Czy jesteśmy Chorwatami?

Opublikowano: 08.07.2018 | Kategorie: Historia, Publicystyka, Warto przeczytać

Przeczytano 972 razy!

Państwo polskie zaczęło się od Wielkopolski – to wie każdy uczeń. Ale kto zamieszkiwał ziemie, które podbił Bolesław Chrobry, a które dziś nazywamy Małopolską? Odpowiedź na to pytanie jest trudna nawet dla wybitnych znawców przeszłości. Z całą pewnością nie byli to Małopolanie, takie plemię słowiańskie nigdy nie istniało. Wielu historyków skłania się do stwierdzenia, że w IX i X wieku dzisiejszą Małopolskę zamieszkiwali Wiślanie. Jedynym źródłem historycznym, które sugeruje istnienie państwa Wiślan jest tzw. Legenda Panońska, opowiadająca o dokonaniach św. Metodego.

WIELKA I MAŁA

Na ogół panuje zgodność naukowców, że określenie “wielki” przy nazwie geograficznej oznacza coś co jest pierwsze lub ważniejsze od tego, którego nazwie towarzyszy określenie “mały”. W ten sposób ukształtowała się nazwa historycznych krain, które utworzyły państwo polskie. Najpierw powstało księstwo Polan, któremu nadano nazwę “Polska”, a kiedy przyłączono doń kolejną dużą ziemię to dla odróżnienia od ważniejszej Wielkiej Polski, nazwano ją Małą Polską.

Skoro więc kraina podbita przez Chrobrego dopiero w XI wieku zaczęła nazywać się Małopolską, to czym była wcześniej?

Źródła historyczne, współczesne kształtowaniu się państwa polskiego, nawet nie zauważyły mieszkańców tych ziem, choć dość szczegółowo wymieniają nazwy plemion słowiańskich, położonych na Śląsku. Nawiasem mówiąc, nie ma w nich żadnej wzmianki również o Polanach, którzy wówczas zapewne już zaczęli kształtować swe struktury do budowania państwa.

Jedynym źródłem pozostanie nam zatem wspomniana hagiografia św. Metodego. Opisujący jego poczynania w państwie morawskim autor przytacza przestrogę wobec mocnego “księcia na Wiśle”, który niepokoił chrześcijańskie Morawy, a sam nie chciał się ochrzcić. W końcu spotkała go zasłużona kara: dostał się do niewoli i został pod przymusem nawrócony…

Według polskich historyków dowodzi to istnienia w IX w. dobrze zorganizowanego państwa Wiślan, które obejmowało tereny dzisiejszej Małopolski. Według nich stolicą tego księstwa nie mogła być Wiślica, bo nie ma tam śladów jakiegoś grodziska, zatem stolicą Wiślan musiał być Kraków, którego wszakże legenda o św. Metodym nie wymienia.

Jak jednak to możliwe, że przez następne stulecia nie zachowały się w Małopolsce żadne ślady po Wiślanach, skoro mieli państwo wcześniej niż Polanie? Tak łatwo przekonwertowali się na Małopolan?

LECH, CZECH I RUS

A może jest inne wytłumaczenie? Znana legenda o trzech braciach, którzy dali początek narodom słowiańskim w tej części Europy zaczyna się tak: “Zstąpiwszy z gór kroatskich bracia Lech, Czech i Rus…”. Jeśli jest prawdziwe porzekadło, że w każdej legendzie tkwi ziarno prawdy, to trzeba sobie zadać pytanie o “góry kroatskie”. Nazwa jest prosta do wyjaśnienia – chodzi o jakieś góry chorwackie. Mało jednak prawdopodobne, aby protoplaści Polaków, Czechów i Rosjan wędrowali aż znad Adriatyku….

Żyjący w latach 905-959 bizantyjski cesarz i pisarz Konstantyn Porfirogeneta pozostawił zapiskę o państwie Biała Chorwacja, które zajmowało rozległy region wokół stolicy w Krakowie i obejmowało część dzisiejszej Polski, Czech i Słowacji.

Podobno w VII w. Cesarz bizantyjski Herakliusz (610-641) poprosił Białych Chorwatów o pomoc w obronie swego imperium przed najazdami Awarów. Siedem plemion białochorwackich pod przewodnictwem dwóch sióstr Bugi i Tugi oraz pięciu braci: Kluka, Lobla, Muhlo, Kosjenica i Horwata ruszyło w długą wędrówkę do dzisiejszej Chorwacji. W VII w. przyjęli chrzest jako pierwsi wśród Słowian.

Cesarz Konstantyn Porfirogeneta wspomina, że Chorwaci zawarli w 679 r. pakt z papieżem Agatonem, w którym zobowiązali się do powstrzymania przed agresją przeciw sąsiednim chrześcijańskim państwom. Podczas swej pielgrzymki duszpasterskiej w Zagrzebiu, we wrześniu 1994 r. papież Jan Paweł II przypomniał 13 wieków chrześcijaństwa Chorwatów.

Oczywiście można mieć wątpliwości, czy jeśli nawet Biali Chorwaci żyli w dzisiejszej Małopolsce, to po exodusie siedmiu plemion w VII w. nie pozostawili jej bezludnej, zwolniwszy miejsce późniejszym Wiślanom?

Niezwykle interesujące są w tym względzie dokumenty z 1911 r., znajdujące się w Stanach Zjednoczonych (US Senate Reports of the Immigration Commission, Dictionary of Races or Peoples, Washington DC, 1911, p. 40, 43, 105). Wynika z nich, ze około 100 tys. imigrantów, którzy przybyli do USA z okolic Krakowa deklarowało swą narodowość jako… Białochorwaci.

Zresztą wystarczy sięgnąć po tom “Krakowskie” monumentalnego dzieła etnograficznego Kolberga, by znaleźć informację, iż okolice Krakowa nazywane są Białą Chrobacją.

CHORWACKA ATLANTYDA

Fakty te są znane polskim historykom, choć przyjmują je oni z rezerwą i raczej niechętnie szukają związków historycznych Małopolski z tą koncepcją rozwoju Słowiańszczyzny. Tymczasem do dziś również niektórzy mieszkańcy Ukrainy uważają się za Białych Chorwatów.

Najsłynniejszy ukraiński kronikarz Nestor z Kijowa napisał w swej “Powesti wremiennych let” z 1113 r., że Biali Chorwaci przyczynili się do założenia we wczesnym Średniowieczu Rusi Kijowskiej. Bardzo stara legenda mówi o trzech braciach którzy założyli Kijów, jeden z nich nosił imię Horiw, które mogło pochodzić od nazwy Horwat. Zastanawiające, że wiele legend, obyczajów i toponimów na Ukrainie jest tak bardzo pokrewnych z dzisiejszą Chorwacją, iż przypadek jest tu wykluczony. W historycznej Pagani, którą zasiedlili Chorwaci na Bałkanach wiele jest nazw geograficznych podobnych jak w Zachodniej Ukrainie, np.: Neretwa, Mosor, Ostorzac, Gat, Sinij, Kosinij, Kostrena, Knin, Modrus…

Równie wiele paralelnych związków można odnaleźć na Słowacji i w Czechach! A w Małopolsce?

CHROBACI SPOD KRAKOWA

Także na naszych terenach można spotkać nazwy bardzo podobne do chorwackich, jak Trzebinia, Jawornik, Domosławice, Kłobuki, Koprzywnica, Łomnica, Odra, Roztoka, Rybnik, czy Sielce. Wiele wskazuje na to, że toponimy związane z Tarnowem i jego najbliższą okolicą noszą pokrewieństwo z językiem chorwackim, ale to jest temat na oddzielne rozważania.

Są Małopolanie których nazwisko wprost wywodzi się od “Chorwata”, jak Karwat, Chrobot, czy Chrobak. Im głębiej jednak sięgniemy do zabytków języka polskiego, a ściślej do dialektu małopolskiego, to tym częściej spotykamy nazwy, słowa i określenia chorwackie.

Jest dość dowodów na potwierdzenie informacji cesarza Konstantyna Porfirogenety, że plemiona Białych Chorwatów rzeczywiście opanowały od VI w. ziemie dzisiejszej Małopolski, a nawet znacznie większe terytorium.

Białym Chorwatem był… św. Wojciech, bo cały jego książęcy ród Sławnikowiców miał chorwackie korzenie. Ich siedzibą był warowny gród Mulin koło Kutnej Hory (na zachód od Pragi). Sławnikowice zaczęli w X w. jednoczyć chorwackie plemiona budując zaczątki państwa ze stolicą w Libicy. Kiedy w 995 r. książę Sobiesław Sławnikowic toczył walki obronne przed sąsiednimi plemionami pogańskimi, został zaatakowany przez czeskiego księcia Przemysła, który zburzył Libice i wyciął większość populacji Chorwatów. Echa tej tragedii znajdujemy w “Żywocie św. Wojciecha”.

Budujące się państwo czeskie nie chciało mieć konkurencji. W podobny sposób mógł opanować Białochorwatów Bolesław Chrobry w dzisiejszej Małopolsce.

Chociaż prawdopodobny jest też inny scenariusz.

Historycy twierdzą, że Mieszko I, chcąc wyłączyć Bolesława z sukcesji do władzy w swym gnieźnieńskim państwie, ożenił go z księżniczką węgierską i osadził w Krakowie po uprzednim podbiciu Małopolski w 989 r. Tymczasem nie ma śladów jakiejkolwiek wojny Mieszka o Małopolskę, choć dość szczegółowo kronikarze niemieccy odnotowują wyprawy wojenne księcia. Po drugie Bolesław poślubił księżniczkę węgierską w 986 r. i rychło ją oddalił. Natomiast swą trzecią, ukochaną żonę Emnildę poślubił w 988 lub 989 r. Emnilda była córką księcia słowiańskiego Dobromira, którego historycy nie potrafią przypisać żadnemu ze znanych księstw słowiańskich. Hipoteza zaczyna się sama nasuwać – Bolesław poślubił córkę księcia na Krakowie i tym sposobem zapewnił sobie sukcesję w białochorwackim księstwie.

Jeszcze jeden argument. Kiedy już był władcą państwa piastowskiego, udzielił schronienia wypędzonym przez Czechów białochorwackim książętom Sławnikowicom, a wśród nich późniejszemu świętemu Wojciechowi.

KIM BYLI?

Muzeum w St. Petersburgu ma dwa fragmenty kamiennych tablic z greckimi inskrypcjami, które zostały wydobyte z dna Morza Czarnego na Krymie. Wśród innych słów, napisanych w II w. Znajduje się tam wyraźnie po grecku wyryte słowo “Horvatos”. Archeolodzy są skłonni uznać to za pierwsze źródło pisane o narodzie, który tak bardzo zaznaczył się w dziejach Europy.

Nazwa Chorwat ma pochodzenie irańskie. Jeden z dopływów Donu w regionie Morza Azowskiego nazywa się Horvatos.

Prawdopodobnie plemiona chorwackie, jako jedne z pierwszych plemion słowiańskich, wyruszyły w swą wielką wędrówkę na zachód w wieku V lub VI i osiadły po obu stronach Karpat na terytorium od dzisiejszego Kijowa, aż po Wisłę na zachodzie i północy, oraz po dzisiejszą Karyntię w Austrii na południu.

W połowie VI wieku część plemion – prawdopodobnie z rejonu między Wisłoką a dzisiejszym Lwowem – ruszyła w dalszą wędrówkę na południe, aż na pogranicze dwóch imperiów: rzymskiego i bizantyjskiego.

Pozostałe plemiona chorwackie były substratem powstających nowych bytów państwowych w środkowej i wschodniej Europie. W tym również stanowiły główny składnik ludnościowy Małopolski, przyłączonej do Wielkopolski przez Bolesława Chrobrego. Być może w niejednym z nas krąży chorwacka krew.

Autor: Janusz Bogacz
Źródło: www.muzeum.tarnow.pl
Opublikowano w “Wolnych Mediach” za zgodą autora

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Zostań pierwszą osobą, która oceni ten wpis!
Loading...

