Najkrótsza historia RP, czyli równi pochyłej

Opublikowano: 29.12.2022 | Kategorie: Historia, Polityka, Publicystyka, Publikacje WM

Liczba wyświetleń: 4347

Historia Polski od II wojny światowej po czasy współczesne. Jak to się stało, że naszym krajem rządzą obecnie…

Po II wojnie światowej

Po 1945 roku Europa była podzielona do Berlina wschodniego na strefę radziecką i dalej na amerykańską/anglosaską. Trwały negocjacje i meblowanie pojałtańskie.

Oczywistym faktem jest, że Polska jako kraj wyzwolony 17 września 1939 przez armię radziecką stała się republiką ZSRR. W 1943 po śmierci gen. Sikorskiego, który chciał ujawnić prawdę o Katyniu, rozpoczęły się masowe działania wołyńskie, a po wybuchu powstania w Warszawie rozstrzeliwani są oficerowie Polscy w obozach w Dachau, Sachsenhausen w Niemczech. W Sachsenhausen spotykają się i rozmawiają ze sobą Bandera i gen. Rowecki „Grot”. Bandera wychodzi na wolność, „Grota” rozstrzelano kilka dni po wybuchu powstania w Warszawie.

Giną Kolumbowie, oficerowie w Katyniu i cała elita przebywająca na terenie okupowanej Polski. Ocaleli jedynie ci, którzy nie wrócili do kraju po zakończeniu II wojny.

Armia krajowa zostaje rozwiązana decyzją gen. Okulickiego. Agenci NKWD obejmują kluczowe stanowiska na wszystkich szczeblach i urzędach w Polsce. Trwają poszukiwania akowców ukrywających się na terenie Polski i w całej Europie wschodniej. Część z nich idzie na współpracę z Ministerstwem bezpieczeństwa publicznego (MBP) w zamian za życie ujawniając informacje o miejscach ukrywania się kompanów. Niektórym udaje się uciec na zachód, (np. urodzony na Ukrainie ppłk. Światło, który Jako oficer WP wszedł w kontakty z ujawniającymi się żołnierzami AK, a potem brał udział w ich aresztowaniach) podejmując współpracę z innymi wywiadami oraz demaskując działania MBP na antenie radia Wolna Europa.

W Polsce więzienia są przepełnione zakonnikami, księżmi, przypadkowymi ludźmi i prawdziwymi działaczami podziemia. Kary śmierci wykonywane są w 90% spraw. Pozostali otrzymują dożywotnie wyroki. Setki tysięcy zamordowanych zakopuje się w płytkich dołach, na których natychmiast powstają szalety miejskie lub wysypiska śmieci. Dokumenty personalne, nazwiska trafiają do archiwów i ponownego użycia.

W latach 1950. MBP posiadając liczną siatkę osobowych źródeł informacji (OZI) oraz gigantyczną liczbę tajnych współpracowników, rozpoczyna kolejny etap represji. Z więzień po amnestii wychodzą co prawda skazani na dożywocie i wyroki śmierci, ale aparat ma już nowy pomysł na kontynuację ludobójstwa i prześladowań. Nie omija on nawet kardynała Wyszyńskiego i wielu biskupów, których pokazowy proces sądowy miał być ostatecznym zwycięstwem komunistów. Powstają tzw. jasnogórskie śluby narodu (JŚN), a dzięki agentom wśród zakonnic, księży i osób świeckich, podsłuchom i elektronice poniemieckiej, MBP kontroluje wszystko i wszystkich na każdym etapie.

Odręczne raporty i notatki agentów UB są preparowane celowo lub zawierają przejaskrawione i nieprawdziwe informacje, między innymi z powodu potrzeby sukcesów aparatu, ale także na skutek przekłamań/konfabulacji niepiśmiennych oficerów bezpieki. Na skutek tego, zbagatelizowane przez MBP wydarzenie na Jasnej Górze JŚN w 1956 r. przyciąga około miliona Polaków, mimo przetrzymywania Wyszyńskiego w Komańczy.

