Droga do sukcesu

Opublikowano: 20.07.2018 | Kategorie: Publicystyka, Społeczeństwo

Liczba wyświetleń: 1168

Jestem Czechem i składam hołd swojej Ojczyźnie, swojej rodzinie i swoim korzeniom. W tym roku kończę 30 lat, a problemy z którymi boryka się mój naród trapią mnie od prawie 10 lat. W ciągu tego czasu zdążyłem się wiele nauczyć i wiele spraw zrozumieć, a ponadto stałem się świadomy pewnych istotnych kwestii, np. zrozumiałem, że problemy przeciętnego Czecha są tożsame z problemami jakiegokolwiek innego Europejczyka. Uświadomiłem sobie, jak ważne jest moje europejskie dziedzictwo i stałem się dumnym Europejczykiem.

Człowiek jednak uczy się całe życie. Nie ma nic złego w tym, że popełniło się błędy, dopóki wyciąga się z nich odpowiednie wnioski i nie popełnia się tej samej pomyłki po raz drugi. Jeszcze ważniejszym jest słuchać osób które na swoich błędach zdążyły się już nauczyć, a które chcą podzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Chociaż nie mam jeszcze całej potrzebnej wiedzy i wciąż mam przed sobą wiele pomyłek i potknięć, to chciałbym podzielić się z Wami moimi odkryciami które mogą okazać się pomocne podczas rozbudowania Waszych własnych stowarzyszeń lub ruchów.

Wiara, wytrwałość i profesjonalizm to trzy elementy, które same w sobie nie wystarczą do odniesienia sukcesu, jednak z własnego doświadczenia wiem, że są one jego trzema głównymi filarami. Po ponad dziesięciu latach działalności zamierzam z nich korzystać podczas budowania przeze mnie nowego ruchu; ruchu, który będzie obecny przy odrodzeniu naszego narodu oraz – jeśli nam się poszczęści – przy odrodzeniu wszystkich Europejczyków.

1. Wiara

Mówiąc o wierze nie mam teraz na myśli wiary religijnej, tylko wiarę swoje ideały (światopogląd), w ludzi (przyjaźń) i w lepszą przyszłość (nie tylko dla siebie). Wiara religijna może zarówno okazać się być szkodliwa jak i bardzo pomocna. Zależy to od tego, jak dana osoba ją interpretuje. Wiara religijna nie jest ona jednak do odniesienia sukcesu niezbędna.

1.1. Stabilny światopogląd

W przeciwieństwie do wiary religijnej, stabilny światopogląd jest nieodzownym warunkiem sukcesu. Dla naszego ruchu pełni on tą samą rolę, co zbiór praw i zasad dla państw i obywateli. Stabilny światopogląd jest dla naszego ruchu gwarantem porządku i asekuracji; czymś, z czym ludzie mogą się identyfikować, a dzięki czemu ruch będzie mógł rozwijać się na solidnej podstawie o niezachwianych fundamentach ideowych.

1.2. Przyjaźń

Przyjaźń jest kluczowym elementem dobrze funkcjonujących ruchów i organizacji. Im bardziej przyjazne są relacje międzyludzkie, tym lepszy wpływ będą one miały na ostateczne wyniki ich pracy. Choć zależność między jednym a drugim nie jest tu bezpośrednia, to zawsze jest to sposób na osiągniecie lepszych efektów. Choć przyjaźń nie jest tu niezbędna, to bez niej wszystko będzie bardziej zawiłe, wymagające i niepewne. Pamiętajmy, że prawdziwa przyjaźń rodzi się podczas wspólnego zażegnywania kryzysowi wychodzenia z trudnych sytuacji, wspólnego spędzania czasu w ramach rozmaitych zajęć (tak intelektualnych, jak i fizycznych), oraz nie mniej ważnej walki toczonej przeciwko wspólnemu wrogowi.

1.3. Wizja lepszej przyszłości

Wizja lepszej przyszłości jest tak naprawdę celem naszej drogi. Wyrasta ona ze stabilnego światopoglądu i jest jego doskonałym owocem. Wizja ta powinna pobudzać do działania każdego aktywistę i aktywistkę walczących nie tylko ze względu na siebie, ale i na swoje potomstwo. Kto to zrozumie, ten nigdy nie będzie mógł wycofać się z walki, gdyż byłoby to jednoznaczne ze zdradą tak swoich najbliższych, jak i samego siebie. Bo co może być motywować do walki bardziej niż chęć zapewnienia swoim dzieciom, które to będą dzierżyć pochodnię naszego dziedzictwa gdy nas samych zabraknie, możliwości życia w normalnym świecie?

