Czym jest Wielki Reset?

Opublikowano: 22.05.2021 | Kategorie: Polityka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 1596

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało niedawno filmik promujący Wielki Reset, w którym odnosi się do teorii spiskowych wokół niego. Rezultat – dziwaczny, orwellowski filmik, który zapowiada śmierć kapitalizmu, jaki znamy.

Wideo „Czym jest Wielki Reset?” to dziwaczny kawałek PR i propagandy. Na pierwszy rzut oka wydaje się mówić „nie martwcie się o Wielki Reset, bardzo was kochamy”. Jednak poprzez przymusowe słowa i potężne symbole, wiadomość, którą większość ludzi otrzymuje, brzmi: „robimy to… czy wam się to podoba, czy nie”.

Poprzez swój protekcjonalny ton i obcesowe, zbyt uproszczone sformułowania, filmik ten jest w zasadzie o elicie mówiącej do chłopów, zwłaszcza tych, którzy ośmielają się kwestionować jej plany. I jeśli celem tego filmu było uspokojenie obaw związanych z Wielkim Resetem, to poniósł on sromotną porażkę. Dowód: Około 99,9% komentarzy na „YouTube” jest skrajnie negatywnych.

To wideo jest ważne i warte przeanalizowania z kilku powodów. Po pierwsze, został wyprodukowany przez samo Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Jak stwierdzono w kilku poprzednich artykułach, WEF jest jedną z tych niedemokratycznych elitarnych organizacji, które ustalają politykę społeczną i gospodarczą na poziomie globalnym. Innymi słowy, jeśli WEF opublikuje film o czymś, to ma moc, aby to faktycznie się wydarzyło. W rzeczywistości prawdopodobnie już się to dzieje.

Po drugie, nie jest to jeden z tych pełnych dobrego humoru filmów typu „walczmy razem z pandemią”. W rzeczywistości zapowiada on „śmierć kapitalizmu, jaki znamy” – właśnie tymi słowami. Zapowiada drastyczne, historyczne i strukturalne zmiany na poziomie globalnym. Zapowiada Nowy Porządek Świata.

Tak brzmi opis filmu na „YouTube”: „Pandemia radykalnie zmieniła świat, jaki znamy, a działania, które podejmujemy dziś, pracując nad odzyskaniem zdrowia, zdefiniują nasze pokolenie. Dlatego właśnie Światowe Forum Ekonomiczne wzywa do stworzenia nowej formy kapitalizmu, takiej, która stawia ludzi i planetę na pierwszym miejscu, kiedy wspólnie odbudowujemy świat po epidemii COVID-19”.

Już pierwsze zdanie tego opisu wyznacza nadrzędną narrację: pandemia zniszczyła świat, a elita ma zamiar to naprawić. Jednak opis ten zawiera jedno rażące przeoczenie. Sama pandemia nie „radykalnie zmieniła świat” – to reakcja na nią go zmieniła! I ta reakcja była podyktowana przez tę samą elitę, która teraz poucza nas o Wielkim Resecie.

Zamiast zająć się pandemią w sposób wyważony i ukierunkowany, skupiając się na ludziach, którzy są rzeczywiście zagrożeni, elita nalegała na zamknięcie małych i średnich przedsiębiorstw na wiele miesięcy, likwidując przy tym miliony miejsc pracy. W międzyczasie pozwolono elitarnym megakorporacjom rozwijać się.

Następnie, po duszeniu mas przez prawie cały rok, WEF mówi, że system jest zepsuty. Ale to oni go złamali. A zanim go złamali, byliśmy w trakcie najdłuższego ożywienia gospodarczego w historii. Nie twierdzę, że kapitalizm, jaki znamy, jest doskonały. Jednak przedstawia się nam „rozwiązanie” problemu, który oni celowo stworzyli. Krótko mówiąc: porządek z chaosu.

Zazwyczaj działania PR elitarnych organizacji ukrywają swoje prawdziwe intencje za pomocą kwiecistych słów i bezsensownych zdań. Ale ta rzecz jest rażąca. Oczywiście, musi się to zacząć od kompletnej obsesji elit na punkcie oglądania całego świata w maskach. Są szczególnie podekscytowani, gdy noszą je dzieci.

Na początku filmu widzimy grupę ludzi zakładających maski w półrytualny sposób – znak podporządkowania się elitom. Następnie słyszymy Sekretarza Generalnego ONZ, Antonio Guterresa, który opisuje pandemię jako „szansę”. W dziwnym ujęciu, które zawiera masywny księżyc w pełni, Guterres mówi o „nadziei” przyniesionej przez szczepionki. Dodaje również: „nie ma szczepionki dla naszej planety, natura potrzebuje ratunku”. Innymi słowy – jeśli histeria COVID kiedykolwiek przeminie, natychmiast zostanie zastąpiona przez histerię globalnego ocieplenia.

