5G – powstrzymaj zagrożenie!

Opublikowano: 16.03.2019 | Kategorie: Gospodarka, Publicystyka, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 6567

To nie kolejna teoria spiskowa, a prawdziwa katastrofa, którą ściągają na Polaków, twórcy technologii 5G. W obliczu najnowszych informacji budzi ona coraz większe kontrowersje, a jej „możliwości” nie są w pełni znane nawet jej twórcom!

Strategia 5G dla Polski zakłada, że w 2020 r. sieć ma być dostępna co najmniej w jednym dużym ośrodku miejskim. Pierwsze miasta do “eksperymentów” Gliwice, Warszawa i Łódź.Główne szlaki komunikacyjne i pozostałe duże miasta mają być objęte zasięgiem sieci do 2025 r. Właśnie powstała petycja, która ma na celu powstrzymanie 5G w Polsce.

Uwaga!

“Sieć 5G niszczy fizjologiczne i neurologiczne funkcjonowanie ciała, nawet małe dawki mogą być bardzo szkodliwe dla ludzi. Ponadto jest ona używana do kontrolowania tłumu lub wroga” – te słowa Dr Barriego Trowera stanowią podsumowanie zagrożeń płynących z obecności w naszym życiu coraz silniejszych fal elektromagnetycznych. Lecz wymienione przed dr Trowera zagrożenia, to dopiero wierzchołek góry lodowej…

Zagrożenia są liczne – poczynając od objawów nadwrażliwości na promieniowanie, aż po groźne zaburzenia i choroby śmiertelne:

– złe samopoczucie,

– bolesne migreny,

– problemy z koncentracją,

– luki w pamięci,

– trudności w uczeniu się,

– zaburzenia neurologiczne,

– zmiany strukturalne i funkcyjne układu rozrodczego,

– a nawet groźne nowotwory!

To tylko niektóre z konsekwencji z wiązanych z korzystaniem z urządzeń, które nieustannie emitują fale elektromagnetyczne o dużej częstotliwości.

O szkodliwości promieniowania RF-EMF już w 2015 roku pisało ponad 230 naukowców z 40 różnych krajów w liście skierowanym do ONZ i WHO.

W badaniach amerykańskiego National Toxicology Program (NTP) oraz Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem przy WHO, pole elektromagnetyczne o częstotliwości między 30KHz a 300 GHz zaklasyfikowano do grupy czynników prawdopodobnie rakotwórczych oraz udowodniono szkodliwy wpływ urządzeń elektronicznych bezprzewodowych na zdrowie roślin, zwierząt i ludzi. Przypuszcza się bowiem, że takie promieniowanie powoduje wzrost zachorowań na raka mózgu i serca!

W tym miejscu warto wspomnieć, że zakres częstotliwości dla 5G w Polsce ma obejmować zakresy 700 MHz. 3,4-3,8 GHz i 26 GHz.

Co gorsza, szkodliwych konsekwencji dla naszego zdrowia już teraz nie da się uniknąć, których nie wyobrażamy sobie codziennego życia: lodówki, telewizory, suszarki do włosów, telefony komórkowe, kable energetyczne, samochody, Wi-Fi, routery, modemy…

Co gorsza, emitowane przez każde z tych urządzeń fale nakładają się na siebie, tym samym wzmacniając emitowany sygnał, a co za tym idzie – nasilają szkodliwe konsekwencje dla Twojego zdrowia.

„Istnieje wiele przykładów na to, jak w przeszłości, po zignorowaniu zasady ostrożności,mieliśmy do czynienia z poważnymi i często nieodwracalnymi szkodami wyrządzonymi zdrowiu i środowisku. Trzeba pamiętać, że ekspozycja na czynnik szkodliwy może trwać wiele lat, zanim jego szkodliwość zostanie dowiedziona” – to oświadczenie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska dot. realnego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego spowodowanego przez wprowadzenie sieci 5G.

Będziemy gotować się jak woda w kuchence mikrofalowej?

3G, 4G czy 5G to nie porządkowe oznaczenia, a nazwy sieci bezprzewodowych, które oddziałują na Twój mózg niczym kuchenka mikrofalowa.

