Toksykolog ostrzega przed preparatami na COVID-19

Opublikowano: 23.12.2021 | Kategorie: Publicystyka, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 4186

Dr Janci Chunn Lindsay jest biologiem molekularnym, toksykologiem i kierownikiem działu toksykologii i biologii molekularnej w Toxicology Support Services LLC. 23 kwietnia 2021 r. wysłała trzyminutowy komentarz publiczny do Komitetu Doradczego ds. Praktyk Szczepień (ACIP) w amerykańskich Centrach Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Jej pola badawcze to farmakokinetyka, biologia mechanistyczna i złożona toksykodynamika. W swoim komentarzu do ACIP Lindsay opisała, jak w latach 1990. przyczyniła się do opracowania szczepionki antykoncepcyjnej, która powodowała nieprzewidziane zjawiska autoimmunologiczne i bezpłodność u zwierząt doświadczalnych, czego nie przewidywano pomimo starannej analizy wstępnej. Oto, co mówi:

„Opracowywaliśmy coś, co miało być tymczasową szczepionką antykoncepcyjną, która była bardzo atrakcyjna, ponieważ raczej blokowała zapłodnienie niż zapobiegała implantacji [jajeczka] – ; taki był pomysł. Niestety, mimo że przeprowadzono wiele testów na różnych modelach zwierzęcych, aby upewnić się, że nie ma działania autoimmunologicznego, skończyło się na działaniu autoimmunologicznym, powodując całkowite zniszczenie jajników.

Teraz [ta szczepionka antykoncepcyjna] jest stosowana w tym celu [stała sterylizacja] u psów, kotów i innych zwierząt. Jest to więc zastrzeżenie dotyczące tego, w jaki sposób badania na zwierzętach mogą pomóc nam uniknąć popełniania błędów u ludzi, gdy są one używane prawidłowo i gdy są właściwie prowadzone”.

Możemy wysterylizować całe pokolenie

Jednocześnie wezwała do natychmiastowego zaprzestania szczepionek COVID-19 opartych na mRNA i DNA z powodu kilku obaw dotyczących bezpieczeństwa. W szczególności zwróciła uwagę, że jest wysoce prawdopodobne, że [szczepionki] będą wchodzić w interakcję krzyżową z syntytyną (białkiem otoczki retrowirusowej) i reprodukcyjnym materiałem genetycznym obecnym w plemnikach, jajach i łożysku w sposób, który mógłby „zakłócić płodność i wyniki reprodukcyjne”.

Zauważyła, że żadne badanie nigdy nie obaliło tej hipotezy. Inną teorię na temat tego, w jaki sposób te „szczepionki” mogą osłabiać płodność, można znaleźć w badaniu z 2006 roku [1], które wykazało, że plemniki mogą pobierać obce mRNA, przekształcać je w DNA i uwalniać w postaci małych granulek (plazmidów) w połowie zapłodnione jajo. Zarodek następnie włącza te plazmidy i przechowuje je (i klonuje je w wielu komórkach nowej generacji) na całe życie, przekazując je również przyszłym pokoleniom. Możliwe, że pseudo-egzosomy, pojemniki z mRNA, są idealne do dostarczania plemnikom mRNA niezbędnego do produkcji białka wypustkowego.

Tak więc, teoretycznie, zaszczepiona kobieta, która zachodzi w ciążę, ma embrion, który może (poprzez plazmidy plemnika) zsyntetyzować białko kolczaste zgodnie z instrukcjami szczepionki, które następnie będzie miało zdolność immunologiczną do zaatakowania tego zarodka dzięki temu białku. To spowodowałoby poronienie.

„Możemy potencjalnie wysterylizować całe pokolenie” – ostrzegła Lindsey. Twierdzi, że fakt, że po szczepieniu COVID-19 dochodziło do regularnych porodów, nie jest dowodem na to, że te zastrzyki nie mają wpływu na reprodukcję.

Lindsay zwróciła również uwagę, że istnieją tysiące doniesień o nieregularnych miesiączkach i krwawieniach z pochwy u zaszczepionych kobiet [2] [3] [4], co sugeruje również wpływ na układ rozrodczy. W tym wywiadzie przyjrzymy się bliżej tym mechanizmom.

