Badanie egregora w subtelnym świecie istot żywych

Opublikowano: 22.11.2020 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 3270

Nie jest tajemnicą, że ludzie są znacznie bardziej produktywni i łatwiej osiągają swoje cele, gdy pracują razem. Ale jest jeden niuans, razem działamy tylko z tymi, z którymi dążymy do podobnych celów i zadań, z którymi dzielimy te same wartości i poglądy.

Łącząc się z innymi, człowiek nie tylko odzyskuje pewność w swoje zamiary i siły, ale też sama jego siła zwiększa się w geometrycznym postępie. Tak jak łatwo porwać książkę pojedynczymi stronami lub złamać miotłę łamiąc gałązki, tak również z łatwością można odwieść człowieka pozbawionego wsparcia od wytyczonej drogi.

Tak jak prawie niemożliwe jest przerwanie całej książki lub złamanie całej miotły na raz, tak trudno jest sprowadzić człowieka, za którym stoi ogromna siła. Jednak nie zawsze jest oczywiste, że człowiek jest jednym, nawet jeśli uważa się za samotnika mając duże zasoby. Często wynika to z faktu, że jest on związany z egregorem, który daje mu siłę, wiedzę i prowadzi określoną ścieżką. Dziś postaramy się dowiedzieć, czym jest egregor, jak się do niego podłączyć, czy można się z niego wydostać, jakie bywają jego rodzaje i jak działają.

Znaczenie słowa „egregor”

Słowo „egregor” nie występuje w dobrze znanych rosyjskich słownikach. Źródła różnie mówią o jego pochodzeniu. Uważa się, że słowo „egregor” pochodzi od starożytnego greckiego „ἐγρήγορος” – „obudzić się”. Inni piszą, że jest tłumaczone z greckiego jako „anioł stróż”. … Trzecie źródła redukują go do łacińskiego „grex” – „stado”, „tłum” w szerokim znaczeniu – „doglądać”. I znowu starożytna Greka, tym razem „egeiro” – „strzec”, „opiekować się”. W każdym razie ta koncepcja utknęła w języku rosyjskim, po czym nadano jej znaczenie, o którym będziemy mówić dalej.

Uważa się, że w literaturze rosyjskiej Danił Andrejew jako pierwszy użył tego terminu w swojej pracy „Róża świata” i nadał mu następującą definicję: „Egregor jest niematerialną formacją, wyrastającą z pewnych mentalnych wyodrębnień ludzkości, obejmujących duże grupy: plemiona, państwa, niektóre partie i stowarzyszenia religijne. … Są pozbawione monad (czyli niepodzielnej pierwotnej jednostki, nazwalibyśmy to duszą – autor tego artykułu), ale mają czasowo skoncentrowany ładunek wolicjonalny i odpowiednik świadomości. „

Czym jest egregor?

Egregor to pojedyncza przestrzeń energetyczno-informacyjna, która powstaje dzięki energii ludzi, których łączy wspólna idea (zainteresowanie, pasja). Jako przykład można przytoczyć fanów jednego kierunku muzycznego, gwiazdę popkultury, autora. Mogą to być także egregory religijne, ich odgałęzienia. Nawet niewierzący należą do tego egregora. Film, rzecz, marka odzieżowa, samochód, wegetarianizm, joga i wiele innych to także egregatory. Ponadto egregory tworzą klan, narodowość, planetę. Jest też egregor miejsca: sklep, kawiarnia, restauracja, miasto, kraj itp. Na przykład, wchodząc do jakiegoś sklepu lub restauracji, człowiek może czuć się nieswojo, niewłaściwie, źle ubrany, niezamożny. Opuszczając takie miejsce, nie będzie go pamiętał. Co więcej, może mieć dość pieniędzy i dla niektórych kręgów być ubrany w najnowszy sposób, ale nie właściwy dla tego egregora.

Kiedy człowiek łączy się z jakimkolwiek egregorem, zaczyna spotykać podobnie myślących ludzi w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Miałem taki przykład w swoim życiu. Zacząłem interesować się jogą, często odwiedzałem wedyjskie kawiarnie i sklepy. A potem przyszedł czas na egzaminy na prawo jazdy, było bardzo zimno i długo czekałem. Jedna para zaproponowała, że rozgrzeje się w swoim samochodzie (żona zdawała egzamin, a mąż był w firmie). Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy po rozmowie okazało się, że mają swój własny sklep wedyjski. Albo po przeprowadzce do małego miasteczka spotkałem kobietę, która uczestniczyła w kursach wedyjskich online w tej samej szkole, do której uczęszczałem. Mogliśmy wcześniej nigdy się nie spotkać, ale połączyły nas wspólne zainteresowania i energia. Jeśli każdy zacznie analizować swoje życie, znajdzie wiele takich przykładów.

