Syndrom potrząsanego dziecka

Opublikowano: 06.08.2013 | Kategorie: Publicystyka, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 102

Opublikowano: 01.04.2007

Jak pokazują badania, uszkodzenia ciał wielu dzieci, które diagnozowane są rutynowo jako “syndrom potrząsanego dziecka”, mogą być rezultatem szczepień.

Ostatnio coraz częściej słyszy się o “epidemii”, którą nazywa się “syndromem potrząsanego dziecka”. Rodzice dzieci, a zwłaszcza ojcowie oraz opiekunowie dzieci jak na przykład nianie, bardzo często oskarżani są o tak silne potrząsanie dziećmi, że powstają u nich trwałe uszkodzenia mózgu, a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby z jakiegoś powodu przybywało dzieciobójców lub osób, które lubią krzywdzić dzieci? A może przyczyna tego rodzaju wypadków leży gdzie indziej?

Od pewnego czasu zgłaszają się do mnie prawnicy reprezentujący rodziców oskarżanych o rzekome krzywdzenie własnych dzieci w celu zasięgnięcia u mnie opinii. Po bliższym zapoznaniu się z genezą wszystkich opisywanych mi przypadków ujawniły one swoje drugie, groźniejsze oblicze. Otóż, w każdym z badanych przeze mnie przypadków opisywane przez rodziców objawy choroby dziecka pojawiały się zawsze po podaniu dziecku szczepionki.

Analizując historie choroby każdego z tych dzieci, dzienniki sprawowanej nad nimi opieki oraz medyczne bazy danych szybko ustaliłam, że badane przeze mnie dzieci zostały poddane jednemu lub kilku z tak zwanych rutynowych szczepień – przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, DPT (dyfteryt, koklusz, tężec), polio (choroba Heinego-Medina) oraz HiB (Haemophilus influenzae[1] typu B). W dość krótkim czasie po podaniu im tych szczepionek wystąpiły u nich objawy choroby, której rezultatem było poważne uszkodzenie mózgu lub ich śmierć.

Dziecko zaraz po urodzeniu jest zazwyczaj zdrowe i w okresie dwóch miesięcy zostaje poddane pierwszej serii rutynowych szczepień. (Czasami szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zostaje podana w niedługim czasie po urodzeniu, kiedy dziecko i matka znajdują się jeszcze w szpitalu. Jednak w chwili obecnej dość duża liczba dzieci umiera w okresie kilku dni albo dwóch do czterech tygodni po urodzeniu i to po podaniu szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Zostało to udokumentowane w aktach działającego w Stanach Zjednoczonych VAERS [Vaccine Adverse Event Reporting System – System Raportowania Reakcji Ubocznych na Szczepionki]). Tak więc czasami po podaniu szczepionki dziecko przestaje się rozwijać i jego zdrowie zaczyna się pogarszać. Takie dziecko wykazuje zazwyczaj oznaki infekcji dróg oddechowych. Następnie otrzymuje drugą i trzecią serię szczepień i w tym momencie dochodzi do tragedii – dziecko zaczyna coraz intensywniej płakać, nie można go uspokoić ani pocieszyć, może przestać przyjmować pokarm, zaczyna wymiotować, ma trudności z połykaniem, zaczyna być przewrażliwione, ma kłopoty ze snem, może nawet dojść do konwulsji i pogorszenia jego stanu zdrowia, a także do upośledzenia funkcji mózgu.

Pogorszenie stanu zdrowia dziecka może narastać bardzo szybko albo stopniowo, do momentu dopóki rodzice nie zauważą jakichś niepokojących zmian w jego zachowaniu. Dopiero wtedy śpieszą do lekarza albo do szpitala. Co ciekawe, lekarz zawsze pyta ich, kiedy dziecko było poddawane szczepieniu. Przypominając sobie, że ich pociecha jest “uodporniona”, ich wątpliwości co do jego stanu ulegają z reguły rozproszeniu. Mają jednocześnie nadzieję, że wszystko szybko wróci do normy. Zwykle w takim momencie lekarz odsyła ich z dzieckiem do domu, udzielając im rady: “Dajcie mu Panadol”. Jeśli jednak rodzice nadal upierają się, że z ich dzieckiem jest coś nie w porządku, traktuje się ich jako przesadnie przewrażliwionych lub kogoś, kto szuka kłopotów. Tak więc rodzice idą do domu, a ich dziecko pozostaje w tym samym stanie co poprzednio, a w skrajnych przypadkach umiera.

Do niedawna śmierć dziecka z powodu podania mu szczepionki była określana jako “nagła śmierć noworodka”, zwłaszcza gdy brak było wyraźnych symptomów oraz wyników badań patologicznych. Obecnie z uwagi na rosnącą liczbę przypadków przedwczesnej śmierci noworodków rodzice (głównie ojciec) często oskarżani są o spowodowanie śmierci dziecka z powodu zbyt mocnego potrząsania nim. “Uzasadnieniem” oskarżeń wysuwanych pod adresem rodziców jest domniemanie, że rodzice, widząc, że ich dziecko się nie porusza, nie oddycha, ma szkliste spojrzenie, zaczynają nagle odruchowo nim potrząsać, aby przywrócić je do życia. Czasami – co zakrawa trochę na ironię – chcąc ratować życie swojemu dziecku rodzice oskarżani są potem o spowodowanie obrażeń wewnętrznych, które doprowadziły rzekomo do utraty przez nie oddechu. W rzeczywistości obrażenia te istniały już wcześniej, przed potrząsaniem dziecka mającym na celu przywrócenie go do życia.

Nieważne co powiedzą lub zrobią rodzice pokrzywdzonego dziecka. I tak wszystko świadczy przeciwko nim. Jeśli będą płakać i okazywać zbyt wiele emocji, sąd uzna to za oznakę ich winy. Jeśli będą zachowywać się spokojnie nie okazując żadnych emocji, sąd uzna, że są wyrachowani i winni.

Innym razem przerażeni rodzice starają się opisać symptomy choroby dziecka towarzyszącemu im w szpitalu lekarzowi lub chirurgowi, zupełnie nie rozumiejąc, co tak naprawdę przytrafiło się ich dziecku. Zdezorientowani i będący w szoku dopiero po pewnym czasie odkrywają, że kiedy opisywali lekarzowi dostrzeżone przez siebie objawy, on albo inny członek zespołu lekarskiego diagnozował je jako syndrom potrząsanego dziecka.