Coś poszło strasznie nie tak

Zapytana, dlaczego tak namiętnie zaangażowała się w tę kontrowersyjną sprawę, Lindsay odpowiada: „Zainteresowałam się problemem, ponieważ nauka nie miałaby już sensu. Na przykład CDC zmieniła definicję odporności stadnej. Odporność stadna zawsze była definiowana jako połączenie naturalnej infekcji ze skutecznymi praktykami szczepień. Nagle zmieniono definicję odporności stadnej i można ją teraz osiągnąć jedynie poprzez szczepienie. Wiedziałem, że to strasznie złe, a jednak było to wszędzie reklamowane. Z pewnością było reklamowane przez [dr. Anthony’ego] Fauciego i innych, którzy powinni byli być lepiej poinformowani.

W świecie naukowym działy się też inne rzeczy. Dwa z naszych najlepszych czasopism, „The New England Journal of Medicine” i „The Lancet”, opublikowały oszukańcze badania nad hydroksychlorochiną. Najwyraźniej badania te zostały zrecenzowane i powinno być łatwo wskazać błędy w tych badaniach – jak również w wielu innych pracach, które doprowadziły do ​​zatwierdzenia awaryjnego zastosowania tych terapii genowych – ale nie zostały one podkreślone.

Hydroksychlorochina i iwermektyna są całkowicie bezpiecznymi lekami. Były bezpiecznie używane przez dziesięciolecia u kobiet w ciąży i dzieci, i nagle zostały potępione jako niebezpieczne. Jako toksykolog wiem, że tak nie jest. Tak więc wszystkie te fakty przykuły moją uwagę, łącznie z tym, co dotyczyło Nowego Porządku Świata i agendy Światowego Forum Ekonomicznego oraz naszego przestrzegania tego [nowego porządku], wraz z wieloma innymi krajami, pomimo ich intencji i deklaracji, zgodnie z którymi zmieni się nasze życie i nigdy nie będzie takie, jakie było przedtem. Za kilka lat „nie będziemy mieli nic i będziemy szczęśliwi”. Wszystko to dało mi poczucie, że coś poszło strasznie nie tak, że nasze instytuty regulacyjne zostały przechwycone, a nasze czasopisma naukowe nie są już uczciwe…

Istnieje praca wydana w 2006 roku zatytułowana „Środki łagodzenia choroby w kontroli grypy pandemicznej” [5]. Ten dokument jest wspaniały. Przegląda wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i CDC dotyczące tego, jak reagować podczas pandemii, co działa, a co nie i dosadnie stwierdza, że ​​maski nie działają. Już wtedy wiedzieli, że maski nie działają. Że zakaz podróżowania nie działa. Jest to wspaniały dokument, dzięki któremu można przejrzeć wszystko, co zrobiliśmy w odpowiedzi na tę pandemię i móc stwierdzić, że nasza reakcja była nieodpowiednia i mamy na to dowody naukowe. Dlatego zachęcam wszystkich do ponownego przeczytania tej pracy aby naprawdę zobaczyć, jak szaleni staliśmy się nakładając obowiązki, które nie mają naukowego sensu”.

Ogromny znak ostrzegawczy, który jest ignorowany

Jak zauważyła Lindsay, w przypadku „szczepionek” przeciw COVID nie przeprowadzono ważnych badań na zwierzętach, jedynych, które pozwalają stwierdzić, czy występują skutki toksyczne i ogólnoustrojowe. A teraz widzimy znaki ostrzegawcze, na które należy zwrócić uwagę.

Wstępne wyniki bezpieczeństwa szczepionek opartych na mRNA COVID podawanych kobietom w ciąży, oparte na danych z rejestru V-Safe, zostały opublikowane w „New England Journal of Medicine” (NEJM) w kwietniu 2021 r. [6]. Zgodnie z tym artykułem, wskaźnik poronień w ciągu pierwszych 20 tygodni ciąży wyniósł 12,5%, co stanowi wskaźnik tylko nieznacznie wyższy od normalnej średniej wynoszącej 10%. (Patrząc na statystyki, ryzyko poronienia spada z ogólnego średniego wskaźnika ryzyka wynoszącego 21,3% przez cały czas trwania ciąży do zaledwie 5% między 6 a 7 tygodniem, do 1% między 14 a 20 tygodniem [7]).

