Dzieje Słowian i świata na tle religii – 5

Opublikowano: 27.02.2022 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka, Publikacje WM, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 2600

Różne starożytne cywilizacje istniejące na Ziemi

Świat nasz, a potwierdzają to księgi wedyjskie słowiano-aryjskie i hinduskie, uległ szeregom transformacji, w czasie których człowiek był obecny na Ziemi. Człowiek bowiem żyje na Ziemi od co najmniej 2 milionów lat.

Historia kontynentów mówi, że na Ziemi istniał najpierw jeden superkontynent (Pangea), który podzielił się na dwa hiperkontynenty, północny hiperborealny (Laurazja) – Hiperborea i południowy lamaryjski (Gondwana) – Lamar. Kontynenty te podzieliły się następnie na kilka mniejszych i wiele wysp. Niektóre z nowo powstałych kontynentów i wysp, częściowo lub całkowicie zapadły się pod wodę.

Badania geologiczne dowodzą, że w ostatnich kilkuset tysiącach lat istniało na ziemi co najmniej kilkanaście epok lodowcowych. Pomiędzy okresami zlodowaceń następowało niezwykłe ocieplenie klimatu. Poziom oceanów podnosił się i opadał, a różnice dochodziły do 137 metrów.

Zgodnie z runicznymi kronikami, 300 tys. lat temu wygląd zewnętrzny Ziemi był całkiem inny. Pustynia Sahara była morzem. Ocean Indyjski – lądem. Gibraltarskiej cieśniny nie było. Na rosyjskiej równinie, gdzie znajduje się obecnie Moskwa, było Morze Zachodnie. Na Północnym Oceanie Lodowatym (Oceanie Arktycznym) był duży kontynent Daaria-Hiperborea. Zachodnią Syberię wypełniało Morze Zachodnie. Na terytorium Omska była duża wyspa Awanturnik. Hiperboreę z kontynentem wiązał górski przesmyk – góry Ural. Rzeka Wołga wpadała do Morza Czarnego. A, rzecz najważniejsza, planeta nie miała wtedy nachylenia swojej osi i posiadała ciepły i łagodny klimat w północnych szerokościach.

Ogólnie na Ziemi funkcjonowało wiele różnych wysoko rozwiniętych technicznie cywilizacji kosmicznych i wywodzących się od nich cywilizacji ziemskich. Na każdym z obecnych Oceanów znajdowały się kontynenty, na których istniały wysoko rozwinięte technicznie cywilizacje. Przybysze z kosmosu w różnych księgach religijnych nazywani zostali bogami.

Do głównych wysoko rozwiniętych cywilizacji istniejących na Ziemi należą: Hiperborei I, Bakaratinian, Gor, Aremonian, Hiperborei II, Mukulia-Mu, Ujgur-Gobi, Dolin Indusu i Saraswati, Cesarstwo Nagów, Lemurii, Nibiruanów, Atlantyda.

Cywilizacja Hiperborei I (2,0-1,32) mln lat temu. Była to jak dotąd najstarsza znana cywilizacja na Ziemi, istniejąca kilkaset tysięcy lat. Została stworzona głównie przez istoty czterowymiarowe, czwartej gęstości masy 4D(4G) – Lirian i Syrian – oraz inne cywilizacje pochodzące od nich. Przybyli z różnych stron galaktyki. Szczególnie Lirianie wyróżniali się kilkumetrowym wzrostem. Cywilizacja ta została zniszczona 1,32 mln lat temu przez kierowaną trzyczęściową asteroidę, to uderzenie spowodowała rasa gadów (dinoidów, reptilian/reptoidów) z planety Maldek. Po tym kataklizmie gady dokonały jeszcze zmasowanej inwazji, chcąc wytępić ludność na planecie, tak kolonistów jak i ziemskie hominidy. Wtedy też hiperkontynent Hiperborealny uległ częściowemu rozpadowi. Przetrwały tylko niedobitki Hiperboreańczyków.