TAGI: , , ,

OD ADMINISTRATORA PORTALU: Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

63 komentarze

 1. Perun 13.01.2014 14:49

  Tragizmem tego, jak i innych tego typu opracowań dotyczących dziejów Słowiańszczyzny jest jego hipotetyczność.
  Na dobrą sprawę 99% prac dotyczących Słowian to mniej lub bardziej podparte dowodami naukowymi, ale jednak hipotezy. Nie prawdą jest, że ta wątłość zachowanych śladów cywilizacji Słowian to wina prymitywizmu ich kultury, powodem jest kilkusetletnia działalność kościoła katolickiego na niwie niszczenia wszystkiego, co choćby w najmniejszym stopniu mogło nam przypominać nasze korzenie.
  W przeciwieństwie do kultury germańskiej, którą chrześcijaństwo musiało traktować z respektem należnym zdobywcom, kultura słowiańska tej siły przebicia nie miała. Bardzo słaba, rozwijająca się dopiero na zajmowanych terenach państwowość, rozbity na „zadrugi” podział władzy i terytorium, nie sprzyjał skutecznej obronie.
  Tryumfujące na naszych ziemiach Chrześcijaństwo, poparte siłą oręża Świętego Cesarstwa Rzymskiego mogło działać z całą, właściwą sobie, bezwzględnością! Niszczono wszystko, co z ideologią judeo-chrześcijańską się kłóciło i było jej zaprzeczeniem, wszystko, co mogło współczesnym i przyszłym pokoleniom Słowian pokazywać ich kulturową odrębność oraz wskazywać na całkowitą obcość chrześcijanizmu, wobec ich kultury i wierzeń.
  W płomieniach katolickich stosów zginęły drewniane posągi Bogów, płomienie strawiły, również drewniane, chramy i gontyny, palono lub wycinano święte gaje i drzewa, równano z ziemią wały otaczające miejsca kultu. W płomieniach zginęły również zabytki piśmiennictwa słowiańskiego ( co prawda oficjalna nauka obaliła teorię runów słowiańskich, ale wielu naukowców spoza głównego nurtu uważa, że badania były powierzchowne a głagolica jest zbyt niepodobna do alfabetu greckiego na którym powinien wzorować się św. Cyryl i wskazuje na słowiańskie źródła jego alfabetu). Czego nie można było spalić rozbijano lub topiono – Światowid ze Zbrucza a to, co pozostało to tylko zasługa niewiedzy świętych chrześcijańskich mężów – wały kamienne, między innymi na Ślęży. Nie udało się również wyeliminować, czy wyplenić wielu obrzędów czy zwyczajów, włączono je więc, do chrześcijańskich świąt, zaanektowano słusznie licząc, że dogłębna, katolicka indoktrynacja wypleni z pamięci Słowian ich rodzimowiercze znaczenie i pochodzenie.
  Znamienna dla działań katolickich w walce ze wszystkim co inne, jest niezmienność środków, oto jak urzędnik KK kontynuuje metody walki swych poprzedników sprzed tysiąca lat:
  http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1038797,swiatowid-zniknal-ze-slezy-podpalono-tez-jezusa-wojna-religijna-pod-sleza,id,t.html?cookie=1

 2. Prometeo 13.01.2014 23:41

  Za zgodą Bolesława Chrobrego w wyniku ustaleń zjazdu Gnieźnieńskiego i w wyniku aprobaty wiecu walnego równoczesnego do zjazdu część plemion słowiańskich z Połabia została przesiedlona na Bałkany Ogólnym powodem Zjazdu była konieczność obrony Europy Zamieszanie w dowodach historycznych wprowadził nie tyle Kościół Katolicki co fakt zamazywania wszystkich informacji o demokratycznych systemach przedfeudalnej Europy Polanie nigdy nie istnieli jako plemię Jest to nazwa zjednoczonych Pól czyli obszarów podległych jednemu wiecowi Pierwsi Piastowie nie byli rodziną ani dynastią to nazwa stanowiska a raczej funkcji przewodniczącego wiecu czasem nazywali się Przemyślidami od przemyśleć coś albo Kniziami jak u Rusów bo spisywali wynik obrad w knigach Polska zrodziła się w wyniku demokratycznych obrad pomiędzy Piastami czyli przedstawicielami swoich wieców Wiec który odbywał się pod przewodnictwem Bolesława Chrobrego w latach 998-1000 dał początek Polanom ponieważ jednoczył wiele Pól czyli jednocześnie plemion Zdarzenie to dało początek miejscowości Bolesławiec nad rzeką Bóbr i słowu Polska Ogólnym zagrożeniem i powodem przesiedlania wielu plemion były najazdy Muzułmańskie z którymi nie poradziła by sobie Macedonia. Serbowie przesiedleni z okolic dzisiejszego Berlina ustąpili miejsca krzyżowcom którzy z czasem do reszty wymordowali tamtejszą ludność Gdyż trwała przy tradycjach wiecowych odrzucając feudalizm Prawda jest taka że Europa p.n.e. stanowiła jeden twór polityczny o bardzo skomplikowanym systemie relacji między demokratycznymi plemionami które jednoczyły siły tylko w celu wspólnej obrony i miały bardzo rozwinięty system pomocy gospodarczej Już w okresie wojen starożytnej Grecji z monoteistycznymi najeźdźcami mowa jest często o wsparciu ze strony np. Sparty . Jeśli idzie o Cyryla i Metodego to dali oni Słowianom pismo w rozumieniu Ewangelię a nie alfabet Głagolica jest bardzo stara co wynika z obrazkowego charakteru liter np Z wygląda jak owad w locie i przypomina łacińskie Z litera I to obraz szpikulca przesuwanego po talerzu od góry itd Po co ktoś miał by tworzyć calkiem nowy alfabet dla kogoś kto wcale go nie ma w okresie podboju religijnego to jest głupia katolicka propaganda jakoby Słowianie własnej kultury nie mieli i byli jak dzicy zanim się o chrzcili W oficjalnej historii pisanej przez kler na usługach semitów nie udało im się jednego wymazać że Słowianie to jeden naród i cały czas podkreślają że było wiele plemion Nie plemion tylko Pól a każde Pole to jeden Wiec jedne obrady i jedna demokracja a nie król cesarz car

 3. kudlaty72 14.01.2014 13:52

  @Perun,@Prometeo ale macie kapitalną wiedzę,więcej takich komentarzy poproszę,pozdrawiam

 4. lboo 14.01.2014 14:53

  @Prometeo: Gdzie można zdobyć tego typu informacje?

 5. mastif 14.01.2014 16:10

  @prometeo czy mógłbyś podać jakieś dobre tytuły z literatury na ten temat? Chętnie bym o tym poczytał

 6. mastif 14.01.2014 16:10

  @prometeo czy mógłbyś podać jakieś dobre tytuły z literatury na ten temat? Chętnie bym o tym poczytał

 7. Prometeo 14.01.2014 18:13

  Nie istnieje żadne solidne opracowanie na temat naszej przeszłości Kościołowi nadal zależy na utajnianiu przeszlości ponieważ cala teologia katolicka służyła umocnieniu feudalizmu powstałego na wzór arabskich kalifatów sultanatów itp. Dziś KK ma poważne problemy z ustosunkowaniem się do systemu który zawazięcie zwalczali mieczem ale wiele można znaleźć skladając szczątki wiedzy przy okazji innych poszukiwań Głagolicę można zdobyć bez trudu w sieci W Chorwacji istnieje wiele zabytków tego pisma które też przeżywało swój rozwój ulegając wpływom cyrylicy i greki Jeśli idzie o tradycje demokratyczne to etnografia Polski i symboliczne znaczenie poszczegolnych elementow tradycji ludowej. Powrotu do demokracji i calkowitej reformy kościoła po porażce feudałów pod Grunwaldem domagali się Czesi ale Jagiełło ich nie poparł nie że Polanie nie chcieli im pomóc ale oznaczało by to wojnę z całą zachodnią Europą Czeski kraj został praktycznie spalony przez sto tyś krzyżaków z rozkazu papierza Przy okazji zglębiania tematu powstań Husyckich można trafić na szczególy dotyczące ich reform i nawołujące wręcz do przywrócenia starych tradycji w 1421r przegnali króla i zawiązali senat w Pradze Historia Słowiańszczyzny w katolickiej erze to ciągła walka o powrót do tego co nam odebrano Traktaty i okoliczności powstania sejmow Rzeczypospolitej i książki pisane w tym okresie Wszystko co o Braciach Polskich ich idee braly się z naszej przeszlości a nie z pomyslowości szlachty Prosty przykład to idea liberum veto wykpiwana do dziś nawiązywała do zasady że trzeba szukać rozwiązań nikogo nie krzywdzących o tym można przeczytać u Greków śmiali się z Słowian że proste decyzje rozważają bardzo długo Konkretne informacje gdzie znaleźć perełki historyczne to temat tabu bo ich zacieranie wciąż trwa cały czas są ludzie niszczący ślady naszej przeszlości Dlaczego archeolodzy używają terminu wały kultowe skoro mamy termin Wiec Walny albo Walne zgromadzenie ? Ta bitwa o naszą tradycję trwa nadal.

 8. admin 14.01.2014 19:07

  @Perun, Prometeo

  Skoro posiadacie taką wiedzę, to wykorzystajcie ją do stworzenia artykułów na ten temat dla WM, wtedy wiedza będzie się szerzyć a nie zanikać. Im więcej nieznanych “perełek” historycznych w WM, tym lepiej.

  Jako miłośnik historii Prasłowian z przyjemnością będę je publikować.

 9. maro 14.01.2014 22:07

  Mnie również interesuje bardzo historia ale daleko mi do was.Pewnego razu natknąłem się na filmik,którego autor tak jak wy obwinia KK ale do tego dysponuje mapami angielskimi z ósmego wieku i powołuje się na list Aleksandra Macedońskiego do Arystotelesa w którym wspomina o Krakowie.Jest to więc czwarte stulecie przed Chrystusem.Oto adres na You Tube-http://www.youtube.com/watch?v=pAtQiHZt0_o#t=607

  Kiedy już obejrzycie film i zapoznacie się z faktami to napiszcie swoją opinię.

  Ps.Polska nazywała się kiedyś Lech.Źródła irańskie potwierdzają to i mówią,że Polskę nazywano Lechostan.

 10. Prometeo 14.01.2014 22:49

  Poruszyłem temat narodzin Polski w wyniku demokratycznych obrad ponieważ słyszałem że historyczne tereny i pozostałości są zagrożone pracami ziemnymi Jakaś zagraniczna firma rozpoczeła tam wydobycie krzemionki do wyrobu ceramiki Ceramika Bolesławiecka jest unikatowa i znana na świecie ale tamtejsze zakłady nie niszczą obszarów potencjalnych badań archeologicznych Jeśli ktoś tam mieszka i zna prawdę bo ja słyszałem tylko pogłoski to powinien to nagłaśniać Wiec Bolesława na którego potrzeby powstała osada musiał być ogromny Tym bardziej że istnieją opisy z wizyty Ottona w Gnieźnie to było wydarzenie na które przybyła wielka ilość Piastów. Chrobry otrzymał potężną władzę ale nie w sensie władzy krolewskiej czy książęcej Składając Smocze śluby w obrządku staro greckim przyjął obowiązek wypełniania woli bogów nie koniecznie boga katolickiego bo obrządek jest starszy niż chrześcijaństwo Przyjmując jedną z pięciu kopii Włóczni Maurycego otrzymał niewyobrażalną władzę i nie ma w tym nic z magii czy czarów po prostu każdy Europejczyk niezależnie od wiary mial obowiązek stawić się na jego wezwanie do walki z najeźdźcą Taka władza umożliwiała mu także dowolne przesiedlanie całych plemion Podobną władzę otrzymał w VIIw n.e pierwszy koronowany władca Chorwacji ale Chorwacja w Xw ulegała silnym wpływom Bizantyjskim i Muzułmańskim Serbowie odmawiali porzucenia starej wiary i zaciekle walczyli z Cesarstwem Niemieckim Chrobry przesiedlając ich z nad Łaby na Bałkany nie obawiał się że przejdą na Islam albo Prawosławie Można też przypuszczać że Balkany byly silnie wzmacniane ludnością z głębi Słowiańszczyzny w okresie wielkiej schizmy kiedy dzielące się chrześcijaństwo intensywnie czynilo podboje wśród pogan w tym okresie rodzi się Tribog czy Światowid którzy mają stanowić zalążek monoteizmu

 11. Prometeo 14.01.2014 23:31

  @maro Lachami nas nazywali ponieważ każdy z Piastów miał drewnianą zdobioną laskę Chodzi o tak zwane święte wici kiedy na Wiecu ustalono jakąś kwestię to Piast szedł do kamiennego kręgu gdzie spotykało się dwunastu Piastów czekał na nich trzynasty jeśli opinie z dwunastu wieców były zgodne to Trzynasty Piast szedł do kolejnego kręgu dwunastu kamieni w ten sposób toczyły się czasem obrady całej Europy i to zrodziło też legendy o Magach czy też Druidach o siwych włosach w białych szatach przemierzających lasy i spotykających się w magicznych kamiennych kręgach a Lachostan czy Lechistan to na takiej zasadzie jak my mówimy Anglia a to jest England Z tej tradycji a raczej potrzeby bo oni dużo chodzili wywodzi się Laska Marszałkowska w naszym sejmie

