Z klepisk i nor epoki walki o ogień w XX wiek

Polskim żołnierzom rozkazano traktować Ukraińców jak Polaków.