Jednak jest problem z tymi obliczeniami, co potwierdzają niektórzy lekarze z Toronto, Ira Bernstein, Sanja Jovanovic i Deann McLeod (z wyróżnieniem Bachelor of Science). W liście do redakcji z dnia 28 maja 2021 r. wskazali, że [8]: „W tabeli 4 autorzy podają wskaźnik spontanicznych poronień do 20 tygodni (AS) wynoszący 12,5% (104 aborcje na 827 zakończone ciąże). Jednak wskaźnik ten powinien być oparty na liczbie kobiet, które były narażone na AS z powodu podania szczepionki i powinien wykluczyć 700 kobiet zaszczepionych w trzecim trymestrze (104/127 = 82%)”.

Innymi słowy, wyłączając kobiety, które otrzymały szczepionkę w trzecim trymestrze ciąży (ponieważ trzeci trymestr przypada PO 20. tygodniu i dlatego nie należy go liczyć przy określaniu wskaźnika aborcji u kobiet, które wstrzyknięto PRZED 20. tygodniem), wskaźnik aborcji wynosi aż 82%. Z tych 104 poronień 96 miało miejsce przed 13 tygodniem ciąży, co oznacza, że ​​otrzymanie szczepionki przeciw COVID podanej w pierwszym trymestrze ciąży jest niezawodną receptą na katastrofę.

„Moim zdaniem [autorzy] bardzo oszukańczo doszli do wniosku, że szczepienie w trzecim trymestrze jest bezpieczne i nie powiedzieli nic o oczywistym braku zaufania w pierwszym trymestrze” – mówi Lindsay. „To takie nieuczciwe, tak celowo manipulacyjne”. Jeśli chodzi o kobiety otrzymujące zastrzyk w trzecim trymestrze ciąży, nie wiadomo jeszcze, jakie mogą być długoterminowe skutki.

„Nie wiemy i to jest problem”, mówi Lindsay. „Istnieje wiele rzeczy, które mogą się nie udać w przypadku tego rodzaju terapii i które w modelach zwierzęcych poszły nie tak. Nie wiemy, co stanie się z tymi kobietami lub ich dziećmi w przyszłości. Efekty te można było przenieść na potomstwo.

Obecnie pojawia się coraz więcej artykułów, które mówią o konstytutywnej ekspresji (gen konstytutywny to gen, który podlega ciągłej transkrypcji, w przeciwieństwie do genu fakultatywnego, który podlega transkrypcji tylko w razie potrzeby), nie wiemy czy jest to spowodowane brakiem degradacji mRNA czy jego integracją z genomem. To jest wciąż badane”.

Dzieci umierają z powodu zapalenia mięśnia sercowego wywołanego przez szczepionkę na COVID

Lindsay cytuje raport CDC, który pokazuje, że ponad 300 dzieci w wieku od 12 do 18 lat zmarło z powodu zapalenia mięśnia sercowego, obecnie dobrze znanego efektu ubocznego szczepionek przeciw COVID. Wiemy również, częściowo na podstawie zeznań sygnalistów, że ponad 50 000 Amerykanów zmarło w ciągu trzech dni od tych zastrzyków [9] [10], a dane te pochodzą z jednej bazy danych (system zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek lub VAERS). CDC korzysta z 10 innych baz danych i nie można ich przeszukiwać publicznie.

„Ta wysoka liczba ofiar śmiertelnych jest alarmująca i przerażająca” – mówi Lindsay. „Według dr Petera McCullougha bezpieczny limit dla normalnych szczepionek, bardzo różniących się od tej terapii genowej, wynosiłby około 186 zgonów. Do tej pory osiągnęliśmy 17 128 zgonów zgłoszonych w VAERS na dzień 15 października 2021 r. [11], ale nie zaprzestano jeszcze akcji szczepień dzieci. Nie zatrzymali jej podczas badania zapalenia mięśnia sercowego. Zamiast tego naciskają jeszcze bardziej. Czy to się kiedykolwiek zdarzyło? Chodzi mi o to, że dotyczy to populacji, która zasadniczo ma zerowe ryzyko choroby.