Wielu z tych rodziców oskarżanych jest często o spowodowanie obrażeń u swojego dziecka, a nawet osadzanych w więzieniu za coś, czego w rzeczywistości nie popełnili, a co było udziałem kogoś zupełnie innego. Niektóre z tego rodzaju przypadków kończą się uniewinnieniem w sądzie apelacyjnym lub zostają wygrane na podstawie opinii ekspertów, którzy dowodzą, że sprawcami śmierci dziecka nie byli rodzice, ale podana mu przez lekarza szczepionka. Jednak tylko dobry Bóg i jeszcze lepszy prawnik mogą pomóc rodzicom lub opiekunom, którym zdarzyło się nie wiedzieć o tym lub, co gorsze, mają kryminalną przeszłość związaną z przemocą wobec dziecka, bądź jakikolwiek związek z “nie wyjaśnionym” przypadkiem śmierci dziecka pozostającego pod ich opieką. Jednak najtrudniejszym do wybronienia przypadkiem nie wyjaśnionej śmierci dziecka jest sprawa, w której śmierć dziecka nastąpiła z powodu podania mu szczepionki i które miało ponadto złamaną rękę lub popękaną czaszkę. Coraz częściej tym niefortunnie doświadczonym przez los rodzicom proponuje się “układ” polegający na tym, że jeśli przyznają się do winy, to dostaną jedynie kilka lat odsiadki w więzieniu. Jeśli jednak tego nie zrobią, to mogą spędzić w nim nawet dwadzieścia lat.

Od obeznanego z tym tematem pracownika socjalnego dowiedziałam się, że w Stanach Zjednoczonych wielu takich rodziców już odbywa karę w więzieniach. Najpierw zmuszono ich do zaszczepienia swoich dzieci, a kiedy pojawiły się groźne efekty uboczne lub kiedy ich dziecko zmarło, musieli ponieść za to karę.

Oczywiście istnieje możliwość, że w niektóre tego rodzaju przypadki nie wyjaśnionej śmierci dziecka mogą być zamieszani dzieciobójcy lub osoby, które umyślnie krzywdzą dzieci. Niemniej brak jakiegokolwiek wyjaśnienia, dlaczego tak wielu rodziców czy też opiekunów dzieci miałoby zachowywać się w sposób grożący utratą przez ich podopiecznych zdrowia lub życia. Podejrzewanie i oskarżanie niewinnych rodziców o chęć zrobienia krzywdy swojemu dziecku bywa w takich przypadkach zwykłym okrucieństwem.

DOWODY MEDYCZNE

Czy literatura medyczna mówi coś na temat syndromu potrząsanego dziecka? Przyjrzyjmy się pracom, w których uczeni starają się wyjaśnić ten niepokojący wiele osób problem.

W swoich pracach z roku 1972 i 1974 Caffey[2,3] traktuje “ostry syndrom potrząsanego noworodka” jako skutek silnego potrząsania kończynami noworodka, które może doprowadzić do śródczaszkowych i sródocznych krwawień grożących trwałym uszkodzeniem mózgu i opóźnieniem w rozwoju umysłowym. Opis tego rodzaju objawów pojawił się już ponad trzydzieści lat temu i odnosił się do “sześciu zmaltretowanych dzieci w roku 1945”. Do podstawowych symptomów pojawiających się w tym syndromie należały krwiaki podtwardówkowe, krwawienia śródoczne i wielorakie zmiany w kościach długich. Powyższe objawy były koronnym “dowodem” na to, że przed pojawieniem się tych zmian dziecko było mocno potrząsane.

W roku 1993 Reece[4] przeanalizował przypadki nieodpowiedniego obchodzenia się z dziećmi oraz tak zwany syndrom nagłej śmierci noworodka[5] (SIDS), a także krytyczne decyzje lekarzy, którzy stawiali w tych sprawach diagnozy. Wskazał na konieczność rozróżniania nieoczekiwanej śmierci noworodka od przypadku syndromu nagłej śmierci noworodka oraz ustalenia związku, jaki mają nieoczekiwane śmierci noworodków z przypadkami niewłaściwego obchodzenia się z dziećmi. Stwierdził też, że pediatrzy, lekarze rodzinni, patolodzy oraz agencje zajmujące się ochroną dzieci powinni dokładniej zapoznać się z tym szeroko rozpowszechnionym problemem. Z jednej strony powinni informować o przypadkach, w których zachodzi podejrzenie o złe obchodzenie się z dzieckiem i chronić inne dzieci w danej rodzinie, z drugiej zaś wszyscy zgadzają się, że wiedza, jaką posiadamy na ten temat, jest niepełna i niejednoznaczna.

Z tych wszystkich autorów jedynie Duhaime napisał w swojej pracy z roku 1992[6], że “pacjenci, u których wykryto krwotok wewnętrzny oraz ci, którzy nie wykazują żadnych oznak jakiegokolwiek urazu, muszą mieć także przeprowadzone badania kliniczne i radiograficzne w celu wykluczenia uderzeń w głowę, złamań kości długich lub obrażeń tkanek miękkich. Trzeba to zrobić w celu całkowitego wyeliminowania możliwości spontanicznego śródczaszkowego krwotoku, jaki może się czasem pojawić w wyniku zniekształceń naczyń krwionośnych lub skłonności do krwawień”.

Oczywiście może się zdarzyć, że niektórzy rodzice lub opiekuni dzieci mogą obchodzić się z nimi w sposób nieprawidłowy, co może powodować u nich różnego rodzaju obrażenia. Z drugiej strony jednak trzeba być bardzo ostrożnym w interpretowaniu podobnych zjawisk patologicznych, które wcale nie muszą mieć cokolwiek wspólnego z uszkodzeniami typu mechanicznego czy też złym traktowaniem dzieci.

Nigdy nie zapomnę słów ojca dziesięciomiesięcznego niemowlaka. Po wygranej sprawie sądowej w sądzie apelacyjnym powiedział: “Nadal jednak nie wiemy, co naprawdę zabiło nasze dziecko”. Ani ja, ani nikt inny nie powiedział im, że przyczyną śmierci ich dziecka mogła być szczepionka.

Zatem co jeszcze może być przyczyną obrzęku mózgu, krwawień śródczaszkowych, krwotoku, jaki występuje na siatkówce oka, oraz pęknięć czaszki i innych kości? Od momentu rozpoczęcia masowych szczepień noworodków, periodyki poświęcone medycynie zaczęły zapełniać się doniesieniami na temat przypadków coraz częstszego występowania poważnych uszkodzeń mózgu, systemu krwionośnego, zaburzeń metabolizmu i innych uszkodzeń ciała.

