Rząd przyjął ustawę umożliwiającą przymusowe szczepienia

Opublikowano: 24.10.2020 | Kategorie: Polityka, Prawo, Wiadomości z kraju

Liczba wyświetleń: 17775

Elity NWO konsekwentnie realizują swój plan masowych przymusowych szczepień. Teraz dostały zielone światło od rządu RP. Ustawa została przegłosowana w cieniu afery dotyczącej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Oto jej treść:

„Dz.U.2020.1845 t.j. Art. 36. (Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego)

1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

2. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

3. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.

4. Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.

5. Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie.

6. Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej.

7. Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.

8. Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody.”

Bill Gates zaciera ręce…

Wszystkie maski opadły, a podczas ostatniej wspólnej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, rząd ogłosił rozszerzenie czerwonej strefy na całą Rzeczpospolitą Polską. Podjęta przez rząd decyzja, de facto wprowadza ogólno krajowy lockdown gospodarki, co może doprowadzić do upadku wielu z jej gałęzi i wpłynie na życie każdego z nas. Na co więc będziemy musieli uważać?

Od dzisiaj, a więc 24 października wprowadza się szereg nowych (dla mieszkańców dotychczasowych żółtych stref) obostrzeń. Najważniejsze z nich to między innymi:

– objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);

– w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;

– zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów;

– zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;

– max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Rząd, wprowadził je w życie mimo wielu istotnych obaw, a nawet demonstracji przedsiębiorców, którzy zostaną szczególnie dotknięci przez ich wprowadzenie. Działalność gastronomiczna, została niemal zupełnie wstrzymana co w szerszym horyzoncie czasowym może się zakończyć upadkiem tej gałęzi rynku. Od jutra, obowiązuje absolutny zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Zezwala się jedynie na sprzedaż jedzenia na wynos oraz na dowóz. Dla wielu z nich, oznacza to konieczność zwalniania pracowników, co bezpośrednio wpłynie na bezrobocie.

Dla przeciętnego Polaka, jest to również kolejny zestaw ograniczeń w przemieszczaniu się. Możliwość organizowania zgromadzeń została niniejszym zredukowana do 5 osób. Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego. Ograniczenia dotkną również transportu zbiorowego i nie tylko. Zgodnie z zawartymi na stronie rządowej opisami:

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

– 50% liczby miejsc siedzących albo

– 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Takie sformułowanie przepisów sprawia, że nawet kierowcy samochodów osobowych muszą nosić maseczki podczas jazdy. Do tej pory w myśl rozporządzenia z 9 października:

Od dzisiaj z obowiązku noszenia maseczki nie zwalnia nas nawet jazda z członkiem rodziny lub osobą, z którą prowadzi się wspólne gospodarstwo domowe. Absurdalność tych przepisów ustępuje tylko karom przewidywanym za ich złamanie. Policja w przypadku kontroli za niezasłanianie ust i nosa może ukarać mandatem 500 zł, skierować sprawę do sądu (grzywna do 5 tys. zł) lub informację do sanepidu, który z kolei może nałożyć karę administracyjną do 30 tys. zł.

Nie mniej dotkliwe są obostrzenia, które dotkną sferę edukacji. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Jest to ostateczne zakończenie trwającej od tygodni niepewnej sytuacji w szkołach. Lekkim pocieszeniem dla rodziców może być fakt, że przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Zakaz prowadzenia działalności nałożony wcześniej na siłownie, baseny i aquaparki pozostaje utrzymany pomimo wyraźnych protestów przedstawicieli tych środowisk. Rząd podjął również pewne próby załatania stworzonych przez siebie dziur prawnych i zawarł w nowych ustaleniach zakaz korzystania z hotelowych siłowni i restauracji dla gości spędzających w nich mniej niż jeden dzień.

Nie mniej istotna jest tutaj “prośba” skierowana do osób powyżej 70 roku życia o możliwe pozostanie w domach i ograniczanie zbędnych wyjść. Szczególnie interesująco jawią się tutaj wyjątki uznawane za niezbędne przyczyny dla opuszczenia domów:

Wyjątkiem są sytuacje związane z:

– wykonywaniem czynności zawodowych,

– zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,

– sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Reasumując, wiele miesięcy stopniowego podkręcania temperatury zakończyła się dla polskiego społeczeństwa kolejnym lockdownem bez lockdownu. Niektóre z gałęzi gospodarki zapewne nigdy nie podniosą się po wydarzeniach nadchodzących miesięcy. Tysiące Polaków staje obecnie przed groźbą bezrobocia, a postępująca medialna panika i zupełny paraliż służby zdrowia skupionej niemal wyłącznie na wirusie SARS-CoV2, zdecydowanie nie skłania do optymizmu.

