Dzieje Słowian i świata na tle religii – 69

Opublikowano: 24.06.2023 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka, Publikacje WM, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 3350

Narodziny nowego – żydowskiego porządku świata

Początki współczesnego globalizmu sięgają starożytności. Zakorzenione są w „Biblii”, a więc w fałszywym piśmie „świętym” – tym żydowskim i judeochrześcijańskim.

Narodziny nowego (żydowskiego) porządek świata (NWO) sięgają starożytnego Kanaanu/Palestyny i Babilonu. Geneza NWO leży w wymyślonej przez kapłanów Jahwe ideologii narodu wybranego, dającej Żydom – wyznawcom Jahwe – uzasadnienie do okradania, zniewalania i mordowania gojów.

W żydowskiej biblii „Tanach” napisano: „Ziemię, do której przybywasz jako przychodzień, dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie”. „I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami pana, sługami naszego boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie”. „Tak mówi Jahwe bóg: Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg”. „Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie”. „Wytracisz więc wszystkie narody, które twój bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”. „Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak będą tego pragnęli”.

Spreparowanie judeochrześcijaństwa było jednym z etapów ideologicznego podboju świata przez Żydów. Podrzucenie gojom judeochrześcijaństwa miało na celu przygotowanie właściwego gruntu do dalszego podboju świata. Należało ludzkość oswoić z fałszywym narodem wybranym, Jahwe, prorokami i żydowską mitologią. Było to zażydzenie ducha ludzkości. Do dzisiaj w wielu krajach przysięga się w sądach na żydowską „Biblię” czy na żydowskiego Jahwe, w preambułach konstytucji odwołuje się tego psychopaty-ludobójcy, w hymnach narodowych czci się żydowskiego boga.

Przez długie wieki Żydzi zajmowali się głównie handlem, dzierżawą i lichwą. Rozproszyli się po całym świecie i czekali na ich moment. A ten nadszedł w 1694 roku gdy utworzony został z ich inicjatywy bank Anglii.

Wymyślony podstępny i bandycki system bankowy z prawem emisji pieniędzy z powietrza stał się źródłem potęgi żydowskich banksterów. W roku 1773 spotkało się ich kilkunastu we Frankfurcie nad Menem. Inicjatorem spotkania był Mayer Amschel Rothschild, który powiedział: Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy w nim prawo. Na tym spotkaniu uzgodniono wspólne działania w celu przejęcia władzy nad światem. To wtedy właśnie zainaugurowane zostało współczesne NWO. O którym od pewnego czasu otwarcie już mówią polityczne marionetki na wysokich szczeblach.

Najważniejszym narzędziem podboju świata jest pieniądz. Za niego wykupiono media. Dzięki nim można usłużną kanalię wypromować na męża stanu, a niepokornego polityka zniszczyć. Przede wszystkim zaś można medialnie zafałszować rzeczywistość, trzymając gojów w medialnym matrixie. Wymyślono ponadto „wolny rynek” korzystny dla bogaczy. „Jakiż pokój być może między hieną a psem i jakiż pokój być może między bogatym a ubogim? Dziki osioł na pustyni jest żerem dla lwów, a biedni są łupem dla bogatego” (Syr.13:18-19).

Obok pieniądza innym ważnym narzędziem czy metodą działania jest dezinformacja i utrzymywanie gojów w niewiedzy. Goje nie wiedzą prawie nic o bandyckim systemie finansowo-bankowym, o Radzie Stosunków Międzynarodowych, o Grupie Bilderberg czy o Komisji Trójstronnej. Media o nich nie informują, choć potentaci medialni biorą w tych konspiracyjnych zlotach systematycznie udział. A gdy poważny człowiek zadaje pytanie – dlaczego media nie informują nas o tych zlotach – okrzyknięty zostanie wyznawcą niepoważnych teorii spiskowych. Tylko czyż nie jest oczywistym spiskiem utrzymywanie w tajemnicy przed opinią publiczną trwających od dziesięcioleci tajnych schadzek światowej elity bankstersko-finansowej, gospodarczej, medialnej i politycznej.

Kolejnym narzędziem/metodą jest skłócanie podbijanych i okradanych gojów pomiędzy sobą. Lub zapędzanie ich na fałszywe barykady. Skłócanie to polega na napuszczaniu np. chrześcijan i muzułmanów przeciwko sobie. Oraz na fabrykowaniu pomiędzy nimi ognisk zapalnych. Ale skłócani są pomiędzy sobą także judeochrześcijanie rozbici na setki odprysków.

