Hipokracja

Opublikowano: 24.08.2023 | Kategorie: Polityka, Publicystyka, Publikacje WM

Liczba wyświetleń: 1061

Hipokracja to rebus z połączenia słów hipokryzja, demokracja i hipnoza. Hipokracja to pojęcie, które jak ulał opisuje współczesny system funkcjonowania człowieczeństwa. W niniejszym opracowaniu przedstawiam zasięg i zakres hipokracji oraz rozwiązania naprawcze eksplorujące jedyną istniejącą szansę na poprawę zastanej patowej sytuacji, jaką jest mądrość czystości.

Pobyt człowieka na planecie Ziemia to część procesu jego ewolucji. Każdy poprzez przeżycia ma doświadczyć tego, co potrzebuje, aby móc wyciągnąć właściwe wnioski i naukę niosącą mu dojrzałość. Każdego człowieka czeka przejście z beztroskiego dzieciństwa do odpowiedzialnej dorosłości, okresu nauki do zdobycia praktycznej mądrości. Dalej ma miejsce przejście z wiosennej tryskającej siłami dorosłości do czasu jesieni życia gdzie to wypracowany charakter, świadomość i zdobyta wiedza dają kluczowy napęd, jako że fizyczne ciało stopniowo przestaje być główną mocą sprawczą. Przemiany następują po to, aby dostarczyć nam adekwatne przeżycia. Te trudniejsze następują w przypadku gromadzenia zanieczyszczeń, kiedy te uwznioślające mamy zawsze kiedy pielęgnujemy wewnętrzną czystość. Życie bez podłoża wartości witalnych stopniowo obumiera. Kwiat naszprycowany nawozami owszem może wyrosnąć imponujący, lecz bez zapewnienia mu odpowiednio odżywczej gleby w perspektywie długoterminowej szybko zwiędnie. Owoce i warzywa bez dopływu mocy z naturalnych źródeł (np. fotosyntezy) staną się toksyczne, a drzewo osaczone pasożytami spróchnieje. Planeta Ziemia nawet po największych katastrofach z czasem odradza się na nowo, jako dominanta natury stworzenia poradzi sobie nawet bez ingerencji człowieka, ale czy vice versa człowiek poradzi sobie bez natury?

Ewolucja prowadzi do czystości. Historia pokazuje, ile to już ludzkość doświadczyła. Były to całe wieki zacofania informacyjnego, rasizmu, zniewalania, analfabetyzmu indoktrynacji religijnych, wojen o władzę i wpływy, układów i przekupstw politycznych, patologicznych ideologii, zrywów wyzwoleńczych. Dla równowagi czasy burzliwe przeplatane są także osiągnięciami pozytywnymi takimi jak wynalezieniem metody generowania i dystrybucji prądu, budową infrastruktury kanalizacyjnej i sanitarnej, odkryciami naukowymi, rozkwitem transportu, internetu, komunikacji, robotyzacji produkcji, OZE, wydajnością rolnictwa, rekreacją sportową, sztuczną inteligencją. Rekordowa ilość ludzi na planecie Ziemia w ilości 8 miliardów i zapewnienie im funkcjonowania jest żywym przejawem całkiem sprawnej organizacji.

Chcemy czy nie, wszyscy jesteśmy częścią tego procesu. Starsze pokolenia po wcześniejszych resetach wojennych i komunistycznych są iskrą nadchodzącego ognia przemian, który rozpali młodzież. Obecny system funkcjonowania czeka generalna rewizja, gdyż pomimo rzekomego zewnętrznego rozkwitu, wewnątrz ma miejsce gnicie i rozkład. Przymykane są oczy na problemy demograficzne, promocję pasywności i podległości zamiast aktywności i kreatywności, pomijane są kluczowe i ponadczasowe wartości, co jest błędem pryncypialnym, typowe fatal errors. Życie według utartych schematów nędzy, brak właściwych priorytetów, upadek autorytetów, deficyty wiedzy i umiejętności zaprowadzania czystości sprawiają, że współcześni bazują na najniższych możliwych fundamentach moralnych. Każdy jest kowalem swojego losu, ale braki w dojrzałości osobistej oraz strukturze wartości całych społeczności generują tragiczną, problematyczną i powierzchowną rzeczywistość. I to pomimo tak zaawansowanego rozwoju techniki stworzony matrix kolejny raz się zbugował z powodu braku przestrzegania podstaw „oprogramowania” stworzenia. Wszystkie te czynniki są także budulcem naleciałości negatywnych przeświadczeń ego, które dodatkowo zniekształcają i obciążają jasne postrzeganie świata. Ego zbudowane jest ze zbędnych nawyków i blokad poznawczych, które próbują być wyjaśniane przez nauki psychologii, psychiatrii, teologii. Anemiczność merytoryczna tych dziedzin powiela jednak popełniane błędy, uniemożliwiając rozwój dojrzałości. Efektem finalnym braku wewnętrznej czystości oraz zdegradowanej uwagi i siły, w formatach zamykających otwarcie na wyższe poziomy poznania, jest zaczytanie w stricte materialnych klimatach. To tak jakby orzeł dokonał wyboru, aby mieszkać z kurami. Tam w kurniku dominuje prawo silniejszego, przebiegłe układy korporacyjne i inne tego typu opozycyjne formacje poglądowe. Jest to swoista hipnoza poprzez bezmyślne naśladownictwo i powszechny konformizm. Ostatnia scamdemia czy obecne działania wojskowe to kolejne próby „hard reset”, „format disc” i „install nihil novi” – jak zwykle symulowane zmiany?