Następnie filmik raczy nas obrazem rozpadającego się budynku, a narrator mówi: „Gdy wszystko się rozpada, możemy zmienić kształt świata w sposób, w jaki wcześniej nie było to możliwe”. To potężny, niemalże podprogowy obraz. W przeciwieństwie do powyższego budynku, świat jest w rzeczywistości poddawany kontrolowanemu wyburzeniu. I to oni sami podłożyli dynamity. Dlaczego?

Narrator mówi: „To dlatego tak wielu wzywa do Wielkiego Resetu”. Ale to kłamstwo, bo nikt (z wyjątkiem elit) nie wzywa do Wielkiego Resetu. Wszyscy (z wyjątkiem elit) wzywają do całkowitego przywrócenia wolności.

Następnie, w dziwacznym zwrocie akcji, narrator mówi o tym, jak Wielki Reset brzmi jak spisek. „Wielki Reset? To brzmi bardziej jak bingo na słowa maskujące jakiś nikczemny plan dominacji nad światem”. Podczas gdy te słowa są wypowiadane, wyświetlane są potężne symbole.

Podczas gdy ten obraz ma na celu ośmieszenie teorii dotyczących Wielkiego Resetu, w rzeczywistości przedstawia on, z względną dokładnością, co Wielki Reset by osiągnął – ręka elity pociągająca za sznurki globalnej gospodarki.

Następnie, fałszywa gazeta z nagłówkiem: „Plan globalnej elity na twoją przyszłość”. I znów, choć nagłówek ten ma być skierowany do krytyków, to jednak jest on również nieświadomie przyswajany przez widzów w pierwszym stopniu. Treść tego fałszywego artykułu jest dość odkrywcza: Wielki Reset jest dobrze udokumentowany. Wielki Reset został nazwany teorią spiskową i część z nich brzmi jak teoria spiskowa, ale wszystko co wiemy na ten temat pochodzi od samych globalnych elit, które były dość otwarte na ten temat. „To nie jest teoria spiskowa, to jest dobrze udokumentowany ruch wśród wielu najpotężniejszych ludzi na świecie”, mówi Justin Haskins, dyrektor redakcyjny Heartland Institute i wiodący autorytet w dziedzinie Wielkiego Resetu, „zasadniczo jest to radykalna i kompletna transformacja wszystkiego, co robimy w naszym społeczeństwie”, dodaje Haskins, „zmieni to sposób, w jaki oceniane są firmy, zmusi firmy do realizowania lewicowych celów”.

Wielki Reset został ujawniony na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii, gdzie wielu z najpotężniejszych ludzi na świecie udaje się, aby zaproponować rozwiązania światowych problemów. Stwierdzili oni, że pandemia koronawirusów jest historyczną okazją do zmiany sposobu funkcjonowania świata. Pandemia COVID-19 jako „okazja”, aby zmienić wszystko.

Wideo Światowego Forum Ekonomicznego ostrzega: „W tej chwili stoimy w obliczu kryzysu o międzynarodowych proporcjach. Będzie on miał na nas długotrwały wpływ”. A ich rozwiązaniem jest zasadniczo globalny socjalizm. Pomyśl o Zielonym Nowym Ładzie połączonym z restrykcjami blokady COVID-19 i dorzuć coś, co nazywa się Czwartą Rewolucją Przemysłową, w której technologia ma radykalnie zmienić sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Haskins mówi: „Elity, technokraci w społeczeństwie, najbardziej wykształceni ludzie”, widzą w tym szansę na „kontrolowanie i manipulowanie społeczeństwem, pociąganie za dźwignie w społeczeństwie tak, aby było ono w ich mniemaniu idealne”.

Jak widać, treść tej gazety nie jest bełkotem. Wspomina ona o Justinie Haskinsie z Heartland Institute, badaczu z rzeczywistego think tanku, który ostrzegał o ogromnym zasięgu Wielkiego Resetu. Zaraz potem, filmik powtarza klasyczną scenę z filmu „Oni żyją”. Przez pryzmat prawdy, słowa “Wielki Reset” zamieniają się w “Bądź posłuszny!”. Tak więc wideo przyznaje, że Wielki Reset brzmi jak masywny spisek, aby użyć COVID-19 do wprowadzenia globalnego socjalizmu. Następnie, zamiast rozwiać te obawy, film w zasadzie je potwierdza.

Narrator przekonuje, że Światowe Forum Ekonomiczne ma na celu „zbliżenie ludzi”. Mówi: „Niezależnie od tego, czy chodzi o polityków, dyrektorów generalnych, naukowców, aktywistów czy ciebie, chodzi nam o to, aby ludzie się ze sobą zjednoczyli”.

