Zarabiają linkując do darmowego Radia Wolne Media

Opublikowano: 19.10.2013 | Kategorie: Komunikaty, Prawo, Publikacje WM

Liczba wyświetleń: 4300

Do portalu WolneMedia.net dotarł dziwny list o następującej treści (pisownia własna): “witam, pisałam na maila do Państwa, dzwoniłam na telefon ale jest ciągle wyłączony. Chciałabym zakupić płyty cd do odsłuchiwania. mam z Państwem podpisaną umowę na rok” (nazwa firmy i nazwisko właścicielki do wiadomości portalu WolneMedia.net). List mnie zdziwił, bo z firmą (salonem z Rybnika), która przysłała mi list nie podpisywałem żadnej umowy, a numer mojego telefonu udostępniam tylko urzędom, rodzinie i bliskim znajomym.

Drążyłem sprawę i otrzymałem kolejną wiadomość: “Witam poniżej jedna z wiadomości, które otrzymalam. Potem wystawiono mi fv i zapłaciłam. To może byc nie legalne?”

A tak wygląda list wysłany tej firmie z adresu [email protected]:

“Witam
Link do radia wolne media
http://radio.wolnemedia.net/program/00.php
W załączniku wzór umowy licencyjnej.
Proszę wysłać dane do faktury i wyślemy fakturę proforma na maila.
Doradca Klienta Grzegorz Lubecki
[email protected]
tel: 537 462 580″

Poszkodowana firma przysłała mi także fakturę pro forma wystawioną przez Agencję Logo, w której widnieją dane firmy: ul. Leśna 30/1, 15-559 Białystok, NIP: 291-015-47-70.

Z lektury listów i treści licencji sprzedawanej przez Agencję Logo wynika, że sprzedaje firmom dostęp do Radia Wolne Media i prawo do odtwarzania muzyki – także z kanałów z muzyką do użytku niekomercyjnego – do celów komercyjnych.

W licencji firma pisze: “Licencja upoważnia do korzystania ze strumienia internetowego radia wolne media. Link do radia na stronie firmowej jak też na stronach partnerskich.”

Agencja Logo nie zapomniała o cenniku:

“Zakłady fryzjerskie – 10 zł + VAT (23%)
Zakłady kosmetyczne – 10 zł + VAT (23%)
Lokale gastronomiczne – 20 zł + VAT (23%)
Hotele pensjonaty itp. – 23 zł + VAT (23%)
Pozostałe – 10 zł + VAT (23%)”

Z treści strony wolne-media.eu wynika też, że Agencja Logo wysyła również płyty muzyczne i naklejki licencyjne: “Do każdej umowy naklejka licencyjna i płyta ZA DARMO!” Poszkodowana firma zapłaciła Agencji Logo 108 zł + 23% VAT (razem 132,84 zł). Otrzymała link do strony z wykazem kanałów Radia Wolne Media (http://radio.wolnemedia.net/program/00.php), dwie płyty i naklejkę licencyjną.

Agencja Logo starszy za to licencjobiorców odpowiedzialnością:

“Żaden warunek niniejszej umowy nie upoważnia i nie przyznaje Licencjobiorcy prawa do produkcji, dystrybucji i sprzedaży produktów audio i audio video. Licencjobiorca podpisując niniejsza umowę zabezpiecza siebie przed roszczeniami OZZ (ZAIKS, STOART, ZPAV, SAWP) jedynie korzystając z Materiałów Licencjonowanych, o których mówi niniejsza umowa. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za odtwarzanie materiałów nie objętych niniejszą Licencją.”

“Jeśli Licencjobiorca nie zapłaci Licencjodawcy całej kwoty należnej za wykorzystanie Materiałów Licencjonowanych w terminie określonym na Fakturze za Licencję, Licencjodawca może doliczyć do należnej kwoty Licencji odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Licencji, jeśli Licencjobiorca nie uiści całości należności za Licencję w terminie określonym na Fakturze.”

“W przypadku Naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Licencjobiorcę, Licencjodawca, wedle własnego uznania, może rozwiązać niniejszą Umowę oraz unieważnić wszystkie Licencje przyznane na mocy niniejszej Umowy. Rozwiązanie Umowy obowiązuje z momentem powiadomienia Licencjobiorcy o jej rozwiązaniu, a Licencjobiorca niezwłocznie: zaprzestanie używać Materiały Licencjonowane w jakichkolwiek Mediach i w jakikolwiek sposób, zniszczy lub usunie wszystkie kopie Materiałów Licencjonowanych, jakie będzie posiadać, a także oznaczenia licencyjne w punktach prowadzenia działalności gospodarczej. Wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia pod rygorem nieważności. W przypadku trzykrotnego, kolejnego nie opłacenia faktur za otrzymaną licencje umowa zostaje uznana za zerwaną przez Licencjonobiorcę. W powyższym przypadku obowiązuje opłata za zerwanie umowy Licencjonobiorcy w kwocie 12-sto krotności miesięcznej faktury plus odsetki ustawowe od zaległych faktur.”

