Kult Belzebuba, czyli jak Fenicja stała się Izraelem

Opublikowano: 13.11.2021 | Kategorie: Polityka, Publicystyka, Publikacje WM, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 2223

Bogami Fenicjan był Baal i jego żona Astarte, Jahwe co jest zapisane w „Torze” traktował Baala wrogo tak jak i jego wyznawców: „(do Mojżesza), Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię”.

Oraz u Jeremiasza: „Wkroczą do niego Chaldejczycy nacierający na to miasto, podłożą ogień pod to miasto i spalą je: domy, w których składano na dachach ofiary Baalowi oraz wylewano płyny na ofiarę innym bogom, by Mnie obrażać… Umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego Imienia, by go zbezcześcić. I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha”.

I lud Izraela posłuchał, cytat z „Księgi królewskiej”: „Teraz więc zwołajcie do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkie jego sługi i wszystkich jego kapłanów. »Niech nikogo nie zabraknie, ponieważ mam złożyć wielką ofiarę krwawą Baalowi. Kogokolwiek by zabrakło, nie pozostanie przy życiu». Jehu działał w sposób podstępny, aby wytracić wyznawców Baala. Jehu dalej rozkazał: »Urządźcie święte zgromadzenie dla Baala!«; i zwołali je. Jehu rozesłał posłańców po całym Izraelu, i przyszli wszyscy wyznawcy Baala. Nie pozostał nikt, kto by nie przyszedł. Weszli więc do świątyni Baala, która wypełniła się od krańca do krańca. Wtedy rzekł do strażnika szatni: »Wyłóż szaty dla wszystkich czcicieli Baala!«; i wyłożył dla nich szaty. Wtedy Jehu wraz z Jonadabem, synem Rekaba, wszedł do świątyni Baala i powiedział do czcicieli Baala: »Przeszukajcie i zobaczcie, czy nie ma tutaj z wami kogoś z czcicieli Jahwe, a są tylko czciciele Baala«. Następnie wyszedł, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jehu postawił na zewnątrz osiemdziesięciu swoich ludzi i powiedział: »Ktokolwiek by pozwolił ujść komuś z ludzi, których ja wydaję w ręce wasze, płaci życiem swoim za życie zbiega«. Kiedy Jehu skończył składać ofiarę całopalną, rozkazał straży przybocznej i tarczownikom: »Idźcie, uderzcie na nich! Niech nikt nie ujdzie!« Więc straż przyboczna i tarczownicy wycięli ich ostrzem miecza, położyli ich trupem i dotarli aż do sanktuarium świątyni Baala. Wynieśli stele świątyni Baala i spalili je. Następnie wyrzucili aszerę świątyni Baala i spalili ją. Potłukli też stele Baala. Wreszcie zburzyli świątynię Baala i zamienili ją na kloaki, aż do dnia dzisiejszego”.

Czy na pewno tak było, jak opisano to w Księdze Kapłańskiej? Fenicjanie wcale się nie wstydzili Baala w swoim imieniu. Najpotężniejszym miastem Fenicji przed Kartaginą był Tyr, były tam świątynie Baal-Szamina i Astarty.

A oto imiona królów Tyru od roku tysięcznego do wodzów Kartaginy przed rokiem dwusetnym: Itto-baal, Eli-baal, Abi-Baal, Szipit-Baal, Baal-ezer, Abd-Asztart, Met-Asztart,Et-baal I, Baal-ezer II, Et-baal II, Baal I, Et-baal III, Baal II, Mahar-Baal, Et-Baal IV, Abd-Asztart II,(349 p.n.e.). Wodzowie Kartaginy przed r. 200: Hanni-Baal, Hazdru-Baal.

Więc o co tu chodzi? Z jednej strony zabijanie wyznawców Baala a z drugiej jak wynika z historii Tyru nic takiego się nie dzieje, odpowiedź jest prosta, „Tora” to książka i napisać w niej można wszystko. „Tora” została napisana by stworzyć nową religię z nowym bogiem i by wprowadzić „nowy” naród żydowski do Rzymu, by go zniszczyć od środka.

