„Kryzys koronowy” i wojna superbogaczy z obywatelami Ziemi

Opublikowano: 28.03.2021 | Kategorie: Polityka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 2667

Korporacje, międzynarodowe banki inwestycyjne i ukrywający się za nimi superbogaci rozpoczęli w tym roku ostatni etap bezwzględnej wojny małej grupy z ogromną większością ludzkości.

Chociaż opłacają swoje marionetki w mediach, aby rozpowszechniać szczęśliwe opowieści o jakimś szczęśliwym rozwiązaniu tragicznej sytuacji w tej chwili, już wiedzą, że kostka została rzucona, że ​​są zaangażowani w strategię odwracania uwagi, rozsiewania podziałów, podważania racjonalnego myślenia oraz użycie kombinacji rażącego zastraszania z jawnym przekupstwem, aby powoli i systematycznie obezwładniać i zredukować do niewolnictwa 99,98% populacji Ziemi.

Wiedzą już, zgodnie z obliczeniami swoich superkomputerów, co się stanie, jeśli ten plan im się nie powiedzie. Wiedzą również, że katastrofalne zmiany klimatyczne i utrata bioróżnorodności uniemożliwi im długotrwałą monopolizację bogactwa i zasobów. Nie mają dosłownie żadnych ograniczeń co do tego, jak daleko się posunąć.

Narzędziami, których używają do prowadzenia tej wojny przeciwko obywatelom Ziemi, są technologie, kampanie propagandowe i dezinformacyjne , groźby wobec osób wykazujących się zdolnościami przywódczymi i masowe łapówki dla przywódców, którzy mogą być opisywani w mediach, aby reprezentować konserwatystów i postępujące przyczyny.

W ramach tej strategii wykorzystują również dogłębną wiedzę o pewnych kluczowych słabościach mózgu i potencjał wykorzystania ludzkiej skłonności do ustalania prawdy w oparciu o niejasne poczucie nastroju stada, a nie o logikę. Oznacza to, że inwestują miliardy, aby systematycznie wywierać presję społeczną, która zmusza obywateli do przestrzegania bezsensownych nakazów dotyczących masek lub szczepionek, które są wypuszczane z różnych platform w celu nakłonienia ludności do poddania się kontroli.

Bez takiej strategii superbogaci nie byliby w stanie przejąć kontroli nad całą Ziemią.

Korporacje, a także CIA i Departament Obrony (organizacje rządowe wykorzystywane do ukrywania prawdziwych podmiotów żądających takich badań) przeprowadziły szeroko zakrojone badania, w jaki sposób można manipulować ludźmi bez ich wiedzy i zmuszać przez niezauważalną perswazję do przyzwolenia, a nawet pomocy w pozbawianiu ich praw obywatelskich bez świadomości tego cichego i niewidzialnego przejęcia.

Takie operacje były podejmowane już wcześniej, ale nigdy na taką, globalną, skalę. Nowe osiągnięcia w super-obliczeniach oraz globalna integracja i deregulacja finansów sprawiły, że taki plan generalny stał się możliwy po raz pierwszy.

Ostatnie wydarzenia najlepiej postrzegać jako ostateczne przyspieszenie procesu, w którym korporacje skorumpowały i zastraszyły wszystkie autorytety w rządach oraz naukowców, aby podążali za procesem prywatyzacji, komercjalizacji i automatyzacji, który teraz oznacza, że ​​niewielka garstka ludzi może kontrolować każdy aspekt ludzkiego działania w sensie absolutnym, podczas gdy ogromna większość obywateli nie jest w stanie nawet uświadomić sobie tego, co się dzieje. Nie osiągnęliśmy jeszcze tego stanu, ale Elon Musk, Bill Gates i inni uważają, na podstawie obliczeń superkomputerów, że jest to teraz możliwe.

Superbogaci zainwestowali również mądrze w stworzenie wachlarza pozorowanych aktywistów, czyli bezzębnych organizacji pozarządowych „czuj się dobrze, nic nie rób”. Te „ruchy” mogą pojawiać się w mediach kontrolowanych przez korporacje i udają, że odpowiadają na władzę korporacji, ale celowo zniechęcają obywateli do organizowania się (proszą tylko o darowizny lub udział w protestach, ale wyraźnie nie upoważniają ludzi do tworzenia własnych grup lub osiągnięcia niezależności finansowej i ideologicznej). Takie organizacje pozarządowe milczą na temat masowej manipulacji mediami i polityką przez światowe finanse – chociaż jest to główna przyczyna problemów politycznych, z którymi się borykamy.

