Anioły, demony i kosmiczne cywilizacje w rzeczywistości wielowymiarowej

Opublikowano: 27.12.2015 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 33

Czasoprzestrzeń nie jest spójna dla kosmosu – to oznacza, że byty informacyjne mogą podróżować między czasem, a przestrzenią i przenikać wielowymiarowe rzeczywistości. Teorie zagięcia czasoprzestrzeni oraz teoria informacji wraz z koncepcją holograficznego modelu rzeczywistości wskazują na to, że we wszechświecie mogą istnieć różne cywilizacje o różnych poziomach rozwinięcia, a te bardziej wyspecjalizowane mogą istnieć nie w rzeczywistości trójwymiarowej jak nasza, lecz znacznie bardziej złożonych, które mogą przenikać się z naszym światem. Teorie fizyczne o założeniach gnostycznych dają zatem racjonalne wytłumaczenie na założenie istnienia takich form energetycznych jak anioły czy demony.

ANIOŁY, DEMONY, DUCHY, OBCE CYWILIZACJE I WSZELKIE BYTY ENERGETYCZNE W KONCEPCJI TEORII INFORMACJI I ZAGIĘCIA CZASOPRZESTRZENI

Obserwacja kosmosu i niewyjaśnionych zjawisk pojawiających się wokół Ziemi takich jak doniesienia o istotach z zaświatów czy niezidentyfikowanych obiektach latających na niebie świadczy o tym, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Świadczą o tym również inne doniesienia takie jak zaobserwowanie piramid na innych planetach czy zarejestrowanie obrazu drona lub kawałku statku kosmicznego na Marsie dzięki łazikowi Curiosity. Również Ziemia nadal odkrywa przed nami zapomnianą przeszłość i ślady po rozwiniętych cywilizacjach. Uważa się, że ziemskie piramidy czy posągi z Wyspy Wielkanocnej mogą być dziełem zatopionej podczas potopu cywilizacji Atlantydy, której jeden z kompleksów piramid ma znajdować się pod wodą w okolicach trójkąta bermudzkiego. Inne odkrycia, takie jak odnaleziona w 2002 roku kopuła w górach Bucegi w Rumunii, w środku której znaleziono niezwykłą technologię z opisami DNA różnych cywilizacji. Również odnalezienie miasta Arkaim zamieszkiwanego przez Ariów świadczą, że Ziemia mogła przechodzić różne przemiany powodowane potopami i kataklizmami, a ślady starożytnych cywilizacji i ich budowli potwierdzają, że ludzkość czy też inne gatunki rozwinięte humanoidalnie zamieszkiwał Ziemię już od dawna.

O istnieniu takich form energetycznych jak demony, anioły czy zjawy, mimo różnych doniesień na ich temat, objawień i całej mitologii, na której opiera się ludzka kultura, wciąż trwają dyskusje bo choć nie ma naukowych dowodów potwierdzających ich istnienie, to różne teorie wskazują na taką możliwość. Czasoprzestrzeń jest zjawiskiem umownym dlatego zakładać można, ze informacje można pobierać i być z nią splątanym bez ograniczenia z czasoprzestrzenią, co wskazuje, że jako byty determinowane informacją o nas, możemy się łączyć również z formami innowymiarowymi, których istnienie również warunkowane jest zapisem informacyjnych o nich w strukturze międzywymiarowej.

