Test matematyczny dla nowych nauczycieli to nie systemowy rasizm

Opublikowano: 30.11.2023 | Kategorie: Edukacja, Prawo, Społeczeństwo, Wiadomości ze świata

Liczba wyświetleń: 2582

Sąd Apelacyjny w Ontario uchylił orzeczenie sądu niższej instancji, w którym stwierdzono, że prowincyjny test umiejętności matematycznych (MPT) dla kandydatów na nauczycieli utrudnia „kandydatom urasowionym” znalezienie pracy.

Pierwotny pozew został wniesiony przez Radę Kandydatów Nauczycieli Ontario przeciwko Ministerstwu Edukacji Ontario, opierając się na twierdzeniu, że „kandydaci urasowieni” czyli rasy nie-białej (i zazwyczaj nie-żółtej) nie spisują się tak dobrze, jak inni na teście wymaganym do uzyskania certyfikatu nauczyciela.

Rada wygrała tę sprawę w 2021 r., w wyniku czego wydano nakaz sądowy dla Ontario College of Teachers, aby „certyfikował kandydatów na nauczycieli bez względu na ich wyniki w MPT” – czytamy w dokumentach sądowych. Sędziowie Sądu Apelacyjnego David Doherty, Ian Nordheimer i Patrick Monahan stwierdzili, że decyzja sądu rejonowego z 17 grudnia 2021 r. została podjęta błędnie i wynikała z niekompletnych informacji.

„Sąd Okręgowy stwierdził, że MPT miało nieproporcjonalnie niekorzystny wpływ na dostęp do zawodu nauczyciela kandydatów na nauczycieli ze względu na rasę” – stwierdzono w decyzji sądu apelacyjnego z 28 listopada. Sąd apelacyjny zauważył jednak, że bardziej szczegółowe informacje na temat testów wykazały, że choć niektórzy kandydaci nie zdali egzaminu za pierwszym podejściem, to jednak pomyślnie przeszli kolejne testy.

„Dane z grudnia 2021 r. ujawniają, że spośród 8350 kandydatów, którzy w 2021 r. podeszli do MPT raz lub więcej razy, 95 procent zakończyło się sukcesem, w tym 93 procent w przypadku kandydatów z grup rasowych (nie-białych)” – stwierdzono w decyzji sądu. „Wnoszący odwołanie argumentują ponadto, że nie ma dowodów wskazujących, że stosunkowo niewielkie różnice we wskaźnikach powodzenia egzaminu MPT według stanu na grudzień 2021 r. będą miały wpływ na różnorodność zawodu nauczyciela w Ontario” – stwierdzili sędziowie. „Wnoszący odwołanie utrzymują, że nie jest dyskryminacją wymaganie od wysoko wykształconych specjalistów wykazania, że ​​posiadają minimalne kompetencje matematyczne wymagane do kształcenia uczniów szkół podstawowych w Ontario” – dodali.

Stanowisko to powtórzył Minister Edukacji Ontario Stephen Lecce w poście w mediach społecznościowych, w którym pochwalił decyzję. „Jesteśmy zadowoleni z dzisiejszej decyzji Sądu Apelacyjnego o podtrzymaniu ważności testu biegłości matematycznej dla nauczycieli” – stwierdził w poście. „Standard matematyczny dla klasy dziewiątej w Ontario wprowadzono, aby zapewnić rodziców, że osoby odpowiedzialne za kształcenie uczniów posiadają podstawowe umiejętności matematyczne, których potrzebują, aby pomóc uczniom ukończyć szkołę” – stwierdził Lecce. „Nasze przesłanie dla rodziców w Ontario jest jasne: będziemy opowiadać się za lepszymi wynikami uczniów i inwestować w edukację matematyczną i finansową”.

Autorstwo: Andrzej Kumor
Źródło: Goniec.net


TAGI: , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

3 komentarze

 1. MasaKalambura 01.12.2023 00:17

  Zobaczmy jak pomocna jest w tym AI
  Ja:
  Napisz trzy przykładowe pytania testowe dla kandydata na nauczyciela w polskiej szkole podstawowej klas 5 i wyżej.

  Bard:

  Pytanie 1

  Temat: Metody nauczania

  Treść:

  Jakie są podstawowe metody nauczania? Podaj przykłady ich zastosowania w nauczaniu przedmiotu, na który się Państwo zgłaszają.

