Ukraina złożyła wniosek o przyspieszone członkostwo w NATO

Opublikowano: 01.10.2022 | Kategorie: Polityka, Wiadomości ze świata

Liczba wyświetleń: 1445

W czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej wszystkie informacje na jej temat mogą zawierać treści korzystne dla Ukrainy lub Rosji, których nie da się obiektywnie zweryfikować z powodu masowego produkowania propagandowych i fałszywych informacji wojennych przez obie strony konfliktu i ich sojuszników. Portal „Wolne Media” stara się w tych trudnych, dla niezależnych mediów, czasach zachować obiektywizm.

W nocy z czwartku na piątek prezydent Rosji podpisał dekrety, w których uznał niepodległość obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Aneksję ogłosił w piątek. W przemówieniu Władimir Putin podkreślił, że Rosja już ich nigdy nie odda, ponieważ spełnia rzekomą wolę narodu, z którą nie będzie dyskutował. Zaprosił również Ukrainę do dalszych negocjacji pokojowych. Oto kluczowe fragmenty jego wystąpienia…[MN]

„Teraz już oficjalnie te ziemie zostały włączone do Federacji Rosyjskiej, mieszkańcy tych terenów są obywatelami rosyjskimi na zawsze. Rosja będzie bronić wszelkimi środkami tego terytorium” – oświadczył prezydent Rosji Władimir Putin. Podjęto ostateczny krok, aby donieckie i ługańskie republiki ludowe, obwód chersoński i zaporoski stały się częścią Rosji. Po podsumowaniu wyników referendów, najpierw uznał niepodległość, a w piątek 30 września Władimir Putin i przywódcy czterech regionów podpisali porozumienia o wyłonieniu się nowych podmiotów w kraju. Dokumenty wejdą ostatecznie w życie po zatwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny i obie izby parlamentu (Zgromadzenie Federalne). Ceremonia podpisania odbyła się w Sali Georgievsky Wielkiego Pałacu Kremla. Na samym początku Władimir Putin wygłosił długie przemówienie powitalne. 10 razy senatorowie, posłowie i ministrowie przerywali prezydentowi brawami. „Jestem pewien, że Zgromadzenie Federalne poprze ustawy konstytucyjne o przyjęciu i utworzeniu w Rosji czterech nowych regionów, czterech nowych podmiotów Federacji Rosyjskiej, bo taka jest wola milionów ludzi” – powiedział prezydent.[TT]

Putin musiał zrobić sobie przerwę, bo publiczność wybuchła aplauzem. „Za wyborem ludzi stoi nasz wspólny los i tysiącletnia historia. Ludzie przez lata nosili miłość do Rosji. Nikt nie może zniszczyć tego uczucia. Dlatego i młodzież, która nie mieszkała w Związku Radzieckim, głosowała za jednością z Rosją” – dodał rosyjski przywódca. „W 1991 roku wielki kraj został zniszczony, mieszkańcy stanęli przed faktem dokonanym. Ale to już nie jest ważne – nie ma Związku Radzieckiego. Przeszłość nie może zostać zwrócona, a Rosja też jej nie potrzebuje. Ale nie ma nic silniejszego niż dążenia milionów, które uważają się za część Rosji! Ludzie wyrazili swoją wolę. Chcę żeby mnie usłyszeli: ludzie w republikach Ługańska i Doniecka, w Zaporożu i Chersoniu stajecie się naszymi obywatelami już na zawsze. Wzywam do natychmiastowego zawieszenia broni i powrotu do stołu negocjacyjnego. Nie będziemy jednak przy nim dyskutować o wyborze ludu – on został dokonany. Rosja go nie zdradzi” – kontynuował prezydent Putin. „Dzisiejsze władze Kijowa powinny z szacunkiem traktować wolę ludzi. Będziemy bronić naszej ziemi z całych sił – to misja wyzwolenia narodu rosyjskiego. Odbudujemy to, co zostało zniszczone, odbudujemy fabryki, wprowadzimy emerytury. Razem dopilnujemy, aby obywatele poczuli wsparcie wszystkich ludzi, wszystkich republik i krajów Rosyjskiej Federacji”.[TT]

