Wojskowe NBIC zniewoli ludzkość do 2040 roku

Opublikowano: 06.01.2022 | Kategorie: Nauka i technika, Polityka, Publicystyka, Społeczeństwo

Liczba wyświetleń: 2390

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują m.in. modyfikację genetyczną rodzaju ludzkiego, ekspansję jego potencjału poprzez nano-bio-info-cogno implanty, współdzielenie osobowości i danych z maszynami i innymi ludźmi, komunikację mózg-mózg, mózg-maszyna, mózg komputer, transfer osobowości ludzkiej do robotów, czy wszczepianie czipów bezpośrednio do mózgu.

Od publikacji oryginalnej pracy opisującej NBIC w 2009 r. w świecie naukowym i mediach nie pojawiało się prawie nigdzie to określenie. To zmieniło się w 2020 roku gdzie NATO podało, iż przez NBIC będzie hakowało mózgi całych populacji, nie podając jednak o co tak dokładnie chodzi. Widać więc, że armia i przemysł bezpieczeństwa już opracowują parametry bezpieczeństwa dla powstającego nowego technologicznego środowiska i jak kontrolować w nim swoje i zewnętrzne populacje.

Ostatnio korporacja RAND wydała dokument badawczy wdrażania tych technologii dla wojska, w którym również znajdują się rekomendacje jak pominąć opór żołnierzy przed tego typu rozwiązaniami. Dokument „Brain-Computer Interfaces. U.S. Military Applications and Implications, An Initial Assessment” porusza zagadnienia rozszerzania ludzi i łączenia ich w roje oraz łączenia ich z maszynami.

„DoD [Departament Obrony] zainwestował już w rozwój technologii, które umożliwiają ludzkiemu mózgowi bezpośrednią komunikację z maszynami, w tym w rozwój wszczepialnych interfejsów neuronowych, które są w stanie przenosić dane między ludzkim mózgiem a światem cyfrowym. Na przyszłym polu bitwy myśli człowieka mogą być kierowane do oprogramowania AI lub do robotów, a informacje przesyłane z powrotem z czujników i maszyn bezpośrednio do ludzkiego mózgu. Ostatecznie ludzie i maszyny mogą współpracować płynnie i kognitywnie — aby wspólnie myśleć” – zaznacza na wstępie dokument. „Mówiąc bardziej ogólnie, BCI (interfejs mózg-maszyna) zapewniają metodę połączenia z ludzkim mózgiem. Dostarczają więcej danych. To połączenie można następnie powiązać z maszyną, oprogramowaniem, innym człowiekiem lub po prostu systemem wyjściowym do oceny. W rzeczywistości, podczas gdy praca zespołowa człowiek-maszyna pozostaje kamieniem węgielnym rozwoju technologii na potrzeby wojny, szersze zalety BCI wskazują nie tylko na integrację ludzi i maszyn, ale także na ogólne zwiększenie wykorzystania ludzkich możliwości” – napisano dalej.

Dokument opisuje serię już trwających programów rozwijających NBIC wskazując na międzyagencyjne projekty m.in. Agencji IARPA, wielu fundacji, instytutów badawczych, uczelni i przemysłu. „NIH przeznaczył 46 milionów dolarów w 2014 roku i 81,4 miliona dolarów w 2015 roku, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie tym tematem. Ogólnie rzecz biorąc, DARPA zainwestowała „setki milionów dolarów” w przekształcenie neuronauki w neurotechnologię od początku XXI wieku” – czytamy w dokumencie.

Jednym z kluczowych projektów jest Neural Engineering System Design (NESD) agencji DARPA, który opracowuje inwazyjne systemy, które mogą jasno i indywidualnie komunikować się z dowolnym z miliona neuronów w danym regionie mózgu, co obejmuje zdolność zarówno do przesyłania danych do mózgu, jak i czytania z mózgu. „Chociaż obecne urządzenia inwazyjne mogą zawierać około 100 kanałów, to ten projekt ma na celu odczytanie 106 neuronów, zapisanie do 105 neuronów i interakcję z 103 neuronami w trybie pełnego dupleksu, na znacznie większą skalę niż jest to możliwe przy istniejącej neurotechnologii”.