Nie byłem pierwszym, który powiązał Fenicjan z żydami, oto co napisał Herbert George Wells w swojej „Historii świata”: „Upadek Asyrii i Babilonu był zaledwie początkiem całego szeregu klęsk, jakie dotknęły ludy semickie. W VII w. przed Chr. zdawało się, jakby cały świat cywilizowany miał się dostać pod władzę Semitów. Oni rządzą w wielkim państwie asyryjskim i podbijają Egipt: Asyria, Babilonia, Syria są całe semickie i mówią podobnymi do siebie językami. Handel światowy jest w rękach Semitów. Tyr, Sydon wielkie metropolie na wybrzeżu fenickim rozrzucają swe kolonie w Hiszpanii, Sycylii i Afryce, i kolonie te urastają do wielkich rozmiarów. Kartagina, założona przed r. 800, osiągnęła ponad milion ludności. Była ona przez jakiś czas największym miastem na ziemi. W r. 800 przed Chr. nikt by nie mógł przewidzieć, że za jakieś lat pięćset wszelki ślad panowania semickiego będzie starty przez aryjskich zdobywców i że wszystkie ludy semickie dostaną się w obce jarzmo. Nie »Biblia« była dziełem Żydów, ile raczej żydzi byli dziełem »Biblii«. Czy można się dziwić, że w dniach klęski i niewoli wielu Babilończyków, Syryjczyków, a później i Fenicjan, mówiących właściwie tym samym językiem i mających wspólne obyczaje, zwyczaje, upodobania i tradycje – przylgnęło do tego natchnionego kultu i chciało mieć udział w jego obietnicach? Po upadku Tyru, Sydonu, Kartaginy i kolonii hiszpańskich, Fenicjanie znikają nagle z historii: i równie nagle w Hiszpanii, Afryce, Egipcie, Arabii, wszędzie gdzie tylko postała noga fenicka, odnajdujemy gminy żydowskie. A wszystkie łączyła »Biblia« i wspólne czytanie »Biblii«”.

„Tora” czyli „Stary testament” została napisana w czasie: od upadku Kartaginy do roku setnego przed naszą erą, dla Fenicjan był to burzliwy okres, nowa religia wymagała o wiele więcej poświęceń w celu zachowania odrębności, przecież cały czas wyznawcy musieli być w gotowości do dokonania zemsty, czy byli tacy którzy się na to nie godzili?, byli, i moim zdaniem jednym z nich był Jezus. Oto słowa Sanhedrynu do Piłata zapisane tylko u Jana: „Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: »Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi«.” I Piłat się przestraszył, dlaczego?, ano dlatego: “Za Cezara rozpoczęły się pomyślne dla nich tutaj czasy, to też przy jego zwłokach płakały tłumy Żydów całymi nocami. Za Augusta uzyskali potwierdzenie praw dawnych i otrzymali w dodatku nowe. To też w tym czasie wzrośli liczebnie i przyszli do wielkiego znaczenia. Już poza granicami rodzinnego kraju po śmierci Heroda 8,000 Żydów rzymskich przyłączyło się do poselstwa palestyńskiego w sprawie następstwa tronu” (cytat z księdza Trzeciaka „Literatura i religia u żydów”).

Oczywiście gmina żydowska była już tam wcześniej, tak że miała czas i złoto by korumpować Cezara a potem i kolejnych władców, oto mowa Cycero z obrony Flakkusa: „Przychodzi wreszcie to sławne oskarżenie: złoto żydów. Bez wątpienia z tego powodu ta sprawa jest broniona tuż przy schodach Aureljańskich, to z powodu tego głównego obwinienia ty, Leljuszu (oskarżyciel), szukałeś tego miejsca i tego tłumu (audytorium żydowskie). Ty wiesz, jak ich gromada jest liczna, jak oni są ściśle między sobą związani, jak są potężni w swych zgromadzeniach. Będę bronił półgłosem, aby być słyszanym tylko przez sędziów, gdyż nie brak osób, które mogą podburzyć tych ludzi przeciwko mnie i wszystkim lepszym obywatelom i nie mam najmniejszej ochoty ułatwiać im tego zadania. Widząc, że złoto było na rachunek żydów corocznie wywożone z Italii i wszystkich prowincyj do Jerozolimy (jako podatek dla świątyni), Flakkus zabronił swym edyktem wywożenia go z Azji”.

Podstęp się udał, Rzym nie rozpoznał w wyznawcach nowej religii starego i śmiertelnego wroga, kolonia żydowska była liczna i dobrze zorganizowana i przygotowana, a przygotowano do czego?, ano do Powstania żydowskiego: „W samej tylko Cyrenajce wyrżnęli żydzi około 220 tysięcy ludzi. Całe rzesze skazywali na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta na arenach. Z Cyrenajki uderzyli na Egipt i zdołali nim owładnąć. Nieżydowską część Aleksandrii zrównali z ziemią. Na wyspie Cypr zburzyli Salaminę, stolicę wyspy i wyrżnęli ćwierć miliona Greków. Jeńców obdzierali ze skóry”.

Skąd się wzięli żydzi na Cyprze i Cyranejce? Ano stąd: osiedla kolonii Tyru na Cyprze: Kittjon, Idaljon, Tamassos, Lapetos, Narkana. „Antysemityzm nie jest wynalazkiem naszych czasów i nigdy nie był bardziej płomienny, jak w ostatnim wieku przed naszą erą. W Aleksandrii, w Antjochii, w Małej Azji, w Cyrenajce, w Damaszku walka między żydami, a nie żydami była rzeczą stałą. Rozpoczyna się czas nienawiści religijnych i nie można zaprzeczyć, że te objawy nienawiści były zazwyczaj prowokowane przez żydów”. A zaledwie sto lat wcześniej żadnych żydów tam jeszcze nie było: „Tymczasem Hannibal w trzecim roku po (swej) ucieczce z ojczyzny wylądował z pięcioma okrętami w Afryce, w kraju Cyrenejczyków, czyby przypadkiem nie skłonił Kartagińczyków do odnowienia wojny, mając nadzieję i ufność w Antjochu, którego już nakłonił, aby z wojskami wyruszył do Italii”, cytat z “Żywoty sławnych mężów Neposa, Hannibal Attyk”.

