Pandemia i antysemityzm służą zniewalaniu ludzkości

Opublikowano: 29.04.2021 | Kategorie: Kultura i sport, Wiadomości z kraju, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 2863

Tomasz Sommer (wydawca „Najwyższego Czasu”) i Grzegorz Braun (polityk Konfederacji) uważają, że do zniewolenia społecznego prócz „pandemii” wykorzystywany jest też „antysemityzm”. Ta kontrowersyjna dla establishmentu teza znajduje się w wydanej nakładem wydawnictwa 3S Media książce „Nowa Normalność 2” (zapisu rozmowy o „pandemii” publicysty i polityka).

Według Sommera i Brauna do zniewolenia społecznego prócz „pandemii” wykorzystywany jest też „antysemityzm”. Przykładem tego ma być to, że Europejski Kongres Żydów domaga się (w swojej kilkuset stronicowej publikacji „An End to Antisemitism! A Catalogue of Policies to Combat Antisemitism” polecanej przez Franciszka i finansowo wspartej przez Uniwersytet w Nowym Jorku, Uniwersytet w Wiedniu, Kancelarię Prezydenta Austrii) by do życia politycznego byli dopuszczani tylko ludzie aktywnie zwalczający rzekomy „antysemityzm” – nie wystarczy nie być już antysemitą, trzeba być aktywnym wrogiem antysemityzmu. Z życia publicznego mają być też usunięci wszyscy uznawani przez Żydów za antysemitów, władze mają powołać instytucje walki z „antysemityzmem”, na walkę z „antysemityzmem” ma być wydawane 0,02% budżetu państwa i 1% budżetu każdej organizacji.

Sommer i Braun informują czytelników, że według żydowskiego dokumentu w walkę z „antysemityzmem” mają być zaangażowane wszelkie religie, organizacje pozarządowe, portale internetowe, szkolnictwo, placówki naukowe, biznes i rząd. Dodatkowo ocenzurowana ma być Biblia i z nauki katolickiej wykluczeni święci uznawani przez Żydów za „antysemitów”. Z rzekomym „antysemityzmem” walczyć ma też prezydent USA Biden i Unia Europejska – UE i ONZ mają czuwać, by skutecznie zwalczano ”antysemityzm”.

Zdaniem Sommera i Brauna według żydowskiego dokumentu celem długotrwałej walki z antysemityzmem ma być zmiana religii, tożsamości i historii zgodne z oczekiwaniami Żydów, tak by ludzie pokochali Żydów. W „nowej normalności” wszelka krytyka Żydów, w opinii Sommera i Brauna, ma być zakazana. Walka z „antysemityzmem” ma się stać normą prawną i konstytucyjna, a „wszelkie kraje i organizacje międzynarodowe powinny wyznaczyć wysłannika ds. zwalczania antysemityzmu”.

Sommer i Braun na kartach swojej książki głoszą, że według oczekiwań żydowskiej organizacji „ludzie, który posiadają lub wyrażają antysemickie poglądy, nie powinni mieć zgody na zajmowanie stanowisk w aparacie władzy” — nie mogą też być „osobami wpływowymi w kulturze, instytucjach religijnych, akademickich, naukowych i szkolnych”. Każda wpływowa osoba musi być non stop zaangażowana w zwalczanie „antysemityzmu”. Firmy nie powinny robić „interesów z krajami lub organizacjami, które w jakikolwiek sposób wspierają antysemityzm”. Stereotypy i symbole, które nie podobają się Żydom „muszą zostać wyeliminowane z kulturowej i religijnej świadomości”, „treści antysemicie powinny być wyłączone z obiegu” — również na portalach społecznościowych. Takim tematem tabu jest np. konflikt Jezusa z Żydami. Treści, których nie da się wyeliminować, mają być opatrywane odpowiednim komentarzem.

Sommer i Braun na kartach swojej pracy głoszą, że według żydowskiego dokumentu, nakazane jest też nachalne promowanie prożydowskiej narracji i „korygowanie” historii zgodnie z żydowską narracją. Żydowski dokument ma stwierdzać, że należy non stop podkreślać zasługi Żydów, propaganda pro żydowska (w filmach, artykułach i książkach) ma być dotowana i szeroko kolportowana, należy tworzyć lokalne centra promocji żydowskiej narracji, infiltrować wyznania od środka by stawały się pro żydowskie jak hierarchia w Polsce.