Same zgony z powodu problemów z sercem i zatorowości płucnej u całkowicie zdrowych dzieci powinny zatrzymać cały proces. Nie są zagrożone COVID-19. Nie ma powodu, aby je szczepić, absolutnie nie ma powodu, aby podawać im te terapie genowe, ponieważ nie są zagrożone.

Czy wiesz, że [zastrzyk] powoduje niewydolność serca, zatorowość płucną, zatrzymanie akcji serca u zdrowych nastolatków i nie przestajesz badać stosunku korzyści do ryzyka? Coś strasznie nie tak.

Niestety nasi regulatorzy nie zatrzymają tego całego procesu. Wyraźnie zostali złapani. To jest coś, co będziemy musieli zrobić. Zaszczepieni i nieszczepieni muszą być razem, aby powiedzieć: „Nie, nie będziecie robić eksperymentów na naszych dzieciach”…

Dzięki szczepionkom przeciwko RSV [wirusowi syncytium nabłonka oddechowego] i przeciwko gorączce denga mieliśmy znacznie mniej zgonów dzieci, ale to wystarczyło, aby powstrzymać te kampanie szczepień. To jest bardzo, bardzo jasne; musisz zrozumieć, że nasze agencje regulacyjne i bezpieczeństwa zostały przechwycone. Nie wykonują swojej pracy, która powinna polegać na ochronie ciebie i twoich dzieci. Nie musisz im ufać, bo nie robią nic zgodnie z tradycyjnymi praktykami. Oczywiste jest, że zostali złapani i skompromitowani, to jedyna logiczna odpowiedź…

Mamy też wszystkie te infekcje poszczepienne. Jeśli spojrzysz na Michigan (właściwie znam inne bazy danych, które podają prawdziwą liczbę zgonów w różnych stanach), [porównasz] tych, którzy są zaszczepieni i tych, którzy nie są zaszczepieni, mogę powiedzieć, że media kłamią, gdy mówią, że ci niezaszczepieni stanowią 99% hospitalizacji. Absolutnie kłamią”.

Jak szczepienie COVID może wpływać na płodność

Wracając do kwestii płodności, Lindsay przytacza badanie przeprowadzone w Singapurze, w którym zbadano zdolność szczepionki przeciw COVID do zakłócania płodności poprzez wyzwalanie antysyntetyny-1. W badaniu wzięło udział 15 kobiet, w tym dwie w ciąży.

Wyjaśnia: „Zrobili coś, o co ich prosiłem dawno temu, a mianowicie zmierzyli przeciwciała antysyncytynowe za pomocą testu ELISA . Syncytyny są konformacyjnie i genetycznie podobne do białka wypustek [SARS-CoV-2], to białko wypustek [syncytyny] jest fuzogenne [zdolne do promowania fuzji błony komórkowej]. Zdaniem kilku ekspertów, rozwijając reakcję immunologiczną na białko kolce, można również wywołać reakcję autoimmunologiczną na syncytyny, co uniemożliwiłoby donoszenie ciąży. Ale syncytyny są również ważne w wielu chorobach psychicznych, takich jak depresja dwubiegunowa. Są ważne w chorobach autoimmunologicznych, toczniu i stwardnieniu rozsianym. Są obecne w mięśniach szkieletowych. Istnieje również związek z rakiem piersi. Są bardzo ważnymi starożytnymi elementami retrowirusowymi. Wyniki tego badania są niezwykle interesujące. Odkryto, że zaszczepione kobiety wytworzyły autoprzeciwciała przeciwko syncytynie-1. Autorzy odrzucili to, mówiąc: „Jednak nie wierzymy, że stężenie tych przeciwciał jest wystarczająco wysokie, aby było znaczące”. Ale była wyraźna różnica między surowicami przed terapią genową a surowicami po terapii [próbki krwi]. To dowodzi, że istnieje odpowiedź przeciwciał i nie znamy jej prawdziwego znaczenia. Wszystkie kobiety [uczestniczące w badaniu] rozwinęły odpowiedź przeciwciał znacznie powyżej średniej i myślę, że to prawdopodobnie jest to przyczyną niektórych z tych poronień.”

