Szczepionki Pfizera atakują ludzką krew

Lekarz Richard Fleming ostrzega.