Wielka Lechia, prawda to czy mit?

Opublikowano: 30.09.2021 | Kategorie: Historia, Publicystyka, Publikacje WM

Liczba wyświetleń: 2988

Podstawowym problemem jaki należy rozstrzygnąć, by odpowiedzieć na to pytanie jest rozstrzygnięcie, kim byli ci słowiańscy Lechici. Po czym ich rozpoznać? Po genach, po języku, po kulturze?

Na ziemiach Polski pojawiają się ludzie

Oczywiście jest to minimum wiedz, dającej podstawy zrozumienia. Czas pojawienia się człowieka współczesnego na ziemiach dzisiejszej Polski można precyzyjnie wyznaczyć ostatnim zlodowaceniem północnopolskim, po którym pamiątką są pojezierza na północy Polski, zakończyło się około 11,7 tys. lat temu, lecz spłynięcie lodowców to nie “ot przyszła sobie wiosna i lody spłynęły”. Niezbędny był czas na roztopienie samego lądolodu ale również na spłynięcie powstałej z niego wody i osuszenie nasączonej gleby na tyle, by mogła na niej pojawić się roślinność nie tylko tundrowa niezbędna jako pożywienie dla zwierzyny ale również jakieś drzewa i krzewy choćby służące człowiekowi za opał i do budowy nawet prymitywnych domostw. A to nie dziesiątki a setki lat. Należy tu również zwrócić uwagę, że zbiornikiem do którego wody musiały odpłynąć było morze Bałtyckie, a te też było pod lodem.

Język jako wyznacznik lechickości

Choć badania lingwistyczne stanowią znaczące źródło wiedzy o migracjach ludzi, w przypadku tak odległych czasów niewiele można powiedzieć o języku jakim porozumiewali się ówcześni ludzie. Język jest elementem szybkozmiennym. Nawet niewielkie przeszkody terytorialne w krótkim czasie prowadzą do pojawiania się dialektów, zaś dziś, gdyby przemówił do nas Mieszko I nic z jego wypowiedzi byśmy nie zrozumieli. Jeśli rozważamy języki to warto zwrócić uwagę na jedną z teorii, zwracającą uwagę na to, że języki bałtyjskie, germańskie i słowiańskie posiadają pewne cechy nie występujące w innych językach pochodzenia indoeuropejskiego Prezentujący tę teorię określają, iż wyodrębnienie się tych języków z języków indoeuropejskich nastąpiło 5-4 tysiące lat temu rozdzielając się wcześniej na język proto germański i proto bałtyjsko/słowiański. Podział na języki bałtyjskie i słowiańskie nastąpił później, gdyż języki te są bardziej gramatycznie zbliżone do siebie.

Kultury

Kultura, pewne sposoby znakowania pewnych wyrobów dla archeologów stanowią wyznacznik kim dany lud był. W pewnych sytuacjach jest to prawda, bo ma znaczenie czy dany lud potrafił wytworzyć narzędzia z krzemienia, z brązu czy z żelaza, ale czy taki wzór naczyń, ozdób, ma świadczyć o danej grupie ludności w rozumieniu, Germanie, Słowianie, Bałtowie…? Będąc niedowiarkiem można wskazać iż nawet w czasach neolitu istnieli kupcy, co z narażeniem życia wędrowali po pewne produkty, przykładowo bursztyn i na wymianę wieźli produkty rzemieślników zarówno warsztatów terenów z których się wywodzili jak i tych, gdzie za swoje wyroby nabyli wyroby twórców lokalnych zakupionych na dalszą wymianę. A prawa do własności intelektualnej wtedy nie istniały. Więc jeśli jakiś wzór, wyrób, spodobał się „modnisiom” tamtych czasów mieszkających w danym grodzie, w grupie grodów to jakiś miejscowy rzemieślnik mógł go z powodzeniem skopiować w kolejni w innych grodach to powtórzyć i wtedy mieliśmy migrację wzoru a nie ludności.