Szczepionki takie jak ta przeciwko kokluszowi są obecnie używane do wywoływania u zwierząt laboratoryjnych zapalenia mózgu i rdzenia (eksperymentalne alergiczne zapalenie mózgu i rdzenia). Badania te prowadzili Levine i Sowinski w roku 1973.[7] Podanie tej szczepionki wywoływało obrzęk mózgu oraz krwotok porównywalny do tego, jaki może powstać podczas mechanicznego uszkodzenia mózgu (Iwasa i inni, 1985)[8].

W roku 1981 Munoz badał razem z innymi naukowcami[9] biologiczną aktywność krystalicznego pertussigenu – toksyny produkowanej przez bakterie Bordetella pertussis, które wywołują koklusz i są aktywnym składnikiem, zarówno w postaci komórkowej, jak i bezkomórkowej, wszystkich typów szczepionek badanych na myszach laboratoryjnych. Twierdzili oni, że już niewielka ilość pertussigenu wywołuje nadwrażliwość na histaminę (wykrywaną nawet osiemdziesiąt cztery dni po podaniu), leukocytozę, zakłóca wytwarzanie insuliny, zwiększa wytwarzanie immunoglobuliny IgE i przeciwciał G1 na albuminę jaja kurzego, a także podatność na szok anafilaktyczny i naczyniową przepuszczalność mięśni prążkowanych. Podanie dawki pięciuset czterdziestu sześciu nanogramów pertussigenu dla jednej myszy spowodowało śmierć połowy myszy, którym ją podano. Typowe było też opóźnienie momentu nadejścia śmierci. Kiedy podano myszom dawkę wynoszącą pięć mikrogramów pertussigenu, większość z nich nie osiągnęła swojej typowej wagi i zdechła w ciągu pięciu dni. Ostatnia z nich zdechła w ósmym dniu eksperymentu. Jednomikrogramowa dawka tej substancji zabiła cztery z pięciu myszy poddanych testowi. Między drugim i piątym dniem myszy osiągnęły swoją wagę, jednak później ich ciężar pozostawał na stałym poziomie aż do momentu ich śmierci. Nawet jedna z nich, która przeżyła szesnaście dni i została później zabita, na własnej skórze doznała kryzysu (przestała przybierać na wadze) w dniach, w których zdychały jej koleżanki. Czy mysz, która została zabita, mogłaby żyć dłużej? Może przeżyłaby dwadzieścia cztery dni – jest to kolejny krytyczny dzień zidentyfikowany przez Cotwatcha w wyniku badań nad oddychaniem dzieci, w czasie którego mogą one mieć nawrót trudności z oddychaniem lub umrzeć po otrzymaniu szczepionki – a nie szesnaście?

Interesujące jest to, że kiedy zwierzęta laboratoryjne wykazywały objawy chorobowe spowodowane podaniem szczepionki, a następnie umierały, nigdy nie uznawano tego za zbieg okoliczności. Kiedy jednak u dzieci, którym podawano tę samą szczepionkę, występowały podobne objawy lub śmierć, traktowano to jako przypadek bądź skutek nieodpowiedniego ich traktowania przez rodziców lub opiekunów. Kiedy te wyjaśnienia okazywały się niewystarczające, stwierdzano, że cała ta sprawa jest “zagadkowa”.

Opóźnienie w występowaniu niekorzystnych objawów na szczepionki jest raczej normą a nie wyjątkiem. Tłumaczono to jako skutek immunologicznej śródnaczyniowej złożoności antygenu (komórkowych lub bezkomórkowych organizmów wywołujących koklusz), co w roku 1988 opisał Wilkins[10]. Stwarza to ogromny problem dla lekarzy dokonujących szczepień i sprawia, że tworzą oni zależności czasowe mające wykazywać, że w przypadkowych relacjach między podawaniem szczepionek a występowaniem reakcji ubocznych występują określone prawidłowości. Zwykle okres ten wynosi od 24 godzin do 7 dni. W rzeczywistości większość niepożądanych reakcji na szczepionki występuje w późniejszym czasie i z reguły uważa się, że nie mają one z nimi związku.

Wystarczy jednak tylko spojrzeć na ulotkę dołączaną do szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, aby stwierdzić, że oprócz miejscowych reakcji mogą wystąpić po niej znacznie groźniejsze objawy o neurologicznym charakterze, takie jak parastezja czy paraliż, a także zespół Guillaina-Barre a, zapalenie nerwu wzrokowego i stwardnienie rozsiane.

W roku 1996 Devin[11] opisał przypadki występowania krwotoku siatkówkowego, który spowodowany jest jego zdaniem nieodpowiednim obchodzeniem się z dzieckiem. Nie wiedział, jak widać, że te same objawy mogą, a nawet występują po podaniu szczepionki. W swojej pracy opublikowanej w roku 1990 Goetting i Sowa[12] opisali przypadki występowania krwotoku siatkówkowego u dzieci nawet po reanimacji krążeniowo-oddechowej.

Wybrzuszenie ciemiączka spowodowane obrzękiem mózgu zostało opisane w roku 1979 przez Jacoba i Mannino[13] jako bezpośrednia reakcja na szczepionkę DPT (przeciwko dyfterytowi, kokluszowi i tężcowi). Opisali oni przypadek siedmiomiesięcznego niemowlaka, u którego w dziewięć godzin po podaniu trzeciej serii szczepionki DPT doszło do wybrzuszenia ciemiączka przedniego, poza tym zaczął on gorączkować i stał się rozdrażniony.

Siniaki i skłonność do krwawień są jedną z charakterystycznych cech choroby objawiającej się brakiem krzepliwości krwi, czyli małopłytkowości (thrombocytopenia). Tego typu objawy występują także jako efekt uboczny po wielu różnych szczepionkach. Pierwsze z nich to łatwo powstające siniaki, krwawienia i wysypki wybroczynowe. Małopłytkowość może doprowadzić do krwotoków w mózgu i innych narządach (Woerner, 1981)[14].

