Plan trzech wojen światowych

Opublikowano: 26.11.2019 | Kategorie: Historia, Polityka, Publicystyka, Warto przeczytać

Liczba wyświetleń: 20083

Plan trzech wojen światowych jest kluczem do zrozumienia działań religijnych, politycznych i socjalnych oraz rzeczywistej struktury władzy światowej.

Nieżyjący już dzisiaj słynny amerykański Mason – była głowa masonów USA – Albert Pike otrzymał szatańską wizję – precyzyjny plan wprowadzenia świata do Nowego Porządku Świata czyli Globalizacji. Jest to plan… Lucyfera, a także… Watykanu, który nawołuje do Globalizacji. Plan zapowiada trzy wojny o zasięgu światowym. Pike wysłał listownie plan innemu masonowi, Mazziniemu, ale ów ściśle tajny plan dostał się w niepowołane ręce i… został rozpowszechniony na cały świat.

PLAN TRZECH WOJEN ŚWIATOWYCH OPUBLIKOWANO W ROKU 1871

Jedna z kopii znajdowała się przez pewien okres w londyńskim muzeum. Sekrety owych knowań wyjawił w swojej książce kardynał Chile – Carlo Rodriguez – “The Mystery of Freemasonry unveiled” (“Sekrety masonów ujawnione”). Książka ta została wydana po raz pierwszy w roku 1925 i nadal jest dostępna w sprzedaży. Jest to przedruk z roku 1962 i nota wydawcy podaje, że oryginał był wydrukowany w roku 1925 czyli znacznie wcześniej niż wybuchła II wojna światowa.

Osobiście posiadam książkę Wiliama Guy Carra pt. “Satan Prince of This World” (“Szatan książę tego świata”) wydaną w roku 1953, czyli na wiele lat przez szansą wywołania trzeciej wojny. Jest to skan oryginalnej książki, który otrzymałem od jednego ze znajomych w roku 2009. Carr ujawnia książkę kardynała Rodrigueza, wydaną w roku 1925 i twierdzi, że według Rodrigueza ów plan był przechowywany w Brytyjskim Muzeum, które temu obecnie zaciekle zaprzecza. Dlatego jakiekolwiek wyjaśnienia owego planu, czy próba jego dyskredytacji jest obecnie niemożliwa. Data powstania planu, data powstania książki Rodrigueza – nadal dostępnej, data powstania drugiej książki, Carra oraz… treść i precyzyjna realizacja tego planu są oczywistym dowodem jego wiarygodności oraz rzeczywistego autora lub autorów.

Karol Marks wydał w roku 1848 “Manifest komunistyczny” ale rzeczywisty sukces tego dzieła nastąpił dopiero w roku… 1871. Do sukcesu przyczyniała się Paryska Komuna w roku 1871, działająca właśnie pod wpływem Marksa.

Zapoznajmy się więc z planem trzech wojen światowych.

CELE PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

“Pierwsza wojna światowa musi był wywołana w celu umożliwienia Iluminatom zdetronizowania mocy Carów w Rosji oraz uczynienia z tego państwa fortecy ateistycznego komunizmu. Różnice pomiędzy agenturami Iluminatów pośród brytyjskimi oraz niemieckimi imperiami będą użyte z celu wywołania tej wojny. Na koniec tej wojny wykreowany będzie komunizm. Zostanie on użyty do zniszczenia innych rządów w celach osłabienia religii.”

Cele te zostały precyzyjnie wypełnione. Po raz pierwszy na świecie powstał komunistyczny moloch – ZSRR, chrześcijańska rodzina carów została wymordowana, a ortodoksyjny kościół Wschodu – wróg Watykanu – został zdziesiątkowany. Dopiero po I wojnie światowej wielu zdało sobie sprawę z dokładności owego planu i w rezultacie zaczęto go rozpowszechniać analizując plan ze zwiększoną uwagą.

Obserwatorzy rządzących elit czekali na… II wojnę światową, której cele były także bardzo interesujące.

CELE II WOJNY ŚWIATOWEJ

“Druga wojna światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi. Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie. W czasie II wojny światowej międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu.”

Celami II wojny światowej było zniszczenie faszyzmu, ustanowienie państwa Izrael oraz… utworzenie komunistycznego Bloku Wschodniego. Blok ten jest wielką próbą przez wprowadzeniem komunistycznego NWO! Co jest znamienne… faszyzm w momencie powstawania planu w roku 1871 nawet nie istniał. Twórca planu zapowiedział jego powstanie oraz jego zniszczenie, na korzyść syjonizmu. Mamy precyzyjny plan, doskonale udowodniony, który wskazuje nam jedną olbrzymią prawdę.

