Zachodni Papuasi ogłosili Zieloną Wizję Państwa

Opublikowano: 30.11.2021 | Kategorie: Ekologia i przyroda, Polityka, Prawo, Publicystyka, Publikacje WM, Społeczeństwo

Liczba wyświetleń: 2312

1 grudnia 1961 roku w mieście Hollandia (dzisiaj Jayapura) w Papui Zachodniej znanej w okresie holenderskiej kolonizacji jako Zachodnia Nowa Gwinea doszło do podniesienia niepodległościowej flagi Papui Zachodniej. Ceremonia była etapem przyśpieszonego programu nadania Papui Zachodniej niepodległości. Osiem miesięcy wcześniej oficjalnie powołano Radę Nowej Gwinei, a w grudniu Zachodni Papuasi proklamowali Manifest, który potwierdzał niepodległościowy kurs rdzennych mieszkańców Nowej Gwinei.

Papuasi ufali w tym czasie Holendrom, ale ci ostatni niestety złamali „daną obietnicę” i zostawili ich w rękach wroga, który przybrał wkrótce realny kształt indonezyjskiego wojska i indonezyjskiej administracji. Papua Zachodnia zamiast zostać zdekolonizowana, doświadczyła nowej, znacznie brutalniejszej kolonizacji ze strony indonezyjskiego sąsiada. Zachodni Papuasi czekają na sprawiedliwość od blisko 60 lat.

Rdzenni Mieszkańcy Papui Zachodniej odwołując się do istotnych elementów własnej kultury oraz wsłuchując się w głos społeczności międzynarodowej w listopadzie 2021 roku wystąpili ze szczególnym programem nawiązującym do koncepcji rdzennego podejścia do natury i współczesnej ochrony środowiska. W trakcie odbywającego się w Glasgow „Szczytu Klimatycznego COP26” przedstawiciele Tymczasowego Rządu Papui Zachodniej i Kampanii na rzecz Niepodległości Papui Zachodniej ogłosili „Zieloną Wizję Państwa” – „Green State Vision”.

Tym samym rdzenni mieszkańcy Papui Zachodniej zwracając się do wszystkich zebranych wokół ochrony przyrody i klimatu przedstawili koncepcję niepodległej Papui Zachodniej jako „pierwszego zielonego państwa”.

„W materializmie nie ma ani bezpieczeństwa ani stabilności”. Od czasów kolonializmu, a zwłaszcza indonezyjskiej okupacji Papui Zachodniej raj został zniszczony duchowo, psychicznie i fizycznie” – czytamy w oświadczeniu organizacji.

„Wizja zielonego państwa” została opracowana przy pomocy międzynarodowych prawników, w tym brytyjskiej adwokat Jennifer Robinson. W trosce o odzyskanie niepodległości i pozbycie się kolonialnej protekcji Indonezji i zniszczeń jakie pozostawiła indonezyjska obecność w Papui Zachodniej „Wizja Zielonego Państwa” zakłada:

– uczynienie ekobójstwa poważnym przestępstwem kryminalnym;

– przywrócenie opieki nad zasobami naturalnymi władzom tubylczym;

– połączenie zachodnich norm demokratycznych z lokalnymi systemami papuaskimi;

– „zawiadomienie” wszystkich przedsiębiorstw wydobywczych, w tym naftowych, gazowych, górniczych, wyrębu drewna i uprawy palmy oleistej, o konieczności przestrzegania międzynarodowych norm środowiskowych lub zaprzestania działalności.

„Wizja zielonego państwa” w Papui Zachodniej „to wizja gotowa do wprowadzenia przez Tymczasowy Rząd po tym, jak tylko przejmie kontrolę nad ziemią należącą do rdzennej ludności Papui Zachodniej”. Zgodnie z międzynarodowymi prawami i najlepszymi praktykami, nakreśliliśmy wizję tego, w jaki sposób zwrócimy władzę plemionom, które żyją tam od ponad 40 tysięcy lat” – mówi Raki Ap, rzecznik Free West Papua Campaign i bliski kooperator Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP) w rozmowie z Dannym Chiversem z „New Internationalist”.

„Kiedy Zachodni Papuasi przejmą kontrolę nad ziemią, wylesianie się skończy. Zanieczyszczenia i łamanie praw człowieka ustaną, a my znów będziemy mogli dbać o ziemię, tak jak robiliśmy to przez tysiące lat wcześniej” – mówi Raki Ap, który wystąpił na ulicach Glasgow podczas „Szczytu Klimatycznego COP26”.