To uświadamia aparatowi nieskuteczną, błędną drogę represji.

Po śmierci Stalina powstaje chwilowy chaos, Chruszczow obiecuje rozliczenie zbrodni stalinizmu. Do Związku Radzieckiego wraca wielu oficerów MBP/NKWD, a na ich miejsce wchodzą ludzie z autentycznymi polskimi nazwiskami i historią rodziny pochodzącą z tysięcy skradzionych dokumentów podczas Wołynia i po wojnie.

Polska huta w Krakowie, Częstochowie i inne produkują stal dla Związku Radzieckiego, a węgiel z kopalń na śląsku, produkty rolne wyjeżdża koleją także w tamtym kierunku. Powojenne społeczeństwo polskie żyje na skraju ubóstwa.

Po śmierci Bieruta przychodzi Gomułka i polski październik 1956. Zmiany są tak ogromne, że trudno nie uwierzyć, że teraz już wszystko będzie dobrze. Wojska radzieckie nadal przebywają w Polsce, a do kraju wraca około 220 tysięcy repatriantów z ZSRR i 20 tysięcy z łagrów. Z ziem odzyskanych na zachodzie Polski i innych po akcji „Wisła”, społeczeństwo w ilości około 250 tysięcy wyrusza na zachód i do Niemiec. Trzydziestomilionowy obywatel Polski urodzi się dopiero w 1961 roku. Pokolenie powojennego wyżu demograficznego wkroczy w dorosłość w połowie lat sześćdziesiątych. Dopiero teraz może nastąpić nowy ruch oporu i buntu, kontrolowany oczywiście przez wszechobecną agenturę.

Mimo trudności w precyzyjnym ustaleniu liczby czynnych w tym czasie agentów w wojsku, UB, milicji, ZOMO, ORMO, związkach zawodowych, dziennikarzy itd. była to armia nie mniejsza niż milion osób. Innymi słowy statystycznie w grupie 30 osób znajdował się co najmniej jeden aparatczyk.

Incydenty typu próba zamachu bombowego na Chruszczowa i Gomółkę w Sosnowcu nigdy nie przedostają się do prasy i mediów. Aparat ogłasza naprawę stosunków z Kościołem.

Do 1970 roku i reform Gierka Polska pogrąża się w stagnacji i kryzysie.

Bunt 1968

Wiece i bunty studentów na Uniwersytecie warszawskim. Pozbawiony praw studenckich Adam Michnik (AM) i inni tworzą legendę autorytetów moralnych i buntu dla przyszłych pokoleń.

Spektakl zawiera również proces sukcesywnego i spektakularnego wysiedlenia żydów z PRL. Szacowana liczba to 15 tysięcy. Wśród nich znaczna część pracowników naukowych, artystów oraz oficerów MBP. Rozkaz przyszedł z Moskwy i był konsekwencją wojny sześciodniowej i podpisanej wcześniej przez Układ Warszawski deklaracji solidarności z krajami arabskimi. Zaatakowane przez Izrael kraje arabskie były bowiem wyposażone w radziecki sprzęt wojskowy.

Zażądano także aby Izrael wstrzymał działania wojenne w Syrii. W efekcie tego USA postawiło w stan gotowości VI flotę na morzu śródziemnym i po zimnej wojnie i kryzysie kubańskim, był to kolejny krytyczny moment w stosunkach Rosja – USA.

Po zawieszeniu broni beneficjentem kryzysu stał się Izrael, ponieważ umocnił swoją pozycję na arenie międzynarodowej i określił strefy wpływów oraz możliwe konsekwencje ich naruszenia. Od 1963 roku istnieje już oficjalnie pod nową nazwą instytut wywiadu i zadań – Mossad.

Co ciekawe protesty studenckie w tym samym czasie miały miejsce również w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Niemczech Zachodnich, Włoszech, Hiszpanii, Czechosłowacji, Jugosławii, Japonii, Brazylii, Urugwaju, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Australii i w wielu innych krajach.

