Media w Kanadzie nie chcą prze­ję­cia Twit­te­ra przez Muska

Opublikowano: 17.04.2022 | Kategorie: Gospodarka, Media, Świat komputerów, Wiadomości ze świata

Liczba wyświetleń: 1381

Kana­dyj­skie media głów­ne­go nur­tu, tzw. lega­cy media, obu­rze­niem i pro­pa­gan­do­wą mobi­li­za­cją zare­ago­wa­ły na donie­sie­nia, że Elon Musk ogło­sił plan zaku­pu Twit­te­ra za 43 miliar­dy dolarów.

W czwar­tek ujaw­nio­no, że Musk zło­żył ofer­tę w wyso­ko­ści 54,20 USD za akcję w gotów­ce, mówiąc, że ma nadzie­ję odblo­ko­wać „nie­zwy­kły poten­cjał” Twit­te­ra. Ofer­ta jest o 38% wyż­sza od ceny z 1 kwietnia.

Musk otwar­cie kry­ty­ko­wał pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au na Twit­te­rze. Wie­lo­krot­nie wyra­żał na nim popar­cie dla Kon­wo­ju Wolności.

Repor­te­rzy i komen­ta­to­rzy z takich mediów, jak „Glo­bal News”, „Glo­be and Mail”, czy„Toron­to Star” potę­pia­li trans­ak­cję i zasta­na­wia­li się nad prze­nie­sie­niem tre­ści na inną platformę.

„To nie jest dobre” – ostrze­ga dzien­ni­karz „Glo­be and Mail” John Lorinc. Aaron Wher­ry z CBC ostrze­ga, że taki wła­ści­ciel „zabił­by Twittera”. Heather Mal­lick, felie­to­nist­ka „Toron­to Star”, oba­wia się, że Twit­ter sta­nie się „okrop­ny”. Kore­spon­dent „Glo­be and Mail” pyta reto­rycz­nie kana­dyj­skie media „Co robimy?. Kana­dyj­ski rysow­nik Micha­el de Adder porów­nu­je Muska do Jokera. Musk kupu­ją­cy Twit­ter to „spra­wa ego”, twier­dzi repor­ter „Cana­dian Geographic”. Meegan Read, repor­ter­ka biz­ne­so­wa CBC, opu­ści Twit­te­ra, jeśli doj­dzie do zaku­pu plat­for­my przez Muska.

Musk twier­dzi, że kupu­je plat­for­mę by bro­nić wol­no­ści sło­wa, któ­ra jego zda­niem, jest klu­czo­wa dla funk­cjo­no­wa­nia demokracji.

Na podstawie: „True North”
Źródło: Goniec.net

12

TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.