W swojej pracy z roku 1981 Cody[15] podał, że w jednym przypadku na 1750 szczepień przeciwko DPT występują konwulsje, które mogą spowodować nie wyjaśnione przypadki nagłych upadków dzieci, które potrafią już siedzieć lub stać. Upadki te mogą powodować podłużne pęknięcia czaszki lub złamania kończyn. Kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że dzieciom podaje się trzy dawki szczepionek przeciwko DPT i OPV (doustna szczepionka przeciwko polio), wówczas okaże się, że ryzyko wystąpienia niekorzystnych objawów po szczepieniu wzrasta do jednego na 580 przypadków, a w przypadku pięciu dawek do jednego na 350. Oznacza to, że duża liczba dzieci dostaje konwulsji między drugim i szóstym miesiącem życia, około osiemnastego miesiąca oraz między piątym i szóstym rokiem. Konwulsje występują często w czasie, gdy rodzice lub opiekunowie dziecka tego nie widzą. Dziecko stojąc lub siedząc na podłodze, pada nagle do tyłu lub do przodu i łamie sobie rękę.

Te zewnętrzne obrażenia fizyczne skłaniają wręcz do popełnienia błędu przy stawianiu diagnozy, zwłaszcza że lekarze wykonujący szczepienia nigdy nie przyznają, że szczepionka może doprowadzić u dziecka do poważnych obrażeń. Często rutynowe poddawanie dzieci osiemnastu szczepieniom w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia może przyczynić się do wywołania u nich niebezpiecznych obrażeń ciała.

Biorąc to pod uwagę system sądowniczy powinien być bardziej otwarty na alternatywne wyjaśnienia problemu, jakim są obrażenia doznawane przez dzieci pod wpływem szczepień. Sąd powinien być także bardziej rozważny, wysłuąc opinii “ekspertów”, którzy wypowiadając się na temat szczepień twierdzą, że tylko intensywne potrząsanie dzieckiem może spowodować u niego krwotok siatkówkowy. To twierdzenie wskazuje jedynie na ich ignorancję. To właśnie tacy “eksperci” wciąż namawiają rodziców, aby szczepili swoje dzieci, bezkarnie przyczyniając się w ten sposób do wzrostu liczby przypadków obrażeń, jakie występują u dzieci po podaniu im szczepionki.

WIELKA BRYTANIA I EPIDEMIA ODRY, KTÓREJ NIGDY NIE BYŁO

Termin “syndrom Munchausena” odnosi się do osób, które zabijają lub krzywdzą dzieci w celu zwrócenia na siebie uwagi. W latach osiemdziesiątych terminem tym określano także przypadki, w których dochodziło do nagłej śmierci noworodków.

Według Meadowa (1995)[16] termin “syndrom Munchausena” został początkowo stworzony na potrzeby dziennikarzy. Używano go też w stosunku do osób dorosłych, które miały skłonności do opowiadania nieprawdopodobnych historii na swój temat, podobnie jak czynił to fikcyjny baron von Munchausen, który twierdził, że latał balonem. Obecnie terminu “syndrom Munchausena” używa się też w stosunku do rodziców, którzy zmyślają różne historie na temat chorób swoich dzieci.

Termin “syndrom Munchausena” może okazać się cenny i pomocny przy opisywaniu i dokumentowaniu przypadków umyślnego krzywdzenia dzieci przez rodziców, którzy trują lub wystawiają je na zbędną i często niebezpieczną terapię medyczną. Coraz częściej jest to dla niektórych lekarzy także sposób na kamuflowanie zauważonych przez nich prawdziwych efektów ubocznych podawanych w Wielkiej Brytanii szczepionek, w szczególności przeciwko odrze (M) odrze-śwince-różyczce (MMR) i odrze-różyczce (MR). Wiele tysięcy angielskich dzieci (według niektórych szacunków nawet piętnaście tysięcy) zaczęło wykazywać oznaki autyzmu w połączeniu z zaburzeniami jelitowymi po podaniu im w roku 1994 powyższych szczepionek.

W roku 1994 i 1995 Biuletyn of Medical Ethics (Biuletyn etyki medycznej) opublikował na ten temat dwa artykuły. W październikowym artykule z roku 1994 noszącym tytuł “Czy twoje dziecko rzeczywiście potrzebuje szczepionki przeciwko odrze?” podano, że w listopadzie 1994 roku rząd Wielkiej Brytanii chce rozpocząć akcję propagandową, której celem jest przekonanie ludzi do konieczności masowych szczepień przeciwko odrze wszystkich dzieci w wieku pięciu i sześciu lat.

Rząd twierdził, że ma to na celu zapobieżenie epidemii, która może nastąpić w roku 1995. Jej skutkiem może być pięćdziesiąt zgonów na każde dwieście tysięcy zachorowań. Według autorów artykułu od roku 1990 w Walii i Anglii zanotowano łącznie zaledwie od ośmiu do dziesięciu tysięcy przypadków zachorowań na tę chorobę. Jedyna epidemia, jaka w tym czasie wystąpiła, miała miejsce zimą na przełomie roku 1993 i 1994 w Szkocji, gdzie odnotowano pięć tysięcy przypadków zachorowań na odrę. Jednak w okresie między majem i sierpniem 1994 roku wskaźnik zachorowań na tę chorobę gwałtownie zmalał. Tak więc nie istniały w rzeczywistości żadne przesłanki, które wskazywałyby na możliwość wybuchu epidemii.

W dziewięciostronicowym artykule pochodzącym z sierpnia 1994 roku można było między innymi przeczytać, że 14 września 1992 roku Ministerstwo Zdrowia pośpiesznie wycofało z użycia dwa rodzaje szczepionek przeciwko MMR (odra-świnka-różyczka). Stało się to po przedostaniu się do prasy przecieku mówiącego, że po podaniu tych szczepionek wzrasta ryzyko zachorowania na zapalenie opon mózgowych. Obie szczepionki zawierały szkodliwe szczepy Urabe, które jak się okazało, powodowały w jednym na tysiąc czterdzieści cztery przypadki szczepień zachorowanie na zapalenie opon mózgowych (Yawata, 1994)[17].

