzącymi od Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby.” (2Sm 8,9-12).

Groźny bóg Jahwe pozwalał kapłanom trzymać w szachu lud. Jego imieniem usprawiedliwiano niegodziwości popełniane dla zdobycia i utrzymania władzy, był duchowymi kajdanami. Jahwe miał zapewnić kapłanom posłuch, dostatek i szacunek, a Biblia przestrzegała, że jeśli ktoś z ludu odważy się przeciwstawić boskim pomazańcom, zginie, choćby jego występek był tylko błahym wybrykiem:

„Kiedy zaś [Elizeusz] postępował drogą, mali chłopcy wybiegali z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: ‘Przyjdź no, łysku! Przyjdź no, łysku!’ On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci.” (2Krl 2,23-24)

Autor: Maciej Mikurda
Źródło: iThink


TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

64 komentarze

 1. cook 02.03.2010 07:58

  Bajki narodu wybranego są wyjątkowo okrutne. Nic dziwnego że opanowane przez nich Hollywood epatuje zbrodnią i przemocą

 2. gabriellla 02.03.2010 12:58

  Stary testament to wielka lipa…. i przekręt

 3. maya 02.03.2010 13:16

  ten artykul to totalne dno! widac od razu ze ta osoba nie czytala biblii ze zrozumieniem. nie dziwie sie ze Bog Jahwe zabranial Izraelitom czcic innych bozkow bo np. dla bozka molocha zabijali wlasne dzieci a konkretnie palili je w ogniu. Natomiast co do corki Jeftego -owszem ofiarowal ja Bogu Jahwe ale nie zabil jej! sluzyla ona Bogu w swiatyni przez cale zycie( w innym fragmencie biblii pisze ze co roku corki Izraela przychodzily skladac jej hold za to poswiecenie gdyz przez to ze sluzyla w swityni nie mogla wyjsc za maz- bylo to wielkie poswiecenie z jej strony-ona DOBROWOLNIE poddala sie woli ojca- mogla sie zbuntowac i powiedziec ze ma to w nosie co on Bogu obiecal i wyjdzie za maz bo tak jej sie podoba i nikt nic by jej nie zrobil. Dlaczego Jahwe nie pozwala czcic innych bogow? bo Izraelici DOBROWOLNIE ZAWARLI PRZYMIERZE Z BOGIEM JAHWE ZE TYLKO JEGO BEDA CZCIC! nikt ich do tego nie zmuszal! jak ktos bierze z kims slub i przyrzeka mu wiernosc i sie puszcza na prawo i lewo to nie ma sie co dziwic ze wspolmalzonek jest zazdrosny i zly- tymbardziej ze kulty bozkow typu moloch i baal obejmowaly takie rzeczy jak: prostytucja swiatynna obojga plci, palenie dzieci na stosie – nie dziwie sie ze Jehowa byl na nich zly a moim zdaniem i tak byl zbyt lagodny bo nawet z fragmentu przytoczonego przez autora tego artykulu widac jacy byli Izraelici- zdradzieccy, chciwi, klamliwi,chcieli oszukac samego Boga nawet. radze autorowi wrocic do podstawowki i nauczyc sie czytac ze zrozumieniem

 4. Robert Śmietana 02.03.2010 13:47

  “jak ktos bierze z kims slub i przyrzeka mu wiernosc”

  maya, obudź się, na razie nasza cywilizacja jest zbyt dziecinna, aby jej przedstawiciele mogli cokolwiek przyrzekać. Przecież ślub jest to farsa, a przysięga małżeńska jest jeno głośnym wypowiedzeniem woli na daną chwilę! Bo za chwilę ta wola może się zmienić. I powstaje problem, a w ślad za nim zdrady.

  Człowiek jest zbyt dziecinny aby móc cokolwiek efektywnie przyrzekać, nie powinien nigdy tego robić, bo zbyt słabo kontroluje swoje – niestety głównie reaktywne – życie. Dlatego na planecie Ziemia obserwujemy taką mnogość zawieranych na piśmie umów. Duchowe niemowlaki muszą dużo pisać, bo szybko zapominają, co obiecały…

 5. Rave 02.03.2010 14:23

  maya, całkowicie się z Tobą zgadzam. Autor artykułu uwidocznił tu swą dyslekcję logiki.
  Robert – nie wszyscy ludzie są dziecinni 😉

 6. Robert Śmietana 02.03.2010 14:53

  No nie wszyscy 🙂

  Ale jest ich tak mało, że nie znam żadnego (żeby nie ulegało wątpliwości – ja też jestem dziecinny i nie powinienem niczego nigdy przyrzekać)…

 7. obserwator 02.03.2010 14:57

  Witam.

  Po przeczytaniu poczatku tego artykulu widze juz, ze nie ma sensu go czytac dalej. Powolanie sie na uczynek Jeftego z Sedziow 11.30-31 jako ”dowodu” na ‘lamanie wlasnych przykazan” Jahwe jest CHORE. To byl wlasny uczynek Jeftego nasladujacy podlosci Moabitow i innych Kanaanejczykow. Oni to skladali wlasne dzieci w ofierze calopalnej. Hebrajskie podanie o Abrahamie, ktory chcial zlozyc ofiare calopalna z wlasnego syna Izaaka (na zadanie samego Boga), ktora to ofiare Bog osobiscie powstrzymal jest dowodem na to, ze Jefte po prostu postapil WBREW hebrajskiemu nauczaniu o Jahwe.

  dLACZEGO LUDZIE NIE CZYTAJA ZE ZROZUMIENIEM?

 8. sseeee 02.03.2010 15:15

  maya, piszesz: “ona DOBROWOLNIE poddala sie woli ojca- mogla sie zbuntowac i powiedziec ze ma to w nosie” – nie znasz realiów, sama powinnaś dostać zero z czytania ze zrozumieniem, w tamtych czasach kobiety stanowiły coś w rodzaju majątku ruchomego, podobnie jak krowy i wielbłądzice, córka nie mogła się przeciwstawić ojcu;

  w nosie może mieć zdanie taty współczesna panna, a nie biblijna izraelitka

 9. obserwator 02.03.2010 15:18

  Witam

  Male sprostowanie: zamiast ”podlosci Moabitow” powinienem napisac ”wierzenia Moabitow”; taki zwrot jest bowiem neutralny emocjonalnie.

