45 postulatów Żółtych Kamizelek

Opublikowano: 05.12.2018 | Kategorie: Polityka, Publicystyka, Społeczeństwo, Warto przeczytać

Liczba wyświetleń: 6676

Protesty Żółtych Kamizelek (gilets jaunes) to jeden z najciekawszych ruchów społecznych ostatnich lat — dlatego, że jest to protest niesformalizowanej klasy średniej. Warto podkreślać ten fakt, jako że w naszej debacie publicznej ruch ten jest powszechnie deformowany i naginany do typowych podziałów politycznych w które się nie wpisuje.

Owe protesty antyrządowe w żaden sposób nie są analogiczne wobec środkowoeuropejskich „obrońców demokracji”, dążących do tego, „aby było tak jak było”, czyli do zachowania status quo naszego kapitalizmu oligarchicznego. Ruch ten nie ma także wiele wspólnego z „dobrą zmianą”, czyli z próbą zwiększenia podmiotowości środkowoeuropejskiej wobec silnych państw zachodnich. Telewizja rządowa sugeruje przykładowo, że Francuzi protestują przeciw Macronowi, bo ten chce imigrantów w Europie.

Tymczasem wśród 45 postulatów Żółtych Kamizelek żaden się nawet nie zbliża do polityki imigracyjnej. Żółte Kamizelki nie są ani prawicowe ani lewicowe — nie są zatem ideologiczne. Są ich postulaty w większości wolnościowe, aczkolwiek domagają się także zaangażowania państwa na rzecz drobnych i średnich. Warto się z nimi zapoznać, by zrozumieć problemy z jakimi boryka się współczesna Francja, ale i współczesna Europa. Postulaty ruchu (który jak na razie nie ma wyraźnych liderów) zostały sformułowane na podstawie ankiety zamieszczonej na Google Docs, którą wypełniło ponad 30 tysięcy osób i 28 listopada przesłano je ministrowi przemian ekologicznych i solidarnościowych (posiada Francja taki twór instytucjonalny), Françoisowi de Rugy. Można je przeczytać: pierwotna lista z 28 listopada oraz lista rozszerzona później o kolejne postulaty.

Transformacja ekologiczna

1. Zmniejszenie wszystkich podatków.

2. Redukcja TICPE oraz podatku węglowego. TICPE to akcyzowy podatek konsumpcyjny od produktow energetycznych, pochodzących zwłaszcza z ropy naftowej. Od 2014 TICPE zawiera komponent węglowy, jego początkowa opłata w wysokości 7 euro za tonę CO2, została w roku 2018 podniesiona do 65,4 euro w 2020 i 86,2 euro w 2022.

3. Odrzucenie projektu ustawy wprowadzającej zakaz używania oleju opałowego jako napędowego przez rolników.

4. Odrzucenie projektu ustawy o biopaliwach na olej palmowy. Kwestia ta najlepiej świadczy o tym, że tzw. polityka ekologiczna mocarstw służy nie czysto deklaratywnej „walce z globalnym ociepleniem”, co raczej wielkim tego świata do tłumienia klasy średniej. Otóż w maju 2018 minister transformacji ekologicznej ogłosił zielone światło dla biorafinerii francuskiego koncernu Total w zakresie produkcji oleju palmowego. Jego produkcja prowadzi do niszczenia lasów deszczowych Indonezji i Malezji, skąd pochodzi 85% produkowanego na świecie oleju palmowego. Smaczku sprawie nadaje fakt, że macronowska „transformacja ekologiczna” zakłada produkcję oleju palmowego, pomimo że Parlament Europejski przegłosował zakaz jego importu, który ma wejść w życie do roku 2021. Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, jeśli utrzyma się obecne tempo produkcji oleju palmowego to do 2022 roku zostanie zniszczonych 98% lasów Sumatry i Borneo. Produkcja biopaliw z oleju palmowego jest najtańsza, lecz wiąże się z największą emisyjnością CO2: trzykrotnie większą niż paliwa kopalne (sic!), co ujawniło studium Ecofys. Abstrahując od ekologii sprawa ma także istotne znaczenie dla gospodarki krajowej. Arnaud Rousseau wskazuje, że jest to policzek wymierzony we francuskie rolnictwo: Total faworyzuje importowany olej palmowy ponad krajowym olejem rzepakowym, którego Francja jest głównym producentem.