Metodę „dziel i rządź” opanowała globalna żydowska sitwa do perfekcji. I z zamiłowaniem umiejętnie ją stosuje. A wszystko to po to, aby spełniły się słowa żydowskiego i chrześcijańskiego fałszywego pisma „świętego”: „Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak będą tego pragnęli”.

Katolicy oburzają się na wpływy żydowskie w Polsce, na przejmowanie przez nich naszego majątku narodowego, na obecność osób pochodzenia żydowską w polityce, na coraz powszechniejszą prezencję żydowskich symboli i rytuałów w Polsce (menory, chanuki, jarmułki itp). Wygląda jednak na to, że katolicy kompletnie nie znają fundamentu ich religii, którym jest oficjalnie tzw. „Pismo święte”. Księga zbrodni i rasizmu będąca zwięzłym scenariuszem podboju świata: „Ziemię, do której przybywasz jako przechodzień dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie”.

Czyniąc z Polski Judeopolonię Żydzi postępują zgodnie z wolą Jahwe, który jest także bogiem judeochrześcijan. W tym świetle walka katolików o „polskość” Polski jest sprzeciwianiem się woli ich żydowskiego boga. Katolicy podważają wolę boga Jahwe! Podważają ich własne „pismo święte”, „prawdę objawioną” i „słowo boże”.

Chrześcijanie są rodzajem „chłopców na posyłki” do krzewienia zafałszowanych dziedziców naszej planety. Wypełnili ich „misję” i zostaną „skasowani”. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść.

Wszystkie trzy religie; chrześcijaństwo, judaizm i islam zostały stworzone przez faryzeuszy w celu opanowania świata przez Żydów. Chrześcijaństwo i islam niczym chłopcy na posyłki rozniosły plemienny żydowski judaizm i mitologię żydowską po całym świecie. Następnym krokiem faryzeuszy (iluminatów, syjonistów, masonerii i żydomasonerii) jest likwidacja chrześcijaństwa i islamu przy jednoczesnym wypromowaniu żydowskiego judaizmu a dokładnie lucyperianizmu jako religii światowej i uczynienia Żydów panami świata. Społeczeństwa świata winny się bronić przed Żydami i ich sojusznikami, którzy pod patronatem gadów-reptilian opletli swymi mackami cały świat. Oni stanowią zagrożenia dla ludzkości na całym świecie i dla samej planety.

Aby uchronić świat od zniewolenia, globalizmem należy go do końca zrozumieć i zdemaskować. Oraz odrzucić go wraz z jego korzeniami – żydowskim „pismem świętym”. Żydowska księga zbrodni i rasizmu powinna zostać całkowicie zakazana. Zakazane powinny zostać też wszystkie wyrosłe z jej zatrutych korzeni religie. Bo czyż z trujących korzeni może wyrosnąć zdrowy owoc?

Powrót do starego, przedżydowskiego porządku świata, wolnego od żydowskiej „prawdy objawionej” i żydowskiego „pisma świętego” jest jedynym ratunkiem dla ludzkości. Globalistom należy odebrać władzę i nad naszym Duchem, i nad pieniądzem. Bez pieniędzy utracą wszelkie ich wpływy. Jedynie odrzucenie żydowskiej religii i powrót do prejudeochrześcijańskiej tożsamości może uratować Polskę i świat. Jahwizm odesłać należy nad Jordan. A razem z jahwizmem odesłać należy nad Jordan żydokomunizm, żydokapitalizm i żydoglobalizm.

Powróćmy do starego, przedżydowskiego porządku świata. Powróćmy do prastarych bogów naszych ojców. W słowiańskim panteonie nie było ludobójców i psychopatów. Powróćmy do słowiańskiej tradycji, kultury i tożsamości. A żydowska religia niech wraca do domu, nad Jordan. Należy powróć do właściwych swoich korzeni, do istniejącej tysiące lat cywilizacji słowiańskiej. Należy odrzucić obce zdegenerowane i upadające cywilizacje: judeochrześcijańską, żydowską i islamską.