Bazując na epidemiologicznym domniemaniu, że w roku 1995 może wybuchnąć epidemia odry, do której w rzeczywistości nie doszło, rząd Wielkiej Brytanii próbował przeprowadzić podobną akcję ze szczepionką przeciwko różyczce. Owa akcja masowych szczepień miała być eksperymentalną alternatywą dla dwuetapowego programu szczepień przeciwko odrze-śwince-różyczce. Rząd Wielkiej Brytanii umyślnie wprowadził w błąd rodziców w sprawie konieczności szczepień i ryzyka związanego z odrą i szczepionką przeciwko niej. Ministerstwo Zdrowia Wielkiej Brytanii złamało prawo Unii Europejskiej, które dokładnie określa sposoby zawierania kontraktów i gwarantowania określonym firmom farmaceutycznym możliwości prowadzenia kampanii związanych z masowym szczepieniem ludności. Gdyby akcja szczepień, jaką chciał przeprowadzić rząd Wielkiej Brytanii udała się, firmy farmaceutyczne mogłyby mówić o wielkim szczęściu. Stałoby się tak dlatego, że właśnie kończył się termin ważności wyprodukowanych w roku 1992 szczepionek przeciwko odrze i różyczce, na które nie było praktycznie zapotrzebowania.

Skutek akcji masowych szczepień był znikomy. I tak w roku 1995 w Anglii i Walii wystąpił dwukrotny wzrost zachorowań na różyczkę w stosunku do tego samego okresu z roku 1994 – 412 przypadków zachorowań w porównaniu do 217. Zanotowano również sześć przypadków zachorowań na różyczkę kobiet ciężarnych. Dane wskazywały, że w pierwszym kwartale roku 1995 odnotowano większą liczbę przypadków (11) w stosunku do pierwszego kwartału roku 1994 (9). Poza tym lekarze pracujący w szkołach informowali o ustaniu rozprzestrzeniania się odry wśród dzieci. Higson (1995)[18] opisał przypadek dwóch przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii, którzy próbowali potwierdzić sukces masowej akcji szczepień przeciwko odrze i różyczce za pomocą fałszywych danych, które w ogóle nie odzwierciedlały rocznych raportów zawierających dane dotyczące przypadków zakażeń odrą. Stwierdził, że dane zebrane na ten temat przez Ministerstwo Zdrowia nie uzasadniają konieczności wyasygnowania aż tak wielkich kwot pieniędzy na prowadzenie tak drogiej akcji. Rząd Wielkiej Brytanii wydał około dwudziestu milionów funtów na szczepionki przeciwko odrze i różyczce, które miały stracić wkrótce ważność.

Obecnie część z tysiąca pięciuset rodziców uczestniczy w zajęciach, których celem jest nauczenie ich, jak rodzić sobie z kłopotami, z jakimi borykają się ich dzieci (często są to dzieci autystyczne, które mają także problemy z jelitami).

Wakefield i jego współpracownicy opublikowali w roku 1998 w prestiżowym magazynie medycznym Lancet artykuł, w którym opisali przypadki kilkunastu dzieci, u których wystąpiły po upływie od jednego do czternastu dni od chwili podania im szczepionek przeciwko M, MMR i MR objawy przewlekłego zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy.[19] Przedstawili w nim również swoją teorię na temat przyczyn zapadania dzieci na autyzm. Twierdzą oni, że autyzm jest spowodowany “nadmiarem opioidu”. Ich zdaniem jest to rezultat niepełnego rozkładania się i nadmiernego wchłaniania peptydów jelitowych pochodzących z takich produktów spożywczych jak jęczmień, ryż, owies i kazeina znajdująca się we wszystkich produktach pochodzenia mlecznego będącego rezultatem uszkodzenia jelit przez szczepionki. Peptydy te mogą wywoływać efekty opioidowe bezpośrednio lub poprzez tworzenie ligandów z enzymami peptydowymi niezbędnymi do rozkładania endogennych opioidów znajdujących się w centralnym układzie nerwowym, prowadząc do rozregulowania prawidłowo działającego systemu neuroregulacji oraz zaburzeń rozwoju mózgu.

W ostatnim czasie wielu brytyjskich rodziców zwracało się do mnie ze skargami, że ich dzieci zaczęły po otrzymaniu szczepionek zachowywać się inaczej oraz przejawiać podobne jak opisane powyżej problemy z jelitami. Lekarze, do których zwracali się z tymi problemami, mówili im, że te objawy, które opisują, po prostu sobie wymyślili, albo sami je spowodowali, aby zwrócić na siebie uwagę. Używali przy tym określenia “syndrom Munchausena”. To zachowanie lekarzy przysparzało rodzicom jedynie cierpienia oraz wielu problemów rodzinnych, w niczym nie pomagając ofiarom szczepień. Ich opowieści były wręcz przerażające.

EDUKACJA W SPRAWIE ZAGROŻEŃ WYWOŁYWANYCH PRZEZ SZCZEPIONKI

Podsumowując należy stwierdzić, że szkody wywoływane przez szczepienia stale rosną. Nie dość, że nie polepszają one zdrowia dzieci i innych pacjentów, to jeszcze wywołują u nich poważne kłopoty zdrowotne oraz stwarzają wiele problemów dla ich rodzin, czyniąc z nich ofiary ofiar.

Rodzice małych dzieci, które czeka seria szczepień, sami powinni ocenić, czy warto je szczepić i narażać na poważne kłopoty zdrowotne. Powinni poznać prawdziwe niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą ta nienaukowa, bezużyteczna i szkodliwa procedura medyczna. Bez względu na ilość szczepionek, do których przyjęcia namawia się ludzi, szczepienia nie są w Australii obowiązkowe (chociaż liberalny minister zdrowia zapowiedział, że zamierza to zmienić w najbliższej przyszłości, co zabrzmiało mi wręcz jak groźba) i rodzice nie muszą poddawać im swoich dzieci. Rodzice, którzy ulegli tej politycznej propagandzie, mogą doświadczyć na sobie w pewnym momencie gorzkiej prawdy – mogą zostać oskarżeni o spowodowanie obrażeń u swojego dziecka, których rzeczywistą przyczyną jest szczepionka.

Stale namawiam lekarzy, aby kierując się swoim doświadczeniem obserwowali i starali się ustalić, czy dana choroba nie została wywołana przez szczepionkę. Powinni uważnie słuchać, kiedy ich pacjenci, a zwłaszcza rodzice małych dzieci mówią o efektach ubocznych szczepień.

Niezdolność do uważnego słuchania i obserwowania pacjentów może przyczynić się do wzrostu liczby lekarzy, którzy zamiast leczyć będą szkodzić, zamiast pomagać w rozwiązaniu problemu będą oskarżać i w końcu zatajać – nieważne czy będą to robić umyślnie, czy nie, co zdarza się coraz częściej – przyczyny powstania choroby z powodu swojej niekompetencji i niewiedzy. Zapewne “bumerang Munchausena” byłby dobrym terminem na określenie tych członków medycznej profesji, którzy mnożą ofiary swoich szkodliwych zabiegów, zwłaszcza szczepień.