Powyższe plany i ich realizacja wskazuje na architekta owego planu, jako na osobę żyjącą znacznie dłużej niż żyje człowiek, a skuteczna i precyzyjna realizacja planu jeszcze bardziej potwierdza jej architekta, czyli szatana. Rządy ludzkie nie są w stanie się tak zorganizować oraz zjednoczyć w realizacji… czegokolwiek.

Założycielami Izraela w roku 1948 byli masoni wraz z samym Hitlerem (Operacja Haarvara). Izrael został powołany do życia rękami Churchilla i Hitlera za pieniądze rodziny Rothschildów, która sfinansowała całą II wojnę światową!

Ten fakt obnaża błąd religii bratającymi się z syjonistycznymi Żydami, wierząc w cudowne powstanie tego państwa. Jest to zupełnie fałszywy Izrael a jego mieszkańcy nie są Izraelitami, ale… Żydami. Wielka różnica. Oni sami nazywają siebie Izraelczykami, a nie Izraelitami!

Faszyzm w roku 1871 nie istniał! Żeby zniszczyć faszyzm, należało go najpierw stworzyć. Hitler, znany okultysta i wielbiciel Pani Bławackiej był doskonałym narzędziem. Hitler i Stalin zgodnie mordowali Żydów ortodoksyjnych a ocaleli z owych pogromów Żydzi otrzymywali pomoc oraz opiekę od Anglików w celu zamieszkania w… Palestynie. Hitler za pieniądze Rothschildów transportował Żydów tuż po wygraniu wyborów do Reichstagu. Stał się on współ ojcem współczesnego Izraela!

Akcja ta była wynikiem oświadczenia rządu brytyjskiego w roku 1917, znanego jako Balfour Declaration. Polska “Wikipedia” niewiele rzuca światła na ten dokument, ale angielska wersja podaje całkowity jej tekst, który został przesłany Lordowi Rothschildowi, który jest uważany za ojca współczesnego Izraela. Nie był to żaden dekret rządowy, ale prywatny list! Oto kopia oryginalnego listu.

Jakie były przyczyny utworzenia państwa Izrael? Izrael musiał objąć panowanie nad Palestyną, głównie nad Jerozolimą i ma odegrać kluczową rolę w wywołaniu III wojny światowej.

Wszystkie cele II wojny światowej zostały osiągnięte, poza całkowitą kontrolą Jerozolimy. Powstało państwo Izrael, powstał także komunistyczny Układ Warszawski, ale Jerozolima nie stała się stolicą Izraela, ale stolicą jest nadal Tel Awiw – światowa nieoficjalna stolica gejów! Nie bardzo to pasuje do ludzi rzekomo miłujących Boga Izraela.

Polskę oddano Sowietom w Jałcie a gen. Władysław Sikorski został zamordowany w katastrofie lotniczej, ponieważ stał na przeszkodzie włączenia Polski do Bloku Wschodniego. Z tych właśnie przyczyn armia radziecka czekała na wschodnim brzegu Wisły aż Niemcy zniszczą Powstanie Warszawskie, aby zapewnić sobie pewne zwycięstwo nad Polską i bez większych oporów włączyć nasz kraj do Układu Warszawskiego.

Znając plan II wojny światowej, wszystkie jej aspekty wydają się całkowicie sensowne. Wiele wojennych tajemnic jest w takim świetle zrozumiałych i wysoce logicznych. Musiał istnieć zły, despotyczny władca, który musiał mieć złego despotycznego przeciwnika – Stalina. Faszyzm powstał jako zły, niegodziwy system, który powinien być za wszelką cenę zniszczony. Hitler grał rolę obsesyjnego mordercy Żydów w sposób doskonały a Holokaust ma także do spełnienia olbrzymią rolę.

Hitler mógł tę wojnę całkowicie wygrać, ale wiedział on doskonale, że jego zadaniem nie jest wygrana wojna. Jego osobiste rozkazy zapobiegły zdobyciu tak Moskwy, jak i Stalingradu oraz innych kluczowych celów. Hitler był osobiście odpowiedzialny za klęski swych armii, ignorując rady niemieckich strategów wojskowych. To był główny powód 17 prób zamordowania Hitlera.

