Globalne plany na przyszłość ludzkości

Opublikowano: 17.10.2020 | Kategorie: Polityka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 72319

Wstęp „Wolnych Mediów”

Poniższych informacji nie da się potwierdzić, ani zaprzeczyć, ale są one zbieżne z planami Światowego Forum Ekonomicznego zwanymi „Wielkim Resetem” i istnieje prawdopodobieństwo, że przecieki od polityków mogą być wiarygodne. Politycy ci ryzykują własnym życiem ujawniając te plany, dlatego nie należy żądać podawania ich imion i nazwisk, albo z tego powodu hejtować i wyśmiewać. Zastanów się – jak Ty zachowasz się na ich miejscu w podobnej sytuacji? Jeśli to nie „fejk” należy im dziękować, bo są to informacje, które trzeba znać „na wszelki wypadek”, bo mogą okazać się prawdą. Nie da się wykluczyć, że może to być kontrolowany wyciek w celu przyzwyczajania ludzi do akceptacji „Wielkiego Resetu” (patrz „Okno Overtona”). Polskie władze również przygotowują ośrodki koncentracyjne dla osób, które nie poddadzą się szantażowi „Wielkiego Resetu” (o tym w „Dodatku” na samym końcu). Przeczytajmy je na spokojnie…

Wiadomość od Ryszarda Opary

Pandemia COVID-19, będzie funkcjonować na całym świecie, kolejnymi falami, potem pojawią się kolejne mutacje koronawirusa – nazwane Covid-21/22 – i dalej następne. Wszystko – w określonym celu – dla dobra i przyszłości ludzkości. Ostatnio miewam ciągle – koszmarne sny, przywidzenia, które w sumie obracają się wokół moich „czarnych myśli” na temat przyszłości ludzkości. Większość czasu zastanawiam się nad obecnymi problemami związanymi z pPandemią COVID-19 i niestety… w moich przewidywaniach – przyszłość ludzkości wygląda bardzo źle. Fatalnie. Szybkimi krokami, zbliża się koniec naszej cywilizacji.

Wczoraj otrzymałem maila od mojego znajomego na temat planowanej (i właściwie realizowanej już przez światowe rządy) globalnej akcji przejęcia totalnej kontroli nad ludzkością. Wszystkie działania oczywiście „pod płaszczykiem i dla dobra ludzkości”. Bardzo intrygującą rzeczą dla mnie jest fakt, że ten przypadkowy mail potwierdza dokładnie wszystkie moje najgorsze senne i koszmarne obawy. Wszystkie informacje pochodzą od pana XY (zapewne nie można zdradzić jego imienia i nazwiska dla jego bezpieczeństwa – przypis WM), który jest posłem i członkiem rozmaitych komisji parlamentarnych rządu Kanady, a więc, bierze udział w planowaniu przyszłości dla tego kraju. Pan XY i paru jego kolegów są bardzo zbulwersowani treścią dyskusji i planów rządowych na przyszłość, dlatego zdecydowali się „po cichu” przekazać poniższe informacje do wiadomości możliwie szerokiej opinii publicznej.

Nie mogę zagwarantować, że proponowane plany i rozwiązania Rządu Kanady są całkowicie oraz zgodne z prawdą, ale ich treść, choć absolutnie niewyobrażalna, jest wprost porażająca. W związku z tym, co obserwuję w Australii, USA, Unii Europejskiej (i w innych krajach świata), większość wydaje mi się być nieprawdopodobnie całkiem prawdopodobna. Uważam, że warto, powinniśmy o tym wszystkim wiedzieć, aby przygotować się na najgorsze oraz zacząć budować siłę i jedność, i możliwie najszybciej rozpocząć walkę o przyszłość. Musimy być silni i zjednoczeni, ale wpierw musimy zdawać sobie sprawę z olbrzymich zagrożeń.

Pan XY przekazuje wiele informacji, do których dodaję krótkie wnioski będące rezultatem moich przemyśleń. Informacje te pochodzą z wewnętrznych kręgów rządu kanadyjskiego, potwierdzając wszystkie moje/nasze najgorsze obawy.

Rząd Kanady, jak i krajów zaprzyjaźnionych, planuje wykorzystać oszustwo, pandemię COVID-19, jako pretekst do całkowitego zniszczenia gospodarki krajowej i światowej oraz docelowo zablokowania działalności wszystkich ludzi na świecie w celu przejęcia kontroli.

Pandemia COVID-19, będzie funkcjonować na całym świecie kolejnymi falami – pojawią się nowe mutacje koronawirusa, którym będą nadawane nazwy np. COVID-21 itd., aż do skutku… Wiadomo: „cel uświęca środki”. Wszystko w określonym celu – dla dobra i przyszłości ludzkości.

W najbliższym czasie pojawią się na rynku znakomite, wspaniałe szczepionki, ale to będzie początek drugiego aktu dramatu pandemicznego.

Wiadomo też, że na świecie, rośnie powoli opozycja przeciwko pandemii, przeciwko testom stosowanym do wykrycia wirusa, przeciwko proponowanym szczepionkom, rozmaitym ograniczeniom, zakazom. Ludzie kochają wolność, więc ludzkość się buntuje. Ale realia są inne: cała władza i przyszłość jest w rękach tzw. „elit ludzkości” i to „elity” będą decydować o wszystkich sprawach przyszłości świata.

