Percepcja dźwięku i obrazu w kwantowej rzeczywistości – wszystko jest falami!

Opublikowano: 23.12.2015 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 797

Postrzeganie świata zależy od percepcji i zmysłów. Rzeczywistość jest falowa i to na nią nakłada się obraz i dźwięk. Świat jest generowany falami elektromagnetycznymi, które w zależności od częstotliwości stają się obrazem lub dźwiękiem, który odbieramy w procesie dekodowania informacji. Postrzeganie świata i jego odbiór głównie opieramy na tym, co widzimy i słyszymy opierając się o własne zmysły. Świat zdaje się być bardzo materialny jednak przy głębszej interpretacji i odbiorze poprzez dopasowanie do odpowiednich kanałów przekazu czy formy odbioru bodźców, zauważyć można, że rzeczywistość jest znacznie bardziej rozbudowana niż to, co uznajemy za jej wyznacznik. Ma ona charakter holistyczny i unitarny oraz strukturę holograficzną. Rzeczywistość składa się z różnych płaszczyzn czy struktur natomiast fizycznie jesteśmy związani z tą materialną ponieważ poprzez formę percepcji dopasowaną do naszego systemu odbioru, formę rzeczywistości generujemy i odbieramy, a postrzeganie świata zależy od percepcji i zmysłów.

PROCES ODBIERANIA DŹWIĘKU MA WPŁYW NA TO, JAK WIDZIMY RZECZYWISTOŚĆ

Częstotliwość fali i wibracja wpływa na pracę mózgu i emocjonalność, a więc i odbiór rzeczywistości. Na pracę umysłu wpływa mózg, a ten może działać na różnych stopniach zaawansowania ze względu na fale, które do niego docierają i go stymulują. Widać to biorąc pod uwagę np. „efekt Mozarta”, gdzie podczas słuchania muzyki barokowej dochodzi do obniżenia tętna i wejścia w stan relaksacji, w którym poprawiają się różne zdolności mózgu jak zdolność zapamiętywania. Takie tony wywołują krótkotrwałe pobudzenie podczas którego łatwiej jest się skupić na zadaniach wymagających wysiłku umysłowego. Dostrajamy się do różnych częstotliwości pracy umysłu, co wpływa na nasze zachowanie i odbiór rzeczywistości.

Innym przykładem, że mózg jest generowany falami mogą być badania fal SSSS (Silent Sound Spread Spectrum – Poszerzone Spektrum Cichego Dźwięku). Są to fale elektromagnetyczne o określonej amplitudzie, które poprzez system przekazów podprogowych zawartych w fali dźwięku implantują określone emocje do mózgu. Pewne częstotliwości wpływają na nasze rozdrażnienie i złe samopoczucie, a emitować je mogą sprzęty elektroniczne czy monitory i ekrany HDTV. Innym przykładem tego jak fale wpływają na mózg i organizm mogą być „dosy” czyli e-narkotyki. Odsłuchanie pliku muzycznego o określonej wartości może mieć identyczny skutek dla organizmu jak zażycie narkotyków, w tym LSD czy haszyszu. Pliki te powodują skutki fizyczne takie jak wymioty, drgawki oraz halucynacje i omamy.

Zdaniem prof. Anny Preis z Zakładu Akustyki Środowiska UAM różne dźwięki wprowadzają organizm w rezonans i mogą powodować skutki jak podczas choroby lokomocyjnej. Na biały szum wygenerowany komputerowo nakłada się dwie fale o różnych częstotliwościach aby do każdego ucha trafiała fala o innej liczbie drgań. Falowania dźwięku, świdrowania i buczenia poddawane są bardzo niskiej i zmiennej częstotliwości. To wpływa na organizm jak narkotyki, choć zamiast zażywać substancje chemiczne jedynie słuchamy muzyki. Pewne częstotliwości mogą jednak wywołać realne halucynacje. Słuchając muzyki relaksacyjnej czujemy ukojenie, a podczas słuchania muzyki atonalnej stajemy się pobudzeni i zmęczeni. Pokazuje to jak fala i dźwięk wpływają na nasz odbiór rzeczywistości.