 12. Prometeo 15.01.2014 00:29

  @Maro Dużo jest takich dziwnych filmow jak te Gry Bogów tam trzeba uważać w co się wierzy bo generalnie idzie o odciągnięcie ludzi od prawdziwych faktów i o to żeby zasypując internet głupotami poważne tematy dotyczące nas tu i teraz stały się banalne i przemieszane z kpiną na zasadzie jak powiem ci prawde i dziesięć bzdur to wszystko stanie się bzdurą Jest jedno miejsce gdzie cała ludzkość powinna mieć dostęp najlepiej przez skanowanie i publikację wszystkiego w internecie Mam na myśli archiwa kościelne i to wszystkich wiar i kościołów włącznie z watykańskimi to jest dziedzictwo kulturowe i powinno być upublicznione żaden człowiek przy zdrowych zmysłach nie zacznie wojny z powodu tego co bylo kiedyś a mogli byśmy się przyjżeć kim wlaściwie jesteśśmy i do kąnd to prowadzi

 13. Perun 15.01.2014 14:55

  @Admin
  Dzięki za zaproszenie, postaram się coś skrobnąć, może w któryś weekend?
  @Prometeo
  Pisząc o Cyrylu i Metodym chciałem tylko pokazać stanowisko oficjalnej nauki, osobiście również twierdzę ( tak, jak naukowcy spoza głównego nurtu), że głagolica jest dużo starsza i słowiańska.
  Pewnym jest, że Słowianie używali pisma ideograficznego, być może runów? Pisał o tym w swej kronice Thietmar, świadczy o tym chociażby znalezisko urny w Białej pod Łodzią.
  Nie mogę zgodzić się z Tobą co do pochodzenia nazwy Lach, Lachowie, Lechici. Najbliższy jestem tezie ,która mówi o pochodzeniu tej nazwy od plemienia Lędzian (od prasłowiańskiego „lęda” równina, stąd dzisiejszy ”ląd” od którego już bardzo blisko do pola, Polan).
  Węgierskie „Lengyel”, litewskie „Lenkija, Lenkas” oraz południowe i wschodniosłowiańskie „Lach, Ljach” wyraźnie wskazują na taki właśnie źródłosłów tej nazwy.
  Karol Szajnocha , w swoim „Lechickim początku Polski” (http://books.google.pl/books?id=FXVKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ) twierdzi, że nazwa Lach wywodzi się od skandynawskiego lag, lage czyli towarzysz, sprzymierzeniec.
  Blog Czesława Białczyńskiego (zgadzam się, kopalnia wiedzy o Słowianach, chociaż czasami mocno kontrowersyjna http://bialczynski.wordpress.com/ ) w publikacji Rafał Orlicki – „Krzyż, jako stwórcza siła światłości u Prasłowian” (polemika z W. Kossakowskim) podaje taki źródłosłów nazwy Polanie: „Po-la-ha-an-ni’; ‘to/na-nizina/równe/płaskie-życie-on-liczba mnoga” czyli ci którzy byli po Lachach.
  Nie mogę też zgodzić się z teorią o przesiedlaniu plemion słowiańskich a szczególnie cyt: „Serbowie przesiedleni z okolic dzisiejszego Berlina” czyli jak rozumiem chodzi ci o Słowian Połabskich czy Serbołużyczan? Otóż w okresie o którym, piszesz mieli się oni na swoich terenach bardzo dobrze i mają, może już nie tak dobrze, ale do dziś ( tylko dla przykładu taka stronka, ale jest ich więcej i to w języku łużyckim: http://prolusatia.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=14 ). W roku 983 (więc na 15 lat przed okresem o którym piszesz) Słowianie Połabscy wywołali powstanie przeciwko Frankom w wyniku którego zdobyli Hamburg i Hobolin (obecnie Havelberg) i na zdobytych ziemiach utrzymali się aż do 1134r! Myślisz, że po pokonaniu Ottona poddaliby się nakazowi Bolesława? 
  @@ do wszystkich zainteresowanych Słowianami, polecam Tarakę P. Wojciecha Jóźwiaka:
  http://www.taraka.pl/spis.php?cat=34

 14. Prometeo 15.01.2014 15:56

  Czasem tą samą rzeczywistość można przedstawić na wiele sposobów Filmy te widać wyraźnie powstały na potrzebę pewnej wspólnoty wyznaniowej Nic przeciw temu nie mam ale wiara grupki ludzi nie powinna wpływać na obraz badań nad naszą kulturą co innego etymologia slawistyczna bo tak nazywa się to co bohaterowie tych filmów nazywają czerpaniem wiedzy z języka przodków Mnie interesuje to co jest wynikiem badań bo inne rzeczy łatwo obalą przeciwnicy moich poszukiwać Odsuwam na bok wszelkie teorie spiskowe bo jest to termin stworzony po to by nikt poważnie nie traktował ludzi mówiących prawdę Jeśli idzie o Wolnomularzy to właśnie im ich konspiracji i determinacji w czasach hegemonii kościoła zawdzięczamy to wszystko co przetrwało od Mitów Greckich po demokrację nie bez powodu kościół utożsamił ich z kultem Diabła W okresie wolnej elekcji staraniem królów Polski prowadzone były badania nad kulturą i tradycją Słowiańską i prawdą jest że książki które powstawały zaginęły lub nie wznawiane spoczywają w prywatnych zbiorach magnaterii Polskiej polecam wieszczy udostępnionych społeczeństwu takich jak Kochanowski czy Słowacki ale też zachęcam do poszukiwań w temacie Obiadów Czwartkowych Stanisława Augusta to ci ludzie przywrócili demokrację bo czerpali z naszej przedchrześcijańskiej tradycji

 15. Prometeo 15.01.2014 16:47

  @Perun nie przeczę w języku Polski mamy takie słowa jak laska lacha i laga powiązanie z słowem land ma sens ale wiele słów słowiańskich wykazuje podobieństwo z językiem Latinów Język łaciński był językiem Republiki Rzymskiej i myślę że trzeba szukać w odleglejszych czasach zwróć uwagę na słowa Lada Ladieje Ludzie Luna Luminia Latini wszystkie wykazują związek z pierwszą Boginią więcej nasze słowo Turniej od byka Tura angielskie Turnament i Hiszpańskie tradycje związane z bykami to tylko dowodzi że Europa wyznawała kiedyś jeden światopogląd była jedną kul-turą To staraniem obcych czynników jest utrwalać podziały w Europie Migracja plemion nie powinna być utożsamiana wylącznie z wojnami i podbojami trzeba pamiętać że te wszystkie ludy musiały się wykarmić Kiedy wiec widział niskie plony u pewnej grupy nazwijmy ją rodem to całkiem pokojowo mógł ten ród przesiedlić na ziemie urodzajniejsze Z tradycji dożynkowej wynika że plony były podczas wiecu dzielone tak żeby każda rodzina przetrwała zimę Wracając do Lachów może być tak jak piszesz ale myślę że to jest gdzieś pośrodku między pochodzeniem słowa laska a tym jak nazywali nas ci u których tradycja wędrujących z laskami przedstawicieli wieców zamarła

 16. Perun 15.01.2014 18:07

  @ Prometeo
  Słowianie to lud indoeuropejski, język polski wraz z kilkuset innymi, należy do języków indoeuropejskich więc takie powiązania są normalne i oczywiste. Są też teorie twierdzące,że język Słowian jest najstarszym językiem świata http://bialczynski.wordpress.com/krolestwo-sis-i-jego-cuda/sztuka-krolestwa-sis/polska-wizja-baji-tleledrag-t-s-marski-ksiega-popiolow/ Przyznam, że teorie takie bardzo mile łechcą serce Słowianina, tylko…czy można się z nimi zgodzić?
  Polecam w/w link i w jednym zgadzam się z pracą Marskiego bezwzględnie: j. polski zachował najwięcej pozostałości języka praindoeuropejskiego z okresu neolitu.

 17. Prometeo 15.01.2014 18:48

  Nie do końca jestem przekonany do terminu indoeuropejski ale zaznaczam tylko spekuluję W budowlach a raczej zabytkach pochodzących z przed zlodowacenia pojawiają się symbole kultu nam znane Ślimacznica jest niczym innym jak symbolem późniejszej greckiej tradycji dwunastu prac i ścieżki Pana na tej tradycji pierwotnie zbudowano chrześcijaństwo niestety wypaczone monoteizmem semickim Sama nazwa Epoka lodowcowa to nieporozumienie był to kataklizm trwający raptem 3600 lat zakładam że na ten czas opuściliśmy Europę po to by wrócić a w tym czasie elementy naszej kultury przenikały do innych Pokrywa lodu nad dzisiejszą Polską sięgała 2km grubości taki ciężar i rozpychające właściwości lodu musialy zaorać wszystko co zbudowano wcześniej działo się to raptem 11tyś lat przed Chrystusem Faktem jest że tradycje ludów Europy z przed zlodowacenia bardzo przypominają tradycje Slowiańskie przynajmniej w tym co wiemy

 18. toya 16.01.2014 02:32

  Stety, a może i nie-jestem przygotowany do powyższej dyskusji, niemniej jednak starym zwyczajem swoich 5 groszy wrzucę.
  P.T. dyskutanci, czy raczej komentatorzy wyrazili swoje wizje dotyczące przeszłości dzisiejszych ziem Polski, ale widzę tu wiele niedomówień, a mianowicie:
  -micro wzmianka o wędrówce ludów,
  -brak słówka n/t. genezy języka, chociaż były zdania dotyczące słowotwórstwa.
  -w “debatach” mówi się o kulturze europejskiej i o jej polskich początkch?
  Przepraszam jeżeli źle zrozumiałem.
  -nikt słówkiem nie pisnął o SUMERYJCZYKACH, ani o ich języku pisanym transkrycie i o jego wpływie na rozwój indoeuropejskich języków.
  -nie wspominam już o wpływie KRAINY AMAZONEK na kształtowanie tradycji i zwyczajów narodów słowiańskich.
  -ani pół słówkiem nie wspomniano o tzw. KULTURZE TRYPILSKIEJ odkrytej (odkopanej) przez Wincentego Chwojkę na początku XX wieku.
  Odkopane “dowody rzeczowe” jak dotychczas stwierdzono, są świadectwem tego, że zorganizowane życie w Europie istniało już dawno.
  Nie wspominam o wierzeniach i rytuałach z nimi związanych.
  Co prawda była mowa o bogini Ładzie, gdzie doszukiwano się rdzenia dla określenia Lach, Lech, Lechici….
  Myślę, że wątpię, że Ładę i Lacha, czy Lecha można “wrzucić” do jednego rdzenia słowotwórczego.
  Wiem jedynie, że trzeba się uczyć …..

 19. fls 16.01.2014 08:45

  “Wiem jedynie, że trzeba się uczyć …..” Kocham takie komentarze, traktujące komentujących jak leni.
  Czy nie widzisz, że ludzie są spragnieni wiedzy tylko nie nie wiadomo gdzie jej szukać.
  Świetnie się czyta zarówno artykuły, jak i komentarze. Może nie wszystko jest spójne czy zgodne z prawdą, ale daje bardzo dużo do myślenia.

 20. aZyga 16.01.2014 09:03

  @toya to są komentarze, nie wymagaj od Chłopaków, żeby w krótkiej wymianie zdań ogarnęli cały temat.Jak dla mnie to już zrobili super robotę.

 21. Perun 16.01.2014 10:40

  @toya
  Tak jak napisał @ aZyga, to nie jest nawet forum a miejsce do komentowania artykułów. Myślę, że w tej dyskusji i tak dosyć daleko odeszliśmy od treści artykułu. Podałem sporo linków pod którymi znajdziesz więcej informacji.

 22. toya 16.01.2014 19:22

  Do PT najmocniej przepraszm za błędy, które popełniłem w swoim komentrzu. Pisząc:
  -w „debatach” mówi się o kulturze europejskiej i o jej polskich początkch?
  W ostatnim słowie “zgubiłem” literkę “a” powinno być: początkach.
  Następny niewybaczalny błąd jest w :
  -nikt słówkiem nie pisnął o SUMERYJCZYKACH, ani o ich języku pisanym “transkrycie”-powinno być: SANSKRYCIE i o jego wpływie na rozwój indoeuropejskich języków.
  Proszę wybaczyć mnie te niedopatrzenia, była chyba zbyt późna godzina.

  Ad. Perun 16.01.2014 10:40
  Chcę donieść wszem i wobec, że słowo FORUM pochodzi z łaciny i oznacza w przetłumaczeniu na j. ojczysty RYNEK. W starożytnym Rzymie (Italia, Włochy) obywatele miasta mieli prawo, a może i obowiązek, zbierać się na FORUM i omawiać, również i krytykować to co ustalali SENIORZY – wladza miejska.
  W tej sytuacji znowu nastąpiło pomieszanie pojęć. FORUM jest miejscem do komentowania.
  Stare łacińskie (?) przysłowie mówi: MASZ NAUCZAĆ ŹLE-NIE UCZ WCALE.
  A odnośnie informacji zamieszczonej na począku KŁANIAM SIĘ NISKO W PODZIĘKOWANIU ZA PRZEKAZ I PSEUDONIM “Perun”

  P.S. Do Admin-a pytanie: od jakiegoś czasu muszę (?) potwierdzać chęć wysłania komentarza. Ten wymóg pokazuje się również po tym jak potwierdzam.