Sommer i Braun uważają, że nowym wyznanie nowej normalności będzie zgodna z żydowską narracją. Już dziś w Polsce publiczne środki są przeznaczane na promocję żydowskiej narracji w edukacji, kulturze i nauce, czy szkolenia ideologiczne dla policji.

W myśl opisywanego przez Sommera i Brauna żydowskiego dokumentu walka z „antysemityzmem” ma polegać na nagłaśnianiu zasług Żydów dla współczesnej kultury i cywilizacji, ukazywaniu okropieństw antysemityzmu. Pro żydowska propaganda ma być oparta na emocjach i obecna na wszystkich poziomach edukacji od przedszkola po uniwersytet. Propaganda pro żydowska ma być też na wszystkich szkoleniach dla wpływowych osób. System wyszukiwania ”antysemitów” ma być ujednolicony, sformalizowany i rozbudowany.

Sommer i Braun w swojej publikacji głoszą, że działań rządu Morawieckiego jest „nowa normalność”, „nowy ład” realizacja komunistycznego projektu, którego celem jest powstanie ogólnoświatowego rządu, globalnej waluty. W tym nowym systemie leczenie ma być przymusowe, a kto się jemu nie podporządkuje, będzie pozbawiony dostępu do dóbr niezbędnych do egzystencji. Wspierane przez bezczelnych pseudo ekspertów działania władz w swej teatralności (występach w maseczkach) grają emocjami i odrzucają rozum.

W zgodnej opinii Sommera i Brauna większa ilość zgonów nie jest skutkiem covid, ale „walki” z tą chorobą – ludzie umierają, bo nie mają jak uzyskać pomocy medycznej – od siebie dodam, że z jednej strony nie ma realnego dostępu do finansowanej z podatków publicznej służby zdrowia, a z drugiej pozbawieni pracy przez rząd ludzie nie mają środków, by korzystać z prywatnych usług (np. dentystów). W Polsce z lockdownem jest większy odsetek zgonów, niż w Szwecji gdzie lockdownu nie był. W opinii publicysty i polityka 60.000 więcej zgonów emerytów w Polsce to dla budżetu państwa oszczędność 2,5 miliarda złotych rocznie – odpowiedzialność PiS za nadmiarowe zgony negować ma Zybertowicz – w opinii autorów książki jest to jego kompromitacja, bo głupi on nie jest. Publicysta i polityk zwrócili uwagę, że oficjalna propaganda PiS nie dostrzega związku między zablokowaniem Polakom dostępu do opieki zdrowotnej a wzrostem ilości zgonów.

Zdaniem Sommera i Brauna covidianie prześladują ludzi głoszących prawdę o „pandemii”, kupują przychylność mediów, niemoralnych karierowiczów zatrudniają w swoim aparacie propagandy, Jednym z architektów „nowej normalności” miał być, zdaniem autorów książki, Jeffrey Saks, którego pomysły od 1989 w Polsce wprowadzał Leszek Balcerowicz.

Działania władz Sommer i Braun oceniają jako holocaust polskiej gospodarki, specjalne wpędzanie Polski i Polaków w długi oraz nędze by byli zależni od zagranicy, by zagraniczne korporacje za grosze przejęły własność Polaków i rynki w Polsce – swoimi działaniami PiS umożliwia zagranicy wrogie przejęcie Polski. PiS w opinii Sommera i Brauna na zlecenie Niemców likwiduje polską przedsiębiorczość, oddaje polską własność w obce ręce, by Polacy byli niewolnikami zagranicy.

Zdaniem publicysty i polityka „nowy ład” PiS-u to nowa forma komunizmu, nowy rasizm, dla którego „pandemia” jest tylko pretekstem. Zdaniem autorów książki PiS nakręca panikę, szerzy propagandę według wzorców komunistycznych i Rockefellera, sprawnie posługując się językiem, by za swoje słowa nie ponosić odpowiedzialności karnej – PiS specjalnie jest nielogiczny w swojej narracji, by nie ponosić odpowiedzialności za swoje działania. PiS ma też w opinii Sommera i Brauna wymuszać na żołnierzach szczepienia, grożąc im odebraniem awansów i szkoleń zapewniających wyższe dochody.

Sommer i Braun twierdzą w swojej książce, że PiS popełnia przestępstwa, niszcząc polską gospodarkę i ochronę zdrowia, kwarantanną bezprawnie pozbawiając wolności. Polityk i publicysta twierdzą, że PiS tworzy emocjonalną potrzebę zaszczepienia, kreując aferę z celebrytami szczepionymi poza kolejnością – PiS ma uwodzić ludzi swoimi obietnicami, tak jak robili to komuniści.