By jakaś grupa przeszła do innej kultury, nie było potrzeby masowej migracji ludności a migracji technologii, wzorów. Niewielka stosunkowo grupa imigrujących ludzi mogła spowodować znaczące zmiany w kulturze materialnej. Przykłady? Proszę bardzo. Węgrów, „naszych bratanków” uważamy za lud Ugro-fiński, cywilizację stepową, ale zerknijmy w ich genotyp. Finowie, to w 28% nosiciele najstarszej haplogrupy I1, pozostała mają znaczenie śladowe, ale Węgrzy w 29,5% to Słowianie (R1a), Estończycy 32% też. A znów Bułgarzy uznawani za Słowian, bo przecież językiem słowiańskim się posługują są mieszanką ludów. Słowianami są tylko w 17% zaś w 23,5% ludnością Afrykańsko – Blisko Wschodnią a i odsetek celtycki też jest znaczący. Tak dzieje się gdy stosunkowo niewielka grupa ludności podporządkuje sobie ludność osiadłą, może narzucić im język, swoją kulturę ale nie geny.

Zasiedlanie ziem dzisiejszej Polski i Europy Północnej

Choć najstarsze ślady obecności człowieka Homo Erectus datujemy na 800 tys. lat to pierwsi ludzie dzisiejsi bytujący na naszych ziemiach pojawiali się w okresie 18-11 tys. lat temu (kultura magdaleńska, twórcy choćby malowideł w jaskiniach Lascaux). Byli to zbieracze-myśliwi. Ich potomkowie to nosiciele haplogrup I1, J1 rozważając męski chromosom Y. Są to stare haplogrup, pojawienie się pierwotnej dla tych haplogrup haplogrupy IJ w Europie (nie mówimy o terenach zajętych przez lądolód ostatniego zlodowacenia w tym dzisiejszej Polski) datuje się na 47,000 do 30,000 lat p.n.e. W miarę ustępowania lądolodu, osuszania ziemi, pojawiania się warunków do życia, ludność ta przesuwała swe siedziby na północ pojawiając się na terenach Polski i dalej na północ po Skandynawię (ok. 11.000 l.p.n.e.) Dziś nosiciele tych haplogrup stanowią stosunkowo niewielką populację w Europie, rzędu kilkunastu procent. Wyjątek stanowi Skandynawia, gdzie miejscowo wartości te sięgają po 45% dla haplogrup I1. Rozkład ich wskazuje na wyraźne wypieranie tej ludności przez później pojawiające się migracje.

Mutacje dwóch najbardziej znaczących haplogrup Europy: R1a i R1b, obie te haplogrup określane są jako haplogrup „łowców mamutów” wyodrębniły się na Syberii z pierwotnej R* w trakcie maksymalnego zasięgu ostatniego glacjału (28’500 – 21’000 l.p.n.e.). Kiedy nosiciele tych haplogrup pojawili się w Europie trudno powiedzieć. Jako pewną wskazówkę można podać iż obecności tych haplogrup wykryto w pochówkach kultur neolitycznych rolników. R1b wykryto w 12 pochówkach zaliczanych do kultury grobów jamowych (3400-2700 p.n.e.) zaś R1a w 17 pochówkach zaliczanych do kultury ceramiki wstęgowej (3’200 – 2’350 l.p.n.e.). Ślady orki, a więc intensywnego rolnictwa znajdujemy na stanowiskach megalitów kujawskich w okolicach Izbicy Kujawskiej, datowane 3’700 – 3’300 p.n.e. Inną działalność gospodarczą jak kopalnie krzemienia w Krzemionkach Opatowskich (3’900 – 1’600 l.p.n.e.) Ślady dobrze zorganizowanych społeczeństw mogących podejmować znaczące inwestycje na naszych ziemiach datujemy już na VI tys. p.n.e. (np. kopalnie krzemienia Krzemionki Opatowskie). tylko jak ustawić granicę między tym, kogo zaliczyć do Wielkiej Lechii, Słowian, a kogo nie?