Edward Gierek i nowy rozdział

Znowu zmiana. Strzelają do manifestujących robotników. Sytuacja jest trudna, ale na szczęście na straży jest KOR (Michnik, Macierewicz, Seweryn Blumsztajn) i znowu powstaje wrażenie, że teraz już sytuacja jest w naszych rękach. Zgodnie z zapisami IPN w tym czasie tandem Michnik/Kuroń na spotkaniach robotników wspominają wyraźnie o połączeniu sił przeciw moskiewskiej tyranii razem z siłami nacjonalistów ukraińskich.

Sytuacja jest dynamiczna. Kardynał Wojtyła zostaje papieżem w 1978 roku i już w 1979 przyjeżdża do Polski. Ludzie płaczą, papież całuje ziemię na lotnisku. Spotyka się z Edwardem Gierkiem. Papieża chroni milicja, oddziały Dziewulskiego i UB.

W ciągu swojego pontyfikatu, Wojtyła spotyka się z Jaruzelskim 18 razy.

Józef Mackiewicz, który widział ekshumacje w Katyniu, prosi papieża Polaka Karola Wojtyłę o odprawienie mszy katyńskiej za pomordowanych. Mackiewicz umiera w 1985 roku, a Jan Paweł II nigdy nie planuje ani nie uczestniczy w takim wydarzeniu.

Następca zadłużonego Gierka, Edward Kania przejmuje we wrześniu 1980 roku funkcję I sekretarza. W maju 1981 roku następuje zamach na papieża Polaka w Rzymie.

Znany rosyjski autor książek o strukturach GRU i FSB mówi otwarcie: dowodem na to, że nie zleciła tego Moskwa jest fakt, że ten człowiek przeżył.

Specjalny wysłannik wywiadu amerykańskiego CIA odwiedza w trybie pilnym Watykan. Przekazuje on antidotum na zatrucie w wyniku postrzału specjalnym pociskiem chemicznym. Karol Wojtyła odzyskuje siły i zdrowie.

W ostatniej chwili CIA dokonuje ewakuacji Kuklińskiego i jego rodziny. Kukliński przekazuje dokumenty Układu Warszawskiego oraz informacje o polskim szpiegu Marianie Zacharskim w USA.

Edward Kania, odchodzi w październiku 1981 roku ustępując miejsca gen. Jaruzelskiemu.

W grudniu 1981 roku Jaruzelski wprowadza stan wojenny. Gotowe są już listy osób i miejsca odosobnienia internowanych. Unikają go niektórzy przyszli rewolucjoniści i autorytety moralne (Donald Tusk).

Mimo ofiar w kopalni wujek, morderstw księży i cywilów, podczas kolejnych pielgrzymek do Polski Karol Wojtyła spotyka się z gen. Jaruzelskim jeszcze w stanie wojennym.

Papież wspiera „Solidarność”, a Lech Bolek Wałęsa nosi w klapie marynarki wizerunek Matki Boskiej i używa tylko długopisu z wizerunkiem papieża. Kościół rzeczywiście polaryzuje i skupia buntowników i ukrywa na Jasnej Górze działaczy solidarności. Wszystko się zgadza. Rewolucja jest w naszych rękach.

Ginie ksiądz Popiełuszko i wielu innych. Skazują postronnych kozłów, a nie zleceniodawców. System powoli fermentuje pod kontrolą WSI/MSW. Tysiące agentów, oficerów i partyjnych działaczy oczekuje z niecierpliwością rozmontowania systemu do końca, aby dorwać się do prywatyzacji, gruntów, przedsiębiorstw i kradzieży na niemożliwą wcześniej skalę.

Nadchodzi pierestrojka, Gorbaczow, odwilż i koniec komunizmu. Jaruzelski spotyka się z Rockefellerem i ustalają kierunek rozwoju nowej RP. Kapitalizm. Solidarność otrzymuje wsparcie finansowe z USA, a stacje zagłuszania radia Wolna Europa i Głosu Ameryki są wyłączane.