Chciałabym przypomnieć wszystkim, którzy nadal sądzą, że korzyści płynące ze szczepień znacznie przewyższają wywoływane przez nie szkody, że choroby zakaźne, przeciwko którym szczepimy nasze dzieci, są im potrzebne, aby ich system immunologiczny mógł dojrzeć. Przejście przez tego rodzaju choroby jest dla systemu immunologicznego małego dziecka przełomowym wydarzeniem. Zachorowanie na odrę powoduje w rezultacie powstanie ciał odpornościowych nie tylko na tę chorobę, ale powstanie nieswoistej odporności na inne, o wiele poważniejsze choroby, takie jak choroba zwyrodnieniowa kości i chrząstek stawowych, niektóre rodzaje guzów, choroby skóry oraz choroby atakujące system immunologiczny (Ronne, 1985)[20]. Przebycie świnki pozostawia z kolei w systemie immunologicznym przeciwciała przeciwko rakowi jajników (West, 1966)[21]. Tak więc nie ma potrzeby chronienia dzieci przed zachorowaniem na choroby zakaźne.

Co więcej, prowadzone jakiś czas temu badania nad systemem immunologicznym dowiodły, że szczepionki wcale nie zwiększają odporności, a jedynie wyczulają organizm – zwiększają jego podatność na zapadnięcie na daną chorobę (Craighead, 1975)[22]. Jak wiadomo, istnieją zaszczepione dzieci, które cierpią na chroniczne dolegliwości chorobowe, takie jak astma czy ciągła infekcja ucha środkowego, które są jednymi z wielu efektów ubocznych stosowania szczepionek; dzieci, które wykazują objawy uboczne takich chorób, jak zapalenie płuc czy atypowa odra, których wystąpienie kończy się w 12 do 15 procentach przypadków zgonami; czy wreszcie dzieci, które mogą mieć poważne problemy ze zwalczeniem tak pospolitej i nieszkodliwej choroby jak ospa wietrzna. Jest to skutek osłabienia ich systemu immunologicznego przez szczepionki.

Kończąc, proszę wszystkich rodziców, aby zadali sobie kilka pytań. Czy zauważyliście, jak usilnie promuje się szczepienia, używając do tego gróźb, przymusu, różnego rodzaju oskarżeń oraz kar pieniężnych? Czy przytrafiło się wam coś podobnego w przypadku innego produktu? Czy nie bylibyście podejrzliwi i nie pytali, czy z produktem, który usilnie narzuca się konsumentom, jest wszystko w porządku? Dlaczego tak wielu dobrze poinformowanych rodziców, w tym również lekarzy, odmawia poddania swoich dzieci szczepieniom? Czy nie powinniście być podejrzliwi w stosunku do całego systemu medycznego, który tak bardzo na was naciska? Systemu, który nie chce wziąć odpowiedzialności za spowodowanie obrażeń, jakie mogą wystąpić po podaniu szczepionki, i który bezprawnie stara się pozbawić was waszego konstytucyjnego, demokratycznego i legalnego prawa do kontroli zdrowia zarówno waszego własnego, jak i waszych dzieci?

Autor: dr Viera Scheibner
Tłumaczenie: Adrian Anaszczak
Źródło: “Nexus” nr 1 (3) 1999
Rozpowszechnianie prywatne tekstu mile widziane. Rozpowszechnianie publiczne tylko za pisemną zgodą redakcji “Nexusa”.

PRZYPISY

[1] Pałeczka grypy.

[2] J. Caffey, „On the theory and practice of shaking children” („Teorie i badania na temat syndromu potrząsanego dziecka”), “Am. J. Dis. Child”, 124, sierpień 1972.

[3] J. Caffey, „The whiplash shaken infant syndrome: manual shaking by the extremities with whiplash-induced intracranial and intraocular bleeding, linked with residual permanent brain damage and mental retardation” („Syndrom potrząsanego dziecka: ręczne potrząsanie kończynami dziecka powoduje śródczaszkowe i śródoczne krwawienia związane z trwałym uszkodzeniem mózgu i opóźnieniem umysłowym”), “Pediatrics”, 54(4):396–403, 1974.

[4] R.M. Reece, „Fatal child abuse and sudden infant death syndrome” („Nieodpowiednie obchodzenie się z dzieckiem i syndrom nagłej śmierci noworodka”), “Pediatrics”, 91:423–429, 1993.

[5] Sudden Infant Death Syndrome; w skrócie SIDS.

[6] A.C. Duhaime, A.J Alario, W.J. Lewander i inni (1992), „Head injury in very young children mechanisms, injury types and opthalmologic findings in 100 hospitalized patients younger than two years of age” („Mechanizm powstawania urazów głowy u bardzo małych dzieci – typy urazów i przypadki ich występowania u stu hospitalizowanych pacjentów w wieku poniżej dwóch lat”), “Pediatrics”, 90(2):179–185, 1992.

[7] S. Levine, R. Sowinski, „Hyperacute allergic encephalomyelitis” („Ostre alergiczne zapalenie mózgu i rdzenia”), “Am. J. Pathol.”, 73:247–260, 1973.

[8] A. Iwasa, S. Ishida, K. Akama, „Swelling of the brain caused by pertussis vaccine: its quantitative determination and the responsible factors in the vaccine” („Obrzęk mózgu wywołany szczepionką przeciw kokluszowi – ilościowa zawartość głównych składników w szczepionce”), “Japan J. Med. Sci. Biol.”. 38:53–65, 1985.

[9] J.J. Munoz, H. Aral, R.K. Bergman, P. Sadowski, „Biological activities of crystalline pertussigen from “Bordetella pertussis”” („Biologiczna aktywność krystalicznego pertussigenu pochodzącego z bakterii “Bordetella pertussis””), Infection and Immunity, wrzesień 1981, str. 820–826, 1981.

[10] J. Wilkins, „What is «significant» and DPT reactions” („Co jest «ważne» i reakcje organizmu na DPT”), list, “Pediatrics”, 81(6):912–913, 1988.

[11] F. Devin, G. Roques, P. Disdier, F. Rodor, P.J. Weiller, „Occlusion of central retinal vein after hepatitis B vaccination” („Okluzja głównej żyły siatkówki po podaniu szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B”), “Lancet”, 347:1626, 8 czerwca 1996.