Planowana III wojna światowa to wojna religijna. Jej celem będzie zniszczenie wszystkich religii – głównie syjonizmu, chrześcijaństwa oraz islamu.

PLAN III WOJNY ŚWIATOWEJ

“Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury iluminatów pomiędzy politycznymi syjonistami oraz liderami świata islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że islam (islamski świat arabski) oraz polityczny syjonizm wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii, będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie. Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok. To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.”

Tuż po II wojnie światowej umieszczono fałszywy Izrael w Palestynie na morzu krwi niewinnych Palestyńczyków. Nie zapłacono im żadnej rekompensaty za zagrabione ziemie czy za utratę najbliższych, wymordowanych przez Żydów, którzy za Holokaust wymusili na Niemcach olbrzymie odszkodowanie. Celem planu było i jest nadal utworzenie fali zbrodni, koniecznej do wywołania światowego potępienia państwa Izraela przez wszystkie państwa świata i wywołania w ten sposób III wojny światowej. W tym momencie zaczyna się akcja ujawniania zbrodni syjonistycznych.

6 grudnia 2017 Trump uznał Jerozolimę po raz pierwszy od 2500 lat stolicą fałszywego Izraela i to jest praktycznie wypowiedzeniem wojny światu Islamu – co najmniej 1,5 miliardom ludzi. Pierwsza część najwyraźniej się już zaczyna. Oczywistym celem jest zniszczenie islamu oraz syjonizmu. Ten perfidny plan realizuje rzekomy chrześcijanin, Donald Trump, jezuita i mason. Niewielu wie, że Izrael dąży do tzw. Wielkiego Izraela, czyli chce zająć wszystkie ziemie Bliskiego Wschodu z Syrią i Libanem włącznie. Co jest najciekawsze, cały ten teren jest wypełniony obecnie wieloma armiami tego świata.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Plan zakłada wielkie debaty, wymiany opinii w kwestii istnienia fałszywego Izraela oraz celu wojny wyniszczającej Izrael. Oczywiście syjoniści – rządy rasy białej – będą po stronie Izraela.

KONTROLA OBU STRON

Zwróćmy szczególną uwagę na kontrolę obu stron. Konflikty są fikcyjne i wojny są tłumaczone jako wynik rządów tyranów. Ujawnia to ten plan. Wszelkie działania rządów oraz opozycji to działania według własnych, wyznaczonych przez siebie celów. Stalin powiedział, że “najlepsza opozycja to ta, którą sami kontrolujemy”. Nie armie wygrywają na polu walki, ale wygrywa osoba kontrolująca obie strony, która decyduje kto wygra. Plany te nie byłoby możliwe, gdyby siły NWO nie kontrolowały wszystkich agencji terrorystycznych oraz WSZYSTKICH światowych polityków.

Weźmy pod uwagę rząd polski oraz jego opozycję, czyli ruch patriotyczny. Opozycja rządowa wraz ze wszystkimi religiami także jest kontrolowana i zawsze taką była. Bez opozycji nie byłoby wojny. Jest więc oczywiste, że aby wywołać wojnę trzeba zorganizować opozycję, uzbroić ją oraz wyszkolić przywódców w kwestiach ideologicznych i popularnych hasłach wolności i sprawiedliwości. Oznacza to także celową niesprawiedliwość rządów po to, aby patrioci walczyli o sprawiedliwość i uczciwość. Każda walka zbrojna jest ich celem.

Jak temu zaradzić? Nie dajmy się wciągnąć w jakikolwiek zorganizowany ruch oporu! To nie partyzantka czy pospolite ruszenie opozycji wygrywa i obala rząd (nieraz wykonując na nim wyrok).

Nie można powiedzieć, że wszyscy bohaterzy, którzy dokonali niezwykłych czynów, to masoni, sataniści, iluminaci i ludzie warci pogardy, ale można z przekonaniem powiedzieć, że to ludzi sprawiedliwi, patriotyczni a nawet wierzący. Obrona Westerplatte, powstanie warszawskie czy inne heroiczne przykłady męstwa i patriotyzmu Słowian – Polaków.

Autorstwo: Henry Kubik
Źródło: Zbawienie.com
Tekst zmodyfikowano i skrócono na potrzeby portalu WolneMedia.net


TAGI: , , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

8 komentarzy

 1. Fenix 12.02.2018 09:57

  ” Bez opozycji nie byłoby wojny. ” przestroga , dla większości roztropnych .
  Ja, prawda sama się broni.