Ten powód naszej walki ukazuje całkowity fałsz tego, co mówią o nas nasi wrogowie. Jesteśmy uznawani za ludzi nienawistnych i pełnych gniewu wynikającego z głupoty i ignorancji. W rzeczywistości jesteśmy wypełnieni miłością do naszych swojaków i potomstwa. Miłość tama swe źródło w rozumieniu wagi naszej walki i ze zdania sobie sprawy z tego, w jak poważnej sytuacji znajduje się teraz XXI-wieczny Europejczyk.

2. Wytrwałość

Ten filar można podzielić na dwa niemal równie ważne części: wytrwałość fizyczną i psychiczną. Ta druga jest jednak nieco ważniejsza.

2.1. Wytrwałość fizyczna

Każdy rodzi się z inną gamą talentów. Niektórzy walczą przy użyciu mięśni, inni – przy użyciu swojego intelektu. Każdy sprawnie funkcjonujący ruch musi mieć w swoich szeregach i jednych, i drugich. Zagrożenie dla Systemu rodzi się tam, gdzie przedstawicielu obu grup mają obowiązki adekwatne do swoich predyspozycji.

Mimo wszystko każdy w ciągu swojego życia może znaleźć się w sytuacji, która będzie dla niego fizycznym wyzwaniem. Często zaobserwować możemy, że im bardziej dany ruch rośnie w siłę i im mocniejszą zdobywa pozycję w opozycji swojego kraju, tym częstsze i brutalniejsze stają się ataki na niego i jego członków ze strony demokratycznego, bardzo często lewicowego mainstreamu. Gdy taki atak zostaje wymierzony w osobę nieprzygotowaną do skutecznej obrony, niebezpieczeństwo i strach przed powtórzeniem się tego typu mogą sprawić, że nie będzie ona w stanie kontynuować pracy w ramach ruchu. Zjawisko to może doprowadzić do osłabienia całej organizacji.

Poza nabyciem umiejętności samoobrony, istotnym jest też to, że wyćwiczone, sprawne ciało jest mniej podatne na zmęczenie, obrażenia i inne czynniki, które są w stanie negatywnie wpływać na działalność danej osoby w ramach ruchu. Z tego względu nie należy lekceważyć tej kwestii i trzeba prowadzić odpowiednią aktywność fizyczną. Z kolei gry zespołowe i wspólne akcje w terenie rozwijają i cementują przyjaźnie.

2.2. Wytrwałość psychiczna

Wytrwałość psychiczna jest ściśle powiązana z wytrwałością fizyczną; składają się one na jedną całość. Rozwój fizyczny zawsze niesie za sobą poprawę stanu psychicznego, choć w mózgu podświadomie zachodzą złożone procesy, których nie potrafimy zrozumieć czy kontrolować. Procesy te, w wypadku znalezienia się w niefortunnych sytuacjach życiowych, mogą mieć fatalne skutki, takie jak tymczasowe lub permanentne zniechęcenie się do aktywizmu, spadek pewności siebie, utratę motywacji, wiary w słuszność Sprawy itd.

Nigdy nie lekceważmy ryzyka, jakie niosą za sobą obniżone morale czy skutki akcji zakończonych porażką. Zwracajmy uwagę na plotki, nieszczerość i lekceważenie moralności. Utrwalajmy znajomości przy pomocy gier, sportu, muzyki i wspólnie spędzonego czasu. Nie bójmy się pomóc przyjacielowi czy przyjaciółce w potrzebie i nie bójmy się przed nimi otworzyć.

3. Profesjonalizm

Profesjonalizm jest nieodzownym warunkiem sukcesu. Ruch może funkcjonować bez pieniędzy czy wysokiej liczebności, ale nigdy bez profesjonalizmu swoich członków na wszystkich szczeblach organizacji. Profesjonalnie wykonana praca nie musi być płatna. Musi natomiast być wykonana przy pomocy odpowiednich metod i mieć oparcie w odpowiedzialności. Każdy człowiek profesjonalną pracę musi zacząć od zdania sobie sprawy z tego, że każda czynność i każdy proces ma logiczne przyczyny i skutki. Każdy krok można zaplanować, a każdą sytuację można przewidzieć. Profesjonalną pracę poznaje się po tym, że nic ona nie pozostawia działaniu przypadku.