Na początek będą eliminowani (izolowani) ludzie, którzy nie zaakceptują szczepionek. Plany na przyszłość, przewidują m.in. konfiskatę całego ich prywatnego majątku, wszystkich zasobów i własności obywateli w zamian za gwarantowany dochód podstawowy – zasiłek ze strony państwa. Np. dla wszystkich Kanadyjczyków planuje się program umorzenia długów. Głównym podstawowym warunkiem jest wyrażenie zgody na szczepionkę przeciwko wirusowi COVID-19. Każdy będzie musiał brać taką szczepionkę co rok. Będzie darmowa (może zawierać identyfikator – „konia trojańskiego” – który pozwoli na zdalną, całkowitą i ciągłą kontrolę procesów życiowych zaszczepionej osoby, coś jak biblijne „znamię bestii” – przypis WM).

Osoby, które odmówią, zostaną uznane za „zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego” i natychmiast przeniesione do izolatek (w Kanadzie już rozpoczęto budowę obozów izolacyjnych, czyli koncentracyjnych – przypis WM).

Osoby, które znajdą się w tych placówkach, otrzymają w dniu przyjęcia dwie alternatywne „propozycje nie do odrzucenia” do wyboru, a więc:

– zgadzają się na szczepionkę, uczestniczą w programie umorzenia długów i zostają zwolnieni;

lub

– będą przebywać na czas nieokreślony w obozie izolacyjnym sklasyfikowani jako poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. W międzyczasie rząd skonfiskuje cały ich majątek!!!

Wszystko zgodnie z prawem – dla dobra publicznego.

Plany te nie dotyczą tylko Kanady, w rzeczywistości większość narodów będzie miała podobne „mapy drogowe i programy na przyszłość”. Wszystko pod kontrolą światowych instytucji.

Informacje nadesłane z maila [email protected]

Chcemy przekazać państwu – kilka bardzo ważnych informacji. Jesteśmy członkami Partii Liberalnej Kanady. Zasiadamy też w kilku komisjach Rządu Kanady. Informacje, które dostarczamy, pochodzą z Komitetu Planowania Strategicznego (KPS), którym kieruje PMO (Prime Minister Office – Biuro Premiera Kanady). Musimy zacząć od stwierdzenia, że jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego co się u nas w kraju dzieje. Uważamy że, jako Kanadyjczycy (oraz jako rodzice), którzy chcą lepszej przyszłości dla naszych, ale także innych dzieci – musimy o tych sprawach poinformować innych. Nie jesteśmy osamotnieni – 30% członków komitetu KPS, jest niezadowolonych z kierunku, w którym zmierza Kanada. Nasze opinie zostały i są nadal ignorowane. KPS – pod nadzorem PMO planuje wprowadzać nowe prawa, przepisy i obowiązki, wszystko w kierunku osiągnięcia swoich, niewłaściwych dla Kanady celów.

Biuro POM, dało nam również wyraźnie do zrozumienia, że nic i nikt nie jest w stanie oraz nie powstrzyma obecnych planów rozwoju Kanady, zgodnie z przedstawianymi propozycjami.

Oto główne założenia, wytyczne i cele zostały określone przez liderów komisji i biura (PMO):

1. Faza dodatkowych ograniczeń „lockdown” będzie odbywć się w sposób ciągły, zaczynając od głównych miast, obszarów metropolitalnych i na zewnątrz. Przewidywany termin: listopad 2020 r.

2. Rozpoczęcie przejęcia i budowy obiektów/obozów izolacyjnych – w każdej prowincji Kanady, szczególnie w stanach i na terenach mniej zaludnionych. Termin – do grudnia 2020 r.

3. Codzienna ilość nowych przypadków COVID-19, musi przekroczyć możliwości testowania – wskazany jest też, ciągły wzrost liczby zgonów związanych z COVID. Termin koniec 2020 r.

4. Całkowita i kolejna blokada kraju (bardziej surowa niż ograniczenia pierwszej i drugiej fali). Przewidywany termin realizacji: koniec grudnia 2020 – początek stycznia 2021.

5. Reforma i rozszerzenie programu dla bezrobotnych (docelowo wszystkich obywateli) – w celu przejścia do Programu Powszechnego Dochodu Podstawowego (PPDP). Przewidywany termin – I kwartał 2021 r.

5a. Plan przejścia większości ludzi do Powszechnego Programu Dochodu Podstawowego. (PPDP) Większość ludzi – bezrobotni na PPDP. Planowany termin połowa drugiego kwartału 2021 r.

6. Przewidywana mutacja COVID-19 (określanym jako COVID-21); koinfekcja wtórnym wirusem prowadząca do trzeciej fali, o znacznie wyższej śmiertelności i dużo wyższym wskaźniku zakażeń. Przewidywany termin – do lutego 2021 r.

7. Codzienny wzrost nowych przypadków hospitalizacji z powodu C-19/C-21 i zgonów związanych z tymi wirusami przekroczą możliwości placówek medycznych. Przewidywany I/II kwartał 2021 r.

8. Zastosowanie nowych, rozszerzonych ograniczeń/blokowania (określane jako trzecia blokada). Nałożone zostaną pełne ograniczenia w podróżowaniu (w tym między prowincjami i miastami). Przewidywany termin – II kwartał 2021 r.