5. Rezygnacja z projektu odnowienia francuskiej floty samochodowej w branży elektrycznej i sprzedaży biopaliw.

6. Marketing biopaliw.

7. Współfinansowanie projektów w zakresie biopaliw.

8. Regulacja cen samochodów elektrycznych.

Zmiany instytucjonalne

9. Zwołanie „uczestniczącego” zgromadzenia obywateli odnawianego co 6 miesięcy.

10. Zwiększenie częstości konsultacji z mieszkańcami, poprzez referenda na szczeblu krajowym i lokalnym.

11. Rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego.

12. Zniesienie Senatu.

13. Uznanie i zliczanie pustych głosów (przeciwko wszystkim) w różnych wyborach.

14. Ustanawianie prawa przez samych obywateli.

Zmiany dotyczące pracy i przedsiębiorczości

15. Zmniejszenie opłat pracodawców.

16. Zwiększenie wsparcia finansowego ze środków publicznych dla zatrudnienia na umowy na czas nieokreślony, określony i staż.

17. Preferencje w zatrudnianiu osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

18. Zwiększenie SMIC, odpowiednie przeliczenie wartości ilorazu rodzinnego. SMIC to płaca minimalna, która w 2018 roku wynosiła 9,88 euro brutto za godzinę, co dla ustawowego 35-godzinowego tygodnia pracy odpowiadało płacy 1498 euro brutto, a po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne — 1185 euro na rękę (ok. 5 tys. zł). Iloraz rodzinny to podatkowa ulga prorodzinna: w Polsce występuje iloraz małżeński, czyli ulga poprzez wspólne rozliczanie się małżonków, iloraz rodzinny oznacza także wspólne rozliczanie się małżonków i dzieci, przy czym pierwsza dwójka dzieci liczy się po pół osoby, a każde kolejne jako cała osoba. Jest to więc system wspierania zwłaszcza dużych rodzin. Iloraz rodzinny wspiera także rodziny wielopokoleniowe, gdyż może objąć nie tylko dzieci, ale i dziadków, jeśli mieszkają z resztą rodziny. Warto zaznaczyć, że Francja ma jeden z najwyższych współczynników dzietności w Europie. W Polsce również postuluje się wprowadzenie podobnego rozwiązania, tym bardziej, że 500+ ma nader ograniczone skutki demograficzne.

19. Pomoc w powrocie na rynek pracy lub w przekwalifikowaniu zawodowemu poprzez efektywne i satysfakcjonujące szkolenia.

20. Zmniejszenie nierównowagi płac między kobietami i mężczyznami. W zakresie sytuacji kobiet na rynku pracy Francja stoi znacznie niżej niż Polska. Według raportu PwC Polska lokuje się na 9. pozycji wśród państw OECD, podczas kiedy Francja na pozycji 17. Według tegoż raportu Polska będzie pierwszym państwem świata, które wyeliminuje nierówności płac kobiet i mężczyzn (2021 rok), podczas kiedy we Francji proces ten ma potrwać aż do roku 2084.

21. Dotacje dla firm, które chcą osiedlić się na przedmieściach lub na prowincji.

22. Rozwój telepracy — zdalnej pracy na odległość.

23. Zniesienie przywilejów emerytalnych. Powszechny wiek emerytalny we Francji wynosi 62 lata. Pracownicy niektórych przedsiębiorstw państwowych i instytucji mają możliwość szybszego przejścia na emeryturę. Przywileje dotyczą żołnierzy, policjantów, parlamentarzystów, kolejarzy, pracowników paryskiej komunikacji, pracowników koncernów energetycznych EDF oraz GDF, żeglarzy, górników, pracowników Comédie-Française oraz Opery Francuskiej, notariuszy oraz pracowników Portu w Strasburgu.