Celem tresury stosowanej przez PiS wobec Polaków, zdaniem Sommera i Brauna, ma być pozbawienie Polaków własności – by zniszczyć polską przedsiębiorczość, PiS, równocześnie z uniemożliwianiem działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom, nie likwiduje kosztów działalności. Sommer i Braun zarzucili PiS też to, że wprowadzając nowe podatki, neguje, że to podatki nazywając je innymi nazwami. Zdaniem Sommera i Brauna PiS to tylko wykonawcy poleceń z zagranicy, a PiS tak bardzo gardzi Polakami, że nie przestrzega własnych przepisów.

W opinii Sommera i Brauna „cele deklarowane [przez PiS] nie odpowiadają celom realnie realizowanym”. Rząd co innego mówi, a co innego robi. Lockdown wprowadzony przez PIS nie przynosi żadnych pozytywnych skutków, bo nie ma ich przynosić wbrew deklaracjom PiS, jego celem jest realizacja interesów ekonomicznych zagranicy. W opinii Sommera i Brauna realnym celem polityki PiS jest „wytrzebienie i zubożenie Polaków”. Zdaniem publicysty i polityka „błędem jest mniemanie”, że działania PiS to tylko „błędy i pomyłki”, że rząd popełnia pomyłki „bo działa po omacku” — w rzeczywistości PiS dokładnie ma wiedzieć, co robi. Warto przy tym pamiętać, że działania PiS są popierane przez PO, PSL i Lewicę.

Zdaniem Sommera i Brauna do covidowego terroru Stanach Zjednoczonych wykorzystano ustawy przyjęte w USA po atakach na WTC – od siebie dodam, że zdaniem wielu owe zamachy wyglądały bardziej na ustawkę niż działania terrorystów. Choć nie ma dowodów naukowych na skuteczność kontroli, to władze promują ścisłe monitorowanie ludzi za pomocą aplikacji w telefonach komórkowych – kiedyś służby specjalne musiały śledzić ludzi, dziś figuranci sami się śledzą za pomocą aplikacji, jakie mają w swoich telefonach.

Zdaniem Sommera i Brauna władze pod pretekstem walki z covidem niszczą więzi społeczne, by ludzie byli zatomizowani i nie powstał opór społeczny, Celem jest podporządkowanie władzy wszelkich relacji społecznych i wszystkich ludzi. Nawet dzieci są indoktrynowane kreskówkami do życia w realnym komunizmie i całkowitego podporządkowania władzy. Autorzy książki twierdzą, że takie plany zawarte były w planach fundacji Rockefellera. Zwalczana ma być też wolność słowa pod pretekstem walki z fake newsami, a media społecznościowe stały się cenzorem i instrumentem szerzenia propagandy.

Według Sommera i Brauna w wyniku lockdown w Polsce zmarło już kilkadziesiąt tysięcy osób, ludzi pozbawiono wolności, prawa do wolności religijnej, i interakcji społecznych. Wydarzenia, które mają miejsce, były już zapowiadane w wielu raportach globalistów. Przedstawiciele globalistów twierdzić mają, według relacji Sommera i Brauna, że nie będzie powrotu do przeszłości, nadejdzie era socjalizmu, całkowitej zmiany systemu ekonomicznego, społecznego, geopolitycznego, któremu będzie towarzyszyło wprowadzenie cenzury nazywanej niezależnymi weryfikatorami informacji. Możliwe jest więc, że celem „pandemii” jest podporządkowanie całego świata nowemu centrum politycznego — pierwszą instytucją Nowego Światowego Ładu (NWO) i rządu światowego ma być WHO.

Sommer i Braun podejrzewają, że „pandemia” to w rzeczywistości pełzający zamach stanu, w którym banki centralne szykują likwidacje materialnego pieniądza, stworzenie jednego (według wzorów amerykańskiej Rezerwy Federalnej) systemu pieniądza elektronicznego (który lokalnie będzie nosił odmienne nazwy).

