Dzieje Słowian i świata na tle religii – 14

Opublikowano: 02.04.2022 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka, Publikacje WM, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 1397

Cywilizacja Atlantydy i Egiptu – drugi potop (8,3 tys. lat p.n.e.)

Po pierwszym potopie wielki mistrz – biały Kapłan z Atlantydy Ozyrys, wraz z żona Izydą, synem Horusem i grupą kapłanów osiedlili się w Dolnym Egipcie. W roku 9720 p.n.e. Ozyrys objął rządy jako cesarz i główny kapłan w Dolnym Egipcie oraz na północnym wybrzeżu Afryki. Obszar ten nazywany jest imperium lub cywilizacją Ozyrysa, wzorowaną na religii i cywilizacji Mu.

Przed potopem na obszarze obecnego Morza Śródziemnego nie było morza, lecz dolina z dużymi jeziorami i rzekami, obecnie zatopionymi. Jonia oraz Dolny Egipt stanowiły jeden ląd. Dolny Egipt w tym okresie był oddzielony od Górnego Egiptu płytkim Morzem Saharyjskim z wyspami, do którego od południa wpływał dzisiejszy Nil. Morze to był połączone od strony zachodniej z Atlantykiem.

Wcześniej w Egipcie rządził Marduk, który 13,92 tys. lat temu (11 920 lat p.n.e.) usunął z tronu swego ojca Ptaha/Enkiego i panował tam przez 1000 lat jako bóg uzurpator, przywłaszczając sobie tytuł boga Słońca Ra/Re. Potem musiał jednak uciekać przed radą bogów, którą rozzłościł tym, że podjudzał i doprowadził do ogólnoświatowego kataklizmu.
Po pierwszym potopie na południu w Górnym Egipcie rządził przyrodni brat Ozyrysa Set, wspomagany przez boga Marduka, czarnego Kapłana z Atlantydy. W 9270 roku p.n.e. Set podstępnie zamordował Ozyrysa, zasiadł na tronie i zjednoczył Egipt. W 8920 roku p.n.e. syn Ozyrysa Horus zabił Seta, objął rządy w Egipcie i panował do roku 8620 p.n.e. Przypomina to alegorię o Kainie i Ablu, gdzie czarny Kain – Set zabija swojego białego przyrodniego brata Abla – Ozyrysa. Po Horusie władzę w Egipcie objęła druga dynastia bogów – Thot i 11 bogów.

Thot/Ningiszzida syn Enkigo/Ptaha założył 16 tys. lat temu (14 000 lat p.n.e.) kolonię Atlantów w Dolnym Egipcie oraz stolicę Sais. Zaprojektował i nadzorował budowę Wielkiej Piramidy w Gizie po pierwszym potopie 10 500 lat p.n.e. W tym okresie w Erze Lwa (10 860 – 8700 lat p.n.e.), został mechanicznie wycięty ze skały posąg Sfinksa. Następnie Anunnaki wybudowali na tym płaskowyżu drugą i trzecią piramidę. 8620 lat p.n.e. Thot zastąpił ojca Enki/Ptaha obejmując władzę w zniszczonym Egipcie po zakończeniu pierwszej wojny piramidowej.

Po drugim potopie 8300 lat p.n.e. Thot niejako wydobył Egipt z wody. Zbudował tamy, śluzy i kanały melioracyjne. Wyremontował Wielką Piramidę. Wprowadził w Egipcie wierzenia z kontynentu Mukulia – Mu i zasady organizacyjne z Atlantydy, z czasów jej świetności.

Po pierwszym potopie Atlantyda jako imperium nie przestała istnieć. Została zatopiona ostatnia z jej głównych wysp na Atlantyku Poseida, ale imperium przetrwało. Zostało odbudowane w Ameryce Środkowej z centrum w rejonie Karaibów i Florydy, z dwiema największymi wyspami Kubą i Haiti. Również odbudowały się dawne cywilizacje na pozostałych kontynentach. W Afryce odbudowała się cywilizacja egipska, w Mezopotamii prehistoryczny Sumer. W Eurazji od Iranu po Indie, i od środkowej Europy do środkowej i południowej Azji drugie Imperium Ramy. Również w Europie, nad Atlantykiem i w basenie powstałego Morza Śródziemnego życie się odbudowało.

Obszar Atlantydy rządzony był przez Unię, inaczej Ligę Atlancką (Atlantycką), która składała się z siedmiu królów. Natomiast trzej pozostali królowie, którzy rządzili na trzech znanych kontynentach w Europie, Azji i Afryce, nie uznawali zwierzchnictwa Atlantydy i odmówili udziału w Unii Atlanckiej.