 23. Perun 16.01.2014 20:45

  @toya
  Poza tym, że sanskryt to literacki język starożytnych Indii a nie Sumeru (Sumeryjczycy posługiwali się po prostu sumeryjskim a potem akadyjskim) to muszę Ci powiedzieć, że w XX i XXIw słowo forum zyskało nowe znaczenia i o takie właśnie mi chodziło http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
  Dzięki za uznanie :-)

 24. Prometeo 18.01.2014 03:31

  @toya
  Kojarzenie słowa Lech z Ladą jest nie na miejscu choćby ze względów moralnych Temat jest bardzo szeroki i raczej na kilka książek a nie komentarzy Imię naszej Bogini jest źródłem słów przede wszystkim opisujących jej cechy z tond wiemy jaka jest i że nie jest Lalą ani Labą bo te boginie mają cechy często zupełnie przeciwne Często powielany błąd to przypisywanie do Lady łowów i utożsamianie jej z śmiercią to są ewidentne atrybuty Laby Gdyby etymologicznie przypisać pewne cechy bóstwom w wszystkich dzisiejszych językach Europy to byśmy wiedzieli czyja kultura jest na pewno napływowa Nie wiem jak narazie czy te boginie są siostrami czy Lada jako wybranka Swaroga jest matką pozostałych Niewiast

 25. Wędrowny 14.08.2016 18:31

  Obcy najeźdźcy spod znaku krzyża, zniszczyli historię, kulturę i religię naszych praojców!…

 26. MB 10.08.2017 11:48

  Polecam Czesława Białczyńskiego. Oprócz książek jest sporo jego kapitalnych pogadanek na YT.

 27. WacekPlacek 08.07.2018 10:26

  Jestem ciekaw jak historycy odnoszą się do pośmiertnego dzieła Adama Mickiewicza “Pierwsze wieki historii polskiej” gdzie wyjaśnił on dość logicznie i szczegółowo ten problem? Mamy tu do czynienia z poważną osobą która musiała przeprowadzać jakieś badania historyczne w swojej epoce i mieć źródło tych informacji. Czyżby po raz kolejny wszyscy chcieli pisać na nowo książki które od dawna są napisane? To staje się co raz to bardziej powszechne.

  Pierwsza sprawa – państwa ze stolicami zaistniały dopiero w czasach nowożytnych. Wcześniej były imperia, cesarstwa, królestwa i księstwa. Jest to bardzo istotne, bo taki twór nie ma stolicy, ma siedzibę władcy któremu wszyscy się kłaniają i tyle.
  Jeśli śladów takiego władcy nie ma, to znaczy że mówimy tylko o krainie geograficznej i przezwisku jakie nadawano zamieszkującym je ludziom a nie o żadnym państwie czy jakiejkolwiek innej strukturze geopolitycznej. Państwo Polskie powstało po II wojnie światowej, a właściwie to powstaje dopiero teraz.
  Nie było więc żadnego państwa Polan, Wiślan, czy Małopolski, to były zazwyczaj księstwa, musiałby być zrzeszone wokoło jakiegoś władcy oraz religii/kultu.

  Chorwaci to jedyni Słowianie którym udało się względnie przetrwać czasy Rzymu i utrzymać właśnie władzę zwierzchnią, czyli jako jedyni mieli coś a la księstwo czy też królestwo. Cała reszta struktur plemiennych Słowian była zdziesiątkowana i rozbita to przez Rzym, to przez Hunów to przez pierwsze wyprawy Wikingów. Całe tereny słowiańszczyzny prócz Chorwacji, w pierwszych wiekach naszej ery, albo w pierwszym tysiącleciu nawet, są obszarem wędrówek ludów, więc wszelka organizacja jest albo świeża albo marna, istnieje duże rozproszenie.
  Lechici to kasta rycerska która przywędrowała z Kaukazu, z Gruzji (wedle Mickiewicza). Pierwsze gdzie się udali to tam, gdzie jest jakaś kasta, jakiś władca i jakieś rycerstwo, czyli na Chorwację. Po czasie ruszają w 3 kierunkach, zachód, północ i wschód i tak się rodzi legenda o Czechu, Lechu i Rusie. Przybywają na ziemie gdzie gęstość zaludnienia jest mała, gdzie ludność słabo zorganizowana i przez parę stuleci mieszają się ze Słowianami (typowymi rolnikami) tworząc u nich pierwsze zalążki systemu kastowego, czyli szlachty, wojska, organizując się i zakładając bardziej konkretne i stałe grody które w średniowieczu stają się miastami.

  Powiązanie z Chorwatami i problem ostatnio modnego mitu “wielkiej Lechii” jest dość prosty. Z gór chorwackich rusza fala migracyjna ludzi którzy są zainteresowani czymś więcej niż rolą, chcą budować społeczeństwo i struktury państwowe/cywilizacyjne, łączą się z prostym ludem Słowian i powoli budują pierwsze grody i księstwa. Nie wiadomo czy podobne zjawisko nie przyszło z północy od ludów nordyckich/bałtyckich gdzie kasty wojowników i kapłanów były bardziej powszechne, bo warunki do uprawiania roli trudniejsze. Oni także pływali łodziami na południe łącząc się (prawdopodobnie całkiem pokojowo i dobrowolnie) ze Słowianami. Nie wiadomo czy Piastowie nie są wynikiem takiej właśnie krzyżówki.
  To wiele wyjaśnia jeśli chodzi o podobieństwa genetyczne z ludami tj Scytowie czy Awarowie oraz z plemionami bałtyckimi. To też wiele wyjaśnia dlaczego Bałkany są równie słowiańskie jak i Polska czy Ruś, a Węgry (ofiara Hunów, czyli także mieszanki ludzi stepu i plemion północnych, fińskich, moskiewskich) już dużo mniej.
  Góry zawsze wydawały ludność najsilniejszą, po pierwsze najlepiej się tam bronić przed najazdem obcych, po drugie promieniowanie kosmiczne jest lepsze i ciała są lepiej odżywione, dotlenione, silniejsze.
  Słowianie “czystej krwi” to może i istnieli w dalekiej starożytności, może też Chorwaci jako jedyni nimi byli, w czasach Rzymu większość jest już wymieszana.
  Trochę zadziwiające jest to, że wszyscy uznają, iż była ogromna wędrówka ludów po Hunach ale każdy się dziwi, jak słyszy u siebie podobieństwo do sąsiada.

 28. Atos 08.07.2018 11:44

  WacekPlacek 08.07.2018 10:26
  Powoływanie się na Mickiewicza, co do historii Słowian jest nieporozumieniem.
  Był wielbicielem Żydów i kk. Czyli tych , którzy sfalszowal historie. Obcy najeźdźcy spod znaku krzyża, zniszczyli historię, kulturę i religię naszych praojców!…
  Oto historia mało znana..
  http://thot.neon24.pl/post/67307,adam-mickiewicz-czego-polakom-nie-wolno-wiedziec
  Mały cyt : W liście do Delfiny Potockiej z 20 marca 1848 roku Zygmunt Krasiński opowiada o spotkaniu politycznym, które odbyło się w jego mieszkaniu. Obecni byli na nim Adam Mickiewicz, Eliza Krasińska, Norwid i przyjaciel Krasińskiego Stanisław Małachowski. W liście tym opisuje Krasiński co powiedział owego wieczoru Mickiewicz:
  Polski nie będzie już. Połączą się Czechy, Moskale i Polacy… Narodowości zaginą, stopią się. Zachodnia łacińska ogłada…przeklętą…rzymski język, rzymska literatura…i kościół odrzuconym jest. Szlachta Polska to najemcy!…Dziś ono plemię obce, ona szlachta musi się rozsypać, zaginąć, zniknąć….Wszelka przeszłość herezją, wszelka tradycja, jeśli nie jest pogańska, grzechem jest. Imię Polska nawet skazane jest na śmierć i zgubę…. Może to gorzkie prawdy, ale taka wola jest Boża, takie objawienie jej. Gorzkie przecież ojczyźnie żydowskiej było chrześcijaństwo….Szlachta….musi wykorzenioną być! Wszystko cokolwiek było, musi przestać być….o to przyszłość świata, oto zbawienie, oto życie!”
  Norwid w liście do gen Skrzyneckiego tak osądził TEN występ Mickiewicza: znalazłem go jako najpotężniejszym oszukańcem, jakiego przykładu dotąd nie ma.. Ten człowiek straszny jest dla Polski..”

 29. MasaKalambura 08.07.2018 11:51

  Dlaczego straszny. Przecież stało się dokładnie co powiedział. Dopiero 2 wieki później mamy dla siebie kraj na nowo. Taki rzeczywiście był wyrok Boga.

 30. Atos 08.07.2018 12:00

  Kto ma kraj do siebie? Watykan?
  Od 1000 lat , praktycznie kraj jest pod zaborem.
  Nie mi osądzać Mickiewicza.
  Link pod dyskusję , może inni wiedzą lepiej.

 31. Atos 08.07.2018 12:04
 32. MasaKalambura 08.07.2018 12:08

  To chyba jasne jest tu wszystkim, ze wolność pojedynczego człowieka to paradoksalnie coś bardziej złożonego, niż wolność narodu. Jednak bez wolności do polskiej mowy, do pisania po Polsku o sprawach polskich, mowy o wolnym narodzie być nie może. I teraz taka wolność jest. Pomimo zniewolenia pojedynczych ludzi.

 33. Atos 08.07.2018 12:10

  Z historią , trzeba b.uwazać i nie zapominać , że spisano ją na nowo , przez Vatykan(sobór nicejski) i starszych braci.
  Do masa.
  Nie zapomnij słów “wszystko co było prawdą, okaże się kłamstwem”

 34. Atos 08.07.2018 12:14
 35. Atos 08.07.2018 12:15
 36. WacekPlacek 08.07.2018 12:22

  @Atos
  Wierzyć to raczej nikomu się nie powinno, jeśli mowa o poważnym rekonstruowaniu historii. Światopogląd Mickiewicza, jakikolwiek by nie był, nie jest dowodem na to, że zmyślał aby siać jakąś swoją propagandę. Dzieło historyczne musi być zbudowane na jakiś materiałach, więc raczej nie mógł pisać czegoś czego nie można było zweryfikować bo by się tylko skompromitował, dlatego pisałem, że jestem ciekaw co na to historycy.

  Do łóż masońskich lub innych tajnych stowarzyszeń należą wszystkie osobistości sławne i znane. Nikt nie trafia do podręczników szkolnych jeśli nie ma powiązania z jakąś organizacją, ale to o niczym nie świadczy bo masoneria uległa na przełomie XIX i XX poważnej “reformie” (wielu twierdzi, że została rozbita i przejęta przez Jezuitów), czyli zmieniła kurs i to znacznie. Kiedyś to była organizacja szerząca wolność, otwartość myślenia, walcząca z tyranią kościoła i zamknięciem wiedzy i prawdopodobnie wiele osób nadal wierzy w to, że kontynuuje się tam tą misje. Dlatego są stopnie wtajemniczenia i ci na samej górze mogą mieć inną agendę niż ci na dole.