Inny program DARPA, Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (N3), obejmuje nieinwazyjny system zdolny do jednoczesnego czytania i wgrywania do wielu obszarów w mózgu.

Kolejny to DARPA „Silent Talk” gdzie przyznano granty instytucjom badawczym na „umożliwienie komunikacji między użytkownikami na polu bitwy bez użycia wokalizowanej mowy poprzez analizę sygnałów neuronowych”. „Zewnętrzna analiza wskazuje na potencjalne wykorzystanie technologii BCI do rozwijania wspólnej świadomości w jednostkach i między jednostkami, poprawy zbiorowej świadomości wyzwań bojowych oraz zapewnienia kombatantom wglądu w perspektywy i wewnętrzne rozważania wielu operatorów” – podaje dokument.

Program DARPA „ElectRx” ma na celu wspieranie wojskowej gotowości operacyjnej poprzez opracowywanie niefarmakologicznych metod leczenia bólu, ogólnego stanu zapalnego, stresu pourazowego, silnego lęku i innych wyzwań poprzez stymulację obwodowego układu nerwowego przez wszczepianie żołnierzom mikroukładów.

Te systemy w przyszłym zespole żołnierzy pozwolą by „sztuczna inteligencja mogła teoretycznie przesyłać wstępną analizę danych z samolotu lub drona bezpośrednio do odpowiednich ośrodków w mózgu operatora, aby jeszcze bardziej zmniejszyć obciążenie poznawcze. W walce BCI może w ten sposób przyspieszyć obserwację, orientację, decyzję, działanie operatora (OODA) poprzez nowe sposoby prezentowania informacji i omijania fizycznych zmysłów. Tak więc DARPA przytacza potencjalną zdolność personelu wojskowego do „ułatwiania wielozadaniowości z szybkością myśli” i „interakcji z inteligentnymi pomocami decyzyjnymi” jako dwa uzasadnienia dla jej inwestycji w nieinwazyjne lub mało inwazyjne technologie BCI”. Wprowadzenie takiego systemu na pole bitwy dokument określa jako „osobliwość pola bitwy” albo „hiperwojna”.

Innym wykorzystaniem tych technologii jest np. identyfikowanie i ułatwianie operacji wyjątkowo zmęczonym kierowcom konwojów, a być może „strzelcom lub czołgistom działającym w złożonych środowiskach, dla których błędy mogą okazać się śmiertelne.” Na bardziej złożonym poziomie technologia, która może zapewnić wgląd w stan emocjonalny żołnierza „może być sygnałem ostrzegawczym, czy i kiedy żołnierz może „załamać się” psychicznie, kiedy żołnierz może mieć skłonności psychotyczne, a może kiedy żołnierz strzela, by spudłować. Jedno z badań nad wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do identyfikacji kłamstwa sugeruje, że zdolność do wykrycia, czy osoba ukrywa informacje może być szczególnie interesująca dla misji antyterrorystycznych i antypartyzanckich” – czytamy na stronie 14. Łączy się to z ostatnimi wezwaniami Klausa Schwaba z WEF aby na lotniskach świata montować systemy sczytywania mózgów podróżujących, by blokować możliwość dostania się do krajów jednostkom antyspołecznym.

Systemy BCI mogą być również stosowane do zmniejszania bólu lub regulowania innych emocji, takich jak strach. „Jak zauważył jeden z analityków z wojskowym doświadczeniem medycznym, zdolności BCI, które mogą fizycznie manipulować ośrodkowym układem nerwowym i zakłócać ból, mogą oferować »praktyczne zastosowania jako znieczulenie elektroniczne«”.

Wprowadzane rozwiązania

Dokument RAND rozjaśnia również zakres zmian w podobnym duchu co dokument lotnictwa armii USA z 2015 roku.