Wielka Lechia

Wielu szuka jak najdawniejszych śladów Słowian (Lechitów). Szukano ich m.in. wśród Etrusków. Choć to lud stawiający wiele znaków zapytania dzisiejszej archeologii, to jednak badania genetyczne wskazują na znaczącą populację nosicieli haplogrupy J (J2) co raczej sugeruje tubylcze pochodzenie tej ludności i wczesną migrację z Bliskiego Wschodu. Przewagi lechickich wodzów nad wodzami starożytnymi obszarów Morza Śródziemnego włóżmy jednak między bajki.

Bezsprzecznie na naszych ziemiach działy się rzeczy wielkie. Odbywały się bitwy. Jedni wodzowie pokonywali innych. Powstawały cywilizacje na tyle prężne, że w czasach gdy w Egipcie powstawały piramidy, w celtyckiej Anglii budowano Stonehenge u nas swym władcom budowano grobowce megalityczne, wydobywano krzemień z którego powstawały wyroby eksportowane poza granice dzisiejszej Polski. Budowano grody, choć z materiału mniej trwałego niż Mury Jerychońskie. Czy byli to Lechici? Kwesta określenia ram czasowych, kogo nazwać Lechitami a kogo nie. Dlatego budowanie opowieści o dawnych przewagach zostawmy fantastyce, a naukowcy niech zajmą się tym, co uda się odtworzyć z materiałów źródłowych, nie fantazji. Bo wpływ ludów Wielkiej Lechii na dzisiejszy „polski katolicyzm”, na dzisiejszą kulturę Polaków jest ogromny, tyle, że znacząca większość dzisiejszych katolików nie ma o tym bladego pojęcia. Bo kto wie pod jakim katolickim świętem ukrywa się przedchrześcijańskie święto płodności Stado? To wiedza równie nam potrzebna jak wiedza o kobietach śmiertelnych z którymi bogów i bohaterów spłodził Zeus i jaki to wpływ miało na wierzenia chrześcijan. Równie nam potrzebna jak wiedza jaki wpływ na biblijny Dekalog miała Egipska Księga Zmarłych.

Tak więc nie odpowiem, czy Wielka Lechia to prawda historyczna czy mit. Bo choć przewagi naszych wodzów nad pozostałymi wodzami świata starożytnego to mit, to jednak nasza kultura czerpała z kultur liczących sobie niewiele mniej lat niż cywilizacje Babilonu, Egiptu i inne Złotego Półksiężyca z których mądrość Starego Testamentu zaczerpnęli uczeni w piśmie narodów Izraela.

Autorstwo: Zawisza Niebieski
Źródło: WolneMedia.net


TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

11 komentarzy

 1. Wolna Dusza 01.10.2021 07:17

  Gorąco polecam temat o Wielkiej Lechii na cheops4.org.pl

 2. poray 01.10.2021 10:48

  odniosę się tylko do paru kwestii, w sumie mało związanych z Wielką Lechią

  – wypadałoby zdefiniować co oznacza stwierdzenie języki germańskie? czyli jakie? Germania była zasiedlona przez szereg etnosów, najpewniej posługujących się różnymi językami. Jeżyki te nie zachowały się do dziś (np. jezyk suewski, Boiów, Markomanów, Kwadów, aryjski, alemański, chatti itp.). Germanie zasiedlali między innymi Słowianie, Saksonowie oraz prawdopodobnie tez plemiona celtyckie, a różnice między tymi językami są zasadnicze.
  w języku angielskim, niemiecki czy skandynawskich podobieństwa z językami aryjskimi (sanskryt i staroirański, perski) są znikome. Podczas gdy z językami słowiańskimi i bałtyjskimi są bardzo znaczące. więc po co tworzyć jakieś sztuczne atrapy pojęciowe pt. języki germańskie.
  – to w kulturze co stanowi sedno to nie artefakty, ale scheda kultury duchowej. w tym przypadku pewne etnosy i kultury wykazują ścisłe związki (co widać także po genetyce) i analogie miedzy sobą (wierzenia Ariów, Bałtów i Słowian) a pewne nie jak np. wierzenie Celtów i Skandynawów (na tyle na ile nie ma w nich naleciałości kultur stepowych czy ario-słowiańskich).
  W efekcie, wbrew pozorom dość prostym jest wskazanie zarówno konglomeratów ludów pod względem genetycznym, wierzeń, języka i po części kultury materialnej. Dotyczy to podobieństw i powiazań między jednymi grupami ludów jak i różnic i odmienności z innymi.
  W czasach archaicznych, nie wszystko się tak mieszało jak w dobie współczesnej globalizacji (nawiasem mówiąc będącej procesem kreowanym zewnętrznie). Zasadniczym błędem jest przekładanie współczesnych wizji świata na interpretację kultur minionych. Jest to jeden z grzechów głównych (chyba najważniejszy) współczesnych badaczy.