  Co do linku który wysłałeś, to skąd pochodzą te rewelacje? Ktoś tam na początku pisze, że Majewscy zostali przyjęci przez wyznanie rzymskokatolickie i byli frankistami? Jak Frankiści mogą być przyjęci przez katolików skoro to się wyklucza?
  Cytowany fragment wypowiedzi Mickiewicza stwierdza ogólnie znany fakt i ogólnie znaną agendę. W tamtych czasach świat walczył, jedni służyli Jezuitom którzy stawali po stronie tradycji, konserwatyzmu, czyli władzy Rzymu nad Europą bo od przejęcia Mieszka nasza władza składała hołd Watykanowi i niepodległość rozumiała jako podległość…wobec Stolicy Piotrowej. Szlachta służyła Rzymowi. Inni reformatorzy chcieli do Woltera i Napoleona, chcieli wolności i liberalizmu więc nie popierali Rzeczpospolitej szlacheckiej (i ja tu w historii trzymam ich stronę). Z racji tego, że nasz kraj był słaby, wchodzenie w układy z międzynarodowymi lożami które walczyły z Jezuitami o wolność w Europie (walczył z nimi i Napoleon), o wolność od dominacji Kościoła i sprzymierzonych z nim rodów arystokratycznych, było koniecznością. Nie ma tu więc żadnego odkrycia, Mickiewicz nigdy się z tym nie krył, że to bonapartysta i chce innej Rzeczpospolitej niż szlachta. Prawdopodobnie w tych środowiskach już wtedy szerzyły się pomysły odległe, globalizacyjne, tym był też cały nowoczesny humanizm.
  Szlachta polska do dziś, to najemnicy. Zawsze są u kogoś głęboko w tyłku. Jak nie u Szwedów, to U Habsburgów, to u carycy Katarzyny, to u kanclerz Merkel, to u Amerykanów, a jak obecnie widzimy, centralnie głęboko liżą tyłeczki w Izraelu. To jest fakt niepodważalny i ja popieram poglądy Mickiewicza. Niech Czechy, Moskale, Polacy się wreszcie zjednoczą i wyjdą z tych d…p

  Tutaj nie ma więc nic nowego powiedziane, a że kursuje po sieci…prawdopodobnie mit…stworzony przez samych Jezuitów (którzy prawdopodobnie napisali i Protokoły Mędrców Syjonu, no i też fakt dość znany, maczali ręce w holokauście)…że loże masońskie to frankiści, i chcą Szatana na króla świata obrać, to już inna sprawa. Samo pojęcie szatana i satanizmu jest zmyślone przez Kościół. Nikt nie wielbi szatana bo to nie jest antyteza Boga, to jest jeden z aniołów, Samael, lewa ręka Boga, połączony z planetą Mars (czyli tą którą paradoksalnie wielbił Rzym), sefirą Gewura (w Buddyzmie jest to Buddhi) odpowiedzialny za uśmiercanie, Anioł a nie Demon/Diabeł. Kościół jednak tego nie lubi bo to psuje bajeczkę o super dobrym starcu co kocha nas wszystkich, chciał też ukryć swoją rzymską tożsamość, więc sobie Diabła zmyślił.

  co do Rudaweb to ten portal jest tak poważny jak i jest komedią. Oni tam kombinowali że może Słowianie to i koło wymyślili jak i Biblie napisali, pewnie jeszcze ruchem galaktyk sterują.

 37. Atos 08.07.2018 12:25

  .Chodzi o to, że po Wieszczach oczekiwano by byli wśród walczących Polaków. To oni rościli sobie prawo do rządu dusz i do duchowego przewodnictwa Narodu. Polska romantyczna oddała to przewodnictwo Mickiewiczowi właśnie, ignorując Słowackiego (który notabene był w czasie wybuchu powstania w Warszawie, miał jakiś udział jeśli dobrze pamiętam w pracach rządu powstańczego, potem został wysłany z misją dyplomatyczną do Paryża). A roszczenie sobie praw do bycia wieszczem musi iść za pewnymi cechami. Nie wystarczyło żeby był wielkim poetą. Musiał być jeszcze wielkim człowiekiem. A okazał się dupkiem- moim skromnym zdaniem. Droga jego też była dziwna. W momencie wybuchu powstania był w Rzymie. Spędził tam pierwsze parę miesięcy odmawiając po drodze arystokracie polskiemu który zaproponował mu przewiezienie do Polski (sam jechał walczyć). Potem wybrał się do Polski przez… Paryż gdzie znowu spędził kilka miesięcy. Przez Niemcy to kazał gnać co koń wyskoczy to zatrzymać się w jakimś miejscu na dwa trzy dni. Poźniej w Wielkopolsce po prostu został. Nie spróbował się przekraść przez granice. Nie robił NIC.
  Może dlatego ,jest tyle żalu do Mickiewicza.
  _________________

 38. Atos 08.07.2018 12:30

  @Wacek.
  Nie będę polemizował na teraz.
  Trzeba sprawdzić dokładniej jaka prawda.
  Może coś mam w archiwum.
  Może inni mają?

 39. Atos 08.07.2018 13:01
 40. Perun 08.07.2018 13:12

  WacekPlacek 08.07.2018 12:22

  “Oni tam kombinowali że może Słowianie to i koło wymyślili jak i Biblie napisali”

  To raczej ty uprawiasz komedię ignorancji i to we wszystkich dziedzinach, wystarczy przeczytać ze 2-3 wpisy @realisty po twoich postach aby zobaczyć jej otchłań. Stosujesz starą jak świat taktykę mówiącą,że skoro fakty przeczą twoim “teoriom”, to tym gorzej dla faktów.
  Otóż: na portalu https://rudaweb.pl/ nikt nie twierdzi,że Słowianie wynaleźli koło tylko toczyła się dyskusja o tzw. Wazie z Bronocic, ceramicznym naczyniu, datowanym na 3635-3370 rok p.n.e, znalezionym we wsi Bronocice/Krakowa. Jest to najstarsze znane nauce przedstawienie wozu kołowego.

  https://rudaweb.pl/index.php/2017/09/15/cywilizacje-rownolegle-bronocice-i-uruk/

  Z tego co pamiętam, mowa tam jest o kulturze pucharów lejkowatych lub lendzielskiej a nie o Słowianach, łżesz jak zwykle a twoje łgarstwa bardzo przypominają mi niesławnej pamięci GrzegorzaP.

 41. WacekPlacek 08.07.2018 13:42

  @Perun
  Pokaż fakty które przeczą moim teoriom, wtedy niepozostanie mi nic innego jak przyznać Ci rację. W innym wypadku, sam stosujesz wspomnianą taktykę.

  Co do Rudaweb to napisałem to trochę żartobliwie, ale problem tam jest. O ile dobrze uzupełniają wiedzę o nowe, nieznane informacji (stąd – tak poważni jak i komiczni) to już interpretują to w sposób komiczny, bo chcą wszystko wiązać ze Słowianami nie definiując nawet co oznacza słowo Słowianie. Prawdopodobnie etnos jaki charakteryzuje Słowian ze znanych wszystkim faktów, to kultura materialna i duchowa okresu naszej ery, ewentualnie okres hellenistyczny. Tymczasem oni Słowian wklejaną nawet do czasów 1000 > p.n.e co jest pustosłowiem, bo nie wiadomo jakie panowały na tych ziemiach warunki klimatyczne i jaki rozwijał się etnos, co za ludzie tu mieszkali, na ile podobni Słowianom z czasów naszej ery i na ile ten materiał genetyczny nie przesuną się w dziejach na inne tereny.
  Może być też tak, że zasięg ludów nordyckich, Asów czyli “boskiego rodu” był szerszy i sięgał np aż do Karpat i po Wołyń a potem zmalał i na ten teren weszli Słowianie, z Panonii, Chorwacji i Ukrainy.
  Mnie nie przekonuje to, że istniała jakakolwiek cywilizacja na zamieszkanych przez nas ziemiach, są zbyt nasypowe i typowe dla ziem granicznych gdzie raz wchodzi jeden lud, raz innym. Postawienie też świątyń i kilku miejsc kultu, zbudowanie Arkaim nie tworzy jeszcze cywilizacji, tak samo jak cywilizacji nie tworzyli Indianie Ameryki płn, bo cywilizacja ma to właśnie do siebie, że jakieś ślady pozostawia jeśli zaraz obok są ślady innych cywilizacji.

 42. Atos 08.07.2018 14:08

  @Wacek.
  Anna Juras, “Etnogeneza Słowian w świetle badań kopalnego DNA”.
  https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/2702
  Forum.Najstarsze budowle słowiańskie.
  http://www.historycy.org/index.php?showtopic=43445
  http://www.powiat-makowski.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=308&strona=1

 43. Perun 08.07.2018 14:08

  WacekPlacek 08.07.2018 13:42

  “@Perun
  Pokaż fakty które przeczą moim teoriom, wtedy niepozostanie mi nic innego jak przyznać Ci rację. W innym wypadku, sam stosujesz wspomnianą taktykę.”

  Proszę bardzo:
  “Perun 08.07.2018 13:12
  Z tego co pamiętam, mowa tam jest o kulturze pucharów lejkowatych lub lendzielskiej a nie o Słowianach”
  Po 30 minutach:
  “WacekPlacek 08.07.2018 13:42
  Co do Rudaweb to napisałem to trochę żartobliwie, ale problem tam jest. O ile dobrze uzupełniają wiedzę o nowe, nieznane informacji (stąd – tak poważni jak i komiczni) to już interpretują to w sposób komiczny, bo chcą wszystko wiązać ze Słowianami…”

 44. WacekPlacek 08.07.2018 14:52

  @Perun
  Ja o twoim linku nie pisałem, nawet go nie przeczytałem, pisałem tylko o Rudaweb, o całokształcie, to raz, a dwa, czytając link teraz już w pierwszych linijkach widzę, że sobie stworzono “cywilizację lechicką” (i to jest tutaj najśmieszniejsze) czyli słowiańską (choć jakby się zgodzić z Mickiewiczem to o Lechitach można mówić dopiero po Hunach, gdzie tu do 5000p.n.e. i kultury lendzielskiej?) Ogólnie sam wydźwięk artykułu jest taki – kto był pierwszy? “pierwszeństwo ruchu kołowego w Europie” pisze archeolog na którego się powołują, co jest jakimś żartem, skąd wiadomo że ktokolwiek nie znał koncepcji koła, że to trzeba było “wymyślać pierwszemu”? Ludzie dostosowywali się do klimatu, w Sumerze pojawiły się najwcześniej warunki klimatyczne które przyczyniły się do upowszechniania a nie do odkrycia. Jedną głupotę naukowców (o tym, że Sumer “wynalazł” cokolwiek) zamienia się drugą głupotą, że “cywilizacja lechitów” też wynalazła.

  Mógłbym to robić godzinami z każdym ich wpisem ale tu tylko dla przykładu:
  http://rudaweb.pl/index.php/2016/05/09/polskie-rozwiazanie-zagadki-kola/
  Proszę przeczytać tylko połowę, wystarczy.
  Skąd oni wiedzą, że na tej ceramice jest czterokołowy wóz a nie symboliczna rycina oddająca jakiś znak astrologiczny, jakiś przekaz a la runiczny? Skąd wiedzą, że nie jest to przywiezione, czy nie wędrowała jakaś grupa z naczyniami, nie rozbiła szeregu obozów tymczasowych i umarła z głodu lub zimna np? Skąd wiedzą, że tam mieszkało około 6tyś osób i rządzili obszarem około 300km kwadratowych? Jaka metodologia naukowa pozwala uzyskać taką wiedzę ze skamielin drewna i kilku garnków? Jak dla mnie na tej ceramice nie ma narysowanego żadnego wozu, jak się znam na runach i symbolice to to jest zapis religijny powiązany z astrologią. Jakim cudem oni dochodzą do tych rewelacji?

  Tutaj jest kolejny link:
  http://rudaweb.pl/index.php/2018/06/03/awarski-trop-konstantyna/
  Mickiewicz pisał o tym, że kasta rycerska z Kaukazu (czyli Awarowie, potem i Scytowie, Sarmaci, Lechici) często mieszali się ze Słowianami którzy sami wojowaniem się nie interesowali, bo to były pokojowe plemiona przywiązane do ziemi. Tymczasem na Rudaweb Awarowie (czyli koczowniczy kaganat ze stepów, kompletnie odmienny etnos) to to samo co Słowianie. Jakim cudem ludzie ze stepów i okolic Kaukazu nie mogą mieć pochodzenia irańskiego i tureckiego (czyli logicznie wynikającego z sąsiedztwa klimatu) a mają mieć pochodzenie i tożsamość Słowian, rolników z lasów, rzek, jezior, Karpat i Bałkanów? Przecież najbardziej logiczne jest to, że nomadzi ze stepów przybywają głodni i zmęczeni bo daleko od stepu, i widzą, że mieszka ktoś jak u Pana Boga za piecem, spiżarnia pełna, na drzewach owoce, wszystko drewniane. Nawet nie ma co rabować ale za to jest co jeść i to do syta, więc się przymilają albo oferują “ochronę” i proces się powtarza przez stulecia z czasem owocując tym, że u Słowian rodzi się kasta wojowników (co i tak nie mogło być powszechne bo znani jesteśmy z pospolitego ruszenia, czyli z tego, że ludzie odstawiali pług i brali miecz jak była potrzeba, kastowość na stałe się nie utrzymywała aż do czasów wczesnego średniowiecza i narodzin feudalizmu, wcześniej jedni napadali na Słowian aby brać do niewoli, drudzy ofiarowali im ochronę z szacunku i przywiązania. Czy taka wersja nie jest sensowniejsza i bardziej zgodna z całą resztą śladów niż “cywilizacja lechicka” która tak była jak jej nie było?
  To jest właśnie cała Rudaweb. Znajdują kamień i mówią, że tu stała budowla.