9. Zaplanowanie różnych awarii łańcucha dostaw towarów na rynek spożywczy, np. niedobory zapasów, duża niestabilność gospodarcza. Przewidywany koniec drugiego kwartału 2021 r.

10. Rozmieszczenie służb wojskowych, w głównych obszarach metropolitalnych oraz na wszystkich głównych drogach – w celu ustanowienia punktów kontroli podróży. Ograniczy to podróż i ruch. Organizacja koniecznego wsparcia logistycznego w całym państwie. Termin – III kwartał 2021 r.

Oto główne 10 założeń i cele planu.

Członkowie Komitetu Planowania Strategicznego zostali też poproszeni o zaprojektowanie skutecznego sposobu przemiany mentalności Kanadyjczyków, tak – aby sprostać tym wyzwaniom oraz bezprecedensowym przedsięwzięciom gospodarczym. Propozycja/Projekt – taki, który zmieni oblicze Kanady i na zawsze zmieni życie Kanadyjczyków.

Inne podstawowe (ogólnie główne założenia) to eliminacja obecnego upadku gospodarczego kraju – poprzez eliminację zadłużenia obywateli – jak i państwa (rozmaitymi sposobami) oraz jednocześnie eliminacja własności prywatnej (plany te przedstawiono na stronie Światowego Forum Ekonomicznego – przypis WM).

Poinformowano nas więc, że aby zrównoważyć ekonomię kraju i to, co było w istocie rezultatem załamania gospodarczego w skali międzynarodowej, rząd federalny Kanady zamierza zaoferować wszystkim obywatelom – Kanadyjczykom – całkowite umorzenie wszystkich długów. Ma to działać w następujący sposób: rząd federalny zaproponuje wyeliminowanie wszystkich osobistych długów (kredytów hipotecznych, pożyczek, kart kredytowych itp.), które zostaną przekazane Kanadzie przez MFW w ramach programu znanego jako World Debt Reset (czyli „resetowanie” – umorzenie wszystkich długów światowych) z podpisem prezesa i zarządu MFW. Ale… w zamian za zaakceptowanie tego całkowitego umorzenia długów, każdy człowiek i firma straciłaby na zawsze własność wszelkich dóbr i aktywów.

Osoba ta musi również, równolegle zgodzić się na wzięcie udziału w programie szczepień, zgodnie z harmonogramem WHO, przeciwko COVID-19 i COVID-21, który zapewniłby jej nieograniczone podróżowanie po kraju i świecie oraz nieograniczone „dobre” życie nawet przy pełnej blokadzie (np. poprzez użycie identyfikatora ze zdjęciem zwanego kanadyjskim HealthPass – przypis RO).

Członkowie komitetu zapytali, kto stanie się właścicielem skonfiskowanego majątku i aktywów w takim scenariuszu i co stanie się z pożyczkodawcami lub instytucjami finansowymi? Odpowiedź była prosta: „Program MFW – World Debt Reset zajmie się wszystkimi szczegółami”. Krótko mówiąc MWF przejmie wszystkie długi i zobowiązania Kanady.

Kilku członków komisji zapytało również: a co stanie się z osobami, które odmówią udziału – w programie World Debt Reset i odmówią harmonogramu szczepień i nie będą mieli HealthPass? Odpowiedź, którą otrzymaliśmy, była bardzo niepokojąca. Stwierdzono autorytatywnie: wszyscy ci obywatele będą uznani jako „RYZYKO BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”!

Przekazano nam, też, że mając do dyspozycji wszystkie medialne narzędzia masowego przekazu – naszym nadrzędnym zdaniem i obowiązkiem jest „służyć dla dobra obywateli Kanady”, czyli przygotować i pomóc wprowadzić w życie ww. plany, gwarantujące, że takie zjawisko, już nigdy w Kanadzie się nie wydarzy. Podkreślono, że udział w tym przedsięwzięciu leży w interesie całego Państwa jak i wszystkich obywateli.

Mimo takich propozycji liderów KPS i PMO kilku członków komitetu (w tym ja) uporczywie pytało o losy obywateli przeciwnych proponowanym zmianom. Ostateczna odpowiedź była dla nas przerażająca. Poinformowano nas, że ich zdaniem absolutna większość obywateli, Kanadyjczyków wyrazi zgodę na obowiązkowe szczepionki, przejdzie do programu umorzenia długów i proponowanych płatności państwa PPDP będą sobie dobrze i spokojnie żyli. Natomiast obywatele (będzie ich niewielu), którzy będą na tyle głupi, że odmówią wykonania wszystkich zaleceń rządu, zostaną uznani jako „zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”. Będą początkowo żyć w samoizolacji zgodnie z ograniczeniami „lockdown” na czas nieokreślony. Ci obywatele nie będą otrzymywać zasiłków PPDP. Kiedy tylko powstaną obozy izolacyjne, w krótkim czasie zostaną ONI przeniesieni do izolatek.