3.1. Ustalenie celów

Nikt nie osiągnie sukcesu jeśli nie jest go w stanie zdefiniować. Dążenie do niego bez posiadania jego definicji jest jak budowanie domu nie posiadając projektu architektonicznego lub uczenie klasy nie przygotowawszy programu zajęć. Skutki nigdy nie pokryją się z oczekiwaniami, a w niektórych wypadkach nawet pogorszą sytuację.

Dlatego właśnie nie należy zbytnio angażować się w impulsywną, nieprzemyślaną działalność i najpierw zastanowić się nad tym, jakie poszczególne cele musisz osiągnąć, aby zrealizować ten główny. Nasze cele powinny być realistyczne i rozsądne, ale zarazem wymagające i niełatwe. Niepełna realizacja trudnego celu daje większe korzyści niż pełna realizacja zadania w ramach którego nie trzeba było się wysilać.

3.2. Trzymanie się ustalonych konceptów

Ustalenie odpowiedniego celu nie poskutkuje same w sobie, gdyż należy także ustalić odpowiednią drogę do niego. Murarz może wiedzieć jak ma wyglądać budowany przez niego dom, ale nie zbuduje go bez projektu architektonicznego. Ten przykład można odnieść do wszystkiego. Mówiąc prościej, bez odpowiedniego konceptu ścieżka będzie długa i kręta i nie będzie nawet gwarantować dotarcia do celu. Prawdziwe jest powiedzenie, że zły plan jest lepszy od żadnego. Zostawmy nieprzemyślaną akcję amatorom i głupcom. Nasza Sprawa jest ważna i szlachetna i dlatego wymaga taktownych ruchów. Jeśli obchodzi Cię rozwój europejskich ruchów nacjonalistycznych i dotyczące ich aktualności, to z pewnością znajdziesz potrzebne inspiracje dla własnych projektów.

3.3. Jawne działanie

Choć niektóre akcje i sytuacje wymagają od nas anonimowości, a dużo ważnej pracy można wykonać bez ujawniania się, to ruch, jego członkowie i – co najważniejsze – jego przywódcy nie mogą pozostać w podziemiu jeśli chcą dotrzeć do mas. Ludzie muszą mieć poczucie wspólnoty z popieraną przez nich organizacją, a do tego potrzebny im kontakt, który umożliwi im porozumienie się z nim, promowanie go itd. Poza tym naturalnym jest, że ludzie podziwiają ludzi o poglądach z którymi się utożsamiają, a w każdym razie popierają. Historia potwierdza, że twarze i osobistości potrafią porwać masy i tworzyć historię.

Niniejszy tekst był krótkim podsumowaniem moich spostrzeżeń. Mam nadzieję, że okażą się one Wam pomocne w odnalezieniu własnej drogi i inspiracji. Artykuł ten nie wyczerpuje tematu, jednak na kompletną publikację nie ma tu miejsca, a ja sam nie czuję się osobą wystarczająco kompetentną do napisania jej. Jednak przekazywanie i otrzymywanie doświadczenia i swoich spostrzeżeń jest niezbędnym warunkiem sukcesu każdej jednostki, i to właśnie to było potrzebą na której oparłem napisanie tego artykułu.

Różne kraje mają różne warunki i narody, lecz bez względu na to wiara, wytrwałość i profesjonalizm będą wszędzie skuteczne. Szczególnie Wy – młodzi, niezrzeszeni jeszcze nacjonaliści – weźcie sobie moje słowa do serca i pamiętajcie o nich budując własny ruch lub wstępując do już istniejącego. Jako Europejczycy mamy jeszcze dużo pracy zanim będziemy w stanie wyzwolić się spod obcych mocarstw i zorganizowanych grup. Nasza praca jest wymagająca, lecz konieczna. Jeśli wszyscy będziemy kroczyć tą samą ścieżką, to prędzej czy później dotrzemy do celu.

Autorstwo: Jakub Svoboda
Źródło oryginalne: Spear-National.org
Tłumaczenie i źródło polskie: 3Droga.pl


TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.