W lipcu 1984 r. na stacji kosmicznej Salut 7 rosyjscy kosmonauci Oleg Atkow, Władimir Sołowiow i Leoind Kizim widzieli otaczające statek świetliste istoty ze skrzydłami. Początkowo uznali to za wynik zbiorowej halucynacji jednak następni kosmonauci – Swietłana Sawitskaja i Władimir Dżanibekow również widzieli humonoidalne istoty ze skrzydłami. Obiekty te rejestrowane są i teraz z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nadal nie wiadomo czym są, ale ich opisy są porównywalne z wyobrażeniami istot opisywanych w pismach wedyjskich i znane są ludzkości od dawna. W różnych kulturach nazywa się je aniołami lub Gandharvas. Pojawiają się spekulacje i domniemania, że są to energetyczne istoty żyjące w innej rzeczywistości, które czasami wchodzą w interakcje z ludzkością. Mogą być to formy przyszłych nas samych po ewolucji, które obserwują przeszłość lub zupełnie inne formy – inne kosmiczne cywilizacje i struktury energetyczne właściwe dla innej czasoprzestrzeni. Czy faktycznie takie warianty są możliwe?

Tak jak dla nas czas jest sztucznym tworem, tak dla nich i ich ewolucji, cała czasoprzestrzeń może być tworem, który nie jest już dostateczny ich wielowymiarowej rzeczywistości dlatego nie stanowi to dla nich bariery, aby wejść z nami w interakcję. Czasoprzestrzeń nie jest spójna. Dodatkowo entropia zakłada, że wszystko płynie od stanu uporządkowanego do chaosu, a kosmos powstał w wyniku wielkiego wybuchu. Wynika z tego, że czasoprzestrzeń się rozrasta, a przestrzeń się rozszerza. Każdy byt energetyczny jest formą energetyczną zapisaną w czasoprzestrzeni. Skoro jednak w zależności od umieszczenia ma różne właściwości, to wynika z tego, że znana nam czasoprzestrzeń jest czymś sztucznym, a świat działa na zasadzie hologramu.

Skoro przestrzeń się rozrasta, czas inaczej płynie na ziemi i w kosmosie, a determinuje go grawitacja, to istotna zatem jest informacja jako czynnik determinujący dany byt. Jeśli czynnikiem determinującym dany byt jest informacja, to nie można wykluczyć możliwości kontaktu z zaświatami czy innymi formami energetycznymi, bo choć ciało fizyczne obumiera, to informacja istnieje, a skoro istnieje to teoretycznie można ją przetworzyć czy też ubrać w inna formę energetyczną właściwą dla danej czasoprzestrzeni czy wymiaru. Przestaje istnieć jedynie czynnik warunkujący odczyt tej informacji w naszej rzeczywistości, a wiec ciało biologiczne. Ponadto skoro przestrzeń się rozrasta to dążymy do świata o właściwościach makrokosmosu, gdzie galaktyki jeszcze bardziej się rozszerzają. Ale my też się zmieniamy i wszystko ewoluuje. Niektórzy są zdania, że może to oznaczać, iż w przyszłości będziemy musieli migrować na planetę, która będzie miała dla nas mikro wartości i nie będzie tak oddalona od światła lub też do tej pory ewoluujemy razem z rzeczywistością i sami będziemy źródłem światła lub ciemności. Wszystko zależy od różnych czynników. Zdaniem wybitnego astrofizyka Stephena Hawkinga wszechświat jest pełen różnych kosmicznych cywilizacji i również ludzkość zmuszona będzie odbyć kosmiczną migrację ponieważ krucha Ziemia nie wytrzyma kolejnego stulecia w takiej formie w jakiej jest obecnie.