Gen. Kiszczak zleca Jerzemu Urbanowi powołanie nowych mediów na potrzeby przemian w Polsce. Urban rekomenduje Mariusza Waltera z TVP. Walter otrzymuje opiekuna – oficera WSI Jana Wejcherta. Obaj panowie znają się już z TVP. Powstaje spółka ITI w Luksemburgu.

Agent WSI Wiktor Kubiak wspiera opozycję w Polsce przywożąc helikopterem w reklamówkach pieniądze przekazane później na rozwój partii KLD – Kongres liberalno demokratyczny Tuska.

Powstaje fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego (Dariusz Kajetan Rosati). Kontroler skarbowy Michał Falzmann zgłasza nadużycia FOZZ na wielką skalę. Falzmann umiera, a pieniądze znikają na kilka lat z Luksemburga. Odnajdują się na Panamie. Następne ślady prowadzą w części do spółki ITI/TVN oraz partii Porozumienie centrum Jarosława Kaczyńskiego.

Stolarze przygotowują okrągły stół. Aktorka ogłasza w telewizji koniec komunizmu.

Magdalenka i miłe spotkania przy alkoholu. Mazowiecki, Geremek, Wałęsa i inni.

Powstaje „Gazeta Wyborcza” („odpieprzcie się od generała” – pisze Adam Michnik).

Jaruzelski zostaje prezydentem nowej RP.

Goldman Sachs pisze na kartce w hotelu dwie strony biznes planu dla Polski. Plan ogłasza jako autorski Leszek Balcerowicz. Polska zmienia właściciela.

Nikomu nie znany zakonnik pozyskany przez BND rozpoczyna budowę imperium medialnego w Toruniu. Nadajniki na Uralu znajdujące się na rosyjskich terenach wojskowych transmitują program Radia Maryja praktycznie na całą Europę…

Następuje natychmiastowa, ustawowa likwidacja PGR. Miliony hektarów urodzajnej ziemi, infrastruktura, pracownicy z dnia na dzień stają się niepotrzebni. Wchodzą w to miejsce zachodnie koncerny spożywcze.

Po krótkiej kadencji generała nowe wybory wygrywa cudem Lech Wałęsa (My naród). Przegrany kontrkandydat Stan Tymiński, przyjaciel Piotra Jaroszewicza nie ujawnia materiałów z czarnej teczki. W 1992 roku ginie zamordowany Jaroszewicz. Tymiński z dokumentami wyjeżdża do Kanady.

Skoro jest już prezydent Bolek to musi być i Lolek. Wachowski nie odstępuje Lecha Wałęsy na krok. Dziewulski twierdził później: „jeśli coś trzeba było załatwić wystarczyło z Wachowskim”.

Rząd Olszewskiego zostaje zdymisjonowany w trybie pilnym na rozkaz LW. Generał Dukaczewski przywozi LW 1000 stron zgromadzonych dokumentów i mikrofilmów dotyczących solidarności. Związek Radziecki już w tym czasie nie istnieje.

Lustracja i weryfikacja

Oficerowie WSI/MSW dzielą się na tych, którzy zasiądą w komisji i na tych, którzy będą weryfikowani. Agenci CIA zapewniają ochronę wszystkim oficerom zweryfikowanym i niezweryfikowanym. Szefem nowego UOP jest między innymi Gromosław Czempiński, który pomógł sprzedać warszawski Stoen, producenta energii elektrycznej Niemcom.

Karol Wojtyła nadal spotyka się z Jaruzelskim, mimo że ten nie pełni oficjalnie żadnej funkcji państwowej. Bagsik i Gąsiorowski robią oscylator i lądują w Izraelu z obywatelstwami tegoż kraju. W 1993 roku ginie jeden z synów Kuklińskiego, a rok później drugi. Jedna z wersji mówi o uratowaniu go przez CIA przy pomocy programu ochrony świadków.