Jak działają egregory?

Egregor zbiera energię należących do niej pierwiastków, a następnie rozdziela ją między nimi. Gromadzenie energii następuje właśnie dzięki koncentracji na wspólnych ideach i przedmiotach, które leżą u podstaw formowania się tego egregora, zwłaszcza w momentach masowych praktyk i rytuałów. Członkowie społeczeństwa mogą świadomie gromadzić i kierować energię egregora w pożądanym kierunku. Jeśli człowiek wykorzysta przydzieloną mu energię wbrew potrzebom egregora, mogą wystąpić negatywne konsekwencje dla niego. W rezultacie zacznie z niego wypadać i nie otrzyma dodatkowej energii, poczuje się zmęczony, wyczerpany, przygnębiony. W takim przypadku może nastąpić ponowne połączenie z innym egregorem: bardziej błogim lub odwrotnie.

Ponadto egregor może nakładać na ludzi określone obowiązki w postaci odprawiania rytuałów, poprzez które kierowana jest do niego znaczna część energii. Często w momentach nieprzestrzegania jego zasad człowiek odczuwa wewnętrzną presję i wątpliwości: dokonać czy nie dokonać określonego czynu. Nie mówimy tutaj o sumieniu, gdyż czyn może być absolutnie nieszkodliwy z etycznego punktu widzenia, ale dla konkretnego egregora jest niedopuszczalny. Załóżmy, że zgodnie z rytuałami określonego społeczeństwa, ktoś nie użyje lewej ręki podczas gotowania, jeśli nagle to zrobi, to z punktu widzenia człowieka, który nie należy do tego społeczeństwa, nic złego się nie stanie, ale z punktu widzenia osoby należącej do tego społeczeństwa popełni straszny grzech, który z pewnością zostanie ukarany. Warto dodać, że panuje opinia, iż ​​sumienie jest miarą zgodności czynu z takim czy innym egregorem, jednak moim zdaniem lepiej rozpatrywać sumienie w kontekście uniwersalnych ludzkich norm moralnych.

Niektóre miejsca mają tak silny egregor, że ludzie wchodząc na ich pole, mimowolnie przestrzegają niezbędnych rytuałów. Przykładowo, coś może mu wypaść z rąk i ukłoni się, podniesie to, albo coś przyciągnie jego wzrok, a on mimowolnie obejdzie koło od prawej do lewej, jak to jest przepisane zgodnie ze zwyczajem danego miejsca itp.

Oprócz energii, z egregora emanuje informacja, co wyraża się w pojawieniu się podobnych idei i myśli wśród jego członków. Często można znaleźć przypadki, gdzie ludzie należący do tego samego ruchu, bez słowa zaczynają wykonywać te same rytuały lub praktyki. Oznacza to, że egregor synchronizuje aktywność swoich elementów.

Ludzie należący do konstruktywnego egregora mogą świadomie poddawać się jego woli, czując stan przepływu. Natomiast ci, którzy są związani z niszczycielskim egregorem nie rozumieją, że większość z nich jest pod jego wpływem. Wyraża się to odruchowymi zachowaniami, utratą kontroli nad działaniami. Tacy ludzie mogą znaleźć się w miejscach, w których nie chcieli być.

Istnieje opinia, że przynależność do egregora może wynikać z misji człowieka, a po jej zakończeniu połączenie z tym egregorem jest zminimalizowane, a on sam zostaje od niego odłączony: szkoła, uniwersytet, obóz. Są egregory, od których konieczne jest odłączenie się w pewnym momencie życia lub osłabienie połączenia, w przeciwnym razie zostanie zahamowany rozwój. Na przykład egregor matki lub rodziny. Oznacza to, że połączenie powinno znacznie osłabnąć w celu niezależnego dalszego życia, gromadzenia własnego doświadczenia.

Każdy egregor ma cele i zadania, po osiągnięciu których może przestać istnieć lub połączyć się z innym egregorem. Ponadto egregor może upaść, jeśli jego cele i zadania nie zostaną spełnione, to znaczy przestanie być przydatny w życiu. Na przykład istnieje egregor Ziemi – jest to egregor porządku planetarnego, ma własne zadania we Wszechświecie. Jest karmiony energią przez wszystkich, którzy tu mieszkają. W związku z tym, jeśli energia jest twórcza, Ziemia będzie nadal istnieć, a my razem z nią. Natomiast jeśli mieszkańcy tylko będą czerpać z Ziemi nic nie dając, wyczerpią samego egregora, wtedy on upadnie niszcząc tych, którzy są z nim związani. Określiliśmy to bardzo prostymi słowami. Oczywiście wszystko jest nieco bardziej skomplikowane. Jeżeli chodzi o egregora ludzkości, do którego należymy. Jeśli nadal będziemy się niszczyć, to w rezultacie zniszczymy także rasę ludzką – egregor się wyczerpie. Istnieje jednak podejrzenie, że rozpad nie nastąpi natychmiast, ale stopniowo, odbierając energię jej pierwiastków, czyli śmierć może być długa i bolesna. Jednocześnie ci, którzy starają się zachować egregora niezbędnego do dobrego życia, będą musieli podjąć ogromne wysiłki. W tym miejscu należy zacytować Martina Bubera: „Kreacja rządzi nade mną, a jeśli nie służę jej tak jak powinienem, to się rozpada lub mnie niszczy”. To samo można przypisać egregorowi.