Ta rzeź nie obaliła Rzymu, ale co się odwlecze to nie uciecze, Rzym nie rozpoznał swojego starego śmiertelnego wroga pod przykrywką nowej religii więc wykopał sobie grób. Rzym (co także widzieliśmy i widzimy dzisiaj w wielu krajach na świecie), ogarnęła fala korupcji, bezprawia i oligarchii, więc upaść musiał, choć potrwało to kilka lat więcej.

Wracając do „Tory”, czy Jahwe tak bardzo różni się od Baala? Co powiedzieć o takich radach i obietnicach dla jego wyznawców: „Obcy będą stali przed wami i wasze trzody będą paśli, a cudzoziemcy będą waszymi parobkami i ogrodnikami waszych winnic… a wy będziecie spożywali dobra pogan i pysznili się ich wspaniałością… Obcy będą budowali wasze mury, a ich królowie wam będą służyli a wasze bramy muszą być otwarte dzień i noc, aby tędy wchodziło do was ich bogactwo i ich królowie. Ty wyssiesz mleko z ludów, a piersi królów, ciebie mają nakarmić. Handlem Egipcjan, rękodziełami Murzynów i wysokimi ludźmi z Seba musisz zawładnąć; oni będą przynależeli do ciebie, przez ciebie w łańcuchy skuci, na kolanach przed tobą leżeć muszą. Królowie muszą zostać twoimi piastunami, a księżniczki twymi mamkami. Padną przed tobą na oblicze i będą zlizywali kurz z twych stóp”.

Zresztą, nie ma żadnego znaczenia czy jest jakaś różnica, bo Elity Fenicji a przez to świata, dalej wierzą w Baala, tutaj skopiowane łuki do Świątyni Baala w Palmirze postawione w Waszyngtonie, Londynie, Dubaju, Brnie, Jerozolimie i innych miastach.

Na to jeszcze można wzruszyć ramionami, ale kilka lat wcześniej Alex Jones nakręcił ofiarowanie kukły Murzynka ku czci Molocha w Bohemian Groove w USA. Dlaczego kukły? Ponieważ oprócz Alexa było tam jeszcze kilka tysięcy innych ludzi, zbyt wielu świadków, ale to już jasno pokazuje, co czczą elity chrześcijan i żydów.

Listę członków Bohemian Grove znajdziesz TUTAJ. Film dokumentalny Alexa Jonesa pt. „Zakon śmierci” z ujęciami obrzędów iluminatów z ukrytej kamery znajdziesz TUTAJ.

Autorstwo: robi1906
Źródło: WolneMedia.net

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (Liczba ocen: 14 , średnia ocena wartości wpisu: 4,71 na 5 możliwych)
Loading...

TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1 wypowiedź

  1. Matylda 13.11.2021 15:34

    Widzieliście rytualny mord w teksasie, na festiwalu astroworld? 9 dzieci zgniecionych pod sceną na śmierć, dwa krany z wodą na 50 000 osób, niewyszkoleni ochroniarze, 300 osób rannych, symbolika wrót piekielnych, portalu z napisem „zobaczmy się po drugiej stronie”, jakieś świry dźgająca ludzi strzykawkami z fetanolem (nawet ochroniarz dostał w szyję), ludzie mdlejący i zgnieceni, a wszystko pod okiem armeńskich wikonów i „artysty” który nawet nie przerwał na minutę koncertu… dantejskie sceny, z każdej strony wołali pomocy i stop show, dwie warstwy ludzi deptanych przez napierających..

    Uważajcie na swoje dzieci, bo promują tego szatanistę w makdonaldzie, i grze fornite (jakoś tak), dzieciaki zdają się być zahipnotyzowane (puszcza jakieś dziwne frekwencje basów hipnotycznych z 20 minut przed występem, przerażające), a ten nawołuje do wściekłości i agresji na koncercie… na poprzednim wolał, żeby ludzie skakali z balkonów, jednego dzieciaka wypchnięto, i teraz jest sparaliżowany na wózku. I takie coś zapewne uniknie odpowiedzialności i dalej będzie zarabiał miliardy…
    Dzień przed koncertem wydalił z siebie utwór pt.: „no escape” i wiele innych równie niepokojących wcześniej – wszystko tak naszpikowane symboliką mordu rytualnego, że bardziej nie można, a to wszystko tydzień temu..

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.