1995 – afera Olina

Kolejne wybory wygrywa ulubieniec Jaruzelskiego – Aleksander Kwaśniewski. Prywatyzacja nabiera rozpędu. Powstaje projekt Laboratorium frakcjonowania osocza w Mielcu. 34 miliony dolarów pożycza Kredyt Bank. Sprawa kończy się przesłuchaniem Kwaśniewskiego. Pieniądze nie odnajdują się. Komornik odzyskuje od skarbu Państwa 69 mln zł. Kredyt Bank zostaje wchłonięty przez Bank zachodni WBK. W banku WBK działa Mateusz Morawiecki i zgodnie z taśmami od Sowy, które posiada również FSB, Morawiecki tworzy w tym banku słupy do wyłudzania niespłacalnych kredytów.

Afer i kradzieży jest mnóstwo. Colloseum ratujące polskie huty, zbiórka funduszy na stocznie zorganizowana przez kanonika z Torunia, Lech Grobelny, itd.

Orkiestra pomocy Owsiaka jednoczy naród. Wreszcie ktoś uczciwy pomaga dzieciom. Dzieci stoją z puszkami na mrozie, a zebrane fundusze są gigantyczne. Księgowością i inżynierią finansową fundacji Melon lub Mrówka zajmą się ci sami oficerowie prowadzący, którzy wykreowali elektryków na prezydentów, Pawlaków na premierów itd. Wystarczyły dwie osoby mocno sytuowane, aby to się udało. Mowa o Aleksandrze Kwaśniewskim i Jerzym Urbanie, którzy mieli ogromne sukcesy i doświadczenie w zakresie socjotechnicznej sprawności interpersonalnej. Ludzie po prostu w to uwierzyli i zaufali.

Lata 2000.

Trzech tenorów. Olechowski, Płażyński, Tusk. Rozpoczyna się nowy rozdział – Platforma Obywatelska. Tenor Olechowski to znany i ceniony śpiewak operowy WSI. Donald ma niemieckie poparcie Angeli, a Płażyński ginie w 2010 w Smoleńsku.

Powstaje także PiS, a Rywin przychodzi do Michnika.

Ireneusz Sekuła szef Urzędu Ceł, wcześniej ZUS, założyciel linii lotniczych „Polnippon Cargo” popełnia samobójstwo strzelając z broni myśliwskiej trzy razy.

Spółki nowych technologii np. Prokom software informatyzuje ZUS. Konsultantem pomiędzy ZUS a Prokom zostaje oficer WSI. Koszt programu płatnika jest porównywalny z budżetem wypraw kosmicznych Apollo, jednak dokumenty papierowe i deklaracje ZUS, lądują na dziesięciolecia w piwnicach ubezpieczyciela. Znaczna część składek Polaków na emerytury, ginie w szafach inspektoratów.

Spółka skarbu państwa Polska poczta, telegraf, telefon przekształca się i powstaje Telekomunikacja Polska (TP S.A.) Akcje TP kupuje między innymi Kulczyk. Osierocona spółka TP Emitel posiadająca infrastrukturę teletechniczną w całym kraju, łącza strategiczne i wojskowe, nadajniki radiowe i telewizyjne, echolokację morską, a przede wszystkim najlepsze lokalizacje centrów nadawczych (RTCN) zostaje sprzedana oddzielnie. Decyzję o możliwości sprzedaży spółki państwowej o charakterze strategicznym „S”, nie podlegającej nabyciu, podpisuje Bronisław Komorowski. Telefony i wszystkie kable miedziane TP stają się własnością francuskiego Orange, razem z bazą danych abonentów całego kraju, łącznie z zastrzeżonymi numerami instytucji i osób niejawnych. Emitel i nadajniki telewizyjne, radiowe, radiolinie i maszty w najlepszych topograficznie lokalizacjach stają się przez moment własnością arabskiego konsorcjum inwestycyjnego, które w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. lotnisko Heathrow w Londynie. Na tych masztach powstaną stacje bazowe telefonii komórkowej, a w przyszłości 5G. W późniejszym czasie ERA GSM wraz z danymi abonentów staje się własności T-Mobile czyli telekom deutschland, a Solorz-Żak-Krok kupuje sobie PLUS GSM.