 10. bobolanin 02.03.2010 15:27

  Brawo maya rozłożyłaś manipulatora Macieja Mikurdę na łopatki. Co więcej pomija najważniejszy aspekt chrześcijaństwa dla którego Biblia nie kończy się na starym testamencie.

  Do autora:
  Zanim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przyjdę jako Król miłosierny /Dzienniczek 82 Św, Faustyna.

 11. ufajcie Ewangelii 02.03.2010 18:35

  Google : Fałszywe oskarżenia Boga

 12. felicyta 02.03.2010 18:39

  Przylaczam sie do slow Gabrieli, ze stary testament to wielka lipa i przekret, dodaje od siebie , ze trzyma w szachu jednak sporo ludzi i dlatego mamy co mamy.
  Polecam : Robert Anton Wilson on God (O Bogu polskie napisy polish subs)
  Linku nie podaje, bo zatrzyma komentarz. Kazdy moze sobie wkleic tytul.

 13. felicyta 02.03.2010 18:43

  @cook 02.03.2010 07:58 :”Bajki narodu wybranego są wyjątkowo okrutne. Nic dziwnego że opanowane przez nich Hollywood epatuje zbrodnią i przemocą ”

  – nie tylko Hollywood jest opanowane, ale caly swiat…

 14. felicyta 02.03.2010 19:04

  @ autora-: Maciej Mikurda, fajny artykul otwierajacy oczy, choc zaslepionym raczej nie otworzy.
  Przydaloby sie wiecej z tej serii.

 15. aware 02.03.2010 19:46

  po przeczytaniu niektórych komentarzy nasuwa się wniosek, że 2 tysiące lat chrześcijańskiej propagandy nie poszło na marne

 16. maya 02.03.2010 20:13

  do sseeee- w tym momencie jest to nieistotne czy ona poddala sie dobrowolnie czy nie- wazne jest to ze ofiara dla Jahwe nie oznaczala spalenia kogos na stosie ale sluzbe w Jego swiatyni. POWIEDZCIE MI- CI WSZYSCY, KTORZY NIE WIERZYCIE W BOGA I W JEZUSA JAKI W TAKIM RAZIE JEST SENS WASZEGO ZYCIA? JAKA MACIE NADZIEJE NA PRZYSZLOSC? BIBLIA DAJE NADZIEJE NA PRZYSZLOSC A PRZEZ TO ZE NIA GARDZICIE SAMI SIE TEJ NADZIEI POZBAWIACIE.WSPOLCZULABYM WAM GDYBY NIE TO ZE ROBICIE TO Z TAKA PRZYJEMNOSCIA

 17. Robert Śmietana 02.03.2010 20:35

  maya@16

  “BIBLIA DAJE NADZIEJE NA PRZYSZLOSC”

  Ok, biblia daje nadzieję na przyszłość – tym którzy uwierzą biblii. Ale biblia nie jest to JEDYNA MOŻLIWA nadzieja na przyszłość. W tym sęk, maya. W tym sęk, że nawet ateista może czuć sens życia. I w tym ateisty sensie życia może swobodnie nie być Boga.

 18. felicyta 02.03.2010 21:18

  Ja wierze, ze Stworca odpowiednio wszystko zaprojektowal (patrzac na wszystkie cudowne rzeczy na Ziemi i we Wszechswiecie) a niektore fragmenty bibli z pewnoscia odzwierciedlaja prawde i daja nadzieje na przyszlosc (nauki Jezusa). Problem w tym, ze zbyt duzo ujeto z bibli (Gregg Braden – The Science of Miracles(Nauka cudów)1/6 PL) i zbyt ja zmanipulowano aby mogla sluzyc za przewodnik i bezkrytycznie ja przyjmowac zwlaszcza z jakims morderca Jahwe, ktory podszywa sie za Stworce. Wlasnie przez tego bozka Zydow cale zlo na swiecie, bo oni wykonuja jego wole, mordujac jak on.

 19. maya 02.03.2010 21:38

  robercie smietano- jaka jest wiec nadzieja na przyszlosc dla ateisty? ze umrze i co dalej? ano nic. po prostu koniec zywota. masz racje w jednym- ze aby miec ta nadzieje trzeba najpierw uwierzyc biblii. ale zeby uwierzyc trzeba najpierw dokladnie przeanalizowac biblie- jej wiarogodnosc- ja to zrobilam i doszlam do wniosku ze ta ksiega jest wiarogodna pod kazdym wzgledem. jakbys wiedzial w jakim stopniu sprawdzily sie biblijne proroctwa- w najdrobniejszych szczegolach- to jest niesamowite. czytales proroctwo dotyczace upadku Babilonu? to bylo najwieksze mocarstwo w owym czasie a upadlo w ciagu jednej nocy- jak to przewidziala biblia- nie tylko to zreszta ale np. ze rycerze babilonu nie beda w ogole bronic miasta. ze najezcy osusza koryto fosy otaczajacej to miasto-panstwo i w ten sposob sie wedra do niego, malo tego- biblia wymienia narodowosc i imie wodza ktory zdobedzie Babilon na 200 lat wstecz! czy to nie jest zdumiewajace”Jahwe pobudzil ducha krolow MEDOW gdyz jego zamysl jest przeciw Babilonowi by go obrocic w riune” poczytajcie ksiegi Izajasza i Jeremiasza. w biblii sa takze proroctwa na przyszlosc ” oto namiot Boga bedzie z ludzmi i oni beda Jego ludami i otrzez z ich oczu wszelka lze i SMIERCI JUZ NIE BEDZIE ani zalosci ani bolu juz nie bedzie…”” i nikt nie powie jestem chory- lud mieszkajacy w tej krainie dostapi odpuszczenia winy” ” i wilk pobedzie troche z barankiem a lampart bedzie lezal z kozleciem, jak rowniez ciele i mlody lew- wszystkie razem i bedzie je prowadzil maly chlopiec. Krowa i niedzwiedzica beda sie pasc; ich mlode beda lezec razem. I nawet lew bedzie jadl slome tak jak byk” Izajasza 11:6-9″ w owym czasie otworza sie oczy slepych, zostana tez otworzone uszy gluchych, wowczas kulawy bedzie sie wspinal niczym jelen a jezyk niemowy krzyknie wesolo, wody wytrysna na pustkowiu oraz potoki na pustyni…” Izajasza 35:5 to tylko niektore z nich. gdyby ktos chcial wiecej sie dowiedziec to piszcie do mnie