Czy szczepionki przeciw COVID działają immunosupresyjnie na całą populację?

Na pytanie, jaki może być powód tej kampanii masowych szczepień, biorąc pod uwagę wyraźne oznaki zagrożenia, odpowiada: „Myślę, że wykluczenie, że jest to forma depopulacji, byłoby naiwnością. Istnieje praca opublikowana w 2005 roku zatytułowana „Ocena epitopów powierzchniowych trofoblastów fuzogennych jako celów antykoncepcji immunologicznej” [12]. Celem pracy było znalezienie peptydów antykoncepcyjnych w tkance tworzącej łożysko u kobiet, które wcześniej miały problemy z niepłodnością. Była to zatem kwestia przyjęcia wstecznego podejścia, uzyskania surowic kobiet, które miały problemy z niepłodnością, próbując sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek przeciwciała, które mogłyby spowodować wspomniane problemy z niepłodnością… Ta praca była sponsorowana przez WHO i Fundację Rockefellera [oraz Narodowy Instytut Zdrowia]. Nie jest to zaskakujące. Odkrycie dokonane w ramach badania zostało później wykorzystane przez firmę o nazwie AplaGen, która opatentowała je w 2007 roku. Były to peptydy 12-merowe, a osiem można wykorzystać do wywołania bezpłodności. Kiedy [AplaGen] je opatentował, powiedzieli również, że mogą być używane do zapewnienia sterylności. Co ciekawe, [peptydy te] były również związane z tymi samymi stanami, z którymi syncytyna jest związana z – toczniem, zaburzeniami mięśni szkieletowych, depresją dwubiegunową i całym mnóstwem innych problemów. Chociaż nie nazwali białek syntytyny jako białek docelowych, [naukowcy] pracowali wstecz od tych peptydów, a następnie twierdzili, że są to inne białka. Wiemy, że czasami białka można nazwać tak samo w różnych dziedzinach badań. Tak więc będziemy musieli zbadać dalej, ale z pewnością wydawało mi się to interesujące. To, na co [praca] tak naprawdę wskazuje, to to, że były próby użycia peptydów lub środków immunoantykoncepcji na styku trofoblastu łożyskowego w celu wywołania sterylizacji… Tak więc naiwnością byłoby sądzić, że nie pomyślano o możliwym przyszłym zastosowaniu tej techniki”.

Jak długo utrzymają się efekty?

Oczywiste pytanie brzmi: jak długo utrzymają się te efekty? Czy przetrwają całe życie? Oczywiste jest, że każda odpowiedź może być tylko hipotetyczna, ponieważ badania po prostu nigdy nie zostały wykonane. To powiedziawszy, ze swoim wykształceniem w biologii molekularnej, Lindsay jest doskonale przygotowana do wypowiadania się na ten temat.

mRNA jest niezwykle kruche, dlatego do jego dostarczania stosuje się nanolipid glikolu polietylenowego. Ponadto około 30% mRNA wstrzykniętego w szczepionce jest genetycznie zmodyfikowane w celu zmniejszenia jego degradacji. W konsekwencji to mRNA jest znacznie silniejsze niż naturalne mRNA. Co więcej, te nanoliposomy pozwalają na lepszą penetrację tkanek i teraz wiemy, że rozprzestrzeniają się po całym ciele. Nie pozostają w mięśniu naramiennym. Jednak czas jak długo ten zmodyfikowane i ustabilizowane mRNA pozostaje żywe, wciąż nie jest znany. Istotnym pytaniem jest, czy to mRNA może zintegrować się z genomem i stać się trwałym elementem.

„Odpowiedź brzmi, że nie wiemy na pewno” — mówi Lindsay. „Oczywiście szczepionki zawierające wektory adenowirusowe [Janssen i AstraZeneca] mają większe szanse na integrację z genomem. Wiemy to z badań na zwierzętach i wcześniejszych eksperymentów. W przypadku technologii mRNA nigdy nie stosowaliśmy takiego mechanizmu stabilizacji. Wiemy, że pojawiły się ostatnie badania – te przeprowadzone przez grupę Bruce’a Pattersona i inny zespół – które wykazały, że białko kolczaste ulega ekspresji i jest obecne na monocytach od momentu, gdy ludzie otrzymują terapię genową. Stąd mówi nam to, że [to mRNA] jest zdecydowanie odporne na degradację. Im dłużej pozostaje w pobliżu i im bardziej jest odporne na degradację, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń integracji genomowej. Ale nie mogę odpowiedzieć, czy będzie to trwałe, czy nie”.