Fundacja amerykańskiego filantropa George’a Sorosa w końcu kupuje radio ZET i udziały w „Gazecie Wyborczej”, a radio RMF zmienia właściciela na niemiecki koncern medialny Bauer. Na rynku mamy więc opiniotwórcze media: rosyjski TVN, niemieckie RMF i amerykańskie Radio Zet i „Gazeta Wyborcza”.

Powoli wyłania się anglosaski styl inżynierii finansowej, kreowany na nie istniejącym zadłużeniu. Polska jest w NATO i UE.

Banki i szklane domy

Jakimś cudem bank PKO S.A. staje się własnością Uni-Credit, który od lat znany jest z konkurencyjnych usług inżynierii finansowej i pralek pieniężnych dla włoskich organizacji nie jawnych. Rozszerzanie strefy wpływów na terenie RP idzie pełną parą.

W wypadku lotniczym CASA i TU-154 giną generałowie wszystkich rodzajów wojsk w Polsce, również ci z certyfikatami NATO, prezydent, szef IPN, a nawet szef NBP, który do dzisiaj jest uważany za jedynego, prawdziwego reformatora NBP. Na jego miejsce przychodzi Marek Belka. W następnej kadencji NBP Adam Glapiński sprowadza złoto do kraju z Londynu. Parę lat później otrzymuje wille w Warszawie, należącą do powiązanego z rosyjskim bankiem mafijnym agenta GRU. Pomimo formalnej nieprawidłowości, zostaje wybrany na kolejną kadencję prezesa do „nadal”.

Struktury rosyjskich wpływów w Polsce rozrastają się na wszystkich szczeblach. Kompromitujące materiały i zastraszanie działa tak samo skutecznie jak w latach 50-tych. Następuje niewiarygodny wzrost liczby samobójstw wśród różnych „ważnych” ludzi.

Lepper mówi o więzieniach CIA w Polsce, ale wyłączają mu mikrofon w Sejmie. W końcu popełnia samobójstwo, a istnienie więzień dla ekstremistów islamskich okazuje się prawdą. Piotr Tymochowicz ujawnia, że Lepper posiadał wiedzę i dokumenty o współpracy Jarosława Kaczyńskiego z GRU oraz dowody na to, że Jarosław nie był obojętny wobec śmierci swojego brata.

Gen. Petelicki mówi w TV Trwam, że Donald Tusk powinien odpowiadać przed Trybunałem Stanu. Popełnia jednak samobójstwo, a Donald wyjeżdża z Polski.

Umierają Jan Wejchert, a parę lat później Jan Kulczyk.

Platforma majstruje przy ustawach o lasach państwowych. Chodzi o uwolnienie terenów wokół parków narodowych dla pato deweloperów, którzy będą mogli wykupić hektary i całe wioski i budować tam swoje koszmarne, niszczące krajobraz pato hotele. Tak się dzieje. Rok 2013 to rozkwit i bum inwestycji. Spółki austryjacko-izraelskie opanowują branżę turystyczną i hotelarską. Komorowski wspomina nawet o oddaniu lasów w zamian za żydowskie roszczenia bezspadkowe.

W podobnym czasie dawny fundusz wczasów pracowniczych FWP z gigantyczną ilością nieruchomości, gruntów w najlepszych uzdrowiskach w Polsce południowej i północnej, staje się własnością OPZZ. Podział na mniejsze spółki i złodziejska sprzedaż zadłużonych obiektów, (uwłaszczenie nomenklatury) często wpisanych do rejestru zabytków, doprowadza do całkowitego zniszczenia państwowego mienia FWP (58 tysięcy miejsc noclegowych w 118 miejscowościach).

Pozostały jeszcze kopalnie i stocznie, ale sprawa już jest w toku…

W tym czasie po ukraińskim majdanie 2013, koncerny amerykańskie na Ukrainie wraz z ochroną NATO, znajdują się u granic Białorusi i Rosji, już poza granicami UE i Schengen. W ciągu kilku lat oligarchowie ukraińscy stają się jednymi z najbogatszych na Świecie.