Zakładając, że jeśli czasoprzestrzeń można zaginać podróżując przez czwarty wymiar, co uwidacznia proces teleportacji, to podstawą każdego bytu jest informacja, którą można wpisać czy odtworzyć w danej czasoprzestrzeni. Nie wiadomo w jakiej czasoprzestrzeni znajdują się chociażby myśli śniącego, ale biorąc pod uwagę efekt splątania, można zakładać, że są w stanie łączyć się z macierzą wszechświata, wszechbytu czy inną strukturą rzeczywistości. Informacja o nas zawarta jest w naszych DNA. To właśnie dzięki tej informacji można odtworzyć różne gatunki czy jak w Biblii – stworzyć kobietę z żebra mężczyzny. Gdzie jednak zawarta jest informacja o kosmosie? Musi być jakaś macierz, z którą jesteśmy połączeni czy splątani na zasadzie zapisu informacyjnego, a co za tym idzie – to właśnie kwantowa teoria informacji przybliża nas do zrozumienia prawdy o nas samych, kosmosie, wszelkich zjawiskach uznawanych za paranormalne i formach energetycznych takich jak anioły i demony, czy po prostu inne strukturalnie byty, które można różnie nazwać, a które mogą przenikać się z naszą rzeczywistością. Teoria informacji kwantowej przybliża nas do zrozumienia macierzy, skąd informacja bazowa powstała, a którą to wszechmiarę, z której wyrasta rzeczywistość, lubimy nazywać Absolutem, nicością czy Bogiem.

CZASOPRZESTRZEŃ NIE JEST SPÓJNA DLA KOSMOSU – BYTY INFORMACYJNE MOGĄ PODRÓŻOWAĆ MIĘDZY CZASEM A PRZESTRZENIĄ I PRZENIKAĆ WIELOWYMIAROWE RZECZYWISTOŚCI

Patrząc w gwiazdy nie widzimy ich w teraźniejszości, a jedynie ich przeszłość. Chodzi o czas z jakim światło dociera na Ziemię. Patrzymy zatem w przeszłość. To oznacza, że przeszłość nie minęła, a przyszłość już istnieje. Teoretycznie zatem – gdyby z takiej gwiazdy spojrzeć na Ziemię – to znajduje się ona w przyszłości. Wprawdzie w naszej rzeczywistości czas płynie tylko w jednym kierunku, co nie oznacza, że w innej rzeczywistości, która przecież mogłaby się przenikać z naszą, nie mógłby płynąc w odwrotnym kierunku na zasadzie antymaterii. Tak naprawdę czas płynie różnie dla różnych atomów w zależności od grawitacji. Wyjaśniają to założenia matematyka Rogera Penrosea, który udowodnił chociażby, iż zapadanie grawitacyjne prowadzi do osobliwości. Gdybyśmy np. podlecieli do czarnej dziury czy szarej studni grawitacyjnej, która ma inną siłę grawitacji niż Ziemia, a potem wrócili na ziemię, to wrócilibyśmy do przyszłości bo podczas naszego godzinnego pobytu w przestworzach, na Ziemi minie np. 50 lat. Dzieje się tak ponieważ czarna dziura ma większe przyciąganie grawitacyjne tak, że zdaje się wchłaniać nasze światło, więc gdybyśmy znajdowali się blisko niej, czas płynąłby dla nas wolniej niż dla ludzi na ziemi, co oznacza, że po powrocie znaleźlibyśmy się w przyszłości. Przykład ten pokazuje, że czas jest tylko iluzją, a wszystko znajduje się w czasoprzestrzeni, gdzie ruch i grawitacja determinują czas.

Czasoprzestrzeń jest kreacją dla zamknięcia rzeczywistości w trójwymiarze. Czas ma dla nas jeden kierunek bo płynie od przeszłości do przyszłości, czyli od zdarzeń dokonanych do tych, które dopiero nastąpią, natomiast przestrzeń ma wiele kierunków. Czas zwalnia od przyciągania grawitacyjnego. Nie można się cofnąć w czasie, ale można się cofnąć w przestrzeni. Jeśli zatem w czasie rzeczywistym wystrzelilibyśmy się na gwiazdę, którą widzimy, czyli do obrazu z przeszłości, to wylądowalibyśmy nie w obrazie z przeszłości, bo on już się dokonał, a my go tylko obserwujemy niczym rzeczywisty, lecz wylądowalibyśmy w zdarzeniach, które nastąpiły na tej gwieździe po tym, co zobaczyliśmy z naszego urywku rzeczywistości. Jednocześnie zatem wylądowalibyśmy w przyszłości tej gwiazdy w stosunku do tego, co widzimy jako rzeczywiste, ale i jej teraźniejszości, czyli formie w jakiej jest, gdy lądujemy. Wszystko zależy zatem od miejsca, z którego dokonujemy pomiaru czasu jako obserwator.