Dokonaj racjonalnego wyboru

Jak wyjaśniła Lindsay, żadna szczepionka przeciwko koronawirusowi nigdy nie została skutecznie wprowadzona na rynek, pomimo 20 lat prób. Wszystkie zawiodły z powodu zależnego wzmocnienia przeciwciał, zjawiska, w którym szczepienie ułatwia infekcję, a nie chroni przed nią. Teraz musimy wierzyć, że bezpieczna i skuteczna „szczepionka” przeciwko koronawirusowi została opracowana w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Lindsay ma również inną ważną uwagę. Ponieważ terapie genowe COVID nie zapobiegają zakażeniom, a jedynie zmniejszają objawy, w rzeczywistości są leczeniem, a nie zapobieganiem.

Ale dostępne są znacznie bezpieczniejsze i skuteczniejsze metody leczenia, takie jak nebulizowany nadtlenek, terapia ozonem oraz terapia hydroksychlorochiną i iwermektyną.

„Jeśli wszystkie te terapie genowe zmniejszają objawy choroby, to nie są szczepionką, lecz leczeniem” – mówi. „Są to terapie, których średnio- i długoterminowe konsekwencje nie są znane, a które spowodowały już szereg zdarzeń niepożądanych. Trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem i zadać sobie pytanie: dlaczego nie miałbym zaufać kuracji, która przez ponad 70 lat była uważana za bezpieczną, na rzecz zupełnie nowej, w istocie eksperymentalnej?”.

Inne kwestie bezpieczeństwa

Oprócz problemów z niepłodnością, zapaleniem mięśnia sercowego i zakrzepami krwi, innym skutkiem ubocznym obserwowanym wśród w pełni „zaszczepionych” jest wystąpienie cukrzycy typu 1 u dorosłych. Ma to sens, biorąc pod uwagę, że badanie biodystrybucji przeprowadzone przez firmę Pfizer wykazało, że białko kolczaste gromadzi się w trzustce. Ten efekt może mieć również naturalna infekcja SARS-CoV. Cukrzyca typu 1 jest poważnym problemem, który sprawia, że ​​jesteś metabolicznie niepełnosprawny do końca życia i zależny od niezwykle drogich zastrzyków insuliny. Lekarze zgłaszają również wzrost zachorowań na raka trzustki i ostrą białaczkę szpikową.

Gdzie skończymy?

„Wielu naukowców i lekarzy myśli tak jak ja i zastanawia się, gdzie skończymy”, mówi Lindsay, „ponieważ nasze agencje bezpieczeństwa i regulacyjne zostały naruszone”. Uważa, że ​​musimy nadal dzielić się danymi i faktami, o których dyskutują tradycyjne media i nie możemy przestać zachęcać wszystkich, którzy otrzymali szczepionkę, do przynajmniej ochrony swoich dzieci.