Cywilizacja Bakaratinian (1,35-1,32) mln lat temu. Pod koniec istnienia cywilizacji Hiperborei I na Ziemię dotarli ludzie rasy czarnej i żółtej z planety Bakaratini z systemu Alfa Centauri. Zasiedlili część obszaru południowego hiperkontynentu lamaryjskiego. Obszar dzisiejszej Antarktydy, Australii, Nowej Gwinei, Indonezji i Malezji zasiedliła rasa czarna. Obszar dzisiejszych Chin, Zatoki Bengalskiej i Birmy zasiedliła rasa żółta. Średni wzrost przybyszów wynosił niewiele ponad dwa metry. Stolicę o nazwie Ikirito założono w centrum dzisiejszej Australii. Klimat wtedy tam był ciepły i gorący, równik przechodził przez Australię. 1,32 mln lat tremu cywilizacja Bakaratinian została zniszczona przez gadoidy z planety Maldek wraz z Hiperboreą I. Wtedy też hiperkontynent lamaryjski uległ częściowemu rozpadowi. Przetrwały tylko niedobitki Bakaratinian.

Cywilizacja Gor została założona 500 tys. lat temu przez Lirian i Bakaratinian. Zajmowała obszar obecnej Antarktydy. W tamtym czasie była to kraina o ciepłym klimacie. Ludzie ci mieli przeciętnie ponad 5 m wzrostu, co prawdopodobnie było spowodowane mutacją genetyczną różniących się ras. Wpływy tej cywilizacji obejmowały cały ówczesny świat z różnymi kosmicznymi koloniami, rozmieszczonymi na rozległym hiperkontynencie Lamar. Cywilizacja Gor uległa zniszczeniu podczas jednego z przelotów przez Układ Słoneczny planety Nibiru, co wywołało ruchy tektoniczne, wstrząsy sejsmiczne, wybuchy wulkanów i tsunami.

Cywilizacja Aremonian została założona 200 tys. lat temu przez czerwoną rasę z planety Aremo z systemu Syriusza B. Koloniści z Aremo zasiedlali przeważnie południowe obszary dużego, choć już rozczłonkowanego hiperkontynentu Lamar. Byli ludźmi o wzroście od 1,8 do 2 m, kobiety odpowiednio niższe. Mieli ciemne włosy, czarne oczy i lekko brązową skórę. Posiadali wysoko rozwiniętą technikę i technologię, w tym antygrawitacyjną służącą do poruszania wszelkiego rodzaju pojazdów oraz transportowaniu i przenoszenia ładunków. Zakładali osady rolnicze i budowali miasta.

Ląd Lamar uległ różnym przekształceniom i katastrofom, rozpadając się na mniejsze części i wyspy. Ponad 100 tys. lat temu ukształtował się rozległy kontynent Mu na Pacyfiku, położony między Australią, Azją i obydwu Amerykami. Aremonianie tworzyli tutaj początki zorganizowanej cywilizacji. Z rasy Aremo pochodzą dzisiejsi Polinezyjczycy i niektóre ludy obydwu Ameryk.

Cesarstwo Nagów (35-25) tys. lat temu powstało na obszarach północnych Indii, od granicy z Iranem do granicy z Birmą, oraz na podbitych terenach środkowych Indii. Natomiast południowe Indie należały do cywilizacji Lemurian (Drawidów). Cesarstwo zostało założone przez lud Nagów o śniadej cerze (w tym hybryd ludzi-wężów), którzy przybyli do Indii z terenów obecnej Birmy i Półwyspu Indochińskiego. Wywodzili się zaś z kontynentu Mu. Lud ten był nastawiony głównie na rozwój duchowy, ale dysponował też ogromną wiedzą praktyczną i technologiczną pochodzącą z Mu. Stolicą Cesarstwa Nagów zostało miasto Dekkan (obecny Nagpur), w którym urzędował cesarz. Cesarstwo było podzielone na sześć regionów, ze stolicami w miastach nazwanymi Świętymi Miastami Ryszi w których rezydowali królowie-kapłani. Byli mistrzami i wielkimi nauczycielami o niezwykłym rozwoju duchowym – posiadali szczególne zdolności paranormalne i moc duchową, oraz znali wiedzę tajemną. Byli mądrzy, życzliwi, pokojowo nastawieni i sprawiedliwi. Agresywni i dążący do hegemoni nad światem Atlanci czuli się zagrożeni przez duchową cywilizację. Atlanci 25 tys. lat temu niszcząc kontynent Mu na Pacyfiku oraz w znacznej części Imperium Ujgur w Eurazji, zniszczyli również Cesarstwo Nagów w Indiach.

