Pandemia w pytaniach i odpowiedziach

Opublikowano: 27.10.2020 | Kategorie: Publicystyka, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 2121

Realność podawanych informacji o skutkach pandemii co chwilę jest podważana kłamstwami z mediów głównego ścieku. Spróbujmy przyjrzeć się temu procesowi w formie pytań i odpowiedzi.

Sytuacja z pandemią zaczyna budzić coraz większe emocje i wywołuje kolejne podziały społeczne. Często mamy wrażenie że podziały te robione są w sposób sztuczny, aby łatwiej było kontrolować skłócone społeczeństwo. Warto wyrobić sobie własne zdanie w tych kwestiach a jak sądzę najlepszą metodą może być odpowiedzenie sobie na pytania, które z natury wzbudzają pewne wątpliwości. Mamy nadzieję ,że ta formuła pomoże zrozumieć Ci, czytelniku, co się dzieje z pandemią i jak funkcjonuje ona w stworzonej nam przez media rzeczywistości.

Zadajmy więc sobie pytania…

1. Co to jest zakażony, chory i zdiagnozowany pozytywnie i wynik tej odpowiedzi porównać z tym, co przekazują media głównego ścieku.

2. Czy zgodzisz się z tezą, że jest ogromnym kłamstwem podawanie codziennych informacji o zarażeniach, gdyż w żaden sposób wartości te nie mają związku z zarażeniami, a bezpośrednio z ilością zdiagnozowanych pozytywnie testem RT-PCR?

3. Czy wartości które podawane w mediach dotyczące codziennych zarażeń to prawda, w jaki sposób jest to mierzone, badane? Jeśli testem RT-PCR, który jest absolutnie nie wiarygodny i pokazuje różne rzeczy w tym również grypę H1N1, chlamydię, dengę, pneumokoki i inne przypadki patogenów i chorób? Jego wynik jest zero-jedynkowy, a zależy od współczynnika CT – cykliczności pomiarów, co daje bardzo łatwo zmanipulować wynik osiągając dowolny efekt. Dodatkowy efekt to wyniki pozytywne w badaniach osób które osiągnęły odporność lub przeszły już tą bezobjawową chorobę. Nawet po 100% wyleczeniu resztki kodu RNA wirusa będą przez kilka miesięcy wykazywały wynik pozytywny u bardzo wielu osób.

4. Od czego zależy ilość wykrytych badaniem RT-PCR przypadków pozytywnych i jak ocenić wartości wynikające z umiejętności liczenia na palcach i znajomości procentów. Gdy robiono około 25 tys testów, ilość pozytywnie zdiagnozowanych wynosiła 2,2%. Więc ilość „zarażonych” podawana wtedy wynosiła poniżej 1000 osób. Około 3 tygodnie temu zmieniono grupę badaną, kierując na badania testem RT-PCR osoby z podejrzeniem, przez lekarzy POZ. To zdecydowanie „zagęściło” grupę badaną lekko licząc od 3 do 6 razy. Jednocześnie zwiększono ilość wykonywanych testów do ponad 80 tysięcy, a liczba ta ciągle rośnie. To z automatu daje prognozy wyników pozytywnych na poziomie 13 – 26 tysięcy pozytywnie zdiagnozowanych dziennie. I w tych wyliczeniach nie uwzględniamy osób zarażonych, tylko przyrosty wynikające ze statystycznego przeliczenia ilości testów do wyniku. W porównaniu do liczby podawanych wyników pozytywnych badań testami, można założyć że liczba ta maleje. Więc gdzie Ci nowi „zarażeni”

5. Czy przyjęcie za odniesienie przypadków śmierci na COVID-19 w przypadkach istnienia przewlekłych chorób współistniejących jest prawidłowe?