„Musimy być zjednoczeni jako jeden naród i powiedzieć, że nie zaakceptujemy czegoś takiego, zwłaszcza wobec naszych dzieci, i musimy spróbować dotrzeć do sedna i zobaczyć, co tak naprawdę stoi za tymi wszystkimi wysiłkami. Czy to naprawdę wirus, czy są inne powody i programy polityczne, jak się wydaje? Mniej optymistycznie podchodzę do pomysłu, aby przekonać wszystkich, którzy przeszli pranie mózgu, aby nie poświęcali swoich dzieci. Zbyt wielu ma umysły zablokowane przez błędne informacje. Mogliby poprosić swojego brata, siostrę, matkę lub ojca, by zrobili zastrzyk i zobaczyli, jak umierają z igłą w ramieniu, a następnego dnia nadal pójdą i odbiorą telefon. Zbyt wiele razy to widziałem. Moi przyjaciele, ich rodzice, ich rodzeństwo i ich bliscy – istnieje ta bariera, która uniemożliwia jakąkolwiek otwartość na nowe informacje. Podjęli decyzję. Mark Twain powiedział: „O wiele łatwiej jest kogoś oszukać niż przekonać go, że został oszukany”. I to prawda. Tak więc, chociaż zgadzam się, że musimy wciąż próbować i wierzyć, że prawda zwycięży, uważam również, że ważne jest posiadanie realistycznych oczekiwań. Mamy do czynienia z najskuteczniejszą kampanią propagandową we współczesnej historii. To idealna wojna psychologiczna. Z mojego punktu widzenia, będąc pragmatycznym realistą, uważam, że na początek najlepszą strategią jest wzmacnianie i wspieranie tych, którzy nie kupili narracji propagandowej, ponieważ nie są ofiarami tego dysonansu poznawczego. Jeśli będziemy trzymać się razem i wspierać się nawzajem, aby nikt z nas nie został wciągnięty w szaleństwo, to przynajmniej możemy zachować grupę kontrolną. W końcu prawda wyjdzie na jaw, przynajmniej tak długo, jak będziemy mogli mieć grupę kontrolną. Za rok, dwa lub trzy będziemy mogli wyraźnie powiedzieć jak niszczycielska była ta interwencja, po prostu porównując te dwie grupy. Podejrzewam, że ci, którzy otrzymali zastrzyk będą niepełnosprawni w inny i poważny sposób, a ci, którzy nie zostali zaszczepieni, będą w znacznie lepszym stanie”.

Całkowicie zgadzam się, że musimy utrzymać grupę kontrolną. Musimy też pomyśleć o tym, jak będziemy w stanie pomóc wszystkim niepełnosprawnym. Zwróciłem na to uwagę w liście, który niedawno napisałem na poparcie doktora McCullough.

Autorstwo: dr Joseph Mercola
Opracowanie i korekta tłumaczenia automatycznego: SpiritoLibero
Źródło oryginalne: Comedonchisciotte.org

Przypisy

[1] https://www.researchgate.net/publication/6936323_Generation_of_biologically_active_retro-genes_upon_interaction_of_mouse_spermatozoa_with_exogenous_DNA

[2] https://www.msn.com/en-us/health/medical/people-are-sharing-abnormal-period-stories-after-the-covid-19-vaccine-is-there-a-link/ar-BB1fuv0D?ocid=uxbndlbing

[3] https://www.researchgate.net/publication/6936323_Generation_of_biologically_active_retro-genes_upon_interaction_of_mouse_spermatozoa_with_exogenous_DNA

[4] https://www.lifesitenews.com/news/thousands-of-women-report-hemorrhaging-reproductive-dysfunction-miscarriage-after-corona-shots/

[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17238820/

[6] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983

[7] https://www.medicalnewstoday.com/articles/322634

[8] https://web.archive.org/web/20210615010704/http://www.skirsch.com/covid/Vaccine_safety_in_preg_NEJM_May_28_2021.pdf

[9] https://img1.wsimg.com/blobby/go/3c6a0774-cfad-46fa-aa97-af5aa5e74f00/M%20for%20PI%20file%20stamped.pdf

[10] https://childrenshealthdefense.org/defender/americas-frontline-doctors-federal-lawsuit-halt-covid-vaccines-cdc-vaccine-deaths/

[11] https://openvaers.com12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15792647/

[12] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15792647/


TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

3 komentarze

 1. Szwęda 23.12.2021 17:16

  “…nie możemy przestać zachęcać wszystkich, którzy otrzymali szczepionkę, do przynajmniej ochrony swoich dzieci.” – Oni zapewne będą “chronili” swoje dzieci i niezwłocznie zaprowadzą je na szprycę!

 2. cacor 23.12.2021 23:30

  “Musimy też pomyśleć o tym, jak będziemy w stanie pomóc wszystkim niepełnosprawnym.”
  Przepraszam, ale dlaczego mielibyśmy pomagać wszystkim niepełnosprawnym po tym zastrzyku, skoro sami się o to proszą? Ba, namawiają innych, a i szydzą z tych “antyszczepionkowców” jak np. K. Janda.

 3. Murphy 12.01.2022 15:58

  @Szwęda: Będą chronić dzieci przed całym światem, bo szprycą poślą je w zaświaty.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.