Wygraliśmy z ABW w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

Sędziowie nie zostawili na cenzurze ABW suchej nitki.