  Odpowiedź:

  Podstawowe metody nauczania to:

  Metody podające: polegają na przekazywaniu uczniom gotowej wiedzy w formie wykładu, opowiadania, prezentacji itp.
  Metody problemowe: polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów problemów, zadawaniu pytań i szukaniu odpowiedzi.
  Metody aktywne: polegają na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania, takie jak dyskusje, gry i zabawy, eksperymenty itp.
  Przykłady zastosowania metod nauczania w nauczaniu przedmiotu historia:

  Metody podające: wykład nauczyciela na temat wybranego zagadnienia historycznego, prezentacja multimedialna, film dokumentalny.
  Metody problemowe: dyskusja na temat przyczyn i skutków wybranego wydarzenia historycznego, zadanie uczniom opracowania projektu dotyczącego wybranego zagadnienia historycznego.
  Metody aktywne: gra planszowa przedstawiająca wybrany okres historyczny, eksperyment historyczny, rekonstrukcja historyczna.
  Pytanie 2

  Temat: Ocena uczniów

  Treść:

  Jaką rolę odgrywa ocena w procesie nauczania i uczenia się? Jakie są różne rodzaje ocen?

  Odpowiedź:

  Ocena odgrywa ważną rolę w procesie nauczania i uczenia się. Jest ona informacją zwrotną dla ucznia, która pozwala mu poznać swoje postępy i określić, nad czym powinien pracować. Ocena jest również motywatorem dla ucznia do dalszej pracy.

  Istnieją różne rodzaje ocen:

  Ocena bieżąca: polega na regularnym monitorowaniu postępów uczniów.
  Ocena semestralna: jest to ocena podsumowująca wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte w ciągu semestru.
  Ocena końcowa: jest to ocena podsumowująca wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte w ciągu roku szkolnego.
  Pytanie 3

  Temat: Wychowanie i profilaktyka

  Treść:

  Jakie są podstawowe zasady wychowania i profilaktyki w szkole? Jakie działania można podjąć, aby zapobiegać problemom wychowawczym w szkole?

  Odpowiedź:

  Podstawowe zasady wychowania i profilaktyki w szkole to:

  Budowanie relacji z uczniami: nauczyciel powinien być dla uczniów autorytetem i przyjacielem.
  Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole: szkoła powinna być miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie i swobodnie.
  Współpraca z rodzicami: rodzice są partnerami szkoły w wychowaniu i kształceniu dzieci.
  Działania, które można podjąć, aby zapobiegać problemom wychowawczym w szkole to:

  Wczesne wykrywanie problemów wychowawczych: nauczyciele powinni być uważni na zachowania uczniów i reagować na pojawiające się problemy.
  Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów: uczniowie powinni uczyć się rozpoznawać i rozwiązywać konflikty, współpracować z innymi i radzić sobie z emocjami.
  Prowadzenie zajęć profilaktycznych: szkoła powinna organizować zajęcia profilaktyczne, które uczą uczniów o zagrożeniach i sposobach ich unikania.
  Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają ocenić wiedzę i umiejętności kandydata na nauczyciela. Kandydat powinien umieć przedstawić podstawowe metody nauczania, wyjaśnić rolę oceny w procesie nauczania i uczenia się oraz omówić zasady wychowania i profilaktyki w szkole.

  Ja:
  dla profilu matematyka

  Bard:
  Temat: Liczby naturalne

  Treść:

  Ile liczb naturalnych jest mniejszych od 1000?

  Odpowiedź:

  Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw obliczyć sumę 1 + 2 + 3 + … + 999.

  Suma ta jest równa:

  (1 + 999) * 500 / 2 = 249500

  Oznacza to, że jest 249500 liczb naturalnych mniejszych od 1000.

  Pytanie 1
  Pytanie 2

  Temat: Liczby wymierne

  Treść:

  Czy liczba 1/3 jest liczbą wymierną?

  Odpowiedź:

  Tak, liczba 1/3 jest liczbą wymierną. Liczbę wymierną można przedstawić w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych, gdzie licznik nie jest podzielny przez mianownik. W tym przypadku licznik 1 jest podzielny przez mianownik 3, więc liczba 1/3 jest liczbą wymierną.

  Funkcje dwuwymiarowe

  Funkcja dwuwymiarowa to funkcja, która przyjmuje dwa argumenty i zwraca jeden wynik. Argumenty te są zwykle określane jako x i y.

  Funkcje dwuwymiarowe można przedstawiać za pomocą wykresów. W takim przypadku każdy punkt na wykresie reprezentuje parę wartości (x, y), dla której funkcja przyjmuje określoną wartość.