Zdaniem Sommera i Brauna obecnie władze walczą z niewidzialnym wrogiem, korzystając z doświadczeń nazistów i komunistów, zdalne nauczanie pozwoliło na kontrolę treści prezentowanych przez każdego z nauczycieli (co nie było możliwe w normalnym systemie). Wszelkie dane zbierane przez kilka firm zapewne zostaną wykorzystane do stworzenia według chińskich wzorów systemu oceny społecznej, w którym nonkonformiści zostaną pozbawieni dostępu do wszelkich dóbr i pieniędzy. Celem wszelkich działań pod pretekstem „pandemii” jest monopolizacja własności na całym świeci, i zrobienie ze wszystkich niewolników.

Autorstwo: Jan Bodakowski
Źródło: Goniec.net


TAGI: , , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

6 komentarzy

 1. JP 29.04.2021 12:47

  [Benjamin Fulford] Koniec imperium paczki z Davos podczas gdy pandemiczne totalitarne zagrabienie władzy imploduje

  https://meditation539.com/2021/04/29/benjamin-fulford-koniec-imperium-paczki-z-davos-podczas-gdy-pandemiczne-totalitarne-zagrabienie-wladzy-imploduje/

 2. 3steta 29.04.2021 13:43

  Wyjątkowo mocno nie widzę powiązania antysemityzmu z koronawirusem i całym tym cyrkiem. W PL jak i USA są ludzie,którzy atakują żydów za to,że są bogaci i siedzą w polityce. Atakuje się Sorosa choć wspierał bardzo mocno Solidarność w PL bo jest przeciw komunizmowi bo widział jak na Węgrzech Rosjanie byli gorsi od Niemców.Nawet Rosjanie zgwłacili jego matkę na ulicy. W USA atakuje się go bo ma lewicowe poglądy i uważa,że żadna jednostka nie może być tłamszona dla dobra ogółu bo widział jak traktowano żydów. Soros nie ratuje delfinki,nie ratuje ocenów z plastiku bo woli dawać pieniądze na uniwersytety by przyszli dorośli zmienili społeczeństwo krajów,w których panują problemy z ustrojem demokratycznym,równością. Jest filantropem politycznym a nie przyrodniczym. Soros zarzuca żydów hipokryzję i braku integralności,którzy popierają równość w USA a popierają dyskryminację muzułmanów w Izraelu i bombardowanie Sterfy Gazy… Natomiast Bill Gates i Elon Mask ukazywani są jako mesjasze choć nie kiwnęli palcem krajom,w których trzeba walczyć o demokrację. Lepiej bawić się w kosmosie i rakietkami i ratować delfinki. Bill wysłał szczepionki kilka lat temu do Indii, od których pochorowały się dzieci…. Tak bardzo “pomaga” ludzkości. Sam unika w pomaganiu poprawy sytuacji politycznych na świecie bo boi się kontrowersji. Tchórzostwo tu wchodzi lub po prostu udawanie,że sie jest dobrym. Teraz gada o przysłonięciu Słońca chmurami…Podczas gdy 70% światowej emisji dwutlenku węgla jest produkowane przez zaledwie 100 firm. Duze firmy śmiecą a mali ludzie musza płacić za to pieniądze przez sankcje. Także mieszanie z korona-błotem z krytyką antysemityzmu raczej jest średnie :/ Problemem są psychopaci,którzy siedzą w wielkich firmach. Dzisiejszy cyrk ten ma dobić klasę średnią i dać kasę pewnym ludziom. Gdy się zastanowić to najbardziej zyskuje tu farmacja,która dostaje kasę z rządów od podatników na swoje badania a potem sprzedaje szczepionki rządom,które płacom z pieniędzy podatkników…. Ludzie szukają winnego. Ale to nie religia poszczególnych osób to problem. Problem to wielkie koncerny farmaceutyczne, które stworzyły wizerunek lekarzy jako nieomylnych podczas gdy są afery o leki wielkich firm farmaceutycznych, że bardziej szkodą niż leczą. Chore jest śledzenie i pozbawianie ludzi podstawowych praw i ograbianie ich z możliwości zarobku. Ale wielkim firmom to nie robi. W tej chwili można się pokusić by przyjrzeć się działaniom firmom farmaceutycznym i ich lobbowaniu i wpływom. W filmie dokumentalnym “Nowa korporacja” ukazują,że gdyby gigantyczne firmy były człowiekiem to miałby on diagnozę od psychiatrów jako “psychopata”.

