Dzieje Słowian i świata na tle religii – 48

Opublikowano: 13.09.2022 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka, Publikacje WM, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 1485

UFO w chrześcijaństwie

Większość osób sądzi, iż fenomen UFO dotyczy naszych czasów, kiedy to w latach 1940. zapoczątkowany został ten trend. Jednak obiekty UFO były obserwowane od tysięcy lat we wszystkich częściach świata.

Przykładowo – Cyceron, sławny rzymski mąż stanu, w pierwszym stuleciu p.n.e. opisał noc, w której widziano na nocnym niebie słońce i słyszano towarzyszące temu głośne hałasy. Ukazały się wtedy dziwne kule na niebie. Wcześniej Aleksander Wielki prowadząc kampanię w Azji Mniejszej obserwował UFO. Na ilustracjach średniowiecznego rękopisu z XII wieku przedstawiono UFO, które widziano we Francji w VIII wieku w czasie wojny z Sasami. Gobelin „Letni triumf” wykonany w Brugii w 1538 roku – przedstawia w lewym górnym rogu obrazu dwa charakterystyczne latające spodki. Na ilustracji geograficznego atlasu z 1630 roku przedstawiono dwa holenderskie okręty, które są świadkami przelotu dwóch świecących kul na niebie. Na obrazie z 1697 roku pokazano niezidentyfikowane obiekty latające nad Hamburgiem, jako dwa świecące koła. Moneta wybita we Francji w 1680 roku przedstawia dysk podobny do UFO.

Obrazy z UFO pojawiły się na długo przed fotografiami z XX wieku. Często obok przedstawienia Chrystusa lub Maryi na średniowiecznych obrazach można zobaczyć obiekty, które bardzo przypominają latające spodki. W czasie soboru nicejskiego zwołanego przez cesarza Konstantyna w 325 roku, także miała miejsce manifestacja UFO. Wtedy to została ustanowiona rzymska (łacińska i grecka) religia chrześcijańska. Świadczy to o związku i wpływie pozaziemskich cywilizacji na religię chrześcijańską i tworzący się pod egidą rzymską nowy Kościół chrześcijański (łaciński i grecki). Jest to przykład ingerencji pozaziemskich obcych kultur w rozwój i losy ludzkości.

Religia chrześcijańska gromadzi dzisiaj rzesze ludzi, jednak niewielu chrześcijan wie o korzeniach swojego wyznania. Analizując obrazy sakralne powstające od średniowiecza do VXIII wieku można stwierdzić, że w procesie kształtowania się omawianej religii brały udział istoty pozaziemskie. Autentyczność obrazów pochodzących z różnych epok, krajów i artystów, którzy nie byli ze sobą związani nie może budzić wątpliwości. Okazuje się więc, że Jezus mógł być członkiem jakiejś pozytywnej obcej kultury pozaziemskiej i został zesłany na Ziemię w jakimś konkretnym celu. Ale inni negatywni obcy przybysze wykorzystali Jezus i jego nauki do swoich celów. Okazuje się także, że religia chrześcijańska, stworzona przez Konstantyna jako system wierzeń, była promowana przez Obcych. Religia ta została stworzona na podbudowie męczeństwa i ofierze krwi, na zbawieniu przez śmierć i cierpienie. Jezusa ogłoszono Bogiem i stworzono religią zbudowaną na kłamstwie, krwi i ucisku.

W okresie średniowiecza, a później renesansu, powstawały różnego rodzaju obrazy chrześcijańskie, które nawiązywały do chrześcijaństwa w różnych jego etapach. Okazuje się, że na tych obrazach są zawarte elementy UFO – spodki i statki kosmiczne. Wszystkie te obrazy z UFO były namalowane przez różnych twórców i w różnych czasach, którzy nie mieli z sobą związku. Więc to są prace absolutnie oderwane od siebie. To daje przekonanie o autentyczności tych prac. Jest to dowód na to, że obcy cały czas interesowali się Jezusem i religią chrześcijańską.

Obraz namalowany w 1710 r. przez niderlandzkiego malarza Aerta De Geldera, który znajduje się w muzeum w Cambridge przedstawiający „Chrzest Jezusa”. Nad głowami Jezusa i Jana Chrzciciela unosi się dysk, który emituje widoczne na obrazie promienie w postaci smug światła bezpośrednio skierowane na te dwie główne osoby, które znajdują się wśród innych ludzi.

Dzieło namalowane przez Carlo Criverlliego w 1486 r. zatytułowane „Zwiastowanie” znajdujące się w Narodowej Galerii w Londynie. Widoczny jest obłok w kształcie dysku, który jest ewidentnie obiektem latającym. Statek wysyła promień światła który kierowany jest prosto na głowę Maryi.