[12] M.G. Goetting, B. Sowa, „Retinal haemorrhage after cardiopulmonary resuscitation in children: an etiologic evaluation” („Krwotok siatkówkowaty u dzieci po reanimacji krążeniowo-oddechowej – ocena przyczyn”), “Pediatrics”, 85(4):585–588, 1990.

[13] J. Jacob, F. Mannino, „Increased intracranial pressure after diphtheria, tetanus and pertussis immunization” („Wzrost ciśnienia śródczaszkowego po podaniu szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i kokluszowi”), “Am. J. Dis. Child”, 133:217–218, 1979.

[14] S.J. Woerner, C.F. Abildgaard, B.N. French, „Intracranial haemorrhage in children with idiopathic thrombocytopenic purpura” („Krwotok śródczaszkowy u dzieci z samoistną plamicą małopłytkową”), “Pediatrics”, 67(4):453:460, 1981.

[15] C.L. Cody, L.J. Baraff, J.D. Cherry, S.C. Marcy, Manclark, „Nature and rates of adverse reactions associated with DTP and DT immunizations in infants and children” („Przyczyny i występowanie reakcji ubocznych u noworodków i dzieci po szczepieniu przeciwko DTP i DT”), “Pediatrics”, 68(5):650–660, 1981.

[16] R. Meadow, „What is and what is not «Munchausen syndrome per proxy»?” („Czym jest, a czym nie jest «Syndrom Munchausena»?”), “Arch. Dis. Child”, 72:534–538, 1995.

[17] Makoto Yawata, „Japan’s troubles with measles-mumps-rubella vaccine” („Japońskie kłopoty ze szczepionką przeciwko odrze-śwince-różyczce”), “Lancet”, 343:105–106, 8 stycznia 1994.

[18] N. Higson, „Evaluating the measles immunisation campaign” („Ocena akcji szczepień przeciwko odrze”), “British Medical Journal”, 311:62, 1995.

[19] A.J. Wakefield, S.H. Murch, A. Anthony, J. Linnell i inni, „Ileallymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis and pervasive developmental disorder in children” („Limfoidalno-guzowaty rozrost krętniczy, zapalenie okrężnicy o nieznanej etiologii i rozwój objawów chorobowych u dzieci”), “Lancet”, 351:637–641, 28 lutego 1998.

[20] T. Ronne, „Measles virus infection without rash in childhood is related to disease in adult life” („Zakażenie wirusem odry nie wywołującej wysypki w wieku dziecięcym i jego związek z chorobą w starszym wieku”), “Lancet”, 5 stycznia 1985, str. 1–5, 1985.

[21] R.O. West, „Epidemiologic studies of malignancies of the ovaries” („Epidemiologiczne badania złośliwości jajników”), “Cancer”, czerwiec 1966, str. 1001–1007, 1966.

[22] J.E. Craighead, „Report of a workshop: disease accentuation after immunisation with inactivated microbial vaccines” („Raport – występowanie choroby po immunizacji szczepionką zawierającą nieaktywne mikroby”), “J. Infect. Dis.”, 1312(6):749–754, 1975.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Zostań pierwszą osobą, która oceni ten wpis!
Loading...

TAGI:

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

19
Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
KIKIA2222
Gość
KIKIA2222

mi juz brak slow ,zostalam sama z ta wielka tragedia,moj synus ur 21 wrzesnia 2007 ,i zaplacilam za jego smierc ,2 dni po szczepionce pentaxin dziecko zmarlo mi na rekach ,jeszcze go odratowali ,ale meczyl sie miesiac pod respiratorem ,gdzie nie mogl olakac ,smiac sie ,poprostu umieral ,byl zdrowym pogodnym dzieckiem ,jak sie ur dostal 10punktow,rozwijal sie prawidlowo,az do tego tragicznego 9 lutego 2008,miesiaca,mimo iz bylam u lekarzy prywatnych,nikt nic nie stwierdzil ,wszystko ok,nie mam sily juz pisac, moze ktos mi pomoze ?pozdrawiam

Raptor
Gość

Więc już wiesz kto zarabia na ludzkim cierpieniu i co stoi za medycyną. Przykro mi, że ta lekcja musiała być tak bolesna. Niestety takie rzeczy spotykają miliony ludzi i większość nie ma nawet pojęcia, kto za to odpowiada.

Pozdrawiam i życzę Ci powrotu do normalności. Nadchodzi czas żeby coś z tym zrobić.

zbawiony
Gość
zbawiony

Nie da się pocieszyć matki po stracie dziecka. Jestem ewangelicznym chrześcijaninem i osobiście wierzę na podstawie słów mojego Pana, że dzieci zmartwychwstaną do życia wiecznego, ponieważ jak powiedział Jezus do nich należy królestwo niebieskie. Całą ufność pokładam w Jego słowach, i choć wszyscy czytelnicy Wolnych Mediów, ateiści, ezoterycy, masoni próbują mi wmówić, że się mylę, ja wiem że Biblia mówi Prawdę.

Raptor
Gość

To chyba nie za bardzo na temat. Powstrzymaj się czasem.

zbawiony
Gość
zbawiony

Nie mogę.

W.
Gość
W.

Jeżeli masz dobry materiał dowodowy, że dziecko zmarło na skutek szczepionki, możesz skierować sprawę do sądu o odszkodowanie. Pieniądze dziecka nie przywrócą, ale stworzy się precedens, który ułatwi innym walkę z Systemem, który zmusza ludzi do szczepień. Pomoże również rozpowszechniać informację o szkodliwości szczepionek, jeśli sąd orzeknie, że to ich wina. Aby inni nie musieli przez to przechodzić.

W.
Gość
W.

Zabili go racjonaliści wierzący w moc szczepionek jak zbawiony w swego Boga. To oni wymusili przymusowe szczepienia, nie wspominając, że naukowcy-ateiści i racjonaliści mają na swoich rękach krew i życie wielu ofiar, podobnie jak kościoły. Współpracowali z Hitlerem w obozach koncentarcyjnych, ochoczo wykonywali zabiegi “eksperymentalne” na zdrowych ludziach i ochoczo orzekali w sądach o konieczności zabiegów pozbawianie zdolności rozmnażania wielu ludzi. Ten sam establishment zdobył wpływy w USA i koncernach farmaceutycznych i truje nas chemikaliami by ‘leczyć” ale nie “wyleczyć”.

zbawiony
Gość
zbawiony

Jestem przeciwny szczepionkom. W zeszłym tygodniu w naszym szpitalu zmarło 6 tygodniowe dziecko w dzień po szczepionce. Trzeba by było założyć sprawę sądową lekarzowi, pielęgniarce i aktualnemu Ministrowi Zdrowia za przymus szczepienia. Nie po odszkodowanie, bo pieniądze się znajdą, ale o umyślne spowodowanie śmierci.