 20. maya 02.03.2010 21:59

  felicyto- mam do Ciebie pytanie- czytalas stary testament? bo ja czytalam i szczerze mowiac noz mi sie w kieszeni otwieral nieraz na Izraelitow. Ja na miejscu Boga bym ich wybila za to co robili. Olewali Boga na kazdym kroku i postepowali na przekor Jego przykazaniom. najpierw zawarli z Nim przymierze, ze beda Jego ludem i beda przestrzegali Jego przykazan i nie beda czcic innych bogow a jeszcze Mojzesz nie zdazyl zejsc z Synaju z 10cioma przykazaniami jak zrobili sobie cielca i zaczeli bic przed nim poklony! na kazdym kroku zachowywali sie tak jakby Bogu w ogole robili wielka laske ze moze im uslugiwac. dostali manne z nieba(nie musieli na nia pracowac i sie trudzic) a im bylo zle i zachcialo im sie miesa a nawet zaczeli mowic ze lepiej im bylo w niewoli egipskiej!- szybko zapomnieli jak byli traktowani przez egipcjan- widac za malo jednak dostali batow od nich! dostali mieso w postaci przepiorek a oni znowu zaczeli wystawiac Go na probe! dostawali cos od Jahwe a dziekowali bozkowi Baalowi . powiedz mi jakbys sie czula na miejscu Jahwe?

 21. Robert Śmietana 02.03.2010 22:17

  maya@19, to się już musisz ateisty spytać, jaką ma nadzieję na przyszłość 🙂

  Biblia wcale nie 3ma się kupy, jest to poprzeinaczana, ocenzurowana i poprzebierana wersja starszych zapisków. Ale nawet ta “źródłowa” biblia nie trzyma się kupy, zarówno duchowo, jak i intelektualnie. I nie chodzi mi tu teraz nawet o wiarygodność, bo przyjmijmy na chwilę że wszystko tak było, jak w niej opisują. Chodzi mi o to, że obraz Boga, rysowany wyobraźnią bibliopisarzy jest to jakaś parodia fikcji rodem z horroru. Ten Jahwe to jakiś degenerat, który stosuje zbiorową odpowiedzialność (jak Niemcy w Oświęcimiu), który staje jako strona w konfliktach lokalnych plemion w żądzy bycia uwielbianym przez prymitywnych pastuchów, który raz po raz łamie swoje własne przykazania miłości, który posiada emocje (sic!) i w afekcie zdolny jest nawet do zabicia całej planety minus Noe i jego rodzina, czego potem gorzko żałuje i przyrzeka nie czynić więcej ludziom podobnych głupstw. I to ma być Bóg? To jest jakaś żenada.

  To, że biblia coś przewidziała (znowu przyjmijmy na chwilę, że w istocie tak jest), nie jest to nic wyjątkowego, żadne wow. I nie świadczy o reszcie biblii. Znam zapiski wielu jasnowidzów, którym widzenia się sprawdziły. I co, maya, diabeł ich animował, powiesz? 😉

  Diabeł to kolejna chybiona idea kościoła, duchowa katastrofa, a emocjonalnie – wspaniały wynalazek kapłanów, trzymający w ryzach strachu naiwne owieczki. Ten dobry Bóg, co to ponoć miłością samą jest taką że ech… ten sam Bóg za skończony czyn, skazuje człowieka na nieskończone męki z diabłem w roli kata. Miłość osądza, na dodatek niesprawiedliwie. Dziwna ta miłość.

  Bóg nie karze, tylko kocha.

 22. Wojox 02.03.2010 23:05

  Robert Śmietana – Ty gościu się kupy nie trzymasz, albo sam jesteś kupą.
  ODRZUCILIŚCIE IMIĘ PRAWDZIWEGO JEDYNEGO BOGA. Zwalacie na niego winę za wszystkie nieszczęścia, a nieświadomie służycie szatanowi. Maya szkoda Twego zdrowia. Pamiętaj o tym iż Jehowa sprawi iz wszyscy będą zmuszeni poznać iż to ON ……….usprawiedliwi swoje święte imię…

 23. Joanna d’Arc 02.03.2010 23:20

  Rozpatrywanie Biblii tak, jak to czyni Maciej Mikurda, robi wrażenie dopasowywania faktów do z góry założonej tezy.- cyt. “groźny bóg Jahwe”. Biblia pokazuje historię narodu wyznającego jednego Boga ( JHWH=Jahwe), narodu religii monoteistycznej w oceanie politeizmu.Bóg pokierował tak dziejami, aby Izrael zasiedlił ziemię na styku trzech kontynentów. W konkretnym momencie (“pełnia czasu”), z tego narodu wzbudził Bóg, ale też posłał, swego Syna -Mesjasza=Pomazańca. Wieści o Jego życiu i nauce , czyli Ewangelia, mogły się rozprzestrzeniać po ówczesnym świecie, gdyż Palestyna wchodziła w skład zhellenizowanegio imperium rzymskiego.Grecka filozofia, rzymskie prawo i Ewangelia stały się filarami cywilizacji europejskij- łacińskiej, w której żyje i działa, m.in. p. M. Mikurda. I jak tu nie ufać Bogu?