Potwierdziły to badania szwedzkiego neurochirurga dr Leifa Salforda, które wykazały, że niski poziom promieniowania emitowanego przez urządzenia takie jak WiFi, inteligentne liczniki i telefony komórkowe, powoduje przenikanie przez barierę krew-mózg…

Testy laboratoryjne dr. Salforda wykonywane były na szczurach i już zaledwie po dwóch minutach zauważono pierwsze niepokojące skutki badania – mikrofale przeniknęły przez barierę krew-mózg. Z kolei 2-godzinne oddziaływanie telefonu komórkowego na mózg gryzoni doprowadziło do zniszczenia aż 2 proc. komórek mózgowych: uległy one deformacjom i degradacji. Po 6 godzinach badania doszło do wystąpienia zaburzeń pamięci oraz zmian genetycznych.

Dlaczego więc przemysłowi telefonii komórkowej tak bardzo zależy na wdrożeniu w życie kolejnych, szkodliwych technologii? Czy prędkość przesyłania danych jest ważniejsza niż ludzkie zdrowie i życie?

Wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego jakim jest sieć 5G, to igranie z ludzkim życiem!Opierająca się na działaniu jeszcze silniejszych fal radiowych, sieć bezprzewodowego przesyłania informacji jest nieprzewidywalna w swoich skutkach.

Oto fragment listu skierowanego do Unii Europejskiej 3 września 2017 roku przez ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów, w którym domagali się wprowadzania zakazu technologii 5G w Europie: „Przesyłanie informacji w sieci 5G odbywa się prawidłowo tylko na niewielkich odległościach. Ponadto, jej sygnał ciężko przechodzi przez ciała stałe. Stąd, w celu jej uruchomienia, trzeba będzie wybudować wiele nowych anten, jedna powinna przypadać przynajmniej na 10 – 12 domów. W takich warunkach niemożliwym będzie uniknięcie ekspozycji na jej promieniowanie”

Czy wiesz, co to oznacza?

Otóż aby sieć 5G działała bez zarzutów anteny musiałyby być ustawiane co 300 METRÓW!

Jeśli nie zgłosimy swojego sprzeciwu wobec 5G, to Ty, ja Twoi bliscy – będziemy się dosłownie kąpać w silnym promieniowaniu.

Nadal uważasz, że ten problem Cię nie dotyczy? Nawet zwykły spacer może zamienić się w wycieczkę, która narazi Twoje zdrowie na silne, nieznane dotąd, promieniowanie i bolesne konsekwencje.

Zarówno technologia 5G, jak i jej poprzednicy, stanowią realne zagrożenie dla wszystkich osób zmagających się z problemami związanymi z czynnościami układu sercowo-naczyniowego:

– zwolnienie rytmu serca,

– zaburzenia rytmu serca,

– obniżenie ciśnienia tętniczego.

To nie błahe problemy ze zdrowiem, a poważne dolegliwości, które znacząco pogarszają stan zdrowia.

Ponadto, promieniowanie elektromagnetyczne ma również wpływ na przebieg ciąży. Fakt ten udowodniły przeprowadzone w latach 1981-1988 badania w Instytucie Matki i Dziecka oraz Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii.

Z badań wynika, że niebezpieczne dla przyszłej mamy, może być częste przebywanie w polach mikrofalowych o gęstości strumienia energii 10-40 mW/cm2.

Jakie są konsekwencje przekroczenia tej normy? Są to:

– opóźnienie rozwoju łożyska,

– zwiększenie wrażliwości potomstwa na promieniowanie X, zakażenia wirusowe i bakteryjne.

Co więcej, potwierdzono też, że przewlekła zawodowa ekspozycja kobiet na pola elektromagnetyczne łączy się ze zwiększonym prawdopodobieństwem porodów przedwczesnych i wcześniejszym wygaśnięciem czynności jajników!

Jednak zagrożenia dla zdrowia to nie wszystko, co niesie za sobą 5G

Sieć nowej generacji stanowi również potężne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz kondycji polskiej gospodarki!

TAK! Technologia 5G jest bowiem bardzo podatna na penetrację i działania szpiegowskie, a to za sprawą skomplikowanej architektury sieci, na którą składają się światłowody, stacje bazowe telefonii komórkowych, mikrokomórki, pikokomórki oraz inne urządzenia telekomunikacyjne…

Zagrożenia płynące z wprowadzenia sieci 5G są tematem debat na całym świecie, także w największych mocarstwach, jakimi są chociażby Stany Zjednoczone.

Jak donosi magazyn „ Forbes ”, przedstawiciele służb USA, Australii oraz Nowej Zelandii wyrażają obawy, że wprowadzenie sieci 5G byłoby jednoznaczne ze „zgodą” na destabilizację funkcjonowania państw oraz ich gospodarek, a także przechwytywanie krytycznych dla operacji militarnych oraz bezpieczeństwa narodowego komunikatów przez Chińczyków.