 3. Jaccyb74 29.04.2021 17:11

  do 3steta.
  Kimkolwiek jesteś zapewniam Cię że twoje pojęcie, trafniej będzie użyć słowa wyobrażenie świata jest zmanipulowane, wręcz wypaczone. Koniecznie powinieneś obejrzeć wywiad z tym bandytą Georgem Sorosem w którym mówi jakież to było ekscytujące gdy poprzez giełdowe manipulacje ludzie potracili majątki życia a on zyskał fortunę. Na pytanie redaktora czy nie czuje się winny śmierci wielu ludzi którzy popełnili samobójsta itd – on powiedział że to było ekscytujące. Poza tym jego filantropijne wspieranie ma na celu zniszczenie państw narodowych i pogrzebanie całej historii danych społeczeństw oraz wprowadzenie ideologi LGBTq itd żeby “Goje – czyli bydło” staciło możliwość reprodukcji. Jak myślisz po co? Polecam wywiad z “przemiłą panią” ze Szwecji Barbara Lerner która mówi że “My naród wysrany” będziemy wprowadzac multi kulti w całej europie – oczywiście pod przykrywką równości itd.

  https://m.youtube.com/watch?v=86G_ps-ise0
  (Polski komentarz)
  Także wspieranie szkolnictwa to tylko przykrywka dla innych celów. Dlaczego Władek Putin wywalił ich z Rosji? Dlaczego władze Birmy zrobiły to samo? Czyżby nie lubili wspierania szkolnictwa?

  Kolejna rzecz zobacz jak panowie z pejsami tańczyli ostatnio na Okęciu – bez masek, bez dystansu – słowem ich wirus się nie łapie , CZY TEŻ MOŻE ŻADNEGO WIRUSA NIE MA, a bydło tańczy tak jak oni im każą poprzez globalną manipulację. Kolejna rzecz to prawo które wprowadzają po cichu na całym globie o nazwie Noahide law
  Polecam kanał na bitchute KnowMoreNews tam sie dowiesz więcej na temat ścisłych powiązań “plandemii” i jedynie słusznego wysranego narodu oraz wielu interesujących faktów z tego co dzieję się aktualnie na świecie w ich towarzystwie. Niestety kanał jest w jez. angielskim natomiast host Adam Green wyciąga fakty i przytacza ich pisma oraz wypowiedzi i nagrania. Warto wspomnieć iż ten człowiek dawno już wyleciał z Jew-tuba i oczywiście został uznany za antysemitę – a on tylko wyciąga fakty żadnych teorii spiskowych. Choć ostatni rok pokazał dużo teorii które zamieniły się na rzeczywistość ….
  Jest wiele informacji i łatwo jest połączyć kropki tylko komu się chcę, ale też jest druga strona medalu że informacje są po prostu z serii NIE DO WIARY …
  Zapoznaj się z tym o czym te ich antysemickie postulaty prawią lub też co wniosą w życie gojów – nie judaszków – innymi słowy bydła. I to nie są żadne żarty tylko to jest wręcz wpychane do UE

 4. robi1906 29.04.2021 18:16

  No, żydówka zgwałcona na ulicach Budapesztu przez bolszewików, to musiał być widok, ale że jej Niemce nie obronili??.

  A tak na poważnie, nie ma żadnych żydów, jest tylko korporacja “Fenicja”,
  korporacja która otworzyła filie swojego koncernu we wszystkich państwach świata za pomocą: kłamstwa, religii, wypraw krzyżowych, konkwisty, przekupstwa, morderstw, ludobójstwa, głodu i chorób.

  A Braun to taki pajacyk, chrześcijański antysystemowiec…. coś mi się skojarzyło, swego czasu oglądałem panią Kurek, przez jakiś czas wodziła rej, w związku z wydaniem nowej książki o Jedwabnym,
  nakręcili o tym filmik jak szukali miejsca na promocję tej książki bo w każdej sali ich wyrzucali, aż w końcu znalezli jakąś salkę i razem z takim błaznem współautorem o co poprosili???,
  “czy na sali jest jakiś ksiądz który by rozpoczął modlitwę”!!!!.

  Sorry, taki mamy patriotyczny antysystem, modlimy się do żydów.