Cywilizacja Lemurii – Kumari-Kandam (32-18) tys. lat temu rozwinęła się na obszarach północnej części dzisiejszego Oceanu Indyjskiego. Kontynent Lemurii połączony był z Półwyspem Indyjskim, na północy obejmował południową jego części – Sri Lankę; na południu Madagaskar i Wyspy Kokosowe; na wschodzie połączony był pasm lądu z Australią. Ludność stanowiła w przeważającej części rasa czarna zwana Dawidami (Protodrawidami). Chcąc utrzymać królestwo władcy Lemurii musieli toczyć wojny z północnym Cesarstwem Nagów. Po zapadnięciu się pod wodę kontynentu Lemurii, pozostały po nim wyspy na Oceanie Indyjskim i zasiedlone przez Lemurian południowe Indie. Ląd ten był pozostałością rozległego hiperkontynentu Lamar.

Cywilizacja Lemurii posiadała bardzo bogatą prehistoryczną kulturę i literaturę. W wyniku różnych przeobrażeń czwartą z kolei stolicą było miasto Maduraj położone w południowych Indiach. W stolicy królestwa prowadziła działalność słynna Akademia Duchowa, Kulturalna i Literacka – Tamil Sangam. Pod jej auspicjami pracowali poeci, literaci, bardowie i recytatorzy. Literatura w języku protodrawidyskim (tamilskim) należy oprócz literatury wedyjskiej w sanskrycie, do najstarszych w Indiach i jest uprawiana w żywym języku do dziś. Wyznawana jest religia gwiezdna z kultem boga Słońca (Surya) i siedmioma planetami starożytności, oraz hinduscy bogowie, jak Brahma, Wisznu, Śiwa, Saraswati, Lakszmi, Parwati i inni. Bogów tych czci się do dziś we wspaniałych wybudowanych przed tysiącami lat świątyniach. Do dziś opowiadane są legendy o życiu tych bogów. Według przekazów hinduscy bogowie również czasami zaszczycali swoją obecnością Akademię.

Cywilizacja ta dysponowała zaawansowaną techniką i technologią w wielu dziedzinach, wykorzystywaną zarówno w celach wojskowych, jak i pokojowych. Bogata architektura, wymagająca do jej stworzeni zaawansowanej technologii i techniki, oraz rzeźby i reliefy tej cywilizacji z przed tysięcy lat istnieją do dziś. Zabytki tej kultury znajdują się na subkontynencie indyjskim, na wyspach, oraz są zatopione pod wodą w tamtym rejonie.

Około 18 tys. lat temu kontynent Lemurii został zatopiony w Oceanie Indyjskim w wyniku bardzo silnych podwodnych ruchów tektonicznych i pęknięć skorupy ziemskiej. Część populacji drawidyjskiej (tamilskiej) uratowała się i zamieszkuje w dzisiejszych południowych Indiach, na Sri Lance, na wyspach Indonezji, a także znalazła schronienie na Madagaskarze, w południowym Egipcie i Mezopotamii. Tamilowie twierdzą, że Jezus niektóre zdania wymawiał po tamilsku. Widocznie język aramejski jest zbliżony lub pochodny od języka tamilskiego. Podobnie gwiezdna religia orientalna południowych Indii była tożsama z gwiezdną religią Mezopotamii a później Arabii.