Jeśli komuś do tej pory wydawało się, że rząd Mateusza Morawieckiego zakończył „zabawę w kolory”, to jest w błędzie. Już wkrótce oprócz ogólnokrajowej strefy czerwonej pojawią się „elitarne” czarne strefy. Nowy poziom restrykcji zasugerowali pandemiczni doradcy rządowi. Jednym z nich jest dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie on miał zasugerować czarne strefy czyli „lokalne lockdowny”.

Czarne strefy będą jak Wuhan z początku epidemii w Chinach. Będzie w nich obowiązywał zakaz wychodzenia z domu. Zatem przemieszczanie się będzie w zasadzie wykluczone. Zostaną całkowicie zamknięte szkoły.

Rakowski jest zdania, że sama nazwa „czarna strefa” może wywierać psychologiczny efekt na Polakach, którzy dzięki temu z automatu zaczęliby bardziej na siebie uważać i nie byłyby konieczne jeszcze ostrzejsze restrykcje i przepisy. Czyżby? „Nawet jeśli nie zostaną wprowadzone nowe restrykcje administracyjne, to społeczeństwo i tak mocno zareaguje, będzie się pilnowało. Trend wzrostu epidemii zostanie przyblokowany” – twierdzi Rakowski. Obecnie do „czarnych stref” kwalifikuje się 15 powiatów oraz miasto Kraków.

Tymczasem rząd ciągle zwleka z decyzją odnośnie Wszystkich Świętych przy jednoczesnym podkreślaniu, że nadchodzące tygodnie będą krytyczne i możemy się spodziewać nawet 20-25 tysięcy potwierdzonych zakażeń dziennie.

Morawiecki i Niedzielski są więc bardzo niekonsekwentni. Jeśli utrzymują, że sytuacja jest bardzo poważna, a mimo to nie zamkną cmentarzy i z tego powodu dojdzie do jeszcze większej fali zachorowań, to może to być początek końca rządów PiS. Trudno bowiem będzie im wytłumaczyć tak sprzeczne ze sobą działania w walce z COVID-19.

Autorstwo: Marcin Kozera i M@tis
Źródło: ZmianyNaZiemi.pl [1] [2] [3]
Kompilacja 2 wiadomości: WolneMedia.net

Komentarz „Wolnych Mediów”

Podsumujmy informacje oficjalne i plotkarskie, które układają się w spójną całość…

1. Pojawiły się plotki, że rząd szykuje obozy koncentracyjne dla obywateli zwane dla zmyłki „obozami izolacyjnymi” i „szpitalami polowymi”. Szpitale te są stawiane na stadionach, które otoczone są murami uniemożliwiającymi ucieczkę.

2. Rząd mówił kiedyś, że szczepienia nie będą obowiązkowe, teraz pojawiają się informacje, że będą obowiązkowe. Czyli kolejne kłamstwo rządu i eksperyment medyczny, bo jak nazwać przymuszanie do szczepionek testowanych w pośpiechu?

3. Zmodyfikowano ustawę tak, aby umożliwiała przymusowe podawanie leków, szczepień i testów RT-PCR, które wykazują od 87 do 94% błędnych wyników dodatnich, a pozostałe procenty mogą być zbiegiem okoliczności. Dochodzi do takich absurdów, że testy RT-PCR interpretują przeciwciała zwalczające koronawirusa jako… zakażenie koronawirusem!

4. Wobec osób, u których kiepskie testy RT-PCR, które w większości przypadków są błędne, będzie stosowana przemoc fizyczna z udziałem policji i żołnierzy, w celu ich izolowania i podawania medykamentów, nawet wbrew ich woli z użyciem przemocy fizycznej i zakładania kaftanów bezpieczeństwa, co narusza prawa człowieka do samodecydowania o swoim organizmie.