 5. robi1906 29.04.2021 19:38

  Jaccobie co do twojego filmiku, o tym samym mówi Dawid Duke, dawałem go kilka lat temu, ale powtarzam bo mówi bardziej dosadnie
  https://www.cda.pl/video/23265858

 6. poray 30.04.2021 08:45

  3esteta
  wiele sytuacji do których nawiązujesz rozstrzyga wiedza historyczna ostatnich 40 lat (w Polsce i na świecie), której chyba nieco nie kojarzysz
  – wsparcie Sorosa dla Solidarności było oczywiste, podobnie jak Rockefellera dla Jaruzelskiego (w podobnym czasie), ponieważ skutkowało przejęciem opozycji w Polsce przez siły zachodu i wschodu, w efekcie czego doszło do porozumienia komuchów ze zmanipulowaną (ciekawe jakiego pochodzenia etnicznego np. KOR) opozycją i okrągłym stołem i w dalszym efekcie przyjęciem planu dostosowania strukturalnego, który wrzucił nas w objęcia MFW i korporacyjnej sitwy, sprzedażą i wyniszczeniem polskiej gospodarki i utratą ostatków suwerenności. Wówczas staliśmy się bantustanem zachodu.
  – Ten sam Soros inicjował kryzys ekonomiczny w Azji, co spowodowało utratę suwerenności gospodarczej Azjatyckich Tygrysów. Skutkiem kryzysu była prywatyzacja (czyli przejęcie przez zachodnie korporacje) znacznej części ich panstwoworobotniczych (jak chebole w Korei) i dotąd prywatnych (ze znacznym udziałem akcji społeczeństwa/pracowników) przedsiębiorstw.
  – Podobną akcję Soros przeprowadził w Rosji.
  – Soros odpowiedzialny jest za inicjowanie wojny domowej w Jugosławii, która jako jedyny kraj Europy Środkowoschodniej nie przyjęła planu dostosowań strukturalnych wypięła się na Zachód, tak jak wypięła się po II wojnie światowej (na Zachód i Wschód). Z tym że konsekwencją w 3 miesiące później była secesja Słowenii i Chorwacji i następnie jatka, w której zginęły dziesiątki (jeśli nie setki) tysięcy ludzi. Za taką akcję dziwne że Soros nie dostał jeszcze pokojowej nagrody Nobla, ale inni laureaci mieli na sumieniu miliony ofiar, więc konkurencja była mocna.
  – Co do filantropii i wspierania demokracji przez Sorosa, polecam skrupulatny ogląd pojęcia takiego jak społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo otwarte.
  Pojęcie to w czasach neoliberalizmu/globalizacji przeszło definicyjną transformację, i o ile wcześniej oznaczało uniezależnienie się społeczeństwa od wpływów zewnętrznych i samoorganizację, o tyle w świetle “społeczeństwa otwartego” Sorosa i koncepcji K. Poppera, przekształcono w społeczeństwo kwestionujące państwo, lecz o dziwo już nie kwestionujące elit gospodarczych i organizacji ponadnarodowych. Do tego od początku XXI wieku (w efekcie jak mniemam ruchów antyglobalizacyjnych), doszło do przejmowania (przez Sorosa i spółkę) organizacji pozarządowych. Doskonale widać to było w Polsce. Dokonano tego poprzez kaganiec dofinansowań, ale również oferowanie niektórym NGOSOM parasola ochronnego w postaci wsparcia w zakresie księgowości. Było to o tyle istotne, ponieważ większa część organizacji pozarządowych w Polsce (i z tego co wiem także w innych krajach postsocjalistycznych) od lat 90. XX wieku funkcjonowała w oparciu o kreatywną księgowość. Nie było to efektem chęci zysku, lecz utrzymania się i działania. Fundusze same proponowały aby wykazywać nie istniejący wkład własny aby dostać grant. I tak robiono. Problem pojawiał się po kilku-kilkunastu latach takiej praktyki, szczególnie jeśli organizacja taka (a takie organizacje organizowały protesty antyglobalizacyjne) zaczęła naciskać “komuś” na odcisk.
  W Polsce przykładem takiej organizacji jest Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, której Fundacja Batorego zaproponowała taki myk w 2004/2005 roku. O dziwo po tym jak fundacja Sorosa pomogła uregulować problemy księgowe, zmienili się donatorzy i zmienił się też kierunek działań. Już nie broni się dzikiej przyrody przed korporacjami, lecz co najwyżej przed państwem (w myśl idei społeczeństwa otwartego), a głównym obszarem aktywności nie jest już przyroda lecz walka z CO2, co jest rzecz jasna jednym z instrumentów (podobnie jak “antysemityzm”) 4 rewolucji przemysłowej, która to idea jest nakręcana przez takie postacie jak Schwab, Gates, Rockefeller, Soros, etc.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.