 3. robi1906 01.10.2021 12:10

  Stonehenge, postawiono 100 lat temu dźwigami linowymi, Piramidy postawili na kupie piachu 200 lat temu z bloczków betonowych (teraz to wszystko się zapada i przeżera).

  A Lechia istniała i nie potrzebuje do tego potwierdzenia takich przygłupich artykułów, czy istniała wielka czy mała?, istniała i to jest najważniejsze.
  A jeszcze podpieraniem się Izraelem i Torą?.

  A może jeszcze Sławianinie modlisz się do żydów?, wtedy głupota tego artykułu stanie się wiadoma.

 4. Zawisza Niebieski 01.10.2021 18:04

  Genetyka wprowadziła ogromne zamieszanie szczególnie bolesne dla piewców wielkiej Germanii. Germania to oczywiście określenie Rzymian dla ludów Europy będących poza ich kontrolą. Europę zamieszkują dwa wielkie ludy Celtowie R1b i Słowianie R1a, nie ma ludu, który by odpowiadał liczebności tych, co się za Germanów uważali stąd w genetyce za proto-germanów przyjęto lud najwcześniej pojawiający się w Europie, jeszcze jako kultury zbieracko-rolnicze I, ludy zepchnięte na półwysep Skandynawski. To byłoby poparciem dla teorii iż języki germańskie powstały jako nawarstwienie się języków indoeuropejskich na pierwotny język jakim posługiwali się pierwotni mieszkańcy (haplogrupa I) języków indoeuropejskich.

 5. robi1906 02.10.2021 19:30

  Tutaj filmik z placu budowy Stonehenge,
  https://www.youtube.com/watch?v=xd0onQYkjm4
  radzę się zapoznać Zawiszo, bo pomimo że znalezienie tego typu faktów nie wymaga odwagi godnej zdobywania Mount Everest, to odwagi wymaga głoszenie takich Prawd, takiej w której powiesz wytresowanym łbom, że nie tylko historia Lechii, ale i świata jest zafałszowana.

  a tutaj Egipt, jak piłą do rżnięcia drzewa odcinali kamienne posągi w abu simbel
  https://www.youtube.com/watch?v=hBLDRf5QIC8

  Masz odwagę otwierać ludziom oczy czy dalej będziesz pitolił jak Winnicki?.

 6. Zawisza Niebieski 03.10.2021 10:08

  @Robi1906
  Wydaje mi się, że traktujesz czytelników jak TVPiS pewien “naród… co wszystko kupi”. O Stonehenge nie będę się wypowiadał, ale już o Abu Simbel to radzę się poduczyć, bo to nie jest żadna sensacja. Miejsce w którym stała świątynia jest terenem który zniknął pod wodami jeziora zalewowego po budowie tamy Asuańskiej o aby uratować zabytek po prostu przeniesiono go wyżej. Ot i cała sensacja. Ale zanim się taką sensację poda trzeba się zapoznać z faktami.

 7. Admin WM 03.10.2021 10:46

  Stonehenge – to nie była budowa kręgu, ale ustawianie leżących porozrzucanych głazów na właściwe miejsce. Rekonstrukcja. Sfilmowali jak przywracają kręgowi dawną świetność.