Przedrostek hipo- oznacza poniżej normy. Jest to sytuacja globalna w szczególności widoczna teraz po wynikach gospodarczych, nastrojach społecznych czy perspektywach pracy dla młodzieży. Należy pojąć, że albo się rozwijasz, albo zwijasz: bez możliwości stać w miejscu, gdyż jest to regres. Brak dostarczania właściwych wartości witalnych do obiegu powoduje stopniowy upadek. Praktycznie każdy kraj tego już doświadcza lub doświadczy w nadchodzącej przyszłości. Włodarze o tym wiedzą, jednak ich narzędzia są błędne. Uważają, że jeszcze większa kontrola i ucisk zapewni im możliwość zachowania status quo. Czy szczur pobiegnie za serem, który będzie wirtualny? Czy aby na pewno uda się asymilacja imigrantów na zasadach wolnej amerykanki? Jakimi wartościami zamierzacie ich powitać, czym uporządkować ład publiczny? Czy sam kapitał odpowie na naglące potrzeby zdrowia, spokoju, rozwoju jednostek, współpracy społeczeństw międzynarodowych?

Hipokracja obnaża nieudolność zarządu. Współczesne państwa ze swoimi organami służalczymi to struktury korporacyjne realizujące interesy swoich zwierzchników i finansowych mocodawców. Żadna samodzielność czy suwerenność jest cedowana dalej na obywateli, skoro góra sama jest umoczona po uszy. Sprawiedliwość wyraża się tylko zakresem interesu korporacyjnego. Nikomu nie zależy na jej egzekwowaniu, odpowiedzialność jest unikana i zamurowana głuchymi ścianami danej organizacji. Nie widać żadnych konkretnych propozycji naprawczych. Międzynarodowa finansjera mnoży kapitał w obiegu i taka jest jej pierwotna rola — brak uczciwości rozliczy każdego, ale to, że ludzie się kalają przed cielcem pieniądza jak ofiary przed katem, zapominając o własnej godności i wewnętrznej czystości jest iście tragiczne. Hipokryzja jest nadto widoczna w tak wielu dziedzinach życia (temat na encyklopedyczny esej, a nie artykuł) i wprost sięgnęła już zenitu. Zaszło to tak daleko, że społeczeństwo zdaje się akceptować ten tragiczny stan rzeczy jako normę. Przykładem tego jest demokracja jako hipokryzja sprawowania władzy, gdyż jakakolwiek władza zaczyna się najpierw od zadbania o czystość osobistą. To samo dotyczy zdrowia publicznego. Bez praktykowania metod właściwej profilaktyki i przeciwdziałania negatywnym wpływom można o doskonałym samopoczuciu tylko pomarzyć. Rozkład dotyka zresztą wszystkie inne ustroje państwowe bez wdrożonej właściwej edukacji w tym zakresie. Brak czystości generuje bałagany, harmider mentalny, trudności somatyczne, spięcia, strachy, stres, choroby, błędne decyzje i źle postrzeganą rzeczywistość, bezsilność i bezradność tworzy ogólny klimat rozkładu. W zaniedbanym domu piętrzą się pajęczyny i robaki. To z tego powodu współczesnych ludzi tratują depresje, paranoje, nerwice, nawiedzenia, opętania i inne tematy tzw. tabu takie jak porno, strachy, narkotyki, używki, bezuczuciowy seks, przekleństwa, kłamstwa, manipulacje, zanegowania, problemy, komplikacje, narzekania, marudzenia, oszustwa. Kompletna ignorancja podstawowych zasad stworzenia prowadzi do zagłady, wojen, bankructw.