Przywódca Rosji wyraził żal z powodu upadku ZSRR. „Po upadku Związku Radzieckiego Zachód zdecydował, że cały świat będzie musiał pogodzić się z jego dyktatem. Zachód uznał, że Rosja nie otrząśnie się z szoku i sama się rozpadnie. Ale Rosja stawiała opór, odradzała się, wzmacniała. Zachód szukał nowej szansy na uderzenie na nas, na rozbicie państwa. Prześladuje ich istnienie wielkiego bogatego kraju z ludem, który nie będzie żył pod obcymi rządami. Zachód jest gotowy do zachowania systemu neokolonialnego, do zbierania daniny od ludzkości, do pobierania renty hegemona. Stąd agresja wobec wielu niepodległych państw, próba zrywania niekontrolowanych przez nich procesów integracyjnych. Zależy im na tym, aby wszystkie kraje zrzekły się swojej suwerenności – niektóre elity dobrowolnie zgadzają się zostać ich wasalami, inne są kupowane, a jeśli nie nie chcą się sprzedać, niszczą całe państwa. Im Rosja nie jest potrzebna. Ona potrzebna jest nam” – powiedział.[TT]

Władymir Putin odniósł się do zachodnich wartości, rusofobię i antyrosyjskie sankcje. „Kto widział zasady Zachodu? Kto je przegłosował? Solidne oszustwo i potrójne standardy! System zaprojektowany dla głupców. Nie będziemy żyć według tak fałszywych zasad!” – skrytykował politykę państw zachodnich. „Zachód pierwszy zdeptał zasadę nienaruszalności granic. Teraz decyduje, kto ma prawo do samostanowienia, a kto na to nie zasługuje. Hegemonia ma charakter despotyzmu i apartheidu – dzielą świat na wasali i tych, których umiejscawiają w obozie barbarzyńców i dzikusów. Stygmatyzują całe narody i państwa. Jednym z powodów rusofobii jest właśnie to, że nie daliśmy się okraść w okresie podbojów kolonialnych. Niepodległość osiągnęliśmy dzięki silnemu scentralizowanemu państwu i otwartej dla wszystkich kulturze rosyjskiej” – dodał.[TT]

„Sankcje nie wystarczą Anglosasom, przeszli na sabotaż. Niewiarygodne, ale to fakt! Organizując wybuchy na międzynarodowych gazociągach biegnących po dnie Bałtyku, faktycznie zaczęli niszczyć europejską infrastrukturę energetyczną. To jasne dla wszystkich kto na tym by skorzysta. Kto skorzystał ten to zrobił! Stany Zjednoczone budują stosunki na brutalnej sile, na prawie pięści. Stąd setki baz wojskowych, ekspansja NATO na wschód, próby tworzenia nowych sojuszy wojskowych. Wszystkie państwa, które mogą rzucić im wyzwanie, są automatycznie zaliczani jako wrogowie. Plany neokolonialne są przedstawiane z hipokryzją, pod pretekstem umiłowania pokoju. Ale wszystko to jest podkopywaniem innych suwerennych ośrodków rozwoju. Jak coś im się nie podoba, nakładają sankcje nawet na swoich sojuszników, mają wszystko pod ręką. Sankcje uderzyły w samą Europę. I to im odpowiada. Po prostu masochiści – fani nietradycyjnych form stosunków międzynarodowych” – kontynuował krytykę Zachodu.[TT]