 24. felicyta 03.03.2010 00:00

  @maya 02.03.2010 21:59 :
  Stary testament opisuje potyczki narodu wybranego z ich bozkiem (kosmita?) Jahwe i nijak one sie maja do Pradawnego Sworcy Wszechswiata. Nie interesuje mnie historia tego wypaczonego bostwa i jego ludu. To bostwo Zydow, Jahwe, nie moze byc prawdziwym Bogiem- Stworca. Zacytuje za Robertem Antonem Wilsonem “Moge sobie wyobrazic jakas “sprawczosc “organizacji we Wszechswiecie, ktora powoduje , ze wszystko dziala w okreslony sposob ale nie moge wyobrazic sobie postaci…cala ta idea, ze jest jakas istota. Szczegolnie istota taka jak Jahwe ze Starego Testamentu . Po prostu nie moge uwierzyc, jezeli mailby w ogole istniec, ze bylby w stanie stworzyc Wszechswiat . Nie bylby w stanie stworzyc molekuly DNA. Zmontowalby moze ze dwa lancuchy, popieprzylby trzeci. Wtedy wpadlby w szal, rozpierdzielil 3 miata, zasypal ogniem i kamieniami 4 kolejne, zanimby mu sie polepszylo. Po czym zmasakrowalby kolejne plemie. Bezwzglednie stan jego umyslowego rozwoju jest na poziomie czterolatka. I to ma byc umysl, ktory stoi za Wszechswiatem? To tak jakbym mial uwierzyc, ze “The Three Stooges” stworzyli Wszechswiat.”

 25. maya 03.03.2010 00:03

  robercie smietano- prosze cie – naucz sie czytac ze zrozumieniem zanim zaczniesz wydawac opinie

 26. felicyta 03.03.2010 00:06

  @Wojox 02.03.2010 23:05 :

  -jak ktos nie ma argumentow, to zaczyna ublizac i straszyc jakims bozkiem. Oto co robi z ludzmi zaslepienie religije.

 27. felicyta 03.03.2010 00:19

  @maya 02.03.2010 21:38 :”w biblii sa takze proroctwa na przyszlosc ” oto namiot Boga bedzie z ludzmi i oni beda Jego ludami i otrzez z ich oczu wszelka lze i SMIERCI JUZ NIE BEDZIE ani zalosci ani bolu juz nie bedzie…”

  -w te slowa akurat wierze, ze prawdziwy Bog, Stworca Pradawny taka przyszlosc przygotowal dla ludzi (przypuszczam tych, ktorzy przestrzegaja nauk Jezusa), ale nigdy nie uwierze, ze za tymi obietnicymi kryje sie jakies niezrowazone, msciwe bostwo Zydow, Jahwe.

 28. maya 03.03.2010 00:31

  felicyto- widac ze Cie to kompletnie nie interesuje bo nie masz zielonego pojecia o tym co piszesz. nie masz pojecia dlaczego Bog zalal potopem swiat i dlaczego kazal Izraelitom zabijac narody zamieszkale w ziemi Kanaan, dlaczego spalil Sodome i Gomore. to byla po prostu kara smierci a nie wyladowanie sie na nich bo sie Bogu cos nie udalo.Po prostu wszyscy ci ludzie byli do cna zepsuci, ale ci ktorzy okazali skruche nie zostali ukarani. przykladem moze byc ta nierzadnica Rachab(uprawianie nierzadu nawet w naszych czasach jest potepiane przez ogol spoleczenstwa). Na jej przykladzie widzimy ze Bog chetnie wybacza i nie chce nikogo zabijac” jest nie do pomyslenia aby Jahwe zabil prawego wraz z niegodziwcem”. a Sodoma i Gomora? wiesz do jakiego stopnia ludzie mieszkajacy w tych miastach byli zepsuci? jak przybyl tam aniol w postaci ludzkiej to wszyscy mezczyzni z miasta oblegli go aby z nim wspolzyc!. byly tam tez praktykowane stosunki ze zwierzetami, seks grupowy, kulty bozkow: Molocha, Baala i bogini Asztarte( przeczytaj zrodla historyczne i dowiedz sie z jakimi praktykami byly one zwiazane)przeczytaj ks rodzaju 18 i 19 rozdzial. Jahwe przyrzekl Abrahamowi ze nie zniszczy tych miast jak znajdzie tam nawet pieciu prawych . Nawet tylu prawych nie bylo! Dlatego Jahwe wykonal wyrok, ale przedtem wyslal swojego aniola aby ten wyprowadzil z miasta tylu prawych ile w nim bylo- 4 osoby. czy to jest msciwosc? Wydaje Ci sie ze Bog ma mentalnosc 4-latka? Nie- po prostu ta ksiega jest skierowana do wszystkich ludzi i pisali ja ludzie a jak prosci ludzie by Boga zrozumieli jezeli biblia napisana by byla wyrafinowanym jezykiem? masz male dziecko? sprobuj mu poczytac ksiazke np. filozoficzna – zobaczysz czy Cie zrozumie

 29. maya 03.03.2010 00:45

  robercie smietano- a slyszales o zwojach znad Morza Martwego? jak nie to poczytaj w internecie i sie przekonasz jak bardzo starannie biblia byla przepisywana i jak jest dokladna. A co do jasnowidzow- ich przepowiednie roznia sie tym od proroctw biblijnych ze nie zawsze sie sprawdzaja i nie w 100% natomiast wszystkie proroctwa biblijne sie sprawdzily w 100% wiec smiem twierdzic ze te ktore maja sie sprawdzic w przyszlosci ten na pewno sie sprawdza

 30. maya 03.03.2010 01:24

  felicyto- ciesze sie ze wierzysz w to proroctwo, ale pochodzi ono ze starego testamentu a w ksiedze Objawienia bylo powtorzone-Izajasza25:8″ pochlonie On smierc na zawsze i Wszechwladny Pan Jahwe otrze lzy z kazdego oblicza”. Izajasza 30:18″ Dlatego tez Jahwe bedzie czekal, by wam okazac laske i dlatego powstanie, by sie nad wami zmilowac…” “oto co winniscie czynic: mowcie prawde jeden do drugiego. sadzcie zgodnie z prawda i nie knujcie w swych sercach nieszczescia jeden przeciwko drugiemu, nie milujcie tez falszywej przysiegi BO WSZYSTKICH TYCH RZECZY NIENAWIDZE” micheasza6:8″ on ci powiedzial ziemski czlowieku co jest dla ciebie dobre i czego wymaga od ciebie procz tego zebys czynil zadosc sprawiedliwosci i milowal zyczliwosc oraz byl skromny chodzac ze swym Bogiem” Ezechiela 33:11 ” powiedz im: Jako zyje- brzmi wypowiedz Wszechwladnego Pana Jahwe- NIE MAM UPODOBANIA W SMIERCI NIEGODZIWEGO, lecz w tym, by niegodziwy zawrocil ze swej drogi i pozostal przy zyciu”-czy takie slowa mogl wypowiedziec ktos msciwy i niezrownowazony? zrozum, ze “chocby niegodziwemu okazano laske i tak nie nauczy sie prawosci. w krainie rzetelnosci bedzie postepowal niesprawiedliwie i nie bedzie widzial dostojenstwa Jahwe”(Izajasza 26:10)