Unia Atlancka w roku 8920 p.n.e. rozpętała kolejną wojnę, zwaną pierwszą wojną piramidową, w celu podbicia i podporządkowania sobie pozostałych trzech kontynentów i to w całości. Było to ich dążenie od tysiącleci. Pretekstem było zabicie Seta przez Horusa w zemście za zamordowanie jego ojca Ozyrysa. Wojna ta została wywołana przez młodsze pokolenie bogów z rywalizujących klanów Enliliów i Enkitów.

Jedną stroną konfliktu był syn Seta, który stał na czele Unii Atlanckiej, obejmującej także siły prehistorycznego Sumeru. Wspomagany przez czarnego Kapłana Marduka (Lucypera) oraz upadłych gadzich i ludzkich renegatów. Przypomina to obecny Sojusz Północnoatlantycki (NATO) na czele z USA i Izraelem. Drugą stroną był Horus władca prehistorycznego Egiptu, sprzymierzony z Ramą, imperatorem i głównym kapłanem aryjskiego drugiego a wcześniej pierwszego Imperium Ramy, ze stolicą w Mohendżo-Daro w Indiach. Przypomina to obecny słowiańsko-aryjsko-hinduski i chiński Daleki Wschód.

Zacięte walki z Atlantami o dominację nad całym światem trwały z przerwami kilkaset lat na wielu frontach. W Europie, w Egipcie i północnej Afryce, w Indiach, środkowej i południowej Azji, na Bliskim Wschodzie, a także w Mezoameryce i południowej Ameryce. Wojna toczyła się praktycznie na całej kuli ziemskiej.

Bogowie w tej wojnie wykorzystali wszelką wysoko rozwiniętą technikę, jak statki powietrzne z napędem konwencjonalnym i antygrawitacyjnym, rakiety, „ogniste” pojazdy rakietowe, wielostopniowe rakiety kosmiczne. Wykorzystano wysoko rozwiniętą technicznie broń masowego rażenia, taką jak broń atomowa, laserowa i inna. Siły Unii Atlanckiej posiadały wyżej rozwiniętą technikę wojenną. Natomiast mistrzowie i nauczyciele w drugim Imperium Ramy, zwani Ryszi, byli bardziej rozwinięci duchowo, potrafili zabijać na odległość, tylko siłami psychicznymi.

Po obu stronach tysiące ludzi zostało zaangażowanych przez bogów w tej wojnie. W walkach i z ich powodu zginęły setki tysięcy ludzi i zwierząt. Cała Ziemia została doszczętnie zniszczona, wypalona, a w niektórych miejscach zamieniona w pustynie. W walkach użyto między innymi broni atomowej – znaleziono rozbite, spalone, stopione i napromieniowane szczątki rozległych obszarów, ruin osad, miast i fortyfikacji na terenach: Wysp Brytyjskich, Europy, Afryki, Azji, Ameryki i Australii.

Hinduska „Mahabharata” opisuje starożytne wojny i broń jaka była używana. W opisach tych potężne oręże bogów to broń nuklearna, a żelazne błyskawice – to rakiety. Słupy dymu i płomień jaskrawszy od tysiąca słońc – to jądrowe i termojądrowe (w tym neutronowe) wybuchy. W „Mahabharacie” opisano rakietowo-jądrową wojnę.

Ostatecznie drugie Imperium Ramy było zmuszone skapitulować. Ale tego gadzim istotom było mało. Nad Ziemią był zbudowany firmament lodowy, który chronił ją od szkodliwego promieniowania kosmicznego. Aby dobić przeciwnika, Marduk wraz z synem Seta i Sumerami chcieli uszkodzić ten firmament, aby zatopić przeciwnika na jego terenie. W rezultacie 10,3 tys. lat temu (8300 lat p.n.e.) cały firmament lodowy zapadł się i zalał Ziemię wodami drugiego potopu. Ten potop był ostatnim globalnym potopem na Ziemi, niezależnie od tego występowały także w różnych rejonach Ziemi potopy lokalne. Lokalne potopy wystąpiły w rejonie Morza Śródziemnego i Czarnego około 5500 lat p.n.e., oraz w Mezopotamii około 3500 lat p.n.e. W „Biblii” jako globalny został opisany drugi potop, natomiast potopy lokalne z rejonu Bilskiego Wschodu również zostały w ten opis wplecione. Na przestrzeni dziejów historie wszystkich tych potopów zlewają się w jedną całość.