5. Z lekarzy, medyków i felczerów nowelizacja ustawy zdejmuje odpowiedzialność za błędy medyczne i śmierć pacjentów. Za błędy medyczne można np. leczenie pod przymusem z powodu pozytywnych wyników kiepskich testów RT-PCR, zgony z powodu podłączania do wysokociśnieniowych respiratorów, które miażdżą ludziom płuca, zachorowania na koronawirusa po zaszczepieniu szczepionką z koronawirusem, kalectwa neurologiczne i zgony poszczepienne. Za pacjentów podłączonych do respiratorów szpital otrzymuje więcej pieniędzy i istnieje uzasadnione podejrzenie, że będą podłączani do nich pacjenci, którzy tego nie wymagają.

6. W Sejmie Morawiecki mówił o wykuwaniu Nowego Porządku Świata. Używa też sloganu NWO o „nowej normalności”. To dowód, że realizuje odgórny plan działania, którego sam nie wymyślił.

7. W styczniu 2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja Światowego Forum Ekonomicznego ws. wprowadzenia na świecie Wielkiego Resetu.

8. Z przecieków od kanadyjskich polityków wynika, że Wielki reset będzie polegać na oddłużeniu ludzkości w zamian za dochód podstawowy, przejęcie światowej własności prywatnej przez MFW i rządy państw, oraz zgodę na coroczne szczepienia na COVID. Banksterzy nie będą podlegać nacjonalizacji. Ludzie staną się ich niewolnikami, bo cały ich dobytek będzie należeć do banku MFW, który może w każdej chwili im go zabrać lub przekazać komuś innemu.

9. Rząd polski dwoi się i troi, żeby Polacy zbiednieli i wpadli w długi. Zamyka firmy, utrudnia działalność gospodarczą, zwiększa podatki, itd.

10. Działania rządu i PiS wyglądają, jakby próbował wywołać w Polsce wojnę domową lub powstanie antyrządowe. Mamy rzekomo kryzysową sytuację a PiS ciągle prowokuje obywateli coraz to bardziej kontrowersyjnymi ustawami. Raczej nie chodzi o oddanie władzy opozycji w trudnych czasach, i podanie się do dymisji, bo wtedy nie zależałoby mu na zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach. Chce mieć pretekst do wyprowadzenia wojska na ulice i ogłoszenia stanu wyjątkowego lub wojennego?

11. Według przecieku od aktorki Violi Kołakowskiej, która rozmawiała z wysoko postawionym politykiem, powrócą do Polski czasy Holokaustu i obozów koncentracyjnych, dla których alternatywą jest zaaranżowana wojna domowa na miarę tej z Syrii, lub którą próbuje się zainicjować na Białorusi.

12. Rząd alergicznie zareagował na wizję jasnowidza Jackowskiego, który mówił o 3 latach i pół roku plandemii. Być może tym razem trafił w dziesiątkę, skoro zaczął mieć problemy polityczne.

Na podstawie tych wszystkich informacji i plotek obraz wyłania się jeden – w walce z koronawirusem wcale nie chodzi o walkę z pandemią, tylko o zniewolenie ludzkości i wprowadzenie Nowego Porządku Świata.

Wygląda na to, że do „plandemii” celowo wybrano kiepskie testy PCR, aby koronawirusa wykrywano u jak największej części populacji, aby pojawił się pretekst do przymusowego zamknięcia wielkich rzesz ludzi, przymusowego leczenia i szczepienia nawet osób, które przechorowały COVID-19 i nabyły naturalnej odporności. Zastanawiające jest, czy w szczepionkach będzie umieszczony „koń trojański”, bo podejrzane jest, jak bardzo rządzącym zależy na zaszczepieniu całej populacji i to z użyciem przemocy fizycznej! Jednymi z celów Nowego Porządku Świata jest depopulacja ludzkości do poziomu pół miliarda i kontrola długości życia ludzi, więc być może jest tu coś na rzeczy, nie licząc plotek o nanoczipach identyfikacyjnych do kontrolowania ludzkości. Kto nie będzie mieć czipa, ten nic nie kupi, kto się postawi władzy, temu wyłączą czipa, jak informował Aaron Russo (patrz wideo niżej).

https://www.youtube.com/watch?v=wkUVu7MRUM4

Wygląda na to, że teorie spiskowe, z których niedawno wszyscy się śmiali, spełniają się na naszych oczach. Jedyną bronią ludzkości jest… przekazywanie pocztą pantoflową informacji ogłupiałym telewidzom TVP i opór przeciwko tyranii PiS-u, który zdradził Polskę i Polaków, aby zlikwidować Polskę (przekształcając ją w coś w rodzaju województwa) i zrealizować cele Nowego Porządku Świata (które zakładają depopulację ludzkości, zniewolenie jej przez spiskowców, których szefowie jeszcze się nie ujawnili, i likwidację państw).