6. Czy przyjęcie za punkt odniesienia w dotychczasowej praktyce śmiertelności osób które chorowały na grypę a miały choroby współistniejące i podawanie w tych wypadkach jako przyczyny te właśnie główne choroby było prawidłowe? Zaznaczam, że śmiertelność grypy w tym wypadku wzrosłaby kilkadziesiąt razy bijąc na łeb obecne statystyki, które i tak są większe dla grypy, niż samego COVID-19…

7. Czy naprawdę zdziwienie budzi fakt, że umierają osoby w wieku powyżej średniej umieralności i to przekraczając ją o 10-20 lat? Podawana średnia wieku osób które zmarły z powodu COVID-19 łącznie z chorobami współistniejącymi to około 76 lat. Czy nie budzi Twojego zdziwienia fakt medialnego nakręcania sytuacji przypadkiem śmierci osób w wieku np. 96 lat?

8. Jeśli w państwie liczącym 38 mln obywateli umiera rocznie (szacuję do końca roku) 6-7 tys osób na tę chorobę, to jest to prawidłowa przyczyna niszczenia podstaw ekonomicznych państwa, jego gospodarki, generowania zadłużenia i w perspektywie stworzenia bardzo niebezpiecznej sytuacji zabezpieczenia w podstawowe materiały do przeżycia milionów ludzi?

9. Czy zauważasz w jakim kierunku idzie działalność państwa – ograniczanie swobód, ograniczanie wolności, możliwości pracy i działalności zarobkowej, cenzurowanie informacji i ich selektywne przekazywanie, liczne manipulacje i kłamstwa dotyczące przebiegu pandemii, ograniczanie swobody wypowiedzi itp.

10. Czy uważasz, że w wynikach podawanych wypadków śmiertelnych na COVID-19 powinny być uwzględniane choroby współistniejące, szczególnie że większość z nich to przewlekłe schorzenia, z którymi osoby u których wykryto Covid19 zmagały się przez wiele lat?

11. Jak oceniasz działania rządu szwedzkiego, który poszedł inną drogą i nie robi ograniczeń, zakazów nakazów i gdzie obecnie sytuacja jest wielokrotnie bardziej korzystna niż w Polsce i wszystkich krajach które wprowadziły ograniczenia? Szwecja zaliczyła w fazie pierwszej lockdownu dużą śmiertelność, ale według informacji ostatnio udostępnianych, możliwe były błędne procedury medyczne i stosowanie środków farmakologicznych o niekorzystnych efektach zdrowotnych (leki uspokajające, przeciwbólowe).

12. Czy nie dziwi Cię spadek śmiertelności rok do roku, który wychodzi poza wartości odchyłek statystycznych? Widoczne na wykresach dostępnych

tu https://www.euromomo.eu w obecnych tygodniach trendy wskazują kierunek spadkowy, co jest sprzeczne z dotychczasowymi danymi rok do roku.

13. Czy nie zastanawia Cię związek widocznego wzrostu zgonów ogólnych widocznych na wszystkich wykresach na wskazanej powyżej stronie z datą ogłoszenia lockdown1 i zablokowania dostępu do służby zdrowia, szpitali, przychodni w większości krajów Europy, a drobne różnice w indywidualnym ujęciu poszczególnych krajów skorelowane są z terminami wprowadzania ograniczeń?

14. Czy Twoim zdaniem był jakiś związek z bardzo intensywną akcją szczepień we Włoszech, która to akcja dla grupy wiekowej powyżej 65 lat rozpoczęła się pod koniec 2019 roku a zakończyła w styczniu 2020? Średnia umieralności we Włoszech wynosiła około 80 lat.

15. Czy wiedziałeś że 90% zmarłych na COVID-19 osób poddanych było respiracji, a tylko 10% zmarło z grupy, która nie była podłączana do respiratorów?

16. Czy wiesz, że włoscy lekarze złamali zakaz wykonywania sekcji zwłok i przeprowadzili je, aby spróbować jednak zbadać przyczyny śmierci chorych na COVID-19 i zauważyli obszerne zmiany płucne u osób poddawanych terapii respiratorami, co według ich oceny spowodowało wewnętrzne „spalenie” płuc na skutek działania tlenu z respiratorów?