Podczas pobytu w Obozach Izolacji – zawsze będą mieć do dyspozycji dwie możliwości:

1. Mogą wyrazić zgodę na harmonogram szczepienny oraz uczestnictwo w programie umorzenia długów – wtedy natychmiast zostaną zwolnieni. Jeżeli nie…

2. Będą przebywać na czas nieokreślony w izolatce (czyli mogą być więzieni nawet do śmierci – przypis WM).

Państwo skonfiskuje cały ich majątek, ponieważ zgodnie z prawem będą sklasyfikowani jako przestępcy stanowiący zagrożenie dla zdrowia publicznego i obywateli państwa.

Dalsza dyskusja z liderami Komitetu Planowanie Strategicznego i Biura Premiera była już w ogóle niemożliwa. Większość członków Komisji zaniemówiła; propozycje Rządu przekroczyły wszelkie ich najgorsze możliwie oczekiwania. Liderzy biura Premiera Kanady, zapowiedzieli krótko, że cały program będzie natychmiast realizowany, bez względu na to: kto się z nim zgadza, kto nie.

Podsumowanie Ryszarda Opary

Oczywiście cała ta afera XXI wieku nie dotyczy tylko Kanady, ale w rzeczywistości większość krajów świata, będzie miała podobne strategie i programy walki z pandemią COVID-19/COVID-21. Taka jest obecna rzeczywistość – taka jest przyszłość ludzkości.

Wszystko to co przedstawiłem powyżej – wygląda naprawdę jak koszmarny sen. To nie może być prawdą!!! A może – to rzeczywiście był tylko sen – koszmarny sen… Na wszelki jednak wypadek, uprzejmie proszę skopiować sobie jakoś, gdzieś ten artykuł. Obawiam się, że niedługo artykuł (mój sen) może zniknąć ze stron portalu Neon24.pl, tak jak i portal, który może zostać całkowicie zamknięty…

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Suplement od „Wolnych Mediów”

Uwaga! Takie ośrodki internowania, o których mowa wycieku kanadyjskim, powstają w Polsce. W sierpniu Miro Wilewski poinformował, że od wielu miesięcy trwa przebudowa szpitali. Na porodówce w Krakowie utworzono izolatkę z metalowymi drzwiami bez klamek od wewnątrz. Pacjent osadzony na takim oddziale nie może z niego samodzielnie wyjść (bez otwarcia drzwi przez osobę z zewnątrz). To oznacza, że polski rząd również przygotowuje się do więzienia nieposłusznych obywateli odmawiających „współpracy”. Nie zamierzam „współpracować”, więc może się zdarzyć, że aresztowany przez „policję medyczną” a nasz portal może nagle zniknąć lub zostać przejęty przez władze.

Niedawno podobne informacje jak Kanadyjczycy ujawniła aktorka Viola Kołakowska na „Instagramie”:

„Wszyscy wiemy, że ludzie się boją, ale to już nie jest strach, ludzie są totalnymi idiotami. Przepraszam, ludzie są po prostu totalnie bezmyślnymi istotami. To, że w tym wszystkim rodzi się agresja w ludziach, to jest niebywale. Bardzo dużo psychopatii się ujawnia.”

„Chcę wam tylko uświadomić, że to samo działo się w czasie wojny, kiedy wywozili ludzi do Auschwitz, kiedy wywozili ich do obozów. Kiedy wchodzili do komory, głęboko wierzyli w to, że to jest dla ich dobra. Że oto panowie w mundurach dbają o nich. Wchodząc do komory, myśleli, że wchodzą do łaźni, gdzie mają się umyć i z niej wyjdą, czekały na nich ręczniczki. I co się stało? I stało się to, co się stało i dzieje się obecnie to samo tylko w innych okolicznościach. W wygodniejszych, łatwiejszych czasach, gdzie przywykliśmy i przyzwyczailiśmy się do super wygód.”

„Nie to tylko w filmach się zdarza, to naprawdę nie może się zdarzyć. Przecież to już było, przecież przetrwaliśmy, wojnę mamy za sobą. Nie, nie, to już nas nie dotyczy. Obudźcie się, to właśnie nas dotyczy. To się właśnie dzieje i maski są małym elementem tej gry, ale mają one wam zaszkodzić, a nie pomóc. Już nie mówię o psychologicznym aspekcie i tym, żebyście się po prostu podporządkowywali”.

„Coś wam powiem, nie używając nazwisk. Jeden z najważniejszych polityków w tym kraju w rozmowie prywatnej powiedział jasno i wprost, że nie ma żadnej pandemii. Gdyby polski rząd nie stosował się do wytycznych, które zostały mu z góry narzucone, gdyby nie stosował się do wytycznych rządu światowego, mielibyśmy tutaj już Białoruś albo Syrię. Byłaby wojna”.

„Mówiłam, że chodzi o grubszą sprawę. Mówiłam, że nie chodzi o żadnego wirusa, że to jest przykrywka do czegoś, do grubej sprawy która się odbywa. Do tak zwanego światowego resetu finansowego”.

„Liczby zostały bardzo pięknie zmanipulowane przez media. Równanie można rozłożyć na różne liczby i za każdym razem będzie to robiło inne wrażenie, mimo że wynik jest taki sam. Została wam zinterpretowana wersja taka, która ma na was zadziałać drastycznie”.

„Możecie się już trochę wyluzować i zdjąć maseczki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale niektórzy politycy podczas wystąpień, kiedy pokazują się publicznie, to widzicie ich bez maseczek, po prostu ich nie zakładają. Zróbcie to samo”.