Obecny przemysł wydobywczy – górnictwo, gaz ziemny, olej palmowy – wymuszany na nas przez okupację indonezyjską, zostanie wstrzymany i zredukowany, zgodnie z życzeniem lokalnej ludności. Plemiona będą zaangażowane we wszelkie podejmowane decyzje, które mają miejsce na ich ziemiach. Nic się nie stanie bez ich zgody. To jest wizja państwa w interesie ludzi, roślin i zwierząt, w interesie,a nie zysku – mówi Raki Ap.

„ZIELONA WIZJA PAŃSTWA” DROGĄ DO RATOWANIA TRZECIEGO CO DO WIELKOŚCI LASU DESZCZOWEGO NA ŚWIECIE

4 listopada 2021 roku w Glasgow podczas Szczytu Klimatycznego COP26, Tymczasowy Rząd Papui Zachodniej powstały pod parasolem Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP) ogłosił „Wizję Zielonego Państwa”. Wizja ta głosi koncepcję niepodległej Papui Zachodniej, wolnej od ludobójczego i ekobójczego kolonializmu indonezyjskiego.

Ta wizja to nasza oferta dla świata. Mamy właściwe rozwiązanie globalnego kryzysu klimatycznego. Mój lud opiekuje się zieloną krainą Nowej Gwinei od dziesiątek tysięcy lat. Nasze lasy deszczowe są płucami świata, a my jesteśmy jego strażnikami. Rząd Indonezji i międzynarodowe korporacje niszczą nas las i zabijają naszych ludzi. Nie da się oddzielić rdzennych Zachodnich Papuasów od gór, lasów czy rzek. Jesteśmy połączeni z naszym środowiskiem. Nie możemy przyjść i zniszczyć lasu w imię „rozwoju”, tak jak czyni to Indonezja. Od dziesiątek tysięcy lat pozostajemy w zgodzie z naturą i wszystkim istotami na naszej ziemi. Wizja Zielonego Państwa oznacza pokój, oznacza samostanowienie i niepodległość. Ta wizja przynosi obietnicę życia i gwarancję przetrwania wszystkich istot.

Jeśli staniemy się niepodlegli, to składamy tę obietnicę światu. Nowy, niepodległy rząd niezwłocznie wprowadzi międzynarodowy standard ekobójstwa do ram prawnych naszego kraju. Wszystkie korporacje działające w naszym kraju informujemy, że muszą powstrzymać się od niszczenia naszego naturalnego świata. Jeżeli tego nie zrobią staną przed ryzykiem cofnięcia ich licencji i koncesji przez niepodległy rząd Papui Zachodniej. Umieścimy nasze prawa do ziemi i prawa wszystkich istot ponad prawami prywatnych firm do przejmowania naszych zasobów.

Chcemy wolnej, demokratycznej Papui Zachodniej, w której moi ludzie będą mogli w pokoju łowić ryby i uprawiać ogrody, nie doświadczając zabójstw i tortur ze strony wojska i policji. Mamy Tymczasowy Rząd, Konstytucję i Gabinet. Teraz mamy także naszą Wizję, która poprowadzi nas do naszego celu. Jeśli nas wesprzecie, to stworzycie historię w walce o przetrwanie dla wszystkich ludzi i naszej planety. Jesteśmy rozwiązaniem tego kryzysu klimatycznego.

Benny Wenda
Tymczasowy Prezydent Papui Zachodniej
Rząd Tymczasowy ULMWP

PRZYWÓDCY PAPUI ZACHODNIEJ CHCĄ UCZYNIĆ EKOBÓJSTWO W TRZECIM CO DO WIELKOŚCI LESIE DESZCZOWYM POWAŻNYM PRZESTĘPSTWEM

4 listopada 2021 roku podczas Szczytu Klimatycznego COP26 w Glasgow niepodległościowi przywódcy Papui Zachodniej ogłosili „Zieloną Wizję Państwa”. Przedstawiona koncepcja przyszłej niepodległości Papui Zachodniej zawiera zapowiedź podjęcia zdecydowanych działań na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego oraz zapobieżenia negatywnym konsekwencjom eksploatacji zasobów naturalnych.

Zielona Wizja Państwa została opracowana przy pomocy międzynarodowych prawników, w tym adwokat Jennifer Robinson. Podstawowym celem Zielonego Państwa w Papui Zachodniej jest przywrócenie, promowanie oraz utrzymanie równowagi i harmonii między istotami ludzkimi i pozaludzkimi, w oparciu o wzajemność i szacunek. U jego podstaw leży rola ludzi jako strażników i opiekunów. Zrównoważony rozwój i ochrona różnorodności biologicznej są ważnymi elementami tego celu.

Deklaracja „przyszłego rządu” Papui Zachodniej określa poszczególne zobowiązania, w tym:

– przywrócenie opieki nad zasobami naturalnymi władzom tubylczym: połączenie zachodnich norm demokratycznych z lokalnymi systemami papuaskimi;

– zawiadomienie wszystkich spółek wydobywczych: w tym naftowych, gazowych, górniczych oraz firm palmy oleistej o obowiązku przestrzegania przez nie międzynarodowych norm środowiskowych wraz z widmem zakończenia przez nie działalności w razie obstrukcji.