 45. Perun 08.07.2018 15:27

  Mógłbym (tak jak ty) godzinami polemizować z tobą, ale brak mi i czasu i determinacji @realisty(szacun!) a tak po ludzku to, nie chce mi się!
  Króciutko: chodzi o zastosowanie i udokumentowanie a nie wynalezienie koła (raczej odkrycie chyba bo występuje ono w przyrodzie dość powszechnie). Ludy Ameryki Południowej, mimo wysoko rozwiniętej cywilizacji nigdy go nie zastosowały praktycznie w transporcie.
  Skąd wiesz,że na tej wazie to nie jest czterokołowy wóz?
  “, jak się znam na runach i symbolice to to jest zapis religijny powiązany z astrologią.”
  Ty nie znasz się na niczym – udowadniasz to każdym wpisem.
  “czytając link teraz już w pierwszych linijkach widzę, że sobie stworzono „cywilizację lechicką”
  WackuPlacku! po kim jak po kim, ale po tobie nie spodziewałem się zdziwienia w tym miejscu! Nie kto inny jak ty tworzysz na naszych oczach wackowoplackową fizykę, wackowoplackową filozofię, wackowoplackową etykę, ostatnio zauważyłem wackowoplackowe religioznawstwo a teraz wackowoplackową historię i archeologię! Daj i innym szansę!
  A teraz wybacz, muszę zająć się czymś poważniejszym niż WackowoPlackowa teoria wszystkiego czyli popołudniowym Bolivarem z (tym razem) pokaźną porcją 18-letniej Starki.

 46. WacekPlacek 08.07.2018 15:53

  @Perun
  Czyli nie masz żadnych faktów, wiesz że są wackoplackowe teorie i one nie pasują do tego, że tam na wazie jest wóz 4 kołowy, czyli że nie są zgodne z “faktami”?
  Ja swoich teorii nie tworzę na podstawie właśnie takich marnych poszlak, jakbym miał przed sobą taką wazę, to nic bym nie napisał, bo tam nie ma nic zrozumiałego dla nas, za mało aby się odzywać, wedle mojej wiedzy tam jest zapis runiczy bo tamte kultury nie malowały sobie nic dla zabawy, każdy konik i krówka coś oznacza, ale tego na 100% nie wiem.
  Naczytasz się takich internetowych rewelacji o “odkryciach” tego typu i to daje Ci podstawy jak i @realiście aby kwestionować moje propozycje, które są streszczeniem wielu książek a nie wielu wpisów z internetu.

 47. Atos 08.07.2018 16:30

  WacekPlacek 08.07.2018 15:53
  Wacek , z tobą to rozmowa jak z chinczykiem, przez rury kanalizacyjne.
  Podważasz wszystko , co tobie nie pasuje. Masz swoje teorie na każdy temat, wraz z idiociałą ezo..
  Cyt:: “Naczytasz się takich internetowych rewelacji o „odkryciach” tego typu i to daje Ci podstawy jak i @realiście aby kwestionować moje propozycje, które są streszczeniem wielu książek a nie wielu wpisów z internetu.”
  Może podasz tytuły książek, które zrobiły z ciebie geniusza???
  Myślę, że żaden geniusz na tej ziemi tobie nie dorówna.
  “Szukajcie a zn…?
  Pytałeś o badania DNA, podałem ci w poście 42.
  Nie pasują tobie opisy z Rudaweb.pl.
  Masz inne…
  http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C405803%2Cna-rugii-odkryto-budowle-kultowa-z-czasow-slowian.html
  https://bialczynski.pl/2015/09/06/sensacja-w-polsce-odkryto-wielkie-kamienne-budowle-sprzed-4200-lat-2-200-p-n-e/
  https://www.google.pl/amp/s/www.slawoslaw.pl/chramy-kaciny-kupiszcza-budowle-sakralne-slowian/amp/

 48. Dorian Gray 08.07.2018 16:45

  Nie dajcie się wpuszczać w maliny. Zarówno PIS, PO, Niemcy , Rosja,Israel, USA zrobią wszystko , aby nie dopuścić do zjednoczenia się polskiego ruchu narodowego. Ruch , aby istnieć musi mieć ideę wokół której może skupiać ludzi. Nie ma dużego wyboru , najlepsza wydaje się obrona etyki katolickiej, nie kościoła , nie biskupów i księży , ale powtarzam etyki, co jest do przyjęcia dla każdego z nas. Polacy na świecie są postrzegani jako ostatnie niedobitki katolickie, czy chcecie tego czy nie, takie barachło co to jeszcze nie zdechło. Etyka katolicka , nauka społeczna katolicka , kultura łacińska to jest to co przeszkadza w zaoraniu Polaków do końca. Zorganizowano wielostronny atak na kościół katolicki, aby go zdyskredytować w oczach Polaków , atakują z różnych stron .Turbosłowianie , opierając się na różnych bzdurach wysnutych z palca dodając do tego pewne wyciągnięte z kontekstu fakty historyczne odsądzają KK od czci i wiary. W internecie pojawiło się kilka postaci oszustów , błaznów , a pewno i agentów typu: Olszański – Jabłonowski , ‘hrabia”Potocki, padre Chojecki, Szydłowski, Białczyński itp itd. Co ciekawe wszystkie te indywidua utrzymują z sobą kontakt i popierają się na wzajem. To co tu wypisuje Prometeo to bełkot pseudonaukowy , tak beznadziejny ,że od czytania zęby bolą. W samym artykule o Chorwatach pominięto jedną rzecz, otóż w dokumencie bizantyjskim jest mowa także o Białej Serbii położonej w Wielkopolsce. Pozostały nazwy Serbinowo,Sarbinowo, odpowiednio jak w Małopolsce.

 49. WacekPlacek 08.07.2018 19:41

  @Atos
  A co mam nie podważać tego co mi nie pasuje? Piszę z intencją krytyki, tylko w tym celu, jak ktoś pisze z sensem, to się nie odzywam bo po co?

  Podałem ci tytuł jednej książki na której oparłem swój pogląd. Nie musisz się zgadzać, możesz sobie wierzyć w co chcesz, ale co ma to wspólnego z argumentami które przytoczyłem? Jak jest tam błąd to nie zabraniam tego wykazywać, ale nie każ mi wierzyć we wszystko co sobie ludzie publikują na sieci i nie posądzaj, że mam swoje teorie, bo swoje teorie to ma internet ze swoją bujną fantazją.
  Ja uważam, że na wazie z Bronocic nie ma wizerunku wozu i mam na to dużo więcej argumentów niż tu przytoczyłem, ale przecież możesz sobie myśleć, że jest inaczej, obaj i tak pewności nie mamy, liczy się siła argumentów.

  Wrzucasz linki mówiące o IX wieku n.e gdzie obecność Słowian jest już udokumentowana i przez nikogo nie kwestionowana, łączysz to z linkiem który traktuje o wykopaliskach nie wiadomo jakich ludów z okresu 2000-3000 p.n.e i sensacja gotowa, jest odkrycie… tylko pytanie, odkrycie czego właściwie? Jest jeszcze bardzo daleka droga do ustalenia co tutaj właściwie było, tymczasem internet już mapy “imperium lechitów” publikuje.

 50. Perun 08.07.2018 19:46

  Dorian Gray 08.07.2018 16:45

  Daj sobie spokój, na te katolskie wypociny nikogo tu nie złapiesz. Jaką etykę tu przynieśliście?? jaką kulturę łacińską?? Etykę i kulturę rzymskiej szubienicy i stosów?? pożogi, zdrady i wynaradawiania?? Niszczenia i zatraty, lichwy i pogardy dla Natury?? Co wy macie do zaoferowania? proch marny i grzech przez sam fakt narodzin?? Wracajcie na pustynię, tam może te wypociny się sprawdzają.

 51. Atos 08.07.2018 19:54

  Dorian Gray 08.07.2018 16:45
  Ty , tak na serio???

 52. Atos 08.07.2018 20:09

  WacekPlacek 08.07.2018 19:41
  Żadnego tytułu książki nie podałeś.
  Jest dziesiątki dowodów udokumentowane przez archeologię,nie będę ci układał linki chronologicznie.
  Jeżeli coś podważasz , udowodnij racje swoje.
  Badania genetyczne też Ci nie pasują.
  Dobrze wiesz , że ogrom wiedzy historycznej zniszczono, teraz małymi krokami się ją odtwarza.
  Żądasz od innych niezbitych dowodów, a sam wciskasz swoje teorie bez żadnych odnośników.

 53. WacekPlacek 08.07.2018 22:25

  @Atos
  Cały czas powoływałem się na Mickiewicza bo wiele rozjaśnia w temacie, o niczym więcej nie pisałem prócz komentarzy do Rudaweb. Co tu więcej podać?
  Masz dziesiątki dowodów ale ja pytam, na co? Wykopaliska archeologiczne nie są dowodami, to są pojedyncze puzzle, dopiero większa ilość pokazuje jakiś obraz.
  Wszystko co podważałem argumentowałem, w historii nie ma dowodów. Potrafisz udowodnić jaki dokładnie był wczorajszy dzień w polskiej polityce, jak ludzie tu żyli i kim byli? Cokolwiek napiszesz, znajdą się tacy którzy przedstawią inną wersję.
  To nie ma znaczenia ile i co zniszczono, układasz puzzle zawsze z tego co masz i jak masz fragment gdzie obraz nie jest klarowny to nie można sobie ot tak dopisywać reszty, musisz łączyć z innymi puzzlami i to całość musi dać jakiś spójny obraz. Jak ktoś wrzuci Awarów czy Scytów ze Słowianami do jednego worka, to pasuje zapytać, czy nasi przodkowie byli nomadami na koniach koczującymi w namiotach i żyjącymi z wojowania, którymi rządził kaganat, czy też osiadłymi rolnikami z przywiązaniem do ziemi, gdzie nie było kast a jedynie czasza rodowa, jakieś małe kapłaństwo i może funkcja starca, czy starzyzny, wolność i równość wszystkich? Jakie dziedzictwo wyłania się ze słowiańszczyzny? To są dwa odmienne obrazy i ich nie masz jak nałożyć na siebie i zrobić z tego jednego etnosu, a co tu mówić o cywilizacji jakiś lechitów czy kto wie czego jeszcze. Jakich więcej dowodów szukasz jak teoria już tutaj leży?

 54. Atos 08.07.2018 23:18

  WacekPlacek 08.07.2018 22:25
  Niech tak zostanie, każdy z nas ma inne zdanie.
  Nie lubie monologów i tasiemcowych postów, by udowodnić swoją rację .
  Podobnie mogę napisać, że biblia którą popierasz to, stek bzdur . Udowodnij , że nie.
  Dlatego przestałem na te tematy pisać, wszystko to , są przeżycia osobą piszącej,nie moje ,ja i ty możemy mieć inne i tylko my je znamy.Podobnie jest ze starymi księgami.
  Każdy a nas ma inne spostrzeżenia, wizje i doświadczenia.Zresztą nie ma prawdy absolutnej to , co dla ciebie będzie prawdą, dla mnie może być klamstwo.
  Rzecz w tym , ażeby swoją rację udowodnić, a w tematach duchowych w internecie, nie da rady.
  Dwa,a może prawda jest taka???
  http://www.alife.pl/zycie-w-komputerze-symulacja-czy-rzeczywistosc
  http://www.alife.pl/gp/p/PG.html
  http://www.alife.pl/musicgen/p/ewolucja.html

 55. Atos 09.07.2018 00:15

  @Wacek.
  Pofantazjujmy tak w skrócie .
  Ziemia rok 2018.
  Wszystkie narody świata , podpisują pokój.
  Zaczyna się era miłości i braterstwa, wszyscy idą ramię w ramię w kierunku rozwoju cywilizacji.
  Wszystko jest skierowane na badania naukowe .
  Zacznijmy od porównania obecnego stanu z Ziemią sprzed 1000 lat, czyli w roku 1018, bo to da nam jakąś wskazówkę. Tereny zamieszkałe przez ludzi charakteryzowały się nieprawdopodobnym podziałem na wrogie społeczności walczące między sobą. Kiedy spojrzymy na mapę dzisiejszego świata zauważymy, że setki tysięcy „księstw i królestw” poznikały, gdyż nastąpił nieuchronny proces jednoczenia. Z roku na rok rośnie świadomość planetarna, że jesteśmy jedną rasą ludzką mieszkającą na małej okrągłej bryle materii przemierzającej gwiezdną pustkę. Przełomowym punktem dla naszej cywilizacji będzie uznanie czegoś, co ja nazywam Prawami Kreacji, w tym oczywiście idei reinkarnacji. Kiedy ludzkość uzna, że życie ludzkie znane nam dzisiaj jest jedynie krótkim fragmentem „prawdziwego życia”, które sprowadza się do długiej wstęgi kolejnych żyć następujących po sobie w procesie wędrówki dusz, że dzisiaj możesz być Polakiem, jutru żydem, pojutrze murzynem w afrykańskiej wiosce, bo dla kreacji nie istnieją żadne bariery w wyborze kolejnego ciała do wcielenie, wtedy błyskawicznie znikną granice i nacjonalizmy, które są po prostu wielkim błędem wynikającym z niewiedzy. Spójrz na Ziemię… to skała podzielona na sto kilkadziesiąt zagonów, na których ludzie powbijali flagi wrogo patrzą na zagony obok… to bardzo prymitywny etap w rozwoju świadomości planetarnej, który kiedyś przeminie.
  Teraz wyobraź sobie ziemię za 100tys lat,
  Ziemię , gdzie panowała miłość i jedność.
  Wyobrażasz sobie jaka byłaby technika na ziemi?
  Wyobraź sobie , że istnieją cywilizacje , starsze od ziemskiej o milion lat.
  Czy im byłoby trudno stworzyć świat , jak w linkach wyżej?
  Czy trudno byłoby im sterować nami, naszymi myślami itd.
  Czy trudno by było zrobić coś a la Fatima i im podobne?