 2. Husar 12.02.2018 10:40

  Autor tekstu wydaje mi się błędnie postrzega rzeczywistość. Ma umysł zindoktrynowany katolicyzmem stąd te bajki o żydach i fałszywych żdach.
  Dla informacji ci fałszywi i nie falszywi żydzi należą do tego samego drzewa genetycznego !! Haplogrupa genetyczna J. I tyle w tej kwesti.
  Wojna tj ale między pasozytami, a dziećmi przyrody. Pasożyty chcą skolonizować planetę i podporządkować sobie narody. W tym celu tworzą pańśtwa o strukturach kolonialnych opartych na prawie morskim, handlowym. To co spaje ludy takich pańśtw i imperiów to religia, ideologia np nazizm, komunizm, eurokractwo itp , system. Aby ich ustrój i struktury przetrwały muszą dokonywać ekspansji, wyzysku i zniewalania innych obszarów i nrodów. Inaczej upadną.
  II wś to miała na celu min narzucenie światowej finansjery i waluty światowej. Żadno pańśtwo chyba nie może teraz samo sobie drukować pieniedzy oprócz może Korei Płn. To miało być narzędzie poprzez które mieli wpływać na pozostae państwa.

 3. kuralol 12.07.2018 15:20

  ~Husar faktycznie coś w tym jest co piszesz.

 4. Cosmo 09.09.2018 06:57

  “Jak temu zaradzić? Nie dajmy się wciągnąć w jakikolwiek zorganizowany ruch oporu! To nie partyzantka czy pospolite ruszenie opozycji wygrywa i obala rząd (nieraz wykonując na nim wyrok)” – a więc co robić? Jak żyć? Mamy być jak owce idące na rzeź? Z tego artykułu jasno wynika, że zwykły Kowalski nie ma nawet co się interesować otaczającą go rzeczywistością albowiem nie ma na nią żadnego wpływu.

 5. hashi 25.07.2019 12:37

  @Husar “Dla informacji ci fałszywi i nie falszywi żydzi należą do tego samego drzewa genetycznego !! ”
  Bredzisz dla twojej informacji chazarzy mają haplogrupe R1a – Z93. (Indo -irańska)
  Sam premier Israela ma takową i jest to publiczna informacja.
  Grupa J dotyczy głownie rodowitych żydów z Palestyny.

  https://zastopujczas.pl/zydzi/kim-sa-zydowscy-chazarzy/

 6. Piron 25.07.2019 16:24

  Husar masz wiele racji, ze swojej strony chciałbym tylko twój tekst uzupełnić.

  Otóż niewielka część populacji zdaje sobie z tego sprawę ale istnieje kilka prostych sposobów na całkowite pozbycie się tych “darmozjadów”, dlatego wiedza o tym jest wyciszana, wyśmiewana i niszczona przez finansowych władców tego świata, wszelkimi możliwymi sposobami i dostępnymi środkami, począwszy od kupowania patentów, które po globalnym wdrożeniu kilku przełomowych wynalazków, całkowicie pozbawiłyby ich władzy, poprzez zakłamywanie niewygodnej dla nich części historii, a skończywszy na mordowaniu tych niepokornych, których w żaden sposób nie można kupić ani zastraszyć.

  Oto 3 przykłady które mogą “odrobaczyć świat z tych pasożytów” (wszystkie opisane poniżej elementy są ze sobą powiązane i bardzo niewygodne dla elit)

  1) Najgroźniejsza dla nich jest “JEDNOŚĆ SPOŁECZNA” jest to coś co im spędza sen z powiek i budzi strach (między innymi dlatego do Europy są ściągani zupełnie odmienni religijnie i kulturowo ludzie z Bliskiego Wschodu i Afryki, dlatego w mediach sztucznie promuję się mniejszości LGBT, dlatego syjoniści na całym świecie zaciekle walczą z antysemityzmem jednocześnie go podsycając, przykładów “dlatego” mógłbym podać tysiące jednak żeby nie zaciemniać i jednocześnie pomóc zrozumieć istotę tego co chcę przekazać, myślę że wystarczą powyższe)

  2) Równie groźne dla superbogaczy, aczkolwiek łatwiejsze przez nich do kontroli jest “ŹRÓDŁO DARMOWEJ ENERGII”, (tego typu wynalazków pochowanych głęboko w szufladach leży całe mnóstwo, wynalazcę wystarczy przekupić, zastraszyć lub sprokurować jakiś wiarygodny wypadek, potem pod przykrywką bezpieczeństwa narodowego państwa ukraść dokumentację, i po kłopocie). Tak na marginesie koncepcja silnika spalinowego została wymyślona prawie 220 lat temu przez Philippe Lebona, a pierwszy działający prototyp który był oparty na jego pomyśle, zbudował 60 lat później Étienne Lenoir, od tamtej pory, dziwnym zbiegiem okoliczności w tej dziedzinie nikt nic więcej nie wymyślił, duża większość silników działających obecnie jest na tej samej zasadzie, paliwa kopalne używane 159 lat później także są identyczne. Trzeba sobie zadać zasadnicze pytanie czy aby na pewno tak musi być?