Prezydent Rosji nie omieszkał poruszyć wątku dotyczącego LGBT. „Czy chcemy mieć rodzica numer jeden czy dwa zamiast mamy i taty w Rosji? Czy chcemy, żeby dzieciom w szkołach od najmłodszych klas były narzucane perwersje, żeby wbijano im w głowę, że są gendery zamiast kobiet i mężczyzn? Dla nas to nie do przyjęcia. Mamy własne pomysły na naszą przyszłość. Dyktatura zachodnich elit jest skierowana przeciwko wszystkim społeczeństwom, takie całkowite zaprzeczenie człowieczeństwa, jego obalenie jest religią na odwrót, wręcz satanizmem. Po owocach poznacie ich. Owoce są dla wielu oczywiste, świat wszedł w erę fundamentalnych przemian. Pole bitwy, na które powołała nas historia i los, to bitwa o nasz naród, za wielką Rosję”.[TT]

Na zakończenie swojego przemówienia Putin zacytował rosyjskiego filozofa Iwana Iljina: „Jeśli uważam Rosję za swoją ojczyznę, oznacza to, że kocham po rosyjsku, kontempluję i myślę, śpiewam i mówię po rosyjsku; że wierzę w duchową siłę narodu rosyjskiego i instynktem i wolą akceptuję jego historyczny los. Jego duch jest moim duchem; jego los jest moim losem; jego cierpienie jest moim smutkiem; jego rozkwit jest moją radością”.[TT]

Ustami rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, Moskwa ostrzega natomiast, że po dokonaniu oficjalnej aneksji okupowanych terenów, Rosja będzie ich bronić jako własnego terytorium. Jak podkreślił w rozmowie z agencją TASS Pieskow, oznacza to, że atak na te tereny oznaczać będą ataki na Rosję.[MN]

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w NATO – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. „Faktycznie, przeszliśmy już nasz szlak do NATO. Faktycznie dowiedliśmy naszej zgodności ze standardami Sojuszu. Są one realne dla Ukrainy – realne na polu walki i innych aspektach naszego współdziałania. Ufamy sobie, pomagamy sobie nawzajem i bronimy siebie nawzajem. To już sojusz – faktycznie” – powiedział Zełenski. Wniosek o wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego w trybie przyspieszonym podpisali prezydent Ukrainy, przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefańczuk oraz premier Denis Szmihal. Złożenie wniosku to reakcja na przyjęcie do Federacji Rosyjskiej okupowanych terytoriów obwodów na wschodzie i południu Ukrainy. Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Oleksij Daniłow, ostrzega przed eskalacją działań ze strony Federacji Rosyjskiej w najbliższym czasie.[PU]

Podczas briefingu prasowego sekretarz generalny NATO Jest Stoltenberg stwierdził, że każdy kraj ma prawo do złożenia wniosku o członkostwo. „Szanujemy to prawo i przez ostatnie lata mówiliśmy, że drzwi do Sojuszu są otwarte. Członkowie NATO na szczycie w Madrycie potwierdzili, że szanują to prawo Ukrainy wybierać własną przyszłość” – powiedział Stoltenberg. Sekretarz generalny podkreślił, że groźby związane z bronią atomową ze strony Rosji nie wpłyną na dalsze wsparcie dla Ukrainy, które obecnie jest priorytetem.[PU]

Podkreślił jednocześnie, że decyzję o przyjęciu takiego państwa sojusznicy podejmują jednomyślnie. „Decyzja dotycząca członkostwa musi być przyjęta przez wszystkie 30 państw członkowskich i musi być jednogłośna. Skupiamy się na tym, by zapewnić Ukrainie natychmiastowe wsparcie, pomóc się jej bronić” – zauważył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego. „NATO nie jest stroną konfliktu, ale wspiera Ukrainę w jej prawie do obrony swojego terytorium. Działania Rosji pokazują słabość i to, że wojna nie idzie według planu. Jeśli Rosja przestanie walczyć, to nastąpi pokój” – powiedział Jens Stoltenberg. Szef NATO zaznaczył, że to strona rosyjska jest agresorem i to ona może zakończyć wojnę. „Jeśli Rosja zaprzestanie walki – nastąpi pokój. Jeśli Ukraina powstrzyma się od walki, to przestanie istnieć” – podkreślił szef NATO. „To największa próba aneksji terytorium na kontynencie europejskim od zakończenia II wojny światowej. To Putin ponosi pełną odpowiedzialność i to jego odpowiedzialność, żeby zakończyć cierpienie ludzi na Ukrainie” – dodał. „Pseudoreferenda zostały zaplanowane w Moskwie i narzucone w Ukrainie. To nie ma żadnej podstawy prawnej. Państwa NATO nie uznają tych terenów, jako części Rosji” – podkreślił z całą mocą.[MN]