Walka z prekaryzacją

24. Podwyżka emerytur.

25. Redukcja świadczeń socjalnych (assistant). Według badania FIFG z 2010, 80% francuskiej klasy średniej uważa, że „jest za dużo assistant i wiele osób nadużywa świadczeń socjalnych”. Wskazuje się, że kumulowanie różnych świadczeń socjalnych może być atrakcyjniejsze niż praca za pensję minimalną.

26. Zwiększenie dodatku mieszkaniowego APL (dla mieszkań socjalnych).

27. Zwiększenie pomocy finansowej dla studentów na osiedlenie, mobilność oraz kulturę.

28. Przejście na te same obliczenia dla wszystkich.

Finanse publiczne

29. Zmniejszenie budżetu wydatków publicznych.

30. Przywrócenie podatku solidarnościowego od bogactwa. Podatek ISF obejmował milionerów stawką od 0,5-1,5% majątku. Obejmował on ok. 330 tys. osób i przynosił francuskiemu budżetowi z roku na rok coraz większe wpływy (5,2 mld euro w 2015). Macron zastąpił go podatkiem od nieruchomości (IFI) – w efekcie do obliczania bogactwa pozostawiono same nieruchomości, a wyjęto papiery wartościowe, jachty czy prywatne odrzutowce.

31. Znacząca redukcja wynagrodzeń członków rządu (prezydent Macron zarabia brutto 15 tys. euro miesięcznie, jego ministrowie — 10 tys. euro brutto).

32. Zniesienie przywilejów (wynagrodzenie po wygaśnięciu mandatu, fikcyjne stanowiska, dodatki).

33. Kontrola raportów wydatków urzędników pochodzących z wyboru.

34. Obowiązkowa fizyczna obecność parlamentarzystów w Zgromadzeniu.

Inne

35. Utworzenie prawdziwego POSTBAC. Postbaccalaureate — dosł. pomaturalny, dot. systemu naboru do szkół licencjackich.

36. Włączenie osób niepełnosprawnych we wszystkie obszary społeczeństwa.

37. Dostęp do kultury dla wszystkich.

38. Zakaz glifosatu — jest to herbicyd firmy Monsanto. Jego ekspansja od lat budzi kontrowersje zdrowotne oraz ekonomiczne. W 2015 Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), agenda WHO z siedzibą w Lille, uznała, że glifosat może przyczyniać się do występowania niektórych nowotworów u ludzi. Europejska Agencja Chemikaliów oraz Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności wskazują jednak, że brakuje twardych dowodów na to, że ta substancja czynna ma aż tak negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Z drugiej jednak strony rolnictwo na tyle jest uzależnione od jego stosowania, że wskazuje się, że po jego wycofaniu uprawa pszenicy przy obecnych cenach stałaby się nieopłacalna.

39. Skreślenie artykułu 80 o ambulansach. W ostatnich tygodniach odbywają sie we Francji protesty kierowców karetek pogotowia w związku z reformą ich działalności, która to na szpitale przesuwa organizację tego transportu. Dotąd to pacjent wybierał firmę, która zawiezie go do szpitala, a jej koszt pokrywano z ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie zajmować się tym będzie szpital. Oznacza to nie tylko większą wstrzęmięźliwość w kursach ambulatoryjnych, ale i upadek małych firm na rzecz dużych.

40. Całkowite proporcjonalne przekształcenie skali podatku od spadków.

41. Usunięcie nowej kontroli technicznej samochodów. W 2018 wprowadzono nowe zasady kontroli technicznej aut narzucającej bardziej rygorystyczne wymogi związane z ochroną przed zanieczyszczeniami. Zmiany są najbardziej dotkliwe dla posiadaczy samochodów z silnikami diesel Euro3, wprowadzonych do obiegu w latach 2001-2006. Według szacunków zmiany mogą doprowadzić do konieczności modyfikacji 15% samochodów na olej napędowy. Wobec niepopularności tej reformy rząd wprowadził właśnie moratorium na jej stosowanie, opóźniając o pół roku jej wejście w życie.

42. Niższe ceny opłat drogowych. We Francji płatne są przejazdy autostradami oraz drogami ekspresowymi, tudzież niektórymi mostami, wiaduktami i tunelami. W ostatnim czasie rząd zgodził się na systematyczny wzrost opłat drogowych.