  3) Bardzo prosty, niezwykle skuteczny, lecz bardzo mało znany sposób to “ZRÓWNANIE ZE SOBĄ, NA SZTYWNO, WSZYSTKICH KURSÓW WALUT STOSUNKIEM 1:1” (wiele osób znających się na ekonomi okrzyknie mnie ignorantem, nieukiem i komunistą, jednak istnieją przynajmniej dwa dowody potwierdzające moją tezę:

  a) w całej historii istnienia środków płatniczych na świecie, nikt nigdy nie wdrożył tego pomysłu w globalnej skali.

  b) żaden, nawet najlepiej wykształcony i doświadczony ekonomista nigdy nie miał z tym do czynienia, dlaczego? patrz podpunkt “a”).

  Praktycznie rzecz biorąc na początek wystarczy wprowadzić podobny zapis do konstytucji min 3 – 10 graniczących ze sobą krajów na świecie, z czego przynajmniej jedno z nich musi posiadać status mocarstwa, aby całemu projektowi zapewnić bezpieczeństwo (państwa te muszą być samowystarczalne w surowce przemysłowe i żywność aby nie było potrzeby handlu poza układem, inaczej wszystko się rozpadnie). Powiem wam jeszcze jaki będzie tego efekt, 90% – 99% społeczności projektu to będzie klasa średnia, bogacze i superbogacze 0%, natomiast od 1% – 10% będą stanowili ludzie którzy z różnych względów nie będą chcieli lub mogli pracować, ale w żaden sposób nie będą dyskryminowani i wyrzucani poza społeczny margines, tak jak to się dzieje obecnie, po prostu zmieni się całkowicie status społeczny, oraz mentalność ludzi tam żyjących. Powiem więcej po 10 – 20 latach wszystkie pozostałe państwa z poza projektu albo się do niego dobrowolnie przyłączą albo upadną finansowo i moralnie, dlatego że w ramach projektu będzie kwitł dobrobyt, miłość międzyludzka i wartości moralne, natomiast poza nim będzie dokładnie na odwrót

 7. rici 26.11.2019 21:23

  Wszystko to jest fajnie wytlumaczone, ale jedno mnie zastanawia. Religia obecjie najpopularniejsza na swiecie, to judaizm odlamem judaizmu jest katolicyzm i islam, mozna rowniez powiedziec ze islam jest rowniez odlamem katolizyzmu. Wszystkie to religie posiadaja swoje dalsze odlamy /np katolicyzm podzielil sie na rzymski i wschodni czyli prawoslawny, a te dalej sie dziela np. na ewangelikow, protestantow, czy swiadkow jehowy, to samon jest w prawoslawiu. to samo jest w rdzennym judaizmie, to samo jest w islamie./ W zasadzie tylko buddyzm i gnoza to nie sa religie to sa filozofie. Prawidlowa nauka Jezusa jest chrzescijanska gnoza, Jezus odrzucal Stary Testament, czyli judaizm.
  Ale wracajac do rzeczy roszczepianie tych religi prowadzi do dalszych starc miedzy antagonistami, i to jest na reke rzadzocym tym swiatem. Na im wiecej podmiotow podzieli sie twoj konkurent to tym lepiej go kontrolowac. Zjednoczona ludzkosc moze zagrozic nie tylko tym rzadzacym ziemia, ale rowniez “bogom”. Wystarczy sobie przypomniec opowiadanie o wiezy Babel, tam wlasnie zjednoczenie w jakims celu ludzie zagrozili “bogowi”, a “bog” ich podzielil, tylko przez pozmienianie im mowy, moze z poczatku niezauwazalnie , ale pozniej coraz bardziej, tak sie zmienia mowa z czasem.”Bog” wygral tylko dlatego ze ich podzieli, i obecnie rowniez dlatego wygrywa, ze dzieli.