Wprowadzane rozwiązania do 2040 obejmują m.in.:

1. Podejmowanie decyzji człowiek-maszyna:
– przenoszenie ryzyka i zagrożeń (zwiększona przepustowość);
– systemy rozszerzonej rzeczywistości AI.

2. Bezpośrednie sterowanie systemem człowiek-maszyna:
– przenoszenie złożonych manipulacji do ludzi i maszyn (zwiększona przepustowość i stopnie swobody);
– odporność na rozpraszanie uwagi (stosowanie w dynamicznych środowiskach);
– bardziej szczegółowe polecenia i sterowanie.

3. Komunikacja między ludźmi/zarządzanie:
– przesyłanie złożonych strategii obejmujących dowódców/dowództwo (zwiększona przepustowość).

4. Monitorowanie:
– ocena zawieszenia broni na duży dystans;
– monitorowanie stanów emocjonalnych i poznawczych przeciwnika;
– zarchiwizowane dynamiczne pole poznawcze.

5. Poprawa wydajności poznawczej:
– modulowanie stanami emocjonalnymi.

6. Zwiększenie sprawności fizycznej:
– wszczepiona dystrybucja farmaceutyków;
– zakłócenie bólu.

7. Trening:
– wszczepione zestawy wiedzy.

Problematyka i poziom zagrożeń

Jak stwierdza dokument badanie przeprowadzone dla Pentagonu w 2014 roku systemów NBIC a konkretniej syntetycznej telepatii wykazało, że „komunikacja mózg-mózg przez Internet może nigdy nie być najlepszym rozwiązaniem na polu bitwy, pomimo wydanych przez Pentagon milionów dolarów na jej badanie”. Stąd dokument wyraża mieszane uczucia Pentagonu. Im niższy rangą żołnierz tym wzrasta niechęć do takich modyfikacji NBIC. Prawdopodobnie dlatego już w 2016 roku rozpoczął się proces przekazywania tych technologii do uniwersytetów i komercjalizacji jej głównie na rynkach rozrywki. Na tą chwilę główne systemy masowej kontroli mózgu są instalowane w okularach i hełmach VR. Dokument na str 28 stwierdza też, że komercjalizacja tych technologii i ogólnospołeczna akceptacja ich pozwoli na łatwiejsze zaakceptowanie modyfikacji ludzi przez szerokie rzesze żołnierzy. Z drugiej strony będzie to prowadziło do otwarcia mózgów i ciał cywili na zewnętrzny, będący poniżej progu percepcji wpływ na ich osobowość, nastroje, i generalnie powolną modyfikację mózgu przez sztuczną inteligencję. W ten sposób agencje wojskowe i wywiadowcze uzyskają pełną kontrolę nad własną zmodyfikowaną przez NBIC częścią populacji i zyskają potencjał modyfikowania zmodyfikowanej populacji wroga tworząc z nich nieświadomych kombatantów.

Wszystkie te rozwiązania jak zaznacza dokument otwierają potencjał do hakowania dosłownie wszystkich, którzy mają zainstalowane systemy NBIC i przejmowania nad nimi kontroli, nad ich danymi, danymi przesyłanymi pomiędzy odbiorcami i całym środowiskiem technologicznym.

„Technologie BCI mogą łączyć się bezpośrednio z mózgiem operatora, i mogą prezentować nowe obszary do potencjalnego wykorzystania. […] Jeśli przeciwnicy obecnie eksperymentują z zakłócaniem ludzkiego mózgu na odległość za pomocą częstotliwości ultradźwiękowych, mikrofal lub innych metod, to implanty mogą zapewnić bezpośredni dostęp do mózgu by go uszkodzić. Podobnie jak możliwe jest zhakowanie rozrusznika serca lub pompy insulinowej, jest całkiem możliwe — choć w odległej przyszłości — że ktoś może zhakować BCI i wysyłać polecenia poznawcze, a nawet myśli do mózgu” – stwierdza dokument.