Koncern medialny kanonika z Torunia ma w rękach elektorat, który zdecyduje o wynikach wyborów w Polsce. Dzięki rosyjskim precyzyjnym działaniom, taśmy Sowy/Falenty przynoszą skutek. Falenta znajduje kolejnych gadatliwych rozmówców i w ciągu kilku tygodni szczerych rozmów ludzi, którzy wiedzą co mówią, dowiadujemy się jak tragiczna jest sytuacja teoretycznego państwa. Nie ma już żadnych złudzeń.

Kiedy władzę kontynuował PiS (a tak naprawdę ci sami ludzie z okrągłego stołu), doktryna Brzezińskiego, że Polska ma być kordonem sanitarnym dla EU, staje się widoczna jak na dłoni.

Andrzej Duda zostaje pierwszym w historii Polski elektronicznie wykreowanym i wybranym prezydentem. Pomagają specjaliści z USA i algorytmy AI w social mediach. W polskim kondominium izraelsko-amerykańsko-niemieckim dominuje opcja izraelsko-amerykańska. Zaczyna się próba syndykacji majątków w ramach 447 i powolne, sukcesywne i skuteczne ich odzyskiwanie.

Wychodzi także na jaw, że prawo unijne ma jednak pierwszeństwo przed konstytucją RP i prawem lokalnym. Należnych z UE pieniędzy nie będzie.

Lockdown

Zamykanie średnich firm, jednoosobowych działalności gospodarczych, kościołów, przychodni i szpitali, szkół. Wszystko online. Trwa wielki test AI. Wyjątkiem są wielkopowierzchniowe dyskonty i supermarkety, płacące minimalne podatki w stosunku do obrotów i transferujące zyski netto w 90% za granicę.

Sanepid uzyskuje niespotykane dotąd kompetencje i władze. Policja, aresztowania kwarantannowe, aplikacje w telefonach wymuszające zdjęcia stają się codziennymi, zaakceptowanymi represjami.

Dziękujemy, koniec testu systemu. Rozpoczynamy szczepienia.

W 2021 roku mimo zapowiedzi kryzysu energetycznego i problemów z węglem, zalewane są polskie kopalnie razem z najnowszym sprzętem za miliony zł. Za wydobywanie węgla brunatnego UE nakłada RP gigantyczne kary.

Sanepid przegrywa w sądach sprawy o bezprawne zamykanie firm i niszczenie prywatnej działalności gospodarczej średnich przedsiębiorstw. To te przedsiębiorstwa płacą relatywnie najwyższe podatki. Sytuacja wydaje się wracać do normy.

Niestety za rogiem czekają już ustalone limity CO2 i niespotykane podwyżki cen nośników energii dotyczące w pierwszej kolejności podmiotów gospodarczych.

Następuje kolejny zwrot akcji.

Znika wirus

24 lutego 2022 wybucha zbiorowa histeria wojny na Ukrainie i natychmiastowej nieuzasadnionej pomocy, w każdej możliwej postaci nazistom ukraińskim. Następuje bezkompromisowe przesiedlenie mieszkańców zachodniej części dawnego Związku Radzieckiego. Wojska rosyjskie dokonują jedynie dyslokacji w ramach niezmienionych od 1945 r. granic dawnego ZSRR. Wiedzą o tym wszyscy członkowie i źródła wywiadowcze krajów BRICS i dlatego nie ma mowy o potępieniu tych działań przez żadnego z jej członków.

Jedynym krajem nie ulegającym rozpaczliwemu rozbrajaniu własnych armii i marnowaniu pieniędzy jest oczywiście Izrael. W przeciwnym wypadku musiałby albo przyznać się do tzw. animowania przemysłu holokaustu, albo wesprzeć finansowo i militarnie potomków nazistów, którzy ten holokaust stworzyli. To właśnie izraelskie źródła wywiadowcze informowały od lat o nieprzerwanej działalności organizacji nazistowskich na terenie Ukrainy oraz Kanadzie. To nie chodzi o neonazistów. Te organizacje kontynuują tradycje swoich nazistowskich przodków. Biuletyny OUN są dystrybuowane na terenie Kanady od 1947 r. Do Kanady bowiem wyjechało mnóstwo członków OUN/UPA na polskich nazwiskach ze skradzionych dokumentów.

Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję, przynoszą szkody całej Europie. Rosja natomiast staje się ich beneficjentem, Rubel się umacnia. Opuszczone, a potem znacjonalizowane przedsiębiorstwa zagraniczne stają się własnością państwową, razem z wyposażeniem, nieruchomościami i kompletnymi technologiami produkcji. Podatki wreszcie zostaną w Rosji. Ta cała sytuacja przypomina do złudzenia ucieczkę USA z Afganistanu… Transporty militarne z pomocą Ukrainie, także tam właśnie m.in. się odnajdują.

Dmitrij Miedwiediew natomiast w grudniu 2022 r., ot tak dla żartu, zapowiedział następujące zmiany po zakończeniu demilitaryzacji Ukrainy. Po wybuchu wojny domowej i rewolucji w USA prezydentem zostanie Elon Musk. Giełdy finansowe przeniosą się do Azji. Kalifornia i Teksas ogłoszą niepodległość. Unia Europejska zbankrutuje, razem MFW i Europejskim Bankiem Centralnym. Nic nie warte euro i dolar zostanie zastąpione walutą cyfrową. Polska zajmie dawne regiony Ukrainy, po czym zostanie rozebrana na kawałki. Po wojnie niemiecko-francuskiej, Wielka Brytania stworzy nową Unię Europejską.

Autorstwo: Wiktor
Źródło: WolneMedia.net


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

2 komentarze

 1. Szwęda 29.12.2022 14:53

  W 80 tych latach XX wieku szanse na odzyskanie przez Polskę niepodległości zostały pogrzebane chyba już na zawsze! Przez zdrajców i zaprzańców pod szyldami Solidarności w sposób zdradziecki i oszukańczy wywalczona została władza ale nie wolność i niepodległość dla Polski. Do władzy dorwały się najgorsze antypolskie męty i dały rozgrabić i zrujnować budowaną od dziesięcioleci Polskę. Najgorsze w tym jest to, że nikt nie poniósł i zapewne już nie poniesie konsekwencji za zrujnowanie Polski, która niedługo zostanie całkowicie unicestwiona!

 2. Dandi1981 30.12.2022 10:47

  Dwie sprawy
  1. Wyzwoliciele polski z 17 wrzesnia mieli pakt ribentrop molotow o podzieleniu polski na pol czyli zabor , stalin zwlekal 17 dni z atakiem bo bal sie konsekfecji ataku innych mocarstw ale po 17 dniach widzi ze nic nie zrobia wiec zagarnia druga polowe polski jak mozna nazwac to wyzwoleniem?
  To tak jak by powiedziec ze polska zrzekla sie reparacji za to ze ruskie nie beda wywozic wegla z polski.
  2. Ukrainscy nazisci hello , czy to oni zatakowali pierwsi? Czy oni zagarneli ziemie innego panstwa w 2014 a w 2022 zostali zatakowani bez uprzedzenia, czy oni dokonywali mordow na cywilach? Wiec kto tu jest nazistami jak nie rosjanie.
  Ps. Co do naszych wladz to willa kwasniewskiego, wieza srebna , fooz kaczynskiego, 200 mld z offe Tuska na latanie budzetu panstwa , Amber gold , skoki, podsluchy w restaracji 0 skazanych oprocz tego co podsluchiwal zdrajcow ojczyzny.
  Wszystkie partie sa powiazane agenturalnie i nie dopuszcza zadnej innej nowej parti ktora takich powiazan nie ma bo ci ich by rozliczyli za te wszystkie przekrety.
  Temu nowe partie powstaja ale tylko te agenturalne wiec nie jest bledem powiedziec ze wszyscy oni plus nowa agentura ktora powstanie graja do jednej bramki na szkode polski Aby ja dojic i okradac na wszystkie mozliwe sposoby.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.