Mam wrażenie, że Morawiecki oszalał ze strachu, że nie uda mu się wykonać rozkazów przed styczniową konferencją ws. Wielkiego Resetu, i chce się przed swoim szefem (i nie chodzi o Kaczyńskiego) wykazać nadgorliwością. Być prymusem NWO. Ale to tylko moje odczucie, taka hipoteza, a nie fakt.

Jedno jest pewne – jesteśmy OKŁAMYWANI przez rząd, który nie mówi nam prawdy i zmienił państwo (teoretycznie) demokratyczne w totalitarne rządzone dyktatorsko twardą ręką.


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

30 komentarzy

 1. BANDZIORkaq 24.10.2020 21:09

  Chciałabym odnieść się do kwestii przymusu bezpośredniego w sytuacji kiedy wymagane jest podanie leku , przepraszam, ale na cow-id “nie ma przecież skutecznego leku, nawet te które działają nie są skuteczne” , ponadto jszczepionki póki co nie ma….Jeśli powiedzmy pacjent ma kiłę, chorobę weneryczną wielce zakaźną, czy można unieruchomić go pasami żeby przez miesiąc szprycowac go penicyliną? Ale to takie retoryczne pytanie, każdy wie o co chodzi i trochę jest to przerażające, lecz jednoczenie tak przewidywalne , że emocje opadają. Jak w kiepskim horrorze made in Poland.

 2. Szurnięty Mędrzec 25.10.2020 02:07

  (Naruszenie regulaminu punkt 5 – nawoływanie do łamania prawa. Admin)

 3. poray 25.10.2020 08:28

  W ramach odtrutki na wypowiedzi Pinokia, polecam:
  w polskiej telewizji (WRealu24) Międzynarodowy zespół doktorów medycyny i prawnik na temat: https://www.youtube.com/watch?v=zbCiG-S0lm8
  czym leczyć COVID19, nierzetelności testów PCR, szkodliwości noszenia maseczek
  gorąco polecam

 4. Dawid 25.10.2020 09:43

  Następni Polscy celebryci zabierają głos, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Zobaczcie sobie na onecie jak doda i kaya się wypowiedziały na temat tej ustawy co ją przegłosowali jak ich od razu onet ośmieszył. A co do tej całej sytuacji idziemy na wojnę i to nie wojnę z jakimś innym państwem a z naszym własnym.

 5. Szwęda 25.10.2020 10:30

  Dawid,
  Jak na razie nikt nie idzie i nie pokazuje nawet zamiaru iść na wojnę. Ogromna większość zmanipulowanego społeczeństwa dobrowolnie ustawi się w kolejce po “szczepionkę” a ci którzy będą stawiali opór zostaną zaszczepieni siłą lub ulegną presji, a ci którzy będą stawiali duży opór zostaną zabici przez służby, a pozostali popełnią samobójstwo. Jest jeszcze opcja ucieczki lub/i partyzantki.

 6. Wolfman 25.10.2020 12:01

  Jakiej partyzantki? 😀 Siedzenie w lesie i polowanie na biedne zwierzątka? Nie ma to jak się urodzić miliarderem i śmiać się z tego wszystkiego. Jak kilka mld ludzi ulega małej garstce.

 7. Szwęda 25.10.2020 13:17

  Wolfman,
  Nieważne czy polowanie na zwierzątka czy gryzienie korzonków i zielska – pisząc partyzantka miałem na myśli trwałe, mniej lub bardziej zorganizowane ukrywanie się przed przymusową zmianą DNA lub przed śmiercią z powodu powikłań po trefnej “szczepionce”.

 8. Dandi1981 25.10.2020 13:46

  Moim zdaniem ta pandemia ma jeden cel, robotyzacje ale jak roboty maja ich zastapic przeciez nie da sie ich od tak zwolnic, temu virus sprawi ze pojda na bruk a roboty zajma legalnie ich miejsce.
  .

 9. qhashbba 25.10.2020 14:18

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/09/mark-steele-5g-moze-odparowac-ciala-wieza-grenfell/ A w ten sposob beda sie pozbywac cial albo nawet jeszcze zywych oporowych obywateli.