Czy TY byłeś zaproszony na WEF? Nie, nie byłeś. Oni nawet nie chcą, abyś opuścił swój dom. Aby zobrazować „zjednoczenie” ludzi, film pokazuje nam ten kolaż potężnych ludzi (i pionków będących własnością elit). Powyższy obrazek natychmiast przypomniał mi o bardzo symbolicznej okładce „The Economist” z 2015 roku, na której widnieją postacie światowej elity.

Następnie, powołując się na pandemię i globalne ocieplenie, wideo staje się dość ekstremalne. Filmik mówi: „Kapitalizm, jaki znamy, jest martwy”. Aby wszystko było jasne dla nas, chłopów, dosłownie przedstawiono nagrobek z napisem „Capitalism RIP 2020”. Około 23 sekundy wcześniej wideo „odnosiło się” do krytyków twierdzących, że Wielki Reset dotyczył globalnego socjalizmu. Następnie dosłownie pokazuje nagrobek z napisem „Capitalism RIP”. Po raz kolejny, potężny obraz pochodzący z potężnego miejsca.

Następnie film przedstawia „kapitalizm interesariuszy” – system, który drastycznie zmieniłby sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarek. „To właśnie z tych powodów na forum mówi się o czymś, co nazywa się kapitalizmem udziałowców, który odsuwa biznes od samego zysku, ponieważ jeśli chcemy zmienić to, na czym skupi się nasze ożywienie, potrzebujemy nowej tablicy rozdzielczej dla nowej gospodarki. A to musi obejmować ludzi, planetę, dobrobyt i instytucje”.

Podczas gdy kapitalizm opiera się na samoregulującym się systemie oferty i popytu, Wielki Reset dąży do ponownego zdefiniowania sposobu, w jaki przedsiębiorstwa są oceniane za pomocą nowych parametrów. Główny z nich – zgodność z agendami społecznymi i politycznymi elit.

Wkrótce potem narrator wypowiada to enigmatyczne zdanie: „A to wszystko polega na tym, by znaleźć właściwych ludzi we właściwym miejscu i we właściwym czasie”. Choć film nie wyjaśnia do końca, co to zdanie oznacza w realnych sytuacjach, jego implikacje są raczej mrożące krew w żyłach. Zamiast pozwalać jednostkom i firmom, które odniosły sukces, na organiczny rozwój, system elit przeszkadzałby w „pozyskiwaniu właściwych ludzi na właściwym miejscu i we właściwym czasie”, zgodnie z jego programem. Innymi słowy, system zostałby sfałszowany, a zgodność z szerszą agendą byłaby obowiązkowa w nowej gospodarce!

Film kończy się wezwaniem widzów do zaangażowania się. Jednak, oczywiście, tak naprawdę nie jesteś zaproszony na WEF. Co oni naprawdę chcą, abyś zrobił? Masz zamknąć się, nosić maskę i pozostać w domu.

Jeśli ktoś ogląda różne filmy zamieszczone przez Światowe Forum Ekonomiczne na „YouTube”, łatwo dostrzec wspólny wątek:

1. Straszenie ludzi katastrofami (ten film skupiał się na COVID i globalnym ociepleniu).

2. Przedstawienie drastycznego rozwiązania, które obejmuje niedemokratyczną elitarną jednostkę regulującą cały świat.

Aby usprawiedliwić Wielki Reset, WEF wspomina o „”nierównościach ekonomicznych” spowodowanych przez COVID-19. Jednak te dysproporcje zostały spowodowane przez zabójczą dla gospodarki politykę podyktowaną przez Światową Organizację Zdrowia – inną elitarną organizację, która jest w dużej mierze finansowana przez Chiny. Wymuszając masowe blokady, dokładnie wiedzieli, co się stanie. Stworzyli chaos, a teraz chcą przywrócić porządek.

Pomimo tych wszystkich słów, które są rzucane wokół, prawdziwym problemem jest wolność. Wolny rynek pozwala każdemu obywatelowi na stworzenie biznesu i zarabianie na nim na życie. I tak długo, jak jest na nią popyt, firma może się rozwijać, a wszyscy zaangażowani w nią prosperują. Wolna przedsiębiorczość jest nośnikiem wolności i pozwala tym, którym się powiodło, na wygodne życie – bez względu na ich społeczne czy polityczne sympatie. Wszystko sprowadza się do liczb.

Wielki Reset stara się złamać ten wektor wolności poprzez wprowadzenie do wolnego rynku elementów społecznych i politycznych. Jeśli się nie podporządkujesz, nie odniesiesz sukcesu. Zamiast tego podstawią „właściwą osobę, we właściwym miejscu i we właściwym czasie”.

Autorstwo: Dekonspiracja
Źródło: NEon24.pl

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Liczba głosów: 10, średnia ocena: 5,00 (max 5)
Loading...

TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1
Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
pikpok
Użytkownik
pikpok