ODBIÓR DŹWIĘKU I OBRAZU A GENEROWANIE RZECZYWISTOŚCI I JEJ ODCZYT

Mózg można wprowadzać w różne stany świadomości, a przez to na innych płaszczyznach metafizycznych łączyć świadomość z odmiennymi strukturami informacyjnymi. Jednym ze sposobów wprowadzenia mózgu w odmienny stan świadomości jest deprywacja sensoryczna – gdy jesteśmy odcięci od fizycznych bodźców mózg sam generuje różne wizje, ale też każdy umysł i indywidualny mózg różnie odbiera rzeczywistość ze względu na daną percepcję zmysłowości. Sawant może widzieć świat we wzorach lub liczbach i komunikować się z nami choć ludzka twarz może być przez niego interpretowana jako kształt geometryczny zaś synestetyk będzie widział aury i kolorowe struktury w dźwięku. Wszystko to jednak jest falami elektromagnetycznymi i od percepcji zależy jak postrzegamy rzeczywistość. Można to również zauważyć na innym poziomie złożoności rzeczywistości.

Przypatrując się różnym kulturom i religiom, widać że ludzie oddają cześć wszelkim strukturą informatyczno-energetycznym jak anioły czy demony, których przecież fizycznie nie widzimy, a jednak każdy człowiek wierzy w jakąś siłę sprawczą i moc bez względu na to czy nazwie ją przeznaczeniem, losem, przypadkiem, Kosmiczną Świadomością, Bogiem, chaosem, Inteligentnym Polem, Generatorem Rzeczywistości czy Absolutem. W tej strukturze szuka przewodników duchowych, inteligentnej świadomości czy wewnętrznego głosu. Zarówno szaman tańczący wokół ogniska i spożywający substancje halucynogenne, jak i katolik oddający się żarliwej modlitwie w kościele, wsłuchują się w niewidzialny głos wyższej struktury energetyczno-informacyjnej, a ich zabiegi i rytuały mają na celu stymulowanie mózgu i wprowadzanie się w odmienny stan świadomości. Przez to kontaktują się z wyższą strukturą, której nie zobaczymy na niższym poziomie w świecie czystej materii, bo świat materii stanowi jedynie odbiór wyższego i jest wygenerowaną kreacją i hologramem, zaś wszystko rozgrywa się i generuje na poziomie wyższej świadomości i czystej informacji.

Rzeczywistość można porównać do bombki, która w środku jest pusta, a jej obraz jest tylko na zewnątrz – jakby wygenerowany dla nas i przez nas. Tak samo można powiedzieć, że świat jest pusty bo generowany przez fale i myśli, a to co na zewnątrz, stanowi obraz bombki – naszą fizyczną rzeczywistość. Rzeczywistość tworzą myśli połączone z wyższym generatorem rzeczywistości przestrzennej, gdyż wszystko jest informacją, a cała fizyczność jest jedynie formą zapisu i odczytu informacji, zaś odbieramy ją naszymi zmysłami, które również uzależnione są innymi czynnikami takimi jak percepcja.

Sposób odbioru i dostosowywanie się do odpowiednich kanałów przekazu i struktur również wpływa na to, co widzimy jako rzeczywistość. To jak ją odczytujemy zależy w dużej mierze od emocjonalności, zakodowanego czy wgranego archetypu skojarzeń czyli programu operacyjnego jakim dysponujemy na danym poziomie rozwinięcia mentalnego, od kulturowości i religii w której uczymy się interpretowania świata przez określony schemat oraz od sposobu myślenia i zmysłowości czyli odbierania w dany sposób bodźców podprogowych. Nie jesteśmy jednak tylko biernymi widzami, ale poprzez sprzężenie zwrotne również generujemy świat. Koncepcja ta wynika z paradoksu obserwatora, ale warto zauważyć, że jej interpretacja pojawia się od dawna w różnego rodzaju przekazach – m.in. w Biblii poprzez cytat „szukajcie a znajdziecie”. Oznacza to, że obserwowanie wpływa na eksperyment – myślimy i odbieramy fale więc i generujemy nowe jakości odtwarzając je i dostosowując do swojego wyobrażenia. Tworzymy rzeczywistość znajdując to, czego się spodziewamy bo to generujemy.