W czerwcu 2021 roku panel międzynarodowych ekspertów prawnych, któremu współprzewodniczył prof. Philippe Sands QC opracował definicję ekobójstwa, która ma zostać przyjęta przez Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC). Papua Zachodnia to połowa wyspy Nowej Gwinei, w której znajduje się trzeci co do wielkości las deszczowy na świecie po Amazonii i Kongu. Papua Zachodnia jest bogata w zasoby naturalne, w tym jedną z największych na świeci kopalń złota i miedzi (kopalnia Grasberg) oraz rozległe źródła gazu ziemnego, minerałów, drewna i oleju palmowego.

Papua Zachodnia była kolonią holenderską do 1962 roku. Indonezyjskie wojsko przejęło nad nią kontrolę w 1963 roku, Rdzenni Mieszkańcy prowincji to Melanezyjczycy, różniący się etnicznie od ludności Indonezji. Papua Zachodnia nadal jest bezprawnie okupowana przez Indonezję, która jest obecnie największym na świecie eksporterem oleju palmowego.

Zachodni Papuasi od ponad pół wieku kontestują okupację indonezyjską. Zintegrowane siły zbrojne Indonezji wielokrotnie oskarżano o łamanie praw człowieka i brutalne tłumienie ruchu niepodległościowego. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, setki indonezyjskich żołnierzy rozmieszczono w Papui Zachodniej w ramach represji w trakcie których zmuszono cywilów do ucieczki i zaatakowano dziennikarzy i aktywistów.

W 2020 roku Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP) ogłosił utworzenie tymczasowej konstytucji i rządu tymczasowego z przebywającym na wygnaniu, Bennym Wendą jako Tymczasowym Prezydentem.

Benny Wenda pełniący również funkcję przewodniczącego Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej powiedział: „Walczymy o zarządzanie jednym z największych lasów deszczowych na świecie. Międzynarodowy ruch klimatyczny i wszystkie rządy poważnie myślące o powstrzymaniu zmian klimatycznych powinny pomóc nam zakończyć ludobójstwo pierwszych obrońców Papui Zachodniej w Indonezji. Jeśli chcecie ocalić świat musicie ocalić Papuę Zachodnią.

Prawniczka Jennifer Robinson powiedziała: „Bezprawna okupacja Papui Zachodniej przez Indonezję ułatwia niszczenie jednego z najważniejszych lasów deszczowych na świecie. Zapewnienie prawa Papui Zachodniej do samostanowienia zapewni również ochronę środowiska i klimatu, dzięki umożliwieniu rdzennym mieszkańcom, opiekunom ziemi, odzyskania kontroli, ochrony i zarządzania ich własnymi zasobami.

OŚWIADCZENIE FANNY KOGOYI, MINISTER ŚRODOWISKA I ZIELONEJ POLITYKI PAŃSTWA W TYMCZASOWYM RZĄDZIE PAPUI ZACHODNIEJ

My, Zachodni Papuasi pilnie potrzebujemy waszego wsparcia. W tym ludobójstwie zginęło ponad pięćset tysięcy członków naszego ludu.

Potrzebujemy wsparcia ze strony wszystkich, zwłaszcza młodego pokolenia. Wy, członkowie społeczności międzynarodowej macie moc, aby Wasze rządy nas wysłuchały. Dlatego proszę, bądźcie naszym głosem i pomóżcie w tym, aby nasz głos został usłyszany.

Indonezja nie tylko nas zabija, Indonezja zabija także naszą przyrodę, nasze środowisko. Robią to z chciwości i żądzy przejęcia naszych zasobów. Wraz z międzynarodowymi firmami wycinają nasze święte lasy deszczowe. Pracują nad zniszczeniem naszej planety Ziemi.

Nasza wizja Zielonego Państwa odda władzę z powrotem w ręce rdzennych mieszkańców Papui Zachodniej. Dzielimy tę planetę ze wszystkimi istotami świata. Chcemy aby wszystkie istoty były wolne wraz z nami. Wierzymy, że ziemia jest naszą matką. Chcemy, aby nasza matka była bezpieczna.

Ludzkość nie może walczyć ze zmianami klimatycznymi, jeśli nie poprze rozwiązań rdzennej ludności. Papua Zachodnia to oddychające płuca planety. Jeśli Świat chce oddychać płucami naszej planety, świat musi wspierać Papuę Zachodnią i naszą walkę o sprawiedliwość klimatyczną i wolność.

Źródła: Free West Papua Campaign Poland, WolneMedia.net


TAGI: , , , , , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.