 31. mescalito 03.03.2010 03:36

  Nic dziwnego, ze zwolennicy tezy Jahwe = Bóg Stwórca (Wszechświata) wychodza tutaj z cytatami, ktore maja ukazywac Jahwego w dobrym swietle, ze niby on litosciwy, milosierni i sprawiedliwy. Wpiszcie sobie do jakiejs biblji on-line takie slowa jak “gniew”, “wytracę” a następnie “litościwy”, “miłosierny”. Wynik dla niektorych z was bedzie zaskakujacy.

  To Allach jest litościwy, sprawiedliwy i miłosierny, czesto w wersetach Koranu jest to nadmieniane. Ale Jahwe ? On lubił doprowadzac do sytuacji kiedy “odpocznie sobie moj gniew na tobie” :).

  Zastanawia mnie inna rzecz : kiedy wreszcie Kościół Katolicki całkowicie odetnie się od ST ? Malo prawdopodobne aby stalo sie to tak po prostu, gdyz byloby wystapienie wbrew istniejacym trendom pojednania i ekumenizmu. Ale jesli Semici uruchomia machine wojenna i czynnik religijny bedzie w tych wydarzeniach mial spore znaczenie wowczas stanowisko KK moze ulec zmianie.

 32. W. 03.03.2010 06:34

  @Wojox

  Są inne alternatywy dla religii chrześcijańskiej i wiary w zmartwychwstanie, sąd ostateczny, itp. oto one:

  Celem życia jest rozwój duchowy człowieka, poznawanie świata i wyciąganie wniosków z doświadczeń we własnym życiu. Reinkarnacja narzędziem rozwoju duchowego. Stwórca stworzył ludzi i inne istoty żywe, by doświadczały życia na każdy możliwy sposób by zebrać o sobie informacje i udzielić odpowiedzi, kim, ja, Stwórca jestem. W tym aspekcie, wszyscy jesteśmy autonomicznymi fragmentami Stwórcy, które kiedyś się połączą ponownie ze Stwórcą.

  Wg mnie to ciekawsza alternatywa dla ateizmu i prostackich religii Bliskiego Wschodu opartych na ograniczających rozwój człowieka zakazach i nakazach (np. u katolików zakaz wierzenia w reinkarnację, zakaz wielożeństwa, nakaz celibatu, itd. Kościół zwalcza nawet jogę i medytowanie metodami Dalekiego Wschodu).

 33. Robert Śmietana 03.03.2010 08:02

  maya, widzę, że jesteś nieźle “nawiedzona”.

  Te potoki cytatów – po co to wszystko – jeżeli dyskutujemy na temat zasadności samej biblii? Nie można dowodzić prawdziwości obiektu samym obiektem, bo niczego to nie dowodzi. “Biblia jest prawdziwa, bo tak jest tam napisane”. No to ja też teraz piszę, że ten post jest to objawienie jedynego Boga Żachwe i każdy kto natychmiast nie uwierzy, spalony będzie 😀

  Ten post, to słowa Boga. A wiecie dlaczego? Bo tak piszę, że tak jest! Koniec! Wszyscy pójdziecie do trekła (bo pisze się trekło, a nie piekło, tak mówi jedyny prawdziwy Bóg) :)))

  Weź chwilę odpocznij od biblii i nareszcie użyj mózgu i pomyśl własnoręcznie (a w zasadzie własnogłownie :D). Czy miłość karze? Czy miłość rozwala całe miasta? Czy miłość zabija 2-letnie dzieci w całym kraju, bo faraon był uparty? Czy miłość mogłaby stworzyć piekło do osadzania w nim na wieczność tych, co nie są posłuszni? Czy miłość w ogóle mogłaby posunąć się do żądania posłuszeństwa? Czy miłość aby przebaczyć, musi najpierw koniecznie posłać na rzeź swojego syna? Czy miłość kiedykolwiek czegokolwiek potrzebuje (Bóg potrzebuje abyśmy w niego wierzyli i go czcili)?

  Opisany w biblii Bóg, to parodia miłości. To gniewny, niespełniony, żądny boskiej władzy oraz uwielbienia sadysta. Nie ma żadnego usprawiedliwienia na mordy, które Jahwe popełnił. Na te wszystkie plagi które zesłał na wielu niewinnych ludzi, bo musiał sobie pograć w psychologiczne gierki z faraonem (specjalnie tak robił, aby faraon miał zatwardziałe serce).

  O tak, stary testament (czyli mitologia żydowska + nieco poezji + opis prowadzenia pastuchów przez zaawansowanego technologicznie Jahwe) ciąży kościołowi, oj ciąży. Trudno pogodzić wizję Boga miłości głoszonego przez Jezusa z opisami ohydnych ekscesów i cierpień jakie zadawał ludziom Jahwe. Jahwe zabija za samo niewierzenie w niego. Tak robi miłość. Jahwe karze do 7 pokolenia za występki przodków. To jest właśnie ta chrześcijańska (a w zasadzie, to żydowska) miłość.

 34. pepe 03.03.2010 10:57

  Cóż wiemy o Bogu,nic albo prawie nic .Według mnie Biblia mądrze prawi o ludziach i życiu (to nie harlekin).
  A ST to są dzieje jednego narodu.
  @Robert
  Podobno zaburzenia psychiczne mogą się uwidocznić do 7 pokolenia.