43. Zniesienie ograniczenia prędkości do 80 km/h. W 2018 zmniejszono dozwoloną prędkość na drogach lokalnych poza terenem zabudowanym z 90 do 80 km/h. Ograniczenie obejmie 40% francuskiej sieci dróg. Zmianie sprzeciwia się 76% społeczeństwa francuskiego. Według przedstawiciela stowarzyszenia zrzeszającego 40 mln kierowców Pierre’a Chasseraya zmiana umocni poczucie izolacji mieszkańców obszarów wiejskich, gdzie znajduje się większość dróg lokalnych.

44. Zlikwidowanie nagłych sytuacji w szpitalach.

45. Likwidacja obowiązkowych szczepień dla dzieci. Przymus administracyjno-prawny szczepień występuje w Europie Środkowej i jest specyfiką krajów postkomunistycznych. W Europie Zachodniej i w Skandynawii powszechna jest fakultatywność szczepień. W ostatnim czasie Francja zaczęła wprowadzać i rozszerzać przymus szczepienny. Od 2018 dotychczasową obligatoryjność szczepień przeciwko błonicy, tężcowi i polio, poszerzono o 8 kolejnych szczepionek: krztusiec, odra-świnka-różyczka, wirus zapalenia wątroby typu B, zapalenie opon mózgowych, pneumokoki i meningokoki C. Przeciwni przymusowi szczepiennemu są nie tylko antyszczepionkowcy, ale i zwolennicy szczepionek. Gary Finnegan na łamach “Vaccines Toda”y, magazynu związanego z przemysłem farmaceutycznym, wskazuje, że sensowność przymusu jest wątpliwa. Badania wskazują, że nie istnieje żaden związek między poziomem szczepienia społeczeństwa a jego przymusem.

Autorstwo: Mariusz Agnosiewicz
Na podstawie: Ouest-France.fr
Źródło: Racjonalista.pl


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

12 komentarzy

 1. agama 05.12.2018 14:53

  bez demokracji bezpośredniej mogą sobie tylko prosić

 2. norbo 05.12.2018 21:30

  15 i 18 są sprzeczne – wskazuje na oczekiwania pokrycia wzrostu płac z budżetu państwa, czyli wzrostu podatków dochodowych i pośrednich płaconych przez społeczeństwo, przecież oczekują równocześnie zmniejszenia opłat ponoszonych przez pracodawców. To samo odnośnie 16, 21 i 24. Zestawiając powyższe z punktem 29 (nawet uwzględniając 30, 31, 32 i 23) dochodzimy od absurdu. 15 i 24 są sprzeczne, czytaj wyżej. 25 ale 26 i 27?…. Prawie jak hiszpańska partia Podemos, taka niby uliczna lewica 🙁

 3. woma123 05.12.2018 22:27

  HI

  Zgadzam się z większością punktów (chociaż część z nich jest specyficzna dla Francji) poza 30 (bogaci już zapłacili podatki i nie można ich dodatkowo karać) oraz 45. Stanowczo nie zgadzam się z ostatnim, 45 punktem. Pamiętam z dzieciństwa jaka to tragedia dla dzieci i rodziców choroby na które teraz jesteśmy odporni dzięki szczepieniom (np Choroba Heinego-Medina która dotknęła jednego z moich kolegów ze szkoły podstawowej). Czy nie warto też od razu zaszczepić na WZW typu B, zamiast narażać się na tą ciężką chorobę w przypadku nagłego zachorowania i konieczności pilnego zabiegu?

  To moje prywatne zdanie i nikt z nim nie musi się zgadzać.

  DuDuS

 4. woma123 05.12.2018 22:42

  PS.

  Zwróćcie uwagę na znamienny fakt braku jakichkolwiek informacjo o “żółtych kamizelkach” na innych portalach informacyjnych (np. WP, GAZETA, INTERIA) oraz telewizji. Ja rozumiem, że władza dysponująca mediami wstrzymuje takie informacje (ograniczając się jedynie do nagłaśniania aktów wandalizmu, które są nieodłącznym elementem każdej rewolucji, zazwyczaj będącym skutkiem prowokacji władz). Ale czemu prywatne portale oraz stacje TV tak obawiają się jakichkolwiek informacji o tym spontanicznym ruchu społecznym? Czyżby też miały coś do ukrycia i stracenia? A to ciekawa sprawa! Bardzo ciekawa.