  Przykładami funkcji dwuwymiarowych są:

  Funkcja liniowa: y = mx + b
  Funkcja kwadratowa: y = ax^2 + bx + c
  Funkcja sinusoidalna: y = sin(x)
  Funkcja wykładnicza: y = a^x
  Funkcje dwuwymiarowe są wykorzystywane w wielu dziedzinach matematyki, nauki i techniki. Przykłady zastosowań funkcji dwuwymiarowych to:

  Rzutowanie: W rzucie prostokątnym na płaszczyznę, współrzędne punktu w płaszczyźnie są funkcjami współrzędnych punktu w przestrzeni.
  Statystyka: W analizie regresji, zależność między dwiema zmiennymi jest modelowana funkcją dwuwymiarową.
  Grafika komputerowa: Obrazy i animacje są tworzone za pomocą funkcji dwuwymiarowych, które określają kolor i położenie poszczególnych pikseli.

  Interesujące możliwości daje ta maszyna

 2. Doctor Who 01.12.2023 19:49

  MK nie potrzebnie się zachwycasz.

  Zwłaszcza zaintrygowała mnie liczność zbioru liczb naturalnych mniejszych od 1000.
  Pamietajmy, że liczba naturalna jest liczbą całkowitą i większą lub równą zero, zaleznie od definicji N.
  Sugeruję inną odpowiedź niż 249500.
  Oto dowód 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 …. 999.
  Czyli 1000. Jeśli przyjąć zero jako liczbę naturalną.

  Chyba, że zapytałeś o sumę liczności zbiorów modelu von Neumanna (i na ogół w teorii mnogości) gdzie za każdą liczbę naturalną uważamy zbiór składający się ze wszystkich poprzednich liczb naturalnych, np. 2= {0,1}, 5={0,1,2,3,4} itd. Czy w klasach w szkole podstawowej uczy się teraz teorii mnogości ?

  Proponuję zapytać tą samą AI ile jest liczb naturalnych mniejszych od 10 i poprosić o ich wypisanie … W celu sprawdzenia poprawności odpowiedzi należy sprawdzić czy wymienione liczby są liczbami naturalnymi i je policzyć. Dobrze jest też zapytać o uzasadnienie sumowania w dowodzie …
  Ciekawi mnie też odpowedź AI na pytanie ile jest liczb naturalnych mniejszych lub równych zero …
  Po tym pytaniu, pytanie o powód nieuwzględnienia zera w sumie ciągu arytmetycznego jest całkowicie na miejscu. Pamietajmy, że są to pytania sprawdzające dla kandydatów na nauczycieli matematyki … To raczej ktoś różny od kalkulatora korzystającego z zaawansowanych algorytmów. Nauczyciel powinien wiedzieć czego i dlaczego używa, kalkulator niekoniecznie.

  Pojęcie funkcji dwuwymiarowej jest mi obce. Powierzchownie znam funkcje dwóch zmiennych. Troche jestem zniesmaczony brakiem określenia dziedziny funkcji oraz brakiem odwołania do płaszczyzny, zapewne wynika to z mojego braku wiedzy w temacie.

  Brak mi też odniesienia do mało matematycznego języka pytań stricte matematycznych. Definicje wydają się z definicji podstawą matematyki …

 3. MasaKalambura 01.12.2023 20:15

  Nareszcie jakiś dowód, że ktoś to przeczytał. Tez mnie to (liczby N) zaintrygowało, byłem ciekaw, kto to sprawdzi.

  Funkcja dwuwymiarowa, opisywana czy odwzorowywana na płaszczyźnie. To akurat dość intuicyjne. AI się wstrzelił.

  W dziale wiedzy o sposobie prowadzenia lekcji też dobra odpowiedź. Ma to ręce i nogi.

  Rozmawiałem ostatnio z Bardem na temat tego nowego Q*. Zastosowali w nim wzmocnione uczenie, tzn zamiast odpowiedzi treningowych: dobrze/źle, ma ona dostawać karę lub nagrodę. Zwiększyli liczbę parametrów – u Barda to 137 miliardów, a u Q* to 175. To prawie 2 razy więcej, niż komórek nerwowych w mózgu człowieka.

  do tego podobno 1,6 trebajów tekstów i kodów.

  ciekawe jak ta maszyna będzie odpowiadać

  Bestia rodzi się szybciej, niż ktokolwiek sobie wyobrażał.

  Jak można ukarać lub nagrodzić program komputerowy?

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.