Ciąg dalszy nastąpi

Autorstwo: Stan Rzeczy
Źródło: WolneMedia.net


TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

4 komentarze

 1. poray 27.02.2022 09:40

  przepraszam bardzo ale które księgi (starożytne, historyczne, a nie te wymyślone i będące skutkiem innych objawień współczesnych wizjonerów) wzmiankują o tym new ageowym bełkocie zwartym w tych tekstach?
  poproszę o źródła i cytaty.

 2. Admin WM 27.02.2022 10:53

  @poray

  Źródłografia, która będzie w ostatnim odcinku tomu 1 (w tych książkach, tekstach i filmach szukaj dalszych informacji):

  1. Książki
  1.1 Cywilizacje kosmiczne na ziemi Janusz Bieszk
  1.2 Tajemnice Atlantydy Michał Manzi
  1.3 Mu – zaginiony kontynent James Churchward
  1.4 Słowiańscy Królowie Lechii Janusz Bieszk
  1.5 Wandalowie czyli Polacy Paweł Szydłowski
  1.6 Księga Welesa tłum. Witold Jabłoński

  2. Teksty
  2.1 Słowiano-Aryjskie Wedy. O Wszechświecie i historii człowieka cz.1 – Indianchinook
  https://indianchinook.wordpress.com/2015/02/08/slowiano-aryjskie-wedy-o-budowie-wszechswiata-i-historii-czlowieczenstwa-czesc-1/
  2.2 Słowiano-Aryjskie Wedy. O Wszechświecie i historii człowieka cz. 2 – Indianchinook
  https://indianchinook.wordpress.com/2015/02/08/slowiano-aryjskie-wedy-o-budowie-wszechswiata-i-historii-czlowieczenstwa-czesc-2/
  2.3 Wedy Słowiańsko-Aryjskie – Indianchinook
  https://indianchinook.wordpress.com/wedy-slowiansko-aryjskie/
  2.4 Arkaim – Kolebka Słowiańskiej Aryjskiej Cywilizacji – Słowianie Wiara Przyrodzona
  https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/04/07/arkaim-kolebka-slowianskiej-aryjskiej-cywilizacji/
  2.5 Cywilizacja Aryjska, Słowian i Lechitów – Kroniki Historyczne
  http://kronikihistoryczne.blogspot.com/2017/07/cywilizacja-aryjska-sowian-i-lechitow.html
  2.6 Prehistoryczny Wielki Potop – Racjonalista – Joanna Żak-Bucholc
  http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2356
  2.7 Jednak był potop – Wprost – Renata Karwat
  https://www.wprost.pl/tygodnik/4345/byl-potop.html
  2.8 Naukowcy ustalili dokładną datę Potopu – ZmianynaZiemi.pl
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/naukowcy-ustalili-dokladna-date-wspominanego-w-starym-testamencie-potopu
  2.9 Europejskie haplogrupy. Polacy, Słowianie, Europejczycy – Tropie
  http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/pol.npie.htm
  2.10 Krok po kroku do Modelu 31 – Ryszard Walo
  https://docplayer.pl/4866205-Ryszard-walo-krok-po-kroku-do-modelu-31.html
  2.11 Wikipedia Wolna encyklopedia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