 10. realista 25.10.2020 16:57

  “klub inteligencji polskiej”? to jakieś orwellowskie “ministerstwo miłości”? :O… .. .

 11. BANDZIORkaq 25.10.2020 22:01

  Szanowny Adminie, czemu nie mogę wrzucić komentarza, czyżby cenZurowirus mnie strzelił? No plissss , ja , wierna fanką waszej stronki??

 12. BANDZIORkaq 25.10.2020 22:17

  Eh , dobra , napisałam się i na nic się to komu przydało, już kolejny raz mam problem. Jakie są zasady pisania komentarzy proszę o wytyczne , bo wydaje mi się że na w chodzi tu o ich treść, chyba że wyszła jakaś nowa ustawa….

 13. poray 26.10.2020 07:10

  Mam pewną wątpliwość:
  1. treść o zastosowaniu przymusu bezpośredniego była już w wersji ustawy z 2008 r.
  2. w ustawie z 2008 r (co oczywiste), ani w obecnej nowelizacji (co zaskakujące), w załączniku, wśród chorób zakaźnych (do których tyczy się ustawa) nie wymieniono COVID19/SARS2
  3.Mimo tego już w marcu 2020 rząd wydał Sanepidowi zalecenie stosowania przymusu w stosunku do osób w czasie Pandemii

  Czy może ktoś lepiej obeznany z w prawie, wyjaśni
  – czy obecna nowelizacja to kolejny bubel?
  – czy (jak sądzę) zarządzanie wydane Sanepidowi było nielegalne?

 14. Admin WM 26.10.2020 08:56

  @poray

  Dodadzą, gdy się zorientują lub nadejdzie odpowiednia pora. Nie bez powodu zwalniają medyków z odpowiedzialności za błędy medyczne (Oj, nie wiedziałem że COVID nie ma na liście przymusowo leczonych chorób! I co mi zrobicie? Nic!). To będzie wielki skandal – bo szczepionki mogą zabić więcej osób niż COVID-19. Albo w wyniku szoku anafilaktycznego, albo z powodu skutków ubocznych. Potem powiedzą, że zmarł na COVID-19, bo szczepionka zawierać będzie na pewno „osłabionego” żywego koronawirusa i test go wykryje (media będą milczeć, że koronawirus wziął się ze szczepionki i będą alarmować o kolejnej fali koronawirusa i nawoływać do szczepień, taka samonapędzająca się machina).

  @BANDZIORkaq

  Pisz kulturalnie. Najprawdopodobniej używasz słowa z listy słów wulgarnych lub obelżywych, które filtr blokuje.

 15. Dandi1981 26.10.2020 09:25

  Rzad amerykansko-zydowski czytaj PIS wspiera poprzez dotacje pandemie czyli od lba lekarza placa za podlaczenie pod respirator oraz za wykrycie zgonu przez covid. Dzieki takiej inwestycji pandemia jakos sie kreci. Ale zastanowcie ile osob na ta zaraze umarlo w waszym otoczeniu.
  A umieralnosc w polsce w 2020 wyniesie 200 tys i bedzie o polowe mniejsza niz w 2019 zasluge w tym ma lockdown ,przez ktorego bylo mniej wypadkow( nie tylko smiertelnych ale i tych w ktorych poszkodowanny przezyl) ale teraz lekarze ktorzy za pieniazki od pacjenta z covid ,zmarlego na covid, podlaczonego do respiratora podbijaja dane o pandemi ale rocznej umieralnosci nie przeskocza wiec rzad daje im nowe uprawnienia czytaj bezkarnosc w mordowaniu bo 500+ od zwlok ktorym sie covid wpisze jako przyczyne smierci to teraz powinno pojsc lawinowo. A co z bialorusia zadnych obostrzen i jakos trupy nie zalegaja ulic a kostnica pusta.

 16. Szwęda 26.10.2020 13:25

  Kto ma kabzę i/lub kawałek ziemi, chałupę na wiosce, to powinien czym prędzej zacząć się tam urządzać, dobrze się zaopatrzyć okopać, do poduchy książki o technikach przetrwania krótko i długoterminowych, to może pożyje dłużej a nawet może przeżyje nadchodzące wielkie ludobójstwo jakiego historia nie znała.