 56. Atos 09.07.2018 00:33

  Kiedyś #realista napisał mądre zdanie.
  Mogę się pomylić.
  “Jeżeli wszechświat jest stworzony i nieskończony to , Stwórca , może nawet nie wiedzieć o naszym istnieniu, a napewno się nami nie interesuje.”
  Jak na górze, tak i na dole.
  Ha. Nie wiadomo jaka partia zarządza ziemią.
  Patrząc na to , co się dzieje na ziemi to raczej despota , z parti kali yuga.
  Akurat pasuje do biblijnego jahve , karzącego do siódmego pokolenia.
  Kto wie , jaki program nam szykują.
  Patrząc na dzieje ziemi to , co pewien czas przerabiamy inny.

 57. WacekPlacek 09.07.2018 07:53

  @Atos
  Nie wiem co chcesz właściwie powiedzieć i co konkretnie nie pasowało w moich wypowiedziach?

  Co do fantazji to:
  ludzie kiedyś wierzyli w życie po śmierci i wędrówkę dusz, nowożytny ateizm nauki to tylko wytępił. Właśnie w tych czasach w których każdy ze sobą wojował, nikt nie bał się śmierci bo każdy chciał trafić do Walhalli lub innych podobnych miejsc.
  Na Ziemi nigdy nie zapanuje miłość i jedność ludzi razem z technologią, bo po pierwsze technologia jest przeciwieństwem miłości i jedności, po drugie Ziemia jest Człowiekiem Kosmicznym, Adamem z Biblii, a ludzie to są tylko jego dzieci, owoce – człowiek to nie to samo co ludzie i chyba we wszystkich językach mamy tu dwa pojęcia, nie bez powodu.
  Jak się wszyscy pokochają i zjednoczą to jednocześnie znikną…dlatego nie chcemy tego zrobić, bo wierzymy w iluzję samych siebie i oddzielności od reszty, boimy się tej śmierci, stąd technologia która ma nas od Ziemi, czyli od Człowieczeństwa oddzielić.

 58. poray 09.07.2018 10:11

  Wacek Placek
  niestety ale nie posługujesz się żadnymi odniesieniami do badań naukowych lecz własnymi poglądami, kwestionujesz wszelkie badania jeśli Tobie nie odpowiadają, przykładowo:
  – na Rudaweb (i nie tylko także na kilku innych portalach historycznych) ukazało się pełne tłumaczenie Konstantego Porfirogenety “O zarządzaniu państwem…” tam jest sugestia autora że Awarowie to Słowianie. Jak do tej pory potwierdzają to badania genetyczne szczątków awarskich z Austrii. Poza tym badania genetyczne, oraz źródła historyczne kultur azjatyckich jasno wskazują na powiązania ludów prasłowiańskich (R1a) z Azjatami. Potwierdzają to badania genetyczne Tocharów, ich późniejsze koligacje. W mydl czego Awarowie czy Hunowie mogli być wczesnośredniowiecznym etapem wcześniejszych kompilacji ludów prasłowiańskich i azjatyckich (mongolskich, turkmańskich). Chcesz się z tym zgodzić czy nie taki jest stan wiedzy na dziś;
  – rysunek wozu z Bronocic wykazuje podobieństwo nie z gwiazdozbiorami (równie dobrze możesz powiedzieć że pojazdami NASA na Marsie), lecz wieloma przykłądami wózków kultowych, znajdowanych na obszarach Euroazjii od kilku tys. lat.
  – tych Nordyków na Wołyniu, po których weszli Słowianie to chyba widzisz oczami wyobraźni. Dotychczasowe badania genetyczne (co potwierdza część pisanych źródeł starożytnych i średniowiecznych oraz religioznawcze badania porównawcze między religia nordycką i słowiańską oraz indoaryjską) wskazują, że Nordycy pojawili się między II w pne a I w ne, co można utożsamiać z kulturą jastoforską. Genetycznie sa zbitkiem grupy praeuropejskiej (I), słowiańską (R1a1a) i celtycką (R1b);
  – dziwi Cię że Słowianie (prasłowianie) mogli być i rolnikami i nomadami? Ale przecież o Scytach koczownikach i rolnikach wspominają już kroniki starożytne
  – niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić na 100% wielu kwestii, jak na przykład kiedy Słowianie przestali być praslowianami, ale podobieństwa religijne, kulturowe, językowe, genetyczne sposoby toczenia wojen, jednoznacznie wskazują, że protosłowianami były grupy Ariów, Tocharowie, Scytowie,
  – wracając zaś do Chorwatów, warte podkreślenia jest, że oni tworzyli etnos na terenie dzisiejszej płd-wschodniej Polski, natomiast Czechy, Morawy, Śląsk i Łużyce (o ile nie dalej na Zachód) zajmowali Serbowie. Pozostałości tego możemy zauważyć w heraldyce, nazwiskach szlachty (charakterystyczna końcówka -ić, zapisywana przez łacinników i Niemców jako -tz), no i mniejszość serbska na Łużycach

  ps. z ciekawostek badania genetyczne ludności Dolnego Śląska z początku XX wieku dowodzą, ze korzenie słowiańskie miało jeszcze wówczas 48% ludności. Poświadczają to nazwiska (cmentarze, archiwa kościelne, pocztówki). Świadczy to polityce zniemczania ludności słowiańskiej na tym terenie, co obecnie przedstawia się pod postacią memu “to były ziemie niemieckie”. Owszem tak ale tylko przez 200 rządów pruskich i rzeszy. Historia pokazuje jakie były konsekwencje przyjęcia chrztu od Niemców. Nie tylko zniszczenie dotychczasowej wiary ale walec wrogiego etnosu, który niszczył kulturę i eksterminował społeczeństwo.

 59. WacekPlacek 09.07.2018 11:25

  @poray
  Jesteś kolejnym który internetowe sensacje i czyjeś fantazje nazywa wiedzą.
  Powiedz to jakie badania kwestionuje? Dlaczego Awarów nazywa się Awarami a nie Słowianami?
  Co oznacza słowo Słowianie? Jaki to jest etnos i czym się różni np od germanów, czym od Asów, czym od Scytów? Nawet Biskupin nie jest czysto słowiański, są duże podobieństwa do kultury germańskiej.

  Może sprawdźmy co mówi oficjalna wiedza oparta o badania (które niby kwestionuje):

  “Ludność zajmowała się hodowlą bydła i uprawą ziemi, głównie prosa i beru. Budowała osady wzdłuż rzek. Podstawową formą budynku mieszkalnego była niewielka ziemianka o planie kwadratu, z dużym piecem kamiennym lub glinianym. Chaty rozmieszczone były w jednym lub kilku rzędach wzdłuż rzeki. Kultura materialna wczesnych Słowian jest uboga w wyroby metalowe: licznie natomiast występują proste, niezdobione naczynia gliniane, wykonywane bez użycia koła garncarskiego. Słowianie przejawiali jednak łatwość w przyswajaniu sobie obcych wzorów – na terenach, gdzie kontaktowali się z Cesarstwem Bizantyjskim czy z Awarami, występują liczne ozdoby o formach zaczerpniętych z tych kultur. Nad Dunajem Słowianie zapoznali się też z takimi wynalazkami, jak np. koło garncarskie.
  Kilka spokrewnionych rodzin tworzyło ród, wspólnotę opartą na związkach krwi. Ziemię uprawiano przez kilka lat, a po jej wyjałowieniu się przenoszono siedzibę o kilka lub kilkanaście kilometrów. Na nowym miejscu wypalano las i użyźniano popiołem ugory.”
  Czy tak żyją ludzie pochodzenia irańskiego, mongolskiego, turkmańskiego? Czy tak skonstruowany jest kaganat nomadów koczujących w namiotach na stepach? Czy stwierdzenie – Słowianie kontaktowali się z Awarami – oznacza, że byli Awarami? Polacy którzy kontaktują się z Niemcami są Niemcami?

  Idźmy dalej – ludność ze stepów Morza Czarnego i Kaukazu nie uprawia kombajnami 100 hektarów pola, zimy są bardzo ostre, lata bardzo upalne. Zajmują się hodowlą koni, coś jeść muszą więc jakąś skąpą rolę uprawiają, nawet w Mongolii coś jeść muszą, ale ich specjalizacja to namiot i wyprawy wojenne, rabunkowe. Idąc na zachód idą tam gdzie lasów, jezior i rzek jest mniej bo końmi łatwo się poruszać, idą też tam gdzie rzeki są płytkie a góry mało wysokie, czyli Bieszczady i ukraińskie Karpaty bo najłatwiej je przekroczyć. Przez stulecia różne pokolenia kast rycerskich, czy to Scytowie, czy Alanowie, Czy Sarmaci czy Awarowie, czy Hunowie (ich nazwy zazwyczaj pochodzą od władców) chodzą na zachód tymi samymi sprawdzonymi szlakami. Napotykają tam ludność osiadłą, tam też mierzą się z Rzymem, jest to teren ich ekspansji i teren wymieszania się z ludnością osiadłą, bo rolnikom nie ma co rabować, lepiej się z nimi mieszać bo dobrze karmią. Są więc cały czas między Słowianami z rejonów Słowacji, Panonii, Macedonii, Bałkanów, przyprowadzają im konie, uczą wojować i tak wygląda to wymieszanie się kultur i etnosu, później polska szlachta będzie odwoływać się do rycerstwa Sarmatów co nie oznacza, że Sarmaci to Słowianie. Normalny proces stykania się kultur, jedni pokazują im to, drudzy pokazują tamto, czasami też bierze się kobiety za żony i miesza się materiał genetyczny są więc podobieństwa i języka (gdzie kiedyś języki nie różniły się tak bardzo jak obecnie), genów, religii, kultury materialnej…ale podobieństwa to nie tożsamość, to nie ten sam etnos.
  Rzecz normalna, dzieje się to do dziś ale nikt nie nazywa Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii Anglikami, pomimo tego że są wymieszani.
  Proszę mi wykazać co w powyższym rozumowaniu jest “moją teorią’ i zakwestionowaniem oficjalnych badań?

  Skąd wiesz, że to są wózki na tych wszystkich podobnych wazach? Jaka metodologia pozwala wysuwać takie wnioski? Po co mieliby malować wozy i to rzut z góry (nie potrafili malować normalnie ale potrafili rzutować?
  Bronocice leża w Świętokrzyskim, obok jest Łysa góra, miejsce mocy, miejsce kultu, bardzo ważne miejsce, są nawet podania, że i wojska Aleksandra Wielkiego tam podchodziły. Takimi wazami raczej nie pojono bydła, mogły być do celów rytualnych gdzie zapisywano znaki o charakterze religijnym, mogą być też przyniesione przez pielgrzymów lub kogoś innego. Wszyscy znajdują ślady warsztatów garncarskich, nikt nie znajduje śladów na to aby były warsztaty do budowania wozów. Zresztą w Europie wszędzie był jeden wielki las, zimy bardzo ciężkie i surowe, do tego rzeki bez mostów, na Germanii to nawet Rzym się nie kwapił do budowania dróg bo nie miały żadnego logicznego uzasadnienia.

  Całkiem możliwe, że uprawiając rolnictwo żarowe używano jakiś pseudo-wozów aby sobie ułatwić transport drewna…o parę metrów dalej. Ale raczej mało prawdopodobne, że umieszczali to na wazach i był to jakiś wynalazek i istniała sieć dróg o znaczącym charakterze.
  To nie jest nauka tylko zwykłe kreowanie sensacji.

  Protosłowian to sobie wymyślono. Wszyscy pochodzą od czegoś wcześniejszego, wszyscy mają kontakt z sąsiadami i ulegają wpływom, to jest naturalne, naturalne są podobieństwa. Aby jednak miało to jakiekolwiek znaczenie dla nas dzisiaj, to należy określić charakterystyczny etnos, kulturę duchową w pierwszej kolejności, potem materialną, potem charakterystyczny ustrój i szukać gdzie są ślady takich ludzi.
  Stworzenie jakiś zlepków wszystkich ze wszystkimi i nazwanie tego “cywilizacją lechitów czy Słowian” to zwykła komedia.