  3. Filmy
  3.1 Hiperborea i Hiperborejczycy – kolebka prastarej cywilizacji –Tajemity
  https://www.youtube.com/watch?v=aD6vivpcmOY
  3.2 Szambala i północne wejście w głąb Ziemi –Tajemity https://www.youtube.com/watch?v=9JvWZ45qaqk
  3.3 Najstarsza Cywilizacja na Ziemi. Bakaratinianie – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=XABaCQhFrz8
  3.4 Kontynent Mu w Książce Misja – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=vJJuEHUowXI
  3.5 Edgar Cayce o Atlantydzie i historii Ziemi – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak https://www.youtube.com/watch?v=pBgT0f_a_Uc
  3.6 Ślady człowieka sprzed milionów lat – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=_AaVQETEAZs
  3.7 Nieznane pochodzenie ludzkości – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=7zwvQexQ0kk
  3.8 Świat przed upadkiem człowieka – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=eQ8a6R1cqNo
  3.9 Strategia istot pozaziemskich – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=lSsCcW5Nso4
  3.10 “Zatajona Prawda” – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=42-eIf38-vI
  3.11 Wyspa Wielkanocna. Zaginiony ląd Mu – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=_CbSobKmbng
  3.12 Gunung Padang. Ląd Mu – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=CccsLLqlxs0
  3.13 Nosiciele cywilizacji – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=UGuCYwbBu4Q
  3.14 Pochodzenie Arian Prasłowian – Edward Sławianin Leh
  https://www.youtube.com/watch?v=bBnglKRXqjY
  3.15 Genetyczna historia Słowian. Od 70 000 do 1250 p.n.e. – Historia 2.0
  https://www.youtube.com/watch?v=vJlsGpBAqBI
  3.16 Ariowie – Genetyka i rozprzestrzenianie się Słowian – Histslov video
  https://www.youtube.com/watch?v=YXHx0_lCwnA
  3.17 Słowianie cz.1. Najstarsza cywilizacja na świecie – Ewa Rawicz
  https://www.youtube.com/watch?v=bWCq6eotTzA
  3.18 Słowianie cz.2. Najstarsza cywilizacja na świecie-kultura Vinca – Ewa Rawicz
  https://www.youtube.com/watch?v=7jImvP7D_Eg
  3.19 Słowianie, cz.3 Pierwsze wytopy miedzi i inne kultury naddunajskie – Ewa Rawicz
  https://www.youtube.com/watch?v=wOOX-zuiGLA
  3.20 Słowianie cz.4a Najstarsze pismo – pismo prasłowiańskiej kultury Vinca – Ewa Rawicz
  https://www.youtube.com/watch?v=XJZUTpHWC0I
  3.21 Słowianie cz.4b Pismo Etrusków to pismo słowiańskie – Ewa Rawicz
  https://www.youtube.com/watch?v=52NKsD9mc-w
  3.22 Słowianie cz.5 Od Renu po Dniestr – Ewa Rawicz
  https://www.youtube.com/watch?v=e-tRG7rejEA
  3.23 Słowianie cz.6 Polskie piramidy – Ewa Rawicz
  https://www.youtube.com/watch?v=h0sKrGzx3HA
  3.24 Słowianie cz.7 Kurhany i Złoto Północy – Ewa Rawicz
  https://www.youtube.com/watch?v=PIwfanXjd_A
  3.25 Megality. Historia Sprzed 5500 lat – Krzysztof Paluszyński
  https://www.youtube.com/watch?v=DORM3KxSbc4
  3.26 Wedy i ludzkie DNA, Arkaim – Kolebka Aryjskiej Cywilizacji (1-6) PL – Treborok
  https://www.youtube.com/watch?v=ytM5NkTlg88
  https://www.youtube.com/watch?v=W6A4JLTceC0
  3.27 Ariowie Słowianie Imperium Lechii – Edward Sławianin Leh
  https://www.youtube.com/watch?v=AkY8F1qVYzI
  3.28 Scytia-Wenedzi czyli Początki Lechickie III – Edward Sławianin Leh
  https://www.youtube.com/watch?v=g3l0rv-5n2w
  3.29 Starożytne Królestwa Słowian Indoscytów i prof Vojslav Nikćiević – Edward Sławianin Leh
  https://www.youtube.com/watch?v=uow5EDUl8w4
  3.30 Kto sfałszował historię Słowian –Telewizja ATN – Mariusz Jabłoński
  https://www.youtube.com/watch?v=kikrjLCFaoI
  3.31 Odkłamanie historii Słowian. Bogowie Słowian –Telewizja ATN – Mariusz Jabłoński
  https://www.youtube.com/watch?v=avyADTi3Ph0
