Więcej osób zmarło z powodu narkotyków niż na covid

Opublikowano: 19.04.2021 | Kategorie: Wiadomości ze świata, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 1703

W San Fran­ci­sco w 2020 roku ponad dwa razy wię­cej osób zmar­ło z powo­du przy­pad­ko­we­go przedaw­ko­wa­nia nar­ko­ty­ków niż z powo­du choroby covid. Łącz­nie 713 osób zmar­ło z powo­du przedaw­ko­wa­nia nar­ko­ty­ków, w porów­na­niu do 255 osób, któ­re zmar­ły z powo­du koronawirusa.

Według Cen­ters for Dise­ase Con­trol and Pre­ven­tion w całym kra­ju, naj­więk­szy wzrost licz­by zgo­nów spo­wo­do­wa­nych przedaw­ko­wa­niem miał miej­sce w mar­cu i maju 2020 r. i zbiegł się w cza­sie z blokadami. „Wyda­je się, że wzrost licz­by zgo­nów spo­wo­do­wa­nych przedaw­ko­wa­niem nar­ko­ty­ków przy­spie­szył pod­czas pan­de­mii COVID-19”, stwier­dza CDC w oświadczeniu.

Licz­ba zgo­nów spo­wo­do­wa­nych przedaw­ko­wa­niem sta­le rosła już przed blo­ka­da­mi. W okre­sie 12 mie­się­cy koń­czą­cym się w maju ubie­głe­go roku 81 230 osób zmar­ło z powo­du przy­pad­ko­we­go przedaw­ko­wa­nia nar­ko­ty­ków, co jest naj­więk­szym wyni­kiem 12 mie­się­cy w histo­rii. Męż­czyź­ni sta­no­wi­li przy­tła­cza­ją­cą więk­szość zgo­nów — 81 pro­cent. Dwa­dzie­ścia sie­dem pro­cent ofiar nie mia­ło sta­łe­go adresu.

W 2020 roku fen­ta­nyl był przy­czy­ną więk­szej licz­by zgo­nów spo­wo­do­wa­nych przedaw­ko­wa­niem niż jaki­kol­wiek inny nar­ko­tyk. Głów­nym źró­dłem fen­ta­ny­lu były Chi­ny, któ­re w ostat­nich latach zala­ły Sta­ny Zjed­no­czo­ne tym lekiem/narkotykiem.

Opracowanie: Andrzej Kumor
Źródło: Goniec.net


TAGI: , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1 wypowiedź

  1. BANDZIORkaq 19.04.2021 23:07

    Kitajce nas wyplenią jak niegdyś biali przetrzebili Indian. Ich też wykończyły choroby ( teraz w wersji medialnej chyba szybciej pójdzie) . Poza tym w grę wchodził też nieznany im wcześniej alkohol, który ciężko tolerowali. Jako że scenariusz już sprawdzony, skuteczny- to walneli nam covida i fentanyl czy inne chińskie dopalacze- a my sami się już powykańczamy, albo panicznie się bojąc świrusa, albo próbując zaćpać problemy i beznadzieję. Osobiście wolę zejść z bananem na twarzy więc optuję za drugą opcją.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.