Koniec tomu 3

Autorstwo: Stan Rzeczy
Źródło: WolneMedia.net

Źródłografia

1. Janusz Bieszk, „Cywilizacje kosmiczne na ziemi”

2. Janusz Bieszk, „Słowiańscy królowie Lechii”

3. Janusz Bieszk, „Chrześcijańscy królowie Lechii”

4. Paweł Szydłowski, „Wandalowie czyli Polacy”

5. Edward Słowianin, „W drodze do źródła, czyli co wmieszano do Biblii”

6. Marcin Majewski , „Ugarit – historia, religia, język, na tle Starego Testamentu”

7. Pastor Eli James, „Od Kaina do Chazarii”

8. Max Freedom Long, „Huna w religiach świata”

9. „Biblia tysiąclecia”

10. http://acalyludpowieamen.pl/wyjscie-izraelitow-z-egiptu-relacje-sasiadow/

11. https://www.tygodnikprzeglad.pl/mojzesz-czyli-mit-echnatona/

12. „http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/11/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

13. https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2017/11/22/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni/

14. https://treborok.wordpress.com/kim-jest-jahwe/

15. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3156

16. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3157

17. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,42

18. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6021

19. https://wolnemedia.net/okrutny-jahwe/

20. https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/

21. https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

22. https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

23. https://zastopujczas.pl/artykul-goscinny/co-biblia-mowi-o-nwo-czyli-o-nowym-porzadku-swiata/

24. https://gloria.tv/post/LdJnMPvYkhpZ47G3SCsA7oUFD

25. https://gloria.tv/post/T1h8MPQFSeYm4tWeeSHxw88Qj

26. https://gazetawarszawska.eu/2012/09/09/od-kaina-do-chazarii/

27. http://thewordwatcher.blogspot.com/2012/09/od-kaina-do-chazarii.html

28. https://justpaste.it/czy-plagiat-chrzescijanstwa-byl

29. http://minos-minal-omfalos.blogspot.com/2015/04/allah-bog-ksiezyca-sin-czyli-nie-wazne.html

30. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10156

31. http://www.taraka.pl/drzewo_kosmiczne_kolumna_niebios

32. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2540/k,2

33. https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/04/07/arkaim-kolebka-slowianskiej-aryjskiej-cywilizacji/

34. http://kronikihistoryczne.blogspot.com/2017/07/cywilizacja-aryjska-sowian-i-lechitow.html