Być może, wchodząc do dowolnego egregora, człowiek (lub istota o bardzo dużym zapasie energii) jest w stanie zmienić jego wektor rozwoju. Co więcej, zmiana może nastąpić zarówno pozytywna, jak i negatywna. Tutaj w rozumieniu tego zagadnienia mogą pojawić się sprzeczności: z jednej strony pewna idea łączy się z egregorem, z drugiej idea ta może zostać zmieniona lub zastąpiona. To naprawdę możliwe. Co więcej, to się dzieje teraz z powodu utraty świadomości i uwagi ludzi, to znaczy, że myślą o jednej rzeczy, mówią o drugiej a robią trzecią. Taki człowiek nawet nie zauważy, jak doszło do zastąpienia, ponieważ może nie odbiegać od swoich działań. Można to porównać do infuzji jednej firmy do drugiej. Na przykład prywatna firma została upubliczniona, a ludzie, którzy w niej pracują i służą po prostu traktują to jako coś oczywistego. Zmienia się strategia, cele, środki firmy, w wyniku czego ludzie mogą pozostać, a bardziej świadomi ludzie odejdą lub się zmienią. Ludzie wysoce uduchowieni, którzy rozumieją siebie nie jako odrębną istotę, ale jako jedną całość ze wszystkim co istnieje, są w stanie zmienić bieg wydarzeń w bardziej łagodnym kierunku, wykorzenić lub znacznie zmniejszyć negatywne wpływy w egregorze.

Należy pamiętać, że każdy z nas jest związany nie z jednym, ale z wieloma egregorami, a każdy z nich wpływa na nasze zachowanie, światopogląd, życie. Z tym z kim będziemy utrzymywać najsilniejsze i najbardziej stabilne połączenie, ten egregor będzie miał największy wpływ. Poniższa sytuacja może służyć jako przykład życia codziennego. Kobieta pracuje w biurze, w którym wszystkie kobiety mają ten sam problem – nie mają rodziny. I dopóki nie zrezygnuje z pracy, ten problem nie zniknie, bo w interesie egregora leży, aby kobieta jak najwięcej wysiłku i energii włożyła w firmę, a nie w swoją rodzinę. Często zdarza się, że gdy tylko jedna kobieta zajdzie w ciążę w zespole, to u wielu innych będzie podobnie. Ktoś z rodziny zaczyna prowadzić zdrowy tryb życia, inni członkowie rodziny również stopniowo zmieniają swój na lepszy. Oznacza to, że komuś udało się zmienić wektor rozwoju egregora rodzinnego.

Rodzaje egregorów

Egregor może być, jak było mówione, zarówno destrukcyjny, jak i konstruktywny. Niszczycielski egregor charakteryzuje się tym, że oprócz otaczającej go przestrzeni niszczy także tych, którzy go karmią. Kreatywny – poprawia życie ludzi z nim związanych, pomaga w trudnych chwilach. Każdy egregor posiada siłę i przyciąga człowieka z nim związanego. Różnica polega na tym, że jeśli jest to destrukcyjny egregor, to retencja następuje z powodu strachu, złego stanu zdrowia, wyczerpania samego członka; jeśli egregor jest kreatywny, to jego zachowanie odbywa się poprzez pomoc i stałe wsparcie.

Egregory różnią się częstotliwością wibracji: są o wysokiej częstotliwości i niskiej. Podłączenie się do tych o niskiej częstotliwości nie jest trudne, ale aby dotrzeć do bardziej wartościowych, musisz mieć wysoki poziom wibracji. Prymitywne egregory są często znacznie silniejsze i mają większy zasięg niż ich przeciwnicy. Spójrzmy na portalach wideo, ile wyświetleń i zachwytów zbiera kot lub prosty film a ile wykład edukacyjny, wtedy wszystko stanie się jasne. I to jest żywy przykład gromadzenia energii w egregorze. Jak myślisz, gdzie jeden egregor skieruje tę energię, a gdzie drugi, odpowiednio, jaka jakość tej energii wróci do tych, którzy obejrzeli taki film? To tak, jakby dawać pieniądze alkoholikowi i oczekiwać, że wyda je nie na drinki, ale na coś pożytecznego. Na powyższym przykładzie jest dość oczywiste, jak i kto wykorzysta uzyskane zasoby.