  DuDuS

 5. Fenix 06.12.2018 07:20

  Zniesienie wszelkich podatków .
  Samorząd ,o celowości składkowej jawnego rozliczenia.
  Zmiana systemu finansowego. Bank DNA ludzi i DOK każdemu równy .
  Jawność wyborów przywódcy na utrzymaniu wyborców, działający w ich imieniu.
  Prawo wyborem ludzi w osobie “Ja ” stanowione ,jednym prawem.
  Osobiste postulaty, realizacja.

 6. emigrant001 07.12.2018 11:35

  @woma123. Zadaniem kazdej wladzy jest utrzymanie niewolnika w przekonaniu, ze nie jest niewolnikiem, sorry za brak polskiej czcionki. Ruch yellow jackets powinien powstac w kazdym kraju

 7. Fenix 07.12.2018 13:07

  @emigrant001 , zgadzam się . Ludzie połączy nas wspieranie się nawzajem !

 8. Cosmo 08.12.2018 10:15

  Skończy się co najwyżej na nowych wyborach prezydenckich. Już jest za późno na rewolucję. Ludzie są zbyt bardzo uwikłani w mechanizmy nimi rządzące. Może co najwyżej dojść do wojny domowej… w której zwyczajni ludzie i tak przegrają. Pomocy znikąd. W Polsce aby doszło do takich wydarzeń, to musiało by zabraknąć wody i prądu a i tu mam wątpliwości czy to by wystarczyło. Tak długo jak będzie istnieć EU, tak długo nic się nie zmieni na lepsze.

 9. Fenix 09.12.2018 08:50

  Wybrany prezydent przez ludzi , jest przedstawicielem ludzi, obywatelem Narodu .
  Spełnia wolę ludzi, obywateli Narodu . Ludzi wola jest naszą , bezpośrednio suwerena! Ludzi wyborem jedno prawo. Przedstawicielem wdrożeniowym prezydent; ustaw i praw ludzi.
  Zgoda ludzi, wolą prezydenta.
  Nie dla władzy partii ,demonkracji . Tak dla dzielonej władzy jednostek, i wolności osobistej !

 10. KOKON288 12.12.2018 16:42

  To i tak nic nie zmieni. Ludzie cały czas starają się udoskonalać chore rozwiązania , zamiast odciąć się od wypalonego systemu. Należy dla pełnej wolności i nieskończonego rozwoju jednostki wyzwolić nas z pęta ekonomi i polityki. Znieść pieniądze i zebrać w społeczeństwie najwiekszych myślicieli i filozofów. Stworzyć ogólnoświatową debatę nad kręgosłupem moralnym i organizacyjnym ziemi, z poszanowaniem odręgności etnicznej, nie mieszać kultur, żyć w swoich kręgach lub adaptować się do lokalnych jeżeli następuje migracja. Skoncentrować się na rozwoju nauki. Wszelkie dobra wytwarzać za darmo . Zacząć spoglądać w duchową sferę wszechświata.

 11. Cosmo 12.12.2018 19:54

  Wiem, że tu każdy ma prawo opublikować co chce (nie łamiąc prawa) oraz każdy ma prawo się wypowiadać ale @KOKON proponuję zejść na ziemię albo wrócić do swojego kokonu. Jeśli cię uraziłem, to nie było to zamierzone. Poprostu uważam, że w obecnych czasach takie postulaty są na równi z propozycją uni międzyplanetarnej .

 12. jasoncruzoe 17.12.2018 09:58

  Może nie wprost ale pkt 25 jest antyimigracyjny.
  @KOKON288 proponujesz coś w stylu pomysłów Marksa i Engelsa to też już było i nie wyszło.
  “Klasa średnia” mowa o niej w artykule, ale ja jestem przekonany że akurat ci nie biegają w kamizelkach po ulicach może tez chcą coś ugrać ale to nie oni biegają…

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.