Jeśli będziemy podążać obecną trajektorią, w ciągu najbliższych kilku lat nie będzie ani jednej części naszego życia, która nie byłaby całkowicie kontrolowana przez międzynarodową korporację.

Nie mamy tyle czasu na działanie.

Nacisk na obowiązkowe „szczepionki” na COVID-19 w obliczu przytłaczających dowodów naukowych przeciwko nim nie jest kwestią błędnej nauki ani złej polityki. Jest to raczej proces przygotowania urzędników państwowych, lekarzy, dziennikarzy i innych osób z mediów do wykonywania poleceń z góry, które nie mają racjonalnych podstaw.

Po tym „procesie zmiękczania”, który jest starannie skalibrowany na podstawie tajnych programów tortur CIA, zaprojektowanych w celu przetestowania słabości ludzkiej psychiki, można wprowadzić bardziej surową i brutalną formę tyranii. Nakaz noszenia maski był pierwszym krokiem w realizacji tej formy masowej wojny psychologicznej. Używając terminu technicznego, jest to powolny „gwałt na umyśle”.

Ogromna restrukturyzacja zarządzania i gospodarki opisana przez Światowe Forum Ekonomiczne jako „Wielki Reset” nie jest tajemnicą i każdy, kto poświęci czas na przeczytanie tej książki i powiązanych dokumentów, może dowiedzieć się o około 70% ich planów. Obywatel będzie przekonany, że działa w dobrze funkcjonującym kraju i że istnieje pewien proces, w ramach którego politycy na szczycie podejmują działania w jego imieniu. Ale superbogaci nie dbają o państwa narodowe i ich populacje i używają polityków do odwracania uwagi od siebie. Za każdym razem, gdy polityk upada, ma to na celu odwrócenie uwagi od bogatych drapieżników. Każdy atak na mniejszości to sztuczka mająca na celu uzależnienie od rasy i różnorodności oraz odwrócenie uwagi od koncentracji bogactwa.

Coraz bardziej podlegamy kaprysom niewytłumaczalnych potęg światowych, które celowo czynią nas biernymi, podatnymi na perswazję, a zatem niezdolnymi do oporu, przez media kontrolowane przez te siły.

Superbogaci opierają się na dwóch podejściach do psychologicznej manipulacji, które sięgają lat trzydziestych i wcześniej, ale zostały udoskonalone przez ostatnie badania.

Pierwsza technika polega na wykorzystaniu traumatycznych wydarzeń, o których donosi się w mediach w sposób sensacyjny i nienaukowy, aby wywołać głęboki szok, dezorientację i dezorientację w całej populacji. Uraz psychiczny związany z takimi wydarzeniami, czy to incydentem z 9.11, czy przesadzonym kryzysem COVID-19 czy „powstaniem zbrojnym” na Kapitolu, jest wykorzystywany do wywoływania bierności i podatności na głębokie zmiany instytucjonalne, które w innym przypadku byłyby niemożliwe. Naomi Klein opisuje to podejście jako „doktrynę szoku” i chociaż waha się przed zagłębianiem się w to, w jakim stopniu stało się ono polityką krajową, dokładnie śledzi to podejście do programów tortur zaprojektowanych w celu sprawdzenia granic ludzkiej psychiki.

Taka trauma wpływa na reaktywną i emocjonalną część ludzkiego mózgu zwaną ciałem migdałowatym, wywołując w psychice reakcję „walcz lub uciekaj”, która zastępuje racjonalną, integracyjną reakcję na zdarzenia zewnętrzne, które byłyby przeprowadzane przez korę przedczołową w normalnych warunkach.

Ponieważ my, jako jednostki i jako populacje, nie jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób ciało migdałowate przejęło decyzje dotyczące kory przedczołowej z powodu tych sztucznie zaprojektowanych wstrząsów, nie jesteśmy w stanie zorganizować ani nawet wyobrazić sobie odpowiedzi na rzeczywiste zagrożenie. Zamiast tego skupiamy się na spreparowanych zagrożeniach, jakie oferują nam komercyjne media, jak islamski terroryzm w przypadku 9.11 lub rozprzestrzenianie się niebezpiecznego wirusa w przypadku operacji COVID-19.