17. Pamiętasz o wprowadzonym zakazie wypowiedzi wojewódzkich ekspertów i lekarzy w sprawie pandemii i wskazanie jako rzeczników prasowych osób wskazanych przez rząd? Jak oceniasz takie działania? Czy przybliżają one możliwość wyjaśnienia kwestii znalezienia najskuteczniejszej terapii zdrowotnej przeciwko pandemii?

18. Jak oceniasz kwestię obowiązkowego noszenia maseczek przez osoby zdrowe w wersji nakazowej, jeśli jest wiele chorób w których problemy dotlenienia odgrywają kluczową rolę? Np. tylko grupa osób z chorobami krążenia to 390 tysięcy przypadków śmiertelnych w roku. Wpływ niedotlenienia u osób prowadzących aktywne fizycznie życie (np. zawodowe), a mających problemy z układem krążenia, jest dla nich szczególnie ważny. W tej grupie może to spowodować zwiększenie prawdopodobieństwa zgonów o nawet 10% w interwale rocznym i to w sposób niezauważalny i trudny do zidentyfikowania. Dla tylko 5% takich skutków mamy do czynienia z możliwości przyspieszenia zgonów dla 20 tysięcy ludzi w skali roku, a to grupa tylko chorób układu krążenia. A gdzie reszta chorób?

19. Czy w świetle tej statystyki )i szacowanej rocznej śmiertelności na COVID-19 w wersji z chorobami współistniejącymi na poziomie 6-7 tys i bez chorób współistniejących na poziomie 700 zgonów) bezwarunkowy nakaz noszenia maseczek ma sens?

20. Jaki jest sens czekania na pojawienie się eksperymentalnych szczepionek na COVID-19, jeśli w Polsce w czterech ośrodkach opracowano lekarstwa zwalczające COVID-19, z czego najbardziej znany przypadek grupy naukowców z Wrocławia opracował lek, który niszczy wszelki odmiany koronawirusów, ponieważ działa na białko wspólne dla wszystkich, a szczepionka działa na białko ulegające mutacjom. Więc będzie to nie kończąca się historia?

21. Dlaczego nie wspiera się żadnego projektu opracowywania nowego leku jak też ignoruje liczne informacje o alternatywnych terapiach, również farmakologicznych?

22. Dlaczego nie korzysta się z możliwości skorzystania z doświadczeń innych krajów które poradziły sobie z tym problemem bardzo efektywnie, jak np. Chiny. Tam według oficjalnych statystyk zmarło na COVID-19 niecałe 5 tysięcy osób.

23. Czy masz świadomość, że opracowany nowy rodzaj szczepionek zawierających kody RNA wpływa na DNA ludzi i może nas modyfikować w nieprzewidywalny sposób, wpływając fundamentalnie na nasze zdrowie, zachowania, podatność na różne czynniki zewnętrzne?

24. Czy zdajesz sobie sprawę, że jeden błąd w kodzie RNA (lub celowe działanie) może zakończyć w jednym pokoleniu historię ludzkości, np. przez wywołaną bezpłodność? Problem ten zostanie zauważony dopiero po minimum roku, dwóch, a uzależniony może być od zastosowania czynników zewnętrznych.

25. Czy zdajesz sobie sprawę, że wymuszenie szczepionek staje się faktem, a w przyjętej ostatnio ustawie covidowej zawarto zapisy o przymusowym rozwiązaniu tej sprawy i że obecnie wojsko szkoli się w wykonywaniu takich szczepień? Czy wiesz też, że jest przygotowywane do obsługi organizacyjnej pod pozorem budowy punktów badań i testowania?

26. Czy popierasz usankcjonowanie karalności za głoszenie innego zdania na temat pandemii niż oficjalnie narzucona nam wersja przez rząd, z opcją karania osób, które mają inne zdanie na ten temat? Czy ograniczania swobody wypowiedzi, blokowanie informacji, aresztowania i zamykanie osób, które usiłują przedstawić alternatywne informacje i wiedzę na temat tak dla nas wszystkich ważny są uzasadnione, nawet jeśli budzą one emocje ze względu na ich nie realność?