Istnieją egregory o tak różnych wibracjach, że ich przecięcie jest praktycznie niemożliwe, do tego stopnia, że ​​ludzie mogą być blisko, ale nie widzieć i nie zauważać siebie nawzajem z powodu innego pola wibracyjnego. Ci, którzy są wystarczająco świadomi swojego życia uważnie obserwują, kto i co pojawia się w ich polu widzenia i traktują to jako dzwonek i punkt orientacyjny: czy porusza się w złym kierunku, czy coś poszło nie tak.

Struktura egregorów

Jak zbudowane są egregory? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę, że człowiek potrzebuje pokierowania, i jeśli nie weźmie odpowiedzialności za siebie, to weźmie ją ktoś inny. Innymi słowy, jeśli ktoś nie jest świadomy i nie kontroluje, gdzie jest wydatkowana jego energia, wówczas energia ta jest przejmowana przez inną istotę i wykorzystywana do własnych interesów.

Struktura egregora zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo jest ktoś do niej przywiązany, świadomy lub nie. W pierwszym przypadku możemy mówić o bezpośrednim połączeniu ludzkiej świadomości z egregorem; w drugiej komunikacja odbywa się za pomocą pośrednika, czyli podmiotu kierującego.

Rozważmy bardziej szczegółowo nieświadome połączenie. Karmi go ktoś z negatywnym nawykiem stopniowo przekształcając w niezależną istotę – larwę, która już kontroluje samego człowieka. Pomyśl o palaczu lub alkoholiku: nawet nie zauważa, jak pali lub pije – to wyraźny znak obecności larwy. Jest z reguły przez nią połączony z egregorem. Oznacza to, że świadomość jest wyłączona. Z pewnością spotkałeś się z sytuacją, w której ktoś ci coś mówi, ale wydaje się, że jest on we mgle, jakby ktoś mówił za niego, jakby był zahipnotyzowany. Można zrobić coś nie na miejscu, gdy człowiek „budzi się”, wpada w otępienie, wpada w złość, jeśli program jest zagubiony, to i człowiek. Oznacza to, że musi włączyć swoją świadomość, aby kontynuować rozmowę, w tym przypadku pozostaje bez karmienia i kontroli przez larwę.

Jeśli początkowo na czele egregora stał człowiek, na którym wszyscy się koncentrowali, to z czasem może on stracić swój wpływ z powodu nadmiaru energii wielbicieli nad energią lidera. W tym przypadku raczej lider jest już im posłuszny, a nie odwrotnie. Ponadto przy takim obiekcie można doznać poważnego wyczerpania i może się rozpocząć program samozniszczenia. Uderzającym przykładem są tu gwiazdy muzyki i kina, które nie radząc sobie z otrzymaną energią, zaczynają pić lub jeszcze gorzej. Powodem jest duża ilość energii niskiej jakości, czyli lider nie był w stanie podnieść poziomu napływającej energii. Najciekawsze jest to, że egregor może nadal istnieć, nawet po przeminięciu przedmiotu kultu. Dlatego spragnieni sławy muszą zrozumieć: jakim sposobem chcą ją zdobyć, na jakim poziomie świadomości ludzie się na nich koncentrują, jaką jakość energii będą wymieniać itp.

Jak wydostać się z egregora?

Nie jest możliwe całkowite wydostanie się ze wszystkich egregorów. Jednak to pytanie jest istotne, gdy mówimy o tych egregorach, które nas wysysają i niszczą. Czasem aby się z nich wydostać, wystarczy zacząć się inaczej ubierać lub zjeść inne jedzenie, przestać słuchać konkretnego artysty lub odwiedzać jakąś instytucję. Ponieważ egregor jest stworzony do realizacji określonych zadań i celów, jednym ze sposobów odłączenia się od niego jest zmiana orientacji życiowej, przemyślenie zadań i celów, uświadomienie sobie dokąd się kierujemy, zaprzestanie wykonywania obcych rytuałów. Innymi słowy, najlepszym sposobem na wyrwanie się spod wpływu jednego lub drugiego egregora jest zwiększanie świadomości, a co za tym idzie, zmiana algorytmu działania.

Życzę wam, aby wasz poziom świadomości i pozytywnej energii był tak wysoki, aby mogliście przekierować każdego egregora na kanał twórczy!

Tłumaczenie: Treborok
Źródła oryginalne: Kramola.info, Oum.ru
Źródło polskie: Treborok.wordpress.com


TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.