Firma ta wyraźnie łamie prawa autorskie i licencje Creative Commons, gdyż:

1. W Programie 2 Radia Wolne Media oprócz utworów na licencjach CC znajdują się także utwory na specjalnych warunkach licencyjnych. Niektórzy wykonawcy poszerzyli licencję muzyczną dla Radia Wolne Media z użytku niekomercyjnego na komercyjny, ale nie wyrazili zgody, by ktoś jeszcze z ich muzyki czerpał korzyści. Wyrazili zgodę tylko na odtwarzanie swojej muzyki w ramach Radia Wolne Media w firmach, ale nie wyrazili zgody, by Agencja Logo zarabiała na ich twórczości.

2. Agencja Logo udostępnia firmom za pieniądze linki do wszystkich kanałów Radia Wolne Media (http://radio.wolnemedia.net/program/00.php), w tym z muzyką na licencjach Creative Commons do użytku niekomercyjnego, na których nie wolno zarabiać. Firmy grając w lokalach np. Program 1 Radia Wolne Media narażają się na kary finansowe. Treść licencji sugeruje, że firma po zapłaceniu może odtwarzać wszystkie kanały Radia Wolne Media, a to nieprawda, bo do celów komercyjnych wolno odtwarzać tylko muzykę z Programu 2.

3. Agencja Logo tworząc własną licencję, w której wzmiankowane jest Radio Wolne Media, narusza licencje Creative Commons. Licencje Creative Commons nie pozwalają na tworzenie innych wersji licencji. Niektóre licencje zawierają klauzulę, że wolno tworzyć utwory zależne i udostępniać na innych warunkach licencyjnych, ale dotyczy to tworzenia nowych utworów na bazie starych, a nie dalszym udostępnianiu tego samego utworu na innej licencji.

4. W Programie 2 Radia Wolne Media są także utwory na licencjach CC do użytku komercyjnego, co oznacza, że wolno je dalej powielać i dystrybuować, także w celach zarobkowych. Kłóci się to ze słowami “Żaden warunek niniejszej umowy nie upoważnia i nie przyznaje Licencjobiorcy prawa do produkcji, dystrybucji i sprzedaży produktów audio i audio video.”

A co można przeczytać na stronie Agencji Logo (wolne-media.eu)? Ani wzmianki o Radiu Wolne Media. Informacja o tym widnieje tylko w 2 źródłach: treści licencji, która nie jest upubliczniona (sic! Trzeba do nich napisać, by ją przeczytać!), oraz w mailach rozsyłanych przez Agencję Logo. Można za to zobaczyć w stopce strony zastrzeżenie copyright “© wolne-media.eu” i przeczytać treści marketingowe:

“Wybór naszego katalogu mediów to rewelacyjny sposób na redukcję kosztów stałych, gdyż nabywanie naszych płyt w porównaniu z comiesięcznymi wydatkami na ZAiKS, STOART, SAWP i ZPAV to niewiarygodnie duża oszczędność! Zachęcamy do współpracy wszystkie firmy, lokale i placówki w których muzyka odgrywa bardzo ważną rolę lub stanowi tło dla umilenia czasu klientom.”

“Odtwarzanie naszej muzyki to przede wszystkim ogromne oszczędności – zachęcamy do zakupu już teraz! Jeżeli nie mają Państwo podpisanej umowy z OZZ (ZAiKS, STOART, ZPAV, SAWP), a zdarzy się Państwu kontrola w lokalu przy odtwarzaniu, np. radia – niestety OZZ mogą zażądać opłat nawet do 3 lat wstecz. Jeżeli mają już Państwo umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania – tym bardziej zachęcamy do zawarcia umowy licencyjnej na media z naszego katalogu. Potem zostaje Państwu tylko wypowiedzenie umowy z OZZ, bo po cóż tracić ciężko zarabiane pieniądze na nieobowiązkowe już comiesięczne abonamenty!”

“Jak zamówić licencję wolne-media.eu? To bardzo proste! Wystarczy zadzwonić pod nasz numer telefonu znajdujący się poniżej lub napisać na dane teleadresowe znajdujące się w zakładce KONTAKT! zadzwoń: +48 537 462 580 Jesteśmy legalnie działającą, zarejestrowaną firmą – nasze dane znajdziesz w dziale KONTAKT. Mamy swoich doradców na terenie całego kraju!”