27. Z wielu źródeł spływają codziennie informacje o wielu przypadkach zgonów osób, którym odmówiono pomocy w placówkach służby zdrowia, lub zmarły one stojąc w kolejkach w oczekiwaniu na wyniki testów RT-PCR. Ilość przekazów wskazuje, że może to być od kilku do kilkunastu więcej przypadków zgonów niż te, które zanotowano jako z powodu COVID-19.

28. Czy nie ma wpływu na ilość zgonów na COVID-19, które to dane są brane z aktów zgonu, jeśli za każdy taki wystawiony dokument płacone jest prawie 800 złotych, szczególnie że niedawno grupę uprawnionych do wystawiania aktów zgonu rozszerzono o wszelkich absolwentów uczelni medycznych w tym felczerów, stomatologów?

29. Czy na długość trwania pandemii mają wpływ uwarunkowania ekonomiczne w służbie zdrowia, gdzie za podłączenie do respiratora szpital dostaje 3-4 tys złotych, za śmierć pacjenta z COVID-19, kilkanaście tysięcy złotych, podobnie z transportem chorych itp.?

30. Czy słusznym jest podniesienie dwukrotne zarobków pracowników służby zdrowia pracujących przy chorych na COVID-19, i jaki to będzie miało wpływ na rzetelne informowanie społeczeństwa o przebiegu pandemii i jej czasu trwania? Czy tym ludziom będzie opłacało się wygasić pandemię, skoro po jej zakończeniu utracą połowę pensji?

Można by tu jeszcze zamieścić wiele takich pytań i poruszyć wiele aspektów kwestii działań rządu w kwestii pandemii, stanowiska lekarzy, naukowców – szczególnie tych dopuszczanych do głosu przez mainstreamowe media na zasadzie wyłączności. Dlaczego nie umożliwia się debaty naukowców i lekarzy mogących zaprezentować inne zdanie i stanowisko, szczególnie, że programy np. Pośpieszalskiego pokazały poziom ekspertów rządowych i ich kompletny brak kompetencji.

Nie zapominajmy, że to chodzi o nasze życie i zdrowie – nasze i naszych bliskich, rodzin.

Każdy błąd w tej sprawie to katastrofa społeczna na skalę globalną, a jak widzimy rząd i zasady działania jakie są wdrażane są pozbawione oceny skutków globalnych dla Polski i Polaków w aspekcie strategii kilku letniej. Nie trzeba być specjalistą, aby stwierdzić, że wydajność systemu słabnie z każdą chwilą i wkrótce przy takich ograniczeniach i obostrzeniach będziemy mieli bardzo duże problemy zaopatrzeniowe w podstawowe artykuły.

Media wpływają na nasze umysły w sposób nieprzeciętny. Dobierane informacje tworzą w nas wirtualny obraz, który stwarza pozory rzeczywistości, ale czy na pewno? Wiele z podawanych informacji w mediach zostało zdementowanych w alternatywnych źródłach wiedzy i na portalach społecznościowych, wiele zdjęć, filmików zostało zidentyfikowanych jako starych, dotyczących innych zdarzeń i tragedii.

Drogi czytelniku, jeśli odpowiedziałeś sobie na zadane pytania, liczę, że da ci to coś do myślenia i mam nadzieję, że zaczniesz szukać informacji i rozszerzać swój świat o wiedzę, której nie poznasz z ekranów TV.

Autorstwo: Roman Klimczyk
Źródło: NEon24.pl


TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

2 komentarze

  1. kozik 28.10.2020 07:23

    Punkt 3 z oryginału został przekopiowaniu jako 4.

  2. Admin WM 28.10.2020 08:22

    Dziękuję za zwrócenie uwagi.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.