 60. poray 09.07.2018 17:32

  zacznę od Twojego cytatu:
  “Proszę mi wykazać co w powyższym rozumowaniu jest „moją teorią’ i zakwestionowaniem oficjalnych badań?”

  1. Wskaż podobieństwo między Biskupinem a kultura Germanów
  ostatnie takie “mądrości ” deklamowali hitlerowcy, gdy rozpoczęli badania w Biskupinie. Germania wspominana przez Tacyta, Ptolemeusza i innych to góra II w. pne Biskupin to kultura łużycka czyli kilkaset lat wcześniej. gdzie masz takie grody jak w kulturze łużyckiej u Germanów?
  2. Mieszasz Germanów z mitycznymi Asami, co ma jedno z drugim wspólnego? czekam na naukowe potwierdzenie tezy
  3.Już Herodot pisał, że Scytowie dzielą się na koczowników i rolników (m.in Borysenici), podobne informacje znajdziesz u Ptolemeusza i Tacyta, ale jak widzę ich kwestionujesz
  4. Twoim zdaniem nie było protosłowian. rozumiem od razu spadli z nieba czy masz inną wspaniałą tezę na ten temat?
  5. Informacje o genetyce i badaniach z tym związanych opieram na zespołach naukowców z USA, Rosji,Niemiec i Wlk. Brytanii, mówi Ci coś takie nazwiska profesorów jak Underhill, Kłysow? Ale Ty oczywiście ich kwestionujesz
  6. O licznych związkach Scytów, Tocharów, Sarmatów, Ariów ze Słowianami już pisałem, odnoszą się do badań nie tylko genetycznych ale językowych, religioznawczych, pisanych źródeł historycznych, aby to opisać musiałby Ci książkę napisać, tylko po co skoro i tak to zakwestionujesz?
  7. Istotnie tego typu rysunki jak ten z Bronocic mają charakter sakralny, dlatego uważam, że to najprawdopodobniej tzw. wózek rytualny, podobne odnajdowano z całego okresu epoki brązu. Proponuję poczytaj choć trochę o wózkach rytualnych (najbliższe geograficznie znaleziska pochodzą m.in ze Sląska)
  8 w Europie był jeden wielki las – to znaczy kiedy? We wczesnym średniowieczu poza górami osadnictwo na terenach obecnej Polski było bardzo geste, a głownie utrzymanie było związane z hodowla i rolnictwem, więc te nieprzebyte puszcze porastający cały kraj to kolejne bajki z podręczników dla 4 klasy podstawówki
  9. nie przypominam sobie abym coś wspomniał o “wielkiej Lechii” itp, więc co mi tu wrzucasz jakieś bzdety?
  i tak można w nieskończoność tylko czasu mi szkoda

  Sumując poziom Twojej niewiedzy jest obezwładniający. Mieszasz pojęcia. Wrzucasz do jednego worka wiedze z wikipedii (co nie przeszkadza Ci zarzucać innymi wiedzy z internetu), dawno nieaktualne teorie i memy z netu. Ulżyj wszystkim i się dokształć, zanim zasiądziesz ponownie do dyskusji na tym forum.

 61. WacekPlacek 09.07.2018 18:36

  @poray
  ad1. Termin kultura łużycka usnuli niemieccy archeologowie i powiązania z kulturami germańskimi są bezsprzeczne, bo zasięg sięga aż po Saksonie, do tego przedmioty z brązu wykazują podobieństwa do kultury materialnej ludów nordyckich. Toczą się spory, lub toczyły o to czy tej kultury nie zaliczyć całkiem do kultury germańskiej więc nie tylko są podobieństwa, może i nawet więcej, może to wcale nie Słowianie? Podobieństwa nie oznacza “kopi Biskupina” (choć jak widzę to u ciebie podobny do oznacza to samo co tożsamy, ale to już twój problem jak po polsku słabo rozumiesz). Hitlerowcy przewyższali wiedzą i funduszami polskich archeologów, zakonserwowali też Biskupin choć nasi byli tak zaawansowani, że myśleli iż niszczą. Twoje osobiste uprzedzenia się nie liczą, głos niemieckich archeologów jest równie ważny co i polskich.
  ad2. Zasięg plemion germańskich to od Renu, przez Skandynawie aż po Dniestr, więc podobieństwa są siłą rzeczy i jest to oficjalna wiedza z Wikipedii, więc niczego nie mieszam a plemiona te datuje się od epoki brązu czyli tak samo jak kultura łużycka.
  ad3. Wszystkie ludy musiały jeść, co myślisz że jak pisze -nomadzi – to się pasą razem z końmi? Wyjaśniłem to, etnos to cechy charakterystyczne dla przeważającego sposobu życia. Scytowie to ludy koczownicze ze stepów a nie z nadrzecznych osad rolniczych, Słowianie to rolnicy, co nie oznacza że tam nikt na konia nigdy nie wsiadł.
  ad.4. Napisałem wyraźnie, że każdy od kogoś pochodzi, pytanie tylko od kogo? Będziesz miał protosłowian jak znajdziesz wyraźne ślady po etnosie, a jak na razie są ślady które trudno rozróżnić bo dużo podobieństw do Celtów i i plemion germańskich.
  ad 5. Pokaż mi zdanie w którym zakwestionowałem badania genetyczne tych naukowców?
  ad 6. Pokaż mi zdanie w którym zakwestionowałem liczne związki z sąsiadującymi ludami? Polacy mają liczne związki z Niemcami i Ukraińcami, są przez to Niemcami czy Ukraińcami? Przytaczałem też na początku książkę Mickiewicza, wyjaśnia skąd są związki z innymi ludami. Mówi coś termin – kasty? Coś niedorzecznego jest w tym, że obca napływowa kasta bierze pod przewodnictwo jakieś małe plemiona i stawia tam swój sztandar? Nie wyobrażam sobie też jak plemiona zajmujące się rolą miały przetrwać czasy w których z jednej strony Rzym, z drugiej koczownicy ze stepów? Wchodzenie w związki z ludami zaprawionymi w wojnie było decyzją polityczną i to mądrą.
  ad. 7 Może i jest to wózek rytualny a może i nie, ja nigdzie nie podważałem możliwości istnienia wozów, podważałem sensacie jaką się robi z jednego niejasnego malunku na garnku i przyrównuje to do Sumeru, podważałem sposób rozumowania na Rudaweb.
  ad. 8 O lesie pisałem w nawiązaniu do Bronocic czyli o 5000p.n.e. a nie o wczesnym średniowieczu. Do tego, jeszcze za Piastów powszechne było rolnictwo żarowe a nie pola uprawne, więc w większości był las. Aby drogę utwardzić musi być nieustannie używana, inaczej w zimie jest zasypana, na wiosnę i jesień tonie w błocie a latem rosną krzaki. Takie drogi pojawiają się dopiero za Rzymu, o latach 5-4tyś p.n.e. i gęstości zaludnienia mało wiemy.
  ad. 9 Wielką Lechię krytykuję w całej dyskusji i do tego sobie nawiązałem w podsumowaniu w odpowiedzi na twoją krytykę moich poglądów.

 62. poray 10.07.2018 09:13

  Wacek Placek
  na każdym kroku udowadniasz brak podstawowej wiedzy o tematach o których piszesz
  1.uprzedzenia to mieli badacze hitlerowscy, popełnili setki błędów a Ty je powtarzasz. Gratuluje poziomu i “trafnym wzorców”.
  2. Już Ci tłumaczyłem kiedy się zaczęły ludy nordyckie, więc po co dalej bzdurzysz wiążąc je z epoką brązu?
  3. Owszem w epoce brązu podobieństwa materialne ( i religijne) występowały od Skandynawii po Peloponez i Anatolie i od Dalekiego Wschodu po Wyspy Brytyjskie, a to nie dlatego że “Twoi Nordycy czy Asowie” za tym stali lecz etnos indoaryjski, co doskonale potwierdza genetyka, źródła historyczne i religioznawstwo – doucz się w końcu
  4. Gdybyś wystartował z bibliografią z Wikipedii nawet na najmierniejszej uczelni to by Cię śmiechem zabili. To nie jest źródło naukowe. Dlatego uważam że Twoja wiedza to poziom podręczników do podstawówki.
  5. Sięgnij do Tacyta, Ptolemeusza i innych starożytnych kronikarzy to może Cię oświeci, że Germania sięgała do Wisły, nie do Dniestru. O Skandynawii owi nie wspominali, to nadinterpretacja (co za nieuctwo!)
  6. o nomadach i koczownikach już pisałem, szkoda słów…
  7. Nie widzisz różnic w kulturze materialnej i religijnej Awarów, Scytów, Tocharów, Sarmatów, Indoariów a Celtów czy późniejszych Teotonów?! koro nie widzisz to gratuluję zakresu posiadanej wiedzy
  8. większość Twoich wypowiedzi to zakwestionowanie badań genetycznych, w tym:
  – twierdzenie że kultura łużycka to Nordycy
  – twierdzenie, że Scytowie, Sarmaci to nie protosłowianie
  – twierdzenie, że Nordycy sięgali do Dniestru
  – twierdzenie, że Awarowie nie mieli nic wspólnego ze Słowianami
  9. Badania genetyczne dowodzą, że ludy słowiańskie były stosunkowo jednorodne (mimo kast), różnice miały miejsce w Indiach (mają do dziś), w etnosach wiążących się z Azjatami (Hunowie, Awarowie częściowo). Wymiana genetyczna między Słowianami a Niemcami miała miejsce w niewielkim stopniu, np między Nordykami a Słowianami w przypadku Gotów (kultura wielbarska). Tu można mówić o wspomnianej przez Ciebie kastowości, czy w przypadku Słowian i Madziarów (którzy też zawierali w sobie sporo genów słowiańskich)
  10. W wielu miejscach w Polsce widać trwałość osadnicza ciągnąca się od kultury łużyckiej, prze pomorską do czasów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Jeśli jest trwałość osadnicza to te same miejsca były zamieszkiwane, użytkowane i uprawiane od paru tysięcy lat.
  11. Jak chcesz sobie krytykować w temacie Wielkiej Lechii proszę Cię bardzo, ale nie odnoś tego łaskawie do moich wypowiedzi, które z Wielką Lechią nie mają wiele wspólnego.

  Sumując opieraj się na źródłach nie na interpretacjach. Długa droga w Twojej mozolnej edukacji, ale nie trać zapału, z tym, że zanim już posiądziesz wiedzę nie zabieraj głosu w tematach o których nie masz zielonego pojęcia. Więcej z Tobą nie dyskutuję, nie ma to najmniejszego sensu.

 63. WacekPlacek 10.07.2018 10:10

  @poray
  Nie posiadasz nawet podstawowej umiejętności czytania ze zrozumieniem (choć podświadomie instynkt wyczuł, że został wielokrotnie zagięty). Mógłbyś sypiać nawet w bibliotece aleksandryjskiej a i tak niczego byś nie wiedział o niczym.
  Żaden z twoich punktów nie odnosi się do moich wpisów, nigdzie nie napisałem tego co mi zarzucasz. Fantazjujesz jak dziecko, zostajesz zagięty więc kreujesz sobie urojonego oponenta w dyskusji z którym potem polemizujesz. Co mam ci odpisać skoro nie odnosisz się do moich wpisów?

  Pisałem o podobieństwach z kulturą germańską i tylko i wyłącznie o podobieństwach. Skoro niemieccy czy hitlerowscy archeolodzy się interesują tematem, to znaczy że podobieństwa są.
  Nic nie pisałem o żadnych Asach, zapytałem tylko ironicznie czym się różnią Słowianie od innych kultur. Swoją drogą, ludy nordyckie są zaliczane do germanów północnych bo Goci i Wandalowie mają skandynawskie pochodzenie. Co myślisz, że tam nie ma wykopalisk archeologicznych i wszystko jest oparte tylko o Tacyta i Ptolemeusza?
  Nie ma czegoś takiego jak etnos indoaryjski, to kolejne urojenia twojego umysłu. Grupa językowa indoaryjska ma w sobie języki romańskie, grecki, germańskie, słowiańskie, irańskie i indyjskie. To żaden etnos, nawet nie wiesz co to słowo oznacza.
  Punkt 7, 8, 9 są popisem twojej choroby umysłowej, nie mają powiązania z żadnym z moich wpisów. To już zadanie dla lekarzy.
  Stosowanie rolnictwa żarowego wyklucza coś takiego jak trwałość osadnicza.

  Polecam gorąco kurs nauki języka polskiego dla dorosłych (o ile jesteś pełnoletni, bo robisz wrażenie jakby jeszcze dużo lat zostało) , może podszkolisz czytanie tekstu ze zrozumieniem. Zacznij od prostszych rzeczy, Jaś i Małgosia, Opowieści o pilocie Pirxie itp. Historia zbyt mocno podrażnia twoją wyobraźnie.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.

pl Polski
X