 35. felicyta 03.03.2010 12:11

  @Robert Śmietana 03.03.2010 08:02 :,

  -wlasciwie powiedziales wszystko co trzeba, z nawiedzonymi sie nie ma dyskusji, bo nie sa w stanie wyjsc poza obszar swojego zaslepienia. Albo cytuja biblie, albo ublizaja albo strasza bogiem milosci, ze sie zemsci…

 36. felicyta 03.03.2010 12:26

  @maya 03.03.2010 00:45

  -co do zwojow znad Morza Martwego, to wiesz tyle ile sekta Swiadow Jehowy glosi. A prawda jest nieco inna, wiele z tych zwojow utajniono, bo ich publikacja moglaby przyczynić sie do załamania wiary chrześcijańskiej! Powinno to dac Ci do myslenia. Poszperaj w necie.

 37. Robert Śmietana 03.03.2010 16:36

  klupnij się w ten zakuty łeb, maya, może to coś odblokuje

 38. felicyta 03.03.2010 18:32

  Szkoda nerwow Robert, takie twarde glowy nadaja sie tylko do przebijania murow, nie do myslenia.

 39. Robert Śmietana 03.03.2010 19:39

  A bo mnie wkurzyła. Sama kurde nie umie myśleć, a mnie będzie to inputować.

 40. mescalito 03.03.2010 20:47

  Robert, jesli na przyszlosc bedziesz chcial / czul potrzebe dyskutowac z zatwardzialymi Chrzescijanami (lub przedstawicielami innego wyznania) to wiedz, ze rzadko mozna cos wskorac za pomoca logicznych argumentow. Tak to jest, ze im czlowiek bardziej inteligentny tym latwiej wynajdywac mu argumenty na rzecz obrony DOWOLNEJ tezy i nawet jesli pokazesz mu, ze czarne jest czarne to on nadal widzi je w innym kolorze.

 41. felicyta 03.03.2010 21:54

  A wiecie jak podwyzszyc sobie inteligencje? Odpowiedz jest w swietnym filmie “Robert Anton Wilson – Akceleracja do 2012 (napisy PL)”

 42. Ed 03.03.2010 22:41

  Robert Śmietana, zgadzam się jak najbardziej z Twoją opinią na ten temat.

  Jedyna droga do prawdziwego poznania Boga nie może wypływać od innych ludzi, bo po prostu mogą się mylić. Na podstawie tego co sami wiemy musimy zadać sobie pytanie: jaki jest stwórca tego świata? Wszechmogący, wszechwiedzący, sprawiedliwy, czynny czy bierny?

  Ja osobiście jestem na etapie, w którym wierze że wszystko da się wytłumaczyć “naukowo” bardziej lub mniej trafnie. Skoro cały wszechświat przenika “siatka” łącząca wszystko ze wszystkim ponad-czasowym “łączem”, to znaczy że teoretycznie (pod/nad-świadomie) każdy z nas i Bóg wie o wszystkim wszystko, bo sam jest częścią, budulcem każdej materialnej i nie materialnej rzeczy we wszechświecie.

  Czy jest czynny i wszechmogący? Myślę, że nie, bo jaki ojciec dałby swoim dzieciom umierać w najstraszliwszych mękach (byle jaki przykład: 4 letnie dziecko ginie w pożarze)? Jest albo bierny, albo nie jest wszechmogący.

  Jakąkolwiek religie tego świata trzeba odstawić na bok i samemu zastanowić się nad osobą Boga. To prawda, że wszystko odpowiedzi są w nas samych. Warto w rozważaniach uwzględnić fakt, że wszechświat tętni życiem (ignorowanie tego faktu jest idiotyzmem. Wg. National Geographic na dzień dzisiejszy na każde ziarenko piasku na ziemi przypada milion gwiazd w kosmosie; przy naszej gwieździe jest 9 planet i przynajmniej na jednej tętni życie, łatwo pomyśleć jak duże jest prawdopodobieństwo życia gdzie indziej), bo Bóg, religia i szatan, który też może wcale nie istnieć – podbijam Roberta, nie są sprawami tylko ziemskimi. Nie mamy pewności, że Biblia mówi prawdę. A skoro nie mamy pewności, to jak można pokładać w to tak zatwardziałą wiarę? Nie jest grzechem wątpić. Wiara to nie wiedza, ale świat nie jest chaosem stworzonym z chaosu – trzeba do tego logicznie podejść.

  A nauka kościoła i większości innych religii jest po prostu idiotyczna. Jakieś zakazy, posty, komunia święta, sakramenty, spowiedź itd itd itd. Prawda jest tylko jedna: nic po za miłością się nie liczy 🙂

 43. Ciemnogrodzianka 03.03.2010 23:28

  Od kiedy człowiekowi amputowano duszę, uwierzył on w śmierć Boga.Teraz może robić co chce, z nim można to samo.
  Paweł Paliwoda- felietonista, konwertyta na katolicyzm

 44. Joanna d’Arc 03.03.2010 23:40

  Bóg obiecał wygubić, m.in. wszystkie konie(9,3), ale wynika ,że wygubił tylko bydło.(9,6)…

 45. Robert Śmietana 03.03.2010 23:43

  “żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się”

  Żałował. To znaczy że wcześniej się pomylił 😀 – w biblii jest dowód na to, że Bóg się pomylił!
  Zasmucił się. To Bóg bywa smutny?! Niesamowite. Po co być wszechmogącemu smutnym, kiedy może pstryknąć palcem i już być wesołym i doskonale o tym jako wszechwiedzący wie? 😉

  Ed@44 – ja też się zgadzam z tym co Ty z kolei napisałeś.

 46. Joanna d’Arc 03.03.2010 23:45

  Jeremiasz, może przestań się pastwić nad starą Biblia i napisz nową, już bez przekrętów. Imię zobowiązuje !

 47. Jeremiasz 03.03.2010 23:53

  Komentarze Jeremiasza usunięto z powodu naruszenia regulaminu punkty 2 i 10. Prosimy nie zawalać WM cytatami z Biblii.