Natura czystość nagradza, a zanieczyszczenia degraduje. Wszyscy preferują czystość wnętrz, sprzyjającą atmosferę pełną spokoju i prostoty, transparentność działania, łatwość realizacji, jakość, inspiracje piękna, autentyczność, swobodę uczucia. W ogrodzie bez chwastów wszystko lśni, rozkwita i pachnie. Po promieniu czystości spływa siła miłości i mądrości, a to są potężne uzdrawiające wpływy. Jest to format wyjściowy i wymagająco bezkompromisowy napędzający pierwotne procesy odnowy i współpracy w pokoju i zgodzie. Czystość to sens doświadczania życia, jego pierwotny zamiar i intencja. Ta moc oparta jest o priorytety praw natury, prawa człowieka oraz percepcję rzeczywistości filtrowaną przez własne odczucia.

Czystość to stan pełnej harmonii wewnętrznej. Chodzi tu przede wszystkim o umiejętność zarządzania własnymi siłami, kierowania własnej uwagi po równo na sprawy natury materialnej / cielesnej oraz na sprawy natury uczuciowej / duchowej. Dzięki tej równowadze, trwając w czystości, osiągamy pełną otwartość na płynące siły rewitalizujące. Czystość to szacunek do siebie i innych. Jest to największy impuls do pokoju, bezpieczeństwa i wzajemnej współpracy w zgodzie. To podstawa moralności i etyki. Jest jak biała płachta, która odsłania piękno i prawdę. Osiągając ulgę swobody wewnętrznej, pojawia się niesamowita odwaga i przebojowość, wtenczas wszystko staje się sprzyjające i zaczyna działać na naszą korzyść. Inni zaczynają to rejestrować i reagują natychmiastową pomocą, tak jak dziecku, które gubiąc się w supermarkecie, zwróci uwagę otoczenia.

Czystość jest największą ozdobą człowieka. To, co jest wewnątrz, przejawia się na zewnątrz. Prawdomówność i całkowita autentyczność zachowania są jej oczywistymi przejawami. Pojawia się chęć działania zgodnego z wewnętrzną siłą własnej szlachetnej moralności. Jasność postrzegania rzeczywistości przez pryzmat czystości pozwala osiągać najwyższe pułapy własnej godności, umiejętności, talentów, zmysłowości, odczuwania, wnioskowania, widzenia zależności przyczynowo-skutkowych, praktycznej mądrości. Mądrość czystości oznacza odpowiedni poziom pokory. Potrzebna jest wytrwałość, gdyż proces naprawczy może potrwać. Składa się na to wyciąganie wniosków z bieżąco zaistniałych sytuacji. Eliminacja obaw i nawyków jest także najczęściej długofalowa. W trakcie dochodzi także do przezwyciężania istniejących negatywnych schematów ego oraz naprawa powstałych dysfunkcji. Pokora to otwartość na specjalistyczną pomoc. Osoba, która już sama przebyła tą drogę oraz posiada rozwinięty dar odczuwania i dostrzegania przyczyn powstających skutków znacząco wesprze zachodzące procesy.

Czystość ognia, powietrza, wody, ziemi są kluczowym elementem procesów życia. Krystaliczna czystość to definicja jakości żywności, złóż, metali czy kamieni szlachetnych. Czystość jest źródłem środowiska życia i głównym światłowodem intranetu całej natury. Dbałość o czystość jest oznaką dojrzałości człowieka oraz świadectwem jego dążenia do samodzielności i rozkwitu. Wszystko zmierza do momentu, kiedy człowiek staje się na tyle silny i czysty, że po prostu przestaje wchodzić w tematy, które są dla niego negatywne i nędzne. Sam wie i czuje, co ma robić, aby móc ze swobodą kontynuować procesy własnego rozkwitu i osiągać rozliczne wielowymiarowe sukcesy. Co więcej, żaden rząd czy inny medialny trąd tego nie zmieni, bo jest „inside job” – robota wewnętrzna, pilot przeszkolony i opanowany dostał napęd turbodoładowany. Współpraca społeczności świadomych samodzielnych jednostek to jest absolutna potęga i gwarancja powodzenia.

Autorstwo: PJ
Źródło: WolneMedia.net


TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.