Fresk z XVII w zatytułowany „Madonna ze świętym Giovannino”, znajdujący się mieście Mccheta (Mtskheta) w Gruzji w katedrze Sweti Cchoweli (Svetitskhoveli). Przedstawia Maryję w towarzystwie dwójki niemowląt, podczas gdy w tle tuż za Maryją znajduje się obiekt w kształcie dysku. Z boku stoi człowiek który spogląda na ten obiekt, co sugeruje że dysk na niebie jest autentyczny.

Kolejny fresk znajdujący się w katedrze Sweti Cchoweli (Svetitskhoveli) w mieście Mccheta (Mtskheta) w Gruzji. Dzieło powstało w XVII wieku. Obraz przedstawia ukrzyżowanego Jezusa W tle widoczne są rakietowe obiekty latające emitujące smugi ognia. W pojazdach ewidentnie są piloci, którzy obserwują scenę ukrzyżowania.

Kolejny obraz, jest to rosyjska ikona przedstawiająca „Narodziny Jezusa”, gdzie znów widać na samej górze, na środku tej ikony obiekt który emituje promienie w kierunku Jezusa. Znów ten sam motyw, pozaziemski obiekt latający i uwaga Obcych skoncentrowana na Jezusie.

Obraz zatytułowany „Gloryfikacja eucharystii” autorstwa włoskiego malarza Ventury Salimbeni, pochodzi z 1600 roku. Przedstawia Boga i Jezusa w scenie, gdzie obydwaj kierują urządzeniem wyglądającym jak sputnik w postaci kuli ziemskiej z antenami, a nad nimi unosi się gołębica. Na dolnym planie pokazane jest, że w sputniku siedzą kapłani i mędrcy sterowani duchowo przez eucharystię, której źródło jest na planie górnym. Występuje tutaj powiązanie religii z technologią.

Obraz zatytułowany „Ukrzyżowanie” znajdujący się w Kosowie w klasztorze Visoki Decani, namalowany w 1350 roku. Przedstawia ukrzyżowanie Jezusa, a po obu stronach widać rakietowe pojazdy latające w których ewidentnie są piloci obserwujący scenę ukrzyżowania. Przelatują ponad głowami innych ludzi. Są to obiekty rakietowe ponieważ emitują smugi ognia za sobą.

Obraz Paolo Uccello zatytułowany „La Tebaide”, włoskiego malarz okresu renesansu. Na tym dziele widać pomarańczowy statek obcych w postaci dysku, który przelatuje obok Chrystusa ukrzyżowanego. To może być również bezzałogowy dron poprzez który obcy obserwują scenę ukrzyżowania.

Obraz „Cud śniegu” autorstwa Masolino Da Panicale. Jezus i Maryja przybywają do Rzymu w latającym spodku w towarzystwie całej floty dyskopodobnych obiektów, które nadlatują w konkretnym szyku. Widać, że autor tego obrazu chciał przedstawić jakąś formę aktywności wielu pojazdów nadlatujących w szyku a na ich czele Jezus i Maryja w głównym pojeździe. Jak głoszą źródła, działo się to w czasie, gdy za pontyfikatu papieża Liberiusza spadł w sierpniu w Rzymie śnieg. Na obrazie papież ociera z niego fundamenty Bazyliki Santa Maria Liberinana.

Obraz z Belgi przedstawiający Mojżesza, który po otrzymaniu dziesięciu przykazań, jakby kłania się w podzięce przed obiektami latającymi które widać w tle. Jest to jasna sugestia, że „Dekalog” został przekazany przez istoty pozaziemskie. Jest to kolejny przykład tego, że w jakiś sposób obcy ingerowali w religię chrześcijańską. Należy podkreślić, że dziesięć przykazań jest to modlitwa która wywodzi się z religii egipskiej. Na sądzie Ozyrysa dusza spowiadała się ze swojego żywota i odmawiała te same dziesięć przykazań, tylko w czasie przeszłym („Księga umarłych”, 125 zwój).

Obraz „Tablica przy grobie Jezusa” znajdujący się w muzeum watykańskim w Rzymie. Według nieznanego artysty pokazany jest statek kosmiczny nad grobem Jezusa. Obraz ten przedstawia zmartwychwstanie Jezusa w obecności lub też z pomocą obcych istot. Mamy tutaj pokazaną ingerencję obcych, która jest z tym związana.

Domenico Ghirlandaio włoski malarz z XV wieku jest autorem kilku ciekawych dzieł sztuki które nawiązują do UFO i chrześcijaństwa. Obraz „Narodziny Jezusa” jego autorstwa pokazuje narodziny Jezusa, a u góry obrazu widoczne są trzy obiekty latające, które emitują promienie. Ze środkowego obiektu przerywaną linią jest zaznaczone jak promienie skierowane są prosto na główkę Jezusa. Tu znów powtarza się ten sam motyw ingerencji obcych w życie Jezusa.