GENEROWANIE ORAZ DEKODOWANIE DŹWIĘKU I OBRAZU W KWANTOWEJ RZECZYWISTOŚCI PRZEZ “EMITER FAL”

Model rzeczywistości holograficznej, opartej na fali elektromagnetycznej i generowaniu rzeczywistości przestrzennej przedstawiony jest chociażby przez absolwentkę Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej – dr Danutę Adamską-Rutkowską w książce „Kwantowa Rzeczywistość”. Autorka pokazuje, że świat nie jest takim jakim go widzimy, a obserwowana rzeczywistość nie jest obiektywna ponieważ nauka odkryła enigmatyczną naturę materii i zwodnicze mechanizmy ludzkiego postrzegania rzeczywistości. Dzielenie materii na coraz mniejsze cząstki ujawnia, że przestają przypominać znane nam obiekty i przestają one być cząstkami o określonych wymiarach i wartościach, lecz są falami rozciągniętymi w przestrzeni. Mają charakter nielokalny i dopiero ich obserwacja generuje je do odbieranych i znanych nam jakości tak jak fuzja czasu i przestrzeni jako byt wykreowany dla naszego postrzegania trójwymiarowej rzeczywistości. Autorka „Kwantowej Rzeczywistości” wskazuje również na mechanizm naszego postrzegania jako czynnik determinujący dany byt.

Widok rzeczywistości odbieramy jako byt obiektywny, natomiast trzeba zauważyć, że nawet docierające do nas bodźce świetlne czyli fotony to zaledwie połowa informacji, na podstawie którego mózg tworzy obraz rzeczywistości. Zanim coś zobaczymy, mózg przetwarza bodźce i wyświetla ciąg następujących po sobie obrazów w rzeczywistości zewnętrznej. Fakt, że mózg nie rejestruje „dziur po obróbce bodźców”, których nie jesteśmy świadomi, świadczy, że rzeczywistość nie jest obiektywna lecz subiektywnie wykreowana przez jej odbiór w danym mózgu. Dr Adamska-Rutkowska swoje spostrzeżenia opiera m.in. na założeniach amerykańskiego fizyka David Bohma, który prowadząc badania nad plazmą, zauważył, że zawarte w niej jony nie zachowują się jak cząstki indywidualne tylko tworzą powiązaną całość jak jeden twór. Na podstawie tej obserwacji przedstawił nową interpretację teorii kwantowej wykazując, że żaden związek przyczynowo-skutkowy nie jest indywidualny ponieważ jest integralną częścią całości istnienia. Oznacza to, że obserwowany świat wedle tego założenia jest płynnie zmieniającym się hologramem czyli rzeczywistością pozorną. Przestrzeń wokół nas jest generowanym hologramem z matrycą, gdzie zakodowana jest informacja o obiektach oraz spójnej fali dla utworzenia obrazu tych obiektów.

SYGNAŁ NADAJE ŚWIADOMOŚĆ – TO ONA GENERUJE NASZE CIAŁA I PRZYPISUJE SIĘ W NICH DO TRÓJWYMIAROWOŚCI RZECZYWISTOŚCI

Światowej sławy amerykański naukowiec i autor książki “Biocentryzm. Kwantowość, człowiek, wszechświat” – Robert Lazna jest zdania, że to świadomość generuje nasz fizyczny organizm i określa go niczym sygnałem telewizyjnym i określając to, co potem w rzeczywistości fizycznej staje się widokiem odbiornika. Organizm jest przypisany do rzeczywistości określonej czasem i przestrzenią, natomiast świadomość jest nielokalna i istnieje nadal po śmierci ciała fizycznego. Jest obiektem określanym w trójwymiarowej przestrzeni dzięki zjawisku dekoherencji kwantowej, czyli ostatecznej siły determinującej kierunek, w którym podąża dany układ kwantowy. Świadomość będąc w ciele fizycznym jest tylko chwilowo przypisana do czasu i przestrzeni, a po śmierci ciała może się określić i przypisać do rzeczywistości innego wszechświata.

Paulina Matysiak
Źródła: PaulinaMatysiak2.wix.com, WolneMedia.net

BIBLIOGRAFIA

1. Robert Lanza, “Biocentryzm. Kwantowość, człowiek, wszechświat”, Studio Astropsychologii 2015.

2. Danuta Adamska-Rutkowska , Danuta Dudzik, „Kwantowa Rzeczywistość”, Studio Astropsychologii, 2014.

3. Małgorzata Święchowicz, „E-narkotyki, czyli naćpani dźwiękami”, http://polska.newsweek.pl/e-narkotyki–czyli-nacpani-dzwiekami,92121,1,1.html.

4. „Chemtrails, HDTV, fale SSSS i kontrola umysłu”, http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/chemtrails-hdtv-fale-ssss-i-kontrola-umyslu/.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Zostań pierwszą osobą, która oceni ten wpis!
Loading...

TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
Powiadom o