Po atakach i hejcie internautów oraz dziennikarzy, którzy próbują zrobić z niej wariatkę, wyjaśniła dodatkowo, nawiązując do Holokaustu z czasów III Rzeszy, że została źle zrozumiana, bo nie miała na myśli samego nakazu noszenia maseczek, ale całokształt sytuacji:

„Sytuacja będzie coraz bardziej dramatyczna. Zobaczycie, jak zacznie przypominać tamten czas, mam nadzieję, że nie 1:1. Nie czepiajmy się słów, zrozummy kontekst”.

Autorstwo: dr Ryszard Opara
Źródła: NEon24.pl, Nczas.com
Uzupełnienia: WolneMedia.net


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

17 komentarzy

 1. Admin WM 17.10.2020 12:50

  To dlatego rząd nie ma problemów z zapożyczaniem się w MFW i nie traktuje długów państwa poważnie, bo przyjdzie „Wielki Reset” i długi znikną?

  Czy to dlatego MFW i BŚ zadłużyły państwa świat ponad możliwość spłaty, aby najpierw zniewolić rządy państw, a potem zmusić je do przyjęcia „oferty nie do odrzucenia”, której ceną będzie zniewolenie ludzkości. Szefowie MFW i BŚ sami nie oddadzą swoich fortun i nie zaszczepią się tymi samymi szczepionkami, które szykują dla zwykłych ludzi.

  Wszystkie elementy układanki układają się w spójny obraz sytuacji.

 2. robi1906 17.10.2020 18:41

  Długi nie znikną, owszem kojarzę wielki reset z wyłączeniem prądu na 3-10 dni, ale dziad żebraczny pozostanie dziadem żebracznym.

  Co krajowi (tak samo jak człowiekowi) który nie ma z czego żyć i swoje istnienie zawdzięcza tylko temu, że ktoś mu daje, da taki reset?.

  Reset długu spowoduje tylko, że zaczniemy od zera zamiast kontynuacji od minus biliona.

  Reset długu nic nie zmieni, owszem Q-nan twierdzi, że ten Reset zaprowadzą ci “dobrzy”, ale moja cierpliwość się już skończyłą, nie ma resztowań Bushów, Obamów, Clintonów, o komediantach takich jak Tom Hanks, Jim Carrey, Sandry Bullock już nawet nie wspominam.

  Jak już piszę po raz kolejny, nic na świecie od upadku Rzymu i przyjęcia żyda za boga, nic nie dzieje się przypadkiem, wszystko jest scenariuszem,
  a to że jeszcze możemy szczerze pogadać na internecie, uważam za cud.
  Nie mam pozytywnych myśli na przyszłość, nie będę pisał o tm, że tylko Polacy mają przerąbane, bo tylko my jesteśmy do d… (jak nam wpierają Poliniacy).

  Jak widzimy kanadyjczycy i australijczycy mają bardziej przerąbane niż my, a to przecież Atlanci, i tu widać naocznie, że to Oni są rządzeni przez królewskie pedofilskie gady.

 3. gajowy 17.10.2020 19:49

  Im dłużej będzie przeciągana (wyolbrzymiona) pandemia tym większe prawdopodobieństwo zmutowania wirusa w niebezpiecznym kierunku. Mediom, raczej ich sponsorom, zapewne o to chodzi. Obecnie w szpitalach na całym świecie trwa zmasowana hodowla wirusa na ludzkich tkankach, coraz lepiej przystosowująca go to skutecznego atakowania gospodarza. (Skutek długotrwałego leczenia jak największej liczby osób).
  W naturze interakcja niebezpieczny patogen – gospodarz trwa krótko, bo albo układ odpornościowy eliminuje patogen albo gospodarz ginie (razem z patogenem). Dlatego w naturze pandemie szybko wygasają.
  Dziś jednak nie żyjemy w naturze. Najpierw nam rujnują odporność, następnie proponują leczenie każdej choroby z osobna.

 4. KubaD. 17.10.2020 21:28

  Gajowy to chyba za dużo narkotyków bierze.

 5. Admin WM 18.10.2020 08:49

  OŚRODKI INTERNOWANIA POWSTAJĄ TEŻ W POLSCE. Tutaj link do informacji o takim ośrodku koncentracyjnym na krakowskiej porodówce.

  https://wolnemedia.net/matki-z-dziecmi-wiezione-na-krakowskiej-porodowce/

 6. MarcinL 18.10.2020 10:33

  O rany…
  Możemy się umówić, że jeśli w III kwartale 2021, Admin nie zostanie aresztowany to przestanie wrzucać tak totalne głupoty?

 7. Fenix 18.10.2020 10:57

  Pytam kto jest przedstawicielem rządu światowego; nazwisko imię kraj pochodzenie = UZURPATORZY ? UJAWNIĆ światowy nierząd! Ogłosić jako bezprawny, stanowienia o losach Narodów i Ziemi . Kto dał im prawo decydowania za ludzi, o ludziach ? Umorzenie długów to powinność, skutek bezmyślności FED i MFW w narzuceniu długów pokoleniowych ,w tym zadłużania państw z korumpowanymi rządami partii wybranych ludzi, nakazem. Wyznacznikiem dobrostanu ludzi jest zwrócona i zachowana wolność ludzi, o którą musi dbać każdy z nas z osobna!