 17. rici 26.10.2020 14:09

  Szwenda w zupelnosci sie z toba zgadzam. I trzeba sie nauczyc zyc bez pradu, bez kompa,bez smartfhona. Nastapi taki reset ktorego nawet rzadzacy naszymi rzadzacymi sie nie spodziewali.

 18. realista 26.10.2020 14:35

  cholera, będzie trzeba znowu dyskietki wysyłać pocztą i czitować stampy, i pedałować żeby był prund. a niech to! a myślałem, że to już historia. no nic, idę odkurzyć komodora sześćdziesiątego czwartego… .. .

 19. ostermajk 26.10.2020 15:32

  Według oficjalnych badań CDC, SARS Cov2 jest nieszkodliwy dla ludzkich komórek, pomijając już to, że wirus nie został wyizolowany w prawidłowy sposób, że testy PCR nie służą do diagnostyki, nie są wypełnione postulaty Kocha czy Rievera etc. Proponuję się zapoznać z artykułem CDC z czerwca z którego wynika bardzo jasno, że nie udało im sie zainfekować “wirusem” ludzkich komórek w warunkach laboratoryjnych. Co im się udało to zainfekowanie komórek nerkowych małpy po wcześniejszym zatruciu antybiotykami. Można mieć wątpliwości co do tego jak to się wszystko przekłada na realną sytuację, skoro nie są w stanie udowodnić w laboratorium patogenności “wirusa”, to dlaczego uważają, że to “coś” powoduje jakąkolwiek chorobę Covid19. “Germ theory” po prostu nie trzyma się kupy. Oto link do artykułu CDC oraz do konkluzji Dr Toma Cowana, który się do tego dokopał.

  https://drtomcowan.com/only-poisoned-monkey-kidney-cells-grew-the-virus/

  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article

 20. BANDZIORkaq 26.10.2020 23:18

  #AdminWM
  Absolutnie nigdy nie epatuje brakiem kultury w wypowiedziach, słów wulgarnych nie używam, jeśli już to co najwyżej w wersji gwiazdek po pierwszej literce, co też czynię sporadycznie. Szanuję portal i jego użytkowników , nie obrażam, nie wyśmiewam, nie jestem rasistką , honofobką , chciałabym jednak wiedzieć czy np. wklejenie( ponieważ strona mi się zawiesiła , skopiowałam i wkleiłem tekst) jest automatycznie traktowane jako spam bądź też używanie nazw własnych np. leków dostępnych bez recepty również nie jest dozwolone, bo innych grzechów nie popełniłam. Nadmienię, że ten problem pojawił się kilka dni temu, wcześniej nie miałam żadnych komplikacji.

 21. Admin WM 27.10.2020 09:57

  @BANDZIORkaq
  Filtr rozpoznaje wulgaryzmy także z wykropkowaniami. Rozpoznaje też słowa spamerskie i marketingowe, etc.

 22. Szwęda 28.10.2020 13:42

  ostermajk,
  Czy nie zauważyłeś jeszcze, że obecnie jakiekolwiek argumenty nie maja już znaczenia?

 23. ostermajk 29.10.2020 11:31

  brak slow na to co sie dzieje, doslownie najwiekszy wal na ludzkosci w historii, psy-op gorszy jak po 9/11, ale to w koncu peknie, mam nadzieje, ludzie przejrza na oczy, poznaja prawde, ci co ja znaja i widza co sie dzieje sa jeszcze w mniejszosci. kiedy wszyscy sie obudza po prostu wyjda na ulice..martwi mnie tylko co bedzie pozniej..bo rzad swiatowy chyba na to wlasnie czeka. to sie dzieje pierwszy raz w historii, lockdown, kwarantanna, oszukane testy, oszukane statystyki, wirus ktorego nie sa w stanie udowodnic, ze wogole istnieje i jest jakakolwiek przyczyna jakiejkolwiek choroby..plandemia i wirus jest tylko pretekstem w tym wszystkim, tak jak wymyslili terroryzm po 9/11. polecam prace Jamesa Corbetta, doskonale wyjasnia o co w tym wszystkim chodzi:

  https://www.corbettreport.com/greatreset/

  calkowicie rozbraja mnie jeszcze jedna rzecz, piszac do jakiegokolwiek ministerstwa zdrowia w jakimkolwiek kraju z zapytaniem o kluczowe rzeczy w sprawie pandemii, np o papier opisujacy izolacje wirusa, wykazanie jakiejkolwiek korelacji miedzy wirusem a choroba, opublikowanie dokumentacji z autopsji, o testy PCR i o cala mase innych rzeczy.. nie uzyskasz zadnej odpowiedzi, w wirusa musisz wierzyc, a wierzy sie w cos na co nie ma dowodow.