 48. felicyta 04.03.2010 14:56

  Warto poczytac na potwiedzenie, ze Jahwe to kosmita:
  http://www.sm.fki.pl/index.php?nr=Maszyna_do_produkcji_manny
  “Maszyna do produkcji manny
  Autor – Arnold Mostowicz
  Fragmenty z książki Arnolda Mostowicza “O tych co z kosmosu”,
  zawierającej streszczenie książki “Maszyna do produkcji manny” napisanej przez Rodney’a Dale’a i George’a Sassoon’a (…)klilka słów o ich książce, która jest próbą naukowego uzasadnienia tezy, iż biblijna manna była po prostu produktem wytwarzanym przez maszynę. Skomplikowaną, bo skomplikowaną, ale będącą przecież wytworem techniki, a nie cudu. (…)”

 49. Robert Śmietana 04.03.2010 16:27

  Jeremiasz nie zawalał cytatami z biblii. On podawał kolejne fragmenty i czynił objaśnienia do nich, dlaczego są pozbawione sensu!

  Wykasowaliście jeden z najlepszych materiałów w tym wątku! Dowody z samej biblii na jej beznadziejność.

  OD REDAKCJI: Obojętne jest w jakim celu cytaty z Biblii są publikowane – czy w celach ewangelizacyjnych czy wręcz przeciwnie – regulamin dotyczy wszystkich bez wyjątku. Cytaty w komentarzach Jeremiasza zawierały od 95% do 100% objętości komentarza.

 50. felicyta 04.03.2010 17:09

  Jestem zbulwersowana faktem, ze usunieto komentarze Jeremiasza. Jedne z niewielu kom. logicznie uzasadniajacych swe twierdzenia wybranymi krotkimi cytatami z blblii. W takim razie prosze rowniez usunac komentarze Mayi, ktore sa samymi cytatami biblijnymi jedynie bez numeru rozdzialow i wersetow. Nie spodziewalam sie usuwania PRAWDY z Wolnych Mediow.

  OD REDAKCJI: Każdy, kto będzie zawalać WM wklejkami tekstów cudzego autorstwa (np. artykuły, fragmenty obszerne książek) będzie mieć komentarze kasowane. WM nie oceniają “prawdziwości” czy “nieprawdziwości” komentarzy, lecz zgodność z regulaminem. Proszę powstrzymać się w przyszłości przed podobnymi oskarżeniami pod adresem redakcji WM i zapoznać się z regulaminem.

 51. mescalito 04.03.2010 19:23

  felicyta, bardzo dobrze, ze podales tego linka. Ciekawe kiedy ludzie wreszcie zaczną patrzec na swiat obiektywnie… Bo stosunek ludzi wierzacych taki napewno nie jest (zreszta nie moze byc bo gdyby takim sie stal wowczas upadlaby ich wiara), stosunek naukowcow zreszta tez. Panuje wręcz dogmat, ze podania starozytnych ludow z roznych czesci swiata to tylko bajki majace za zadanie wyjasnic im powstanie swiata lub ich plemienia. Niektorzy z uczonych sa zdania, ze powstaly na skutek stycznosci z roslinnymi halucynogenami – to juz blizsze moim zdaniem prawdy jednak patrzac obiektywnie na dostepne dane nalezy uznac, ze hipoteza “kosmiczna” jest bardziej prawdopodobna tym bardziej, ze wspolczesnie aktywnosc UFO rowniez ma miejsce, na szczescie w innej postaci niz przed paroma tysiącami lad na pustyni afrykanskiej :)).

 52. sprawa 04.03.2010 20:53

  Robercie, inteligencja twoich komentarzy mi imponuje 😀

 53. Marckus 04.03.2010 20:54

  Cieszę się, że jest tu także trochę rozsądnych i wyważonych komentarzy. A teraz o nauce, która uważa za bajki te wszystkie “święte księgi” różnych religii (a było ich w całej historii ludzkości, tej znanej i nieznanej całkiem sporo). Generalizując, tzw. nauka uważa wszystko, czego nie potrafi wyjaśnić za nieistniejące. A mnie się wydaje, że wszystko, co leży u podstaw wszystkich religii nie jest wymyślone. To wszystko mogło się kiedyś wydarzyć, tylko zostało opisane z wieloma uproszczeniami i przekłamaniami tak, żeby mogło służyć swojemu celowi. Żeby mogło być narzędziem służącym do panowania nad ludźmi, którzy w to wierzą. Bo w jakim celu cesarz Konstantyn wprowadził chrześcijaństwo, jako religię panującą? Tylko najpierw wprowadził modyfikacje, aby lepiej służyła jego celom. A żeby sobie pogłębić wiedzę o nas i otaczającym nas świecie warto zainteresować się hermetyzmem, jedną z najstarszych filozofii, która stara się wyjaśnić jak funkcjonuje ten świat.

 54. Ciemnogrodzianka 04.03.2010 22:51

  Rozwijając i korygując nieco wypowiedź Markusa, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że człowieczeństwo = trzy sfery: fizyczna ( ciało, zdrowie), intelektualna ( wiedza), duchowa( religia). Dlatego w każdej fazie historii i w każdym miejscu świata,gdzie pojawił się człowiek, zaistniała jakaś religia.Religia jest atrybutem człowieczeństwa. KAŻDY czowiek wyznaje jakąś religię, np. jego bogiem są politycy,gwiazdy estrady, sportowcy,gry, internet, jakaś ideologia, seks., zależy komu, lub czemu poświęca najwięcej czasu, kto lub co jest dla niego najważniejsze..Każdy ma boga, na jakiego zasłużył- śpiewał J. Kaczmarski

 55. Ciemnogrodzianka 04.03.2010 23:09

  @Marcus “Cesarz Konstantyn wprowadził chrześcijaństwo jako religię panującą ( …)wprowadził modyfikacje, aby lepiej służyła jego celom”. Cesarz Konstatyn nie żyje od 1700 lat, dlaczego zatem religia chrześcijańska nadal trwa? Rzekome modyfikacje służyły cesarzowi Konstantynowi, ale dlaczego wygodne były też dla jego następców? Co więcej religia akceptowana jest przez demokracje. A w jakim celu Luter,Kalwin reformowali religię, nie mieli przecież żadnej władzy politycznej? Odpowiedź znajdziesz w moim poprzednim komentarzu..

 56. Raptor 05.03.2010 00:01

  @Ciemnogrodzianka
  “Cesarz Konstatyn nie żyje od 1700 lat, dlaczego zatem religia chrześcijańska nadal trwa? Rzekome modyfikacje służyły cesarzowi Konstantynowi, ale dlaczego wygodne były też dla jego następców? Co więcej religia akceptowana jest przez demokracje.”