 8. Admin WM 18.10.2020 11:31

  @MarcinL

  Oni nie realizują planu krótkoterminowego, ale długoterminowy z wyraźnymi datami 2021, 2025 i 2030 oraz 2050. Jeden plan ONZ nazywa się Agenda 21, drugi Agenda 2025, a trzeci Agenda 2030, a plan Światowego Forum Ekonomicznego to Wielki Reset, nad którym będą oficjalnie obradować w styczniu 2021 r.

  Wielki Reset nie będzie wprowadzany od razu w życie, zajmie co najmniej 10 lat. Wcześniej muszą urobić społeczeństwo propagandą, odczłowieczyć, zniszczyć morale, odebrać optymizm i radość życia, by nie protestowało i z wielką radością powitało NWO, które da im „nową normalność”. Jeśli chodzi o aresztowania przeciwników, mogą to zrobić do 2030 r.

  To tylko jedna z wielu możliwych opcji rozwoju wydarzeń, o której piszę, by czytelnicy byli jej świadomi. Plany mają to do siebie, że mogą nie wypalić, gdy wydarzy się coś, czego oni nie przewidzieli. Plany NWO na przyszłość to plany a nie przepowiednia.

  https://wolnemedia.net/agenda-21/
  https://wolnemedia.net/gdyby-polacy-to-wiedzieli/
  https://wolnemedia.net/kto-chce-onz-owski-lokalny-program-agenda-21/
  https://wolnemedia.net/w-2030-roku-nie-bedziesz-niczego-posiadac/
  https://wolnemedia.net/nowy-wspanialy-swiat-i-wielka-globalna-transformacja/
  https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/agenda-2030-przyszlosc-bez-rodziny
  https://www.pch24.pl/polska-chce-byc-prymusem-agendy-2030–zobacz-co-przygotowuje-rzad-,62821,i.html

  https://www.unesco.pl/662/
  http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja
  https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/agenda-2030
  https://dlaplanety.pl/agenda-2030

  Cele Agend są szczytne, a w praktyce – patrząc jak bawią się z COVID-19 – widać jak chcą je zrealizować (strachem, histerią, przemocą i zamordyzmem). Nie oczekujmy od ludzi traktujących społeczeństwo jak niewolników i bydło, że nagle zaczną je dobrze traktować.

 9. MasaKalambura 18.10.2020 11:46

  Do układanki brakuje jeszcze konfliktu na szerszą skalę.

 10. MarcinL 18.10.2020 22:37

  Admin, dałeś tu sporo linków które znam bo WM czytam właściwie codziennie, ciężko tu wszystko komentować wiec może skupmy się na jednym pytaniu.
  Po co ta NWO elita ma kogokolwiek zniewalać, przecież oni maja taka kupę forsy że mogą mieć co tylko zechcą. I paradoksalnie ta kasa pochodzi od naszej pracy. Na ten moment to reszta ludzi nawet nic nie ma co by warto było zabierać na masowa skale. Wiec jaki to ma sens?

 11. janpol 18.10.2020 23:04

  Sens jest taki, że nadal są wdrożone i aktywne, różne mechanizmy demokratyczne. To to właśnie “przeszkadza elytkom wadzuni” bo panowanie nad “hołotą” jest coraz trudniejsze w dobie globalnej wymiany informacji. Tu np. mnóstwo krwi napsuli satrapowie tacy jak Łukaszenka czy Berdimuhamedow ale też demokratyczna Szwecja i to z tym najprawdopodobniej chcą skończyć “światłe elytki” i ograniczyć “hołocie możliwości robienia błota”.

  Ale my nadal mamy możliwość odzyskania kontroli nad władzami, tylko musimy działać i to działać skutecznie a nie marnować siły np. na “walkę z wrzutami onych elytek”.