Druga strategia polega na wywołaniu stanu hipnozy w mózgu jednostki i całej populacji poprzez ciągłe powtarzanie pewnych tematów i obrazów poprzez reklamy, obrazy i motywy artykułowane w filmach, programach telewizyjnych, reportażach, a nawet w pakowaniu produktów.

Stymulacja zmienia się między celowo nudnymi i rozpraszającymi obrazami i bezpośrednimi odwołaniami do ośrodków przyjemności w mózgu, takich jak pragnienie jedzenia, podniecenia seksualnego lub przyjemnych doznań.

Reklamy promujące przyjemność z jedzenia i zachęcające do niskiego poziomu pobudzenia seksualnego mają na celu nie tylko, a nawet przede wszystkim, sprzedaż produktów. Mają one na celu wywołanie stanu bierności w populacji.

CIA wyjaśnia proces, „Hipnoza jest w zasadzie techniką, która umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do kory czuciowo-ruchowej i ośrodków przyjemności oraz do dolnych części mózgowych (emocjonalnych) prawej strony mózgu po skutecznym wyłączeniu funkcji przesiewowej bodźców lewej półkuli mózgu. Prawa półkula, która działa jako niekrytyczny, holistyczny, niewerbalny i zorientowany na wzorce składnik mózgu, wydaje się akceptować to, co przekazuje jej lewa półkula bez wątpienia. W konsekwencji, jeśli lewą półkulę można rozproszyć albo przez nudę, albo przez redukcję do stanu usypiającego, półsennego, zewnętrzne bodźce, w tym sugestie hipnotyczne, mogą przejść bez przeszkód do prawej półkuli, gdzie są akceptowane i bezpośrednio poddawane działaniu” (dokument FOIA „Analysis and Assessment of Gateway Process” 9 czerwca 1983, US Army Intelligence and Security Command, CIA-RDP96-00788R001700210016-5).

Skala tego eksperymentu w masowej hipnozie, mającej na celu uczynienie obywateli całego świata biernymi i niezdolnymi do oparcia się perswazji autorytetów, jest bezprecedensowa. Proces ten przebiega powoli, przez miesiące i lata, zgodnie ze złożonymi algorytmami, które są utrzymywane w tajemnicy. W tym procesie niezwykle ważne jest, aby jednostki były odizolowane od siebie, niezdolne do komunikowania się, chyba że za pośrednictwem mediów kontrolowanych przez międzynarodowe korporacje, i aby oferowano im jedynie nieskuteczne i powierzchowne organizacje, aby przyłączyły się do organizacji, w których nie będą w stanie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i procesu podejmowania lub dokonywania zmian. Kwarantanna, blokady, dystans społeczny i promocja narcystycznej kultury konsumpcji mają kluczowe znaczenie dla tego procesu.

W rezultacie obywatele Stanów Zjednoczonych i całego świata są redukowani do pozycji konsumentów produktów dostarczanych przez międzynarodowe korporacje, które nawet nie mogą sobie wyobrazić, jak świat został radykalnie przekształcony w tym wielkim zresetowaniu. Stają się bierni i nie reagują, tak że superbogaci mogą szybko przejąć pełną kontrolę nad systemami rządzącymi krajami, za pomocą których określane są pieniądze i finanse, mediami, przez które rozpowszechniane są informacje, uniwersytetami i instytutami badawczymi, przez które przedstawiono autorytatywne perspektywy poparte nauką, farmy i systemy dystrybucji, przez które dostarczana jest żywność, zbiorniki wodne i systemy, przez które dostarczana jest woda, oraz wszystkie inne aspekty ludzkiej egzystencji.

Kiedy obudzimy się z tego koszmarnego snu, jeśli kiedykolwiek to zrobimy, odkryjemy, że każdy aspekt naszego życia jest kontrolowany przez niewytłumaczalne moce, których nie możemy zrozumieć, których nie możemy kwestionować i które będą powoli i systematycznie zwiększać środki, za pomocą których ludzie stają się niewolnikami i, jeśli to konieczne, są niszczeni.

Autorstwo: Emanuel Pastreich
Tłumaczenie automatyczne
Wybór, redakcja i korekta: Jarosław Ruszkiewicz
Źródło oryginalne: GlobalResearch.ca
Źródło polskie: Niepodległy.pl

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (Liczba ocen: 22 , średnia ocena wartości wpisu: 4,64 na 5 możliwych)
Loading...

TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.