  3.32 Gdzie Odkryto Najstarsze Pismo w Historii Ludzkości – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=R6_8ATnq4Yg
  3.33 Supercywilizacja. Odkrycie Polskiego Naukowca – Nieznana Historia Świata
  https://www.youtube.com/watch?v=uYuJeKL10uE
  3.34 Dolina Indusu – Starożytne Imperium Harappanów – Historyczny Top
  https://www.youtube.com/watch?v=Qy4o_USJsxY
  3.35 Cywilizacje Przedsumeryjskie – wczesne kultury Mezopotamii – Historyczny Top
  https://www.youtube.com/watch?v=7WnyYISCN-I
  3.37 Starożytny Elam – Zapomniana cywilizacja – Historyczny Top
  https://www.youtube.com/watch?v=z67ni__ZMZQ
  3.38 Zagłada Sumerów czyli najazd Gutejczyków – Historyczny Top
  https://www.youtube.com/watch?v=D2-Kp1zs3-k
  3.39 Renesans Sumerów – Imperium III Dynastii z Ur – Historyczny Top
  https://www.youtube.com/watch?v=6y8EZoORqhQ
  3.40 Imperium Hetytów – indoeuropejska cywilizacja Anatolii – Historyczny Top
  https://www.youtube.com/watch?v=aUt9I6uLBlw
  3.41 Imperium Mitanni – Zapomniana cywilizacja – Historyczny Top
  https://www.youtube.com/watch?v=hiW1RM3z78s
  3.42 Persja Achemenidów – Największe imperium starożytności – Historyczny Top
  https://www.youtube.com/watch?v=N1GqddfLoig
  3.43 Kosmiczna Wiedza Starożytnych Cywilizacji – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=y2D6qOGuJAQ
  3.44 Bogowie. Dawni mieszkańcy Ziemi – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=JlMXlAYjKS8
  3.45 Tajemnica Zagłady Cywilizacji Doliny Indusu – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=YAsGOpzDNDw
  3.46 Mahabharata. Wedyjskie wojny ludzi i bogów – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=cotkucqxjIE
  3.47 Starożytne Indie: Vimany. Pojazdy bogów – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=hQ-gzgN4bwE
  3.48 Atomowe Wojny w Starożytności – Ślady i pisma – 4 Strefy Tajemnic
  https://www.youtube.com/watch?v=TtEU0WPDOhc
  3.49 Potop: Zaginione cywilizacje, Podwodna budowla – Ciekawostki i inne dziwy
  https://www.youtube.com/watch?v=xaOnJppgd1M
  3.50 Starożytne Cywilizacje które tajemniczo zniknęły – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=-Okk4liSG1E
  3.51 Nieznane i Zapomniane Starożytne Cywilizacje – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=OErgmU7cQe4
  3.52 Zaginione miasta – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=tzSN204233U
  3.53 Tajemnice pustyń – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=Vayg9hkfZBI
  3.54 Tajemnica Posągów z Wyspy Wielkanocnej – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=MkBWjPsY84Y
  3.55 Zagadkowe Ruiny Dawnych Budowli z Wysp Pacyfiku – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=pD53PPSYOPM
  3.56 Podziemne Budowle Longyou ze Starożytnych Chin – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=jMfF5P90PiE
  3.57 Odkrycie nowych tuneli pod Piramidą słońca w Bośni – Tajemity
  https://www.youtube.com/watch?v=Bt4nlt_PG1w
  3.58 Gdzie odkryto najstarsze budowle w historii ludzkości – 4 Strefy Tajemnic
  https://www.youtube.com/watch?v=5a1FWdETjQo
  3.59 Megalityczne budowle Daorson w Bośni i Hercegowinie – 4 Strefy Tajemnic
  https://www.youtube.com/watch?v=MQQ1pIbq_Z4
  3.60 Tajemnica Budowli ze Starożytnej Malty – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=z3YIH_leTAo
  3.61 Tajemnica Fortów w Szkocji – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=Jow3S0_kLXc
  3.62 Kres cywilizacji przedpotopowych – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=V6z5Zc7b_UA
  3.63 Zielona Sahara. Zaginione Miasta – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=UTJQfgJl_Bg