 8. Husar 28.11.2019 10:18

  @hashi
  Jeżeli się czegoś nie zna, nie trzeba nazywać tego bredniami. Już byli tacy oświeceni co wiedzę okrzyknęli czarami diabła i palili na stosie.

  Chazarzy nie mają haplogrupy R1A bo jej po prostu nie mogę mieć. Wywodzą się od Turków grupa J. Są rasą szarą zbudowaną na etosie tureckim umacnianą genami słowiańskimi. Trzon tej grupy genetycznej to J.

  Dzieje świata i narodów nie pochodzą od żydów, a ni od biblii. Wchodząc w to pole automatyznie podporządkowujesz swój światopgląd pod zawarte tam ramy.

  Z naszych przekazów ludowych słowiańskich i dziejów historycznych można się dowiedzieć jak postępuję pewne gatunki nacje narody i jaka jest ich metodyka działań.

  Z dziejów przeszłych wynika też, że agresorzy, zakony itp. kreowali nacje na zasadzi socjogenetyki.

  Twary są znane z tego, że wnikają w inne narody aby się do nich upodobnić. – Wojna hybrdowa. Po czym prowadzą takich na osadzenie do władzy i wtedy dany naród ma przerąbane.
  Znani są jako rasa szara. Pula genetyczna przekazywana tam jest po linii żeńskiej. Dokładnie pilnują kto się z kim miesza żeby zachować trzon genetyczny i jestestwo.
  Dawniej bardzo chcieli się wzmocnić słowiańskim genami dlatego porywali pierworodnych lub czasami były wojny o nich. Porywane były również dziewice ( prawa rita -telegonia ).
  Dlatego trzon twarów będzie zachowany, a będzie wzmocniony lub upodobniony genami np słowiańskimi R1A1 lub R1b lub I, ale zawsze będą J. Trzon genetyczny jest niezmienny i potrafi oczyścić się z obcych genów do 7 pokoleń przy zachowaniu już połączenia z własnym gatunkiem.

  To, że trafiasz gaplogrupe Słowian- Ariów np w Afryce, Indiach itd. do dlatego, że żyli kiedyś Słowianie – Ariowe, gdzie zostali zasymilowani przez obce ludy. Dziejowo są potwierdzone państwa Słowian w Afryce i Indiach.

  Dlatego, żydem możesz być po linii żeńskiej, a nie męskiej.
  Cytat: “Występowanie haplogrup R1a i R1b możemy przypisać związkom między Żydami a ludnością miejscową (Słowianami i Celtami), jak widać przepływ mężczyzn innych ludów do grupy ortodoksyjnych Żydów był dość znaczący, choć z pewnością w rozważaniach, jaką haplogrupę nosiło 12 plemion Izraela te grupy możemy pominąć.” – Genetycy.
  Nie przypadkowo występuje tu słowo – przepływ MĘŻCZYZN !!!!

  Dalej:
  “Dzisiejszy obraz genetyczny Żydów
  Z powodu silnego znaczenia dla tego ludu pokrewieństwa po linii żeńskiej, rozważając haplogrupy występujące w tej grupie musimy brać zarówno pod uwagę pokrewieństwo w haplogrupach Y-DNA (po mieczu, czyli przekazywanych z ojca na syna) jak również mitochondrialnego mt-DNA (po kądzieli, czyli przekazywanych z matki na córkę).

  Patrząc na wyniki badań haplogrup dla obu tych grup Żydów istotne znaczenie w Y-DNA ma pięć haplogrup J1, J2, E, R1a i R1b. Przy czym dla Żydów askenazyjskich haplogrupy J1, J2, E występują w ok. 20% zaś haplogrupy R1a (słowiańska) i R1b (celtycka) w około 10%. Wśród Sefardyjczyków również istotnymi są J1 22%, J2 25% oraz R1b 13%, spada występowanie słowiańskiej haplogrupy R1a 5% oraz haplogrupy E 9%. Porównajmy to z wynikami dla dzisiejszych mieszkańców Palestyny, R1a 1,5, R1b 8,5%, J1 38,5%, J2 17%, E 19,5%”

  Jak sam widzisz występowanie u tej nacji haplogrupy SłowianAriów i celtów tj R1A1, R1b – wiąże się z kontrolowanym mieszaniem lub asymilacją Słowian ostałych dawniej na tych ziemiach, gdzie nasze dna ginie w ich lub stanowi niewielki procent części J.
  U nich jest to grupa J, a nie R1A czy R1B.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.