  No to już widzisz jakie głębokie ma to tradycje i jak daleko sięgają powiązania. Najpiękniejsze są odpowiedzi w samych pytaniach.

 57. Fenix 05.03.2010 07:22

  @maya …”jaka jest wiec nadzieja na przyszlość dla ateisty? ze umrze i co dalej? ano nic. “… Ale to jest najwspanialsza wiadomość “na nic” cudowna nadzieja” na nic “? Po co mi ma ktoś wciskać swoją religie wiarę ;nieba i piekła ,czy reinkarnacje , odkupienie win ? Itp ..swoją bajkę” 1000 i jednej nocy “,zawsze będziesz w to brnąć i będziesz ich niewolnikiem ! Nicość, jest jedną z najwspanialszych rzeczy ,która się wydarzy ! Bo kończy się oszustwo ,można zacząć odkrywać prawdę własną prawdę !

 58. felicyta 05.03.2010 10:54

  @50Robert Śmietana 04.03.2010 16:27 :,

  -Robert, walczymy z wiatrakami, ale prawda i tak ujrzy swiatlo dzienne.

 59. Raptor 05.03.2010 17:50

  @Fenix
  “Nicość, jest jedną z najwspanialszych rzeczy ,która się wydarzy ! Bo kończy się oszustwo ,można zacząć odkrywać prawdę własną prawdę”

  Jakże się ucieszyłem odkrywając to jako dziecko, nieopisana wręcz radość 🙂 Ale niekoniecznie musi być aż tak różowo 🙂

 60. Ciemnogrodzianka 05.03.2010 21:30

  57@ Raptor- niestety, mój ciemny umysł nie potrafi odnależć odpowiedzi w moich pytaniach. A co sądzisz o 50@.? 60@ Raptor – przykro mi, ale nie istnieje w przyrodzie NIC. Ale dla Ciebie natura zrobi wyjątek, oby jak najszybciej.

 61. Świetlisty 04.08.2015 11:02

  Dołączając sie do dyskusji chciałbym powiedziec ze nie wykluczone ze cos lub ktos istnieje i pewnie mozna nazwac to lub tego kogos bogiem jednak napewno nie o stwórcy najwyzszym opowiada st.testament .Wezcie do ręki st testament i przeczytajcie go z analizą boskosci jahwe okaze sie ze głowne jego przymioty są ludzkie bardziej niz boskie i to zdecydowanie i wiele razy.Komus tutaj indoktrynacja wyprała troche mózg i brak obiektywnego osądu.
  Poza tym chciałbym zaznaczyc ze chrzescijanstwo nie jest polską religią (tak na marginesie) nie zapominajcie ze zostało narzucone na siłe a najezdzcy wymazali nam naszą polską własną wiare i historie.Czemu nie uczy sie o niej w szkołach? Nazywalismy boga najwyzszego naszym własnym imieniem ale kto to teraz pamieta?
  Na koniec dodam ze nie wyznaje zadnej religii a z okrutnym jahwe nie chce miec nic wspólnego.Natomiast nowy testament jest b.wątpliwy jesli chodzi o autentycznosc .
  Zdaje sobie sprawe ze temat religii jest niebezpieczny bo zaraz odezwą sie fanatycy no ale nie mam zamiaru z nikim dyskutowac .Napisałem ci chciałem i tyle
  Pozdrawiam myślących 😉

 62. bob 04.08.2015 13:16

  Wiesz Świetlisty , witam …

  Zróbmy taki eksperyment .. ja jestem w stanie udowodnić że się mylą ..no a może nie.

  No ale to nie jest takie proste .. ciekawy jestem kto jest w stanie narazić się na gniew Borzy .

  Bo będzie musiał jednak zniszczyc wiare swoją i swoich Ojców ,co nie oznacza że wszyscy od razu to pojmą , jednak to będzie obciążało jego sumienia .

  Dodatkowo musi się jednak z tym pogodzić , on nie należy do tych co łagodni trakują zdrajców..

  napewno dostanie zapłatę , bo to jest jak w banku…

  Ciekawe kto teraz zwątpi w wierę w swego Stwórcę, i podniesie tą rekawicę by to sprawdzić i się go wyprzeć …. bo jednak najpierw musi podważyć Jego istnienie ..czekam

 63. agama 04.08.2015 13:48

  niektórzy lubią dostać z bicza

 64. supersebi900 04.08.2015 17:47

  Maya…Bóg biblijny jest takim samym bożkiem jak bogowie greccy czy tez egipscy…notabene Jezus zerżnął swe idee od Horusa.Jest zwykłym plagiatem żywota Horusa.Nie potrafił tez zbyt wiele czynic cudów…bo niby jakie czynił?w jego czasach byli lepsi od niego-jak chocby Apoloniusz z Tiany,ten przywrócił do zycia zmarłego po 8!!! dniach,Jezus ledwie po trzech.W dodatku po co mu było 72 apostołów z drugiego szeregu?Wiemy ze ich zadaniem było robienie mu publiki i rozgłosu,znamy ich imiona.Kim byli?czyż to nie nazareńczycy?Wracajac jednak do Boga…to mamy tu klasyczny paradoks…zewsząd słyszę ze jest on wzorem mądrosci i miłości…wg Biblii zna on nawet to co zamieszasz uczynic…skoro zna twe przyszłe prosby to nie masz wolnej woli-on już wszystko wczesniej wiedzial jak przeżyjesz swoje życie,jak umrzesz i jakie popełnisz grzechy.Gdzie tu wiec wolna wola?jesli jest wszechwiedzący to ludzie sa jak kukielki w teatrzyku…NIE MAJA WOLNEJ WOLI.Nie chce mi sie tego tu uzasadniac (MT 6,5 6,8)bo mozna by napisac o tym niezły elaborat…Niemniej smieszy mnie kiedy ludzie wierza ze strachu przed smiercia…Co to za wiara ze strachu?A ty taka tu przedstawiasz…Wolę tragiczną prawde o nicosci po smierci niż zaklinanie rzeczywistosci i szukanie jakichs bozków byleby oszukac samego siebie ze cos tam jeszcze bedzie…pozdrawiam

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.