  3.64 Pustynia Sahara. Nieznana Cywilizacja – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=c6k_vjFuU5s
  3.65 Tajemnica Megalitycznych Budowli z Afryki – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=9gndAuDcMfg
  3.66 Zagadkowa Wiedza Dogonów – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=tBbJ0HkW_e0
  3.67 Opowieści o gigantach i smokach – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=5K-XYjMUDsc
  3.68 Skąd pochodzą Sumerowie – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=XgTSHc9cRcU
  3.69 Anunnaki. Bogowie Sumeru – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=wgXzlRw6KJ4
  3.70 Cywilizacja Sumeru – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=1R3A_X9DbFI
  3.71 Świątynie Czoga Zanbil w Elamie i Ain Dara w Syrii – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=cnj0C62idqM
  3.72 Tajemnice Sumeru: Wojny bogów cz.1– Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak https://www.youtube.com/watch?v=AXni6xce3ww
  3.73 Tajemnice Sumeru. Wojny bogów cz.2 – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=wSW1Sw0rPNw
  3.74 W Poszukiwaniu Edenu i Księga Urantii – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=gd0SesViK7Y
  3.75 Sumerowie – narodziny człowieka – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=AA8E_nC8uSw
  3.76 Stworzenie Człowieka | Historia Anunnaki – Marek Znowu Opowiada
  https://www.youtube.com/watch?v=-RpF7vHM-vY
  3.77 Biblia i UFO. Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj „Pismo święte” – Paweł Szydłowski
  https://www.youtube.com/watch?v=rkIrjLUIvIY
  3.78 Biblia i Sumerowie – Stworzenie Człowieka – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=S09P8j889o8
  3.79 Anunnaki i Bogowie Greccy – Niezwykłe Podobieństwa – Kosmiczne Opowieści https://www.youtube.com/watch?v=VLscqkdfgy0
  3.80 Bogowie Starożytnego Egiptu – Nieznane Fakty – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=njtBAS22vqo
  3.81 Technologia starożytnych Egipcjan – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=BzvK7uMJWXA
  3.82 Egipt. Nieznani twórcy cywilizacji – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=VrlbfQJNTKk
  3.83 Kim byli Egipcjanie – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=z-On7-u2yH4
  3.84 Nieznane dzieje Egiptu – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=AFq5erIqyTE
  3.85 Nubia. Kraj Piramid. Nieznana Historia – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=iS8v80AmAwE
  3.86 Piramidy w Gizie i Teoria Korelacji Oriona – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=6dWQfBPGsz8
  3.87 Tajemnica Zaginionego Labiryntu ze Starożytnego Egiptu – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=QgHWqrfqYGY
  3.88 Zaawansowana Medycyna w Starożytnym Egipcie – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=ZuXKLJlh6BI
  3.89 Niezwykły papirus egipski szokuje współczesną medycynę –Tajemity
  https://www.youtube.com/watch?v=MWiiHqYE8t8
  3.90 Niezwykła świątynia Kajlas – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=6vMjBWf3U84
  3.91 Świątynie wycięte w skale. Adżanta – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=hollWWZ9DKw
  3.92 Niesamowite Świątynie Indii. Mahabalipuram – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=KSX56wLzGCI
  3.93 Zagadka Niezwykłych Świątyń z Indii – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=o3-T-iU2CLU
  3.94 Zagadka Mahabalipuram – Budowle Starożytnych Indii – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=_29k8GFNsjc
  3.95 Zagadkowe Budowle i Komnaty Starożytnej Azji – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=UB2Nrekw1H4