35. http://egipt-faraonow.blogspot.com/p/ii-okres-przejsciowy.html

36. http://egipt-faraonow.blogspot.com/p/nowe-panstwo-xviii-xx-dynastia.html

37. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

38. https://www.youtube.com/watch?v=wgXzlRw6KJ4

39. https://www.youtube.com/watch?v=2fXVrUTuz_4

40. https://www.youtube.com/watch?v=gryzD0CcOgQ

41. https://www.youtube.com/watch?v=Cs0E2C8iMPA

42. https://www.youtube.com/watch?v=EOxy7uwPwLo

43. https://www.youtube.com/watch?v=rkIrjLUIvIY

44. https://www.youtube.com/watch?v=SlqDTPTJkCU

45. https://www.youtube.com/watch?v=yk11IMyOjtc

46. https://www.youtube.com/watch?v=CWbCxclxiwA

47. https://www.youtube.com/watch?v=HIsvih1NsOY

48. https://www.youtube.com/watch?v=KnXdYKofbH0

49. https://www.youtube.com/watch?v=B-jdTkUDlSs

50. https://www.youtube.com/watch?v=g9_AzhvPvio

51. https://www.youtube.com/watch?v=HpzLn6uOyLU

52. https://rumble.com/vkyn72-czy-jahwe-to-bg.html

53. https://www.youtube.com/watch?v=Ky7XvbvNQEY

54. https://www.youtube.com/watch?v=AQG2dzZPqqk

55. https://www.youtube.com/watch?v=OLnG_kBEfP4

56. https://www.youtube.com/watch?v=TyDkBqdQFIc

57. https://www.youtube.com/watch?v=I41hkDbbzKM

58. https://www.youtube.com/watch?v=CBJ1ZhKhdCA

59. https://www.youtube.com/watch?v=qEdmkSybzOY

60. https://www.youtube.com/watch?v=BdGZ1wdslPc

61. https://www.youtube.com/watch?v=RmEWALtDajI

62. https://www.youtube.com/watch?v=F56xvKsYM0s

63. https://www.youtube.com/watch?v=nzrtkJzM0Q0

64. https://www.youtube.com/watch?v=u_u-YjNZWx4

65. https://www.youtube.com/watch?v=kpLvxZOxdy0

66. https://www.youtube.com/watch?v=idaSPM0J1Vk

67. https://www.youtube.com/watch?v=uYn05YbGh3Q

68. https://www.youtube.com/watch?v=GzUabHKsAZQ

69. https://www.youtube.com/watch?v=9kqtrvasUMY

70. https://www.youtube.com/watch?v=GEUYiNFvQkQ

71. https://www.youtube.com/watch?v=R4gDU2d8mu0

72. https://www.youtube.com/watch?v=h2GQuir0xpk

73. https://www.youtube.com/watch?v=cixTBJSrKuc

74. https://www.youtube.com/watch?v=ysK4Dmi4C7Q

75. https://www.youtube.com/watch?v=jHVsj40G-RQ

76. https://www.youtube.com/watch?v=2MbJLjWgfIU

77. https://www.youtube.com/watch?v=m5VEZHfHoZE

78. https://www.youtube.com/watch?v=Le66i87RgRw

79. https://www.youtube.com/watch?v=gAgUp5CRzzw

80. https://www.youtube.com/watch?v=rM2iBMZH72c

81. https://www.youtube.com/watch?v=gd0SesViK7Y

82. https://www.youtube.com/watch?v=AA8E_nC8uSw

83. https://www.youtube.com/watch?v=VLscqkdfgy0

84. https://www.youtube.com/watch?v=41TZYKGr0Yg

85. https://www.youtube.com/watch?v=S09P8j889o8

86. https://www.youtube.com/watch?v=4q9LsbPW9JM

87. https://www.youtube.com/watch?v=KOx8ywgsCyo

88. https://www.youtube.com/watch?v=cfQWzZrYZrI

89. https://www.youtube.com/watch?v=uXC6nW1ebQE

90. https://www.youtube.com/watch?v=cnj0C62idqM

91. https://www.youtube.com/watch?v=OErgmU7cQe4

92. https://www.youtube.com/watch?v=JsC1epZtD84

93. https://www.youtube.com/watch?v=grhx7h2Tek4

94. https://www.youtube.com/watch?v=_ElooVJMBCU

95. https://www.youtube.com/watch?v=DxqWzT5i2sg

96. https://www.youtube.com/watch?v=2MOGD_uKkJU

97. https://www.youtube.com/watch?v=0mNt2CJr-Lc

98. https://www.youtube.com/watch?v=0sFYnBDa5lI

99. https://www.youtube.com/watch?v=2yYAJBUnUO0

100. https://www.youtube.com/watch?v=D2-Kp1zs3-k

101. https://www.youtube.com/watch?v=6y8EZoORqhQ

102. https://www.youtube.com/watch?v=z67ni__ZMZQ

103. https://www.youtube.com/watch?v=Qy4o_USJsxY

104. https://www.youtube.com/watch?v=N0kQTRsOewM

105. https://www.youtube.com/watch?v=njtBAS22vqo

106. https://www.youtube.com/watch?v=VrlbfQJNTKk

107. https://www.youtube.com/watch?v=z-On7-u2yH4

108. https://www.youtube.com/watch?v=AFq5erIqyTE

109. https://www.youtube.com/watch?v=XOMCHJRs_e4

110. https://www.youtube.com/watch?v=iS8v80AmAwE

111. https://www.youtube.com/watch?v=cSoHpLUeDRM

112. https://www.youtube.com/watch?v=5jMNdJEIR_I

113. https://www.youtube.com/watch?v=iAd5Uoa59xc

114. https://www.youtube.com/watch?v=Jb5ZQwmIiYY

115. https://www.youtube.com/watch?v=aUt9I6uLBlw

116. https://www.youtube.com/watch?v=hiW1RM3z78s

117. https://www.youtube.com/watch?v=dQhUW4TYicU

118. https://www.youtube.com/watch?v=ykyrGq9Wg_M