Autorstwo: Paulina Matysiak
Źródła: PaulinaMatysiak2.wix.com, WolneMedia.net

BIBLIOGRAFIA I FILMOGRAFIA

1. „NASA odnalazła tajemniczą piramidę na planecie Ceres”, http://tylkoastronomia.pl/wiadomosc/nasa-odnalazla-tajemnicza-piramide-planecie-ceres

2. Robert Dee, „Bezzałogowy dron został odnaleziony na Marsie?”, http://www.robertdee.pl/bezzalogowy-dron-zostal-odnaleziony-na-marsie/

3. Nnka, „Największe odkrycie archeologiczne naszych czasów- holograficzne kopuły wiedzy w Rumunii – po prostu szok”, https://nnka.wordpress.com/2015/11/21/najwieksze-odkrycie-archeologiczne-naszych-czasow-holograficzne-kopuly-wiedzy-w-rumunii-po-prostu-szok/

4. „Arkaim – Kolebka Aryjskiej Cywilizacji”, https://treborok.wordpress.com/slowianszczyzna/arkaim-kolebka-slowianskiej-aryjskiej-cywilizacji/

5. Leszek Czarny, „Arkaim, tajemnicze miasto Ariów”, http://tojuzbylo.pl/wiadomosc/arkaim-tajemnicze-miasto-ariow

6. “Astral – a co to?”, http://ezodar.pl/index.php?/topic/138-astral-a-co-to/

7. „Anielskie energetyczne istoty widziane kilka razy przez rosyjskich kosmonautów”, http://innemedium.pl/wiadomosc/anielskie-energetyczne-istoty-widziane-kilka-razy-przez-rosyjskich-kosmonautow

8. „Interstellar – profesor Nurowski opowiada o efekcie Penrose’a”, https://www.youtube.com/watch?v=QUBr-VzcB18

9. „Kwantowe przejście”, https://www.youtube.com/watch?v=vySD8udpiys

10. Urszula Rybicka, „Czas dla atomów płynie różnie w zależności od grawitacji – można to udowodnić”, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,385828,czas-dla-atomow-plynie-roznie-w-zaleznosci-od-grawitacji—mozna-to-udowodnic.html

11. „Poza kosmosem. Zakrzywienie czasoprzestrzeni”, https://www.youtube.com/watch?v=kTueVIQjIkA

12. „Trójkąt Penrose’a”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_Penrose%E2%80%99a

13. „Twierdzenie o osobliwościach”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_o_osobliwo%C5%9Bciach

14. Anna J. Dudek „Śmierć jest prawdopodobnie innym stanem naszej świadomości – mówi holenderski kardiolog”, http://natemat.pl/99331,smierc-jest-prawdopodobnie-innym-stanem-naszej-swiadomosci-mowi-holenderski-kardiolog

15. „Powiązania z mityczną Atlantydą”, http://tajemnicepiramid.eu/atlantyda.htm

16. Robert Bruce, “Traktat o projekcji astralnej”, 1994, http://www.czarymary.pl/cienik/oobe/bruce1.html

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Zostań pierwszą osobą, która oceni ten wpis!
Loading...

TAGI: , ,

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1
Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
mackadmin
Użytkownik
mackadmin

‘Stephena Hawkinga wszechświat jest pełen różnych kosmicznych cywilizacji i również ludzkość zmuszona będzie odbyć kosmiczną migrację ponieważ krucha Ziemia nie wytrzyma kolejnego stulecia w takiej formie w jakiej jest obecnie’ – Biedny uczony przykuty do fotela z konsola na ktorej pisza swoje wypociny Iluminaci…