Informacja o doradcach na terenie całego kraju mnie rozśmieszyła, gdyż po liczbie faktur Pro Forma wygląda to na działalność jednej lub kilku osób. A jeszcze śmieszniejszy jest komunikat “Już niebawem infolinia”, który mówi wszystko o ich profesjonalizmie.

Nazwa strony (wolne-media.eu), nazwa Radia Wolne Media w treści licencji oraz link do Radia Wolne Media w listach wysyłanych z adresu [email protected] sugerują związek Agencji Logo z portalem WolneMedia.net, którego to związku nie ma i nigdy nie było. To prosta forma wyłudzania pieniędzy za coś, co zostało udostępnione przez WolneMedia.net bezpłatnie.

Sprawa nie ujrzałaby pewnie szybko światła dziennego. Gdyby Agencja Logo odpowiadała na e-maile i odbierała telefon, klientka by do mnie nie napisała.

Jeśli Agencja Logo wysyłała kiedykolwiek jakiekolwiek płyty z utworami muzycznymi, wśród nich mogą znajdować się utwory na licencjach CC do użytku niekomercyjnego oraz utwory Copyright niezależnych artystów i producentów, na które nie ma podpisali umów z Zaiksem, ZPAV-em, Stoartem, itd., a które są chronione prawem autorskim (nie wolno ich wykorzystywać komercyjnie bez ich zgody). Agencja Logo najwyraźniej nie widzi różnicy między różnymi licencjami Creative Commons oraz nie wie, że na playliście Radia Wolne Media są także utwory Copyright na specjalnych warunkach tylko dla Radia Wolne Media.

Z korespondencji przeprowadzonej z poszkodowaną firmą wynika, że złoży ona na Policji zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Wszystkich poszkodowanych prosimy o kontakt. Możliwe, że sprawa jest rozwojowa i będzie pozew zbiorowy!

Uważam, że Agencja Logo sugerując związek z Radiem Wolne Media naruszyła dobre imię portalu WolneMedia.net. Jeśli dojdzie do procesu sądowego z pokrzywdzonymi i do wyroku skazującego Agencję Logo, kolejnym będzie proces o odszkodowanie dla Wolnych Mediów za naruszenie dobrego imienia i wizerunku.

W chwili obecnej oczekuję na informację z salonu z Rybnika nt. zawartości płyt, jakie otrzymała.

Nie dajcie się nabrać! Dostęp do Radia Wolne Media jest, był i będzie bezpłatny! Portal WolneMedia.net (i tym samym Radio Wolne Media) nie ma nic wspólnego ze stroną wolne-media.eu i Agencją Logo z Białegostoku. Licencja Agencji Logo do odtwarzania Radia Wolne Media jest nieważna, bo narusza oryginalne licencje. Na dodatek naraża licencjobiorców Agencji Logo na kłopoty prawne!

Maurycy Hawranek
Administrator WolneMedia.net


TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

7 komentarzy

 1. agama 19.10.2013 13:10

  Trzeba zażądać przynajmniej 1700 zł odszkodowania + VAT za stracone nerwy

 2. buzdygan 19.10.2013 14:18

  Widać, że prowadzenie Wolnych Mediów to nie taka łatwa sprawa. Trzeba jeszcze zajmować się takimi sprawami.

 3. db 19.10.2013 16:21

  Gratuluje adminowi. Widać radio jest na tyle dobre, że chcą je kraść i sprzedawać, a to na swój sposób sukces.

 4. TKr 19.10.2013 16:48

  Widziałem tą stronę już kilka miesięcy temu, ale na myśl mi nawet nie przyszło że wykorzystują pracę wolnemedia.net zamiast samemu przygotować odpowiednią playlistę utworów CC-SA.
  Biznes “po Polsku” :/

 5. Towarzysz Chuiev 19.10.2013 21:02

  @Maurycy Hawranek

  Również możesz złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa, tak samo jak każda osoba, która wpłacała pieniążki na WM, dlatego, że pieniądze te w części są przeznaczone na pokrycie kosztów hostingu – w tym transferu danych.

  Skontaktuj się z darczyńcami, może ktoś ma znajomego prawnika, sklecicie pismo przedprocesowe i wyślijcie tym patałachom. Każdy ich kleint generuje ruch, za który oni sobie liczą.

 6. Towarzysz Chuiev 19.10.2013 21:04

  A i jeszcze jedno , dodaj wiadomość głosową o tym przekręcie , która będzie odtwarzana na początku każdego odpalonego streama.

 7. TKr 20.10.2013 12:54

  Generowanie losowej playlisty jest teraz zostawione odtwarzaczowi flash, można by to przerzucić na PHP (algorytm Fisher-Yates) i po każdym “losowaniu” dorzucać na początek wskazany plik mp3.
  Zresztą później tak wygenerowaną listę pozna by udostępniać na zewnątrz dla tych co nie chcą być skazani na obecny player.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.