Zagrożenie cyberwojną wisi w powietrzu, zwłaszcza w obliczu faktu, że cyberbezpieczeństwo jest sprawą nad wyraz istotną w dobie rozwijającej się technologii oraz jej zastosowania w niemal każdej kwestii związanej z funkcjonowaniem państw.

Na ten fakt zwrócił uwagę także Komisarz UE ds. Unii bezpieczeństwa Julian King. Wezwał on wszystkie kraje członkowskie do podjęcia odpowiednich działań uwzględniających kwestie bezpieczeństwa oraz przewidywane cyberzagrożenia, mające się pojawić w przyszłości – zwłaszcza w kwestiach, które mogą być wykorzystane przez wrogie podmioty w celach gospodarczych lub militarnych.

Jedynym sposobem na powstrzymanie wprowadzenia szkodliwej dla wszystkich technologii 5G jest głośny i wyraźny sprzeciw przedstawicieli świata nauki oraz społeczeństwa, czyli mnie i Ciebie!

Ponad 180 lekarzy i naukowców żąda moratorium na 5G w Europie

Zagrożenie jakim jest sieć 5G nie umknęło uwadze najbardziej znanych lekarzy oraz naukowców. Ci specjaliści, świadomi nieodwracalnych skutków dla zdrowia jakie niesie za sobą ta nowa technologia, kategorycznie nie zgadzają się na jej wprowadzenie do Polski.

„Domagamy się wprowadzenia moratorium na technologię piątej generacji 5G. Technologia ta powinna zostać uruchomiona dopiero wtedy, kiedy badania niezależnych ekspertów dowiodą braku jej szkodliwego wpływu na środowisko i nasze zdrowie. 5G istotnie zwiększy naszą ekspozycję na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (tzw. RF-EMF), już teraz emitowane przez sieci: 2G, 3G, 4G i Wi-Fi. Zwracamy uwagę, że szkodliwość RF-EMF została już dowiedziona w licznych publikacjach naukowych”

Najlepsi ze świata nauki nie mogą się mylić – ich postulaty wobec władz Unii Europejskiej (które przedstawiamy Ci poniżej) są dowodem na to, że sieć nowej generacji jest autentycznym zagrożeniem dla ludzi:

“Domagamy się by Unia Europejska:

1. Podjęła wszystkie możliwe działania, które mogą zapobiec rozpowszechnianiu sieci 5G, dopóki naukowcy nie dowiodą, że jest ono bezpieczne dla obywateli Unii Europejskiej, a zwłaszcza dla kobiet ciężarnych, dzieci, niemowląt i środowiska.

2. Poinformowała swych obywateli o zagrożeniach płynących z promieniowania RF-EMF oraz nakłoniła kraje członkowskie do wprowadzenia w życie zapisów „Rezolucji 1815”.

3. W trybie natychmiastowym wyznaczyła grupę niezależnych i bezstronnych ekspertów z dziedziny zdrowia i pola elektromagnetycznego, która ponownie mogłaby przeanalizować jego promieniowanie pod kątem szkodliwości oraz:

a) ustalić nowe bezpieczne poziomy ekspozycji;

b) określić łączny poziom ekspozycji tego promieniowania na obywateli Unii Europejskiej;

c) opracować i wdrożyć zasady dotyczące unikania promieniowania przekraczającego nowe bezpieczne limity.

4. Zabroniła branży bezprzewodowej lub telekomunikacyjnej wpływania na urzędników Unii Europejskiej podczas podejmowania decyzji dotyczących uruchomienia sieci 5G.

5. Była przychylna zaakceptowaniu i realizacji zastępowania technologii bezprzewodowej – telekomunikacją technologią przewodową.”

Świat nauki podjął już odpowiednie kroki, teraz pora na Ciebie! Przed podpisaniem petycji przeczytaj dwa pierwsze komentarze pod artykułem.

Kliknij TUTAJ, aby podpisać petycję.

Źródło oryginalne: Oxfordglobalscience.com
Źródło polskie: PrisonPlanet.pl


TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1 wypowiedź

  1. Beatka 16.03.2019 18:42

    Na marginesie polityka prywatności serwera na którym jest petycja:

    “2. Przesyłania newslettera, jeżeli się Pan/Pani na niego zapisała (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO),
    3. marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,”

    Czyli podpisując się korzystamy z serwisów poczty dziesięciominutowej!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.