 12. Admin WM 19.10.2020 08:24

  @MarcinL

  Bo to są psychopaci, którym wiecznie mało. Ma 100 miliardów na koncie, straci nagle 100 milionów i spać nie może, bo zbiedniał. Kierują się ideologią, w którą wierzą i chcą urzeczywistnić za wszelką cenę. Posłuchaj np. co mówi dyrektor Monsanto na filmie „Świat według Monsanto” np. o prywatyzacji zasobów wody na świecie. To ta mentalność. Nawet jak będą mieć wszystko, będą chcieli mieć jeszcze więcej i więcej, bo są wiecznie nienażarci. I nie chodzi tylko o sprawy materialne, ale również niematerialne (np. legalizacja czegoś nielegalnego, żeby mogli spać spokojnie, że nie trafią do więzienia). Dlatego mając pełnię kontroli nad ludzkością, mogą blokować lub eliminować wszystkich mówiących NIE. Przy okazji mówią dużo o ekologii i depopulacji, choć sami są za problemy ekologiczne odpowiedzialni, a na depopulację raczej nikt się nie zgodzi oprócz samobójców i wariatów (dlatego potrzebują tych szczepionek, w których może być np. jakaś antykoncepcja lub skracacz życia – w planach Agendy np. jest wyrównanie długości życia na całym świecie poprzez skrócenie długości życia w państwach pierwszego świata – bo długowieczni generują większe koszty dla systemu – i wydłużenie w państwach trzeciego świata). Chcą świata ustandaryzowanego i przewidywalnego dla nich, dlatego z planów tych wynika, że będą nagradzać nieudolnych (np. zadłużonych) i odbierać majątki ludziom zaradnym (bez długów), bo o ile zadłużeni mogą się na coś takiego zgodzić, to na czym mają polegać korzyści dla ludzi, którym dobrze się wiedzie, bo oszczędzają i są pracowici? Biednemu powiedzą: zabiorę ci wszystkie długi, mieszkanie, które i tak masz zadłużone i jak stracisz pracę, to bank zabierze, wynajmę ci mieszkanie do końca życia bez prawa przekazania spadkobiercom i dam pensję podstawowa, byś mógł spłacać czynsz i nie wyleciał na ulicę – dla zadłużonego to może być dobra oferta (ale nic nie będzie miał, bo wszystko co ma i kupi, będzie mu wypożyczone, nawet ubrania, pamiątki odziedziczone po przodkach i telewizor). To będzie po prostu niewolnictwo w nowoczesnej formie. Będziesz służył panu, który cię nakarmi i ubierze, ale nic do ciebie nie będzie należeć, bo wszystko co masz będzie należeć do pana, który w każdej chwili może ci to zabrać jeśli ktoś inny będzie tego chciał. A co z niezadłużonymi? Dlatego zaradnych (którzy w przyszłości mogliby stać się dla nich konkurencją biznesową) uwięzią i nie wypuszczą dopóki się nie zgodzą na ich niewolnicze zasady, a w międzyczasie skonfiskują ich majątki (albo odbiorą za długi, w które uwięzieni wpadną bo po uwięzieniu stracą płynność finansową, albo ustawą nacjonalizacyjną prywatnych majątków osób uwięzionych – nawet jak zrobią referendum, większość urobiona przez propagandę medialną lub z zawiści, zagłosuje za konfiskatą). To będzie przestępstwo wymuszenia rozbójniczego przez zniewolenie i zastraszenie.

 13. MarcinL 19.10.2020 14:22

  Admin,
  zgadzam się, że bogaci chcą się jeszcze bardziej bogacić, i to nie zawsze uczciwymi metodami. Trzeba z tym walczyć i to naświetlać. Ale tekst taki jak ten tylko ośmiesza WM i całkowicie je od tej dyskusji marginalizuje.
  Niedawno widziałem wyniki ankiety w której ponad połowa Polaków mówi ze się nie zaszczepi na covid. Gdzie wg Ciebie oni zamkną polowe polaków zgodnie z tym newsem? Jakby chcieli to by nawet tyle więzień nie wybudowali.
  Inne statystyki mówią ze grubo ponad połowa Polaków ma własny dom/mieszkanie bez kredytu, i co, naprawdę uważasz ze oni to oddadzą bez walki? Akurat policja to nie biedaki i sami się na to nie zgodzą wiec kto to wyegzekwuje?

 14. Swish 19.10.2020 20:08

  @AdminWM: “Plany mają to do siebie, że mogą nie wypalić, gdy wydarzy się coś, czego oni nie przewidzieli.”

  Ci ludzie mają absolutnie całkowite zasoby jakie są wymagane do zarządzania światem: media, nauka akademicka w oficjalnej narracji i mają długi państw w ręku. Jak takiej agendzie może coś nie wyjść? Nawet nie ma jak ich pokonać, bo nie wiadomo gdzie celować (poza domysłami)?

 15. janpol 20.10.2020 03:20

  No właśnie może i nie wychodzi tak gładko i do końca, bo jednak jest jakaś tam demokracja. Dlatego “elytki wadzuni” używają WSZYSTKICH MOŻLIWYCH i dostępnych dla nich środków aby tę demokrację ograniczyć np. poprzez możliwie masowe zniechęcanie obywateli do uczestnictwa w niej, bowiem sterowanie 30 – 40% wyborców, z których większość to durnie i pożyteczni idioci, jest tańsze i łatwiejsze.

 16. BANDZIORkaq 20.10.2020 23:10

  Pamiętacie pet goat 2? Tam była taka scenka z dzieciakiem z otwartą głową , telewizorem, i stanem wskazującym na niedomaganie, chorobę, depresję…

 17. maryan58 14.11.2020 19:17

  @MarcinL odnośnie szczepionek. Mówisz za p. MM “… szczepienia będą dobrowolne….”
  A ja ci mówię ….sam dobrowolnie polecisz prosić o 1- daweczkę.

  Nie mam złudzeń obecna władza w Polsce i na świecie traktuje nas jak eksperymentalne stado zwierząt do wyszczepienia. Dla tych psychopatów nie liczy się nasze zdrowie i życie. Każdy weterynarz powie Ci, że określenie ”wyczczepienie” stosuje się potocznie określając działania w stosunku do stada zwierząt …p. Szumowski stosował to określenie nagminnie.
  Jak zaszczepić stado, żeby jego część się nie zbuntowała i nie wyszła na ulice? Bardzo prosto, stopniowo i w etapach. I nikt nie zaprotestuje, nie wyjdzie na ulicę.
  Szczepienie stada wg. wzorca będzie wyglądało tak.