Obraz „Sybilla i August” Domenico Ghirlandaio. Obraz przedstawia widok na Rzym. Przedstawiony jest cesarz August i Sybilla a nad nimi widać dużą kulę z promieniami jak kolce. Cesarz patrzy na latający obiekt a wyrocznia Sybilla wskazuje na niego, a dokładnie na znak IHS, który jest znakiem Jezusa. Tu mamy ewidentnie przedstawione to, że chrześcijaństwo jako religia i system wierzeń jest promowane przez pozaziemskie istoty. Oznacza to także, że postać samego Jezusa jest pozytywna bo on niósł mądrość i świadomość, na nowym zupełnie innym poziomie.

Obraz „Cud śnieg” Masolino da Panicale – malarza włoskiego z XV wieku – przedstawia Jezusa z Maryją na niebie nad cierpiącymi dobrze widać kilka latających spodków.

W obrazach tych jest jeden wspólny motyw, który przedstawia obce istoty związane z Jezusem, które przekazują mu energię, jak również osobą które są w jego towarzystwie. Są to istoty które towarzyszyły Jezusowi w czasie narodzin, śmierci i zmartwychwstania.

Jezus sam nie zostawił konkretnych spisanych nauk; bo on wiedział, że te nauki zostaną w późniejszych czasach w taki sposób przekazane, że powstanie kompletny galimatias i z oryginalnego znaczenia tych nauk nic nie zostanie. Porozumiewał się ze swoimi uczniami i z tymi którzy go słuchali za pomocą przypowieści. Czyli za pomocą symbolicznego języka dzięki któremu mógł w jakiś sposób dotrzeć do ludzi. Okazuje się, że nawet te przypowieści nie były aż tak skuteczne, bo nawet jego uczniowie którzy z nim przebywali nie rozumieli go do końca.

Dopiero w dzisiejszych czasach możemy powiedzieć, że słowa które on używał i zawarł w swoich przypowieściach, możemy rozszyfrować i zrozumieć. Jezus nie był aż tak popularny w swoich czasach kiedy żył. To była postać niezrozumiana. Żeby stworzyć religię na podstawie jego osoby było rzeczą niemożliwą.

Chrześcijaństwo bazuje na osobie Jezusa, ale w jaki sposób to się mogło stać. Nawet za czasów Jezusa wierzono w wielu bogów, istniały różne kulty i obyczaje. Jako takich przekazów dotyczących ceremonii czy celebracji świąt i symboli Jezus nie zostawił. Dlatego religia chrześcijańska bazuje na takich symbolach i obyczajach jakie panowały w kultach przedchrześcijańskich. Dlatego chrześcijaństwo jako system religijny jest ewidentnie religią przedchrześcijańską. Religią która nie ma nic wspólnego z osobą Jezusa.

Poszczególne aspekty tej religii wywodzą się z kultów innych dawnych religii. Nawet postać i historia Jezusa była opisywana tak, jak niektórzy królowie starożytni. Nie wiadomo czy dokonywał tych cudów, jak zostało to mu przypisane. Tego nie jest w stanie nikt dzisiaj stwierdzić. Badacze mówią, że „Nowy testament” zawiera ponad 200 sprzeczności, więc nie jest to jakieś źródło wiarygodne, na które można by się było z całą pewnością powoływać.

Mamy chrześcijaństwo, które czerpie swoje korzenie z przedchrześcijańskich, a nawet z prehistorycznych religii. I mamy Jezusa, którego życiorys jest mało znany, bo właściwie z Nowego Testamentu o życiu Jezusa dowiadujemy się bardzo niewiele. O podróżach do Indii i Tybetu oficjalnie nie mówi się nic. Natomiast poglądy Jezusa są bardzo spójne z buddyzmem. Postać Jezusa z całymi religijnymi obrzędami, ceremoniami i dogmatami nie ma nic wspólnego.

Chrześcijaństwo zawiera w sobie dwie sprzeczności, z jednej strony mamy bardzo pozytywną postać Jezusa, a z drugiej strony mammy religię chrześcijańską jako system wierzeń, który jest absolutnie nieadekwatny do osoby Jezusa. Jezus niósł rozwój świadomości, a chrześcijaństwo jako system religijny, świadomość ogranicza. Mamy więc dwie kwestie. Pierwszych Obcych i „białych” światłych mędrców, którzy chcą rozwoju. Drugich Obcych i „czarnych” kontrolerów, którzy realizują swoje cele przez manipulowanie ludzką świadomością.

Ciąg dalszy nastąpi

Autorstwo: Stan Rzeczy
Źródło: WolneMedia.net


TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.