  3.96 Sigirija – Zagadka Starożytnej Budowli na Szczycie Skały – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=Fe2fsy0ee0s
  3.97 Zagadka Zakazanej Komnaty w Złotej Świątyni – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=8mcholglur0
  3.98 Czy Sumerowie odkryli Amerykę. Analiza Historii – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=lTf45m5hgns
  3.99 Zaginione miasta bogów z Ameryki Północnej i Południowej – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=AUirb7jdVCc
  3.100 Zaginione Miasta w Dżungli – Amazonia i Buritaca – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=JaVr3l9E_N0
  3.101 Tajemnica Kamiennych Głów Cywilizacji Olmeków – Kosmiczne Opowieści https://www.youtube.com/watch?v=1NbcG2ZfqKY
  3.102 Posągi Atlantów z Tuli i Sekrety Tolteków – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=JLEwN2DNGwk
  3.103 Teotihuacan – Tajemnica Miasta Bogów – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=hgu8ADZ2324
  3.104 Najciekawsze Piramidy Majów – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=wQO9bS7SWTk
  3.105 Zagadka Niewyjaśnionych Budowli z Peru – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=km0-MPQe6ms
  3.106 Największa piramida na świecie – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=omv45tttG6Y
  3.107 Księga Urantii. Historia Cywilizacji na Ziemi – Nieznana Historia Świata
  https://www.youtube.com/watch?v=S_yFn5-Qh8E
  3.108 Księga Urantii. Powstanie Cywilizacji – Nieznana Historia Świata
  https://www.youtube.com/watch?v=W8rRxxrHnFU
  3.109 Kłamstwa nauki – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=lfX8l2YQcy0
  3.110 Korzenie Współczesnej Cywilizacji – Nieznana Historia Świata
  https://www.youtube.com/watch?v=M45DkHJx_Uk
  3.111 Powstanie życia na Ziemi – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=09cdKU7d7-4
  3.112 Powstanie Wszechświata – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=7ACs27SBO7Y
  3.113 Narodziny człowieka – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak
  https://www.youtube.com/watch?v=cMIfmvrovkQ
  3.114 Teoria Strun – Upadek Nauki – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=bxrynpIKLXQ
  3.115 Fizyka kwantowa i pramateria starożytnych – Nieznana Historia Świata
  https://www.youtube.com/watch?v=ttM5ln1EmOs
  3.116 Czy kosmici zaprojektowali nasz wszechświat – Kosmiczne Opowieści
  https://www.youtube.com/watch?v=jVHRmIGCZ34
  3.117 Czakry Ziemi i kanały energetyczne – Tajemity
  https://www.youtube.com/watch?v=SVbhmOqhpik
  3.118 Wyznanie wiary – Nassim Haramein – Wojtek Luciejewski
  https://www.youtube.com/watch?v=j30K8YLTNTs

 3. poray 27.02.2022 11:59

  dziękuję Adminie, tak jak napisałem wyżej, ponad 95% powyższych materiałów zawartych w bibliografii to współczesny new age i nadinterpretacje a nie materiały źródłowe
  Jedynym ewentualnym źródłem, które może uchodzić za minione (choć trwają nad tym dyskusje) jest Księga Welesa.
  Sumując w bibliografie, można wpisać jeszcze tysiąc pozycji typu filmiki i teksty z netu, na bazie tego co sobie kto uroi, tylko zupełnie nic to nie wnosi. Jest to bibliografia nadinterpretacji a nie badań w oparciu o rzeczowe dokumenty, artefakty, badania.

 4. dagome12345 28.02.2022 00:34

  W tych starożytnych historiach zawsze mnie rozbrajało łączenie super rozwiniętej cywilizacji przemierzającej glaktyke z blachymi problemami jakie napotykali gdy osiedlili się na ziemi. Jak choroby, wirusy, problemy z żywnością , budowanie osad rolniczych, tworzenie rasy niewolników ( czyli nas) aby pracowali w kopalniach zlota…….itd itd itd

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.