Ogłoszenie decyzji o aneksji przez Rosję części Ukrainy wywołało natychmiastową reakcję przywódców państw Unii Europejskiej oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. „Nielegalna aneksja proklamowana przez Putina niczego nie zmienia” – napisała na „Twitterze” szefowa Komisji Europejskiej. „Wszystkie terytoria nielegalnie okupowane przez rosyjskich najeźdźców są ziemią ukraińską i zawsze będą częścią tego suwerennego narodu” – dodała szefowa KE.[MN]

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował natomiast, że przywódcy wszystkich państw Unii Europejskiej potępiają działania Moskwy w zakresie aneksji okupowanych terenów.[MN]

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że wszystkie państwa Unii Europejskiej nie uznają fałszywych referendów, a co za tym idzie aneksji czterech ukraińskich regionów. „Ogłoszona aneksja terytoriów ukraińskich przez Rosję jest poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego i pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych. Żadne fałszywe referendum nie może tego usprawiedliwić” – stwierdził komisarz ds. dyplomacji Josep Borrell. Jak podkreślił następnie polityk, integralność terytorialna i suwerenność Ukrainy nie podlegają negocjacjom. „Poparcie UE dla Ukrainy pozostaje niezachwiane” – dodał.[MN]

Kraje Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowego pakietu sankcji wobec Rosji, a ostateczna decyzja ma zapaść w przyszłym tygodniu – poinformowała w 30 września agencja informacyjna Reuters, powołując się na źródła dyplomatyczne. Według wysokich rangą urzędników resortów dyplomatycznych, ambasadorzy 27 krajów europejskich omówili w piątek propozycje i dali „wstępne zielone światło”. „Ostateczna decyzja spodziewana jest w przyszłym tygodniu” — podała agencja, cytując źródła zaznajomione ze sprawą. Wcześniej węgierski przywódca Viktor Orban stwierdził, że sankcje antyrosyjskie są główną przyczyną kryzysu i spadku poziomu życia w krajach Unii Europejskiej. „Bruksela narzuca na krajom członkowskim UE sankcje energetyczne i od tego czasu ceny energii poszybowały w górę… Teraz każdy obywatel Europy płaci za energię połowę usankcjonowanej ceny” — podkreślił Orban.[NF]

Viacheslav Zarutskii – obywatel Rosji, który uciekł do Polski – przedstawia sytuację aneksji i wojny z Ukrainą z punktu widzenia zwykłych obywateli i żołnierzy, która nie jest taka różowa, jak pokazują ją rosyjskie media. Warto obejrzeć, aby ujrzeć pełny obraz wydarzeń.[MN]

Autorstwo: Michał Mikłaszewski [TT], PolUkr [PU], Krystian Rusiniak [MN], News Front [NF]
Na podstawie: Twitter.com [MN], DoRzeczy.pl [MN], Pravda.com.ua [PU], Ukrinform.ua [PU]
Źródła: PolUkr.net [PU], MediaNarodowe.com [1] [2] [3] [MN], TeneteTraditiones.blogspot.com [TT], pl.News-Front.info [NF]
Kompilacja 6 wiadomości i uzupełnienie: WolneMedia.net [WM]


TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.