119. https://www.youtube.com/watch?v=tUbAISBvEks

120. https://www.youtube.com/watch?v=SBS8xjZxgYU

121. https://www.youtube.com/watch?v=N1GqddfLoig

122. https://www.youtube.com/watch?v=M98O9rMqwxk

123. https://www.youtube.com/watch?v=sLdLXDriIRU

124. https://www.youtube.com/watch?v=anNfB2SzHT8

125. https://www.youtube.com/watch?v=s1xETnaaNA4

126. https://www.youtube.com/watch?v=gETDzVoVZtk

127. https://www.youtube.com/watch?v=-nNBOWA-rlo

128. https://www.youtube.com/watch?v=fP4B4mh3jz4

129. https://www.youtube.com/watch?v=AkY8F1qVYzI

130. https://www.youtube.com/watch?v=3DR1D8Gs3mk

131. https://www.youtube.com/watch?v=wzV5n3SidUE

132. https://www.youtube.com/watch?v=g3l0rv-5n2w

133. https://www.youtube.com/watch?v=Q4Qo3SZsAV0

134. https://www.youtube.com/watch?v=4t8HziUIIbc

135. https://www.youtube.com/watch?v=aSKFgPvv4Z0

136. https://www.youtube.com/watch?v=QWf8AcxV0Ac

137. https://www.youtube.com/watch?v=LKVQR7JZ84I

138. https://www.youtube.com/watch?v=pAtQiHZt0_o

139. https://www.youtube.com/watch?v=ZgV5zb7Y118

140. https://www.youtube.com/watch?v=RNUYpAT3nZ4

141. https://www.youtube.com/watch?v=j83zSdrz9qo

142. https://www.youtube.com/watch?v=y8IVwoM9wCg

143. https://www.youtube.com/watch?v=XqQGqwTumf0

144. https://www.youtube.com/watch?v=Behd0u36wKU

145. https://www.youtube.com/watch?v=BCixlhn1XCM

146. https://www.youtube.com/watch?v=6_Bpn9wFAoc

147. https://www.youtube.com/watch?v=E_6Xv8-xwGI

148. https://www.youtube.com/watch?v=9aQnBnmYpug

149. https://www.youtube.com/watch?v=-kbLld_Nprs

150. https://www.youtube.com/watch?v=nOzyLJrZ9-U

151. https://www.youtube.com/watch?v=HHZLs5btjqw

152. https://www.youtube.com/watch?v=Z8HJnV4UGVA

153. https://www.youtube.com/watch?v=sUN_2Y80mQA

154. https://www.youtube.com/watch?v=v2LLdFsSfJI

155. https://www.youtube.com/watch?v=rG4MKEK2HEA

156. https://www.youtube.com/watch?v=_Pv-BLx5amg

157. https://www.youtube.com/watch?v=TUn7e3aY4MY

158. https://www.youtube.com/watch?v=1R3A_X9DbFI

159. https://www.youtube.com/watch?v=c3-GT30X5rk

160. https://www.youtube.com/watch?v=_gQ_h0pHF44


TAGI: , , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

3 komentarze

 1. Doctor Who 24.06.2023 13:07

  Indie w miesiąc uwolniły się od Imperium. Wystarczyło zrezygnować z kontaktów z kolonizatorami.

 2. najzwyklejszy 24.06.2023 16:59

  Co za bzdury oparte na judaszowatym do potęgi youtube. Zero znajomości Biblii, cytaty nie z niej a z głupiomózgów. Nie? To poproszę wskazać gdzie w powyższym np. przywołanie na dowód: Kapłańska 17:14; Przysłów 13:16; Dzieje 15:28,29.

 3. rici 25.06.2023 11:55

  Stan wielkie dzieki za ta publikacje. Przeczytalem wszystkie odcinki. Wiekszosc z podanych faktow znalem wczesniej, ale sa tez takie ktore sie z tych publikacji dowiedzialem, i pozniej je zweryfikowalem.
  Chociaz wedlug mnie to troche sie to inaczej rozwijalo.
  Religioznawcy szacuja ze biblie napisano ikolo 500-700 rpne. Z tym ze np ksiega Hioba moze byc starsza.
  Porownajmy daty; 1200-1300 r pne. Fenicjanie wyruszaja na podboj morza Srodziemnego. Rowniez w tym czasie Mojrzesz wyrusza z Egiptu do Palestyny. Tworzy podwaliny pod nowa religie czyli judaizm. Sa tam elementy egipskie, fenickie, pozniej dochodza elementy sumeryjskie/babilonskie/
  400-500 r pne rozbicie potegi fenickiej przez Rzymian, rowniez w tym czasie podboj Palestyny przez Asyrie/Babilon/ i …. rozprzestrzenianie sie judaizmu. Fenicjanie musieli wrocic do domu, czyli Palestyny. Wtedy wlasciwie kszaltuje sie judaizm podobny do obecnego. Czyli stara prawda jak nie mozemy czegos zdobyc w otwartej walce to, zdobywamy podstepem. W tym przypadku przez religie, i pieniadze/przekupstwo/
  Jest tam rowniez kilka zwiazkow miedzy Baalem, Molochem, i Jahwe.
  Jahwe byl jednym z 70 bogow, ktory dostal w posiadanie /opieke/ plemie Izraela. Kazdy bog dostal inne plemie ludzkie.
  Np. w Vatykanie znajduje sie zelazny posag Molocha z piecem w srodku do spalania ofiar/dzieci/ , i ktory co jakis czas jest uzywany.
  To jest ciekawy temat i samo wykazanie tych wszystkich zwiazkow przeszlych i obecnych starczyloby na gruba ksiazke.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.