Nie było zwycięzców w tej wojnie. Obie cywilizacje, Atlancka i Aryjska przestały istnieć. Ziemia została całkowicie zdewastowana, zniszczeniu uległo 70 procent powierzchni Ziemi. Pod wodą znalazło się aż 25 mln km kwadratowych terenów nadbrzeżnych w wyniku podniesienia się poziomu mórz i oceanów. Poziom wód wzrósł już na stałe. Na starożytnych mapach widać różnicę poziomu morza z przed potopu o 120 metrów poniżej dzisiejszych nadbrzeży. Potop był zjawiskiem globalnym i objął swym zasięgiem całą planetę, dlatego we wszystkich kulturach istnieją jego podobne opisy.

Przed drugim potopem, Ziemianie żyli przeciętnie około 1000 lat, oraz byli wyżsi, a wszystko to ze względu na istniejący ochronny firmament lodowy rozciągający się nad Ziemią. Były to gęste warstwy zamrożonej pary wodnej otaczające Ziemię, podobnie jak niektóre inne planety naszego Układu Słonecznego. Dzięki nim oraz większej ilości tlenu, na planecie panował subtropikalny klimat z bujną zieloną roślinnością. Po zniszczeniu firmamentu lodowego nastąpiła zmiana ziemskiej atmosfery i wzrosło promieniowanie kosmiczne. Rozpoczął się proces mutacji ciał ludzi. DNA rasy ludzkiej zostało uszkodzone i zmienione, z dotychczasowych 12 helis genetycznych do 2. Zmniejszyły się ich zdolności umysłowe, zmalał wzrost, a także długość życia. Na dowód mogą posłużyć zapisy biblijne przepisane z tekstów sumeryjskich i ugaryckich, że przed potopem patriarchowie żyli około 1000 lat a po potopie ich długość życia stopniowo się skraca do 100 lat.

Wedyjska „Księga mądrości Peruna”, przepowiada zniszczenia jakie nastąpią na Ziemi. Przedstawiony opis dotyczy zniszczenia księżyca Fatty, jak również jest mowa o skażeniu środowiska, od pyłów wulkanicznych i kosmicznych, jak również skażeniu radioaktywnym spowodowanym globalną wojną nuklearną: „Gdyż wykorzystają ludzie siłę żywiołów Midgard- Ziemi i zniszczą mały księżyc i świat swój piękny. I obróci się wtedy swaroży krąg i przerażą się ludzkie dusze. Wielka noc okryje Midgard-Ziemię i ogień niebieski zniszczy liczne brzegi Ziemi. Tam, gdzie kwitły piękne ogrody, będą rozciągać się wielkie pustynie. Zamiast życiodajnego lądu będą szumieć morza, a tam, gdzie pluskały się fale mórz, pojawią się wysokie góry, pokryte wiecznymi śniegami. Ludzie zaczną chować się przed deszczami otrutymi, śmierć niosącymi, w jaskiniach i żywić się zaczną ciałem zwierząt, gdyż owoce drzewne trucizną wypełnią się i liczni ludzie umrą skosztowawszy ich do jedzenia. Otrute strumienie wody przyniosą wiele śmierci dzieciom rasy wielkiej i potomkom rodu niebieskiego, i cierpienia ludziom przyniesie pragnienie”.

„Wedy” podają, że pozostali przy życiu kapłani wielu narodów podjęli wspólną decyzję o ukryciu wiedzy technicznej, dotyczącej wszystkich rodzajów broni i systemów zniszczenia, prowadzących do zagłady mnóstwa ludzi i narodów. Osiągnięcia technologiczne w niektórych dziedzinach winny być utrzymywane w tajemnicy, aby nie zostały użyte przeciwko ludzkości. Uważano, że wysoko rozwinięte technologie mogą być wykorzystane dla dobra danego kraju tyko wtedy, gdy znajdą się w rękach decydentów o wysokim rozwoju duchowym i moralnym. Atlanci i ich bogowie tą wiedzę otrzymali nieprawnie, oni do tej wiedzy nie dorośli, oni tą wiedzę wykradli.

Ciąg dalszy nastąpi

Autorstwo: Stan Rzeczy
Źródło: WolneMedia.net

13

TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1 wypowiedź

  1. rici 02.04.2022 22:46

    Podobne opisy znalazlem w “Nexusie” nr. 41 z 2005 roku, taki artykol pt. “starozytne miasto pod piaskami Gizy” Naprawde super.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.