  Etap pierwszy, trzeba zaszczepić tych, którzy stada pilnują i będą je szczepić. Czyli wszystkie służby. Służbę zdrowia, policję, wojsko, straż miejską, może urzędników. Oczywiście dla ich dobra, bo przecież mają styczność z ludźmi, i są wyeksponowani na zagrożenie. Całkiem dobrowolnie, a jeżeli ktoś nie doceni dbałości państwa o personel, to przecież nikt go nie zmusza do pełnienia zaszczytnej służby. Dla pozostałych szczepienia będą odpłatne. Powiedzmy za symboliczną stówkę. Tak zaszczepią do ca. 25% społeczeństwa.

  Etap drugi.
  Za pół roku minister zdrowia ogłosi, że WHO, albo jakaś inna organizacja dofinansowała szczepienia, w związku z tym są darmowe, dla każdego kto tylko zechce. Ale uwaga, jest ich tylko kilka milionów dawek, więc kto pierwszy, ten lepszy. Złapie się na to ok 50% owiec i baranów, bo przecież wiadomo, za darmo to i ocet słodki. Przy okazji będą inne ulgi dla zaszczepionych. Nie będą musieli nosić namordnika, przyjmie ich lekarz ostatniego kontaktu, dostaną robotę za miskę ryżu, itp., itd. Zostanie ok 20 – 25% tych kumatych, ale i tych @#$%^@#$ bez mydła.

  Etap trzeci.
  Napuszczą zaszczepionych na niezaszczepionych. Dziel i rządź. Po kilku kolejnych miesiącach, może dziewięciu, minister zdrowia ogłosi, że chcieli po dobroci, (ludzki paaaan), ale okazało się o zgrozo, że ci niezaszczepieni foliarze i antyszczepionkowcy, zarażają tych mądrych i odpowiedzialnych, którzy się zaszczepili. Wiem, że to brzmi durnie, ale idioci w to uwierzą. Bo łatwiej jest kogoś oszukać, niż przekonać go, że został ………oszukany.
  Jako przykład dadzą jakieś państwo, w którym 97% obywateli się wyszczepiło i pandemia nagle zniknęła. Nawet już testów tam nie trzeba robić, bo ludzie po staremu chorują na grypę i po staremu umierają na powikłania pogrypowe. Więc po co testy? A jak nie ma testów, to i świrusa. A na tych foliarzy, którzy się jeszcze nie zaszczepili trzeba donosić do sanepidu i zaszczepić ich pod przymusem, bo stanowią zagrożenie dla zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

  Nieszczepionych zaczną traktować jak trędowatych. Dzieci nie przyjmą do przedszkola, szkoły. Dorośli nie dostaną roboty nawet za ową miskę ryżu. Być może zasiłki i plusy +, uzależnią od tego, czy szczepiony, czy nie. Może nawet przymusu nie trzeba będzie wprowadzać, bo nieszczepiony nie kupi nawet chleba. Ja wiem, to wszystko wygląda jak kiepski scenariusz na tandetny film SF. Ale to działa. Zniewolenie ludzkości poprzez (obowiązkową) szczepionkę ma być wyznacznikiem „wyjścia z pandemii kowidowej”. Przewiduje się, że ludzie będą musieli udowodnić, że zostali zaszczepieni, aby w ogóle móc funkcjonować w państwie (pracować, leczyć się, podróżować, otrzymywać świadczenia rządowe, pobierać naukę itd itd. itd..). “DOBROWOLNIE” będą prosili o zaszczepienie.

  Jeszcze rok temu nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzył by, że taka ściema, grubymi nićmi szyta zadziała i że stado owiec i baranów w to uwierzy. A jednak to dzieje się na naszych oczach. Czas działa na naszą niekorzyść.
  Doczekaliśmy czasów, gdzie :
  – swobodne oddychanie jest zakazane i karane,
  – ślub udzielany jest w maskach,
  – powszechna kremacja a pogrzeby bez udziału rodziny,
  – uroczystości rodzinne zabronione,
  – szkoły, kościoły, przychodnie oraz placówki sportowe i kultury zamknięte,
  – szpitale odmawiają pomocy,
  – zarabianie utrudnione,
  – pod groźbą kary wychodzenie z domu ograniczone {soft)
  – masowe powszechne areszty domowe — czytaj ‘kwarantanny’ (hard),
  – zakupy wydzielone i ograniczane,
  – z rozkazu władz i za przyzwoleniem służb segregacja ludności,
  – ludzie wprowadzający restrykcje bezkarni, (konotacja słowa ‘restrykcje’ jest i zawsze była jednoznaczna)
  – służby wykonujące, pilnujące restrykcji zwolnione z odpowiedzialności

  …………a wszystko to, na podstawie ustawionych testów PCR, wprowadzonym – wbrew konstytucji – obwieszczeniom, emitowanym w TV na prasowych konferencjach ………… i w trosce o moje zdrowie. MATRIX. Stan wojenny de-facto ……….. stan pandemii de-jure.

  W trakcie wojny ludzie mieli więcej swobód. Nie wspomnę o czasach komuny, które dobrze pamiętam.
  Wszyscy mamy przej…ne do odwołania. A odwołania nie będzie. To może trwać latami wszak ……….grypę mamy co roku.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.