„Hakowanie możliwości BCI może teoretycznie zapewnić przeciwnikom bezpośredni kanał dostępu do emocjonalnych i poznawczych ośrodków w mózgach operatorów, aby siać dezorientację lub niepokój emocjonalny. W skrajnym przypadku włamanie przez przeciwnika do urządzeń BCI, które wpływają na korę ruchową ludzkich operatorów, może teoretycznie wysyłać fałszywe wskazówki lub wywoływać niezamierzone działania, takie jak strzelanie do własnych jednostek, chociaż taki wpływ może być technicznie trudny do osiągnięcia w najbliższej przyszłości” – dodano.

Dalej stwierdza się, że już obecne systemy pośredniczące (drony, internet, czaty itd.) tworzą zrywanie więzi normalnie obecnych w oddziałach oraz obserwuje się efekty rozwoju silnego przywiązania człowieka do robota, a nawet poczucia „samorozszerzania się w robota”. „Jak będzie wyglądała kompania lub pluton, gdy część lub całość sił jest podłączona neuronowo do różnych systemów uzbrojenia, dronów lub robotów?” zadaje otwarte pytanie autor publikacji. Za autorem należy zadać pytanie „a jak będzie wyglądało całe społeczeństwo poddane takim drastycznym zmianom?” Przecież badanie otwarcie optuje za spopularyzowaniem i marketingiem tych urządzeń dla całości populacji. Tak samo promowało to źródłowe badanie z 2009 roku: około 2025 roku modyfikację genetyczną ludzi i podłączanie ich do wszechobecnych maszyn tworząc świadomość roju. Równolegle do 2030 roku rozszerzone będzie spektrum komunikacji bezprzewodowej na 6G pozwalając na bezprzewodowe strumieniowanie ludzkiej świadomości bezpośrednio pomiędzy ludźmi i maszynami.

Po tym czasie wojskowe rozwiązania NBIC będą niejako wdrukowane w populacje dając rządzącym narzędzia do pełnego standaryzowania i pełnego programowania społeczeństw oraz zdalnego łamania wszelkiego oporu. W takim świecie przymus, wojna, a nawet zwykły sprzeciw staną się czymś niewyobrażalnym. W takim świecie armie nie będą już potrzebne, ponieważ, jak stwierdził jeden z twórców obecnej kultury Bertrand Russell, „Bunt plebsu stanie się nie do pomyślenia, podobnie jak zorganizowana insurekcja owiec przeciwko jedzeniu baraniny”.

Źródło: PrisonPlanet.pl

Bibliografia

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/nbic_zabawa_w_boga_obraz,p1220355957

http://www.prisonplanet.pl/?sid=&q=nbic

http://www.prisonplanet.pl/polityka/przez_nbic_nato_bedzie,p193311236

http://www.prisonplanet.pl/multimedia/tech_krytyka_rozwoju,p1666506010

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2996.html

https://www.darpa.mil/attachments/FactsheetNESDKickoffFinal.pdf

https://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/images/e/ec/Correcting_Robot_Mistakes_in_Real_Time_Using_EEG_Signals.pdf

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/nsa_i_sztuczna,p819377912

http://www.prisonplanet.pl/files/1745654470/file/FactsheetNESDKickoffFinal.pdf

https://research-vp.tau.ac.il/sites/resauth.tau.ac.il/files/DARPA_NonSurgical_Neurotech_HR001118S0029.pdf

Future soldiers to use synthetic telepathy on the battlefield or Brain-to-Brain communication enabled by Brain-to-Brain interfaces (BBI)

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/nowy_plan_obamy_wzywa_do,p1884973237

http://www.prisonplanet.pl/polityka/schwab_sugeruje,p1739769694

http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/pola_bitwy_2050,p551993572

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/powstala_technotroniczna,p1972070935

http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/terahercowe_6g_do_roku_2030,p1612622401

http://www.prisonplanet.pl/kultura/globalna_oligarchia_i,p251759


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.