 8. robi1906 03.10.2021 11:52

  Zawiszo czyżbyś pomagał ten naród trzymać za mordę?.
  Gdyby to w Polsce tak budowano to anglosaskie popłuczyny żydowskie pokazywałyby na okrągło jak w Polsce fałszuje się historię, bo tutaj to tylko gołe małpy mogły latać, ale jak oni fałszują historię to morda w kubeł, a jak człowiek coś takiego znajdzie to patrzy jak te krowy na gołe dziecko uciekające z siedziby diabelskich pedofili pałacu Buckingham, bo autorytety morda w kubeł zamiast odsłaniać ludziom oczy.

  Co do Egiptu
  piramida “cheopsa” rok 1915
  https://anzacportal.dva.gov.au/sites/default/files/images/awm-p05717.001.jpg
  ta sama piramida 100 lat później
  https://c8.alamy.com/comp/ajb97p/stone-blocks-on-great-pyramid-of-khufu-cheops-giza-cairo-egypt-africa-ajb97p.jpg

  Adminie a skąd oni wiedzieli jak to wyglądało?, może starożytni zdjęcia i plany zostawili?,
  proszę bardzo niedługo wam pokażę i inne “rekonstrukcje”.

  najstarsze zdjącie Prambarann
  https://bartelegallery.com/wp-content/uploads/2021/05/P1096-scaled-1.jpg
  a oto zdjęcie po renowacji
  https://thumbs.dreamstime.com/b/prambanan-temple-java-indonesia-15932561.jpg

  a tu prowizorka i wypełnienie piachem (jak piramid) Wielkiego Muru
  https://2.bp.blogspot.com/-1I6l47KtEyQ/UCLiZF5b2_I/AAAAAAAABP0/jeMzQFB6Yes/s1600/great-wall-collapses-001.jpg

 9. robi1906 03.10.2021 13:55

  Dodaję, z bratnich Włoch dla Egiptu, pierwsze zdjęcie żeby każdy mógł skomentować w stylu Zawiszy albo innego wciskacza kitu, że to ktoś nabazgrał
  https://imgur.com/pbzc4Mq

  a tu drugie, już się przejaśnia?.
  https://imgur.com/mJ8SqFw

  a tu trzeba powiększyć środkowy słup na pierwszym planie nazwisko i rok 1841
  https://imgur.com/FgtCVlB

  Zresztą wpiszcie sobie Carlo Vidua in Egypt w wyszukiwarkę foto.

  Aha i co do kamieni Stonehenge to jest beton oblany na kształtownikach, tu dowód
  http://www.redicecreations.com/specialreports/stonewhat04.jpg

  Zresztą nic tam nie leżało jak potłuczone tylko wszystkie te betonowe bloczki przyzwieziono
  https://i.pinimg.com/originals/b4/24/1e/b4241e01955a10c701d5af21c64cc0e5.png

 10. Admin WM 03.10.2021 15:10

  @robi1906
  Napisz o tym artykuł – na pewno wzbudzi zainteresowanie.

 11. robi1906 03.10.2021 17:19

  W porządku, ale żeby była jasność, to co przedstwiłem to było tylko sprawdzanie tego co mówi rosyjski internet, mnie oświeciły filmiku tłumaczone przez Dziada Wszewieda (to samo robi: 12 000 szabel, ale jego do wczoraj nie oglądałem), jedyną moją zaslugą (z tego co pamiętam) to że znalazłem właśnie tych żołnierzy australijskich i porównanie jak to wszystko było zgrabne jeszcze 100 lat temu.

  Dodam coś swojego, nie wiem czy rosyjski internet mówi o tym, po co Napoleon (i co najważniejsze za co?) wytargał tam naukowców i rysowników, podobno samych rysowników było tam 2 tysiące.
  Jeśli się mówi (a ja o tym nie wiem) to będę wyważał już otwarte drzwi.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.