Raptor
Gość

Pielęgniarkę zostw w spokoju, ona nic nie wie.

zbawiony
Gość
zbawiony

Twierdzę, że dzieciom wszczepia się bakterie, z którymi w normalnym życiu nigdy nie miałyby styczności lub prawdopodobieńswo zachorowania jest bliskie zeru. Natomiast powikłania po szczepionkach w wyniku np nie wykrywalnego słuchawkowo zapalenia płuc jest realnym, budzącym nie tyle wątpliwości co uzasadniony strach i lęk rodziców potężnym zagrożeniem życia.

W.
Gość
W.

O szkodliwości szczepionek:

Interpelacja nr 1077 do ministra zdrowia w sprawie zasadności obowiązkowego szczepienia dzieci
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/600C893B

Szczepienia i powikłania poszczepienne u niemowląt i małych dzieci
http://wolne-media.h2.pl/?p=6727

Strzeżcie się Gardasilu!
http://wolne-media.h2.pl/?p=760

Rośnie liczba śmiertelnych ofiar szczepionki Gardasil przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
http://wolne-media.h2.pl/?p=760

Nagroda w wysokości 75.000 dolarów za wypicie odpowiednika szczepionki
http://wolne-media.h2.pl/?p=741

Adjuwanty – trucizna zawarta w szczepionkach
http://wolne-media.h2.pl/?p=719

Czy antybiotyki i szczepionki są najlepszym lekarstwem?
http://www.faceci.com.pl/r_subskrypcja_archiwum6.html

Szczepionka – bomba z opóźnionym zapłonem
http://wegedzieciak.pl/viewtopic.php?p=27423

Sprawdź zanim się zaszczepisz
http://www.pro-life.org.pl/2007/10/sprawd-zanim-si-zaszczepisz.html

Przybywa informacji o śmiertelnych skutkach szczepionki przeciw HPV
http://www.pro-life.org.pl/2007/09/przybywa-informacji-o-miertelnych.html

Coraz więcej ekspertów zaniepokojonych szczepionką HPV
http://www.pro-life.org.pl/2007/08/coraz-wicej-ekspertw-zaniepokojonych.html

Nie truj dziecka szczepionkami!
http://www.eioba.pl/a75701/nie_truj_dziecka_szczepionkami

Raptor
Gość

Świetnie. Dzięki wielkie W.

zbawiony
Gość
zbawiony

Podziękować, sporo tego.

Falco
Gość
Falco

Jeżeli ktoś wie co można zrobić by przeciwstawić się obowiązkowemu szczepieniu swoich maluchów bez standardowych konsekwencji ze strony Państawa (problemy z SANEPIDem i kierowanie pozwu do sądu o ukaranie pienieżne rodziców itp.) bardzo proszę o opisanie tego tutaj lub wysłanie bezpośrednio do mnie maila na adres falcon15@interia.pl

Wszystkim z góry dziękuję !!!

W.
Gość
W.

Tutaj znalazłem forum rodziców nieszczepiących. Ale nie logowałem się, więc nie wiem czy sa tam jakieś informacje nt. legalnego nieszczepienia.

http://nieszczepimy.l4.pl

Paracelsus
Użytkownik
Paracelsus

Najwięcej informacji o szczepieniach znalazłem na stronie:
http://stopnop.pl/
Naszego maluszka nie szczepimy w ogóle, sanepid i ośrodek zdrowia przez jakiś czas straszyli ale jakoś ucichło.
Co ciekawe jeżeli nie zaszczepisz dziecka służba zdrowia zapomina kompletnie o nim nie chcą go wcale oglądać, badać sprawdzać jak się rozwija…?

Paracelsus
Użytkownik
Paracelsus

cd. czyli wszystkie badania dzieci, wizyty kontrolne(bilansy)są tylko po to aby w konsekwencji sprzedawać szczepionki, takie sobie wyrobiłem zdanie na podstawie własnych doświadczeń.

Jedr02
Użytkownik
Jedr02

Ja mam w tej chwili 19 lat i jak chciałem zrezygnować z ostatniego obowiązkowego szczepienia to musiałem tylko podpisać coś że się nie chce szczepić. Wiele pewnie zależy od przychodni i sanepidu. Mogą uszanować wolę rodziców, a mogą ich ścigać. Najgorzej to jest chyba jak pracownicy tych organizacji wierzą w skuteczność szczepionek i widzą rodziców jako oszołomów niebezpiecznych dla swoich dzieci.

A chrześcijanie to mają ciekawe koncepcje czasem. Jeśli dziecko zabite od razu po śmierci idzie od razu na wieczność do nieba w wieczną szczęśliwość, to widać trzeba wychwalać kliniki aborcyjne bo ludzie w nich poświecają się za po prowadzenie tych dzieci do nieba. Sami wtrafią do piekła za morderstwa, ale dzieciom dadzą raj. Jakby te dzieci się urodziły to mogłyby zbłądzić i pójść do piekła . Irracjonalne stało sie chrześcijaństwo po odrzuceniu reinkarnacji, za umarcie jako niemowlak niebo, za zwątpienie w Boga w przeciągu krótkiego życia w obliczu bycia nauczanym o nim przed pedofili piekło może być nawet. Nawet jak ktoś czyni źle, czyni to przez kilkadziesiąt lat, a potem ma cierpieć wieczność. Jakikolwiek okres czasu wobec wieczności jest prawie że zerem, niczym. No miłosierny musiałby być ten kto stworzyłby tak irracjonalny system.

Stasiu26
Użytkownik
Stasiu26

Ze szczepionkami jak ze wszystkim. GMO, czy nawet komunizmem – idea piękna, ale gdy pojawiają się duże pieniądze i władza, to z idei pozostają tylko puste slogany. Nauki też w tym niewiele. Chyba że traktujemy to jaki jeden globalny eksperyment, z nami jak obiektami doświadczalnymi, wtedy to ma sens.