 24. realista 29.10.2020 11:57

  może byśmy nawet mieli jakieś szanse, gdybyśmy nie przeginali w drugą stronę, np. negując istnienie wirusa czy wywoływanie chorób przez drobnoustroje. a tak, to przecież typowa “teoria spiskowa” na miarę płaskiej Ziemi. ilu za tym pójdzie?….. …

  (my w sensie niehisteryzujących i negujących pandemiczność “pandemii”)

 25. ostermajk 29.10.2020 12:34

  @realista
  “Germ Theory” nie trzyma sie kupy, jezeli zglebisz temat to sie dowiesz, ze choroby zakazne nie spelniaja postulatow Kocha czy Rievera, wirusy i bakterie istnieja oczywiscie ze tak ale nie sa one przyczyna chorob, choroba i objawy choroby to nic innego jak detoksyfikacja, pozbycie sie toksyn z orgznizmu. Teoria zarazka jest dobra tylko dla Big Pharmy, po to zeby sprzedawac nam leki. Jesli jestes zdrowy to nie mozna na tobie zarobic, tak samo jest z wirusem HIV i AIDS, ludzie nie umieraja od AIDS tylko od lekow, Stefan Lanka i Kary Mullis (ten co wymyslil technologie PCR) od samego poczatku negowali istnienie wiruss HIV jako przyczyne AIDS. Ksiazka autorstwa Dawn Lester i Davida Parkera – “What really makes you ill”. Naprawde goraco polecam. To nie jest tak, ze to teoria na miare plaskiej ziemii, przemysl farmaceutyczny jest scisle powiazany z przemyslem petrochemicznym, choroba jest dobra dla biznesu, malo ludzi w dzisiejszych czasach zwraca uwage na zdrowy tryb zycia, papierosy alkohol dragi przetworzone jedzenie, toksyczne powietrze, stres, malo snu. Przez to jestesmy chorzy.

 26. realista 29.10.2020 12:38

  nie zgadzam się.
  obserwuję zarażanie się, widziałem niszczenie tkanek przez bakterie, przenoszenie się bakterii i zakażanie nimi.
  być może prawda leży po środku, ale na pewno nie “po drugiej stronie”….. …

 27. ostermajk 29.10.2020 12:41

  @realista
  tego sie wlasnie obawiam, gdybysmy nawet przekonali wszystkie lemmingi do rewolucji..to co dalej..? jak to widzisz np w Polsce? ja zyje w Holandii, tutaj powoli przykrecaja srube ale generalnie jak wyjdziesz na miasto to nic sie tu nie dzieje, kompletnie nic, ludzie zyja normalnie, sporadycznie tylko ktos nosi maske na zewnatrz, totalny luz, ludzie sie smieja i rozmawiaja ze soba, zadnego zaszczucia i obawy ze ktos kto przechodzi obok ciebie jest bioterrorysta

 28. realista 29.10.2020 12:58

  niestety ale jesteśmy ofiarami demokracji.
  możemy co najwyżej przeciągać linę w swoją stronę. ostatnio dialog przestał istnieć. teraz do głosu doszli młodzi ludzie, którzy mają inną mentalność niż starsze pokolenia. mają silne poczucie własnej wartości, odrębności i uważają, że mają święte prawo do decydowania o sobie. może tutaj jest nadzieja. jedyną szansą jest demokratyczny sprzeciw, skoro w demokracji ugrzęźliśmy.

  jak, kogo, kiedy wybrać? nie wiem. sam pytam krzykaczy, nawet tu na WM, co dalej? najczęściej otrzymuję w zamian inwektywy. wychodzi na to, że nikt nie wie co dalej. wychodzi na to, że nie jest możliwe zjednoczenie się. wychodzi na to, że zrówna nas walec NWO….. …

 29. ostermajk 29.10.2020 17:40

  wiec wychodzi na to, ze jestesmy w glebokiej czekoladowej dolinie, podoba mi sie Twoje podejscie, niby kij ma dwa konce i albo jest tak albo tak, ale prawda jest taka, ze ona lezy posrodku..co zrobimy, tez nie wiem..

 30. pikpok 29.10.2020 18:09

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.